Byla e2-1918-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-5712-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Panevėžio keliai“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Fedga“ kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. liepos 28 d. sprendimą atmesti jos (ieškovės) pasiūlymą, pateiktą supaprastintame atvirame konkurse dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas – Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo su pėsčiųjų – dviračių tako įrengimu nuo 0,00 iki 2,04 km techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų atlikimo (toliau – pirkimas, konkursas), 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą laimėjusiu pirkimą pripažinti tiekėjo AB „Panevėžio keliai“ pasiūlymą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Reikalavimą grindė aplinkybėmis, kad pirkimo procedūros būtų sustabdytos neilgam laikui, kad neegzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinį patenkinus, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius. Jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užtikrinta, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo bei racionalumo principų.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi ieškovės prašymo nepatenkino.
 2. Teismo motyvai: pirkimo rezultatas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, t. y. kokybiškos susisiekimo keliais infrastruktūros ir eismo dalyvių saugumo Lietuvos keliuose užtikrinimu; pirkimo objektas sudaro pagrindą spręsti, kad nagrinėjamu atveju prioritetu laikytinas operatyvus valstybinės reikšmės rajoninio kelio rekonstravimo su pėsčiųjų – dviračių tako įrengimu paslaugos įsigijimas; ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padarytų didesnę žalą, nei jų netaikymas; priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, jos (ieškovės) teisės gali būti apgintos pareiškiant atskirą reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė UAB „Fegda“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir patenkinti jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Viešasis interesas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus ne pažeistas, o priešingai – užtikrintas. Pirkimo procedūrų teisėtumas ir perkančiosios organizacijos veiksmų pagrįstumas yra toks pat svarbus visuomenės interesas, kaip ir perkančiajai organizacijai reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimas.
 2. Šioje byloje nėra jokių duomenų apie poreikį kuo skubiau užbaigti pirkimo procedūras. Nesudarius pirkimo sutarties dabar, ji galėtų būti sudaroma vėliau ir tai neturėtų jokios neigiamos įtakos nei perkančiajai organizacijai, nei visuomenei. Pirkimo sąlygos yra lanksčios ir nustato, kad darbai turėtų būti atliekami per 12 mėnesių (su pratęsimu) nuo sutarties įsigaliojimo, neįskaitant darbų sustabdymo laikotarpio. Šiuo atveju nėra pagrindo siekti kuo skubiau užbaigti pirkimo procedūras.
 3. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros užsitęstu neilgam laikui. Jei jai (ieškovei) būtų priimtas palankus teismo sprendimas, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius, dėl to teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2347/2011).
 4. Pirkimas vykdomas siekiant rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio ir rajoninio kelio ruožus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės įtakos jų kokybei, nes eismo sąlygos tame ruože yra užtikrintos, jas siekiama tik pagerinti, o sustabdžius šio viešojo pirkimo procedūras, eismo sąlygos iš esmės nepablogės, o tik tam tikrą ilgesnį laiką bus tokios pat, kokios buvo iki šiol.
 5. Tai, kad tiekėjas, patenkinus ieškinį, turės galimybę reikalauti žalos atlyginimo, nėra pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2‑1253‑236/2016).
 6. Ieškinys prima facie pagrįstas. Tai taip pat yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pateikti konkretūs argumentai ir įrodymai, pagrindžiantys tai, kad pirkimo sąlygose nėra nustatyta ketinamo rekonstruoti kelio grunto klasė, nėra imperatyviai nustatyto minimalus dangos konstrukcijos sluoksnio storio. Jo (ieškovo) preliminariai pasiūlytas 53 cm dangos konstrukcijos storis perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinka. Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti tik preliminarius sprendinius, o ne galutinius projektinius pasiūlymus, nes galutiniai sprendiniai realiai paaiškės ir bus siūlomi tik vykdant sutartį, atlikus geologinius tyrimus. Bėra jokio pagrindo atmesti pasiūlymą dėl to, kas paaiškės tik vykdant sutartį.
 1. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebūtų apsaugomas viešasis interesas, tačiau būtų sudaromos prielaidos išimtinai komercinio pobūdžio ieškovės turtinių interesų tariamai gynybai. Ieškovė nepagrindžia ir neįrodinėja, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, ji patirtų žalos ar laimėtų konkursą, tačiau vis vien siekia sustabdyti procedūrų ir pirkimo sutarties vykdymą.
 2. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, nėra pagrindo teigti, kad ieškovė neturėtų galimybės ginti savo teisių - ieškovė turi teisę pasinaudoti kitais savo teisių gynimo būdais.
 1. Trečiasis asmuo AB „Panevėžio keliai“ atsiliepime palaiko atsakovo poziciją ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Nėra jokio pagrindo teigti, kad ieškinys pagrįstas ir neabejotinai bus patenkintas. Ieškinys grindžiamas tariamai netinkamu pirkimo sąlygų vertinimu, tačiau pirkimo sąlygos yra visiškai aiškios ir suprantamos. Pirkimo sąlygų ieškovė neginčijo ir jomis privalėjo vadovautis, norėdama pateikti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį techninį pasiūlymą. Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ieškinio prima facie pagrįstumą.
 2. Ieškovė visiškai neatsižvelgia į pirkimo objektą ir poreikį kaip galima greičiau pasirašyti pirkimo sutartį bei pradėti darbus. Pirkimo objektas pats savaime patvirtina, kad atlikti kelio ruožo rekonstrukcijos darbai yra skirti viešojo poreikio tenkinimui. Tai reiškia, kad neįsigijus šių darbų ilgesnį laiką, nebūtų patenkintas atitinkamas viešasis poreikis, kurio egzistavimo šiuo atveju ieškovė nekvestionuoja.
 3. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nenurodo, kaip pasireikš jai palankaus teismo sprendimo neįvykdymas, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Remiantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip laikinoji apsaugos priemonė viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 4. Byloje kilęs ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio objektas yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas – Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo su pėsčiųjų – dviračių tako įrengimu nuo 0,00 iki 2,04 km techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, atsižvelgiant į paminėtą viešojo pirkimo objektą, yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, neneigiant viešojo pirkimo konkurso procedūrų teisėtumo reikšmės, pirmenybė teikiama visuomenės intereso turėti geresnės būklės kelius ir užtikrinti eismo dalyvių saugumą gynybai. Priešingai nei teigia apeliantė, tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2078/2014; 2015 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-371-236/2015 ir kt.). Skunde akcentuojamos aplinkybės, kad rekonstruotinas tik 2,04 km kelio ruožas, kad byloje nėra duomenų apie kritinę šios kelio atkarpos būklę, nepaneigia pirkimo objekto reikšmės ir jam (objektui) suteikto prioriteto.
 5. Skundžiamą procesinį sprendimą teismas motyvavo ir tuo, kad ieškovė savo, galbūt, pažeistų teisių gynybą galėtų užtikrinti ir kitu būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Apeliacinės instancijos teismas nekvestionuoja, kad toks ieškovės pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus. Kita vertus, vien ieškinio pareiškimas nesudaro pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių. Aplinkybė, kad egzistuoja kitas ieškovės pažeistų interesų gynybos būdas, tik vienas iš argumentų, patvirtinančių pagrįstai pirkimo objektui suteiktą prioritetą. Kadangi skundžiama nutartis teismo nebuvo grindžiama tik aptariama aplinkybe, nėra aktualus Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-1253-236/2016, pateiktas išaiškinimas, kad vien tai, jog teisės aktai suteikia ieškovui teisę teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, nereiškia, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas. Kasacinio teismo praktikoje susiformuota nuostata, kad kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Nors nagrinėjamos ir apeliantės nurodytos bylos pirkimo objektai panašūs, tačiau skiriasi bylų faktinės aplinkybės.
 6. Sutiktina su atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimų į skundą argumentu, kad apeliantė nepagrindė jai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės jei laikinosios apsaugos priemonės būtų netaikytos (CPK 144 str. 1 d.). Byloje nėra duomenų apie jau sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Be to, iš bylos duomenų sprendžiama, kad pagal pirkimo sąlygas kelio remonto darbai bus atidėti nuo 2016 m. gruodžio 15 d. iki 2017 m. kovo 15 d. (pirkimo sąlygų 7 punktas), todėl sutarties sudarymas šiuo atveju nėra reikšmingas, nes ji (sutartis) realiai nebus vykdoma tam tikrą laikotarpį. CPK nustato sutrumpintus viešųjų bylų išnagrinėjimo terminus, todėl tikėtina, kad ši byla bus išnagrinėta dar nepasibaigus paminėtam ginčo darbų atidėjimo laikotarpiui. Patenkinus ieškinį, teismas privalėtų nuspręsti ir dėl pirkimo sutarties pasekmių, jei tokia sutartis sudaryta ir vykdoma. Vienas iš restitucijos būdų – sutarties panaikinimas ir tiekėjų grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį. Toks restitucijos būdas, įvertus esamą teisinę situaciją, gali būti ir netaikomas, pritaikius alternatyvias sankcijas (sutarties galiojimo termino sutrumpinimą, baudos perkančiajai organizacijai skyrimą etc.). Taigi skunde akcentuojama aplinkybė, kad ieškinį patenkinus teismui gali tekti spręsti pirkimo sutarties, jei tokia sudaryta, galiojimo ir padarinių klausimus, savaime neįrodo, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus apsun kintas ar neįmanomas.
 7. Dėl šioje nutartyje nustatyto ir aptarto viešojo intereso prioriteto (CPK 4237 str. 1 d.) bei ieškovei neįrodžius jai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės (CPK 178 str.), neturi esminės reikšmės ar ieškinys preliminariai pagrįstas.
 8. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 9. Ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.
 10. Šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl šioje proceso stadijoje apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl trečiojo asmens AB „Panevėžio keliai“ prašymo priteisti iš ieškovės jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai