Byla 1-262-448/2012
Dėl amnestijos, bausmė sumažinta 1/3 iki 2 m. laisvės atėmimo, 2000-06-12 paleistas lygtinai prieš 3 mėn. 5 d.;

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Asta Jakučiūnienė, sekretoriaujant Vilmai Grigaravičienei, dalyvaujant prokurorui Aidui Valatkevičiui, advokatui D. R., nukentėjusiajam Č. M., teismo posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. G., gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, išsituokęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas:

21) 2000-02-21 pagal LR BK 225 str. 2 d., 272 str. 1 d.-3 m. laisvės atėmimo, pritaikius Įstatymą dėl amnestijos, bausmė sumažinta 1/3 iki 2 m. laisvės atėmimo, 2000-06-12 paleistas lygtinai prieš 3 mėn. 5 d.;

32) 2003-01-28 pagal LR BK 225 str. 2 d., 274 str. 2 d.-3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius Įstatymo "Dėl amnestijos akto" 5 str., bausmė sumažinta 1/6, galutinė bausmė-2 m. 11 mėn. laisvės atėmimo; 2003-04-01 nuoprendis pakeistas-pagal LR BK 274 str. 2 d. išteisintas, bausmė sumažinta iki 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius įstatymo “Dėl amnestijos akto" 5 str., laisvės atėmimo bausmė sumažinta 1/6, 2003-07-08 veika perkvalifikuota į BK 284 str. 1 d., paskirta 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius 2002-11-07 Įstatymo “Dėl amnestijos akto" 5 str., neatlikta bausmės dalis sumažinta 1/6, galutinė bausmė-1 m. 4 mėn. 15 d. laisvės atėmimo, 2003-07-15 paleistas atlikęs bausmę;

43) 2006-04-27 pagal LR BK 22 str. 1 d.-149 str. 3 d., 149 str. 3 d., 300 str. 1 d. - 5 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, 2010-07-21 paleistas atlikęs bausmę,

5kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (LR BK) 138 str. 1 d. padarymu.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7A. G. nesunkiai sutrikdė sveikatą. Nusikalstama veika padaryta esant šioms aplinkybėms:

8A. G. 2011 m. gruodžio 26 d., apie 4.30 val., Alytuje, adresu ( - ), D. G. priklausančio buto virtuvėje, tyčia sudavė kumščiu į veidą Č. M., tuo padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl nosies kaulų lūžimo bei viršutinio žandikaulio lūžimo pagal La Fort II-ą tipą, dėl ko nukentėjusysis Č. M. ilgai, daugiau kaip 10 dienų sirgo.

9Apklaustas kaltinamuoju. A. G. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011-12-26 su drauge A. ir jos dukra užėjo pas D. G.. Nukentėjusysis grįžo vėliau, jis buvo neblaivus, sužalota koja. Jie vaišinosi virtuvėje, čia dar buvo D. dukros. Vėliau virtuvėje liko tik jis ir nukentėjusysis. Kažkuriuo momentu tarp jų įvyko konfliktas, jis sudavė nuo kėdės besikeliančiam nukentėjusiajam kažkur į veidą, tačiau smūgis nebuvo labai stiprus, todėl mažai tikėtina, kad nuo jo smūgio nukentėjusysis buvo taip smarkiai sužalotas.

10Civilinį ieškinį dėl turtinės žalos pripažįsta, dėl neturtinės-pripažįsta dalinai, prašo ieškinio sumą mažinti.

11Nukentėjusysis Č. M. parodė, kad kaltinamasis-jo sugyventinės D. buvusio vyro brolis. 2011 m. gruodžio 26 d. jis su sugyventine buvo svečiuose, grįžęs nuėjo miegoti. Naktį pabudęs apie pusė keturių virtuvėje išgirdo triukšmą. Atėjęs virtuvėje pamatė kaltinamąjį su drauge A. Jie visi sėdėjo ir rūkė. Kažkas pradėjo dainuoti, bet nukentėjusysis liepė visiems eiti namo. Kaltinamasis pradėjo priekaištauti dėl to. Kaltinamasis su drauge išėjo į koridorių, virtuvėje liko tik D. ir nukentėjusysis. Kaltinamasis grįžo ir kirto kumščiu ant taburetės sėdėjusiam nukentėjusiajam į veidą. Po smūgio jis nukrito ant žemės, pradėjo bėgti kraujas. Jį vežė į Kauną, ten operavo. Ji kurį laiką nedirbo, turėjo nedarbingumo lapelį.

12Reiškia civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo 186 litų sumai, kas sudaro kelionių į Kauną išlaidas, bei 10 000 litų dėl neturtinės žalos atlyginimo.

13Liudytoja D. G. parodė, kad kaltinamasis yra jos mirusio vyro brolis. 2011-12-26 ryte apie 4 val. nukentėjusysis, ji ir anūkė parėjo iš dukros E., ruošėsi miegoti. Atėjo kaltinamasis su drauge A., jie buvo neblaivūs. Jie visi virtuvėje gėrė šampaną. Visi garsiai kalbėjo, dėl to nukentėjusysis drausmino. Jie su kaltinamuoju apsibarė. Kaltinamasis tuo metu jau stovėjo koridoriuje, jis sakė, kad nukentėjusysis įžeidė jo draugę. Kaltinamasis atėjęs sėdinčiam prie radiatoriaus ant taburetės nukentėjusiajam vieną kartą smogė kumščiu į veidą, smūgis buvo stiprus. Nukentėjusysis po smūgio nukrito ant grindų, labai stipriai bėgo kraujas. Greitoji nukentėjusįjį išvežė į Kauną, čia jį operavo. Kaune jis gulėjo dvi savaites, vėliau jam pratęsė nedarbingumą.

14Liudytoja L. G. parodė, kad kaltinamasis – jos tėčio brolis. 2011-12-26 namo ji grįžo naktį. Namuose rado kaltinamąjį, jo draugę A., seserį E., mamą, nukentėjusįjį, jie visi buvo virtuvėje. Ji nuėjo į kambarį ir ten buvo. Girdėjo, kad virtuvėje dainavo. Negirdėjo, kai ginčijosi nukentėjusysis ir kaltinamasis, nematė, kada kaltinamasis išėjo. Kai išėjo kaltinamasis su Asta, matė sukruvintą nukentėjusįjį.

15Liudytoja A. S. parodė, kad kaltinamasis- jos sugyventinis. 2011 m. gruodžio 26 d. svečiavosi pas kaltinamojo mamą, sėdėjo ilgai, tada užėjo pas nukentėjusįjį. Užėjo jau po dvylikos, jie visi vaišinosi virtuvėje, gėrė alkoholį, pradėjo dainuoti. Nukentėjusysis juos barė, koliojosi, liepė išeiti. Tada liudytoja išėjo į koridorių. Paties kaltinamojo smūgio nukentėjusiajam ji nematė, tik girdėjo griuvimo garsą. Virtuvėje ji pamatė gulintį nukentėjusįjį, tačiau kraujo nematė.

16Liudytoja E. G. parodė, kad kaltinamasis-jos dėdė. 2011-12-25 ji atvyko pas mamą su dukra. Iš pradžių nukentėjusiojo nebuvo, jis grįžo vėliau. Nurodo, kad jie visi virtuvėje šventė. Vėliau prisijungė kaltinamasis su drauge A. Tiesiogiai paties konflikto tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo ji nematė, bet girdėjo, kad buvo kažkokie barniai, išgirdo bumbtelėjimą. Atbėgusi į virtuvę, pamatė, kad nukentėjusysis guli visas kruvinas. Nurodo, kad nukentėjusysis buvo išgėręs, pradėjo ją vadinti necenzūriniais žodžiais. Jį ramino kaltinamasis.

17Č. M. protokolu-pareiškimu praneša dėl jo atžvilgiu įvykdytos nusikalstamos veikos ( b. l. 4 ).

18Įvykio vietos apžiūros protokole, fotolentelėje fiksuota, jog apžiūrėta nusikalstamos veikos įvykdymo vieta-( - ) (b. 1. 5-6, 7-9).

19Specialisto išvadoje Nr. G 1034111 (06) nurodyta, kad Č. M. nustatyta muštinės nosies nugarėlės žaizda, nosies kaulų lūžimas, viršutinio žandikaulio lūžimas pagal La Fort II tipą, sužalojimas padarytas mažiausiai vienu stipriu trauminiu poveikiu, veikiant nosies kaulų sritį kietu buku žalojančiu daiktu. Sužalojimas kvalifikuotas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžimo bei viršutinio žandikaulio lūžimo pagal La Fort II tipą sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui (b. 1. 45-48).

20Papildomoje specialisto išvadoje Nr. pG 11-1034111 (06) nustatyta, kad Č. M. sužalojimo padarymo galimybė pačiam griūnant nuo kėdės (ant kurios sėdėjo) be išorinio pastūmimo ir atsitrenkiant į dvigubą plokštelinį metalinį radiatorių mažai tikėtina (b. 1. 52-53).

