Byla eB2-1657-513/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą uždarajai akcinei bendrovei „Arolta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

22016-10-04 teisme gautas ieškovo pareiškimas atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Arolta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Nurodo, kad šios įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) biudžetui 2016-09-21 sudarė 4 636,19 Eur, iš jų 4 508,11 Eur Valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų ir 128,08 Eur delspinigių. Įmonė neturi registruotino turto, neteikė metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

4Nuo 2015-09-25 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai priverstinai nurašyti pinigines lėšas nėra įvykdyti. Pati atsakovė paskutinį kartą 2014-11-26 sumokėjo 100 Lt. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo iki 2016 m. vasario mėn. Bendrovėje yra 3 apdraustieji.

5Pranešimai, įspėjimai, siųsti visais žinomais adresais Lietuvoje, grįžta neįteikti.

6Atsakovė atsiliepimo į ieškinį ir bankroto bylai nagrinėti reikalingų dokumentų nepateikė.

7Iškeltina bankroto byla.

8Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes nevykdo mokestinių prievolių valstybinio socialinio draudimo biudžetui, jos įsiskolinimas pareiškėjai sudaro 4 636,19 Eur, įmonė buvo įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 123 straipsnio 4 punktas), tačiau įsiskolinimo nesumokėjo. Šioje proceso stadijoje galima teigti, kad įmonė veiklos nevykdo, nuo 2015-02-03 pasikeitė 3 vadovai, paskutiniam jos vadovui ir akcininkui A. Č. yra iškelta daug įvairių bylų (LITEKO duomenys).

11Atsakovė nei atsiliepimo, nei įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, nei duomenų apie realią įmonės turtinę, ūkinę – finansinę padėtį teismui nepateikė. Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, byloje nėra. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo, vykdo veiklą ir pan., byloje nepateikta. Atsakovė taip pat nepateikė teismui dokumentų, iš kurių būtų galima bent preliminariai spręsti apie įmonės turimo turto ir kreditinių įsipareigojimų santykį, prievolių dydžius ir kt., nes 2014 metų duomenys apie turtą neaktualūs. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

12Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

13Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

14Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

15Bankroto administratoriumi skirtinas Vitalijus Šerpytis, sąrašo eilės Nr.: B-FA547 (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, LITEKO). ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratorės kandidatūra būtų pripažintina netinkama, nenustatyta.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 4 straipsnio 3 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

171. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arolta“, įmonės kodas 303216885, buveinės adresas Smiltynės g. 15, Klaipėda, iškelti bankroto bylą.

182. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“ bankroto administratoriumi paskirti Vitalijų Šerpytį, sąrašo eilės Nr.: B-FA547.

193. Uždėti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“, įmonės kodas 303216885, buveinės adresas Smiltynės g. 15, Klaipėda, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

205. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui visus dokumentus, šių dokumentų neperduoda arba perduoda ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam iki 2 896 Eur baudą.

216. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“ kreditoriai turi teisę per 45 dienas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

227. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“ administratorių Vitalijų Šerpytį, atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

23Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. 2016-10-04 teisme gautas ieškovo pareiškimas atsakovei uždarajai akcinei... 3. Nurodo, kad šios įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo... 4. Nuo 2015-09-25 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą... 5. Pranešimai, įspėjimai, siųsti visais žinomais adresais Lietuvoje, grįžta... 6. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį ir bankroto bylai nagrinėti reikalingų... 7. Iškeltina bankroto byla.... 8. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 9. Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 10. Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes... 11. Atsakovė nei atsiliepimo, nei įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų,... 12. Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies... 13. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo... 14. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10... 15. Bankroto administratoriumi skirtinas Vitalijus Šerpytis, sąrašo eilės Nr.:... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 17. 1. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arolta“, įmonės kodas... 18. 2. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“ bankroto... 19. 3. Uždėti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“, įmonės... 20. 5. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“ valdymo organus per... 21. 6. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“... 22. 7. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Arolta“... 23. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...