Byla e2A-748-381/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ ir tiltų statybos uždaroji akcinė bendrovė „Tilsta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Dalios Kačinskienės ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ ir tiltų statybos uždaroji akcinė bendrovė „Tilsta“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Panevėžio keliai“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) 2019 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. A39-1363/19(3.10.15-INF) „Dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudarytą sutartį“; 2) pripažinti tarp Administracijos ir UAB „Fegda“ bei tiltų statybos UAB „Tilsta“ (toliau – Tiekėjų grupė) sudarytą 2019 m. lapkričio 8 d. pirkimo sutartį negaliojančia; 3) įpareigoti Administraciją grąžinti konkurso procedūras į pasiūlymų vertinimo stadiją, atmesti Tiekėjų grupės pasiūlymą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.

72.

8Ieškovės nuomone, Tiekėjų grupė nepagrįstai pripažinta atsakovės vykdyto atviro konkurso „Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 432089) (toliau – Pirkimas) laimėtoja. Pirma, Tiekėjų grupė, siekdama pagrįsti savo kvalifikaciją, pateikė atsakovei melagingą (tikrovės neatitinkančią) informaciją apie G. G. patirtį einant statinio statybos vadovo pareigas. Tai, kad G. G. nebuvo paskirtas statinio statybos vadovu vykdant Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 48,55 km esančios Elektrėnų sankryžos rekonstravimo ir tiesimo (statybos) darbų (toliau – Elektrėnų sankryža), Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius – Varėna –Gardinas ruožo nuo 15,507 iki 16,70 km ir jungiamųjų kelių Nr. 000400401, 000400403, 000400404 kapitalinio remonto (toliau – Kelias Nr. A4) ir Kelio Nr. 4311 Šešuolėliai II – Kiaukliai ruožų nuo 0,016 iki 2,200 km, nuo 2,200 iki 4,900 km, nuo 5,500 iki 6,880 km kapitalinio remonto (toliau – Kelias Nr. 4311) sutartis, patvirtino Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija). Tiekėjų grupė nesugebėjo pateikti jokių dokumentų, kurie galėtų paneigti melagingos informacijos pateikimo faktą. Net ir tuo atveju, jeigu G. G., vykdant minėtas sutartis, iš tiesų būtų ėjęs statinio statybos vadovo pareigas, nurodytas pašalinimo pagrindas vis tiek privalėtų būti taikomas, nes atsakovei buvo teikiama melaginga informacija dėl G. G. patirties trukmės. Antra, atsakovė, ignoravo taisyklę, jog neribotas kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų tikslinimas yra negalimas. Šiuo atveju atsakovė mažiausiai 6 kartus Tiekėjų grupės prašė patikslinti (papildyti), o Tiekėjų grupė mažiausiai 7 kartus tikslino (pildė) duomenis (dokumentus), kuriais grindžiama pasiūlymo atitiktis Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimui. Trečia, tokio neteisėto duomenų tikslinimo metu atsakovei buvo pateikti visiškai nauji dokumentai, kurie taip pat tinkamai nepagrindžia G. G. kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygoms, nes Tiekėjų grupei teigiant, jog G. G. ėjo statinio statybos vadovo pareigas, vykdant prekybos centro ir administracinio pastato Naugarduko g. 84, Vilnius, statybos darbus (toliau – Naugarduko projektas), UAB „Fegda“ veikė kaip subrangovas, o teismų formuojama praktika nurodo, jog statybos vadovo įgyta patirtis, kuomet jis buvo paskirtas ne rangovo, negali būti pagrindu, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį kituose projektuose. Vertinant atliktus darbus, susijusius su prekybos centro „Rimi“ pastato statyba ( - ) (toliau – Kareivių projektas), visai neatsižvelgta į aplinkybes, jog G. G. nebuvo vienintelis statinio statybos vadovas, paskirtas vykdyti šį projektą, be to, didžioji dalis darbų šiame projekte net nebuvo susiję su Pirkimo sąlygose nustatyta statinių grupe, kurioje G. G. turėtų būti įgijęs patirties. Atsakovei taip pat nebuvo pateikti visi Pirkimo sąlygų reikalaujami dokumentai, kurie galėtų pagrįsti G. G. patirtį vykdant garažų paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Liepkalnio g. Vilniuje statybos darbų projektą (toliau – Liepkalnio projektas).

93.

10Atsakovė Administracija su ieškovės ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovės teigimu, visi duomenys ir dokumentai, pateikti tiek ieškovės, tiek Tiekėjų grupės, tiek ir gauti perkančiosios organizacijos savo iniciatyva, sudarė aiškų pagrindą atsakovei tikslintis dėl Tiekėjų grupės pateiktų duomenų (ne)teisingumo, tačiau įvertinusi visus gautus duomenis ir dokumentus, atsakovė, nors ir nustatė, kad jie nepakankami kvalifikacijai pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą pagrįsti, tačiau neturėjo pagrindo spręsti, kad pateikti duomenys vienareikšmiškai neatitinka realybės ir, atitinkamai, yra pagrindas pašalinti Tiekėjų grupę iš Pirkimo. Ieškovės minimuose Kelių direkcijos raštuose nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad G. G. negalėjo būti paskirtas atsarginiu / laikinu statinio statybos vadovu trijuose Kelių direkcijos projektuose. Tiekėjų grupė pateikė visus G. G. patirčiai jo vykdytuose projektuose pagrįsti reikalingus, Pirkimo sąlygose tiesiogiai reikalaujamus arba jiems lygiaverčius dokumentus, taigi Tiekėjų grupės kvalifikacija yra pakankama pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimą. Perkančioji organizacija privalėjo keletą kartų tikslintis su Tiekėjų grupe dėl jos atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir toks tikslinimasis niekaip negali lemti sprendimo pripažinti Tiekėjų grupę laimėtoja nepagrįstumo ar neteisėtumo. Teisę ir net pareigą tikslintis dėl tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančių dokumentų numato tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), tiek teismų praktika. Kiekvienas perkančiosios organizacijos paklausimas buvo ne pakartotinis jau prašytos, bet Tiekėjų grupės nepateiktos tos pačios informacijos reikalavimas, bet siekis išsiaiškinti tiek iš Tiekėjų grupės pateiktos informacijos, tiek iš kitur gautos informacijos ir duomenų neaiškumus, siekiant realiai ir objektyviai įsitikinti, ar Tiekėjų grupė atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nepateikė apie tai melagingos informacijos. Be to, kadangi ieškovė kitoje civilinėje byloje, kurioje ginčijo ankstesnį atsakovės sprendimą dėl Tiekėjų grupės pripažinimo prikimo laimėtoja, taip pat kėlė klausimą dėl Tiekėjų grupės pateiktos informacijos melagingumo, tačiau vėliau ieškinio atsisakė, tai reiškia, jog vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

114.

12Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į ieškinį prašė bylą nutraukti arba ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. UAB „Fegda“ teigimu, nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio ir civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019 pareikšto ieškovės ieškinio, kurio reikalavimų ieškovė atsisakė, dalykas ir pagrindas sutampa, todėl nagrinėjama byla turėtų būti nutraukta. UAB „Fegda“ taip pat nurodė, kad perkančiosios organizacijos kreipimaisi į tiekėją pašalinti kilusius klausimus visiškai atitinka VPĮ reglamentavimą. Šiuo atveju perkančiosios organizacijos sprendimai kreiptis į Tiekėjų grupę dėl papildomų dokumentų buvo sąlygoti būtent ieškovės nepagrįsto Tiekėjų grupės pateiktų dokumentų kvestionavimo, o ne dėl to, jog Tiekėjų grupė nebuvo pateikusi pakankamų kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų. Reikalaujamą G. G. patirtį aiškiai patvirtina atsakovei pateikti dokumentai. Nors jie neatitinka Pirkimo sąlygose keliamų dokumentų formos reikalavimų, tačiau pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Visi kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. Taigi Tiekėjų grupės pateikti dokumentai dėl G. G. patirties Naugarduko, Kareivių ir Liepkalnio projektuose aiškiai ir be dviprasmybių patvirtino aplinkybių, reikalaujamų pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą, egzistavimą, ką patvirtino ir vykdytų darbų užsakovai. Kadangi kvalifikacija gali arba egzistuoti, arba ne, dokumentų, kuriais grindžiama kvalifikacija, turėjimas yra įrodymų pakankamumo klausimas, bet ne fakto egzistavimo klausimas. Jeigu perkančioji organizacija manytų, kad įrodymų nepakanka – pasiūlymas atmetamas dėl kvalifikacijos neturėjimo, bet ne dėl melagingos informacijos pateikimo. Šiuo atveju Tiekėjų grupė neteikė tikrovės neatitinkančių duomenų. Be to, ieškovė akcentuoja tik Kelių direkcijos projektus, tačiau Tiekėjų grupės kvalifikaciją Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams patvirtina dar keturių (be G. G.) specialistų kvalifikacija, dar 6 papildomi G. G. projektai, kuriuose jis buvo statinio statybos vadovu.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 6 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

166.

17Teismas sprendė, kad nėra pagrindo nutraukti bylą, nes civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019, kurioje ieškovė atsisakė savo reikalavimo, ieškinio dalykas ir pagrindas nėra tapatūs. Minėtoje byloje buvo ginčijamas atsakovės 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas dėl pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudaryti sutartį, o nagrinėjamu atveju skundžiamas iš naujo įvertinus tiekėjų pasiūlymus atsakovės priimtas 2019 m. spalio 8 d. sprendimas.

187.

19Teismas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, kuri leidžia tikslinti, papildomai paaiškinti, pateikti naujus dokumentus ar duomenis dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, pažymėjo, kad atsakovės kreipimasis į Tiekėjų grupę dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo buvo sąlygotas pačios ieškovės pretenzijose nurodytų argumentų dėl Tiekėjų grupės pateiktų duomenų nepagrįstumo, neatitikimo tikrovei. Teismas atkreipė dėmesį, jog atsakovė kreipėsi ir į antroje vietoje pasiūlymų eilėje likusią tiekėjų grupę su prašymu pateikti aktualius duomenis, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kurie nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu. Teismo vertinimu, net ir darant prielaidą, kad tokių patikslinimų galėjo būti mažiau, nėra pagrindo spręsti, jog atsakovė, vykdydama pareigą įsitikinti tiekėjų kvalifikacija bei leisdama tiekėjams pateikti naujus duomenis dėl atitikties Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkte numatytam kvalifikacijos reikalavimui, padarė esminį VPĮ pažeidimą.

208.

21Teismas atkreipė dėmesį, jog pagal kasacinio teismo praktiką dėl pasiūlyme pateiktos informacijos kvalifikavimo kaip melagingos, informacija gali būti pripažinta melaginga tik tuo atveju, jeigu jos atitikties tiesai patikra nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo. Šiuo atveju atsakovei buvo pateikti UAB „Fegda“ įsakymai dėl G. G. skyrimo statinio statybos vadovu, taigi, teismo vertinimu, atsakovė neturėjo pagrindo daryti išvadą, jog G. G. nebuvo paskirtas statinio statybos vadovu ar toks paskyrimas buvo fiktyvus, o įsakymai – suklastoti. Be to, Tiekėjų grupė nesiekė įrodyti, jog G. G. faktiškai vykdė darbus pagal Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis, todėl tikslingai neteikė Pirkimo sąlygų 32.4 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių specialisto darbo patirtį objekte. Teikėjų grupė minėto darbuotojo patirtį (kaip papildomai paskirto statinio vadovo tuo atveju, jei pagrindinis statinio vadovas negalėtų eiti pareigų) siekė įrodyti kitais dokumentais, t. y. įsakymais dėl statinio vadovo skyrimo (pagal teismų praktiką) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.06.01:2016) 31 punktu, pagal kurį statinio statybos vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Savo pozicijos pagrįstumą trečiasis asmuo įrodinėjo ir eksperto dr. D. K. tyrimo aktu. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad Tiekėjų grupės argumentavimo pagrįstumo vertinimas yra susijęs su teisiniu vertinimu, o ne su objektyvios tiesos nustatymu. Atsakovė pripažino, kad tokių Tiekėjų grupės pateiktų duomenų nepakanka pagrįsti statybos vadovo patirtį, taigi trečiojo asmens pateiktų dokumentų nepakankamumas yra susijęs su kvalifikacijos atitikties vertinimu, o ne su melagingos informacijos teikimu, siekiu suklaidinti perkančiąją organizaciją.

229.

23Teismas taip pat pažymėjo, kad trečiojo asmens, reaguojant į ieškovės prašymus, atlikti statybos vadovo patirties skaičiavimo trukmės patikslinimai sietini su siekiu ištaisyti trukmės paskaičiavimo klaidas / netikslumus ir neįrodo informacijos melagingumo.

2410.

25Teismas, įvertinęs Kelių direkcijos raštų turinį (Kelių direkcija nurodė neturinti duomenų, ar G. G. buvo paskirtas atsarginiu vadovu, tačiau tai nereiškia, kad tokių dokumentų nebuvo), padarė išvadą, kad jie neįrodo, jog G. G. nebuvo paskirtas papildomu (atsarginiu) statinio statybos vadovu, t. y. šie raštai neįrodo jokių bylai reikšmingų aplinkybių. Teismas pripažino, kad ieškovė motyvuotai nurodė argumentus, siekdama pagrįsti, jog Tiekėjų grupės pateikta informacija yra melaginga, tačiau tokius ieškovės argumentus vertino kaip prielaidas, o ne vienareikšmę, akivaizdžią informaciją, kuri suteiktų perkančiajai organizacijai teisę vykdant pirkimo procedūras vertinti Tiekėjų grupės nurodytą informaciją ne kaip nepakankamą pagrįsti kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygoms, bet kaip melagingą.

2611.

27Dėl G. G. patirties vykdant Naugarduko projektą teismas pažymėjo, kad atsakovei buvo pateikta generalinio rangovo UAB „Mitnija“ pažyma, kurioje nurodyta, jog G. G. ėjo statinio statybos vadovo pareigas sutarties vykdymo laikotarpiu, be to, šis darbuotojas pasirašė galutinį darbų perdavimo aktą, todėl ieškovės nurodyta kasacinio teismo praktika netaikytina. Teismas konstatavo, kad atsakovė pagrįstai vertino nurodytą G. G. patirtį Naugarduko projekte kaip atitinkančią Pirkimo sąlygas, tuo labiau, kad atsakovei buvo pateikti būtent tie dokumentai, kurie buvo nurodyti Pirkimo sąlygose, o vien tai, kad nebuvo pateiktas generalinio rangovo įsakymas dėl statybos vadovo skyrimo, vertinant kitus pateiktus dokumentus, nesuteikė pagrindo atsakovei pripažinti, jog G. G. neturėjo patirties eiti atitinkamas pareigas.

2812.

29Ieškovės argumentus dėl G. G. patirties trūkumo pagal Kareivių projektą teismas atmetė kaip nepagrįstus, atsižvelgdamas į užsakovo UAB „MD KLP“ pažymą, kurioje nurodyta, jog būtent G. G. buvo paskirtas statinio statybos vadovu sutarties vykdymo laikotarpiu ir kad jo konkreti pareigų projekte trukmė yra 5,5 mėn., o UAB „Fegda“ pagal sutartį atliko statinyje, priskirtame susisiekimo komunikacijų grupei ir kelių (gatvių) pogrupiui. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti šio neturinčio materialiojo suinteresuotumo dėl ginčo išsprendimo asmens nurodytų duomenų teisingumu, tuo labiau, kad būtent šiuos duomenis atsakovė reikalavo pateikti kvalifikacijai pagrįsti. Be to, teismo vertinimu, statinio statybos darbų vadovo patirties trukmės skaičiavimo pagrįstumą, vertinant Naugarduko, Liepkalnio ir Kareivių projektus, papildomai patvirtina trečiojo asmens pateikta specialisto išvada, kurios ieškovė neginčijo. Teismas taip pat nurodė, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 44 dalis, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skirsnio 8 punktas, patvirtina, kad vykdant Kareivių projektą darbai buvo atlikti susisiekimo paslaugų statinių grupėje, t. y. kaip numato Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktas. Pagrindinio partnerio įsakymas, darbų užbaigimo aktas patvirtina, kad buvo atlikti atitinkami darbai ir statinio vadovu šiems darbams atlikti buvo G. G., o vien tai, kad galimai buvo paskirtas ir kitas statybos vadovas, teismo vertinimu, neprieštarauja kitiems pateiktiems įrodymams ir nesudaro pagrindo nesivadovauti pažymoje nurodyta informacija.

3013.

31Dėl G. G. kvalifikacijos vykdant Liepkalnio projektą teismas nurodė, kad, nors įsakymas skirti G. G. eiti statinio statybos vadovu šiame projekte yra nepasirašytas, tačiau abejones dėl jo patirties paneigia kiti dokumentai, be kita ko, užsakovo UAB „Wirgen Lietuva“ pažyma, kurioje nurodyta konkreti G. G., kaip statinio statybos vadovo, pareigų projekte trukmė bei atliktų darbų pobūdis (susisiekimo komunikacijos grupė, kelių (gatvių) pogrupis).

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3314.

34Ieškovė UAB „Panevėžio keliai“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti visiškai. Be to, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3514.1.

36Teismas nepagrįstai nusprendė, jog Tiekėjų grupė nėra šalintina iš Pirkimo VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu dėl melagingos informacijos pateikimo. Teismas tokią nepagrįstą išvadą padarė netinkamai paskirstęs įrodinėjimo naštą. Pareigą paneigti informacijos melagingumą turėjo Tiekėjų grupė, kuri, nepaisydama atsakovės prašymų, nepateikė visiškai jokių objektyvių įrodymų, galinčių patvirtinti, jog G. G., vykdant Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis, buvo atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu. Tiekėjų grupės pateikti vienašališkai UAB „Fegda“ sudaryti įsakymai dėl kasmetinių atostogų pagrindiniams statinių statybos vadovams (V. V. ir L. A.) suteikimo bei „Sodros“ pažyma dėl V. V. nedarbingumo patvirtina tai, kad vykdant Elektrėnų sankryžos ir Kelio Nr. 43111 sutartis pagrindiniai statinio statybos vadovai laikinai (viso 40 d. d.) nėjo pareigų, tačiau neįrodo nei fakto, kad vykdant minėtas sutartis pagrindiniai statinio statybos vadovai buvo pavaduojami, nei, juo labiau, jog pavaduojančiu statinio statybos vadovu šiais laikotarpiais buvo būtent G. G.. Be to, Tiekėjų grupė nepateikė absoliučiai jokių duomenų (įrodymų), galinčių patvirtinti, kad pagrindinis statinio statybos vadovas (L. A.), vykdant Kelio Nr. A4 sutartį, bent kažkurį laikotarpį nėjo pareigų, todėl spręsti apie L. A. pavadavimą ir G. G. buvimą atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu apskritai nėra pagrindo.

3714.2.

38Teismas nepagrįstai ieškovės nurodytus motyvus bei pateiktus įrodymus vertino tik kaip prielaidas, nesudarančias pagrindo Tiekėjų grupės pateiktą informaciją laikyti melaginga. Tai, kad Kelių direkcija neturi visiškai jokių duomenų apie G. G. bei jo eitas pareigas, suponuoja, kad G. G. Tiekėjų grupės deklaruotų pareigų nėjo, nes Kelių direkcija, būdama perkančiąja organizacija, vykdant Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis, tokių dokumentų objektyviai negali neturėti. Tiekėjų grupė tokių dokumentų taip pat neturi, nes teismui jų nepateikė.

3914.3.

40Šiuo atveju egzistuoja objektyvusis bei subjektyvusis informacijos pripažinimo melaginga elementai. Visų pirma, nustatyti faktinei aplinkybei, ar G. G., vykdant ginčo sutartis, buvo atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu, nereikia atlikti jokio teisinio vertinimo. Antra, Tiekėjų grupė akivaizdžiai suprato, kad teikiama informacija neatitinka tikrovės ir turėjo tikslą atsakovę suklaidinti, nes pradžioje nesutiko G. G. kvalifikacija grįsti savo pateikto pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams ir tik supratusi, jog jos pasiūlymas bus atmestas, nurodė, kad atitiktį Pirkimo sąlygoms grindžia G. G., tačiau nepateikė dokumentų, galinčių patvirtinti G. G. patirtį net ir po primygtinių atsakovės reikalavimų. Aktualioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pažymima, kad taikant pašalinimo dėl melagingų duomenų pagrindą konstatuoti tiekėjo tyčinių veiksmų net nebūtina.

4114.4.

42Net ir tuo atveju, jeigu G. G., vykdant ginčo sutartis, iš tiesų būtų ėjęs atsarginio (laikinojo) statinio statybos vadovo pareigas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatytas pašalinimo pagrindas vis tiek privalėtų būti taikomas, nes Tiekėjų grupė pateikė melagingą informaciją apie G. G. patirties trukmę, nuslėpė tikrąsias jo pareigas. Teismas šių ieškovės argumentų sprendime iš viso nenagrinėjo. Tiekėjų grupė, nurodydama, kad G. G. turi reikalaujamą 36 mėn. patirtį, pateikė lentelę, kurioje detaliai nurodyti projektai ir laikotarpiai, kuriais G. G. ėjo statinio statybos vadovo pareigas, tačiau pagal minėtą lentelę G. G. įgijo tik 27,5 mėn. patirtį. Po to, kai ieškovė atskleidė melagingos informacijos pateikimo faktą, Tiekėjų grupė nurodė, kad G. G., vykdant Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis, tik pavadavo pagrindinius statinio statybos vadovus jų nedarbingumo bei atostogų metu, tačiau iš Tiekėjų grupės pateiktų dokumentų galima matyti, kad toks pavadavimas nesitęsė ilgiau nei 40 d. d.

4314.5.

44Atsakovė neturėjo teisės neribotą kiekį kartų prašyti tikslinti, o Tiekėjų grupė tikslinti savo kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, tuo labiau pateikti atsakovei vertinti visiškai naujus projektus. Atsakovė šiuo atveju mažiausiai 6 kartus Tiekėjų grupės prašė patikslinti (papildyti), o Tiekėjų grupė mažiausiai 7 kartus tikslino (pildė) duomenis (dokumentus), kuriais grindžia savo pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams. Be to, VPĮ 45 straipsnio 3 dalis yra taikytina tik pradiniam, bet ne pakartotiniam kvalifikacijos duomenų tikslinimui, tuo tarpu Tiekėjų grupė antruoju tikslinimu neištaisė visų atsakovės nurodytų trūkumų ir netgi padarė naujų pažeidimų. Atsakovei suteikus galimybę Tiekėjų grupei neribotą skaičių kartų pakartotinai tikslinti atitiktį Pirkimo sąlygoms, buvo pažeisti kitų Pirkime dalyvaujančių subjektų interesai, lygiateisiškumo bei skaidrumo principai.

4514.6.

46Atsakovė negalėjo vertinti G. G. patirties, įgytos vykdant Naugarduko projektą, nes eiti pareigas minėtame projekte G. G. buvo paskirtas UAB „Fegda“, t. y. subjekto, veikusio subrangovo statusu, o ne rangovės – UAB „Mitnija“, tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika aiškiai patvirtina, kad statinio statybos vadovo įgyta patirtis projektuose, kuriuose vykdyti pareigas jis buvo paskirtas ne rangovo (o, pavyzdžiui, subrangovo), įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį viešųjų pirkimų sąlygų keliamiems reikalavimams, apskritai negali būti vertinama. Šiuo atveju UAB „Mitnija“ pažyma nepatvirtina, kad G. G. statinio statybos vadovu, kaip reikalauja susiformavusi teismų praktika bei statybų teisinis reglamentavimas, buvo skirtas būtent rangovės UAB „Mitnija“, be to, byloje nėra galutinio darbų perdavimo akto, kurį neva pasirašė G. G..

4714.7.

48Teismas itin formaliai vertino G. G. patirtį Kareivių projekte. G. G. patirtis Kareivių projekte negali sudaryti 5,5 mėn., t. y. viso projekto trukmės, kadangi didžioji dalis Kareivių projekto trukmės buvo skirta visiškai su Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktu reikalaujama turėti patirtimi nesusijusiems statybos darbams atlikti (pavyzdžiui, pačiai prekybos paskirties statinio statybai), kuriems vadovavo ne G. G.. Be to, net ir darbams susisiekimo komunikacijų statinių grupėje vadovavo ne tik G. G., bet ir kitas statinio statybos vadovas V. D..

4914.8.

50Teismas neatsižvelgė į tai, kad Tiekėjų grupė, grįsdama G. G. patirtį, vykdant Liepkalnio projektą, nėra tinkamai pateikusi visos bylos nagrinėjimo metu jos akcentuoto paskyrimo įsakymo. UAB „Fegda“ įsakymas, kuriuo G. G. paskirtas eiti statinio statybos vadovo pareigas Liepkalnio projekte, yra nepasirašytas.

5115.

52Atsakovė Administracija atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo ieškovės apeliacinį skundą palikti nenagrinėtą arba bylą nutraukti, o jei apeliacinis skundas visgi būtų nagrinėjamas, atmesti jį visa apimtimi. Be to, atsakovė prašo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5315.1.

54Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo byloje, nes atsakovė priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą Pirkime dėl pasiūlymo neatitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams ir tokio sprendimo teisėtumas yra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Pagal kasacinio teismo praktiką dėl tiekėjų teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus, tiekėjas turi įrodyti, kad konkretus perkančiosios organizacijos sprendimas ar veiksmas pažeidžia konkrečias tiekėjo subjektines teises ar teisėtus interesus, t. y. užkerta kelią tiekėjui sudaryti pirkimo sutartį arba šias galimybes apsunkina. Tiekėjui to neįrodžius, jis laikomas neturinčiu teisinio suinteresuotumo ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus. Kadangi ieškovė teisėtai ir pagrįstai buvo pašalinta iš Pirkimo dėl jos pačios pasiūlymo neatitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, ji nebeturi galimybės būti pripažinta Pirkimo laimėtoja, sudaryti Pirkimo sutartį bei, įvykdžius Pirkimo objektą sudarančius darbus, gauti planuotą finansinę naudą, todėl Tiekėjų grupės atžvilgiu perkančiosios organizacijos priimti sprendimai niekaip nepažeidžia ir negali pažeisti jokių konkrečių ieškovės realiai turimų teisių ar teisėtų interesų, atitinkamai, nebeliko pagrindo laikyti, kad ieškovė dar turi teisinį suinteresuotumą ginčyti atsakovės Tiekėjų grupės atžvilgiu priimtus sprendimus. Dėl nurodytos priežasties ieškovės apeliacinis skundas turėtų būti atmestas arba paliktas nenagrinėtas.

5515.2.

56Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija neturėjo pagrindo spręsti dėl Tiekėjų grupės pateiktos informacijos melagingumo ir atitinkamai pašalinti ją iš Pirkimo. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatytas pašalinimo pagrindas yra taikomas tik tada, kai pateikta informacija yra vienareikšmiškai melaginga, nėra vertinamojo pobūdžio ar nuomonė ir jos vertinimas kaip melagingos nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo. Melagingos informacijos samprata, taikoma VPĮ prasme, neapima galimų tiekėjo atliktos teisinės kvalifikacijos klaidų. Šiuo atveju klausimas, ar Tiekėjų grupės pasiūlytas specialistas iš tiesų ėjo atsarginio (papildomo) statybos vadovo pareigas trijuose Kelių direkcijos projektuose, yra teisinio vertinimo klausimas ir nagrinėjamu atveju nėra galimybių vienprasmiškai konstatuoti, kad šis specialistas tokių pareigų iš tiesų nėjo. Taip pat nėra pagrindo vertinti, kad Tiekėjų grupė, teikdama savo dokumentus, teisiniu reglamentavimu grindžiamą nuomonę ir eksperto išvadą, siekė suklaidinti Perkančiąją organizaciją, todėl nėra Tiekėjų grupės pateiktų duomenų objektyviojo neatitikimo tikrovei, jau net nekalbant apie tai, kad tokie duomenys niekaip negalėjo turėti įtakos Tiekėjų grupės pripažinimui Pirkimo laimėtoja, nes Perkančioji organizacija jų tiesiog nevertino kaip pagrindžiančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimui ir šia atitiktimi įsitikino iš kitų Tiekėjų grupės nurodytų siūlomų statybos vadovo patirtį pagrindžiančių projektų.

5715.3.

58Ieškovė savo poziciją apeliaciniame skunde grindžia ne esamais realiais dokumentais, o prielaidomis dėl informacijos, kurią tariamai privalėtų turėti kiti subjektai, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovės argumentai dėl Tiekėjų grupės pateiktos informacijos yra pagrįsti prielaidomis, bet ne objektyviais įrodymais ar realiai egzistuojančiomis aplinkybėmis. Nors ieškovė akcentuoja Kelių direkcijos raštus, tačiau ignoruoja Kelių direkcijos pateiktą informaciją, kad tai, jog Kelių direkcija neranda informacijos, kuri patvirtintų, jog Tiekėjų grupės pasiūlytas specialistas ėjo atsarginio (papildomo) statybos vadovo pareigas trijuose Kelių direkcijos projektuose, nereiškia, kad tokios informacijos nėra. Nors ieškovė teigia, kad ir pati Tiekėjų grupė turi turėti dokumentus, susijusius su Kelių direkcijos projektų vykdymu, tačiau bet kokius Tiekėjų grupės pateiktus duomenis ir dokumentus, kurie patvirtina Tiekėjų grupės siūlomo specialisto G. G. statinio statybos vadovo pareigų ėjimą minėtuose projektuose, kritikuoja kaip netinkamus.

5915.4.

60Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas nesutiko su ieškovės argumentais ir nepasisakė dėl kiekvieno iš jų atskirai, negali būti vertinama kaip netinkamas byloje pateiktų duomenų ir dokumentų išanalizavimas ar juo labiau neatsižvelgimas į juos. Dėl ieškovės nurodomų tariamai neišnagrinėtų jos argumentų dėl Tiekėjų grupės siūlomo specialisto pareigų bei įgytos patirties laikotarpio pirmosios instancijos teismas tiesiogiai pasisakė skundžiamo sprendimo 37 punkte.

6115.5.

62Tai, kad teismas ieškovės pateiktus argumentus laikė prielaidomis, kurios nesuteikia pagrindo Tiekėjų grupės pateiktą informaciją pripažinti melaginga, nereiškia, kad teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą išimtinai tik ieškovei. Ieškovė turėjo pareigą įrodyti savo ieškinyje pateikiamų teiginių ir keliamų reikalavimų pagrįstumą. Tokia pareiga kyla iš bendrosios įrodinėjimo pareigos ir rungimosi principo, pagal kuriuos kiekviena šalis turi įrodyti tai, ką teigia savo procesiniuose dokumentuose. Tai, kad Tiekėjų grupės siūlomas statybos vadovas iš tiesų galėjo eiti atsarginio (papildomo) statybos vadovo pareigas trijuose Kelių direkcijos projektuose, patvirtina konkretūs Tiekėjų grupės pateikti įrodymai, tuo tarpu ieškovė jokių objektyvių šias aplinkybes paneigiančių įrodymų nepateikė – ji pateikė tik savo prielaidas dėl galimo įsakymų suklastojimo, tariamos Kelių direkcijos ir Tiekėjų grupės pareigos turėti tam tikrus dokumentus ir pan. Todėl ieškovė nesilaikė pagal CPK jai, kaip inicijuojančiai teisminį ginčą ir teigiančiai dėl informacijos melagingumo, tenkančios pareigos pagrįsti savo nurodomus teiginius pateikiamais įrodymais. Laikantis pozicijos dėl įrodinėjimo pareigos priskyrimo išimtinai Tiekėjų grupei ir (ar) atsakovei, būtų sukurta visiškai nelogiška situacija, nes iš viešojo pirkimo pašalintas ir siekiantis susigrąžinti galimybę laimėti pirkimą tiekėjas galėtų kreiptis į teismą nurodydamas bet kokį savo sugalvotą teiginį dėl melagingos informacijos ir tokiu atveju perkančioji organizacija ir pirkimo laimėtojas turėtų gintis nuo tokių tiekėjo argumentų ir įrodinėti, kad tiekėjo teiginiai yra nepagrįsti. Nesant teisės aktuose įtvirtintos priešingos prezumpcijos, šiuo atveju privalo būti taikoma bendroji įrodinėjimo pareiga, t. y. savo teiginius turi įrodyti juos pateikiantys subjektai.

6315.6.

64Ieškovės akcentuojamas tariamai neribotas tikslinimasis su Tiekėjų grupe yra pateikiamas visiškai neatsižvelgiant į konkrečias Pirkimo procedūrų metu susiklosčiusias aplinkybes, kurias įvertinus nėra jokio pagrindo sutikti su apeliantės įrodinėjamu lygiateisiškumo ir nediskriminavimo pažeidimu. Pirkimo procedūrų metu nuolat atsirasdavo naujų aplinkybių, kurios lėmė poreikį keletą kartų tikslintis su Tiekėjų grupe dėl jos kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams. Tokios naujos aplinkybės buvo nulemtos tiek pačios ieškovės teikiamos papildomos informacijos, tiek Tiekėjų grupei savo iniciatyva ir (ar) atsakovės prašymu teikiant papildomą informaciją. Pirkimo procedūrų metu nuolat atsirandant naujų aplinkybių, atsakovė negalėjo tiesiog atmesti Tiekėjų grupės pasiūlymo. Teisę ir net pareigą tikslintis dėl tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančių dokumentų nustato tiek VPĮ, tiek teismų praktika.

6515.7.

66Tiekėjų grupės siūlomo specialisto patirtis Naugarduko projekte yra pagrįsta projekto generalinio rangovo UAB „Mitnija“ pažyma, kurioje tiksliai ir konkrečiai nurodyta, jog G. G. projekte ėjo statinio statybos vadovo pareigas konkrečiu laikotarpiu vykdant konkretų Naugarduko projektą, be to, G. G. pasirašė galutinį darbų perdavimo aktą, kuris yra pateiktas į bylą. Ieškovės apeliaciniame skunde nurodyta teismų praktika nėra aktuali, nes joje analizuota situacija, kur be subrangovo pažymos skirti savo specialistą statinio statybos vadovu nebuvo daugiau jokių kitų dokumentų, patvirtinančių, kad specialistas ėjo šias pareigas. Tuo tarpu šiuo atveju Tiekėjų grupė specialisto G. G. patirtį Naugarduko projekte grindė objektyviais ir Pirkimo sąlygose reikalautiems dokumentams lygiaverčiais dokumentais, t. y. generalinio rangovo UAB „Mitnija“ pažyma ir paties siūlomo specialisto pasirašytu galutiniu darbų perdavimo aktu.

6715.8.

68Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti užsakovo pateikta pažyma dėl Kareivių projekto ir joje pateiktais duomenimis, juo labiau, kad Tiekėjų grupė, be kita ko, taip pat pateikė ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, kurios pagal teisinį reguliavimą patvirtina, kad buvo atlikti darbai būtent Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkte reikalaujamoje susisiekimo komunikacijų statinių grupėje. Taigi ieškovės teiginiai dėl siūlomo specialisto patirties Kareivių projekte neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams yra visiškai nepagrįsti.

6915.9.

70Tiekėjų grupė pateikė visus kitus Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir nešališko bei nesuinteresuoto Pirkimo baigtimi užsakovo dokumentus, patvirtinančius G. G. patirtį einant statinio statybos vadovo pareigas Liepkalnio projekte, pareigų projekte trukmę bei atliktų darbų pobūdį, todėl teismas pagrįstai sprendė, jog perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti Tiekėjų grupės siūlomo specialisto G. G. patirtimi einant statinio statybos vadovo pareigas minėtame projekte.

7115.10.

72Ieškovė, kvestionuodama Tiekėjų grupės patirtį Naugarduko, Kareivių, Liepkalnio projektuose, kiekvienu atveju konkretiems dokumentams suteikia skirtingą reikšmę ir svarbumą. Tiekėjų grupės parengti įsakymai paskirti siūlomą specialistą G. G. statinio statybos vadovu, ieškovės nuomone, yra nereikšmingi ir nieko nepatvirtinantys dokumentai sprendžiant dėl informacijos (ne)melagingumo, tačiau kitu atveju šis dokumentas ieškovės jau yra vertinamas kaip toks svarbus, kad jo nebuvimas turi esminę reikšmę net nepriklausomai nuo to, kad yra kitų subjektų parengti ir lygiai tą pačią informaciją patvirtinantys dokumentai.

7316.

74Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir priteisti UAB „Fegda“ iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7516.1.

76Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-621-553/2020 galutinai pripažino, kad atsakovės sprendimas pašalinti pasiūlymą siaurąja prasme pakeitusią ieškovę iš Pirkimo buvo teisėtas, taigi tai reiškia, kad ieškovė nebeturi teisinio suinteresuotumo ginčyti likusių perkančiosios organizacijos sprendimų, nes ieškovė net hipotetiškai nebegali turėti intereso sudaryti Pirkimo sutartį su atsakove. Pagal kasacinio teismo praktiką, pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, taigi ieškovė laikytina neturinčia teisinio suinteresuotumo ginčyti atsakovės sprendimus, kas sudaro savarankišką pagrindą atmesti jos reikalavimus nagrinėjamoje byloje.

7716.2.

78Tiekėjų grupės kvalifikaciją Naugarduko projekte patvirtina UAB „Mitnija“ pažyma, kurioje nurodyta, jog būtent G. G. laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. lapkričio 10 d. ėjo statinio statybos vadovo pareigas, atliekant darbus susisiekimo komunikacijų grupei, kelių (gatvių) pogrupiui priskirtame statinyje. Faktą, jog G. G. visu sutarties vykdymo laikotarpiu ėjo statinio statybos vadovo pareigas Naugarduko projekte, aiškiai galima nustatyti iš minėtos rangovo pateiktos pažymos, todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad Tiekėjų grupės kvalifikacija nepakankama vien dėl to, kad nebuvo pateiktas rangovo įsakymas.

7916.3.

80Tiekėjų grupės kvalifikaciją Kareivių projekte patvirtina UAB „MD KLP“ pažyma, kurioje nurodyta, jog būtent G. G. laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2013 m. vasario 18 d. ėjo statinio statybos vadovo pareigas, atliekant darbus susisiekimo komunikacijų grupei, kelių (gatvių) pogrupiui priskirtame statinyje. Pateiktas statinio statybos užbaigimo aktas patvirtina, kad G. G. neabejotinai buvo šio statinio statybos vadovu. Tai, kad statinio statybos vadovais buvo paskirta daugiau asmenų, patvirtina tik aplinkybę, kad viename statinyje gali būti paskirti keli statinio statybos vadovai. Tai, kad projekte buvo atliekami ir kitokio pobūdžio statybos darbai, kuriems vadovavo ne G. G., neturi jokios reikšmės G. G. patirties vertinimui. Statinio statybos vadovo pareigos tęsiasi iki tol, kol yra pabaigiamas statyti statinys, o ne atlikti tam tikros grupės darbai, todėl, kaip teisingai nurodyta UAB „MD KLP“ pažymoje, G. G. pareigos šiame projekte tęsėsi visu sutarties vykdymo laikotarpiu.

8116.4.

82Tiekėjų grupės kvalifikaciją Liepkalnio projekte patvirtina UAB „Wirtgen Lietuva“ pažyma, kurioje nurodyta, jog būtent G. G. laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. spalio 10 d. ėjo statinio statybos vadovo pareigas, atliekant darbus susisiekimo komunikacijų grupei, kelių (gatvių) pogrupiui priskirtame statinyje. Kadangi minėtoje pažymoje aiškiai nurodyta, kad statinio statybos vadovu sutarties vykdymo laikotarpiu buvo G. G., vieno iš papildomų dokumentų, patvirtinančių tą patį kvalifikacijos faktą, trūkumas jokios reikšmės kvalifikacijos vertinimui neturi.

8316.5.

84Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų priešingas aplinkybes, negu nurodytos Tiekėjų grupės pateiktose pažymose, todėl nesivadovauti objektyviais, trečiųjų asmenų išduotais dokumentais vien dėl to, kad jie nepalankūs ieškovei, nėra pagrindo. Visas Tiekėjų grupės nurodytas aplinkybes dėl jos kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams papildomai patvirtina ir 2019 m. lapkričio 21 d. teismo eksperto dr. D. K. ekspertinio tyrimo aktas su specialisto išvada, iš kurio matyti kad Tiekėjų grupės įgyta patirtis yra netgi dvigubai ilgesnė negu buvo reikalaujama.

8516.6.

86Pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą tiekėjas turėjo būti pasiūlęs bent vieną statinio statybos vadovą, turintį reikalaujamą 36 mėnesių patirtį atitinkamoje statinių kategorijoje. Šiuo atveju Tiekėjų grupė pasiūlė keturis specialistus, kurių patirtis atitinka nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, todėl Tiekėjų grupės kvalifikacija buvo tinkamai pagrįsta ne tik G. G. patirtimi, bet dar 4 specialistų patirtimi.

8716.7.

88Perkančioji organizacija turi pareigą įsitikinti tiekėjo kvalifikacijos tinkamumu. Kadangi kvalifikacija yra objektyvi kategorija, perkančioji organizacija privalo surinkti tikslius duomenis, kurie patvirtina arba tai, kad kvalifikacija yra, arba – kad jos nėra. Todėl jeigu tiekėjui pateikus papildomus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus perkančiajai organizacijai vis dar kyla neaiškumų, t. y. ji negali vienareikšmiškai nustatyti, ar kvalifikacija yra, ar ne, perkančioji organizacija turi teisę papildomai kreiptis į tiekėją su prašymu paaiškinti kvalifikaciją patvirtinančius duomenis.

8916.8.

90Vien tai, kad Tiekėjų grupė kelis kartus buvo priversta aiškinti, kaip, vadovaujantis teisės aktais, yra skiriamas statinio statybos vadovas, nuo kada prasideda jo pareigų trukmė, kiek gali būti statinio statybos vadovų ir kodėl egzistuoja kelių statinio statybos vadovų poreikis, patvirtina, kad kvalifikacijai teikiamos informacijos vertinimas priklauso išimtinai nuo to, kaip Pirkimo dalyviai ir perkančioji organizacija aiškina atitinkamus Pirkimo sąlygų aspektus ir jiems taikytinus teisės aktus. Tiekėjų grupė, Pirkimo sąlygų reikalavimus dėl tiekėjo patirties suprato taip, kaip numato STR reglamentavimas – kad statinio statybos vadovas pareigas pradeda eiti nuo jo paskyrimo įsakymu. Kvalifikacijos vertinimo metu paaiškėjus, kad perkančioji organizacija nelaiko, kad pareigų ėjimas prasideda nuo asmens paskyrimo įsakymu ir nurodžius įvertinti faktinį statinio statybos vadovo funkcijų vykdymo laiką, Tiekėjų grupė pateikė dar šešis papildomus projektus, kuriais pagrindė specialisto G. G. turimą kvalifikaciją, jau skaičiuojamą faktiniu pareigų atlikimo laiku, o ne juridiniu pareigų ėjimo terminu. Taigi toks Tiekėjų grupės vertinimas galėtų būti laikomas kaip Tiekėjų grupės suklydimas (nuomonė) dėl savo kvalifikacijos vertinimo, bet jokiais atvejais negalėtų būti laikoma melaginga informacija, ką patvirtina kasacinio teismo praktika, pagal kurią melagingos informacijos samprata, taikoma VPĮ prasme, neapima galimų tiekėjo atliktos teisinės kvalifikacijos klaidų.

9116.9.

92Ieškovė, įrodinėdama duomenų melagingumą, netinkamai interpretuoja Kelių direkcijos raštų turinį. Priešingai nei teigia ieškovė, Kelių direkcija nepatvirtino, jog G. G. nebuvo nei laikinasis, nei pagrindinis statinio statybos vadovas.

9316.10.

94Tiekėjų grupė G. G. patirtį skaičiavo sudėdama visų sutarčių laikotarpius. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kaip tiksliai reikėtų apskaičiuoti specialistų patirties trukmę. Eksperto išvadoje suskaičiuota dvigubai didesnė Tiekėjų grupės patirtis, nei reikalaujama pagal Pirkimo sąlygas. Kadangi Pirkime nebuvo jokios konkrečios patirties skaičiavimo tvarkos, todėl Tiekėjų grupės pateikti patirties skaičiavimo laikotarpiai niekuo nesusiję su tikrovės neatitinkančios informacijos teikimu. Bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kokius skaičiavimus pateikė Tiekėjų grupė, tai nekeičia fakto, kad jos kvalifikacija buvo pripažinta pakankama, be to, sprendimą dėl kvalifikacijos turėjimo priima perkančioji organizacija pateiktų dokumentų pagrindu, o Tiekėjų grupės pateikti skaičiavimai buvo nurodyti tik dėl patogumo.

9516.11.

96Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl įrodinėjimo naštos bylose dėl tariamo melagingos informacijos viešuosiuose pirkimuose pateikimo aiškiai nurodyta, kad melagingos informacijos faktą turi įrodyti ieškovas – subjektas, kuris reikalauja pripažinti konkurento pateiktą informaciją melaginga. Nagrinėjamu atveju ieškovė laikytina neįvykdžiusia jai tenkančios įrodinėjimo pareigos, o Tiekėjų grupė yra pateikusi atsakovei duomenis, patvirtinančius jos nurodytų duomenų teisingumą.

97Teisėjų kolegija

konstatuoja:

98IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

99Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir faktinių bylos aplinkybių

10017.

101Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

10218.

103Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos ribas. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 6 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės UAB „Panevėžio keliai“ ieškinys dėl atsakovės sprendimo, kuriuo Pirkimo laimėtoja pripažinta Tiekėjų grupė, panaikinimo, Pirkimo sutarties, sudarytos su Tiekėjų grupe pripažinimo negaliojančia ir naujos pasiūlymų eilės sudarymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10419.

105Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2019 m. balandžio 19 d. Perkančioji organizacija paskelbė Pirkimą, kuriuo siekė įsigyti Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimo darbus. 2019 m. spalio 8 d. sprendimu atsakovė nustatė tiekėjų pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoja pripažino Tiekėjų grupę, su kuria atsakovė 2019 m. lapkričio 8 d. sudarė Pirkimo sutartį. Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo

10620.

107Tiek atsakovė, tiek UAB „Fegda“ nurodo, kad ieškovė nebeturi teisinio suinteresuotumo byloje, kadangi jos pasiūlymas Pirkime buvo atmestas ir tokio atmetimo pagrįstumas patvirtintas įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Ieškovė su tokiu vertinimu nesutinka, dėl savo suinteresuotumo pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius paaiškinimus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šalies teisė duoti paaiškinimus teismui raštu ir žodžiu įtvirtinta CPK 42 straipsnio 1 dalyje, ja šalis gali naudotis ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 straipsnis). Šiuo atveju ieškovės pateiktais papildomais paaiškinimais nėra keičiamas apeliacinio skundo dalykas ar pagrindas, todėl šie paaiškinimai nepažeidžia CPK 323 straipsnyje nustatyto draudimo, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui keisti (papildyti) apeliacinį skundą. Dėl nurodytų priežasčių ieškovės papildomi paaiškinimai priimami.

10821.

109Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė UAB „Panevėžio keliai“ taip pat buvo pateikusi pasiūlymą Pirkime, tačiau jos pasiūlymas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų, buvo atmestas 2019 m. rugpjūčio 27 d. atsakovės sprendimu. Ieškovės pašalinimo iš pirkimo procedūrų teisėtumas patvirtintas įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-621-553/2020).

11022.

111Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2003; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014).

11223.

113Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tiekėjo teisinis suinteresuotumas – tai jo suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir finansinio atlygio už suteiktas paslaugas, pristatytas prekes ar atliktus darbus gavimu, tačiau nereiškia kitokios naudos ar kitokio pobūdžio suinteresuotumo pirkimo rezultatu. Atsižvelgiant į tai, teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus siejama su intereso sudaryti viešojo pirkimo sutartį gynimu, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimu ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Sprendžiant asmenų procesinio subjektiškumo klausimą ne tik subjekto, galinčio patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius, statusas, bet ir jo teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį yra teisiškai reikšmingas. Dėl to teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tiekėjų teisinis suinteresuotumas nebūtinai turi lemti tiesioginius ir konkrečius padarinius jiems palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo atveju. Pakanka nustatyti, kad tiekėjui (ieškovui) sudaromos prielaidos įgyvendinti savo subjektines teises, inter alia (be kita ko), teisę į žalos atlyginimą, teisę dalyvauti naujame viešojo pirkimo konkurse ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019).

11424.

115Nors kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus pripažįstamas ir tokiam tiekėjui, kuris teisėtai pašalintas iš pirkimo procedūrų, tačiau tuo pačiu pažymėta, jog teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, jog iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014).

11625.

117Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovė ginčija Tiekėjų grupės pasiūlymo vertinimą, tačiau be šio dalyvio Pirkime dalyvavo daugiau ūkio subjektų. Kaip matyti iš atsakovės 2019 m. spalio 8 d. sprendimo, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė, be Tiekėjų grupės Pirkime taip pat dalyvavo UAB „YIT Lietuva“ su AS „YIT“ (II vieta), AB „Kauno tiltai“ (III vieta), AB „Eurovia Lietuva“ su AS „LNK Industries“ ir „Eurovia CS a. s.“ (IV vieta). Taigi, net ir tuo atveju, jei ieškovės argumentai dėl Tiekėjų grupės pasiūlymo netinkamo vertinimo būtų pripažinti pagrįstais ir tenkintas reikalavimas pripažinti negaliojančia su Tiekėjų grupe sudarytą Pirkimo sutartį, naujas Pirkimas, kuriame galėtų dalyvauti ir ieškovė, nebūtų skelbiamas, o kaip prašo ir pati UAB „Panevėžio keliai“, Pirkimo procedūros būtų grąžinamos į pasiūlymų vertinimo stadiją. Esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, patvirtinančiam, kad ieškovė teisėtai pašalinta iš Pirkimo procedūrų, jos pasiūlymas nebūtų vertinamas, o pasiūlymų eilė būtų sudaroma iš anksčiau Pirkime II–IV vietas užėmusių subjektų.

11826.

119Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ginče dėl dalyvių pasiūlymų vertinimo tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas tais atvejais, kai šis aiškiai išreiškia valią ateityje kvestionuoti ir dėl šios teisės gynybos kreipiasi į teismą ne dėl visų tiekėjų, kurie eilėje yra pirmesni (arba apskritai yra, kai ieškovo pasiūlymas yra atmetamas), pasiūlymų vertinimo teisėtumo; tokiu atveju ieškovas nepagrindžia ir ateityje negalės pagrįsti savo suinteresuotumo konkurso rezultatu ir savo pažeistų teisių gynyba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).

12027.

121Taigi šiuo atveju ieškovė nebegali pagrįstai tikėtis nei Pirkimo sutarties su ja sudarymo, nei finansinio atlygio gavimo. Tiekėjų grupės pašalinimas iš Pirkimo nesudarytų prielaidų dėl to paties objekto skelbti naują pirkimą, kuriame galėtų dalyvauti ieškovė. Taigi darytina išvada, kad ieškovės teisės Tiekėjų grupės pripažinimu Pirkimo laimėtoja ir Pirkimo sutarties su Tiekėjų grupe sudarymu negali būti pažeidžiamos, todėl ieškovė laikytina nebeturinčia teisinio suinteresuotumo šioje byloje.

12228.

123Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019).

12429.

125Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės skundas gali būti atmetamas vien tuo pagrindu, kad ieškovė neįrodė savo subjektinių teisių pažeidimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo pripažinta, jog ieškovė iš Pirkimo pašalinta pagrįstai, 2020 m. kovo 18 d. yra priimtas kasacinis skundas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia esant tikslinga pasisakyti dėl visų ieškovės apeliacinio skundo argumentų. Dėl tiekėjo pašalinimo VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu

12630.

127Pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktą perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir šio įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį.

12831.

129Ieškovės nuomone, Tiekėjų grupė turėjo būti pašalinta iš Pirkimo VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu, nes pateikė melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą, t. y. G. G. patirtį einant statinio statybos vadovo pareigas, tikrąsias G. G. pareigas, jo patirties trukmę.

13032.

131Pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi užtikrinti, kad darbus vykdys patyrę bei atitinkama tvarka kvalifikuoti specialistai ir bent 1 specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: gatvės; kiti transporto statiniai (atraminės sienelės, viadukai). Statinio statybos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, darbų patirtį, einant statinio statybos vadovo pareigas atitinkamoje statinių grupėje. Tiekėjų grupė savo kvalifikacijos atitiktį šiam reikalavimui iš pradžių, be kita ko, grindė G. G. patirtimi vykdant Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis. Būtent dėl G. G. patirties vykdant minėtas sutartis ir yra kilęs ginčas dėl informacijos melagingumo.

13233.

133Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal VPĮ informacija gali būti pripažinta melaginga tik tuo atveju, jeigu jos atitikties tiesai patikra nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo. Negali būti vertinama kaip melaginga informacija tiekėjo nuomonė dėl jo atitikties kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems teisės aktų normose, kurių turiniui atskleisti būtinas papildomas aiškinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016; 2017 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-106-690/2017). Naujausioje teismų praktikoje, tikslinančioje nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus, remiamasi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimu, pateiktu 2017 m. gegužės 4 d. sprendime byloje Esaprojekt, C-387/14, pagal kurį iš viešojo pirkimo konkurso galima pašalinti ūkio subjektą, jeigu jis pripažintas kaltu dėl rimto suklaidinimo pateikiant perkančiosios organizacijos prašomą informaciją, turi būti aiškinamas taip, kad jis gali būti taikomas, kai atitinkamas ūkio subjektas pripažintas atsakingu dėl tam tikro laipsnio nerūpestingumo, t. y. nerūpestingumo, kuris gali daryti įtaką sprendimams dėl pašalinimo iš konkurso, atrankos ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo, nepaisant to, ar nustatyta, kad šis subjektas taip veikė tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-63-916/2020).

13434.

135Sprendžiant klausimą dėl informacijos apie savo kvalifikaciją pripažinimo melaginga, reikšmingi duomenys, susiję su turima Tiekėjų grupės kvalifikacija pagal Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis bei ją patvirtinančiais dokumentais. Tiekėjų grupės pateikti dokumentai bei Kelių direkcijos pateikta informacija patvirtina, kad UAB „Fegda“ įvykdė minėtas sutartis. Be to, Tiekėjų grupė pateikė atsakovei UAB „Fegda“ įsakymus, kuriais UAB „Fegda“ projektų vadovas G. G. skiriamas statinio statybos vadovu Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 projektuose. Ieškovė kelia abejones dėl G. G. buvimo statinio statybos vadovu minėtuose projektuose tuo pagrindu, kad Kelių direkcija neturi duomenų apie G. G. pareigas minėtuose jos užsakymu vykdytuose projektuose, be to, šių projektų užbaigtų statybos darbų aktus ir atliktų darbų perdavimo aktus pasirašė kiti specialistai, o ne G. G..

13635.

137Teisėjų kolegija sutinka, kad ieškovės nurodytos aplinkybės kelia abejonių Tiekėjų grupės kvalifikacija pagal Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis, tačiau kaip pagrįsta pripažįstama pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju tokios abejonės sudaro pagrindą tik konstatuoti G. G. patirties nepakankamumą pagal minėtas sutartis, bet ne pateiktų duomenų apie G. G. melagingumą. Pažymėtina, kad Kelių direkcija vienareikšmiškai nepaneigė, kad G. G. buvo vienas iš statinio statybos vadovų UAB „Fegda“ vykdant Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis, tik nurodė, kad visų su šiomis sutartimis susijusių dokumentų neranda, tačiau tai nereiškia, kad tokių dokumentų, kuriuose būtų minimas G. G., apskritai nėra. Kaip paaiškino Tiekėjų grupė, vykdant minėtas sutartis buvo paskirtas ne vienas statinio statybos vadovas ir G. G. statinio statybos vadovo pareigas faktiškai vykdydavo tuo metu, kai pareigų dėl ligos, atostogų, komandiruočių ar kitų priežasčių negalėjo vykdyti kiti statinio statybos vadovai. Šiems teiginiams pagrįsti UAB „Fegda“ pateikė dokumentus, įrodančius, kad pagrindiniai statinio statybos vadovai vykdant Elektrėnų sankryžos ir Kelio Nr. 4311 sutartis ne visada galėjo atlikti savo pareigas. Nors ieškovė teisingai nurodo, jog duomenų apie tai, kad vykdant Kelio Nr. A4 sutartį pagrindinis statinio statybų vadovas kažkuriuo laikotarpiu negalėjo vykdyti savo pareigų, nėra, tačiau tai nepaneigia UAB „Fegda“ įsakyme nurodyto fakto, kad G. G. taip pat buvo paskirtas statinio statybos vadovu vykdant minėtą sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Fegda“ buvo G. G. darbdavys, taigi ji turėjo teisę pavesti G. G. eiti atitinkamas pareigas, todėl tai, kad įsakymus, kuriais G. G. paskirtas statinio statybos vadovu vykdant ginčo sutartis pasirašė vienas iš šio ginčo suinteresuotų asmenų – trečiasis asmuo Tiekėjų grupės narė UAB „Fegda“, negali paneigti šių įsakymų tikrumo. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, Tiekėjų grupė pateikė atsakovei pakankamai įrodymų, kurie neleidžia Tiekėjų grupės teiktos informacijos apie G. G. vertinti kaip melagingos.

13836.

139Ieškovės nuomone, Tiekėjo grupė taip pat melavo apie G. G. patirties trukmę bei jo pareigas. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantė klaidingai teigia, jog pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo šių jos argumentų. Atkreiptinas dėmesys, jog skundžiamame sprendime nurodyta, kad G. G. patirties patikslinti skaičiavimai yra susiję su siekiu ištaisyti trukmės apskaičiavimo klaidas, netikslumus, bet ne su melagingos informacijos teikimu. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu. Pažymėtina, kad iš atsakovės ir Tiekėjų grupės susirašinėjimo dėl G. G. patirties matyti, kad Tiekėjų grupė G. G. patirtį skaičiavo ne pagal faktinį statinio statybos vadovo pareigų atlikimo laiką, o atsižvelgdama į STR 1.06.01:2016 31 punktą, kuriame nurodyta, kad statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų veikla prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statybos užbaigimo, jei kitaip nenumatyta įsakyme ar kitame tvarkomajame dokumente (nustatytame įmonės įstatuose) arba darbo sutartyje. Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentuose tiksli specialistų patirties skaičiavimo tvarka nebuvo nustatyta. Taigi pradinis G. G. patirties apskaičiavimas negali būti laikomas melagingos informacijos teikimu, nes toks skaičiavimas susijęs su Tiekėjų grupės nuomone dėl jos atitikties kvalifikacijos reikalavimams, viešojo pirkimo teisinių santykių dalyvių skirtingu teisės normų ir pirkimo sąlygų reikalavimų aiškinimu.

14037.

141Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad G. G. faktiškai statinio statybos vadovo pareigas atliko tik pavaduodamas kitus statinio statybos vadovus, taip pat nereiškia, kad Tiekėjų grupė teikė melagingą informaciją apie minėto specialisto pareigas, nes paaiškinimas, jog G. G. pavaduodavo pagrindinius statinio statybos vadovus, jo įvardijimas kaip papildomo / pakaitinio statinio statybos vadovo, nepakeičia fakto, kad jis, nors ir ne visą sutarties laikotarpį, buvo statinio statybos vadovu ir vykdė jo pareigas.

14238.

143Nors Tiekėjų grupės teikti duomenys dėl G. G. patirties vykdant Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 sutartis nėra pakankami kvalifikacijai pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą pagrįsti, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, Tiekėjų grupės pateikti dokumentai, paaiškinimai yra pakankami paneigti ieškovės teiginius dėl informacijos melagingumo, todėl pagrindo teigti, kad teismas, spręsdamas šį klausimą, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą, nėra. Dėl tiekėjų atitikties kvalifikacijos reikalavimams tikslinimo

14439.

145Apeliantės teigimu, atsakovė Tiekėjų grupei nepagrįstai leido tikslinti savo kvalifikaciją net 7 kartus, tokiu būdu pažeisdama viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

14640.

147Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi.

14841.

149Pasiūlymų atmetimas dėl akivaizdžios kvalifikacijos neatitikties galimas tik tuomet, kai pirkėjui nekyla abejonių, kad pardavėjas negalės pateikti jokių kitų savo pajėgumą įrodančių dokumentų (pvz., kai kvalifikaciją liudijantis dokumentas gali būti tik vienas arba kai jis savo esme netaisytinas) arba pateikti nauji dokumentai suponuos pavėluotą kvalifikacijos įgijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016).

15042.

151Apeliantė teisi nurodydama, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pareiga ir teisė dar kartą tikslinti informaciją apie ūkio subjekto pajėgumą įvykdyti pirkimo sutartį taikytina tik pradiniam, bet ne pakartotiniam kvalifikacijos duomenų aiškinimui (tikslinimui), tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju visi Tiekėjų grupės pateikti paaiškinimai ar patikslinimai yra susiję su pradiniais šios tiekėjos pateiktais kvalifikaciją pagrindžiančiais duomenimis bei duomenimis dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Kita vertus, kiekvienu atveju, vertinant tiekėjo kvalifikacijos tikslinimo reikalingumą, būtina atsižvelgti į individualią byloje susiklosčiusią situaciją. Akcentuotina, kad Tiekėjų grupė teikė paaiškinimus bei patikslinimus ne tik dėl jos atitikties pirkimo sąlygose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, tačiau ir dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo. Šiuo atveju pirmi du Tiekėjų grupės kvalifikacijos tikslinimai buvo susiję su atsakovės ir Tiekėjų grupės skirtingai aiškinamomis Pirkimo sąlygomis (ar pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 ir 81.8 punktus turi būti nurodomas tas pats asmuo), o visi vėlesni Tiekėjų grupės kvalifikacijos tikslinimai buvo susiję su pačios ieškovės teikiama informacija perkančiajai organizacijai, kvestionuojančia Tiekėjų grupės atitiktį Pirkimo sąlygoms įvairiais aspektais (atitikties kvalifikacijos reikalavimams aspektu, pašalinimo pagrindo buvimu), ir su tuo susijusiu atsakovei kilusiu poreikiu tikslinti ir aiškintis Tiekėjų grupės pasiūlyme pateiktus duomenis, susijusius su jos atitiktimi kvalifikacijos reikalavimams bei pašalinimo pagrindų egzistavimu.

15243.

153Pagal VPĮ 47 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tiekėjo kvalifikacija – objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Dėl to, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija privalo paprašyti jį paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).

15444.

155Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad iš pradžių Tiekėjų grupė savo pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams grindė 4 statinio statybos vadovais – V. V., D. V., E. S. bei T. D.. G. G. kvalifikacija buvo pasitelkiama, siekiant gauti maksimalų ekonominio naudingumo balų skaičių pagal Pirkimo sąlygų 81.8 punktą. 2019 m. rugpjūčio 12 d. raštu atsakovė nurodė, kad Pirkimo sąlygų 32.4.1 ir 81.8 punkto atitikčiai turi būti pateiktas tas pats specialistas ir prašė paaiškinti, kodėl Tiekėjų grupės specialistų sąraše Pirkimų sąlygų 32.4.1 punkto atitikčiai yra nurodomi kiti 4 statinio statybos vadovai, bei pateikti trūkstamus G. G. kvalifikacinius dokumentus. 2019 m. rugpjūčio 21 d. raštu Tiekėjų grupė nurodė, kad atsakovės teiginys, jog atitikčiai pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 ir 81.1 punktus turi būti nurodytas tas pats specialistas, neatitinka Pirkimo sąlygų, tokios išvados negalima daryti ir iš atsakovės 2019 m. gegužės 31 d. atsakymo į tiekėjų klausimus, kuriame nurodyta, kad ypatingo statinio statybos vadovas objekte gali būti tik vienas. Tačiau 2019 m. rugpjūčio 22 d. raštu atsakovė nurodė, jog laikosi pozicijos, kad siūlomas specialistas pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 ir 81.8. punktus turi būti tas pats asmuo ir dar kartą prašė pateikti statinio statybos vadovo G. G. trūkstamus kvalifikacinius dokumentus. Atsižvelgdama į tokią atsakovės poziciją, Tiekėjų grupė 2019 m. rugpjūčio 26 d. pateikė papildomus dokumentus, kurie, jos nuomone, pagrindžia G. G. kvalifikaciją pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą. Tiekėjų grupė specialisto patirtį grindė 5 Kelių direkcijos projektais, be kita ko, Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 projektais. 2019 m. rugpjūčio 27 d. atsakovė priėmė sprendimą Pirkimo laimėtoja pripažinti Tiekėjų grupę. Nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, ieškovė 2019 m. rugsėjo 6 d. pateikė pretenziją dėl laimėtojo nustatymo, be kita ko, nurodydama, kad G. G. neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, Tiekėjų grupės pateikta informacija galimai neatitinka tikrovės. Be to, ieškovė teigė, kad nėra pateikta subtiekėjo neteistumo pažyma. Atsakovė 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu ieškovės pretenziją tenkino iš dalies (dėl subtiekėjo neteistumo pažymos bei projektavimo darbų atlikimo laikotarpių, kuriais statybos rangos darbai nebuvo atliekami), pasinaikino savo 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą ir, atnaujinus Pirkimo procedūras, pakartotinai kreipėsi į Tiekėjų grupę prašydama patikslinti duomenis, t. y. pateikti aktualią subtiekėjo „Per Aarsleff“ teistumo (neteistumo) pažymą bei nurodyti G. G. patirtį, vykdant 2019 m. rugpjūčio 26 d. rašte nurodomas sutartis, iš jų vykdymo laikotarpių išskaičiuojant projektavimo darbų atlikimo trukmę, kai nebuvo vykdomi statybos rangos darbai, atitinkamai – statinio statybos vadovo pareigos. Atsakydama į šį prašymą, Tiekėjų grupė 2019 m. rugsėjo 20 d. rašte nurodė, kad, siekdama išvengti abejonių G. G. patirtimi, tikslina G. G. atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams naujais dokumentais bei perskaičiuoja jo patirties laikotarpius. Tiekėjų grupė nurodė 9 projektus, tarp kurių Kareivių, Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4, Naugarduko, Kelio Nr. 4311 projektai. Be to, 2019 m. rugsėjo 24 d. Tiekėjų grupė pateikė papildomus dokumentus dėl G. G. kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams dėl nurodytų projektų.

15645.

157Byloje taip pat nustatyta, kad 2019 m. rugsėjo 23 d. UAB „Panevėžio keliai“ pateikė ieškinį dėl jos pateikto pasiūlymo bei pretenzijos atmetimo. Kartu su ieškiniu ieškovė teismui pateikė 2019 m. rugsėjo 23 d. Kelių direkcijos raštą, kuriame nurodyta, kad trijuose Kelių direkcijos projektuose (Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311) G. G. nebuvo paskirtas statinio statybos vadovu. 2019 m. rugsėjo 27 d. atsakovė Tiekėjų grupės dar kartą prašė įrodymų, patvirtinančių G. G. patirtį: užsakovų pažymų, kuriose nurodyta, jog darbus vykdė statinio statybos vadovas G. G. arba statybos užbaigimo aktų, kuriuose yra nurodytas G. G. kaip statinio statybos vadovas, arba kitų lygiaverčių ne pačios Tiekėjų grupės išduotų (sudarytų) dokumentų, kurie patvirtintų, kad G. G. atitinkamuose projektuose ėjo statinio statybos vadovo pareigas. Tiekėjų grupė 2019 m. spalio 1 d. atsakovei pateikė papildomus paaiškinimus dėl G. G. patirties ir nurodė 6 projektus, tarp kurių Kareivių, Liepkalnio ir Naugarduko projektai. 2019 m. spalio 4 d. atsakovė nurodė, kad privalo priimti sprendimą dėl pateiktos informacijos buvimo ar nebuvimo melaginga, todėl, atsižvelgdama į Kelių direkcijos pateiktą informaciją, prašė Tiekėjų grupės pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad G. G. ėjo statinio statybos vadovo pareigas Elektrėnų sankryžos, Kelio Nr. A4 ir Kelio Nr. 4311 projektuose. 2019 m. spalio 7 d. raštu Tiekėjų grupė nurodė atsakovei, kad jų pateikta informacija nėra melaginga, G. G. buvimą statinio statybos vadovu patvirtina UAB „Fegda“ priimti įsakymai. Be to, Tiekėjų grupė paaiškino, kad G. G. patirtį skaičiavo pagal STR 1.06.01:2016, kuriuo remiantis specialisto pareigų ėjimas prasideda nuo jo paskyrimo į pareigas įsakymu. Paaiškėjus, kad atsakovė taip nemano, Tiekėjų grupė pateikė 6 papildomus projektus. 2019 m. spalio 8 d. atsakovė nustatė tiekėjų pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino Tiekėjų grupės pasiūlymą.

15846.

159Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija neturėtų teisės prašyti patikslinti tiekėjo kvalifikacijos duomenis tuo atveju, jei iš turimų duomenų būtų visiškai aišku, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų ar kad neabejotinai būtų galima teigti, jog tiekėjas pateikė melagingą informaciją, tačiau nagrinėjamu atveju tokia situacija nenustatyta. Kaip matyti iš atsakovės ir Tiekėjų grupės susirašinėjimo, net ir po kelių Tiekėjų grupės pateiktų paaiškinimų bei patikslinimų atsakovei nepakako duomenų priimti sprendimą nei atmesti Tiekėjų pasiūlymą, nei pripažinti jį atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus, todėl perkančioji organizacija pagrįstai tęsė duomenų dėl Tiekėjų grupės atitikties kvalifikacijos reikalavimams bei dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų egzistavimo tikslinimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nesuteikimas Tiekėjų grupei teisės paaiškinti ar patikslinti savo kvalifikacijos bei pašalinimo pagrindų nebuvimo tokiu atveju neatitiktų VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytos perkančiosios organizacijos pareigos išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, VPĮ 45 straipsnio 3 dalies nuostatų, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Todėl apeliantės argumentai dėl per didelio kvalifikacijos duomenų tikslinimo skaičiaus, skaidrumo, lygiateisiškumo principų pažeidimo atmestini kaip nepagrįsti. Dėl Tiekėjų grupės atitikties Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams

16047.

161Ieškovės nuomone, tiek atsakovė, tiek pirmosios intencijos teismas nepagristai Tiekėjų grupės atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimui grindžia G. G. patirtimi Liepkalnio, Kareivių ir Naugarduko projektuose.

16248.

163Ieškovės teigimu, G. G. patirtis Kareivių projekte nėra 5,5 mėn., nes didžioji dalis Kareivių projekto trukmės buvo skirta su Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktu reikalaujama turėti patirtimi nesusijusiems statybos darbams atlikti, be to, net ir darbams susisiekimo komunikacijų statinių grupėje vadovavo ne tik G. G., bet ir kitas statinio statybos vadovas V. D..

16449.

165Teisėjų kolegija pažymi, kad Kareivių projekto užsakovės UAB „MD KLP“ pažymoje nurodyta, kad UAB „Fegda“ tinkamai įvykdė 2012 m. rugpjūčio 16 d. sutartį „Gerbūvio darbų sklypo ribose ir už sklypo ribų, lauko inžinerinių tinklų įrengimo objekte „PC „Rimi“ komercinės paskirties pastato statyba ( - ), Vilnius“. Darbai pagal sutartį pradėti 2012 m, rugpjūčio 16 d. ir baigti 2013 m. vasario 18 d. UAV „Fegda“ darbus atliko susisiekimo komunikacijų grupei, kelių (gatvių) pogrupiui priskirtame statinyje, statinio statybos vadovu buvo G. G.. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti Kareivių projekto užsakovo pateiktos informacijos tikrumu. UAB „MD KLP“ pažymoje nurodyta būtent UAB „Fegda“ vykdytų darbų, aktualių Tiekėjų grupės kvalifikacijai pagrįsti, trukmė (susisiekimo komunikacijų grupės, kelių (gatvių) pogrupio darbai), todėl tai, kad Kareivių projekto vykdymo metu buvo atliekami ir kitokie statybos darbai, kuriems vadovavo kiti statybų vadovai, G. G. patirties skaičiavimui įtakos neturi.

16650.

167Aplinkybė, kad Kareivių projekte buvo daugiau nei vienas statinio statybos vadovas, nepaneigia G. G. patirties šiame objekte įgijimo fakto ir dėl tos priežasties, kad būtent G. G. pasirašė 2012 m. rugpjūčio 16 d. sutarties „Gerbūvio darbų sklypo ribose ir už sklypo ribų, lauko inžinerinių tinklų įrengimo objekte „PC „Rimi“ komercinės paskirties pastato statyba ( - ), Vilnius“ objekto priėmimo aktą. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju byloje yra pakankamai duomenų G. G. patirties trukmei Kareivių projekte pagrįsti, todėl ieškovės argumentai dėl netinkamo G. G. patirties skaičiavimo šiame projekte atmestini kaip nepagrįsti.

16851.

169Ieškovės nuomone, G. G. patirtis Liepkalnio projekte negali būti vertinama, nes nėra pateiktas įsakymas apie G. G. paskyrimą statinio statybos vadovu šiame projekte.

17052.

171Teisėjų kolegija pažymi, kad Tiekėjų grupė yra pateikusi įsakymą dėl G. G. skyrimo statinio statybos vadovu Liepkalnio projekte, tačiau minėtas įsakymas yra nepasirašytas. Pagal CPK 202 straipsnį, jeigu teismui pateiktuose rašytiniuose įrodymuose yra išorinių trūkumų, apie šių įrodymų įrodomąją galią sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien toks nepasirašytas įsakymas iš tiesų negalėtų įrodyti G. G. patirties Liepkalnio projekte, jei į bylą nebūtų pateikti kiti įrodymai, patvirtinantys, jog G. G. ėjo statinio statybos vadovo pareigas minėtame projekte. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Liepkalnio projekto užsakovė UAB „Wirtgen Lietuva“ patvirtinime dėl tinkami įvykdytos sutarties nurodė, kad G. G. laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. spalio 10 d. ėjo statinio statybos vadovo pareigas, atliekant darbus susisiekimo komunikacijų grupei, kelių (gatvių) pogrupiui priskirtame statinyje.

17253.

173Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą siejamas ne su duomenimis apie kvalifikaciją, o su kvalifikacijos turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Tik kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, kaip toks, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2013). Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Visi kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

17454.

175Be to, pagal VPĮ 47 straipsnio 6 dalį, tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, perkančioji organizacija gali reikalauti žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus. Reikiama tiekėjo patirtis, visų pirma, gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis.

17655.

177Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju UAB „Wirtgen Lietuva“ patvirtinime dėl tinkamai įvykdytos sutarties pateikta informacija įrodo, jog G. G. iš tiesų buvo statinio statybos vadovu Liepkalnio projekte ir tas faktas, kad UAB „Fegda“ įsakymas dėl minėto specialisto skyrimo statinio statybos vadovu yra nepasirašytas, šios aplinkybės paneigti negali.

17856.

179Ieškovės nuomone, G. G. patirtis Naugarduko projekte negali būti vertinama, nes G. G. statinio statybos vadovu minėtame projekte buvo paskirtas subrangovo, be to, byloje nėra G. G. pasirašyto galutinio darbų perdavimo akto. Ieškovė, ginčydama G. G. kvalifikaciją Naugarduko projekte, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016 pateiktu išaiškinimu, kad statinio statybos vadovas turi būti skiriamas rangovo, o ne subrangovo, todėl ankstesniuose sutartiniuose santykiuose įgyta patirtimi, nustačius statybos teisinio reguliavimo taikymo nesilaikymą (kai statybos vadovas buvo paskirtas ne rangovo), tiekėjas negali remtis, įrodinėdamas kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams.

18057.

181Pažymėtina, kad Naugarduko projekte rangove buvo UAB „Mitnija“, o subrangove – UAB „Fegda“. Sutiktina su ieškove, kad, atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, G. G. statinio statybos vadovu Naugarduko projekte turėjo paskirti UAB „Mitnija“, o ne UAB „Fegda“, tačiau viena aplinkybė, kad į bylą yra pateiktas 2016 m. balandžio 4 d. UAB ,,Fegda“ (subrangovo) įsakymas, kuriuo G. G. Naugarduko projekte skiriamas statinio statybos vadovu, nereiškia, jog ir UAB „Mitnija“ nebuvo priėmusi atitinkamo sprendimo dėl G. G. skyrimo statinio statybos vadovu. Kaip nurodyta ieškovės cituojamoje kasacinio teismo praktikoje, galiojantis teisinis reguliavimas nenustato, kad statinio statybos vadovu gali būti tik rangovo bendrovėje dirbantys asmenys. Tai gali būti ir darbuotojai, paskirti rangovo iš kitų įmonių, kad ir subrangovų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016). Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog skirtingai nei ieškovės nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje, nagrinėjamu atveju būtent rangovė UAB „Mitnija“ yra išdavusi pažymą, kurioje nurodyta ne tik tai, kad UAB „Fegda“ tinkamai atliko darbus šiame projekte, darbų trukmė 2016 m. balandžio 20 d. – 2017 m. lapkričio 10 d., bet ir tai kad statinio statybos vadovu nurodytu laikotarpiu buvo G. G.. Be to, priešingai nei teigia apeliantė, byloje yra pateiktas ir galutinis Naugarduko projekto darbų perdavimo–priėmimo aktas, pasirašytas būtent G. G.. Taigi nurodytų dokumentų visuma, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, leidžia Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto atitikčiai patikrinti įskaičiuoti G. G. patirtį Naugarduko projekte.

18258.

183Teisėjų kolegija sutinka su UAB „Fegda“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad Tiekėjų grupės siūlomo specialisto patirtis yra daug ilgesnė, nei reikalaujama Pirkimo sąlygose. Kaip matyti iš 2019 m. spalio 1 d. rašto Nr. 19-02-0296, Tiekėjų grupė atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkte įtvirtintam reikalavimui grindė 6 projektais, kuriuose G. G. ėjo statinio statybų vadovo pareigas: 1) Kareivių projektu (laikotarpis nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. vasario 18 d.); 2) ,,LIDL“ sandėliavimo paskirties pastato, esančio ( - ), Ramučiai, Kauno r. teritorijos dangų įrengimo darbais (toliau – Lidl projektas) (laikotarpis nuo 2014 m. balandžio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 25 d.); 3) Liepkalnio projektu (laikotarpis nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. spalio 10 d.); 4) Naugarduko projektu (laikotarpis nuo 2016 m. balandžio 20 d. iki 2017 m. lapkričio 10 d.); 5) Verkių gatvės dalies nuo P. Lukšio / Verkių gatvių sankryžos iki Kareivių g. ir Lakūnų gatvės dalies nuo Verkių g. iki J. Kubiliaus / Lakūnų gatvių sankryžos Vilniaus mieste rekonstravimo darbais (toliau – Verkių projektas) (laikotarpis nuo 2017 m. balandžio 4 d. iki 2018 m. rugsėjo 12 d.); 6) Kelių direkcijos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimo į AM kategorijos kelią darbais (toliau – Kelio A5 projektas) (laikotarpis nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d. iki 2019 m. sausio 23 d.). Tiekėjų grupės vertinimu, G. G. patirtis pagal šiuos projektus sudaro 81,5 mėn., kai pagal Pirkimo sąlygas reikalaujamas 36 mėn. laikotarpis.

18459.

185Kaip matyti iš atsakovės atsiliepimo į ieškinį, ji G. G. patirtį skaičiuoja neįskaitydama persidengiančių šio specialisto vykdytų projektų laikotarpių. Teisėjų kolegija pažymi, kad Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kokia tvarka bus skaičiuojama Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkte reikalaujama turėti patirtis – sumuojant visų sutarčių laikotarpius ar skaičiuojant tik nepersidengiančią projektų trukmę. Konkurso sąlygų turinys turi būti nustatomas iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų; neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizikos našta tenka perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015; 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017). Taigi šiuo atveju nėra pagrindo kvestionuoti Tiekėjų grupės pasirinktos specialisto patirties skaičiavimo tvarkos teisingumą.

18660.

187Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Tiekėjų grupės kvalifikacijai pagrįsti užtenka ir dalies, t. y. penkių Tiekėjų grupės nurodytų projektų (Kareivių, Liepkalnio, Naugarduko, Verkių ir Kelio A5 projektų), tačiau, kaip minėta, Tiekėjų grupė buvo pateikusi dokumentus ir dėl G. G. 16 mėn. patirties Lidl projekte. Nei atsakovė, nei ieškovė nenurodė jokių argumentų, kodėl ši G. G. patirtis negalėtų būti skaičiuojama vertinant Tiekėjų grupės atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams, tuo labiau kad Lidl projekto laikotarpis netgi nepersidengia su kitais Tiekėjų grupės nurodytais projektais. Tuo remiantis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Lidl projektas taip pat pagrindžia Tiekėjų grupės atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkto reikalavimams. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog net ir tuo atveju, jei Naugarduko projektas nebūtų įskaičiuotas į G. G. patirties trukmę, net ją skaičiuojant pagal atsakovės taikytą skaičiavimo tvarką, šio specialisto patirtis vis tiek būtų pakankama Pirkimo sąlygų 32.4.1 punkte įtvirtintiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.

18861.

189Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nenustatęs Tiekėjų grupės pašalinimo iš Pirkimo pagrindo ir Tiekėjų grupės kvalifikaciją pripažinęs atitinkančia Pirkimo sąlygų reikalavimus, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą atmesti UAB „Panevėžio keliai ieškinį. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

19062.

191Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, atsakovė bei trečiasis asmuo UAB „Fegda“ turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

19263.

193Atsakovė pateikė įrodymus, jog apeliacinės instancijos teisme teisinėms paslaugoms patyrė 3 659 Eur išlaidas, kurias sudaro 3 551,05 Eur išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą bei 107,99 Eur išlaidos už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo parengimą. Atsakovės prašomos priteisti išlaidos už atsiliepimo parengimą viršija pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 ir 8.11 punktus apskaičiuotą maksimalų už tokio pobūdžio teisines paslaugas priteistiną išlaidų dydį, kuris sudaro 1 712,88 Eur (1 317,6 Eur x 1,3). Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovės atsiliepimas grindžiamas iš esmės analogiškais argumentais kaip ir atsiliepimas į ieškinį, todėl sprendžia, kad nėra pagrindo nesivadovauti Rekomendacijose nurodytais dydžiais ir už atsiliepimą į apeliacinį skundą prašomą priteisti sumą mažina iki 1 713 Eur. Prašymas priteisti išlaidas už prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo parengimą neatitinka bendrųjų teisės principų – protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, todėl netenkinamas.

19464.

195UAB „Fegda“ pateikė įrodymus, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 1 573 Eur išlaidas. UAB „Fegda“ prašomos priteisti išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą neviršija pagal Rekomendacijų 7 ir 8.11 punktus apskaičiuoto maksimalaus už tokio pobūdžio teisines paslaugas priteistino išlaidų dydžio, todėl UAB „Fegda“ iš ieškovės priteistinas 1 573 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

196Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

197Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

198Priteisti atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188710061) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ (juridinio asmens kodas 147710353) 1 713 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų trylikos eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

199Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ (juridinio asmens kodas 110801759) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ (juridinio asmens kodas 147710353) 1 573 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų septyniasdešimt trijų eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Panevėžio keliai“... 7. 2.... 8. Ieškovės nuomone, Tiekėjų grupė nepagrįstai pripažinta atsakovės... 9. 3.... 10. Atsakovė Administracija su ieškovės ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į ieškinį prašė bylą... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 6 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 16. 6.... 17. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo nutraukti bylą, nes civilinėje byloje... 18. 7.... 19. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, kuri leidžia tikslinti,... 20. 8.... 21. Teismas atkreipė dėmesį, jog pagal kasacinio teismo praktiką dėl... 22. 9.... 23. Teismas taip pat pažymėjo, kad trečiojo asmens, reaguojant į ieškovės... 24. 10.... 25. Teismas, įvertinęs Kelių direkcijos raštų turinį (Kelių direkcija... 26. 11.... 27. Dėl G. G. patirties vykdant Naugarduko projektą teismas pažymėjo, kad... 28. 12.... 29. Ieškovės argumentus dėl G. G. patirties trūkumo pagal Kareivių projektą... 30. 13.... 31. Dėl G. G. kvalifikacijos vykdant Liepkalnio projektą teismas nurodė, kad,... 32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 33. 14.... 34. Ieškovė UAB „Panevėžio keliai“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 35. 14.1.... 36. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog Tiekėjų grupė nėra šalintina iš... 37. 14.2.... 38. Teismas nepagrįstai ieškovės nurodytus motyvus bei pateiktus įrodymus... 39. 14.3.... 40. Šiuo atveju egzistuoja objektyvusis bei subjektyvusis informacijos... 41. 14.4.... 42. Net ir tuo atveju, jeigu G. G., vykdant ginčo sutartis, iš tiesų būtų... 43. 14.5.... 44. Atsakovė neturėjo teisės neribotą kiekį kartų prašyti tikslinti, o... 45. 14.6.... 46. Atsakovė negalėjo vertinti G. G. patirties, įgytos vykdant Naugarduko... 47. 14.7.... 48. Teismas itin formaliai vertino G. G. patirtį Kareivių projekte. G. G.... 49. 14.8.... 50. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Tiekėjų grupė, grįsdama G. G. patirtį,... 51. 15.... 52. Atsakovė Administracija atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo... 53. 15.1.... 54. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo byloje, nes atsakovė priėmė... 55. 15.2.... 56. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai sprendė, kad... 57. 15.3.... 58. Ieškovė savo poziciją apeliaciniame skunde grindžia ne esamais realiais... 59. 15.4.... 60. Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas nesutiko su ieškovės argumentais... 61. 15.5.... 62. Tai, kad teismas ieškovės pateiktus argumentus laikė prielaidomis, kurios... 63. 15.6.... 64. Ieškovės akcentuojamas tariamai neribotas tikslinimasis su Tiekėjų grupe... 65. 15.7.... 66. Tiekėjų grupės siūlomo specialisto patirtis Naugarduko projekte yra... 67. 15.8.... 68. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad perkančioji organizacija... 69. 15.9.... 70. Tiekėjų grupė pateikė visus kitus Pirkimo sąlygose nurodytus... 71. 15.10.... 72. Ieškovė, kvestionuodama Tiekėjų grupės patirtį Naugarduko, Kareivių,... 73. 16.... 74. Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą... 75. 16.1.... 76. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-621-553/2020 galutinai... 77. 16.2.... 78. Tiekėjų grupės kvalifikaciją Naugarduko projekte patvirtina UAB... 79. 16.3.... 80. Tiekėjų grupės kvalifikaciją Kareivių projekte patvirtina UAB „MD KLP“... 81. 16.4.... 82. Tiekėjų grupės kvalifikaciją Liepkalnio projekte patvirtina UAB „Wirtgen... 83. 16.5.... 84. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų priešingas... 85. 16.6.... 86. Pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą tiekėjas turėjo būti pasiūlęs bent... 87. 16.7.... 88. Perkančioji organizacija turi pareigą įsitikinti tiekėjo kvalifikacijos... 89. 16.8.... 90. Vien tai, kad Tiekėjų grupė kelis kartus buvo priversta aiškinti, kaip,... 91. 16.9.... 92. Ieškovė, įrodinėdama duomenų melagingumą, netinkamai interpretuoja Kelių... 93. 16.10.... 94. Tiekėjų grupė G. G. patirtį skaičiavo sudėdama visų sutarčių... 95. 16.11.... 96. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, įrodinėti... 97. Teisėjų kolegija... 98. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 99. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir faktinių bylos aplinkybių... 100. 17.... 101. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 102. 18.... 103. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 104. 19.... 105. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2019 m. balandžio 19 d. Perkančioji... 106. 20.... 107. Tiek atsakovė, tiek UAB „Fegda“ nurodo, kad ieškovė nebeturi teisinio... 108. 21.... 109. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė UAB „Panevėžio keliai“ taip... 110. 22.... 111. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį... 112. 23.... 113. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tiekėjo teisinis... 114. 24.... 115. Nors kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teisinis suinteresuotumas... 116. 25.... 117. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovė ginčija Tiekėjų grupės... 118. 26.... 119. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ginče dėl dalyvių pasiūlymų... 120. 27.... 121. Taigi šiuo atveju ieškovė nebegali pagrįstai tikėtis nei Pirkimo sutarties... 122. 28.... 123. Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie... 124. 29.... 125. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės... 126. 30.... 127. Pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktą perkančioji organizacija pašalina... 128. 31.... 129. Ieškovės nuomone, Tiekėjų grupė turėjo būti pašalinta iš Pirkimo VPĮ... 130. 32.... 131. Pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 punktą tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai... 132. 33.... 133. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal VPĮ informacija gali būti... 134. 34.... 135. Sprendžiant klausimą dėl informacijos apie savo kvalifikaciją pripažinimo... 136. 35.... 137. Teisėjų kolegija sutinka, kad ieškovės nurodytos aplinkybės kelia... 138. 36.... 139. Ieškovės nuomone, Tiekėjo grupė taip pat melavo apie G. G. patirties... 140. 37.... 141. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad G. G. faktiškai statinio... 142. 38.... 143. Nors Tiekėjų grupės teikti duomenys dėl G. G. patirties vykdant Elektrėnų... 144. 39.... 145. Apeliantės teigimu, atsakovė Tiekėjų grupei nepagrįstai leido tikslinti... 146. 40.... 147. Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 148. 41.... 149. Pasiūlymų atmetimas dėl akivaizdžios kvalifikacijos neatitikties galimas... 150. 42.... 151. Apeliantė teisi nurodydama, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog... 152. 43.... 153. Pagal VPĮ 47 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo... 154. 44.... 155. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad iš pradžių Tiekėjų grupė savo... 156. 45.... 157. Byloje taip pat nustatyta, kad 2019 m. rugsėjo 23 d. UAB „Panevėžio... 158. 46.... 159. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija... 160. 47.... 161. Ieškovės nuomone, tiek atsakovė, tiek pirmosios intencijos teismas... 162. 48.... 163. Ieškovės teigimu, G. G. patirtis Kareivių projekte nėra 5,5 mėn., nes... 164. 49.... 165. Teisėjų kolegija pažymi, kad Kareivių projekto užsakovės UAB „MD KLP“... 166. 50.... 167. Aplinkybė, kad Kareivių projekte buvo daugiau nei vienas statinio statybos... 168. 51.... 169. Ieškovės nuomone, G. G. patirtis Liepkalnio projekte negali būti vertinama,... 170. 52.... 171. Teisėjų kolegija pažymi, kad Tiekėjų grupė yra pateikusi įsakymą dėl... 172. 53.... 173. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindas atmesti tiekėjo... 174. 54.... 175. Be to, pagal VPĮ 47 straipsnio 6 dalį, tikrindama tiekėjo techninį ir... 176. 55.... 177. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju UAB „Wirtgen Lietuva“... 178. 56.... 179. Ieškovės nuomone, G. G. patirtis Naugarduko projekte negali būti vertinama,... 180. 57.... 181. Pažymėtina, kad Naugarduko projekte rangove buvo UAB „Mitnija“, o... 182. 58.... 183. Teisėjų kolegija sutinka su UAB „Fegda“ atsiliepimo į apeliacinį... 184. 59.... 185. Kaip matyti iš atsakovės atsiliepimo į ieškinį, ji G. G. patirtį... 186. 60.... 187. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog atsakovė atsiliepime į... 188. 61.... 189. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 190. 62.... 191. Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, atsakovė bei trečiasis asmuo UAB... 192. 63.... 193. Atsakovė pateikė įrodymus, jog apeliacinės instancijos teisme teisinėms... 194. 64.... 195. UAB „Fegda“ pateikė įrodymus, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą... 196. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 197. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 198. Priteisti atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (juridinio... 199. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ (juridinio asmens kodas...