Byla Ik-3096-602/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Sapiegos namai“ atstovui V. K. (V. K.), atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Justinai Užumeckaitei, trečiųjų suinteresuotų asmenų VĮ Valstybės turto fondo atstovui V. Š. ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovams Rimantui Bitinui bei Justinai Bertulytei,

2viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Sapiegos namai“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Valstybės turto fondui ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

42010-05-12 UAB „Sapiegos namai“ pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl leidimo vykdyti paprastojo remonto darbus, t.y. pakeisti langus ir griauti vidaus pertvaras objekte, esančiame ( - ), Vilniuje (b. l. 4).

52010-05-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracija raštu Nr. A51-11028 (3.3.4.3-BR4) informavo UAB „Sapiegos namai“, kad bendrabutis ( - ) patenka į Vilniaus miesto centrinės dalies (Antakalnio) teritorijos (unikalus objekto kodas ( - )) apsaugos zoną A, Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas ( - )) apsaugos zoną 3A bei Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso vizualinės apsaugos zoną. Pastatas neturi jokių vertingųjų savybių, neįregistruotas Kultūros vertybių registre, nėra kultūros paveldo statinys. Pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d. paprastojo remonto darbams statybos leidimas nėra privalomas. Dėl to UAB „Sapiegos namai“ bendrabučio ( - ) paprastajam remontui atlikti leidimas nereikalingas. Nurodė, kad remiantis viešai prieinama informacija apie šį pastatą, galima daryti išvadą, jog planuojama atlikti pastato rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, o ne paprastąjį remontą, o tokių darbų vykdymas neturint statybos leidimo užtraukia statytojui ir statybos rangovui įstatymų nustatytą atsakomybę (b. l. 21).

6Pareiškėjas UAB „Sapiegos namai“ 2010-07-27 teismui padavė skundą, prašydamas pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija vilkina jos kompetencijai pavestus veiksmus bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per dvi savaites nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos išduoti UAB „Sapiegos namai“ sutikimą leisti vykdyti paprastojo remonto darbus – pakeisti langus ir griauti vidaus pertvaras objekte – gyvenamajame name ir bendrabutyje, esančiuose ( - ), Vilniuje (b. l. 1-2).

7Pareiškėjas 2010-12-07 per teismo posėdį pateikė rašytinį pareiškimą dėl skundo atsisakymo.

8Byla nutrauktina.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. numatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

10Skundas šioje byloje yra priimtas 2010-07-29 teismo nutartimi. Pareiškėjas atsisakė nuo skundo įstatymo nustatyta tvarka. Todėl byla Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. pagrindu (Teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė nuo skundo) nutraukiama. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 105-107 str., 149 str.,

Nutarė

12administracinę bylą Nr. I-3096-602/2010 pagal pareiškėjo UAB „Sapiegos namai“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Valstybės turto fondui ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai