Byla 2A-984-254/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės AB „City Service“ apeliacinį skundą ir trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės pareiškimą dėl prisidėjimo prie ieškovės AB „City Service“ apeliacinio skundo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AB „City Service“ ieškinį atsakovei T. T., tretieji asmenys Kauno miesto savivaldybė, UAB „Kauno komunalinis butų ūkis“, valstybės institucija išvadai duoti Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, dėl skolos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovė AB „City Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (I t. b. l. 32-36) ir prašė priteisti 1 119,10 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu yra paskirta namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratore. Atsakovė yra buto, esančio adresu ( - ), savininkė, todėl jai kyla imperatyvi pareiga išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jai dalinės nuosavybės teise priklausančių bendro naudojimo objektų priežiūrą. Kuo didesnio ploto yra butas ar patalpa, tuo didesnė yra šio buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tuo atitinkamai daugiau savininkas turi prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo. Ši pareiga kyla iš įstatymo, ne iš sutarties. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2010-09-30 yra 1 119,10 Lt. Atsakovei ne kartą buvo teikti pranešimai prievolę įvykdyti, tačiau atsakovė sąskaitų pilnai neapmoka. Ieškovė nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė yra ieškovės kaip bendro naudojimo objektų administratoriaus veikslą prižiūrinti institucija, atliekanti ieškovės veiklos priežiūrą ir kontrolę, todėl ieškovė privalo besąlygiškai vykdyti jos priimtus nurodymus ir sprendimus, nes jų nesilaikydama pažeistų namo bendraturčių teises ir teisėtus interesus. Ieškovė nurodė, kad atsakovė visą mokesčio skaičiavimo laikotarpį nemokėjo už faktiškai suteiktas paslaugas, taip neva išreikšdama nepritarimą skaičiuojamam mokesčiui, tačiau nesinaudojo teisės aktų nustatyta teise ir neinicijavo namo teritorijos priežiūros perėmimo namo bendraturčių žiniai. Todėl toks ieškovės elgesys gali būti pripažintas piktnaudžiavimu teise. Be to, vadovaujantis Kauno miesto tarybos 1999-12-23 sprendimu Nr. T-170 ieškovė buvo įpareigota nuo 2000-05-01 rinkti iš gyventojų, gyvenančių namuose, kuriuose yra liftai, proporcingai jų užimamam bendrajam (naudingajam) plotui metinių amortizacinių atskaitymų dydžio (4 proc. nuo rekonstruojamo ar modernizuojamo lifto 80 proc. įrangos vertės per metus) kaupiamąsias lėšas liftams rekonstruoti ar modernizuoti ir pervesti jas į Kauno miesto savivaldybės Pastatų priežiūros ir nuomos skyriaus specialiųjų lėšų sąskaitą liftams modernizuoti ar rekonstruoti.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

7Teismas nurodė, kad ieškovė pateikė teismui priskaitymus už komunalines paslaugas atsakovei, skolų valdymo ataskaitas, kuriose nurodė atsakovei priskaičiuotų įsiskolinimų likučius, taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad atsakovės skolą sudaro mokesčiai už suteiktas administravimo paslaugas nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad ieškovė prašo priteisti iš atsakovės skolą ir už komunalines paslaugas, o ne tik už lifto kaupiamąsias lėšas, be to, prideda ir 871,70 Lt skolos likutį KSĮ „Panemunės butų ūkis“. Pažymėjo, kad KSĮ „Panemunės butų ūkis“ ieškovei reikalavimo teisės į minėtą skolą neperdavė, šios skolos priėmimo-perdavimo akto nėra, yra pateikti tik skolos likučio duomenys žiniaraštyje. Išanalizavus ieškovės atsakovei siųstas sąskaitas, matyti, kad ieškovė jose nurodė skolas būtent už kaupiamas lėšas liftui bei namo teritorijos priežiūrą, todėl atmestini ieškovės atstovės teiginiai neva ieškovė dengė seniausią atsakovės skolą ir įmoka buvo paskirstoma pagal prioritetus, kad nebuvo išskiriamos skolos už kaupiamas lėšas liftams bei teritorijos priežiūrą. Be to, iš pateiktų atsakovės mokėjimo kvitų už paslaugas ieškovei AB „City Service“ matyti, kad atsakovė sutiko tik su einamaisiais mokėjimais už įvardintus mokesčius, išskyrus su skola už kaupiamas lėšas liftams, o už teritorijos priežiūrą ji sumokėjo. Tokiu būdu, atmestinas ieškovės argumentas neva atsakovė nepranešė apie nesutikimą mokėti už kaupiamas lėšas liftams, nes iš pateiktų sąskaitų, mokėjimo kvitų ir atsakovės paaiškinimų, akivaizdu, kad atsakovė išreiškė savo nuostatą nemokėti mokesčio už kaupiamas lėšas liftams, o ieškovei ši atsakovės nuostata buvo aiški, ką ji ir nurodė savo sąskaitose.

8Kauno miesto savivaldybės taryba 2009-11-05 sprendimu pripažino netekusiais galios sprendimus „Dėl liftų eksploatavimo tarifų“ ir „Dėl liftų techninio aptarnavimo ir priežiūros tarifų“, tačiau likus galioti sprendimui „Dėl kaupiamųjų lėšų liftams modernizuoti ir rekonstruoti“, kuris iki 2009-08-08 nebuvo paskelbtas ir negaliojo, kaupiamos lėšos iš gyventojų patekdavo į Kauno miesto savivaldybės Pastatų priežiūros ir nuomos skyriaus specialiąją lėšų sąskaitą liftams apskritai, t. y. ne konkretaus namo, iš kurio gyventojų buvo šios lėšos renkamos. Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje 2009-06-24 teikime „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimų dėl liftų techninio aptarnavimo, priežiūros, eksploatavimo tarifų ir kaupiamųjų lėšų liftams modernizuoti panaikinimo“ dėl kaupiamųjų lėšų liftams rinkimo, remiantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, konstatavo, kadangi butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso tik konkretaus namo bendrojo naudojimo objektai ir teisės aktai numato pareigą išlaikyti tik bendrosios dalinės nuosavybės teise jiems priklausančius objektus, asmenų lėšų naudojimui bendrojo naudojimo objektams (taip pat ir liftams), priklausantiems nuosavybės teise kitiems asmenims, išlaikyti nėra pagrindo. Administratorius negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti. CK nenumato galimybės skirti kelis administratorius atskiriems to paties gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektams administruoti, todėl atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, kad netekus galios Kauno miesto tarybos sprendimų „Dėl liftų eksploatavimo tarifų“ ir „Dėl liftų techninio aptarnavimo ir priežiūros tarifų“ teisiniam pagrindui, šie sprendimai naikintini. Kadangi Tarybos sprendimas „Dėl liftų eksploatavimo tarifų“ buvo pagrindas sprendimui „Dėl kaupiamųjų lėšų liftams modernizuoti ar rekonstruoti“, pastarasis sprendimas taip pat turi būti pripažintas netekusiu galios. Dėl to, 871,70 Lt skola, kuri nėra perimta iš KSĮ „Panemunės butų ūkis“, bei vėliau priskaičiuota skola, buvo priskaičiuotos be teisinio pagrindo. Kauno miesto savivaldybės taryba 2010-12-23 sprendimu Nr. T-816 „Dėl Kauno miesto gyvenamųjų namų liftų atnaujinimo lėšų“ įpareigojo visus liftų administratorius lėšas liftams atnaujinti kaupti ir apskaityti savo sąskaitose. Atsižvelgiant į nurodytą, nuo 2009-08-09 mokestį už kaupiamas lifto lėšas galėtų prašyti priteisti tik Kauno miesto savivaldybė, nes ieškovei reikalavimo teisė nėra perduota.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovė AB „City Service“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Apeliantė nurodo, kad teismui pateikė detalius rašytinius paaiškinimus, nurodydama, iš ko susidarė prašoma priteisti suma nuo 2009-10-01 iki 2010-09-30, o būtent: 1) už suteiktas administravimo paslaugas 3,16*12=37,92 Lt; 2) už suteiktas pastatų techninės priežiūros paslaugas 9,94*9+8,80*3=115,86 Lt; 3) už suteiktas šilumos ūkio priežiūros paslaugas 14,67*12=176,04 Lt; 4) už atliktus remonto darbus 178,08*4+1,43=713,75 Lt; 5) už kolektyvinę anteną 0,71*12=8,52 Lt; 6) už suteiktas lifto priežiūros paslaugas 13,27*11+18,69=164,66 Lt; 7) už suteiktas teritorijos priežiūros paslaugas - 0 Lt, nes mokestis nerenkamas nuo 2009-03-01 d.; 8) kaupiamosios lėšos liftams modernizuoti 11,06*12=132,72 Lt. Sudėjus nurodytą gaunama 1 349,47 Lt suma. Skolos likutis 2009-09-30 buvo 1 374,13 Lt. Įvertinus atsakovės sumokėtas sumas nuo 2009-10-01 iki 2010-09-30, t. y. 1 604,50 Lt ir pritaikius imperatyvias CK 6.55 straipsnio 2 dalies nuostatas, sumokėtos sumos dengia seniausią skolą, t.y. 2009-09-30 likutį. Iš 1-8 eilutėse atėmus permokos likutį (1 349,47Lt - 230,37 Lt), lieka ieškinyje nurodyta suma - 1 119,10 Lt.

11Nurodo, kad įsiskolinimas susidarė nepilnai ir nereguliariai mokant už teikiamas paslaugas. Kadangi atsakovė vengė tinkamai ir laiku atsiskaityti už paslaugas ir savavališkai nustatinėdavo mokėtinų sumų dydžius ir ne visada atsakovės sumokėtos sumos dengė visas aukščiau nurodytas mokėjimų paskirtis, nuolat kaupėsi nesumokėtas likutis, o atsižvelgiant į tai, kad 8 eilutė yra paskutinė, likutis kaupėsi būtent šioje eilutėje. Kadangi dėl kai kurių klientų nesąžiningumo ieškovė surenka mažiau lėšų negu privalo sumokėti rangovams už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, tam, kad nenukentėtų kitų bendrasavininkų interesai ir rangovai nenutrauktų sutarčių su ieškove, buhalterinė programa prioritetine tvarka dengdama įsiskolinimą, sumokėtomis sumomis dengia aktualiausius mokėjimus, t. y. pirmiausia dengiant paslaugas, kurios yra būtinos teikti kas mėnesį. Tuo tarpu liftų kaupiamosios lėšos yra kaupiamos specialioje sąskaitoje ir yra skirtos tik šio namo lifto keitimui ir nebus panaudotos iki kol nereikės keisti lifto įrangos. Į šią sąskaitą per 1 mėnesį nuo Kauno miesto tarybos sprendimo Nr. T-816 „Dėl Kauno miesto gyvenamųjų namų liftų atnaujinimo lėšų“ įsigaliojimo dienos taip pat pervedamos administratorių sukauptos, bet į Savivaldybės specialiųjų lėšų liftams modernizuoti ar rekonstruoti sąskaitą nepervestos, lėšos. Pažymi, kad atsakovė nepateikė nė vieno mokėjimo kvito ar kito dokumento, kuriame būtų aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta jos valia atsiskaityti tik už tam tikras paslaugas, todėl ieškovė pagrįstai laikė, kad suėjus skolų grąžinimo terminui ir atsakovei nesikreipus į ieškovę su nurodymu, kaip turi būti paskirstomos jos įmokos, laikoma, kad grąžinama seniausia skola. Atsižvelgiant į tai, buvo laikoma, kad atsakovė 2009-10-01 jau buvo visiškai atsiskaičiusi už teritorijos priežiūros paslaugas, už kurias įmokos buvo renkamos iki 2009 m. kovo mėn. Iki 2009-10-01 atsakovė sumokėjo 1 249,05 Lt skolos už kaupiamąsias lifto įmokas. Nuo 2006-06-01 iki 2009-10-01 priskaičiuotos lifto kaupiamosios įmokos atsakovės jau yra padengtos ir atsakovė skolinga tik 132,72 Lt kaupiamųjų įmonių liftams modernizuoti. Atsakovei sumokant mažesnę sumą nei priskaičiuota, neįmanoma paskirstyti pinigų taip, kad būtų sumokama už visas teikiamas paslaugas. Nurodo, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu suprato ieškovės buhalterinės apskaitos principus, todėl bylos nagrinėjimo pabaigoje neginčijo teritorijos priežiūros mokesčio, pripažindama, kad už šias paslaugas yra atsiskaičiusi.

12Kadangi Kauno miesto tarybos 1999-12-23 sprendimas Nr. 170 „Dėl kaupiamųjų lėšų liftams modernizuoti ir rekonstruoti“ nebuvo nuginčytas teismine tvarka administraciniame teisme, šio akto buvo privalu laikytis. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad šis aktas yra negaliojantis ir neturi būti taikomas, peržengė savo kompetencijos ribas. Kauno miesto valdybos 1999-12-23 sprendimas Nr. 170 buvo pripažintas netekusiu galios 2010-12-23 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-816. Minėtame sprendime nurodyta data, nuo kurios minėtas įsakymas įsigalioja, taigi ir netenka galios naikinami teisės aktai. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtame sprendime nepasisakyta dėl 1999-12-23 sprendimu Nr. 170 reguliuotų klausimų perdavimo iš naujo nagrinėti, taip pat nėra priimtas kitas norminis administracinis teisės aktas. Atsižvelgiant į tai, tarybos sprendimas T-816 galioja.

13Kadangi atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso lifto inžinerinė įranga, o byloje nėra duomenų, kad atsakovės teisė naudotis liftu yra apribota ar kitaip apsunkinta, darytina išvada, kad vengimas kartu su kitais bendraturčiais skirti lėšas lifto atnaujinimui yra piktnaudžiavimas savo teisėmis. LAT yra konstatavęs, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose nustatytos butų ar kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negalima pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Kadangi ieškovė yra administratorė, ji turi teisę reikšti su administruojamu turtu susijusius ieškinius, įskaitant ir atsakovės skolą KSĮ „Panemunės butų ūkis“. Nustačius, kad reikalavimo teisę į paminėtos skolos išieškojimą turi tik Kauno miesto savivaldybė, būtų neaišku kaip ir kokia tvarka ši teisė turėtų būti įgyvendinama, nes teisės aktai nenustato teisinio mechanizmo tokių procesų organizavimui. Manytina, kad tai nenumatyta tuo tikslu, jog Kauno administravimo ir Pavyzdinių administravimų nuostatose įtvirtinta administratoriaus visiška atsakomybė už bendro naudojimo objektų priežiūrą ir atnaujinimą, suteikiant teisę esant reikalui priverstinai siekti priversti bendrasavininkius laikytis teisės aktų normų.

14Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pareiškimu dėl prisidėjimo prie ieškovės AB „City Service“ apeliacinio skundo prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-10 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad sutinka su apeliacinio skundo motyvais ir papildomai nurodo, kad Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas analogiškas bylas, pasisakė, jog atsakovai turi mokėti mokesčius už atliktus teritorijos priežiūros darbus, apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas namui atnaujinti. Be to, nurodo, kad nesant administracinio teismo sprendimo dėl Kauno miesto savivaldybės valdybos sprendimo teisėtumo, Vyriausybės atstovas neturi įgaliojimų neginčijamai konstatuoti atitinkamų teisės aktų neteisėtumo ir toks konstatavimas pats savaime nesukeltų realių teisinių pasekmių dėl atitinkamo teisės akto galiojimo ar vykdymo, nes tik teismas pagal Vyriausybės atstovo reikalavimą gali spręsti dėl atitinkamo teisės akto pripažinimo neteisėtu.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovės T. T. atstovė prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas – 250 Lt advokato teisinei pagalbai už atsiliepimo surašymą apmokėti. Nurodo, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu priteisti skolą už administravimą, kolektyvinę anteną, lifto priežiūrą, pastato techninę priežiūrą, atliktus remonto darbus laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2010-09-30, nes teismas teisingai konstatavo, jog minėta 1 119,10 Lt skola susidarė būtent dėl nuolat skaičiuojamo lifto kaupiamųjų lėšų mokesčio. Tą patvirtina ir ieškovės pateiktos sąskaitos, iš kurių matyti, jog per vieną mėnesį mokėtina suma padidėjo vieno mėnesio kaupiamųjų lėšų dydžio suma (11,06 Lt). Taip pat nurodo, kad pagal sąskaitą už 2010 m. kovo mėn. akivaizdu, jog atsakovė mokėjo už visas paslaugas, išskyrus sąskaitoje nurodytą įsiskolinimą už kaupiamąsias lėšas liftui ir už teritorijos priežiūrą. Sąskaitose nurodyti įsiskolinimai įrodo, kad ieškovė suprato atsakovės valią už tam tikrų paslaugų apmokėjimą. Atsakovės atstovė nurodo, kad mokėdama už paslaugas, atsakovė atitinkamose grafose pažymėdavo, už kokias paslaugas moka. Atsakovės atstovė teigia, kad ieškovė daugiabutį gyvenamąjį namą ( - ), pradėjo administruoti 2006-07-01, tačiau ieškovės pateiktoje skolų valdymo ataskaitoje laikotarpiu nuo 2006 m. liepos mėn. iki 2010 m. spalio mėn. nurodyta, kad 2006 m. liepos mėn. atsakovės skola sudarė 817,70 Lt, iš jų – 817,70 Lt kaupiamosios lėšos liftams. Kaupiamųjų lėšų liftams mokestį Kauno SĮ „Panemunės butų ūkis“ rinko Kauno miesto tarybos sprendimo pagrindu ir pervedinėjo į savivaldybės specialiųjų lėšų sąskaitą, todėl neturėjo teisės kreiptis dėl šių lėšų priteisimo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

18Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Ieškovė UAB „City service“ Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2006-04-28 įsakymu Nr.A-1557 paskirta gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratore, kadangi butų savininkai neįsteigė gyvenamojo namo butų savininkų bendrijos (CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalys). Pagal Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo (Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo)“ // Valstybės Žinios, 2001, Nr. 45-1584; Valstybės Žinios, 2002, Nr. 54-2123) 2.3 punktą, paskyrus administratorių, daugiabučio namo statytojas (užsakovas) arba už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakinga butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius turi per mėnesį nuo sprendimo paskirti administratorių įsigaliojimo dienos perduoti valdyti paskirtajam administratoriui daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, teisės aktuose nustatytus daugiabučio namo statybos, techninės priežiūros, daugiabučiam namui ar keliems daugiabučiams namams priskirto žemės sklypo ir kitus su daugiabučiu namu susijusius dokumentus, sutartis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 4 punktą, pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Pasikeitus administratoriui, toliau šias teises įgyvendina kitas administratorius. Pagal bylos duomenis UAB „City service“ perėmė ankstesnio administratoriaus visas daugiabučio namo ( - )bendrojo naudojimo objektų valdymo funkcijas, todėl sprendimo motyvai, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės dėl ginčo skolų išieškojimo, kadangi nėra reikalavimo perleidimo sutarties, buvo neteisingo bylos išsprendimo priežastimi, kuomet administravimo funkcijas atliekantys administratoriai, paskirti pagal CK 4.84 straipsnį, nėra kreditoriai administruojamo daugiabučio namo savininkų atžvilgiu (CK 6.101 straipsnis, CPK 329 straipsnio 1 dalis). Teisėja šiuo aspektu pažymi, kad byloje dalyvavusios UAB „Kauno komunalinis ir butų ūkis“ atstovų argumentai taip pat neatitiko pirmiau nurodytų nuostatų dėl administratoriaus valdymo funkcijų perdavimo apimties bei buvo susiję su šioje byloje netaikytina teisės norma, reglamentuojančia reikalavimo perleidimą, kuriais atsakovė taip pat grindė atsiliepimą į apelianto apeliacinį skundą.

20Ieškovas ieškinyje nurodė, kad įsiskolinimas susidarė per laikotarpį nuo 2009-10-01 – 2010-09-30 priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas. Byloje buvo pateiktos detalios skolų valdymo ataskaitos, 2011-11-14 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, o taip pat 2011-11-15 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė iš ko per 2009-10-01 – 2010-09-30 laikotarpį susidarė atsakovės 1119,10 Lt skola. Pagal Skolų valdymo ataskaitas atsakovės skolos likutis 2009-10-01 buvo 1374,13 Lt. Įvertinus jos atliktus mokėjimus periodo pradžiai bei einamuosius mėnesio mokėjimus, skolos likutis yra 1119,10 Lt (I t., b.l. 98-99, 100-101). Tokia skaičiuotė yra nurodyta ir skundžiamame teismo sprendime, vienok išvados dėl skolos sudėties ir dydžio buvo padarytos atsižvelgiant į atsakovei pateiktų sąskaitų duomenis, neatsižvelgiant į tai, kad Skolų valdymo ataskaitų ir atsakovei pateiktų sąskaitų duomenys apie jos skolą periodo pradžiai visiškai sutampa ir iš ataskaitų duomenų galima lengvai nustatyti iš kokių įmokų susidarė skola, todėl teismo sprendimas, kad skola 2009-10-01 1074,48 Lt tik už liftų kaupiamąsias lėšas yra visiškai nepagrįstas. Sprendime nurodyta, kad ši skola atsispindi dokumente, esančiame I tomo bylos lape 59), vieno tokių duomenų nėra nei 55, nei 56 lape esančiose sąskaitose.

21Sprendime taip pat konstatuota, kad Kauno miesto tarybos 1999-12-23 sprendimas Nr. 170 „Dėl kaupiamųjų lėšų liftams modernizuoti ir rekonstruoti“ įsigaliojo tik 2009-08-09, pagal atsakovės pateiktą informaciją apie jo paskelbimą (I t., b. l. 82), todėl tai yra pagrindas ieškinį dėl 1074,48 Lt skolos, kurią teismas laikė susidariusią tik dėl liftų kaupiamųjų lėšų skolos, atmesti. Su tokiais argumentais nėra pagrindo sutikti. Lėšos liftams atnaujinti buvo renkamos vadovaujantis 1999-12-23 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 170 (I t. b. l. 120), kuris 2010-12-23 Kauno miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-816 (I t., b. l. 121-123) pripažintas netekusiu galios, todėl atsakovė privalo sumokėti iki 2010-09-30 priskaičiuotas lifto kaupiamąsias įmokas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės teisė naudotis liftu yra apribota ar kitaip apsunkinta, todėl jos atsisakymas mokėti įmokas pažeidžia kitų ieškovės administruojamų bendro naudojimo patalpų savininkų, kurie, gyvendami tame pačiame name kaip ir atsakovė, sumokėjo lifto atnaujinimo kaupiamąsias įmokas, interesai. Apeliantas pagrįstai nurodė, kad analogiškai buvo sprendžiama ir kitoje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-2352-657/2011, kurioje kasacinis skundas buvo atsisakytas priimti (Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis). Pirmosios instancijos teismas 1999-12-23 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 170 laikė įsigaliojusiu tik nuo 2009-08-09, tačiau šiuo sprendimu savivaldybės įmonės buvo įpareigotos lifto kaupiamąsias įmokas rinkti nuo 2000-05-01. Pagal spaudus ant į bylą pateiktų sprendimo Nr. 170 kopijų (I t., b. l. 40, II t., b. l. 4), jis buvo išsiųstas suinteresuotiems jo įgyvendinimu asmenims ir buvo vykdomas, jo teisėtumas nebuvo nuginčytas LR Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (15 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl pirmosios instancijos teismo išvada dėl sprendimo negaliojimo ginčo laikotarpiu yra nepagrįsta. Tokios išvados teismas negalėjo padaryti nei pagal byloje esančius Vyriausybės atstovų Kauno apskrityje teikimų, nei pagal Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos išvados motyvus, kuomet pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu.

22Nagrinėjamu atveju nėra taip svarbus skolų paskirstymas taikant CK 6.55 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuomet byloje nėra duomenų, kad atsakovė atsisakė liftu naudotis, juo nesinaudojo ar naudojimasis juo jai buvo apribotas, o ieškovė turėjo galiojantį, todėl teisėtą pagrindą skaičiuoti atsakovei skolą už jos ginčijamas kaupiamąsias lėšas liftui, o ji turėjo prievolę jas mokėti. Byloje nekonstatuotas bendros skolos paskaičiavimo neteisingumas, nėra konstatuota jokios permokos, todėl ginčo periodo pabaigai (2010-09-30) atsakovės prievolė sumokėti skolą yra atitinkanti ieškinio reikalavimą - 1119,10 Lt.

23Buto, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str.), o ne iš sutarties. Atsakovės pareiga mokėti mokesčius už namo, kuriame nuosavybės teise turi patalpas, bendrosios dalinės nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų) išlaikymą yra besąlyginė ir imperatyvi, todėl prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str.). Atsakovė šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas teismo sprendimas – ieškinys tenkintinas. Iš atsakovės ieškovei priteistina 1119,10 Lt skolos bei 5 proc. dydžio palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010-10-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.38 str. 1 d.).

24Sprendimą panaikinus, pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių (CPK 93straipsnio 5 dalis). Pagal į bylą pateiktus išlaidas patvirtinančius faktinius duomenis, ieškovė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patyrė 136 Lt (13,00 Lt, 53 Lt ir 70 Lt) žyminio mokesčio išlaidas už ieškinį ir apeliacinį skundą, kurios priteistinos ieškovei iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės valstybei priteistina 40,04 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme (CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

25Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

26Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti.

27Priteisti iš atsakovės T. T. a.k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „City Service“ (juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius) 1119,10 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniolika litų 10 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (1119,10 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-10-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136 (vieną šimtą trisdešimt šešis) litus žyminio mokesčio bei valstybei priteisti 40,04 Lt (keturiasdešimt litų 4 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank”, AB, kodas 73000, įmonės kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovė AB „City Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (I t. b. l.... 5. Ieškovė nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 10 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nurodė, kad ieškovė pateikė teismui priskaitymus už komunalines... 8. Kauno miesto savivaldybės taryba 2009-11-05 sprendimu pripažino netekusiais... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė AB „City Service“ prašo Kauno miesto... 10. Apeliantė nurodo, kad teismui pateikė detalius rašytinius paaiškinimus,... 11. Nurodo, kad įsiskolinimas susidarė nepilnai ir nereguliariai mokant už... 12. Kadangi Kauno miesto tarybos 1999-12-23 sprendimas Nr. 170 „Dėl kaupiamųjų... 13. Kadangi atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso lifto... 14. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pareiškimu dėl prisidėjimo prie... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovės T. T. atstovė prašo ieškovės... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 18. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 19. Ieškovė UAB „City service“ Kauno miesto savivaldybės direktoriaus... 20. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad įsiskolinimas susidarė per laikotarpį nuo... 21. Sprendime taip pat konstatuota, kad Kauno miesto tarybos 1999-12-23 sprendimas... 22. Nagrinėjamu atveju nėra taip svarbus skolų paskirstymas taikant CK 6.55... 23. Buto, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininko pareiga išlaikyti... 24. Sprendimą panaikinus, pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp... 25. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.... 26. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą ir... 27. Priteisti iš atsakovės T. T. a.k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „City...