21Kaltinamojo veika ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuota pagal LR BK 138 str. 1d. ir teisme patikrinus bylos įrodymus, ši kvalifikacija pasitvirtino. Nustatyta, kad kaltinamasis susipyko su nukentėjusiuoju, tarp jų kilo konfliktas. Kalytinamasis sudavė kumščiu sėdinčiam nukentėjusiajam į veidą, dėl smūgio nukentėjusiajam buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, nes jis sirgo ilgiau nei 10 dienų. Tarp kaltinamojo A. G. aktyvių tyčinių veiksmų ir atsiradusių pasekmių- nukentėjusiajam padaryto nesunkaus sveikatos sutrikdymo-yra priežastinis ryšys. Įrodyta, kad A. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str., 1 d. Civilinio ieškinio klausimas.

22Valstybinė ligonių kasa pareiškė 2233,48 litų ieškinį dėl nukentėjusiojo Č. M. gydymo. Kaltinamasis savo tyčiniu nusikalstamu veiksmu sužalojo nukentėjusįjį Č. M., šis buvo gydomas ligoninėje (b.l. 31-32). Už gydymą sumokėjo Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, todėl kaltinamasis turi atlyginti šią turtinę žalą.

23Nukentėjusysis Č. M. byloje pareiškė 20 000 litų civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo bei 186 litų-dėl turtinės. Turtinę žalą sudaro važinėjimo į kito miesto gydymo įstaigą išlaidos, taip pat jo gydymosi išlaidos. Dėęl neturtinės žalos jis nurodė, kad dėl sužalojimo jį atleido iš darbo, po sužalojimo jis ilgai gydėsi ir buvo nedarbingas.

24Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos tenkintinas, nes yra visi trys civilinio ieškinio patenkinimo pagrindai: nukentėjusiajam buvo padaryta turtinė žala, žala buvo padaryta kaltinamojo veiksmu, tarp kaltinamojo veikos ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys. Byloje įrodyta, kad nukentėjusiajam kaltinamojo A. G. veiksmais buvo padarytas sveikatos sutrikdymas, dėl kurio nukentėjusysis turėjo turtines išlaidas-jis vyko į kito miesto gydymo įstaigą, pirko vaistus. Ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas pilnai, kaltinamasis ieškinį šioje dalyje pripažįsta.

25Nukentėjusiojo civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas dalinai. Kaltinamasis, suduodamas stiprų smūgį į veidą nukentėjusiajam, sukėlė jam ne tik fizinį skausmą, bet ir išgastį, šoką, dvasinius išgyvenimus. Neturtinę žalą nukentėjusysis įvertino 10 000 litų. Jis turi teisę jam padarytos žalos dydį vertinti pagal savo įsitikinimus, bet nustatant išieškotinos žalos dydį, būtina vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais bei atsižvelgti į socialinį pažeistų vertybių reikšmingumą. Tokią nuostatą formuoja ir teismų praktika (LR Aukščiausiojo Teismo nutartys baudž. byloje 2K-63/2006, civ. byloje Nr. 3K-7—225/05). Nagrinėjamu atveju nusikalstamos veikos pasekmės nebuvo sunkios, nes nukentėjusiajam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, jo gyvenimo kokybė po sužalojimo žymiai nesuprastėjo. Be to, žalai atsirasti įtakos turėjo ir neatsargus nukentėjusiojo elgesys (kaltinamasis sudavė smūgį tada, kai tarp jo ir nukentėjusiojo kimuštynės prasidėjo dėl lo konfliktas). Būtina atsižvelgti ir į kaltinamojo A. G. turtinę padėtį, nes jis nedirba ir turi minimalias pajamas. Atsižvelgtina ir į tai, kad kaltinamasis privalės valstybei atlyginti žalą už nukentėjusiojo Č. M. gydymą. Iš kaltinamojo priteistinos neturtinės žalos dydis mažintinas iki 2000 litų.

26Skiriant bausmę A. G., atsižvelgtina į jo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

27Kaltinamasis A. G. padarė vieną baigtą, tyčinę nusikalstamą veiką, kuri įstatymo priskiriama prie nesunkių (LR BK 11 str. 3d.). A. G. nusikalto ir yra teisiamas ketvirtą kartą, teistumas už ankstesnį nusikaltimą yra neišnykęs. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką (LR BK 59 str. 1d. 2p.). A. G. atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (LR BK 60 str. 1d.9 p.), ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Kadangi A. G. nusikalstamą veiką padarė neišnykus teistumui už ankstesnį nusikaltimą, jam skirtinas laisvės atėmimas.

