Byla e2-672-615/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas,

2sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Namų priežiūros centras“ atstovei R. J., atsakovei P. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Namų priežiūros centras“ patikslintą ieškinį atsakovei P. M., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

51. Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareiškė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės P. M. 93,68 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

61.1. Ieškovas patikslintame ieškinyje, taip pat ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, 2016 m. rugpjūčio 1 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei P. M. dėl 152,97 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, už namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir kitas komunalines paslaugas, tenkančias butui ( - ), kurio savininkė yra atsakovė P. M..

71.2. Ieškovas UAB „Namų priežiūros centras“ teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas šiuo metu veikdamas LR CK 4.84 str. 2 d. nustatyta tvarka priimto 2006 m. liepos 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-2929 ir 2006 m. rugpjūčio 11 d. Kauno miesto Šilainių seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties, sudarytos su Kauno miesto savivaldybės administracija, Nr. 53-10-11 pagrindu.

81.3. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name ( - ), kuriame atsakovė nuosavybės teise turi auksčiau nurodytą butą ir jai taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ( - ), namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mnokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Ieškovė papildomai paaiškina, jog gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas Nekilnojamo turto registre nėra registruojamas. Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje yra neindividualizuota ir kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (LR CK 4.82 str. 7 d.). Kuo didesnio ploto yra butas ar patalpa, tuo didesnė yra šio buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tuo atitinkamai daugiau savininkas turi prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo. Patalpų savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo (LR CK 4.82 str. 3 d. ir 4.84 str.). LR CK 4.82 str. 3 d., 4 d., 4.84 str. 9 d., imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

91.4. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis Atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui yra 93,68 Eur. Pažymėytina, jog skolos susidarymo laikotarpis apskaičiuotas remiantis LR CK 6.55 str. nustatyta įmokų paskirstymo tvarka. 2011 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Apeliacinis Teismas civilinėje byloje Nr. 2-2619/2011 pasisakė, kad įmokų paskirstymo (kai yra kelios skolos) taisykles reglamentuoja LR CK 6.55 str. Pagal šio straipsnio 1 dalį skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, mokėdamas gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina. LR CK 6.55 str. 2 d. numato, kad jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Atsižvelgiant į šias įstatymo leidėjo nustatytas įmokų paskirstytas taisykles, Ieškovas atitinkamai paskaičiavo skolos susidarymo laikotarpį.

101.5. Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovė patikslintą ieškinį palaikė, patvirtino ieškovo raštu nurodytas aplinkybes, kitų aplinkybių nurodyti negali.

112. Atsakovė P. M. su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo nutraukti civilinę bylą. Patikslintame atsiliepime į ieškinį, kituose rašytiniuose dokumentuose, nurodė, jog su ieškovės UAB „Namų priežiūros centras“ reikalavimais nesutinka. Atsakovė nurodo, jog už visas name atliekamas paslaugas pastoviai moka, išskyrus už teritorijos paslaugas. Nurodė, jog nuo 1988 m. gyvena ( - ), esančiame name, į kurį atsikėlė namą tik pastačius. Po namo langais, kaimynui padedant, susikasė darželį, kurį pastoviai prižiūri. Atsakovė nurodė, kad prašė atleisti nuo teritorijos paslaugų, kadangi prižiūri darželį.

122.1. Teismo posėdžio metu, atsakovė prašė bylą nutraukti, patvirtino raštu nurodytas aplinkybes. Ankstesnę priteistą sumą sumokėjo, nors buvo priteista neteisingai. Nurodė, jog atsakovė atsisakė teritorijos priežiūros. Po to, kai atsakovė atsisakė teritorijos priežiūros kažkas pradėjo sausinti ir džiovinti gėles, dėl ko išdžiuvo atsakovės daugiametės gėlės. Nurodė, jog atsakovė mokėjo kitus mokesčius, nemokėjo tik už teritorijos priežiūrą.

13Ieškinys tenkintinas.

143. Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Namų priežiūros centras“ Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-2929 ir 2006-08-11 Kauno miesto Šilainių seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties, sudarytos su Kauno miesto savivaldybės administracija, Nr. 53-10-11 pagrindu teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas namui, kuriame atsakovė nuosavybės teise valdo 36.84 m2 butą ( - ) (36 b.l.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas UAB „Namų priežiūros centras“ administruoja gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Ieškovas patikslintu 2017-01-24 ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 93,68 Eur įsiskolinimą už ieškovės teiktas paslaugas.

152. Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalis nustato pareigą butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Taigi butų ir kitų patalpų savininkai turi ne tik teises, bet ir pareigas, susijusias su bendro naudojimo objektų priežiūra bei išlaikymu. Atsakovė nesutinka su reiškiamu ieškiniu, kadangi mano, jog bendro naudojimo objektų administratorius atsakovei nepagrįstai skaičiuoja mokestį už teritorijos priežiūrą. Teigia, jog atsakovas neturi pareigos mokėti už teritorijos priežiūrą, kadangi po savo langais prižiūri gėlių darželį.

163. Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas ginčą tarp tų pačių šalių, dėl to paties ieškovo iš dalies tuo pačiu faktiniu pagrindu tai pačiai atsakovei pareikšto reikalavimo, yra nustatęs, kad Bendruosius ir specialiuosius švaros ir tvarkymo reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims nustato Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimu Nr. T-20 patvirtintos Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklės. Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 2 punkte įtvirtinta pareiga asmenims tvarkyti ir palaikyti švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patiems arba sudarius sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-04 įsakymu Nr. A-788 yra patvirtinti Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (toliau nuostatai), kurie yra taikomi butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimui, kai šią funkciją atlieka pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendimu paskirtas administratorius. Daugiabučio namo, esančio Kuršių g. 2, administratorium yra paskirta UAB „Namų priežiūros centras“, todėl klausimas dėl mokesčio už teritorijos priežiūrą apskaičiavimo spręstinas vadovaujantis minėtais nuostatais. Nuostatų 10 punkte nustatyta, kad administratorius mokesčius už namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą apskaičiuoja proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise turimai daliai žemės sklype; jei žemės sklypas namui ar keliems namams priskirtas kitais pagrindais, – proporcingai namo ar kelių namų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai, jeigu patalpų savininkai nesusitaria kitaip. Administratorius mokesčius už namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą apskaičiuoja vadovaudamasis šio žemės sklypo priežiūros paslaugos sutartimi, o jei šį sklypą tvarko ir prižiūri administratorius,– pagal šios priežiūros ir tvarkymo darbų sąmatą. Taigi su teritorijos priežiūra ir jos apmokėjimu susiję klausimai gali būti sprendžiami patalpų savininkų (daugiabučio namo butų savininkų) susitarimu, nesant patalpų savininkų susitarimo– mokestis už teritorijos priežiūrą turi būti apskaičiuojamas proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Byloje nėra duomenų, kad ginčo laikotarpiu būtų buvęs priimtas daugiabučio namo patalpų savininkų sprendimas dėl kitokios mokesčio už teritorijos priežiūrą apskaičiavimo tvarkos, šios aplinkybės atsakovė neįrodinėjo, todėl ieškovė pagrįstai skaičiavo mokestį už teritorijos priežiūrą proporcingai atsakovės bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Faktas, kad atsakovė dalyje teritorijos prižiūri gėlių darželį, pats savaime, nesant priimtų kitų savininkų sprendimo, neatleidžia atsakovės nuo pareigos apmokėti jai proporcingai tenkančią mokesčio už teritorijos priežiūrą dalį (Kauno apygardos teismo 2014-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1043-658/2014).

174. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime yra išaiškinęs, kad, užtikrinant iš Konstitucijos kylantį bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę, be kitų, turi šie veiksniai: bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų- sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų- precedentų tų kategorijų bylose; aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai privalo, peržiūrėdami žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimus, tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais. Todėl spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą Kauno apylinkės teismas yra saistomas aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismo 2014-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1043-658/2014.

185. Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra nustatytos iš esmės analogiškos aplinkybės, kaip ir aukščiau nurodytoje civilinėje byloje, ginčas kurioje jau yra išspręstas Kauno apygardos teismo 2014-05-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1043-658/2014. Nagrinėjamoje civilinėje byloje tas pats ieškovas - UAB „Namų priežiūros centras“, teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas tam pačiam namui, kuriame ta pati atsakovė nuosavybės teise valdo tą patį 36.84 m2 butą ( - ) (36 b.l.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė UAB „Namų priežiūros centras“ administruoja gyvenamąjį namą, esantį Kuršių g. 2, Kaune. Savo atsikirtimus į ieškinį atsakovė grindžia panašiais argumentais, kuriais ji grindė atsikirtimus į ieškinį aukščiau nurodytoje civilinėje byloje, ginčas kurioje jau yra išspręstas Kauno apygardos teismo 2014-05-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1043-658/2014. Civilinėje byloje nėra duomenų, kad ginčo laikotarpiu būtų buvęs priimtas daugiabučio namo patalpų savininkų sprendimas dėl kitokios mokesčio už teritorijos priežiūrą apskaičiavimo tvarkos, šios aplinkybės atsakovė neįrodinėjo. Todėl nesant patalpų savininkų (daugiabučio namo butų savininkų) susitarimo dėl su teritorijos priežiūra ir jos apmokėjimu susijusių klausimų, mokestis už teritorijos priežiūrą turi būti apskaičiuojamas proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Faktas, kad atsakovė dalyje teritorijos prižiūri gėlių darželį, pats savaime, nesant priimtų kitų savininkų sprendimo, neatleidžia atsakovės nuo pareigos apmokėti jai proporcingai tenkančią mokesčio už teritorijos priežiūrą dalį. Todėl atsakovės argumentai negali būti pagrindu netenkinti pagrįstų ir teisėtų ieškovo reikalavimų. Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui ir aukštesniosios instancijos bendrosios kompetencijos teismo praktikai, patikslintas ieškovo ieškinys tenkintinas.

196. Pažymėtina, kad analogišką aukštesniųjų instancijų bendrosios kompetencijos teismų praktiką patvirtina ne tiktai aukščiau nurodyta Kauno apygardos teismo 2014-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1043-658/2014, ginčas kurioje vyko tarp tų pačių šalių, dėl to paties ieškovo iš dalies tuo pačiu faktiniu pagrindu tam pačiam atsakovui pareikšto reikalavimo, tačiau ir kitos aukštesniųjų instancijų bendrosios kompetencijos teismų nutartys ir sprendimai (Kauno apygardos teismo 2011-11-07 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-2352-653/2011; Kauno apygardos teismo 2011-12-01 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-2410-395/2011; Kauno apygardos teismo 2012-05-16 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-984-254/2012; Kauno apygardos teismo 2012-10-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1382-230/2012; Kauno apygardos teismo 2012-11-28 m sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1576-555/2012; Kauno apygardos teismo 2014-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1910-221/2014).

207. Kadangi ieškovo patikslintas ieškinys yra tenkinamas, negali būti tenkinami atsakovės atsiliepimais į ieškinį reikšti procesiniai prašymai dėl civilinės bylos nutraukimo ir ieškovo įpareigojimo atlikti veiksmus.

218. Iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes terminą įvykdyti praleidęs skolininkas fizinis asmuo moka penkių procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

229. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos patirtos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminio mokesčio, 0,87 Eur už nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, iš viso 15,87 Eur, priteistina iš atsakovės ieškovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

2310. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, 284 straipsniu,

Nutarė

25ieškovo UAB „Namų priežiūros centras“ ieškinį atsakovei P. M. patenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovės P. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 93,68 Eur (devyniasdešimt trijų eurų 68 ct) skolą, ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (93,68 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Namų priežiūros centras“, į.k. 125596783, buveinės adresas Medeinos g. 8A, Vilnius, adresas korespondencijai, 9-ojo Forto g. 60A, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT84 2140 0300 0313 1914, Nordea Bank AB, Lietuvos skyrius, naudai.

27Priteisti iš atsakovės P. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės patirtas 15,87 Eur (penkiolikos eurų 87 ct) bylinėjimosi išlaidas, ieškovės UAB „Namų priežiūros centras“, į.k. 125596783, buveinės adresas Medeinos g. 8A, Vilnius, adresas korespondencijai, 9-ojo Forto g. 60A, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT84 2140 0300 0313 1914, Nordea Bank AB, Lietuvos skyrius, naudai.

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas,... 2. sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Namų priežiūros centras“ atstovei 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. 1. Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareiškė patikslintą ieškinį, kuriuo... 6. 1.1. Ieškovas patikslintame ieškinyje, taip pat ieškovės atstovė teismo... 7. 1.2. Ieškovas UAB „Namų priežiūros centras“ teikia namo, esančio ( -... 8. 1.3. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės... 9. 1.4. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki... 10. 1.5. Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovė patikslintą ieškinį palaikė,... 11. 2. Atsakovė P. M. su patikslintu... 12. 2.1. Teismo posėdžio metu, atsakovė prašė bylą nutraukti, patvirtino... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. 3. Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Namų... 15. 2. Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad administravimo... 16. 3. Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas ginčą tarp tų pačių šalių,... 17. 4. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime yra... 18. 5. Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra nustatytos iš esmės analogiškos... 19. 6. Pažymėtina, kad analogišką aukštesniųjų instancijų bendrosios... 20. 7. Kadangi ieškovo patikslintas ieškinys yra tenkinamas, negali būti... 21. 8. Iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos... 22. 9. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas 23. 10. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, 284... 25. ieškovo UAB „Namų priežiūros centras“ ieškinį 26. Priteisti iš atsakovės P. M., a. k. 27. Priteisti iš atsakovės P. M., a. k. 28. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...