Byla eB2-897-210/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Benvaida“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau ir VSDFV) Šiaulių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau ir UAB) „Benvaida“. Nurodo, kad atsakovės skola ieškovui sudaro 4375,09 Eur. Mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovei UAB „Benvaida“ bankroto bylą.

3Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsakovei UAB „Benvaida“ iškelta bankroto byla.

4Atsakovė UAB „Benvaida“ teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarties, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartimi minėta nutartis panaikinta, nutarta klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Benvaida“ skirti nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. spalio 17 d., atsakovė įpareigota pateikti papildomus dokumentus, debitorių sąrašą su skolų mokėjimo terminais ir ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus.

5Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus prašymas iškelti bankroto bylą UAB „Benvaida“ netenkintinas.

6Teismas pažymi, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, kurios veikla sudaro galimybę sukurti darbo vietas, interesus. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-599/2014). Paminėtina, kad bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl įmonės nemokumo klausimas turi būti sprendžiamas ne formaliai įvertinant finansinės atskaitomybės dokumentus, o vertinant visas aplinkybes, rodančias įmonės nemokumą ar galimybę sėkmingai veikti ir atsiskaityti su kreditoriais. Pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų.

7Iš bylos medžiagos matyti, kad 2017 m. liepos 21 d. balanso duomenimis, bendrovės turtą sudarė 11123 Eur, iš jų ilgalaikio turto 1621 Eur, trumpalaikį turtą sudaro žaliavų likučiai už 1502,00 Eur, prekių likučiai už 6548,00 Eur, 651,00 Eur pirkėjų įsiskolinimas, 801,00 Eur pinigai ir jų ekvivalentai. Pagal šį balansą mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 14300,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 10090,00 Eur. Iš bendrovės pateikto 2017 m. liepos 21 d. kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įsipareigojimai sudaro 5062,46 Eur, tame skaičiuje 81,46 Eur UAB „Mineraliniai vandenys“, 4307,00 Eur VSDFV, 674,00 Eur VMI. Šių duomenų pagrindu darytina išvada, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės bendrovės turimo turto vertės. Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad bendrovėje dirba 6 darbuotojai, skola VSDFV biudžetui nuo 2017 m. liepos iki rugpjūčio mėnesio šiek tiek mažėjo, šiuo metu įsiskolinimas siekia 4608,36 Eur. UAB „Benvaida“ vykdo veiklą, iš 2017 m. liepos 21 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2016 metais bendrovė turėjo 4436 Eur pelno, 2017 m. pirmą pusmetį – 3532 Eur pelno. Teismas vertina ir aplinkybę, nurodytą atskirajame skunde, kad bendrovės veikla sezoniška, nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. jos apyvarta būna didžiausia, todėl laiko tikėtinu, kad bendrovė sugebės padengti pradelstus įsipareigojimus valstybės ir socialinio draudimo biudžetams bei privatiems asmenims.

8Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pateiktais duomenimis, teismas daro išvadą, kad byloje surinktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo išvadai, jog šiuo metu byloje esančiais duomenimis egzistuoja objektyvios teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, kad atsakovė UAB „Benvaida“ yra nemoki ir yra pagrindas jai kelti bankroto bylą. Įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, kad nėra pakankamo pagrindo tenkinti pareiškėjo VSDFV Šiaulių skyriaus reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei (Lietuvos Respublikos ĮBĮ įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

10Atsisakyti kelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Benvaida“ (įmonės kodas 301622766, Aušros al. 13, Šiauliai) bankroto bylą.

11Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai