Byla 2-537-494/2012
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant E.Drungilaitei, dalyvaujant ieškovams E. K., M. B., T. P., O. R., ieškovų atstovei adv. padėjėjai S.Arnašiūtei, trečiųjų asmenų atstovams J. B., L. K., vertėjai A.Stančinskai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. Ž., G. Š., L. L., E. K., M. K., M. B., J. B., T. P., O. R. patikslintą ieškinį atsakovams Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tretiesiems asmenims VĮ Registrų Centras Vilniaus filialui, Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisių pripažinimo,

Nustatė

2Ieškovai patikslintu ieškiniu (b.l.169-177, t.2) prašė: 1) pripažinti ieškovui A. Ž., a.k. ( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jam priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinį; 2) pripažinti ieškovei G. Š., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esantį pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinį; 3) pripažinti ieškovei L. L., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą indeksu Nr. 12I1/ž ir garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esantį pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinius; 4) pripažinti ieškovei E. K., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esantį pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinį; 5) pripažinti ieškovei M. K., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esantį pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinį; 6) pripažinti ieškovei M. B., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esantį pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinį; 7) pripažinti ieškovei J. B., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esantį pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 1G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinį; 8) pripažinti ieškovei T. P., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), ir garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esančius pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ) kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinius; 9) pripažinti ieškovei O. R., a.k( - ) teisę įregistruoti asmeninės nuosavybės teise garažą – boksą, unikal. Nr. ( - ), esantį pastate, unikal. Nr. ( - ), pažymėtą plane indeksu 2G1/b, esantį ( - ), kaip jai priklausančio buto, unikal. Nr. ( - ), priklausinį.

3Nurodė, kad ieškovai pirkimo-pardavimo sutartimis ir paveldėjimo teisės liudijimų pagrindu nuosavybės teise įgijo gyvenamuosius butus su rūsiais, esančius ( - ), šiuose nuosavybės teisės perleidimo aktuose buvo nurodytas tik vienas iš butų priklausinių – rūsys, bet nebuvo nurodyta, kad perleidžiami ir garažai. Taip pat buvę ir esantys butų priklausiniais. taip atsitiko todėl, kad garažai tuo metu nebuvo inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti, vykdant LR Vyriausybės 1992-01-03 nutarimą Nr.2 likviduoti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančias TSRS gynybos ir vidaus reikalų ministerijų butų ir komunalinio ūkio eksploatavimo dalis ir jų eksploatuojamų butų fondą su priklausiniais perduoti miestų ir rajonų, kurių teritorijoje yra šios dalys, savivaldybėms bei 1993-01-30 LR Krašto apsaugos ministerijos įsakymą Nr.77 „Dėl išvedamų Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų užimamų teritorijų, pastatų ir įrenginių perėmimo tvarkos patvirtinimo“. Ieškovams priklausantys gyvenamieji butai su priklausiniais, tarp jų ir garažai, buvo pastatyti nuo 1972m. iki 1980 m. kariniame dalinyje Nr. ( - ), ( - ), karinio dalinio lėšomis ir buvo priskirtini turtui, kurį Lietuvos Respublikos teritorijoje neteisėtai valdė SSRS kariniai daliniai, šie objektai nebuvo inventorizuojami. Remiantis 1991-12-20 Įstatymo „Dėl SSSR karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų neteisėtai valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 1, 2, 3 str., LR Vyriausybės 192-01-03 nutarimu Nr. 2, nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybė perėmė minėtoje teritorijoje esančius pastatus su priklausiniais, tame tarpe ir garažus, esančius ( - ). Jokių dokumentų, patvirtinančių garažų ir ūkinių pastatų priklausomybę nėra išlikę. Garažai, kaip butų priklausiniai, taip pat neminimi ir SSRS turto priėmimo-perdavimo aktuose, tačiau minėti pastatai matosi minėtos gyvenvietės planuose.

4Nurodytoje teritorijoje pastatytuose gyvenamuosiuose namuose gyveno karininkų šeimos ir naudojosi butams priskirtais priklausiniais, o nuo 1980 m., kai buvo pastatyti ir garažai, ir garažais. Išvedus okupacinę armiją, pradėjus įgyvendinti SSSR priklausančio turto perdavimą savivaldybėms, kai kurie kariškiai liko ten gyventi, privatizavę butus, vėliau perleido butus su jiems priklausančiais garažais tretiesiems asmenims ir ieškovams. Ieškovams kartu su gyvenamosiomis patalpomis buvo perleisti ir minėti garažai, nors jie pirkimo-pardavimo sutartyse ar paveldėjimo aktuose nenurodyti, ieškovai visą laikotarpį nuo butų įsigijimo naudojasi garažais lengvųjų automobilių ar kitų namų ūkio daiktų laikymui, remontuoja juos, jokie kiti asmenys į garažus jokių pretenzijų nėra pareiškę. Vilniaus rajono savivaldybės ( - ) seniūnijos namų knygose yra įrašai apie garažų priklausomybę ieškovams. Ieškovai 2006 m. savo lėšomis atliko garažų inventorizaciją, yra sudarytos garažų kadastrinių matavimų bylos. Dar 2006 m. ieškovai kreipėsi į VĮ Registrų Centras dėl garažų įregistravimo, pateikė kadastrinių matavimų bylas, seniūnijos pažymas, kuriose nurodyta, kad garažai pastatyti 1980 m. ir nuosavybės teise priklauso ieškovams, tačiau VĮ Registrų Centras atsisakė įregistruoti minėtą nekilnojamąjį turtą, nurodydamas, kad ieškovai turėtų pateikti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius garažų suformavimo (statybos) teisėtumą. Ieškovai tokių dokumentų negalėjo pateikti, kadangi garažai buvo pastatyti dar 1980 m karinio dalinio teritorijoje gyvenančių kariškių, garažai nebuvo suformuoti kaip nekilnojamojo turto vienetai ir inventorizuoti.

5Ieškovė L. L. pagal 1995-06-24 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 2 kambarių butą su rūsiu (unikal. Nr. ( - )), ( - ), dabartinis adresas ( - ). Nors šioje pirkimo-pardavimo sutartyje nenurodyta, kad butui priklausė du garažai – 1G1/p 26,08 kv. m ploto bei 12I1/ž 19 kv. m ploto, pastatyti 1980 m., tačiau L. L. minėta pirkimo-pardavimo sutartimi taip pat įgijo, jais naudojosi ir tebesinaudoja iki šiol, tai patvirtina 2006-08-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos pažyma Nr. ( - ), 2004-2008 m. ūkinės knygos Nr.6 įrašai.

6Ieškovė G. Š. 1992-05-27 Pirkimo-pardavimo sutarties ir 1996-05-27 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 3 kambarių butą su priklausiniais, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Kartu su butu G. Š. įgijo ir gelžbetoninį garažą, pastatytą 1980 m. Nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo G. Š. garažu naudojasi, jį valdo, remontuoja. 2006-09-04 Riešės seniūnijos pažymoje nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ) įrašyta, kad G. Š. vardu ( - ) įregistruotas 3 kambarių butas su rūsiu ir garažas. pažymėtas 2G1/b, bokso kodas 1-3, pastatytas 1980; garažas yra įtrauktas į 1965-11-01 namų valdos techninės apskaitos bylą. G. Š. priklausančio garažo – bokso unikal. Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtas indeksu Nr. 2G1/b.

7Ieškovė E. K. po savo vyro V.J. K. mirties pagal 2003-01-21 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą bei pagal 2004-01-27 Pirkimo-pardavimo sutartį nuosavybės teise įgijo ½ buto su priklausiniais, ( - ). Iki vyro mirties, ieškovė E. K. kartu su vyru ir po vyro mirties, sąžiningai ir teisėtai naudojosi butui priklausančiu garažu, pastatytu 1980 m. ir garažu. E. K. priklausančio garažo unikal. Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtas indeksu Nr. 2G1/b. Tai patvirtina 2006-01-19 Riešės seniūnijos pažyma Nr. ( - ) ir 2004-2008 m. ūkinė knygos Nr. 6 asm. sąskaitos Nr. ( - ) įrašas.

8Ieškovė M. K. savo tėvo V.J. K. mirties pagal 2003-01-21 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą įgijo 1/8 buto su priklausiniais, ( - ). Iki mirties tėvas kartu valdė ir butui priklausantį garažą, pastatytą 1980 m. Ieškovei M. K. paveldėjus 1/8 buto unikal. Nr. ( - ), ji paveldėjo ir dalį garažo, unikal. Nr. ( - ), kaip buto priklausinį, esantį pastate Nr. ( - ), pažymėtą indeksu Nr. 2G1/b. Tai patvirtina 2006-01-19 Riešės seniūnijos pažyma Nr. ( - ).

9Ieškovas A. Ž. 1998-08-18 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2 kambarių butą su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos ieškovui buvo perleistas ir šio buto priklausinys - garažas, pastatytas 1980 m., nors jis pirkimo-pardavimo sutartyje ir nenurodytas. Ieškovas A. Ž. garažu naudojasi, jį valdo. 2006-05-18 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), A. Ž., gyv. ( - ), bute, įrašytas garažas (bokso Nr.1-1), pažymėtas indeksu 1G1/b, pastatytas 1980, garažo unikal. Nr. ( - ).

10Ieškovė M. B. 1999-02-19 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 1 kambario butą su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjai ieškovei M. B. perleido ir butui priklausantį garažą, pastatytą 1980 m., nors jis pirkimo-pardavimo sutartyje ir nenurodytas. Tai patvirtina O. Z. paaiškinimas Vilniaus rajono apylinkės teismui. Nuo buto įgijimo dienos M. B. garažu naudojasi, jį valdo. 2005-10-27 Riešės seniūnijos pažymoje Nr.23A-662(5.7) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.7, asmens sąskaitą Nr. ( - ), M. B., gyv. ( - ), bute, įrašytas gelžbetoninis garažas, pastatytas 1980, garažo unikal. Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtas indeksu Nr. 1G1/b.

11Ieškovė T. P. (buvusi ( - )) 1992-11-23 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2 kambarių butą 38,98 kv. m su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Pagal pirkimo-pardavimo sutartį ieškovė T. P. taip pat ir butui priklausančius garažus Nr. 7 ir Nr.9, pastatytus 1980 m., kuriais naudojasi nuo buto įsigijimo, kaip buto priklausiniais. 2006-06-27 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), T. P., ( - ), bute, įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b (bokso žymėjimas 7, bendras plotas 32,91) bei garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b (bokso žymėjimas 9, bendras plotas 21,53), pastatyti 1980, garažų unikal. Nr. ( - ) ir unikal. Nr. ( - ), esantys pastate Nr. ( - ), pažymėtame indeksu Nr. 2G1/b.

12Ieškovė O. R. 1992-05-19 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2 kambarių butą su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Pagal pirkimo-pardavimo sutartį ieškovė O. R. taip pat ir butui priklausantį garažą, pažymėtą 5, pastate, pažymėtame indeksu 2G1/b, garažu, pastatytu 1980 m., naudojasi nuo buto įsigijimo. 2006-05-22 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), O. R. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b (žymėjimas 5, plotas 25,21), pastatytas 1980, garažo unikal. Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtame indeksu Nr. 2G1/b.

13Ieškovė J. B. pagal 1995-04-13 Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. ( - ) nuosavybės teise įgijo 2 kambarių butą su rūsiu, ( - ), dabartinis adresas ( - ). Tiek iki vyro mirties tiek ir po to buvo naudojamasi butui priklausančiu garažu. 2011-12-12 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), J. B. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pažymėtas indeksu 1G1/p, 25,61 ploto, pastatytas 1980, garažo unikal. Nr. ( - ), esantis pastate Nr. ( - ), pažymėtame indeksu Nr. 1G1/p.

14Ieškinį grindžia tuo, kad, ieškovai, neturi kitos išeities, kaip tik kreiptis į teismą dėl nuosavybės teisės į nurodytus garažus, kaip gyvenamųjų butų priklausinius, pripažinimo CK 4.13 str. 1, 2 d. d., 4.14 str. 1 d., 1964 m. CK 153 str., 4.19 str. 1 d. pagrindu, t.y. dėl teisės įregistruoti asmeninės nuosavybės teise konkrečius garažus, kadangi garažų statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai nėra išlikę, nes tuo metu nebuvo privaloma inventorizacija ir teisinė registracija. Taip pat 2003-03-03Vyriausybės nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo“ 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 – 3.2 punktais.

15Ieškovė E. K. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad garažas pirkimo sutartyje nebuvo nurodytas, garažą parodė buvęs savininkas, už garažą buvo mokėta, garažu naudojosi, jį remontavo.

16Ieškovė M. B. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, jog buto pirkimo pardavimo sutartyje garažas nenurodytas, bet garažą aprodė prieš tai buvę savininkai.

17Ieškovė T. P. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad perkant butą, garažas buvo jai parodytas ir buvo pasakyta, kad tai buto priklausinys.

18Ieškovė O. R. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad tuomet kas pirko butą, tas ir naudojosi garažais.

19Ieškovai A. Ž., G. Š., L. L., J. B., M. K. į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, yra atstovaujami atstovo, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

20Ieškovų atstovė prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais pagrindais, papildomai nurodė, kad pirkimo-pardavimo sutartyse garažai nebuvo paminėti. 1992-05-26 akte nėra nurodyta tokių objektų kaip garažai, bet čia konstatuojama, kad buvo perduotas visas karinis miestelis, o tame miestelyje ir buvo pastatyti garažai. Ieškovai naudojasi garažais, nes galvojo, kad įsigijo šį turtą kaip savo.

