Byla 2YT-1445-911/2018
Dėl termino pratęsimo kreditoriniams reikalavimams pareikšti

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Saturninai Kazbaraitytei, nedalyvaujant pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui, suinteresuotų asmenų VĮ „Turto bankas“, uždarosios akcinės bendrovės „Jūros būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ „Turto bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Jūros būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl termino pratęsimo kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas antstolis Aleksandras Selezniovas prašo atnaujinti trijų mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti antstolio žinioje esančiose vykdomosiose bylose Nr. 0010/16/00441 ir Nr. 0010/17/01760 palikimą priėmusiam įpėdiniui, tai yra turtą paveldėjusiai Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai VĮ „Turto bankas“ po palikėjos S. G. mirties. Antstolio kontoroje yra vykdomos vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00441 ir Nr. 0010/17/01760, kuriose atliekamas išieškojimas iš S. G.. Skolininkės turtas buvo areštuotas antstolio žinioje esančioje pagrindinėje vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/01785, todėl papildomai turto arešto aktai vėlesnėse vykdomosiose byloje Nr. 0010/16/00441 ir Nr. 0010/17/01760 nebuvo sudaromi. Atliekant vykdymo veiksmus buvo nustatyta, kad S. G. ( - ) mirė. Nurodo, kad 2017-10-19 buvo nustatyta, kad mirusiosios S. G. palikimą priėmė Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ „Turto bankas“, atsižvelgiant į tai, 2017-10-23 vykdomosiose bylose buvo pakeistas skolininkas į palikimą priėmusį įpėdinį. Antstolis teigia, kad 2017-11-30 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. 2YT-1687-639/2017 antstolio priimti patvarkymai dėl skolininko pakeitimo buvo panaikinti, kadangi kreditorinis reikalavimas nebuvo išviešintas Turto arešto aktų registre. Prašo teismo atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

5Antstolis Aleksandras Selezniovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo patikslintą pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra. Teigia, kad butas, esantis ( - ), perėjo Lietuvos Respublikos nuosavybėn. Nurodo, kad teismui įsitikinus, jog pareiškėjas turi teisėtą reikalavimą skolininkei, neprieštaraus dėl pareiškėjo patikslinto pareiškimo tenkinimo. Suinteresuoto asmens VĮ „Turto bankas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Atsiliepime nurodė, kad prašo pareiškėjo patikslintą pareiškimą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Jūros būstas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimų į pareiškėjo patikslintą pareiškimą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

8Teismas

konstatuoja:

9Paveldėjimo teisinių santykių materialusis teisinis reguliavimas nustato specialią tvarką kreditoriaus reikalavimui pareikšti, kad palikėjo įsipareigojimas (skola) pereitų įpėdiniams. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Reikalavimai pareiškiami neatsižvelgiant į tai, ar jau suėjo jų patenkinimo terminai. Trijų mėnesių terminą kreditoriaus reikalavimas pareikšti teismas gali pratęsti, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai (CK 5.63 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju naikinamasis terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus nėra suėjęs.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-04-14 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014 yra išaiškinęs, kad nepriklausomai nuo to, ar po palikėjo mirties palikimas pereina valstybei, ar jį paveldi kiti įpėdiniai, kreditorius, praleidęs CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą ir siekdamas savo reikalavimo patenkinimo iš palikėjo turto, turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas pratęsti šį terminą, o teismas turi tokį prašymą nagrinėti CPK 576–578 straipsniuose (bylos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo) nustatyta tvarka, įvertindamas termino praleidimo priežasčių svarumą (Teismų praktika Nr. 41, p. 122-136).

11Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdė vykdomąją bylą Nr. 0010/15/01785 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-03-24 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5429-676/2015 dėl 315,25 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-24 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 2 Eur žyminio mokesčio, 0,42 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,43 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie skolininkę ir 12,10 Eur procesinių dokumentų parengimo išieškojimo iš skolininkės S. G. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Jūros būstas“ naudai. Antstolis taip pat vykdė vykdomąją bylą Nr. 0010/16/00441 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-10981-323/2015 dėl 395,02 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos 395,02 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-07-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 34,27 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovės S. G. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Jūros būstas“ naudai. Antstolis taip pat vykdė vykdomąją bylą Nr. 0010/17/01760 pagal Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017-03-14 išduotą vykdomąjį raštą Nr. I-1726-386/2015 dėl 112 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą išieškojimo iš S. G. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ naudai. Antstolis 2015-07-08 turto arešto aktu areštavo skolininkės S. G. turtą – 45/100 buto, esančio ( - ), dalis (vykdomoji byla Nr. 0010/15/01785, 25-27 b.l.). Minėtas areštas įregistruotas Turto arešto aktų registre ir išviešintas Nekilnojamojo turto registre (vykdomoji byla Nr. 0010/15/01785, 33-34 b.l.). Antstolis vykdymo metu nustatė, kad skolininkė S. G. mirė ( - ) (v.b. Nr. 0010/17/01760, v.b.l. 23-25). Vykdymo metu taip pat nustatyta, kad mirusiosios S. G. palikimą 2017-09-18 priėmė Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ „Turto bankas“ (Nr. 0010/15/01785). Atsižvelgdamas į tai, kad mirusiosios turtą perėmė Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ „Turto bankas“, antstolis vykdomosiose bylose Nr. 0010/17/01760 ir 0010/16/00441 priėmė 2017-10-23 patvarkymus Nr. S1b-86902 ir Nr. S1b-86900, kuriais pakeitė skolininką S. G. į jos turto paveldėtoją Lietuvos Respubliką, atstovaujamą VĮ „Turto bankas“ (v.b. 0010/17/01760, v.b.l. 32, v.b. 0010/16/00441, v.b.l. 43). Šie patvarkymai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-16874-639/2017 buvo panaikinti.

12Teismas, įvertinęs pareiškėjo nurodytas priežastys, dėl kurių nebuvo laiku nepareikšti kreditoriniai reikalavimai, pripažįsta, kad šios priežastys yra svarbios. Skolininkės turtui 2015-07-08 taikytas areštas, kuris buvo išviešintas registre, antstolis vykdė skolininkės atžvilgiu 3 vykdomąsias bylas, iš kurių vykdomoji byla Nr. 0010/15/01785 buvo pradėta vykdyti pirmoji, kuri tapo pagrindine, joje buvo atliktas skolininkės turto areštas. Naikinamasis 3 metų terminas pareikšti tokį reikalavimą nėra suėjęs. Dėl šių priežasčių teismas atnaujina pareiškėjui terminą kreditorinio reikalavimo vykdomosiose bylose Nr. 0010/16/00441, Nr. 0010/17/01760 pareiškimui 2017-03-14 mirusios S. G. turtą paveldėjusiai Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai VĮ „Turto bankas“.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291, 576 – 578 straipsniais, teismas

Nutarė

14Pareiškėjo pareiškimą tenkinti.

15Atnaujinti pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui terminą kreditorinio reikalavimo vykdomosiose bylose Nr. 0010/16/00441, Nr. 0010/17/01760 pareiškimui 2017-03-14 mirusios S. G., a.k. ( - ) turtą paveldėjusiai Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai VĮ „Turto bankas“.

16Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai