Byla 2A-23-577/2013
Dėl 70 049,55 Lt skolos ir metinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų S. G. ir UAB „Sauliaus pervežimai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3394-141/2011 pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Sauliaus pervežimai“, S. G., tretiesiems asmenims J. G., UAB „Bleiras“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“, dėl 70 049,55 Lt skolos ir metinių palūkanų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Sauliaus pervežimai“ ir S. G. 70 049,55 Lt skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad pagal UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Sauliaus pervežimai“ 2007-03-30 pasirašytą faktoringo sutartį Nr. 57077 UAB „Sauliaus pervežimai“ įsipareigojo perleisti UAB „Swedbank lizingas“ teisę reikalauti iš pirkėjų apmokėti įsiskolinimus už parduotas prekes ir atsakyti UAB „Swedbank lizingas“, jei pirkėjai netinkamai vykdys savo įsipareigojimus. Pagal UAB „Swedbank lizingas“ ir S. G. 2007-03-30 pasirašytą laidavimo sutartį S. G. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu, jei UAB „Sauliaus pervežimai“ nevykdys ar netinkamai vykdys prievoles pagal faktoringo sutartį ar bet kurią UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Sauliaus pervežimai“ sudarytą faktoringo sutartį. Pagal 2007-11-19 šalių pasirašyto susitarimo-pranešimo sąlygas pirkėjas UAB „Bleiras“ įsipareigojo mokėti faktoriui UAB „Swedbank lizingas“ pagal sąskaitas, pateiktas pardavėjo UAB „Sauliaus pervežimai“, jei sąskaitose yra įrašas apie reikalavimo perleidimą faktoriui. Atsakovas UAB „Sauliaus pervežimai“ pateikė UAB „Bleiras“ PVM sąskaitas–faktūras Nr. SP-00552/2008, SP-00553/2008, SP-00554/2008, SP-00558/2008, SP-00559/2008, SP-00560/2008, SP-00561/2008, SP-00562/2008, kuriose yra įrašas apie reikalavimo perleidimą faktoriui – ieškovui, tačiau pirkėjas UAB „Bleiras“ laiku savo įsipareigojimų neįvykdė. Pagal faktoringo sutarties VIII dalies sąlygas pardavėjas UAB „Sauliaus pervežimai“ įsipareigojo atsakyti faktoriui (ieškovui), jeigu pirkėjas (UAB „Bleiras“) nevykdys ar netinkamai vykdys prievoles, todėl ieškovas 2009-07-28 kreipėsi į UAB „Sauliaus pervežimai“ su reikalavimu vykdyti savo sutartines prievoles, tačiau UAB „Sauliaus pervežimai“ savo įsipareigojimų neįvykdė. 2009-07-29 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą S. G. su pasiūlymu taikiai spręsti susidariusią situaciją, įvykdant uždelstus sutartinius įsipareigojimus per papildomai nustatytą terminą, tačiau į šį ieškovo reikalavimą atsakovas S. G. nereagavo ir įsiskolinimo nesumokėjo.

4Atsakovas S. G. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka. UAB „Bleiras“ yra iškelta bankroto byla. Nei iki bankroto bylos iškėlimo, nei po jos iškėlimo atsakovas nebuvo informuotas apie tai, kad UAB „Bleiras“ netinkamai vykdė mokėjimus ieškovui, o taip pat UAB „Sauliaus pervežimai“. Pagal Faktoringo sutartį, jei pirkėjas laiku ir tinkamai neatsiskaito su faktoriumi, faktorius turi teisę stabdyti finansavimą ir informuoti apie tai pardavėją, tačiau iš ieškovo pateiktų PVM sąskaitų–faktūrų matyti, jog šių veiksmų imtasi nebuvo. Taip pat nėra informacijos apie tinkamą pardavėjo informavimą apie netinkamą pirkėjo įsipareigojimų vykdymą faktoriui. Šiuo atveju ieškovas nesilaikė Faktoringo sutarties VIII dalies 8.2 p. sąlygų.

