Byla e2-14940-861/2020
Dėl išmokėtų sumų grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės (toliau – ADB) „Gjensidige“ ieškinį atsakovei UAB „Šilėja“ dėl išmokėtų sumų grąžinimo,

Nustatė

2ieškovė ADB „Gjensidige“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Šilėja“ 2 004,89 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, įpareigoti atsakovą priteistas sumas pervesti į ADB „Gjensidige“ nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Nurodo, kad ( - ) name, esančiame ( - ), dėl trūkusio bendro namo kanalizacijos vamzdžio buvo užlietas butas, esantis ( - ). Butas, esantis ( - ), buvo apdraustas ADB „Gjensidige“. Ieškovė dėl šio įvykio išmokėjo 331,89 Eur draudimo išmoką apdraustų patalpų savininkui. ( - ) name, esančiame adresu ( - ), dėl besiskverbiančio pro namo stogą vandens buvo užlietas butas, esantis ( - ). Butas esantis ( - ) buvo apdraustas ADB „Gjensidige“ Gyventojų turto draudimu. Ieškovė dėl šio įvykio išmokėjo 1 673,00 Eur draudimo išmoką apdraustų patalpų savininkui. Nurodo, kad už namų esančių (duomenys neskelbtini( - ) bendruosius inžinerinius tinklus/objektus yra atsakinga atsakovė. Atsakovei, kaip atsakingai už žalą, buvo išsiųsta pretenzija apmokėti reikalaujamą sumą, tačiau atsakovė nurodytos sumos neapmokėjo.

3Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymo, kad buto, esančio ( - ), savininko turtas yra apdraustas. Ieškovei nepateikus nurodyto turto draudimo liudijimo ar sutarties nėra aišku, kas yra turto draudėjas, ar įvykio metu turtas buvo apdraustas, kokios yra draudimo sąlygos, kokio dydžio yra franšizė, ar draudimo sutartyje yra numatyta subrogacija ir kiti su žalos atlyginimų susiję klausimai. Ieškovė virtuvės spintelių kainą grindžia ( - ) dizainerės–vadybininkės parengtu 2019-11-12 žalos įvertinimo aktu. Šis asmuo nėra žalos įvertinimo ekspertas, todėl nurodytas aktas pagal savo turinį prilygsta komerciniam pasiūlymui, kuriame įtraukti baldų išmontavimo (72,60 Eur), baldų sumontavimo (242 Eur) darbai, transportavimo paslaugos (302,50 Eur), pridėtinės vertės mokestis (285,60 Eur) bei dviejų virtuvės spintelių gamybos 544,50 Eur ir 484 Eur kaina. Su ieškovės reikalavimu atlyginti pirmo įvykio 1 673,00 Eur žalą, kurią sudaro 313 Eur remonto darbai ir 1 360 Eur virtuvės spintelės ir dėl antrojo reikalavimo atlyginti 331,89 Eur, sutinka iš dalies.

4Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodo, kad ieškovės ekspertui 2019-06-12 atvykus įvertinti sugadinto turto buvo sudarytas turto apžiūros aktas, kuriame buvo nurodyti visi nuostoliai (sugadinimai), bei detaliai aprašyta turto būklė po įvykio, bei nurodyti pažeidimų kiekiai. Atkreipė dėmesį, kad ( - ), gyventojų turto draudimo sutartyje buvo numatyta 60,00 Eur išskaita. Turtas buvo draustas nauja verte. Ieškovės ekspertė I. T. suskaičiavo 391,89 Eur išmoką. Atėmus sutartyje nustatytą 60,00 Eur franšizę, nukentėjusiajam buvo atlyginta 331,89 Eur suma. Dėl kito įvykio ieškovė pažymėjo, kad 2019-10-10 buvo gautas draudėjo D. A. pranešimas apie įvykį telefonu. Ties grafa „Įvykio data“ buvo nurodyta, kad įvykis įvyko ( - ), o ties grafa „Įvykio aprašymas, susijusi informacija“ buvo nurodyta, kad lyjant skverbiasi vanduo per lubas virtuvėje. 2019-10-15 draudiko atstovui, ekspertui nuvykus apžiūrėti sugadinto turto, buvo sudaryta turto apžiūros aktas, kuriame buvo patikslinta, kad užliejimai įvyksta nuo 2018 gruodžio mėn. Papildomai buvo nurodyta, kad namo administratorius UAB „Šilėja“ buvo informuotas apie įvykį, kviestas ne kartą, tačiau priežastis nustatyta nebuvo. Nurodo, kad 2019-10-15 pateiktas patikslintas pranešimas apie įvykį, kuris buvo surašytas draudėjo, ekspertui atvykus atlikti sugadinto turto apžiūrą. Pažymėjo, kad dėl buto, esančio ( - ), gyventojų turto draudimo sutartyje nebuvo numatyta išskaita, turtas buvo draustas nauja verte. 2019-11-07 ieškovės ekspertas O. J. už apdailos apgadinimus (lubų remontą) suskaičiavo 317,00 Eur išmoką. Ieškovės ekspertas gavęs ( - ) sąmatą, ją įvertino ir sutiko su joje nurodytais pagrįstais skaičiavimais. Turto atstatymo darbams pirmiausia draudėjo prašoma kreiptis į tą įmonę, kurioje daiktas buvo pirktas, nes konkreti įmonė gali kompetentingai įvertinti atstatymo darbų kaštus ir paruošti komercinį pasiūlymą. Atskaičiavus turto nusidėvėjimą, ieškovė prašo dėl ( - ), buto apgadinimo atlyginti 1 370,86 Eur. Atitinkamai ieškovė mažina savo ieškininio reikalavimą 302,14 Eur suma, bei prašo teismo priteisti iš viso 1 702,75 Eur.

5Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodo, kad ieškovė pateikė teismui buto ( - ) gyventojų turto draudimo liudijimą Nr. ( - ), galiojantį nuo 2018-11-24 iki 2019-11-23. Taip pat ieškovė dublike patikslino draudiminio įvykio datą iš ieškinyje nurodytos ( - ) į ( - ). Atkreiptinas dėmesys, kad pagal 2019-10-15 turto apžiūros akto Nr. CLT1969361 duomenis draudiminis įvykis įvyko prieš metus, t. y. „..2018 m. 10 12...“ , o turto savininkas pastebėjo dėmes ant lubų „...2018 maždaug gruodžio mėn. ...“. Dėl šių duomenų skirtumo atsakovė mano, kad ieškovė nepateikė neabejotinų ir pagrįstų įrodymų apie draudiminio įvykio datą ir kad ( - ) buto savininko turtas jo apliejimo metu buvo apdraustas, taip pat, kad 2019-10-10 draudėjas kreipėsi su prašymu atlyginti žalą ir draudimo sąlygose nustatyti terminai nėra pažeisti. Ieškovė dublike nurodo, kad ( - ), gyventojų turto draudimo sutartyje nebuvo numatyta išskaita ir turtas buvo apdraustas nauja verte, tačiau nepateikė įrodymų, kad draudėjo nustatytos draudimo sąlygos leidžia draudėjui taikyti tokias išlygas, kurios draudiminio įvykio atveju didina žalos dydį, ir kad turtas buvo apdraustas nauja verte. Dublike nurodyta 317,00 Eur remonto kaina neatitinka sąmatoje nurodytos 313,00 Eur remonto kainos, kuri turėtų būti sumažinta 2,94 Eur, tai yra nusidėvėjimu medžiagoms. Ieškovė dublike kalba apie sąmatą, tačiau ieškinį grindžia ne sąmata, o ( - ) parengtu žalos įvertinimo aktu, kurio duomenys nėra patvirtinti bendrovės atstovo parašu ir nepateikti įrodymai, kad bendrovė ar jos atstovas turi teisę įvertinti žalą. Ieškovė šiuos spintelių kainos nustatymo trūkumus iš dalies pripažino ir 2020-05-15 pasiūlė atsakovei dėl ( - ) reikalavimą sumažinti iki 1 254,75 Eur. Dėl nurodytų aplinkybių manytina, kad ( - ) žalos įvertinimo aktas nėra tinkamas įrodymas nurodytos žalos dydžiui apskaičiuoti. Taip pat ieškovė 2020-05-15 pasiūlė atsakovei dėl ( - ), reikalavimą sumažinti iki 287,13 Eur. Atsakovė su tokiu žalos dydžiu sutiko ir pasiūlė ieškovei pagerinti pasiūlymą, tačiau ieškovė naujo pasiūlymo nepateikė ir ieškinio nepatikslino.

6Ieškovė ir atsakovė pateikė prašymus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

7Teismas, atsižvelgiant į tai, kad byloje pakanka duomenų ieškiniui išnagrinėti, taip pat atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl valstybėje įvesto karantino režimo (kuris galimai tęsis ir ilgesnį laiką), į Teisėjų Tarybos 2020 m. kovo 13 d. rekomendacijas (2020 m. kovo 13 d. raštas Nr. 36P-47-(7.1.10)), siekiant užtikrinti visuomenės bei proceso dalyvių interesus ir sveikatos apsaugą, eliminuoti COVID-19 viruso plitimo galimybę, taip pat teismui neturint pakankamai techninių galimybių organizuoti (visose bylose) teismo posėdį naudojant nuotolinio vaizdo priemones (o karantino metu nesant galimybės asmenims patekti į teismo pastatą), bylą skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ( - ) name, esančiame ( - ), dėl trūkusio bendro namo kanalizacijos vamzdžio buvo užlietas butas, esantis ( - ). Butas, esantis ( - ), buvo apdraustas ADB „Gjensidige“. Ieškovė dėl šio įvykio išmokėjo 331,89 Eur draudimo išmoką apdraustų patalpų savininkui. ( - ) name, esančiame adresu ( - ), dėl besiskverbiančio pro namo stogą vandens buvo užlietas butas, esantis ( - ). Butas esantis ( - ) buvo apdraustas ADB „Gjensidige“ Gyventojų turto draudimu. Ieškovė dėl šio įvykio išmokėjo 1 673,00 Eur draudimo išmoką apdraustų patalpų savininkui. Už namų, esančių ( - ) ( - ) bendruosius inžinerinius tinklus/objektus, yra atsakinga atsakovė, ginčo dėl to byloje nėra. Atsakovė nesutinka su ieškiniu, nurodo, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymo, kad buto, esančio ( - ), savininko turtas yra apdraustas, taip pat nesutinka su išmokėtomis draudimo sumomis.

10Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įstatymo nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ieškovė privalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, o atsakovė – nesutikimo su ieškovės reikalavimais pagrindą.

11Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių turėtų būti nukrypstama nuo rungtyniškumo principo, todėl taikytina bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė, t. y. kiekviena iš šalių turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

12Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje nurodoma, kad skolininku pagal CK 6.266 straipsnį gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisę dalyti jam ūkinį ir fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2007). Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Taigi, namo administratoriui yra pavesta administruoti bendrojo naudojimo objektus, jais rūpintis bei prižiūrėti, nes tai iš esmės yra pagrindinės administratoriaus funkcijos (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1920-590/2014, 2017 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-695-577/2017).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalis nustato, jog turtui padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.266 straipsnis numato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, sugriovimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Pagal CK 6.1015 straipsnį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Įstatymas įtvirtina visišką nuostolių atlyginimo principą (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Atsakovė yra namų, esančių adresu ( - ), ( - ) administratorė ir yra atsakinga už namų bendruosius inžinerinius tinklus.

14CK 6.245 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Reikalavimą atlyginti žalą pareiškusi šalis turi įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei žalą padariusio asmens kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog pagal CK 6.248 straipsnio 2 dalį kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu. Laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 6.249 straipsnį žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga. Žala nėra preziumuojama, todėl jos dydį privalo įrodyti ieškovė. Žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais, o šie taip pat, kaip ir žala, skirstomi į tiesioginius (realius) ir netiesioginius (negautas pajamas).

15Atsakovė neginčijo padarytos žalos fakto, savo neteisėtus veiksmus iš esmės pripažino sutikdama su dalies žalos atlyginimu. Akivaizdu, kad turtas buvo sugadintas ir žala abiem atvejais kilo būtent dėl užpylimo, todėl laikytina, kad tiek atsakovės neteisėti veiksmai, tiek priežastinis ryšys yra nustatyti.

16CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2012).

