Byla 2-705/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Anstena“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Orbis Vita“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria atmestas uždarosios akcinės bendrovės „Anstena“ prašymas palikti jo ieškinį nenagrinėtą ir atmesti ieškiniai dėl 2007 m. balandžio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies panaikinimo, UAB „Burgis“ bankroto byloje Nr. B2-40-112/2007,

Nustatė

2UAB „Anstena“, kuri yra LUAB „Burgis“ kreditorė, pareiškė prašymą panaikinti 2007 m. balandžio 27 d. LUAB „Burgis“ kreditorių komiteto nutarimo dalį, kurioje nustatyta turto pardavimo tvarka. Nurodė, kad kreditorių komitetas priėmė nutarimą, kuriame nustatė tokią turto pardavimo tvarką: „prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį su patvirtintu pirkėju, pirkėjas privalo sumokėti pradinę 25,0 proc. perkamo turto vertės įmoką, kuri bus įskaityta į perkamo turto kainą;

3pradinė 25,0 proc. perkamo turto vertės įmoka turi būti sumokėta per 3 kalendorines dienas nuo pasiūlymo sudaryti sutartį dėl turto pirkimo su kreditorių komiteto patvirtintu pirkėju gavimo dienos;

4pirkėjui nesumokėjus per 3 kalendorines dienas pradinės įmokos, administratorius siūlo sudaryti sutartį dėl turto pirkimo, paskesniam, mažesnę kainą pateikusiam pirkėjui, patvirtintam pardavimo eilėje.“ Pareiškėjas teigė, kad tokia turto pardavimo tvarka pažeidžia kreditorių interesus, kadangi numatyta sąlyga iškart sumokėti 25 procentus perkamo turto vertės per tris dienas nuo gauto pasiūlymo yra palanki tik vienam pirkėjui, kurio pasiūlyta kaina yra tik penkta pagal dydį ir skiriasi apie 700 000 Lt nuo didžiausios pasiūlytos kainos. Tai pažeidžia kreditorių interesus ir neatitinka susiformavusios praktikos.

5Analogišką prašymą pateikė UAB „Pakmarkas“. 2007 m. liepos 11 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi kreditorius UAB „Pakmarkas“ pakeistas jo teisių perėmėju UAB „Orbis Vita“, kuris taip pat prašė panaikinti šią kreditorių komiteto nustatytą turto pardavimo tvarką, nes ji pažeidžia kreditorių interesus ir yra neprotinga, kadangi nustatyta 25 procentų dydžio pinigų suma yra per didelė ir nustatytas per trumpas 3 dienų terminas pinigų sumokėjimui.

6UAB „Anstena“ taip pat pateikė prašymą, kuriame prašė palikti jo ankstesnį prašymą nenagrinėtą. Kadangi prašymas buvo neaiškus, teismas buvo įpareigojęs bendrovę jį patikslinti. Prašyme nenurodytas prašymo palikimo nenagrinėtu pagrindas, nesukonkretinta, ar pareiškėjas ankstesnį prašymą nori atsiimti, ar jo atsisako ir ar žinomos atsisakymo pasekmės. Prašymas nebuvo patikslintas ir teismas atsakymo negavo.

7Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartimi atmetė UAB „Anstena“prašymą palikti ankstesnį prašymą nenagrinėtą bei atmetė UAB „Anstana“ ir UAB „Orbis Vita“ prašymus iš dalies panaikinti 2007 m. balandžio 27 d. kreditorių komiteto nutarimą, priteisė iš ieškovų atsakovei LUAB „Burgis“ po 2 500 Lt teismo išlaidų bei įsiteisėjus teismo nutarčiai, nurodė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. birželio 6 d. ir 2007 m. liepos 11 d. nutartimis pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad pareiškėjai praleido 14 dienų terminą kreditorių komiteto nutarimui apskųsti. Skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas 2007 m. balandžio 27 d., teisme jis gautas 2007 m. gegužės 10 d., UAB „Anstena“ ieškinys teisme gautas 2007 m. birželio 5 d., o UAB „Orbis Vita“ prašymas – 2007 m. liepos 9 d. Pareiškėjai nenurodė, kada jie sužinojo apie skundžiama nutarimą, jokių raštiškų prašymų administratoriui nepateikė, todėl laikyta, kad vėliausiai apie priimtą nutarimą jie sužinojo po 2007 m. gegužės 10 d. nutarimo pateikimo teismui, todėl terminas jam apskųsti baigėsi 2007 m. gegužės 24 d. Pareiškėjai nenurodė priežasčių, dėl kurių šis terminas buvo paleistas, o tai yra pagrindas reikalavimams atmesti. Teismas taip pat nurodė, kad turto pardavimo tvarka nėra numatyta įstatyme ir ją gali nustatyti kreditorių atstovai. Tokią tvarką 2007 m. balandžio 27 d. nutarimu balsų dauguma nustatė kreditorių komitetas. Nustatyta tvarka neprieštarauja įstatymų reikalavimams, ji buvo patvirtinta pritarus nors ne visiems, bet daugumai kreditorių. Nepagrįstas yra pareikėjų argumentas, kad ši tvarka yra neprotinga, nes nustačius ilgus pirmos įmokos mokėjimo terminus, turto pardavimas ilgai užtruktų, o pirmam pirkėjui nesumokėjus įmokos, reikėtų ilgai laukti, kol pasiūlymas galėtų būti pateiktas kitam pirkėjui. Turto pardavimas trunka nuo 2007 m. vasario mėnesio ir yra susijęs su nuostoliais. Tai, kad ne visi potencialūs pirkėjai galės įsigyti atsakovo turtą, patvirtina ir ta aplinkybė, kad paprašius juos pateikti įrodymus dėl pasiūlymo pirkti turtą įgyvendinimo (banko patvirtinimo apie finansavimą, išrašą iš sąskaitos apie ten esantį likutį), ne visi pretendentai tai padarė. Nepagrįstas pareiškėjų teiginys, kad ieškinį jie pateikė gindami ir kitų kreditorių interesus, nes byloje nėra įgaliojimų atstovauti kitiems kreditoriams, o UAB „Anstena“ turi tik 0,046 procentų balsų, UAB „Orbis Vita“ – 0,091. Kiti kreditoriai skundų šiais klausimais nepateikė. Be to, kreditorių komitete dalyvavo kreditorių atstovai, kurių kreditorinių reikalavimų suma sudaro 58,2 procentus visų kreditorinių reikalavimų. Teismas atmetė UAB „Orbis Vita“ argumentus, kad komiteto nariai turėjo dalyvauti susirinkime, o ne balsuoti raštu, nes įstatymas numato tokią galimybę, jiems buvo tinkamai pranešta apie darbotvarkę ir jie turėjo galimybę apsvarstyti turto pardavimo sąlygas, savo pasiūlymus išdėstė raštu. Priimant nutarimą balsavo visi kreditorių komiteto nariai, nutarimas priimtas nepažeidžiant nustatytos tvarkos ir procedūros. Teismas nesvarstė klausimo, ar tinkamai yra vykdomas priimtas nutarimas, nes jį vykdo administratorius, kuris atsako už savo veiksmus, todėl tai nėra šio ginčo dalykas.

8Atskiruoju skundu UAB „Orbis Vita“ prašo panaikinti 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį toje dalyje, kurioje jo prašymas dėl 2007 m. balandžio 27 d. nutarimo buvo atmestas, priteista iš pareiškėjų po 2 500 Lt bylinėjimosi išlaidų ir nutarčiai įsiteisėjus panaikintos Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. birželio 6 d. ir 2007 m. liepos 11 d. nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Civilinę bylą šioje dalyje prašė perduoti iš naujo nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui, o nesant pagrindo, klausimą išspręsti iš esmės ir panaikinti 2007 m. balandžio 27 d. LUAB „Burgis“ kreditorių komiteto nutarimo dalį, kurioje nustatyta ginčijama turto pardavimo tvarka ir priteisti pareiškėjui UAB „Orbis Vita“ iš LUAB „Burgis“ jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta pažeidžiant procesines ir materialines teisės normas:

  1. Teismas, atsisakęs tenkinti UAB „Orbis Vita“ 2007 m. rugpjūčio 31 d. prašymą atidėti teismo posėdį, pažeidė LR CPK 161 straipsnio reikalavimus sudaryti šaliai galimybę pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Ieškovas nurodė, kad vieną dieną iki teismo posėdžio, jį turėjęs atstovauti advokatas pranešė, kad jis yra paskirtas dirbti į advokatų kontorą, teikiančią valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, todėl negali atstovauti ieškovui teismo posėdyje. Ieškovas teismui nurodė minėtas aplinkybes, prašė atidėti teismo posėdį, kad galėtų susirasti kitą advokatą. Teismas šio prašymo netenkino, ieškovą atstovavo įgūdžių ir teisinio išsilavinimo neturintis atstovas, jam buvo užduodami teisiniai klausimai. Tokiu būdu teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą, nes kitą šalį atstovavo teisinį išsilavinimą turintis atstovas.
  2. Teismas pažeidė LR CPK 231 straipsnio reikalavimus, nes nesant UAB „Orbis Vita“ sutikimo, 2007 m. rugpjūčio 31 d. iš parengiamojo teismo posėdžio perėjo į žodinį bylos nagrinėjimą ir tokiu būdu atėmė ieškovui galimybę pasiruošti bylos nagrinėjimui.
  3. Teismas, pažeisdamas procesines teisės normas, posėdžio metu atmetė ieškovo UAB „Orbis Vita“ prašymus trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, Valstybinę mokesčių inspekciją ir V. L. bei pranešti jiems apie teismo posėdį. Kreditorių komitetui nustačius ginčijamą turto pardavimo tvarką, turtas yra parduodamas už mažesnę kainą, todėl kitų kreditorių, taip pat ir Apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos Plungės skyriaus ir Garantinio Fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kreditoriniai reikalavimai nebus patekini, nes gautų sumų pakaks tik banko (įkaito turėtojo) reikalavimams padengti. Absoliutus ginčijamos nutarties panaikinimo pagrindas yra tas, kad klausimas buvo išspręstas nepranešus apie bylą didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui – V. L. .
  4. Byloje nepagrįstai nustatyta, kad ieškovas praleido kreditorių komiteto 2007 m. balandžio 27 d. nutarimo apskundimo terminus, nes jis nebuvo informuotas apie kreditorių komiteto posėdį, jo darbotvarkę, nors BUAB administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ įgaliotojo asmens patvirtintoje „Informacijos kreditoriams teikimo tvarkos“ 8 punkte numatyta, kad su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją ir dokumentus administratorius pateikia kreditoriai ne vėliau kaip prieš tris dienas iki susirinkimo dienos. Pagal analogiją minėtos taisyklės taikomos ir kreditorių komiteto susirinkimams. Teismas, nustatęs, kad apskundimo terminas yra praleistas, vadovavosi prielaidomis ir neįpareigojo atsakovo teikti įrodymus, kada ieškovai sužinojo apie skundžiamą nutarimą. Teismas taip pat nepagrįstai nustatė, kad apie skundžiamą nutarimą ieškovai vėliausiai sužinojo ją atsiuntus į teismą, nes tomis dienomis ieškovai ar jų atstovai nebuvo atvykę susipažinti su byla. Nesuprantamas teismo motyvas, kad tiek UAB „Pakmarkas“, tiek UAB „Orbis Vita“ įgaliotas asmuo buvo A. Banaitis. Nepagrįstai nurodyta, kad ieškovas nenurodė 14 dienų termino praleidimo priežasčių, nes ieškovas šio termino nepraleido, o nutartį priėmęs teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalies ir LR CPK 185 straipsnio nuostatas.
  5. Teismas neįvertino, kad skundžiama kreditorių komiteto nutarimo dalis akivaizdžiai prieštarauja LR CK 1.5 ir 6.186 straipsnių nuostatoms, nevertino kitų pirkėjų pasiūlymų. Tai, kad įstatymuose nėra aiškiai sureguliuota turto pardavimo tvarka, nereiškia, kad ji gali prieštarauti minėtoms teisės normoms. Teismas nepagrįstai atmėtė ieškovo argumentus, kad skundžiamo nutarimo pagrindu vykdomi sandoriai nėra šio ginčo dalykas, nes būtent jie ir parodo ginčijamo nutarimo neteisėtumą.

9UAB „Anstena“ atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Orbis Vita“ atskirąjį skundą prašo nagrinėti Lietuvos apeliacinio teismo nuožiūra.

10LUAB „Burgis“ administratoriaus įgaliotasis asmuo Vytautas Česonis atsiliepimu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o UAB „Orbis Vita“ atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo UAB „Orbis Vita“ atsakovui LUAB „Burgis“ jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai nurodė, kad apie tai, jog advokatas negali jam atstovauti 2007 m. rugpjūčio 31 d. teismo posėdyje jis sužinojo ne, kaip jis teigia, 2007 m. rugpjūčio 30 d., o 2007 m. rugpjūčio 28 d. , nes kitoje administracinėje byloje, tarp kitų šalių, jau tą dieną bylos nagrinėjimas buvo šiuo pagrindu atidėtas, todėl ieškovas turėjo pakankamai laiko pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Be to, iki 2007 m. rugpjūčio 22 d. posėdžio buvo gautas advokato prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, todėl aiškiai matyti, kad ieškovas žinojo, jog advokatas negalės jam atstovauti ir turėjo pasirūpinti atstovavimu. Ieškovas taip pat nepagrįstai nurodė, kad teismas iš parengiamojo teismo posėdžio perėjo į bylos nagrinėjimą iš esmės, nes bylos nagrinėjimui jau buvo pasirengta ir buvo paskirtas teismo posėdis. Teismas taip pat pagrįstai atmetė ieškovo prašymą įtraukti trečiaisiais asmenimis VSDFV ir VMI, kadangi jie yra įtraukti trečiaisiais asmenimis bankroto byloje, o įtraukti trečiuoju asmeniu V. L. nebuvo teisinio pagrindo, kadangi teismo sprendimas neturėtų įtakos jo teisėms ir pareigoms. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad jis nepraleido 14 dienų apskundimo termino, nes nenurodė, kada sužinojo apie ginčijamą nutarimą, todėl teismas pagrįstai termino pradžią skaičiavo nuo šio nutarimo pateikimo teismui. Be to, ieškovas nenurodė, kokias teisės normas pažeidžia ginčijamas nutarimas, todėl nėra pagrindo teigti, kad jis yra neteisėtas. Ieškovas taip pat nepagrįstai nurodė, kad jis ieškinį reiškia visų kreditorių interesais, kadangi jam priklauso tik 0,6 procento patvirtintų kreditorinių reikalavimų, o komiteto sprendimas priimtas 58,2 procento kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių sprendimu.

11Atskiruoju skundu UAB „Anstena“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį dalyje, kurioje UAB „Anstena“ prašymas ieškinį palikti nenagrinėtą atmestas, pakeisti ir pripažinti, kad bendrovė ieškinį dėl 2007 m. balandžio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo iš dalies atsiėmė ir atmesti priteistą 2 500 Lt sumą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Nurodė, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog bendrovės prašymas buvo neaiškus, o ieškovas neįvykdė įpareigojimo jį patikslinti. Ieškovui toks teismo įpareigojimas nebuvo įteiktas, jam taip pat nebuvo pranešta apie teismo posėdį, kurio metu jis galėtų savo prašymą patikslinti. Ieškovas nurodė, kad iš prašymo turinio matyti, kad jis nori kuo greičiau atgauti skolas, todėl savo prašymo atsisako. Be to, atsakovo atstovas posėdžio metu pareiškė, kad šis prašymas laikytinas ieškinio atsiėmimu, todėl teismas jį turėjo tenkinti. Teismas taip pat nurodė, kad ieškiniai yra pareikšti praleidus 14 dienų apskundimo terminą, todėl nesant prašymo juos atnaujinti, teismas turėjo atsisakyti juos priimti.

12LUAB „Burgis“ administratoriaus įgaliotas asmuo Vytautas Česonis Klaipėdos apygardos teismo nutartį prašo palikti nepakeistą ir priteisti iš UAB „Anstena“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iš ieškovo UAB „Anstena“ prašymo nebuvo aišku, ar jis prašymo atsisako, jį atsiima, ar prašo palikti nenagrinėtą kitais pagrindais. Teismas taip pat pagrįstai netenkino ieškovo prašymo atsiimti ieškinį, kadangi jis jau buvo išsiųstas LUAB „Bugis“, kuris pasinaudojo procesine teise nesutikti, kad ieškinys būtų atsiimtas, todėl teismas turėjo jį nagrinėti. Be to, 2007 m. rugsėjo 5 d. teismo posėdis nevyko, o buvo tik paskelbta teismo nutartis, todėl visi prašymai galėjo būti pateikti tik iki posėdžio. Nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 d. nustatytas 14 dienų terminas yra laikytinas ieškinio senaties terminu, kurio praleidimas savaime nereiškia, kad teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Be to, ieškovo atstovui advokatui A. Doroševui buvo žinoma apie teismo posėdžio datą ir laiką, todėl laikytina, kad tai buvo žinoma ir ieškovui.

13UAB „Orbis Vita“ atsiliepimu prašo UAB „Anstena“ atskirąjį skundą tenkinti. Nurodė, kad sutinka su jame išdėstytais motyvais ir papildomai paaiškino, jog 2007 m. rugpjūčio 31 d. teismo posėdis buvo parengiamasis, UAB „Orbis Vita“ buvo atimta galimybė pasirūpinti tinkamu atstovavimu, nepaisant to, kad UAB Anstena“ atsisakė nuo ieškinio, teismas prieš jo valią ieškinį nagrinėjo, nors posėdyje nedalyvavo jo atstovas, ieškovui UAB „Orbis Vita“ pateikus prašymą dėl skundžiamos nutarties, ŽŪKB „Anulėnų paukštynas“ padavė ieškinį, kuriame prašė pripažinti jį aukciono laimėtoju, įpareigoti LUAB „Burgis“ sudaryti su juo sutartį ir takyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Ieškovo UAB „Orbis Vita“ atskirasis skundas tenkintinas, o ieškovo UAB „Anstena“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad skundžiamas BUAB „Burgis“ kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas 2007 m. balandžio 27 d. posėdyje (t. 8, b.l. 69-70). Minėto posėdžio metu kreditorių komiteto nariai balsavo raštu ir pritarė turto pardavimo tvarkai, kad prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį su patvirtintu pirkėju, pirkėjas privalo sumokėti pradinę 25,0 proc. perkamo turto vertės įmoką, kuri bus įskaityta į perkamo turto kainą. Pradinė 25,0 proc. perkamo turto vertės įmoka turi būti sumokėta per 3 kalendorines dienas nuo pasiūlymo sudaryti sutartį dėl turto pirkimo su kreditorių komiteto patvirtintu pirkėju gavimo dienos. Pirkėjui nesumokėjus per 3 kalendorines dienas pradinės įmokos, administratorius siūlo sudaryti sutartį dėl turto pirkimo, paskesniam, mažesnę kainą pateikusiam pirkėjui, patvirtintam pardavimo eilėje. Minėtą tvarką nustatęs nutarimas 2007 m. gegužės 10 d. buvo pateiktas teismui. 2007 m. birželio 5 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas UAB „Anstena“, o 2007 m. liepos 9 d. UAB „Pakmarkas“ prašymai dėl 2007 m. balandžio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies, kuria nustatyta turto pardavimo tvarka, panaikinimo.

16Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje yra numatytas 14 dienų terminas kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo apie nutarimo priėmimą. Vadinasi, šio termino pradžia siejama su subjektyviu kriterijumi, tai yra kreditoriaus sužinojimu arba turėjimu sužinoti apie jo teises pažeidžiantį nutarimą. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad, nesant byloje kitų įrodymų, įstatyme numatytas 14 dienų terminas prasidėjo nuo 2007 m. gegužės 10 d., nes tą dieną nutarimas buvo pateiktas teismui ir šalys privalėjo aktyviai dalyvauti bankroto bylos procese ir laiku ginčyti, jų manymu, neteisėtus sprendimus. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad bankroto bylos dalyviai privalo domėtis proceso eiga, laiku ginčyti jų teisės pažeidžiančius sprendimus, tačiau pažymi, kad domėjimasis procesu nereiškia nuolatinį (kasdieninį) teiravimąsi. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad BUAB „Buris“ turto pardavimas prasidėjo 2007 m. vasario 19 d. (t. 8, b.l. 10), norą pirkti potencialūs pirkėjai pareiškė iki 2007 m. kovo 15 d. (t. 8, b.. 11), o skundžiamas nutarimas buvo priimtas 2007 m. balandžio 27 d., tai yra praėjus daugiau nei dviem mėnesiams nuo turto pardavimo proceso pradžios. Be to, skundžiamą nutarimą priėmė kreditorių komitetas, pareiškėjams apie jo posėdį pranešta nebuvo, duomenų ar įrodymų, kad pareiškėjai apie skundžiamą nutarimą sužinojo anksčiau negu prieš 14 dienų iki prašymų padavimo, byloje nėra, todėl kolegija mano, kad apeliantai prašymus dėl nutarimo panaikinimo pateikė nepraleidę įstatyme nustatyto termino ir jie turi būti nagrinėjami.

17UAB „Anstena“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį, nes teismas netenkino jų prašymo palikti jų ieškinį (ankstesnį prašymą) nenagrinėtą, nors jie to prašymo atsisakė ir nenorėjo bylinėtis. Kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriėmė atsisakymo nuo prašymo ir skundą išnagrinėjo iš esmės, kadangi iš prašymo turinio nebuvo aišku, ar pareiškėjas prašymo atsisako, ar jį atsiima. Ieškinio (prašymo) atsisakymo ir atsiėmimo pasekmės skiriasi. Ieškinio atsisakymo atveju, ieškovas netenka teisės su tokiu pačiu ieškiniu pakartotinai kreiptis į teismą, nes byla yra nutraukiama, o ieškinį atsiėmus, ieškinys yra paliekamas nenagrinėtas, ieškovas turi teisę pakartotinai su juo kreiptis į teismą, tačiau įstatyme yra numatytas apribojimas, kad tais atvejais, kai ieškinys buvo išsiųstas atsakovui, jį atsiimti galima tik gavus atsakovo sutikimą. Nagrinėjamu atveju atsakovas nesutiko, kad pareiškėjas prašymą atsiimtų, o iš prašymo turinio nebuvo aiškiai matyti, kad pareiškėjas prašymo atsisakė ir jam buvo žinoma, kad vėliau jis negalės su šiuo reikalavimu kreiptis į teismą, todėl teismas pagrįstai nagrinėjo UAB „Anstena“ reikalavimus iš esmės.

18Ieškovas UAB „Orbis Vita“ ginčijo kreditorių komiteto priimtą nutarimą tuo pagrindu, kad nustatytos turto pardavimo sąlygos prieštarauja teisingumo ir protingumo principams, nes yra numatyti per trumpi pirmosios įmokos mokėjimo terminai. Kolegija sutinka su šiuo apelianto argumentu ir pažymi, kad bankrutavusios įmonės turto pardavimo procesas nuo pradžių buvo vykdomas nerūpestingai. Jis pradėtas 2007 m. vasario 19 d. (t. 8, b.l. 10), paraiškos buvo priimamos iki 2007 m. kovo 15 d., o ginčijama turto pardavimo tvarka nustatyta daugiau negu po mėnesio nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos, tai yra 2007 m. balandžio 27 d. Kreditorių susirinkimas teisę spręsti, kokia bus turto pardavimo tvarka, perdavė kreditorių komitetui, kuris turėjo nustatyti protingas ir bankroto proceso dalyvių interesus atitinkančias sąlygas. Bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių ir administratoriaus tikslas yra kuo brangiau parduoti įmonės turtą, kad atsiskaityti, kiek tai įmanoma, su visais kreditoriais, todėl šiam tikslui pasiekti būtina nustatyti protingas turto pardavimo sąlygas, kurios leistų šį turtą įsigyti didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Kolegija mano, kad kreditorių komiteto nustatytas 3 dienų terminas pirmajai įmokai sumokėti yra neprotingas ir neteisingas. Pažymėtina, kad ūkinę veiklą vystantys ūkio subjektai, net ir turėdami reikiamas įmokėti už perkamą turtą sumas, šių sumų dažniausiai nelaiko be judėjimo sąskaitoje, o vykdydami veiklą jomis disponuoja, todėl norėdami surinkti ir investuoti savo pinigus į tam tikrą turtą, gali tai padaryti per tam tikrą laiką. Kita, kad potencialus bankrutuojančios įmonės turto pirkėjas, pirkimo-pardavimo sandoriui būtinas lėšas gali gauti ir kitais būdais (banko paskola ir kt.), tačiau tam taip pat reikia protingo laiko. Kolegija įvertina ir tai, kad kreditorių komitetas neatsižvelgė į bankrutuojančios įmonės parduodamo turto kelių milijonų kainą ir nustatė pakankamai didelę pirmą įmoką, todėl jos surinkimas per tokį trumpą laiką yra labai sudėtingas arba neįmanomas. Kolegija nesutinka su LUAB „Burgis“ administratoriaus įgaliotojo asmens argumentais, kad trumpas įmokos mokėjimo terminas ir didelė įmokos suma yra garantas, kad potencialus pirkėjas yra pajėgus įsigyti tokios vertės turtą, todėl turto pardavimo procesas baigsis greitai ir įmonė patirs mažiau nuostolių. Pažymėtina, kad tokia administratoriaus numatyta bankrutavusios įmonės turto pardavimo strategija sąlygojo tai, jog didžiausią kainą pasiūlęs pirkėjas atsisakė sandorio, kilo teisminis ginčas ir užtruko turto pardavimo procesas.

19Kolegijos nuomone, pageidavimą pirkti pareiškęs asmuo (potencialus pirkėjas) yra apsisprendęs už jo pasirinktą kainą nusipirkti parduodamą turtą ir yra pajėgus bei pasiruošęs pasiūlytą kainą įprastomis sąlygomis (per protingą terminą) sumokėti, tačiau, iš anksto nežinodamas, ar jo pasiūlyta kaina bus didžiausia, tai yra nežinodamas, ar gaus pasiūlymą sudaryti sutartį ir juo labiau nežinodamas ginčijamų kreditorių komiteto nustatytų pirkimo-pardavimo sąlygų, negali iš anksto paruošti ir įšaldyti pagal parduodamo turto vertę didelę pinigų sumą.

20Kaip minėta, bankrutavusios įmonės tikslas yra ne tik greitai realizuoti savo turtą, bet pirmiausia įvykdyti savo prievoles kreditoriams, todėl bankrutavusiai įmonei kelių šimtų tūkstančių litų pasiūlytų kainų skirtumas yra svarbus, o pirkėjų pateikti pasiūlymai turi būti atsakingai įvertinti. Kreditorių komiteto sprendimas pritarti 3 dienų terminui 25 procentų dydžio pirmajai įmokai sumokėti yra neprotingas ir nesąžiningas bei pažeidžiantis tiek kreditorių, tiek potencialių pirkėjų interesus (CK 1.5 straipsnis). Savo pasiūlymus pateikę iki 2007 m. kovo 15 d. ir apie tokias sąlygas nežinoję pirkėjai, negalėjo numatyti, kad bus pritarta būtent tokioms sąlygoms, todėl jie negalėjo ir neprivalėjo iš anksto kaupti lėšų sandoriui, kuris ateityje dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti nesudarytas.

21Kolegija atmeta administratoriaus įgalioto asmens argumentus, kad ieškovai negali reikšti reikalavimų teisme kitų kreditorių interesams apginti, nes jie neturi tam įgaliojimų, o pačių ieškovų reikalavimai, palyginti su bendra kreditorinių reikalavimų suma, yra labai maža. Pažymėtina, kad nepaisant to, jog apeliantų reikalavimų suma yra nedidelė, jie taip pat turi interesą ją atgauti. Be to, pareiškėjai neteigia, kad jie reiškia reikalavimus teisme visų kreditorių interesais, jie tik nurodo, kad reikalavimai nustatyti protingą bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarką turės įtakos ir kitų kreditorių interesams, nes brangiau pardavus turtą, šie galės atgauti didesnę skolos dalį.

22Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija priėjo prie išvados, kad LUAB „Burgis“ kreditorių komiteto 2007 m. balandžio 27 d. nutarimo dalis, kuria nustatyta įmonės turto pardavimo tvarka ir nustatytas pradinės įmokos mokėjimo terminas, yra neteisingas ir neprotingas. Pirmosios instancijos teismas išdėstytų aplinkybių neįvertino ir nepagrįstai prašymus dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo atmetė, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalis, kuria atmesti pareiškėjų prašymai dėl 2007 m. balandžio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies panaikinimo, priteista iš jų po 2 500 Lt bylinėjimosi išlaidų LUAB „Burgis“ naudai ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – panaikintina 2007 m. balandžio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo dalis, kuria nustatyta LUAB „Burgis“ turto pardavimo tvarka. Kitą nutarties dalis paliktina nepakeista.

23Tenkindama UAB „Orbis Vita“ atskirąjį skundą ir jo prašymą dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo, tai yra spręsdama ginčą iš esmės, kolegija šio apelianto argumentų procesinės teisės normų pažeidimo klausimais nenagrinėja ir dėl jų nepasisako.

24Apeliantas UAB „Orbis Vita“ atskirajame skunde prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, kokias išlaidas patyrė ir kokie įrodymai tai pagrindžia, nenurodė, todėl kolegija šio klausimo nesvarsto.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalį, kuria atmesti pareiškėjų prašymai dėl 2007 m. balandžio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo dalies panaikinimo, priteista iš jų po 2 500 Lt bylinėjimosi išlaidų LUAB „Burgis“ naudai ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, bei klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti UAB „Anstena“ bei UAB „Orbis Vita“ prašymus panaikinti LUAB „Burgis“ kreditorių komiteto 2007 m. balandžio 27 d. nutarimo dalį (3.2 punktą), kuria nustatyta LUAB „Burgis“ turto pardavimo tvarka. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. UAB „Anstena“, kuri yra LUAB „Burgis“ kreditorė, pareiškė prašymą... 3. pradinė 25,0 proc. perkamo turto vertės įmoka turi būti sumokėta per 3... 4. pirkėjui nesumokėjus per 3 kalendorines dienas pradinės įmokos,... 5. Analogišką prašymą pateikė UAB „Pakmarkas“. 2007 m. liepos 11 d.... 6. UAB „Anstena“ taip pat pateikė prašymą, kuriame prašė palikti jo... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartimi atmetė UAB... 8. Atskiruoju skundu UAB „Orbis Vita“ prašo panaikinti 2007 m. rugsėjo 5 d.... 9. UAB „Anstena“ atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Orbis Vita“... 10. LUAB „Burgis“ administratoriaus įgaliotasis asmuo Vytautas Česonis... 11. Atskiruoju skundu UAB „Anstena“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m.... 12. LUAB „Burgis“ administratoriaus įgaliotas asmuo Vytautas Česonis... 13. UAB „Orbis Vita“ atsiliepimu prašo UAB „Anstena“ atskirąjį skundą... 14. Ieškovo UAB „Orbis Vita“ atskirasis skundas tenkintinas, o ieškovo UAB... 15. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad skundžiamas BUAB „Burgis“... 16. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje yra numatytas 14 dienų... 17. UAB „Anstena“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 18. Ieškovas UAB „Orbis Vita“ ginčijo kreditorių komiteto priimtą nutarimą... 19. Kolegijos nuomone, pageidavimą pirkti pareiškęs asmuo (potencialus... 20. Kaip minėta, bankrutavusios įmonės tikslas yra ne tik greitai realizuoti... 21. Kolegija atmeta administratoriaus įgalioto asmens argumentus, kad ieškovai... 22. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija priėjo prie išvados, kad LUAB... 23. Tenkindama UAB „Orbis Vita“ atskirąjį skundą ir jo prašymą dėl... 24. Apeliantas UAB „Orbis Vita“ atskirajame skunde prašė priteisti... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalį,...