5Atsakovas UAB „Sauliaus pervežimai“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nuo 2010-01-04 yra sustabdęs savo veiklą. Ieškovas nesilaikė Faktoringo sutarties, nes nestabdė tolimesnio finansavimo 2008-10-18 ir neinformavo pardavėjo apie neapmokėtą PVM sąskaitą–faktūrą Nr. SP-00552/2008, išrašytą 2008-08-18.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė solidariai iš atsakovo UAB „Sauliaus pervežimai“ ir atsakovo S. G. ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ 70 049,55 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 70 049,55 Lt sumą, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. kovo 15 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas konstatavo, jog remiantis 2007-11-19 šalių pasirašytu susitarimu, sąskaitos–faktūros dėl atsiskaitymo už transporto paslaugas, už transporto priemonių nuomą buvo pateiktos UAB „Bleiras“, tačiau ši bendrovė neatsiskaitė su ieškovu, laiku neįvykdė įsipareigojimų. Pateiktose apmokėti sąskaitose–faktūrose nurodyta, jog reikalavimas yra perleistas ir mokėjimai turi būti atlikti UAB „Swedbank lizingas“. Teismas pažymėjo, jog pateikta reikalavimų suma neviršija sutartyje nurodyto faktoringo limito (b.l. 6-25). Remiantis sutartimis bei susitarimu, pretenzija dėl sutarties vykdymo 2009-07-28 pareikšta UAB „Sauliaus pervežimai“, tačiau įsipareigojimai nebuvo įvykdyti nei pagal laidavimo, nei pagal faktoringo sutartis. Teismas konstatavo, jog pagal šalių pasirašytos laidavimo sutarties sąlygas (1 ir 2 punktai) laiduotojas S. G. laidavo už UAB „Sauliaus pervežimai“ ir įsipareigojo atsakyti solidariai ta pačia apimtimi, kaip ir UAB „Sauliaus pervežimai“. Nustatė, kad PVM sąskaitose–faktūrose, kurias išrašė UAB „Sauliaus pervežimai“ ir pateikė mokėtojui (pirkėjui) UAB „Bleiras“, nurodyta sąlyga, kad reikalavimas pagal sąskaitas yra perleistas ir mokėjimas turi būti atliktas UAB „Swedbank lizingas“ (b.l. 15-22). Teismas, remdamasis šalių pasirašytomis faktoringo ir laidavimo sutartimis, papildomais susitarimais, sąskaitomis–faktūromis, skolos paskaičiavimais bei vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.1-6.6, 6.37, 6.38, 6.59, 6.76, 6.81, 6.189, 6.210, 6.909 str. nuostatomis, padarė išvadą, jog priteistina solidariai iš atsakovų UAB „Sauliaus pervežimai“ ir S. G. ieškovui 70 049,55 Lt skola ir penkių procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. kovo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Atsakovai UAB „Sauliaus pervežimai“ ir S. G. pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas, kadangi nebuvo tinkamai išnagrinėtos visos faktinės aplinkybės bei pritaikytos teisės normos.

8Pirmosios instancijos teismas ex officio turėjo aiškintis, ar šalių sudaryta faktoringo sutartis nėra prieštaraujanti imperatyvioms teisės normoms, taip pat turėjo aiškintis, kokiu tikslu buvo sudaryta Faktoringo sutartis, jeigu pats asmuo suteikia atitinkamas paslaugas ir vėliau pats turi atsakyti, jei skolininkas neapmoka kliento pateiktų sąskaitų. Ieškovas nesąžiningai įtraukė į faktoringo sutartį VIII dalį „Regresas“, kadangi šioje dalyje esančios nuostatos atsakovams buvo ypač nenaudingos, reiškusios, kad jie patys turi atsiskaityti už jų pačių suteiktas paslaugas. Atsakovams faktoringo sutartis neturi jokios ekonominės naudos. Be to, ji prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Faktoringo sutartis ir laidavimo sutartis buvo paruošta UAB „Swedbank lizingas“ teisininkų, atsakovams nebuvo leista daryti jokių pakeitimų jose ir atsakovai buvo verčiami kaip galima greičiau jas pasirašyti, kadangi trečiasis asmuo BUAB „Bleiras“ pageidavo kaip galima greičiau pirkti iš atsakovų prekes, už kurias atsiskaitymas buvo garantuotas pagal Faktoringo sutartį.

9Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino situacijos, ar ieškovas elgėsi sąžiningai ir pats neatliko atitinkamų veiksmų, kurie galėjo sąlygoti trečiojo asmens BUAB „Bleiras“ neatsiskaitymą, t.y. teismas privalėjo aiškintis aplinkybes, ar pats ieškovas buvo atlikęs kokius nors aktyvius veiksmus, siekdamas išieškoti iš BUAB „Bleiras“ mokėjimus pagal turimas reikalavimo teises. Ieškovas atsakovams pradėjo rašyti laiškus tik praėjus daugiau kaip metams nuo faktoringo sutarties galiojimo pabaigos. Ieškovas, veikdamas kaip verslo subjektas, kurio tikslas yra gauti pelną, privalėjo elgtis aktyviai ir nedelsiant teikti atitinkamą informaciją atsakovams, jog trečiasis asmuo BUAB „Bleiras“ neapmoka sąskaitų, turėjo imtis atitinkamų aktyvių veiksmų, siekdamas išsiieškoti priklausančias pinigines lėšas, tačiau daugiau kaip dvejus su puse metų ieškovas nieko nedarė ir tokie paties ieškovo veiksmai leido pačiam patirti nuostolį.

10Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 185 str., kadangi nieko nepasisakė apie tai, kad ieškovas praleido CK 6.88 str. numatytą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą, nes faktoringo sutartis baigėsi 2008-03-30. Nepareiškus ieškinio per nustatytą terminą, laikytina, kad laidavimas yra pasibaigęs.

11Ieškovas yra pateikęs kreditorinį reikalavimą BUAB „Bleiras“ bankroto byloje dėl tos pačios pinigų sumos. Tiek teisės aktai, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika pasisako, kad nėra galimybės reikšti to paties reikalavimo ir bankroto byloje, ir atskirai kitiems asmenims, kadangi yra reiškiamas tapatus reikalavimas. Kadangi ieškovas pirmiau pareiškė kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, kuris buvo patvirtintas, todėl ieškinys atsakovams yra neteisėtas ir nepagrįstas.

12Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Byla apeliacine tvarka nagrinėjama atsakovų S. G. ir UAB „Sauliaus pervežimai“ apeliacinio skundo ribose.

15Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių esmę, šalių pasirašytų sutarčių sąlygas, tinkamai taikė faktoringo ir laidavimo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas bei padarė tinkamas išvadas, kad ieškinys pagrįstai pareikštas solidariai pardavėjui ir laiduotojui, remiantis faktoringo ir laidavimo sutartimis bei papildomu susitarimu, todėl pirmosios instancijos teismas, padarydamas šias išvadas bei patenkindamas ieškinį pilnai, nepažeidė materialinių ar procesinių teisės normų nuostatų, o apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai nepaneigia skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

16CPK 312 str. numato draudimą apeliaciniame skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

17Atsakovai apeliaciniame skunde kelia klausimą, kuris nebuvo keliamas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, t.y. dėl Faktoringo sutarties atitikimo imperatyvioms teisės normoms, motyvuodami tuo, kad pirmosios instancijos teismas ex officio turėjo aiškintis, ar šalių sudarytos faktoringo sutarties sąlyga – kad atsakovas pats turi atsakyti ieškovui, jeigu pirkėjai netinkamai vykdys savuosius įsipareigojimus, – nėra prieštaraujanti imperatyvioms teisės normoms, taip pat turėjo aiškintis, kokiu tikslu buvo sudaryta Faktoringo sutartis.

18Pagal įstatyminį reguliavimą faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui (skolininkui), o klientas perleidžia arba įsipareigoja perleisti finansuotojui piniginį reikalavimą skolininkui (finansavimas su sąlyga perleisti piniginį reikalavimą) ir mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą (CK 6.903 straipsnio 1 dalis). Faktoringo sutarties dalyku, kuriam teikiamas finansavimas, gali būti piniginis reikalavimas, pagal kurį jau yra suėjęs mokėjimo terminas (esamas reikalavimas), taip pat atsirasianti teisė gauti pinigines sumas (būsimas reikalavimas) (CK 6.905 straipsnio 1 dalis). Jeigu finansuotojas pareikalauja įvykdyti jam perleistą piniginį reikalavimą, o skolininkas jo neįvykdo ar įvykdo netinkamai, tai klientas neatsako už tokius skolininko veiksmus, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.906 straipsnio 3 dalis).

19Faktoringo veikla yra specifinio pobūdžio. Faktoringo santykiams yra būdingi šie pagrindiniai elementai: 1. finansavimas arba išankstinis apmokėjimas už perleidžiamą reikalavimą (pinigų perdavimas klientui); 2. perleidžiamas piniginis reikalavimas; 3. finansuotojas perduoda klientui pinigus už kliento reikalavimą, kylantį iš santykių su trečiuoju asmeniu (skolininku), kuris nėra faktoringo sutarties šalis; 4. faktoringo sutartis yra atlygintinė.

20Pažymėtina, kad faktoringo sandoris apima daug sudėtingesnius santykius nei reikalavimo perleidimo sandoris. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi pradinis kreditorius savo reikalavimo teisę perduoda kitam asmeniui – naujam kreditoriui, o pats nustoja būti prievolės šalimi (CK 6.101 str.). Reikalavimo perleidimu siekiama pakeisti pradinį kreditorių nauju kreditoriumi, t. y. vienos iš sandorio šalies (kreditoriaus) pakeitimas prievolėje, o faktoringo sutarties pagrindu klientas (sutartį pasirašęs asmuo) siekia gauti sutartyje numatyto dydžio pajamas (finansavimą) dar iki skolininko prievolės įvykdymo, užsitikrinti stabilius pinigų srautus. Faktoringo teisiniai santykiai paprastai trunka ilgą laiką ir yra nevienkartiniai. Faktoringo sutartys būna dviejų rūšių: Faktoringo sutartis be regreso teisės – faktoriaus ir kliento susitarimas, kai klientas, parduodamas faktoriui reikalavimo teisę į skolininką, neįsipareigoja padengti galimų faktoriaus nuostolių dėl skolininko nemokumo, Faktoringo sutartis su regreso teise – klientas atsako už skolininko neapmokėtas sąskaitas, t.y. jis įsipareigoja jas apmokėti arba perpirkti iš faktoriaus (faktorius reikalavimo teisę pagal neapmokėtas sąskaitas – faktūras perleidžia atgal klientui). Taigi, šiuo atveju šalys yra laisvos pačios susitarti kokią sutartį sudaryti, t.y. Faktoringo sutartį be regreso teisės ar Faktoringo sutartį su regreso teise.

21Šioje byloje tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Sauliaus pervežimai“ sudarytos faktoringo sutarties Nr. 57077 sąlygos aiškiai ir nedviprasmiškai numato, kad skolininkui neapmokėjus sąskaitoje numatytos sumos, šiuos įsipareigojimus privalo įvykdyti pardavėjas – UAB „Sauliaus pervežimai“ (2007-03-30 pasirašytos Faktoringo sutarties bendrųjų sąlygų VI skyrius (laidavimas), nuo 2008-06-25 įsigaliojusių Faktoringo sutarties bendrųjų sąlygų redakcijos VIII skyrius (regresas)), t.y. šalys sudarė Faktoringo sutartį su regreso teise ir tokia sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Atsižvelgiant į tai, kad CK aiškiai numato šalių teisę susitarti dėl pardavėjo atsakomybės sąlygų už pirkėjo neįvykdytus įsipareigojimus, todėl remiantis minėtomis Faktoringo sutarties sąlygomis darytina išvada, jog ieškovas pagrįstai reikalavo iš UAB „Sauliaus pervežimai“ įvykdyti trečiojo asmens BUAB „Bleiras“ neįvykdytas prievoles.

22Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo procesinės pareigos aiškintis, kokiu tikslu buvo sudaryta Faktoringo sutartis, kadangi šiuo atveju abi sutarties šalys yra verslo subjektai, t.y. abi yra turinčios tiek atitinkamų derybų įgūdžių, tiek galimybę pasikonsultuoti su teisininku prieš pasirašydamos bet kokią sutartį. Šalys yra laisvos derėtis, o jei pasiektas susitarimas yra kuriai nors pusei nepriimtinas, – šalys laisvos nesudaryti sutarties. Šiuo atveju UAB „Sauliaus pervežimai“, laisva valia sudarydamas Faktoringo sutartį gavo ne tik sutartyje numatytas teises, bet prisiėmė ir pareigas, t.y. su Faktoringo sutarties netinkamu vykdymu susijusią riziką. Be to, byloje dalyvavo Faktoringo sutartį sudariusios UAB „Sauliaus pervežimai“ vadovas, kuris dėl Faktoringo sutarties sudarymo tikslų ir aplinkybių pastabų neturėjo, o bylos nagrinėjimo metu nebuvo ginčijamas Faktoringo sutarties galiojimas.

23Atkreiptinas dėmesys, jog apeliacinis skundas taip pat grindžiamas argumentu, jog atsakovams buvo daromas ekonominis spaudimas pasirašyti Faktoringo ir laidavimo sutartis, neleidžiant daryti jokių pakeitimų jose. CK 1.91 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog sandoris, kuris buvo sudarytas dėl ekonominio spaudimo, pripažįstamas negaliojančiu. Pažymėtina, jog sandoris, sudarytas dėl ekonominio spaudimo, pripažįstamas negaliojančiu, tik pareiškus tokį reikalavimą teisme ir esant nustatytoms tai įrodančiomis aplinkybėmis. Kadangi šiuo atveju toks reikalavimas nebuvo pareikštas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo ex officio nagrinėti šių aplinkybių, todėl dėl jų nepasisako.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas S. G. su ieškovu buvo sudaręs laidavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo atsakyti visu savo turtu, jei UAB „Sauliaus pervežimai“ nevykdys ar netinkamai vykdys prievoles pagal faktoringo sutartį ar bet kurią UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Sauliaus pervežimai“ sudarytą faktoringo sutartį (b.l. 23). Laidavimo sutarties tikslas – gaunant už tai atlyginimą ar jo negaunant atsakyti kito asmens kreditoriams veikiant dėl kitų interesų. Versle paprastai toks interesas yra garantuoti kreditoriams, kad ūkio subjektas patikimas partneris, kuriuo galima pasitikėti, ir taip siekti normalios, netrikdomos asmens, už kurį laiduojama, veiklos. Tiek S. G., būdamas UAB „Sauliaus pervežimai“ akcininkas, tiek ieškovas yra verslo subjektai. Laidavimo sutartį šalys sudarė savanoriškai, ir tai atitiko abiejų šalių interesus.

25Atsakovai apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 185 str., kadangi netaikė ieškinio senaties termino. Pasak atsakovų, ieškinys turėjo būti pareikštas per CK 6.88 straipsnyje įtvirtintą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą nuo 2008-03-30, t.y. per 3 mėnesius nuo Faktoringo sutarties pabaigos; kadangi ieškinys per nustatytą terminą nebuvo pateiktas, laikytina, jog laidavimas yra pasibaigęs. Apeliacinės instancijos teismas šiuos atsakovų argumentus atmeta kaip nepagrįstus, kadangi teismas taiko ieškinio senaties terminą tik kai yra suinteresuoto asmens prašymas. Atkreiptinas dėmesys, jog kasacinis teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško prievolių įvykdymo pagal sutartį, tai CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje „Swedbank“, AB, (buvęs pavadinimas – AB bankas „Hansabankas“) v. P. B., D. B., bylos Nr. 3K-7-229/2009). Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009).

26Šiuo atveju tarp atsakovo S. G. ir ieškovo sudarytoje laidavimo sutartyje yra aiškiai aptartas laidavimo pabaigos momentas, t.y. visiškas įsipareigojimų prievolių įvykdymas pagal Faktoringo sutartį. Atsižvelgiant į tai, netaikytinas CK 6.88 str. įtvirtintas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas.

27Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovas yra pateikęs kreditorinį reikalavimą BUAB „Bleiras“ bankroto byloje dėl tos pačios pinigų sumos, todėl šis ieškinys atsakovams neteisėtas ir nepagrįstas, yra atmestinas. Atkreiptinas dėmesys, jog tarp šalių sudarytos Faktoringo sutarties Bendrųjų sąlygų VIII dalyje numatyta pardavėjo – atsakovo UAB „Sauliaus pervežimai“ solidarioji atsakomybė už pirkėjo – BUAB „Bleiras“ neįvykdytas prievoles (b.l. 7-12). Taip pat laidavimo sutartimi atsakovas S. G. solidariai atsako už UAB „Sauliaus pervežimai“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles pagal faktoringo sutartį. Esant solidariajai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Solidariosios prievolės atsiradimo pagrindai, esant pasyviajam prievolės daugetui, nustatyti CK 6.6 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią solidarioji skolininkų prievolė gali atsirasti arba pagal įstatymą, arba šalių susitarimą, taip pat, kai prievolės dalykas yra nedalus. Solidarioji skolininkų prievolė tarnauja kreditoriaus teisių apsaugai ir kartu varžo skolininkų teises. Dėl šios priežasties ta aplinkybė, kad UAB „Swedbank lizingas“ kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas trečiojo asmens BUAB „Bleiras“ bankroto byloje, neatima iš UAB „Swedbank lizingas“ teisės pareikšti ieškinį kitiems solidariems bendraskoliams.

28Kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

29Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės bei argumentai nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu, todėl skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

31Atsakovų S. G. ir UAB „Sauliaus pervežimai“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti... 4. Atsakovas S. G. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka. UAB... 5. Atsakovas UAB „Sauliaus pervežimai“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimu... 7. Atsakovai UAB „Sauliaus pervežimai“ ir S. G. pateikė apeliacinį skundą,... 8. Pirmosios instancijos teismas ex officio turėjo aiškintis, ar šalių... 9. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino situacijos, ar ieškovas elgėsi... 10. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 185 str., kadangi nieko nepasisakė... 11. Ieškovas yra pateikęs kreditorinį reikalavimą BUAB „Bleiras“ bankroto... 12. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti, o Vilniaus miesto... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 15. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 16. CPK 312 str. numato draudimą apeliaciniame skunde kelti reikalavimus, kurie... 17. Atsakovai apeliaciniame skunde kelia klausimą, kuris nebuvo keliamas... 18. Pagal įstatyminį reguliavimą faktoringo sutartimi viena šalis... 19. Faktoringo veikla yra specifinio pobūdžio. Faktoringo santykiams yra būdingi... 20. Pažymėtina, kad faktoringo sandoris apima daug sudėtingesnius santykius nei... 21. Šioje byloje tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Sauliaus... 22. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo procesinės pareigos... 23. Atkreiptinas dėmesys, jog apeliacinis skundas taip pat grindžiamas argumentu,... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas S. G. su ieškovu buvo sudaręs... 25. Atsakovai apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog pirmosios instancijos... 26. Šiuo atveju tarp atsakovo S. G. ir ieškovo sudarytoje laidavimo sutartyje yra... 27. Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovas yra pateikęs kreditorinį... 28. Kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog apeliaciniame skunde... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 31. Atsakovų S. G. ir UAB „Sauliaus pervežimai“ apeliacinį skundą atmesti,...