Byla 2A-171/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatei Gražinai Mauručaitienei, atsakovo M. M. atstovui advokatui Raimondui Kivyliui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-117-123/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inovaciniai projektai“ ieškinį atsakovui M. M. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Inovaciniai projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. M. , prašydamas priteisti iš atsakovo 175 327 Lt žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas M. M. nuo 2005 m. gruodžio 21 d. pradėjo eiti bendrovės direktoriaus pareigas ir šias pareigas vykdė iki 2007 m. rugsėjo 10 d., kol buvo atšauktas iš pareigų. Ieškovo teigimu, 2007 m. spalio 15 d., patikrinus bendrovės materialines vertybes ir pinigus kasoje, buvo nustatyta, kad kasoje trūksta 175 327 Lt. Ieškovas pažymėjo, kad M. M. , kaip bendrovės direktorius, atsisakė paaiškinti apie trūkstamus pinigus. Ieškovo teigimu, dėl nurodytų aplinkybių priteistina iš atsakovo 175 327 Lt žalos atlyginimo, nes atsakovas nevykdė arba netinkamai vykdė bendrovės valdymo organo nario pareigas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; priteisti ieškovui UAB „Inovaciniai projektai“ iš atsakovo M. M. 175 327 Lt žalos atlyginimo ir 4506 Lt žyminio mokesčio.

7Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog 2005 m. gruodžio 21 d. atsakovas buvo paskirtas bendrovės direktoriumi ir pareigas vykdė iki 2007 m. rugsėjo 10 d., atšaukus M. M. iš pareigų, kadangi jis pažeidė bendrovės įstatų 2.1. punktą ir Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio, CK 2.87 straipsnio 1 ir 4 dalies nuostatas.

8Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, atlikus inventorizaciją ir įmonės kasos patikrinimą nustatyta, kad trūksta 175 327 Lt ir už šių pinigų trūkumą yra atsakingas atsakovas, o atsakovas teigia, kad nebuvo atsakingas už grynųjų pinigų saugojimą, apskaitą bei perdavimą, o šias funkcijas atliko J. M. .

9Teismas pažymėjo, kad aplinkybei, kas buvo atsakingas už grynųjų pinigų apskaitą laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio, ar atsakovui buvo perduotas grynųjų pinigų likutis ir koks jis buvo momentui atsakovo atleidimo iš bendrovės vadovo pareigų, nustatyti buvo paskirta finansinė-buhalterinė ekspertizė. Teismas nurodė, kad ekspertizės akte konstatuota, kad atsakovui nuo 2004 m. liepos 21 d. iki 2006 m. rugpjūčio 4 d. ir nuo 2006 m. spalio 3 d. iki 2007 m. rugsėjo 5 d. buvo pavesta eiti bendrovės vadovo ir kasininko pareigas. Teismo teigimu, norminiai teisės aktai neįpareigoja atlikti grynųjų pinigų kasoje inventorizacijos ar įforminti grynųjų pinigų priėmimo-perdavimo aktą priimant ir atleidžiant iš pareigų įmonės vadovą, tačiau Buhalterinės apskaitos įstatymo 11, 14, 21 straipsnių nuostatos ir Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 22, 30 punktai numato, kad ūkio subjektų vadovai, vyr. buhalteriai ir kasininkai atsako, kad ūkio subjektuose būtų laikomasi minėtų taisyklių bei už apskaitos organizavimą atsako subjekto vadovas.

10Teismas nurodė, kad iš pateiktų ekspertei duomenų buvo nustatyta, jog pinigų kasoje likutis 2004 m. liepos 21 d., M. M. pradėjus eiti vadovo ir kasininko pareigas, buvo 1335,16 Lt (dokumentinis likutis), 2007 m. rugsėjo 10 d. M. M. baigiant vykdyti vadovo pareigas buvo 175 444,11 Lt, o baigiant vykdyti kasininko pareigas – 175 347,11 Lt (netiksliai nurodytas skirtumas – 20 Lt). Teismas nurodė, kad ekspertas taip pat nustatė, jog bendrovėje nebuvo laikomasi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, kasos pajamų ir išlaidų orderiai nepasirašyti vadovo ir vyr. buhalterio, kasininko ir produkcijos gavėjo, taip pat konstatavo, kad kai kuriuose orderiuose nenurodyti dokumentai, pagal kuriuos apmokama. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovas teigia, jog iš esmės ieškinys pareikštas kaip buvusios sutuoktinės kerštas, tačiau tiek ekspertizės medžiaga patvirtina, tiek apklausti byloje liudytojai D. L. , J. M. parodė, kad pinigus iš kasos atiduodavo direktoriui, o valgyklos kasos knygą pildė J. M. , pinigais disponavo direktorius.

11Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškinys yra tenkintinas, kadangi atsakovas, būdamas įmonės direktoriumi, padarė bendrovei žalą, o juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti (CK 2.87 str.). Teismas nurodė, kad žalos dydį patvirtina eksperto nustatyti pinigų likučiai kasoje, taip pat eksperto išvados, kad tvarkant buhalterinę apskaitą buvo nesilaikyta Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių bei Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų, todėl iš atsakovo priteistina 175 327 Lt žalos atlyginimo bei 4 506 Lt žyminio mokesčio.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovas M. M. prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141.

15Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymus apklausti liudytojomis Ž. G. , kuri bendrovėje dirbo buhaltere ir galėtų duoti paaiškinimus apie įmonėje vestą buhalterinę apskaitą, pildytus dokumentus, nustatytą tvarką ir kt. reikšmingus klausimus, auditorę B. B. , kuri surašė ieškovo į bylą pateiktą patikrinimo ataskaitą, taip pat nepagrįstai atsisakė išreikalauti iš ieškovo įsakymą apie kasininko paskyrimą bei darbo sutartį su J. M. . Šie pirmosios instancijos teismo veiksmai užkirto atsakovui galimybę atsikirsti dėl pareikšto reikalavimo, teikti įrodymus. Tuo teismas pažeidė civilinio proceso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą.

162.

17Teismas, pasisakydamas dėl kasos buhalterinio likučio, nepagrįstai vadovavosi ekspertizės išvada, kadangi nustatant kasos buhalterinį likutį buvo vadovaujamasi juridinės galios neturinčiais dokumentais.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Inovaciniai projektai“ prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovo M. M. apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, teismas išsamiai išnagrinėjo bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė pagrįstas išvadas ir tinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas ir naikinti jį apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

21Byloje nustatytos aplinkybės

22Byloje nustatyta, kad atsakovas M. M. 2005 m. gruodžio 21 d. įvykusiame visuotiniame UAB „Inovaciniai projektai“ akcininkų susirinkime buvo paskirtas eiti bendrovės direktoriaus pareigas. Šias pareigas jis vykdė iki 2007 metų rugsėjo 10 dienos, t.y. kai įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas atšaukė M. M. iš šių pareigų.

23Bylos duomenys patvirtina, kad pagrindinė M. M. atšaukimo iš pareigų priežastis buvo ta, kad jis, kaip administracijos vadovas, pažeisdamas bendrovės įstatų 2.1. punktą, numatantį, jog bendrovės veiklos tikslas: gauti pelną iš bendrovės veiklos, užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto bei bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą, sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį, Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalies l punkto nuostatas, pagal kurias bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, bei CK 2.87 straipsnio l dalies nuostatas, pagal kurias juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir 4 dalies nuostatas, pagal kurias juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį, netinkamai vykdė pareigas ir nesirūpino bendrovės ūkine-finansine veikla.

24Bylos duomenys rodo, kad atšaukiant M. M. iš bendrovės direktoriaus pareigų, susirinkime jis buvo įpareigotas perduoti naujai direktorei G. M. bendrovės veiklos ir finansinius dokumentus, kasą, antspaudą ir turimas materialines vertybes. Šių reikalavimų atsakovas nevykdė, sudėtingai buvo atgautas bendrovės antspaudas ir finansiniai dokumentai. Atsakovas neperdavė bendrovės kasos ir materialinių vertybių, todėl 2007 metų spalio 15 d. tuometinė bendrovės direktorė G. M. priėmė įsakymą sudaryti inventorizacijos komisiją, kad patikrinti bendrovės materialines vertybes ir pinigus kasoje. Į šios inventorizacijos atlikimą buvo pakviestas atsakovas. Inventorizacijos komisijos buvo tikrinamos materialinės vertybės ir grynieji pinigai kasoje. Atlikus patikrinimą buvo nustatyta, jog bendrovės kasoje trūksta 175 327 Lt. Apie nurodytą pinigų trūkumą M. M. atsisakė pasiaiškinti. Bendrovės darbuotojos pateikė inventorizacijos komisijai paaiškinimus, jog M. M. , būdamas bendrovės direktoriumi, šiuos pinigus pasiimdavo iš kasos grynais ir nepateikdavo jokių dokumentų, pateisinančių jų išleidimą.

25Byloje nustatyta, kad bendrovė kreipėsi į auditorę ir buvo atliktas bendrovės finansinės veiklos auditas, kuris nustatė finansinius pažeidimus. Ši auditorės ataskaita buvo apsvarstyta 2007 m. lapkričio 19 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir jo metu paprašyta M. M. pasiaiškinti dėl nustatytų trūkumų. Tai daryti M. M. atsisakė.

26Į bylą pateikto Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009 m. birželio 12 d. ekspertizės akto Nr. 11-1059(09) išvadose nurodyta, kad pirmas klausimas „Kas buvo atsakingas už kasos grynųjų pinigų apskaitą UAB „Inovaciniai projektai“ laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio mėn. iki 2007 m. spalio mėn.?“ apima teisinės atsakomybės nustatymą, todėl neįeina į eksperto buhalterio - finansininko kompetenciją, kad sprendžiant šį klausimą reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 11, 14 ir 21 straipsnių nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (patvirtintų taisyklių) 22, 30 punktų reikalavimais ir kitų norminių aktų reikalavimais.

27Ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad antras klausimas „Ar M. M. buvo atsakingas už grynųjų pinigų apskaitą UAB „Inovaciniai projektai“, jei taip, nuo kada, kokiu laikotarpiu?“ apima teisinės atsakomybės nustatymą, todėl neįeina į eksperto buhalterio - finansininko kompetenciją, kad sprendžiant šį klausimą reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr.IX-574) 11, 14 ir 21 straipsnių nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (patvirtintų taisyklių) 22, 30 punktų reikalavimais ir kitų norminių aktų reikalavimais, kad M. M. pagal ekspertiniam tyrimui pateiktus bendrovės direktoriaus įsakymus vadovo ir kasininko pareigas turėjo vykdyti laikotarpyje nuo 2004 m. liepos 21 d. iki 2006 m. rugsėjo 4 d. ir laikotarpyje nuo 2006 m. spalio 3 d. iki 2007 m. rugsėjo 5 d.

28Ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad į trečią klausimą duodamas atsakymas, kad ekspertas pagal pateiktus UAB „Inovaciniai projektai“ buhalterinės apskaitos dokumentus nustatė, kad M. M. pradėjus eiti vadovo ir kasininko pareigas 2004 m. liepos 21 d. datai dokumentinis pinigų likutis kasoje sudarė 1 335,16 Lt.

29Ekspertizės akto išvadose atsakyme į ketvirtą klausimą nurodyta: „Iš tyrimui pateiktų UAB „Inovaciniai projektai“ dokumentų nenustatyta, kad, M. M. 2004 m. liepos 21 d. pradėjus eiti vadovo pareigas, jam buvo perduotas grynųjų pinigų likutis bendrovės kasoje. Norminiai aktai neįpareigoja atlikti grynųjų pinigų kasoje inventorizacijos ar įforminti grynųjų pinigų priėmimo - perdavimo aktų, priimant ir atleidžiant iš pareigų įmonės vadovą. Pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179) 26 punkto reikalavimus, jeigu kasininkas neatvyksta į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių arba su juo nutraukiama darbo sutartis, jam patikėtus pinigus perskaičiuoja ūkio subjekto vadovo paskirta inventorizacijos komisija dalyvaujant kitam ūkio subjekto vadovo įsakymu paskirtam kasininkui. Surašomas pinigų inventorizavimo aprašas, kurį pasirašo minėtieji asmenys“.

30Ekspertizės akto išvadose atsakyme į penktą klausimą nurodyta: „Jeigu UAB „Inovaciniai projektai“ dokumentinis grynųjų pinigų likutis kasoje 2004 m. liepos 21 d. datai buvo lygus faktiniam grynų pinigų likučiui kasoje ir sudarė 1 335,16 Lt, tai: dokumentinis pinigų bendrovės kasoje likutis 2006 m. spalio 31 d. pabaigoje, M. M. baigiant vykdyti kasininko pareigas, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2006 m. lapkričio 1 d. kasos dokumentai kaip kasininko pasirašyti kitų bendrovės darbuotojų vardu (D. L. , Ž. G. ), sudarė 133 614,74 Lt, t.y. 20 Lt daugiau, negu atvaizduota UAB „Inovaciniai projektai“ apskaitos registruose; 20 Lt skirtumas tarp eksperto ir bendrovės apskaičiuoto pinigų likučio 2006 m. spalio 31 d. pabaigai susidarė dėl to, kad bendrovės kasos pajamų ir išlaidų apskaitos registruose 2005 m. birželio 30 d. dokumentinis pinigų kasoje likutis dienos pabaigai, kuris sudarė 39 688,07 Lt, 2005 m. liepos 1d. pradžiai atvaizduotas netiksliai - 20 Lt mažesnis, t.y. 39 668,07 Lt; dokumentinis pinigų bendrovės kasoje likutis 2007 m. rugsėjo 5 d. pabaigoje, M. M. baigiant vykdyti kasininko pareigas pagal 2004 m. lapkričio 2 d. direktorės įsakymą Nr.04-10, sudarė 175 347,11 Lt, t.y. 20 Lt daugiau, negu atvaizduota UAB „Inovaciniai projektai“ apskaitos registruose; 20 Lt skirtumas tarp eksperto ir bendrovės apskaičiuoto pinigų likučio 2007 m. rugsėjo 5 d. pabaigai susidarė dėl to, kad bendrovės kasos pajamų ir išlaidų apskaitos registruose 2005 m. birželio 30 d. dokumentinis pinigų kasoje likutis dienos pabaigai, kuris sudarė 39 688,07 Lt, 2005 m. liepos 1 d. pradžiai atvaizduotas netiksliai – 20 Lt mažesnis, t.y. 39 668,07 Lt“.

31Ekspertizės akto išvadose atsakyme į šeštą klausimą nurodyta, kad dokumentinis pinigų likutis bendrovės kasoje 2007 m. rugsėjo 5 d. pabaigoje, M. M. baigiant vykdyti vadovo pareigas nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. pagal 2004 m. lapkričio 2 d. direktorės įsakymą Nr. 04-10, ir 2007 m. rugsėjo 10 d. pabaigoje, M. M. baigiant vykdyti vadovo pareigas nuo 2007 m. rugsėjo 10 d. pagal 2007 m. rugsėjo 10 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 07-02, sudarė 175 444,11 Lt, t.y. 20 Lt daugiau, negu atvaizduota UAB „Inovaciniai projektai“ apskaitos registruose, kad 20 Lt skirtumas tarp eksperto ir bendrovės pinigų likučio 2007 m. rugsėjo 5 d. ir 2007 m. rugsėjo 10 d. pabaigai susidarė dėl to, kad bendrovės kasos pajamų ir išlaidų apskaitos registruose 2005 m. birželio 30 d. dokumentinis pinigų kasoje likutis dienos pabaigai, kuris sudarė 39 688,07 Lt, 2005 m. liepos 1 d. pradžiai atvaizduotas netiksliai – 20 Lt mažesnis, t. y. 39 668,07 Lt.

32Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

33Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.

34CK 2.87 straipsnio 7 dalis numato, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

35CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų). Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

36Pirmosios instancijos teismas aplinkybėmis, kas buvo atsakingas už grynųjų pinigų apskaitą laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio mėnesio iki 2007 m. spalio mėnesio, ar atsakovui buvo perduotas grynųjų pinigų likutis ir koks jis buvo momentui atsakovo atleidimo iš bendrovės vadovo pareigų bei baigiant eiti kasininko pareigas, nustatyti paskyrė finansinę-buhalterinę ekspertizę. Pirmosios instancijos teismas tinkamai bei teisingai įvertino ekspertizės aktą ir nurodė, kad ekspertizės akte konstatuota, kad atsakovui nuo 2004 m. liepos 21 d. iki 2006 m. rugsėjo 4 d. ir nuo 2006 m. spalio 3 d. iki 2007 m. rugsėjo 5 d. buvo pavesta eiti bendrovės vadovo ir kasininko pareigas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad norminiai teisės aktai neįpareigoja atlikti grynųjų pinigų kasoje inventorizacijos ar įforminti grynųjų pinigų priėmimo-perdavimo aktą priimant ir atleidžiant iš pareigų įmonės vadovą, tačiau Buhalterinės apskaitos įstatymo 11, 14, 21 straipsnių nuostatos ir Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 22, 30 punktai numato, kad ūkio subjektų vadovai, vyr. buhalteriai ir kasininkai atsako, kad ūkio subjektuose būtų laikomasi minėtų taisyklių bei už apskaitos organizavimą atsako subjekto vadovas.

37Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad iš pateiktų ekspertui duomenų eksperto buvo nustatyta, jog pinigų kasoje likutis 2004 m. liepos 21 d., M. M. pradėjus eiti vadovo ir kasininko pareigas, buvo 1335,16 Lt (dokumentinis likutis), o 2007 m. rugsėjo 10 d. M. M. baigiant vykdyti vadovo pareigas buvo 175 444,11 Lt, o baigiant vykdyti kasininko pareigas buvo 175 347,11 Lt (netiksliai nurodytas skirtumas - 20 Lt). Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ekspertas taip pat nustatė, jog bendrovėje nebuvo laikomasi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, kasos pajamų ir išlaidų orderiai nepasirašyti vadovo ir vyr. buhalterio, kasininko ir produkcijos gavėjo, taip pat konstatavo, kad kai kuriuose orderiuose nenurodyti dokumentai, pagal kuriuos apmokama. Teisėjų kolegijos nuomone, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nors atsakovas teigia, jog iš esmės ieškinys pareikštas kaip buvusios sutuoktinės kerštas, tačiau tiek ekspertizės medžiaga patvirtina, tiek apklausti byloje liudytojai D. L. , J. M. parodė, kad pinigus iš kasos atiduodavo direktoriui, o valgyklos kasos knygą pildė J. M. , pinigais disponavo direktorius.

38Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad ieškinys yra tenkintinas, kadangi atsakovas, būdamas įmonės direktoriumi, padarė bendrovei žalą, o juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti (CK 2.87 str.), kad žalos dydį patvirtina eksperto nustatyti pinigų likučiai kasoje, taip pat eksperto išvados, kad tvarkant buhalterinę apskaitą buvo nesilaikyta Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių bei Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų.

39Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas, netenkindamas jo prašymo apklausti byloje liudytojomis Ž. G. bei UAB „Auditas ir apskaita“ direktorę B. B. , nesuteikė jam galimybės įrodyti, kad jis nekaltas dėl bendrovei atsiradusios žalos. Pažymėtina, kad apklausti šias liudytojas atsakovas pareiškė prašymą teismui po atliktos byloje finansinės-buhalterinės ekspertizės ir nenurodė motyvų, ką konkrečiai minėtos liudytojos gali paaiškinti. Taip pat pažymėtina, kad Ž. G. , kuri, apelianto teigimu, turėjo parodyti, kad bendrovėje buhalterinė apskaita buvo vedama tinkamai, yra M. M. sesuo ir jam vykdant direktoriaus pareigas dirbo bendrovėje vyr. buhaltere. Teisėjų kolegija sprendžia finansinės-buhalterinės ekspertizės išvadas, kad bendrovėje buvo netinkamai organizuojama bei atliekama buhalterinė apskaita nepaneigia Ž. G. , apklaustos liudytoja apeliacinės instancijos teisme, parodymai. Teisėjų kolegija pažymi, kad B. B. teismas pagal atsakovo prašymą kvietė į teismo posėdį du kartus, tačiau ji neatvyko, nurodydama, kad nieko daugiau, nei yra išdėstyta audito išvadoje (patikrinimo ataskaitoje), ji negali paaiškinti. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovas (apeliantas) neprašė apeliacinės instancijos teismo apklausti liudytoja B. B. . Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta į bylą UAB „Apskaita ir auditas“ direktorės, atestuotos auditorės B. B. atlikta 2007 m. rugsėjo 24 d. UAB „Inovaciniai projektai“ patikrinimo ataskaita yra aiški, nereikalaujanti papildomų paaiškinimų ir neprieštarauja pateiktam į bylą ekspertizės aktui ir akto išvadoms.

40Apeliaciniame skunde apeliantas neteisingai nurodo, kad ieškovas nepateikė į bylą įsakymų apie kasininko paskyrimą ir darbo sutartį su J. M. . Lietuvos teismo ekspertizės centras 2009 m. balandžio 15 dienos raštu Nr. S-353 pateikė teismui prašymą, kad būtų pateikti bendrovės buhalteriniai dokumentai. Ieškovas visus prašomus dokumentus į bylą ir ekspertams pateikė. Taip pat į bylą buvo pateiktas 2004 metų vasario 23 dienos įsakymas dėl J. M. priėmimo į darbą kasininkės pareigoms nuo 2004 m. vasario 23 d. ir darbo sutarties kopija. Apklausta pirmosios instancijos teisme liudytoja J. M. parodė, kad kasininke ji dirbo valgykloje ir visus grynuosius pinigus, surinktus per dieną, paimdavo bendrovės direktorius M. M. , nes jis vykdė ir bendrovės kasininko pareigas.

41Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai kritikuoja byloje atliktą finansinę-buhalterinę ekspertizę, teigdamas, kad ekspertas išvadą apie grynųjų pinigų trūkumą padarė iš teisinę galią neturinčių dokumentų. Apeliantas M. M. abejoja, ar ekspertams buvo pateikta kasos knyga. Tai rodo, kad apeliantas nesusipažinęs su bylos medžiaga. Kasos knygos kopija atsakovo M. M. prašymu buvo pateikta į bylą teismui dar iki paskiriant byloje finansinę-buhalterinę ekspertizę (b.l. 68-69, 70A). Visi dokumentai, kaip jie buvo tvarkomi M. M. vadovaujant bendrovei, tokios būklės buvo pateikti į bylą ir ekspertams. Atsakovas dėl pateiktų į bylą ir ekspertams UAB „Investiciniai projektai“ kasos knygų bei kitų finansinės atskaitomybės dokumentų (b. l. 70A, 88, 89, 90, 92, 93) pirmosios instancijos teisme pastabų nepateikė. Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų ir apeliacinės instancijos teisme nenurodė, kad pateikti į bylą jo pasirašyti konkretūs finansinės atskaitomybės dokumentai, taip pat kiti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai neatitinka tikrovės ar yra neteisingi. Todėl tik atsakovas, vykdęs įmonės vadovo, kasininko pareigas, atsakingas, jeigu ant įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nėra jo, kaip kasininko ar bendrovės vadovo, parašų. M. M. su ūkine-finansine bendrovės būkle per jo vadovavimo laikotarpį buvo supažindintas dar 2007 m. rugsėjo 10 d. įvykusiame akcininkų susirinkime. Šiame susirinkime buvo pateikta audito išvada ir M. M. pasiūlyta atlyginti bendrovei padarytą žalą. Taip pat atsakovas buvo kviečiamas atvykti į inventorizaciją. Todėl nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, neatsako už bendrovės ūkinę-finansinę veiklą ir nėra atsakingas už bendrovei padarytą žalą. Įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str.8d.), juridinio asmens ir kitų juridinio organo narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. l d.). CK 2.87 straipsnio 7 dalis nustato bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009 yra nurodžiusi: „administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus“. Įstatymuose įtvirtinta bendrovės vadovo civilinė atsakomybė, kurios esminis bruožas - visiškas nuostolių atlyginimo principas.

42Ekspertizės akto išvadose atsakyme į penktą klausimą nurodyta, kad dokumentinis pinigų bendrovės kasoje likutis 2007 m. rugsėjo 5 d. pabaigoje, M. M. baigiant vykdyti kasininko pareigas pagal 2004 m. lapkričio 2 d. direktorės įsakymą Nr. 04-10, sudarė 175 347,11 Lt, t. y. 20 Lt daugiau, negu atvaizduota UAB „Inovaciniai projektai“ apskaitos registruose, kad 20 Lt skirtumas tarp eksperto ir bendrovės apskaičiuoto pinigų likučio 2007 m. rugsėjo 5 d. pabaigai susidarė dėl to, kad bendrovės kasos pajamų ir išlaidų apskaitos registruose 2005 m. birželio 30 d. dokumentinis pinigų kasoje likutis dienos pabaigai, kuris sudarė 39 688,07 Lt, 2005 m. liepos 1 d. pradžiai atvaizduotas netiksliai – 20 Lt mažesnis, t.y. 39 668,07 Lt. Ekspertizės akto išvadose atsakyme į šeštą klausimą nurodyta, kad dokumentinis pinigų likutis bendrovės kasoje 2007 m. rugsėjo 5 d. pabaigoje, M. M. baigiant vykdyti vadovo pareigas nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. pagal 2004 m. lapkričio 2 d. direktorės įsakymą Nr. 04-10, ir 2007 m. rugsėjo 10 d. pabaigoje, M. M. baigiant vykdyti vadovo pareigas nuo 2010 m. rugsėjo 10 d. pagal 2007 m. rugsėjo 10 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 07-02, sudarė 175 444,11 Lt, t. y. 20 Lt daugiau, negu atvaizduota UAB „Inovaciniai projektai“ apskaitos registruose.

43Byloje nustatyta, kad atsakovas neperdavė įmonei trūkstamų įmonės kasoje pinigų. Ekspertizės akte konstatuota, kad atsakovui M. M. einant UAB „Inovaciniai projektai“ vadovo, kasininko pareigas įmonėje buvo netinkamai organizuojama bei vykdoma įmonės finansinė apskaita. Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, kad pateiktuose į bylą UAB „Inovaciniai projektai“ kasos knygose ir kituose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys. Pagal teisės aktų reikalavimus už įmonės finansų apskaitos tinkamą organizavimą atsako įmonės vadovas. Atsakovas buvo UAB „Inovaciniai projektai“ vadovu. Todėl atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad į bylą ir ekspertams pateikta dalis finansinės atskaitomybės dokumentų yra netinkamai įforminti ir todėl neturi teisinės galios, neatleidžia atsakovo, kaip buvusio įmonės vadovo, nuo atsakomybės. Netinkamo pareigų vykdymo ir teisių įgyvendinimo pasekmės tenka asmeniui, kuris netinkamai atlieka pareigas ir įgyvendino teises. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad atsakovui atsirado prievolė atlyginti ieškovui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d., 6.245-6.249 str.).

44Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą 2,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

46Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas nepateikė į bylą įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Priteisti iš atsakovo M. M. į valstybės biudžetą 2,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teismo išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Inovaciniai projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. sprendimu nusprendė... 7. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog 2005 m. gruodžio 21 d.... 8. Teismas nurodė, kad, ieškovo teigimu, atlikus inventorizaciją ir įmonės... 9. Teismas pažymėjo, kad aplinkybei, kas buvo atsakingas už grynųjų pinigų... 10. Teismas nurodė, kad iš pateiktų ekspertei duomenų buvo nustatyta, jog... 11. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškinys yra tenkintinas,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas M. M. prašo apeliacinės instancijos teismą... 14. 1.... 15. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymus apklausti... 16. 2.... 17. Teismas, pasisakydamas dėl kasos buhalterinio likučio, nepagrįstai... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Inovaciniai projektai“... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29... 21. Byloje nustatytos aplinkybės... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas M. M. 2005 m. gruodžio 21 d. įvykusiame... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad pagrindinė M. M. atšaukimo iš pareigų... 24. Bylos duomenys rodo, kad atšaukiant M. M. iš bendrovės direktoriaus... 25. Byloje nustatyta, kad bendrovė kreipėsi į auditorę ir buvo atliktas... 26. Į bylą pateikto Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009 m. birželio 12 d.... 27. Ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad antras klausimas „Ar M. M. buvo... 28. Ekspertizės akto išvadose nurodyta, kad į trečią klausimą duodamas... 29. Ekspertizės akto išvadose atsakyme į ketvirtą klausimą nurodyta: „Iš... 30. Ekspertizės akto išvadose atsakyme į penktą klausimą nurodyta: „Jeigu... 31. Ekspertizės akto išvadose atsakyme į šeštą klausimą nurodyta, kad... 32. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 33. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.... 34. CK 2.87 straipsnio 7 dalis numato, kad juridinio asmens valdymo organo narys,... 35. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 36. Pirmosios instancijos teismas aplinkybėmis, kas buvo atsakingas už grynųjų... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 38. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas aplinkybes... 39. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 40. Apeliaciniame skunde apeliantas neteisingai nurodo, kad ieškovas nepateikė į... 41. Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai kritikuoja byloje atliktą... 42. Ekspertizės akto išvadose atsakyme į penktą klausimą nurodyta, kad... 43. Byloje nustatyta, kad atsakovas neperdavė įmonei trūkstamų įmonės kasoje... 44. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia,... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas nepateikė į bylą įrodymų apie... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. sprendimą palikti... 49. Priteisti iš atsakovo M. M. į valstybės biudžetą 2,70 Lt procesinių...