Byla 2-371-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-6256-553/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Kauno tiltai“, uždarajai akcinei bendrovei „Sweco hidroprojektas“, „Sweco Infraprojekt“ Sp. zo. o“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, tretiesiems asmenims AB „Kauno tiltai“, UAB „Sweco hidroprojektas“, „Sweco Infraprojekt“ Sp. zo. o“, prašydamas teismą panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. (11.7)2-5150 „Dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų“, 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą Nr. (11.7)2-5500, kuriuo netenkinta UAB „Kamesta“ pretenzija ir atnaujintos sustabdytos viešojo pirkimo procedūros. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimą Nr. 154371 ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl pirkimo objekto kol įsiteisės priimtas teismo sprendimas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovo UAB „Kamesta“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

6Teismo vertinimu, ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pakankamai argumentuotas ir pagrįstas. Teismo teigimu, ieškovas nenurodė motyvų, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju pasunkėtų teismo sprendimo vykdymas ir kuo būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynimo mechanizmas, bei tokius argumentus pagrindžiančių įrodymų. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nurodė bendro pobūdžio teiginius apie būtinumą užkirsti kelią neteisėtam viešajam pirkimui ir galimiems nuostoliams atsirasti, o vien tokio pobūdžio argumentai, teismo nuomone, nėra pakankami siekiant pagrįsti poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nuomone, vertinant ieškovo interesų veiksmingos teisminės gynybos galimybes, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad be pirkimo procedūrų sustabdymo VPĮ numato ir kitus ieškovo interesų gynimo būdus – VPĮ 96 straipsnis numato tiekėjo teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas sutiko su atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos argumentais, jog laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą, nes bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pirkimo objektas yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartoniai-Gudžiūnai rekonstravimo projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų atlikimas, t. y. objektas susijęs su viešuoju interesu. Teismo vertinimu, minėtas viešasis interesas neabejotinai nusveria galimus ieškovo nuostolius.

7Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad ieškovo prašymo tenkinimo atveju būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra ir viešasis interesas, todėl prašymą atmetė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kamesta“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad nepagrįsta teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą. Apeliantas nurodo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi. Teigia, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagristo ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Mano, kad nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, o ne jas stabdyti uždraudžiant pasirašyti sutartį. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų atsakovas pagrįstai iš pirkimo procedūrų pašalino ieškovą ir tokiu būdu konkurso nugalėtoju pasirinko likusio tiekėjo pasiūlymą, kurio kaina net 2,5 mln. didesnė nei ieškovo pasiūlyta. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju visuomenei ir valstybei didesnė žala būtų padaryta nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nei sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad su atskirojo skundo argumentais nesutinka, mano, kad pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nepažeidžiant CPK 4237 straipsnio nuostatų ir atitinka teismų formuojamą praktiką šios kategorijos bylose, todėl nėra pagrindo ją naikinti.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Trečiojo asmens nuomone, atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirajame skunde pateikti argumentai nepaneigia Vilniaus apygardos teismo padarytų išvadų. Trečiasis asmuo pažymi, kad ieškovas nepareiškė reikalavimo stabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymo bei viešojo pirkimo sutarties neginčija, tuo tarpu 2014 m. lapkričio 28 d. atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-714, todėl laikytina, kad viešasis pirkimas pasibaigė ir išnyko teisinis pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

15Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo UAB „Kamesta“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

17Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

18Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji. Nagrinėjamu atveju byloje yra kilęs ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio objektas yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartoniai-Gudžiūnai rekonstravimo projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų atlikimas, procedūrų. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į minėtą viešojo pirkimo objektą, yra pagrindas daryti išvadą, kad turėtų būti ginamas visuomenės interesas turėti geresnės būklės kelius. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog ieškovo interesai gali būti apginti pasinaudojant VPĮ 96 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teise kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

19Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad iš trečiojo asmens AB „Kauno tiltai“ atsiliepimo į atskirąjį skundą matyti, kad atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ 2014 m. lapkričio 28 d. ginčo konkurso pagrindu sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-714. Sudarius pirkimo sutartį, viešasis pirkimas pasibaigia (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Iš byloje pareikšto ieškinio matyti, kad ieškovas UAB „Kamesta“ viešojo pirkimo sutarties neginčija, todėl laikytina, kad, pasibaigus viešajam pirkimui, išnyko teisinis pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

20Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atskirojo skundo argumentais naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo.

21Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Teismo vertinimu, ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 7. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kamesta“ prašo apeliacinės instancijos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos automobilių kelių... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 18. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad... 19. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad iš trečiojo... 20. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 21. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti...