Byla 2S-694-614/2019
Dėl antstolės A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. S., B KU „Amber“, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. J., A. K., UAB „Aukso upė“, UAB „Laima ir partneriai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo A. K. skundas dėl antstolės A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. S., B KU „Amber“, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. J., A. K., UAB „Aukso upė“, UAB „Laima ir partneriai“.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas A. K. pateiktu skundu prašė panaikinti antstolės A. S. 2018-12-05 patvarkymą dėl prašymo skirti pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. 0177/18/00607 bei skirti pakartotinę ekspertizę žemės sklypo, esančio ( - ),- unikalus ( - ) (toliau - Žemės sklypas), rinkos vertei nustatyti. Nurodė, kad antstolė A. S. 2018-05-15 patvarkymu paskyrė ekspertizę subsidiaraus skolininko UAB „Aukso upė“ nekilnojamojo turto (žemės sklypo) vertei nustatyti, pavedant ją atlikti teismo ekspertui A. S.. Teismo ekspertas nustatė, jog UAB „Aukso upė“ Žemės sklypo rinkos vertė - 321 000 Eur. Išieškotojas B KU „Amber“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, pateikė antstolei prieštaravimus dėl nustatytos Žemės sklypo vertės. Antstolė 2018-07-23 patvarkymu paskyrė pakartotinę ekspertizę Žemės sklypo vertei nustatyti. Pakartotinę ekspertizę atliko nekilnojamojo turto teismo ekspertas K. K.. Šis ekspertas pateikė išvadą, jog Žemės sklypo rinkos vertė siekia 1 200 000 Eur. Pareiškėjas, matydamas, jog vykdomojoje byloje Nr. 0177/18/00607 yra dvi kardinaliai skirtingos išvados dėl Žemės sklypo rinkos vertės pateikė antstolei prašymą, dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Žemės sklypo vertei nustatyti. Prie prašymo pareiškėjas pridėjo UAB „Capital vertinimas“ parengtą Žemės sklypo ataskaitą. Iš šios ataskaitos matyti, jog Žemės sklypo rinkos vertė 2017-06-29 siekė 300 000 Eur. Pareiškėjas A. K. 2019-02-12 Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė pakartotinį prašymą skirti pakartotinę ekspertizę Žemės sklypo rinkos vertei nustatyti, bei papildomai prašė teismo ekspertizę paskirti atlikti teismo ekspertei I. K..

52.

6Antstolė A. S. nurodė, kad UAB „Capital vertinimas“ 2017-06-29 atliktoje turto vertinimo ataskaitoje Nr. 17-N06-92 nurodyta, jog vertinamo turto - aptarto Žemės sklypo - vertė 300 000 Eur, taigi skolininkas savo prašymą grindė ataskaita, kurioje nurodyta, kad turto vertė dar mažesnė nei eksperto A. S. nurodyta vertė. Ši abejonė dėl būtent tokios turto vertės ir buvo išsklaidyta teismo eksperto K. K. atlikta ekspertize. Antstolė atkreipė dėmesį, jog skolininko teikiamas UAB „Capital vertinimas“ atliktas 2017 metais, jame pasirinkti palyginamieji objektai yra ne tik vertinamo objekto verčių zonoje, bet ir gretimose panašiose Pilaitės mikrorajono verčių zonose. Tuo tarpu teismo ekspertas pasirinko objektus, kurie yra visiškai šalia vertinamo objekto, toje pačioje verčių zonoje. Be to, UAB „Capital vertinimas“ ataskaitoje nurodo, kad vertiname sklype nėra jokių inžinerinių komunikacijų, tuo tarpu teismo eksperto akte Nr. 18-07-30KK nurodyta, kad per dalį sklypo eina požeminė elektros linija - taigi akivaizdu, jog teritorija vystosi, plečiasi, gretimybėse vyksta statybos. Pareiškėjas skunde teigia, kad teismo eksperto K. K. išvada klaidinga, o antstolė nevertino akivaizdžių akto trūkumų. Iš tiesų situacija - priešinga. Teismo eksperto K. K. ekspertizės akto Nr. 18-07-30KK 26 puslapyje išsamiai nurodyta, kodėl pataisos koeficientas tarp lyginamų objektų yra prilyginamas vienetui: rekreacinė teritorija kaip naudojimo būdas yra įrašyta dėl to, kad viena sklypo kraštinė ribojasi su kanalu; ekspertas nurodo, kad privažiavimas prie sklypo yra geras, šalia esančią Elbingo gatvę numatoma pratęsti. Įvertinus šias aplinkybes vis tiek sklypo plotas, kuriame leidžiama statyba - 1.517 ha. Pareiškėjas teigia, kad dėl kelio servituto žemės sklypo naudojimo būdas negalės būti įgyvendintas maksimaliai. Šis teiginys - deklaratyvus. Projektuojant bet kokį pastatą/pastatus niekada nebus taip, jog statytojas sklypą galės užstatyti šimtu procentu. Faktas, kad viena sklypo kraštinė ribojasi su vandens telkiniu gali netgi didinti sklypo vertę. Darytina išvada, jog teismo eksperto K. K. atlikta ekspertizė antstolei abejonių nekelia, o pareiškėjo pateiktas UAB „Capital vertinimas“ atliktas vertinimas nesudaro prielaidų toms abejonėms atsirasti, todėl nėra pagrindo skirti dar vieną pakartotinę ekspertizę Žemės sklypo rinkos vertei nustatyti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-12 nutartimi pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų netenkino.

104.

11Teismas iš esmės sutiko su antstolės A. S. nuomone, kad skolininko teikiamas UAB „Capital vertinimas“ atliktas 2017 metais, jame pasirinkti palyginamieji objektai, priešingai nei eksperto K. K. parengtame pakartotinės ekspertizės akte, yra gretimose panašiose Pilaitės mikrorajono verčių zonose. Iš eksperto K. K. parengto pakartotinės ekspertizės akto matyti, kad 2016, 2017 ir 2018 metais buvo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys dėl greta aptariamo žemės sklypo esančių žemės sklypų (( - )). Šiais sandoriais buvo įtvirtintos šių žemės sklypų kainos – 5138 Eur, 6609 Eur arba 10982 Eur už vieną arą. Teismas pažymėjo, kad UAB „Capital vertinimas“ turto vertės nustatymo pažymoje lyginamuoju metodu vertino toliau nuo aptariamo žemės sklypo esančius žemės sklypus (pvz. ( - )), kurių kainos pirkimo – pardavimo metu užsifiksavo ties 700 – 2555 Eur už vieną arą.

125.

13Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo A. K. nuomone, ekspertas K. K. neįvertino aplinkybės, jog aptariamame žemės sklype yra 0,39 ha vandens telkinys ir dėl to nepritaikė pataisos koeficiento. Teismas pažymėjo, kad iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog nurodytas vandens telkinys yra 0,039 ha ploto, todėl, teismo nuomone, ši aplinkybė nelaikytina reikšminga.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

156.

16Atskirajame skunde pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-12 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

176.1.

18Šiuo metu vykdomojoje byloje yra trys Žemės sklypo vertės ataskaitos, kuriose nustatytos Žemės sklypo vertės ženkliai skiriasi. Antstolė atsisako aiškintis tokių ženklių verčių skirtumų priežastis, organizuoja Žemės sklypo pardavimą, objektyviai neįkainojusi areštuoto turto.

196.2.

20Pareiškėjo prašyme dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Žemės sklypo vertei nustatyti buvo išdėstyti išsamūs motyvai, kodėl pakartotinės ekspertizės akto Nr. 18-07-30KK išvada dėl 1 200 000 Eur vertės klaidinga. Pareiškėjo vertinimu, antstolė nesiekia objektyviai įkainoti Žemės sklypą, kad įkainojimas atitiktų realias rinkos kainas, tokiu būdu pažeisdama teismų praktikoje suformuluotą taisyklę, kad turto kaina negali būti neprotingai aukšta. Pareiškėjo iškeltos akivaizdžios abejonės nėra pašalintos.

216.3.

22Pakartotinės ekspertizės aktas buvo parengtas skubotai (ekspertizė atlikta vos per šešias dienas) ir neįsigilinus į visas reikšmingas faktines aplinkybes.

237.

24Antstolė A. S. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

257.1.

26Išsamiai susipažinus su teismo ekspertas K. K. ekspertizės aktu, antstolei šis ekspertizės aktas abejonių nekelia. Priešingai, antstolei yra sukėlusi abejonę sklypo, kuris vertintinas 300 000 Eur, vertė ir būtent dėl tokios nustatytosios kainos ir buvo paskirta pakartotinė ekspertizė.

277.2.

28Skolininkas skunde įrodinėja, jog teismo eksperto nustatytoji kaina yra per aukšta. Tačiau vykdomojoje byloje 2018 metų gruodžio mėn. subsidiarus skolininkas UAB „Aukso upė“ (sklypo savininkas) yra nurodęs, kad turi turto pirkėją bei pateikė UAB „Sostinės kreditai“ pasiūlymą, netgi prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių pasekmė - atšaukti paskelbtas sklypo varžytynes ir leisti pasiūlyti UAB „Aukso upė“ savo pirkėją.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

308.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

329.

33Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).

3410.

35Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

3611.

37Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolei A. S. 2018-03-30 buvo pateiktas vykdyti Vilniaus m.14-ojo biuro notaro D. B. vykdomasis įrašas dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos kreditoriaus prašymą Nr. DB-2515, išduotas 2018-03-30 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. K. trečios eilės kreditoriaus Kredito unijos „Ambar“ naudai, subsidiarūs skolininkai – UAB „Aukso upė“ ir UAB „Laima ir partneriai“(v. b. l. 4). Antstolė 2018-05-10 Turto arešto aktu Nr. S018-7820 ir tos pačios dienos patvarkymu Reg. Nr. S018-7827 areštavo skolininkams UAB „Aukso upė“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir UAB „Laima ir partneriai“ priklausantį nekilnojamą turtą – pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį R( - ); pastatą, unikalus Nr. ( - ), ( - ); pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (v.b.l. 4,43,44). Antstolė 2018-05-15 Nr. S018-8234 priėmė patvarkymą dėl ekspertizės nurodyto turto vertei nustatyti, ją pavedant atlikti teismo ekspertui A. S. (v.b.l. 57). 2018-07-23 kreditorius B KU „Amber“ pateikė prieštaravimus dėl nustatytų nekilnojamojo turto verčių, antstolė 2018-07-23 priėmė patvarkymus Nr. S018-12267 ir Nr. S018-12259 skirti pakartotinę ekspertizę turto vertei nustatyti, ja pavedant atlikti ekspertams D. A. ir K. K. (v.b.l. 91-94). Pakartotinę ekspertizę atlikęs nekilnojamojo turto teismo ekspertas K. K. pateikė išvadą, jog žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė yra 1 200 000 Eur.

3812.

39CPK 681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 straipsnio 2 dalis).

4013.

41Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus; interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

4214.

43Iš pareiškėjo atskirojo skundo argumentų matyti, kad jis iš esmės nesutinka su K. K. atliktoje pakartotinėje ekspertizėje nustatyta turto rinkos verte. Ekspertizės akte ekspertas K. K. yra išdėstęs savo išvadas dėl konkretaus suinteresuotam asmeniui UAB „Aukso upė“ priklausančio turto rinkos vertės, o nustatant turto rinkos vertę buvo naudojamas lyginamasis metodas, išsamiai dėl jo pasisakant ekspertizės akte, t. y. taikydamas šį metodą, ekspertas surinko informaciją apie vykusių analogiško ar panašaus turto sandorių kainas, taip pat įvertino analogiško ar panašaus turto skirtumus, bei kitas aplinkybes. Tuo tarpu atskirajame skunde apeliantas nesutikdamas su K. K. UAB „Aukso upė“ priklausančio žemės sklypo rinkos vertės įkainojimu 1 200 000 Eur suma, nepateikia jokių pagrįstų argumentų, kurių pagrindu būtų galima abejoti K. K. pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Apeliantas nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės (CPK 12, 178 straipsniai). Skolininkas mažesnę areštuoto turto vertę įrodinėja 2017 m. birželio 30 d. UAB „Capital vertinimas“ turto vertės nustatymo pažyma, kuri buvo atlikta anksčiau nei K. K. ekspertizė. Apeliantas nurodo, kad K. K. ekspertizė buvo atlikta skubotai vos per šešias dienas ir neįsigilinus į visas reikšmingas faktines aplinkybes, tačiau apelianto pateikta UAB „Capital vertinimas“ turto vertės nustatymo pažyma surašyta praėjus vienai dienai nuo vertinimo paslaugų sutarties su UAB „Aukso upė“ sudarymo ir vertinamo turto apžiūros. Be to, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, UAB „Capital vertinimas“ turto vertės nustatymo pažymoje pasirinkti palyginamieji objektai, priešingai nei eksperto K. K. parengtame pakartotinės ekspertizės akte, yra gretimose panašiose Pilaitės mikrorajono verčių zonose. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentus, dėl to jog aptariamame žemės sklype yra vandens telkinys, dėl kurio, pasak pareiškėjo, ekspertas nepritaikė pataisos koeficiento. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog nurodytas vandens telkinys yra 0,039 ha ploto, todėl ši aplinkybė nelaikytina reikšminga.

4415.

45Byloje nėra duomenų, jog eksperto K. K. atliktas turto vertinimas būtų ydingas, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, būtų nepagrįstas nustatytais metodais ar vertinimu būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė. Jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, jog suinteresuotam asmeniui UAB „Aukso upė“ priklausančio konkretaus turto vertė yra ženkliai mažesnė, nei antstolei, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismams apeliantas nepateikė. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo abejoti atliktos papildomos ekspertizės rezultatais dėl turto vertės ir skirti pakartotinę ekspertizę.

4616.

47Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti, todėl atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

48Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas A. K. pateiktu skundu prašė panaikinti antstolės A. S.... 5. 2.... 6. Antstolė A. S. nurodė, kad UAB „Capital vertinimas“ 2017-06-29 atliktoje... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-12 nutartimi pareiškėjo skundo... 10. 4.... 11. Teismas iš esmės sutiko su antstolės A. S. nuomone, kad skolininko teikiamas... 12. 5.... 13. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo A. K. nuomone, ekspertas K. K.... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 6.... 16. Atskirajame skunde pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 17. 6.1.... 18. Šiuo metu vykdomojoje byloje yra trys Žemės sklypo vertės ataskaitos,... 19. 6.2.... 20. Pareiškėjo prašyme dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Žemės sklypo... 21. 6.3.... 22. Pakartotinės ekspertizės aktas buvo parengtas skubotai (ekspertizė atlikta... 23. 7.... 24. Antstolė A. S. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 25. 7.1.... 26. Išsamiai susipažinus su teismo ekspertas K. K. ekspertizės aktu, antstolei... 27. 7.2.... 28. Skolininkas skunde įrodinėja, jog teismo eksperto nustatytoji kaina yra per... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 30. 8.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 32. 9.... 33. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų... 34. 10.... 35. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 36. 11.... 37. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolei A. S. 2018-03-30 buvo pateiktas... 38. 12.... 39. CPK 681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą,... 40. 13.... 41. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžiama, kad areštuoto turto... 42. 14.... 43. Iš pareiškėjo atskirojo skundo argumentų matyti, kad jis iš esmės... 44. 15.... 45. Byloje nėra duomenų, jog eksperto K. K. atliktas turto vertinimas būtų... 46. 16.... 47. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas... 48. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį palikti...