Byla 2K-63/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Alvydo Pikelio,

2sekretoriaujant D. Kučinskienei,

3dalyvaujant prokurorui D. Stankevičiui,

4nukentėjusiojo atstovei advokatei A. Saulėnienei,

5nuteistiesiems V. P., D. L.,

6teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo A. N. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 21 d. nutarties, kuria Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2005 m. balandžio 5 d. nuosprendis pakeistas – iš V. P. ir D. L. solidariai priteista 2000 Lt nukentėjusiajam A. N. žalai atlyginti. Kita nuosprendžio dalis palikta galioti nepakeista.

7Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu:

8V. P. nuteistas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant iki 2005 m. spalio 30 d. atlyginti žalą nukentėjusiajam A. N.

9D. L. nuteistas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant iki 2005 m. spalio 1 d. atlyginti žalą nukentėjusiajam A. N.

10Šiuo nuosprendžiu iš nuteistųjų V. P. ir D. L. nukentėjusiajam A. N. padarytai žalai atlyginti solidariai priteista po 12500 Lt.

11Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Pikelio pranešimą, nukentėjusiojo atstovės, prašiusios kasacinį skundą tenkinti, prokuroro ir nuteistųjų, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

12V. P. ir D. L. nuteisti už tai, kad 2003 m. rugsėjo 17 d., apie 17-18 val., viešosios įstaigos „V. d. t.“ patalpose, esančiose Vilniuje, duomenys neskelbtini, veikdami kartu, panaudojo prieš A. N. fizinį smurtą, t. y. V. P. tyčia sudavė 2 smūgius A. N. į galvą, o šiam nukritus, D. L. koja prispaudė gulinčio A. N. kaklą prie grindų, taip atimdamas jam galimybę priešintis, tada V. P. sudavė A. N. daug smūgių kumščiais ir kojomis į įvairias kūno vietas, po to D. L. sudavė smūgius rankomis ir kojomis, taip padarydami nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą.

13Nukentėjusysis A. N. kasaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti nepakeistą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005 m. balandžio 5 d. nuosprendį. Skunde nurodo, kad apygardos teismas, sumažindamas neturtinės žalos dydį, pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalį, t. y. viršijo apeliacinio nagrinėjimo ribas, nes apeliantai prašė tik perduoti neturtinės žalos dydžio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka. Taip pat teismas pažeidė BPK 328 straipsnio nuostatas, nes, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį, nurodė pagrindą, kurio BPK nenumato, t. y., kad rezoliucinė nuosprendžio dalis yra prieštaringa bei neįvykdoma. Be to, kasatoriaus įsitikinimu, ji nėra nei prieštaringa, nei neįvykdoma. Taip pat teismas, nesivadovaudamas teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2003 m.), netinkamai taikė CK 6.250 straipsnio 2 dalį ir, priešingai nei reikalaujama straipsnyje, atsižvelgė ne į visumą aplinkybių, bet išskyrė nuteistųjų padėtį švelninančias – t. y. amoralų nukentėjusiojo elgesį ir sunkią nuteistųjų turtinę padėtį. Kasatoriaus tvirtinimu, nuteistųjų turtinė padėtis nėra sunki – V. P. pagal bylos duomenis tikrai gali sumokėti teismo priteistą neturtinės žalos atlyginimą, o dėl D. L. sunkios turtinės padėties byloje nėra jokių įrodymų, vien tik konstatuotas faktas, kad turi du nepilnamečius vaikus, tačiau jis išsituokęs ir nėra duomenų apie tai, kad jis buvusiai sutuoktinei moka už vaikų išlaikymą. Nesant įrodymų, negalima neginčytinai teigti, kad jo turtinė padėtis sunki (BPK 301 straipsnio 1 dalis). Amoralus ir provokuojantis nukentėjusiojo elgesys pagal BK 138 straipsnio 1 dalį nėra baudžiamosios atsakomybės klausimui reikšminga aplinkybė, todėl negali būti pripažinta itin reikšminga ir sprendžiant neturtinės žalos dydžio klausimą. Kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią baudžiamąją bylą, nesiekė nukentėjusiojo ir žalą padariusių asmenų interesų pusiausvyros, neatsižvelgė į daugelį bylai reikšmingų aplinkybių – turtinės žalos dydį, reputacijos pablogėjimą, nutrauktus svarbius kontraktus, dėl ko su nusikaltimu visiškai nesusiję žmonės negavo priklausančių autorinių atlyginimų, kaltės formą, pažeminimą, fizinį skausmą ir dvasinį sukrėtimą, – todėl nepagrįstai pakeitė pirmosios instancijos nuosprendį. Kasatoriaus įsitikinimu, neturtinė žala savo prigimtimi yra ne tik kompensacija už patirtus išgyvenimus, bet kartu atlieka ir asmens nubaudimo funkciją.

14Skundas atmestinas.

15Dėl skundo apeliacinio nagrinėjimo ribų

16BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus, ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti.

17V. P. ir D. L. apeliacine tvarka skundė pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio, kuriuo iš jų nukentėjusiajam buvo priteistas 25000 Lt neturtinės žalos atlyginimas. Apeliaciniuose skunduose nuteistieji nurodė tokius pačius argumentus, kuriais motyvavo savo nesutikimą su apylinkės teismo nustatytu neturtinės žalos dydžiu. Remdamiesi išdėstytais argumentais, jie prašė nuosprendį pakeisti, civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos palikti nenagrinėtą ir perduoti šį klausimą spręsti civilinio proceso tvarka.

18Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis skunduose nurodytais argumentais, neturtinės žalos dydį sumažino iki 2000 Lt, priteisdamas jį solidariai iš V. P. ir D. L. Toks apeliacinės instancijos teismo sprendimas, vertinant jį pagal V. P. ir D. L. apeliaciniuose skunduose išdėstyto prašymo apimtį, išeina iš suformuluoto prašymo ribų. Tačiau, jei vertinant nuteistųjų skundus platesniame kontekste, t. y. atsižvelgiant į visą apeliacinio skundo turinį, apeliavimo esmę, aplinkybes, kurios reikšmingos nustatant neturtinės žalos dydį, tai apeliacinės instancijos teismas, išspręsdamas neturtinės žalos dydžio klausimą, nepažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatų. Nuteistieji skundėsi apeliacine tvarka todėl, kad nesutiko su pirmosios instancijos teismo nustatytu neturtinės žalos dydžiu. Jų prašymas perduoti šį klausimą spręsti civilinio proceso tvarka buvo tik tarpinė procedūra siekiant sumažinti pirmosios instancijos teismo priteistą neturtinės žalos atlyginimą, nes apeliacinio skundo argumentai buvo dėl neturtinės žalos dydžio. Todėl apeliacinės instancijos teismas, išspręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimą, bylą patikrino pagal pateiktus apeliacinius skundus. BPK 328 straipsnio 4 punktą taikė teisingai.

19Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį

20CK 6. 250 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Apeliacinės instancijos teismui buvo žinomos visos neturtinės žalos dydžio nustatymui reikšmingos aplinkybės, išskyrus padarytos turtinės žalos dydį. Tačiau paminėtas faktas nėra svarbus sprendžiant neturtinės žalos dydžio klausimą, nes šiuo konkrečiu atveju turtinė ir neturtinė žala yra savarankiški, iš esmės vienas nuo kito nepriklausantys dydžiai. Neturtinės žalos nustatymui šioje byloje buvo reikšmingi, iš vienos pusės, sukelto fizinio skausmo, nuteistųjų kaltės, moralinės skriaudos momentai, iš kitos pusės – nusikalstamus veiksmus išprovokavęs nukentėjusiojo elgesys, nuteistųjų materialinė padėtis. Šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas įvertino iš naujo, pripažinęs, kad nepakankamai buvo atsižvelgta į paties nukentėjusiojo nederamą elgesį, nuteistųjų materialinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo pripažino, kad padarytas nusikaltimas pakenkė nukentėjusiojo profesiniam prestižui, nes nusikaltimo aukos statusas šiuo atveju negali turėti neigiamų padarinių profesinei veiklai. Prestižui reikšmės galėjo turėti nusikaltimo motyvas, tačiau tokį motyvą išprovokavo pats nukentėjusysis. Nedarbingumo faktas ir neigiamos pasekmės darbinei veiklai, kurias pirmosios instancijos teismas nurodė nuosprendyje, yra aplinkybės, reikšmingos nustatant turtinės žalos dydį, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai į jas neatsižvelgė.

21Įstatymo taikymo aspektu apeliacinės instancijos teismas neturtinės žalos dydžio klausimą išsprendė nepažeisdamas įstatymo reikalavimų.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Nukentėjusiojo A. N. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant D. Kučinskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui D. Stankevičiui,... 4. nukentėjusiojo atstovei advokatei A. Saulėnienei,... 5. nuteistiesiems V. P., D. L.,... 6. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 7. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu: ... 8. V. P. nuteistas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 10... 9. D. L. nuteistas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 10... 10. Šiuo nuosprendžiu iš nuteistųjų V. P. ir D. L. nukentėjusiajam A. N.... 11. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Pikelio pranešimą,... 12. V. P. ir D. L. nuteisti už tai, kad 2003 m. rugsėjo 17 d., apie 17-18 val.,... 13. Nukentėjusysis A. N. kasaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2005... 14. Skundas atmestinas.... 15. Dėl skundo apeliacinio nagrinėjimo ribų... 16. BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to... 17. V. P. ir D. L. apeliacine tvarka skundė pirmosios instancijos teismo... 18. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis skunduose nurodytais argumentais,... 19. Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės... 20. CK 6. 250 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės... 21. Įstatymo taikymo aspektu apeliacinės instancijos teismas neturtinės žalos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 23. Nukentėjusiojo A. N. kasacinį skundą atmesti....