28A. G. kritiškai įvertino savo veiksmus, ateityje pažadėjo nenusikalsti. Jis teisme gailėjosi dėl nusikaltimo, atsiprašė nukentėjusiojo. Jo veikoje yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Atsižvelgiant į išdėstyta, nors jam ir skirtina terminuoto laisvės atėmimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtinas, nes dar yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai, numatyti LR BK 41 str., bus pasiekti be realaus jos atlikimo.

29Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 304- 305 str., 307 str.,

Nutarė

30A. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 138 str.1d. ir nuteisti jį terminuotu laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams.

31Vadovaujantis LR BK 75 str., terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą A. G. atidėti 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti nukentėjusiajam Č. M. nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

32A. G. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę-periodinį registravimąsi policijos įstaigoje.

33Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti iš A. G. Valstybinei ligonių kasai (Gerosios Vilties g. 1a, Vilnius, LT-2009, a/s LT 271300010002484333 Hansa-LTB Vilniaus apsk., kodas 73000) 2233,48 litus.

34Nukentėjusiojo Č. M. civilinius ieškinius tenkinti taip: ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti pilnai 186 litų sumai, ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti 2000 litų sumai, ieškinį dalyje dėl 8 000 litų atmesti.

35Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Asta Jakučiūnienė, sekretoriaujant... 2. 1) 2000-02-21 pagal LR BK 225 str. 2 d., 272 str. 1 d.-3 m. laisvės atėmimo,... 3. 2) 2003-01-28 pagal LR BK 225 str. 2 d., 274 str. 2 d.-3 m. 6 mėn. laisvės... 4. 3) 2006-04-27 pagal LR BK 22 str. 1 d.-149 str. 3 d., 149 str. 3 d., 300 str. 1... 5. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos Baudžiamojo... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. A. G. nesunkiai sutrikdė sveikatą. Nusikalstama veika padaryta esant šioms... 8. A. G. 2011 m. gruodžio 26 d., apie 4.30 val., Alytuje, adresu ( - ), D. G.... 9. Apklaustas kaltinamuoju. A. G. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011-12-26 su... 10. Civilinį ieškinį dėl turtinės žalos pripažįsta, dėl... 11. Nukentėjusysis Č. M. parodė, kad kaltinamasis-jo sugyventinės D. buvusio... 12. Reiškia civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo 186 litų sumai,... 13. Liudytoja D. G. parodė, kad kaltinamasis yra jos mirusio vyro brolis.... 14. Liudytoja L. G. parodė, kad kaltinamasis – jos tėčio brolis. 2011-12-26... 15. Liudytoja A. S. parodė, kad kaltinamasis- jos sugyventinis. 2011 m. gruodžio... 16. Liudytoja E. G. parodė, kad kaltinamasis-jos dėdė. 2011-12-25 ji atvyko pas... 17. Č. M. protokolu-pareiškimu praneša dėl jo atžvilgiu įvykdytos... 18. Įvykio vietos apžiūros protokole, fotolentelėje fiksuota, jog apžiūrėta... 19. Specialisto išvadoje Nr. G 1034111 (06) nurodyta, kad Č. M. nustatyta... 20. Papildomoje specialisto išvadoje Nr. pG 11-1034111 (06) nustatyta, kad Č. M.... 21. Kaltinamojo veika ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuota pagal LR BK 138... 22. Valstybinė ligonių kasa pareiškė 2233,48 litų ieškinį dėl... 23. Nukentėjusysis Č. M. byloje pareiškė 20 000 litų civilinį ieškinį dėl... 24. Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos tenkintinas, nes yra visi trys... 25. Nukentėjusiojo civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo... 26. Skiriant bausmę A. G., atsižvelgtina į jo padarytos nusikalstamos veikos... 27. Kaltinamasis A. G. padarė vieną baigtą, tyčinę nusikalstamą veiką, kuri... 28. A. G. kritiškai įvertino savo veiksmus, ateityje pažadėjo nenusikalsti. Jis... 29. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 304- 305 str., 307 str.,... 30. A. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 138... 31. Vadovaujantis LR BK 75 str., terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą A.... 32. A. G. iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę-periodinį... 33. Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti iš A. G.... 34. Nukentėjusiojo Č. M. civilinius ieškinius tenkinti taip: ieškinį dėl... 35. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...