17Atsakovė nagrinėjamoje byloje ginčijo žalos dydį, nurodydama, kad jis yra nepagrįstai didelis, o tam tikrais atvejais iš viso neįrodytas. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013). Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. CPK 178 straipsnis numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Taigi, pareigą įrodyti žalą ir žalos dydį turi būtent ieškovė.

18Dėl buto, esančio adresu ( - ).

19Nustatyta, kad ( - ) name, esančiame ( - ), dėl trūkusio bendro namo kanalizacijos vamzdžio buvo užlietas butas, esantis ( - ). Butas, esantis ( - ), buvo apdraustas ADB „Gjensidige“. Ieškovė dėl šio įvykio išmokėjo 331,89 Eur draudimo išmoką apdraustų patalpų savininkui. Ieškovė paaiškino, kad ( - ), gyventojų turto draudimo sutartyje buvo numatyta 60,00 Eur išskaita, ją atėmus nukentėjusiajam buvo atlyginta 331,89 Eur suma. Turtas draustas nauja verte. Į bylą pateiktas ieškovės siūlymas atsakovei dėl ( - ) reikalavimo sumažinimo iki 287,13 Eur. Atsakovė sutinka atlyginti 287,13 Eur sumą. Ginčas kilo dėl turto nusidėvėjimo, o įvertinus tai, kad ieškovė 2020-05-15 pateikė siūlymą mažinti skolos reikalavimą nuo 331,89 Eur iki 287,13 Eur, teismas sprendžia, kad ieškovė sutinka su atsakovės nurodomu nusidėvėjimo argumentu, todėl skolos suma mažintina ir ieškovei iš atsakovės priteistina 287,13 Eur suma.

20Dėl buto, esančio ( - ).

21Nustatyta, kad ( - ), name, esančiame adresu ( - ), dėl besiskverbiančio pro namo stogą vandens buvo užlietas butas, esantis ( - ). Butas, esantis ( - ), buvo apdraustas ADB „Gjensidige“ Gyventojų turto draudimu. Draudimo sutartyje numatyta, kad buto, esančio ( - ), gyventojų turto draudimo sutartyje nebuvo numatyta išskaita, o turtas draustas nauja verte. Ieškovė dėl šio įvykio išmokėjo 1 673,00 Eur draudimo išmoką apdraustų patalpų savininkui. Draudimo sutartis su buto savininku sudaryta nuo 2018-11-24 iki 2019-11-23. Nustatyta, kad užliejimas bute, esančiame ( - ), įvyko dėl vandens prasiskverbimo pro namo stogą. Dėl to ginčo byloje nėra. Byloje pateiktas 2019-10-15 pranešimas apie įvykį, kuris buvo surašytas draudėjo, ekspertui atvykus atlikti sugadinto turto apžiūrą. Turto apžiūros akte ir pranešime apie įvykį nurodyta, kad draudiminis įvykis įvyko 2018 m. gruodžio mėn. Atsakovė nurodo, kad kritiškai vertina draudiminio įvykio datą, nes turto apžiūros akte mėnuo taisytas iš 10 į 12, tačiau teismas atmeta tokį atsakovės argumentą, kaip neįrodytą. Teismas vertina, kad galėjo įvykti rašymo apsirikimas, kuris buvo ištaisytas nurodant mėnesį 12, t. y. gruodį. Pažymėtina, kad aprašant įvykio aplinkybes, žodžiais įrašytas gruodžio mėnuo. 2019-11-07 ieškovės ekspertas O. J. už apdailos apgadinimus (lubų remontą) suskaičiavo 317,00 Eur išmoką. Teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad turto žalos įvertinimo skaičiuoklėje nurodyta suma yra ne 317,00 Eur, o 313,00 Eur. Ieškovė nurodo, kad jos ekspertas, gavęs ( - ) sąmatą, ją įvertino ir sutiko su joje nurodytais pagrįstais skaičiavimais. Ieškovė, įvertinusi turto nusidėvėjimą, prašo dėl buto, esančio ( - ), apgadinimo atlyginti 1 370,86 Eur. Atsakovė nurodo, kad 2019-11-12 žalos įvertinimo aktas prilygsta komerciniam pasiūlymui, kuriame įtraukti baldų išmontavimo (72,60 Eur), baldų sumontavimo (242 Eur) darbai, transportavimo paslaugos (302,50 Eur), pridėtinės vertės mokestis (285,60 Eur) bei dviejų virtuvės spintelių gamybos 544,50 Eur ir 484,00 Eur kaina. Nurodė, kad baldų gamybos kainos viršija rinkos kainą beveik dešimt kartų, tačiau savo argumentų nepagrindė jokiais įrodymais. Ieškovė nurodė, kad turto atstatymo darbams pirmiausia draudėjo prašoma kreiptis į tą įmonę, kurioje daiktas buvo pirktas, nes konkreti įmonė gali kompetentingai įvertinti atstatymo darbų kaštus ir paruošti komercinį pasiūlymą. Analogiškų virtuvės pakabinamų spintelių rinkoje tokiomis kainomis, kurias pateikė atsakovė, nėra. Teismas vertina, kad atsakovė dėl minėtų kainų tik deklaratyviai nurodo, jog kainos beveik dešimt kartų viršija rinkos kainas, konkrečių įrodymų į bylą nėra pateikta. Dėl transportavimo išlaidų, teismas sutinka su ieškovės argumentu, jog kaina nėra per didelė, kadangi atstumas buvo maždaug 320 km. Ginčas kilo dėl turto nusidėvėjimo, baldų ir transportavimo kainos, o įvertinus tai, kad ieškovė 2020-05-15 pateikė siūlymą mažinti skolos reikalavimą nuo 1 673,00 Eur iki 1 254,75 Eur, teismas sprendžia, kad ieškovė sutinka su atsakovės nurodomu nusidėvėjimo argumentu, todėl skolos suma mažintina ir priteistina 1 254,75 Eur suma.

22Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovė atlygino žalą ieškovei (CPK 178 straipsnis). Todėl tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 1 541,88 Eur žalos atlyginimas (CK 6.263 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 541,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tenkinus ieškinį iš dalies, patenkinus 91 proc. reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteistina 34,58 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

25Ieškovei grąžinama žyminio mokesčio dalis, kartu išaiškinant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šia nutartimi (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (5,15 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytų minimalių valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (5 Eur) iš atsakovės valstybės naudai priteistina 5,15 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 straipsnis).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

28ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovės UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, ieškovės ADB „Gjensidige“, į. k. 110057869, naudai 1 541,88 Eur žalos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (1 541,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 34,58 Eur bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš atsakovės UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, į valstybės biudžetą 5,15 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui (raštinei).

31Grąžinti ieškovei ADB „Gjensidige“, į. k. 110057869, 7,00 Eur žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2020-05-08, mokėjimo užduoties kodas: ZI46689.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio... 2. ieškovė ADB „Gjensidige“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš... 3. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu... 4. Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodo, kad ieškovės ekspertui... 5. Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodo, kad ieškovė pateikė teismui... 6. Ieškovė ir atsakovė pateikė prašymus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio... 7. Teismas, atsižvelgiant į tai, kad byloje pakanka duomenų ieškiniui... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ( - ) name, esančiame ( - ), dėl... 10. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris... 11. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių turėtų būti... 12. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje nurodoma, kad skolininku pagal CK... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalis... 14. CK 6.245 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė... 15. Atsakovė neginčijo padarytos žalos fakto, savo neteisėtus veiksmus iš... 16. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 17. Atsakovė nagrinėjamoje byloje ginčijo žalos dydį, nurodydama, kad jis yra... 18. Dėl buto, esančio adresu ( - ).... 19. Nustatyta, kad ( - ) name, esančiame ( - ), dėl trūkusio bendro namo... 20. Dėl buto, esančio ( - ).... 21. Nustatyta, kad ( - ), name, esančiame adresu ( - ), dėl besiskverbiančio pro... 22. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovė atlygino žalą ieškovei... 23. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 24. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tenkinus ieškinį iš... 25. Ieškovei grąžinama žyminio mokesčio dalis, kartu išaiškinant, jog... 26. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (5,15 Eur)... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 28. ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovės UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, ieškovės ADB... 30. Priteisti iš atsakovės UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, į valstybės... 31. Grąžinti ieškovei ADB „Gjensidige“, į. k. 110057869, 7,00 Eur žyminio... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...