21Atsakovas LR Vyriausybė, atstovaujama LR Aplinkos ministerijos ir LR Krašto apsaugos ministerijos teisės departamento, atsiliepimuose į ieškinį bei jo patikslinimą (b.l. 147-154, t.2; b.l. 27-31,t.3), nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad kartu su butu įgijo nuosavybės teises į buto priklausinį – garažą. Ginčo nekilnojamojo turto objektai yra LR valstybės turtas, kadangi, tuomet, įstatymų nustatyta tvarka, Vilniaus rajono savivaldybė, šalia gyvenamųjų namų (kurie buvo perimti Vilniaus rajono savivaldybės), ( - ) kaime, pastatytų ir eksploatuotų karinio dalinio Nr. ( - ), kitų nekilnojamojo turto objektų neperėmė. Butai, priklausę minėtam daliniui ir perimti Vilniaus rajono savivaldybės, galėjo būti parduoti gyventojams LR Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau, Vilniaus rajono savivaldybė, neperėmusi ginčo garažų, negalėjo sudaryti sandorių dėl šių garažų perleidimo. Ginčo garažai nėra skirti tarnauti pagrindiniam daiktui (gyvenamajam namui), nėra susiję su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi, todėl negali būti laikomi namo (butų) priklausiniais. Pažymėjo, kad butai, kuriuos privatizavo ieškovai (ar asmenys, iš kurių ieškovai vėliau įgijo butus), Vilniaus rajono savivaldybei buvo perduoti 1992 m. Ieškovai, tuo tarpu, remiasi Riešės seniūnijos pažymomis apie įrašus, padarytus 2004-2006 m. ūkinėse knygose. Kaip minėta, Vilniaus rajono savivaldybė ginčo garažų neperėmė ir jie liko valstybės nuosavybe, todėl darytina išvada, kad įrašai ūkinėse knygose pagrindžia tik tą faktą, kad ieškovai teisėtai naudojosi valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

22Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį (b.l. 33-36, t.3), nurodė, kad ieškinys nepagrįstai pareikštas atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, kaip asmeniui, kuri turi pagal ieškinį atsakyti kaip pažeidęs ieškovų teises. Ginčo garažai ieškinyje nurodytu laikotarpiu nebuvo perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai įstatymų nustatyta tvarka, jie ir liko valstybės nuosavybe. Ieškovų pateiktuose nuosavybės teisių į butus atsiradimą patvirtinančiuose dokumentuose nėra nurodyta, kad ieškovai kartu su butu įgijo nuosavybės teises į buto priklausinį garažą. Neprieštarauja, kad ieškovų prašymas būtų patenkintas esant įstatymų nustatytiems pagrindams.

23Atsakovo atstovė, palaikydama atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, papildomai nurodė, kad rajono savivaldybė į ieškinyje nurodytus garažus nepretenduoja. Dėl ieškovų pateiktų pažymų, tai paaiškinimas yra toks, kad žmonės kreipėsi į seniūniją, nurodė, kad naudojasi garažais, juos prižiūri, tai ir buvo išduotos tokios pažymos

24Tretysis asmuo VMI prie FM atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

25Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius atsiliepime į ieškinį (b.l.124-128, t.2) trumpai nurodė, kad Vilniaus rajono skyriaus duomenimis po garažais, esančiais ( - ), valstybinėje žemėje nėra suformuotas žemės sklypas, bylą prašė nagrinėti teismo nuožiūra.

26Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus atstovė posėdžio metu nurodė, kad prašo ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra, po ginčo garažais yra valstybinė žemė, jei ieškovams būtų pripažinta nuosavybės teisė, tuomet būtų suformuotas žemės sklypas, patikslintas žemės projektas.

27Trečiojo asmens VĮ Registrų Centras atstovas į posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant bei nurodė, kad palaiko savo poziciją, išsakytą atsiliepime į pirminį ieškovo ieškinį, kai dar VĮ Registrų Centras procesinė padėtis buvo atsakovas. Apie posėdį atstovui pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

28Liudytoja A. Č. parodė, kad kartu su ieškovėmis gyvena ( - ). Kai jos vyrą atsiuntė tarnauti į Lietuvą, tuomet gavo butą ir garažą, visiems, kas pirko butus, paliko ir garažus, garažai yra greta namo, jų yra maždaug penkiolika.

29Liudytoja T. A. parodė, kad žino apie karinį dalinį ( - ) k., kuriame kartu su vyru gavo butą ir garažą, kuriais naudojosi. Buvo taip, kad ir žmonės neturintys automobilių gaudavo garažus.

30Ieškinys atmestinas.

31Kaip nustatyta byloje, ieškovas A. Ž. 1998-08-18 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (registro Nr. ( - )) įgijo nuosavybės teise 2 kambarių butą (unikal. Nr. ( - )), ( - ), dabartinis adresas ( - ), butas jo nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras nuo 1998-08-20 (b.l.106-107, t.1; b.l.45, t.2); 2006-05-18 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-216 (5.5) (b.l. 121, t.1), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), A. Ž. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu – R ir garažas (bokso Nr.1-1), pažymėtas indeksu 1G1/b, pastatytas 1980 m., pagrindas: Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2006-04-03 Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (b.l. 113-120, t.1).

32Ieškovė G. Š. 1992-05-27 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-1313 ir 1996-07-31 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 3179 pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 3 kambarių butą su rūsiu (unikal. Nr. ( - )), v, dabartinis adresas ( - ), butas G. Š. nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras (b.l.122-127, t.1; b.l.47, t.2); 2006-09-04 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-446(5.5) (b.l.128, 129, t.1), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), G. Š. vardu, ( - ), įregistruotas 3 kambarių butas su rūsiu – R ir garažas (bokso kodas 1-3), pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980 m., pagrindas: Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2006-04-03 Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (b.l. 130-1135, t.1).

33Ieškovės E. K. nuosavybės teise 2004-01-27 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 945 pagrindu nuo 2004-02-09 VĮ Registrų centras įregistruota 1/4 d. 2 kambarių buto (unikal. Nr. ( - )), ( - ); ieškovės M. K. nuosavybės teise 2003-01-21 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. ( - ) pagrindu nuo 2004-01-20 VĮ Registrų centras įregistruota 1/8 d. 2 kambarių buto (unikal. Nr. ( - )), ( - ) (b.l.150-156, t.1; b.l. 49-51, t.2); 2006-01-19 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. 23A-52 (5.5) (b.l.157, t.1), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), E. K. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu ir garažas, pastatytas 1980 m., pagrindas: Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2006-04-03 Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (b.l. 130-1135, t.1). 2006-04-03 atlikti garažo unikal. Nr. ( - ), pažymėto indeksu Nr. 1 kadastriniai matavimai (b.l.158-162, t.1).

34Ieškovė L. L. 1995-06-24 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-3983 pagrindu (b.l.136, t.1) įgijo nuosavybės teisę į 2 kambarių butą su rūsiu (unikal. Nr. ( - )), ( - ), dabartinis adresas ( - ); butas L. L. nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras nuo 1995-07-04 (b.l.137, t.1; b.l.48, t.2); 2006-08-11 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-372 (5.5) (b.l.138, t.1), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), L. L. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas, pažymėtas indeksu 1A1/p su rūsiu – R ir garažas 1G1/b, bendras plotas 26,08 kv. m, pastatytas 1980 ir garažas 12I1/ž, pastatytas 1980, bendras plotas – 19,00 kv. m, pagrindas: Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2006-04-03 Nr. ( - ), registro Nr. ( - )ir byla ( - ), registro Nr. ( - ) (b.l. 139-149, t.1).

35Ieškovė M. B. 1999-02-19 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-1197 pagrindu (b.l. 163, t.1), įgijo 1 kambario butą su rūsiu (unikal. Nr. ( - )), ( - ), dabartinis adresas ( - ); butas M. B. nuosavybės teise įregistruotas VĮ Registrų centras nuo 1999-02-26 (b.l.1164, t.1; b.l.52-53, t.2); 2005-10-27 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. 23A-662 (5.7) (b.l.1165, t.1), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.7, asmens sąskaitą Nr. ( - ), M. B. vardu, gyv. ( - ), vieno kambario bute, įrašytas gelžbetoninis garažas, pastatytas 1980; 2006-03-30 atlikti garažo unikal. Nr. ( - ), pažymėto indeksu Nr. 1G1/b. kadastriniai matavimai - byla ( - ), registro Nr. ( - )– (b.l.167-172, t.2).

36Ieškovė J. B. 1995-04-13 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. ( - ) pagrindu (b.l.173, t.1) įregistravo VĮ Registrų centras nuo 1995-05-02 nuosavybės teise 2 kambarių butą su rūsiu, (unikal. Nr. ( - )), ( - ), dabartinis adresas ( - ) (b.l.174, t.1; b.l.54-55, t.2); 2011-12-12 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-122 (5.5) (b.l.1176, t.1), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), J. B. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas, pažymėtas plane 1A1/p su rūsiu ir garažas – 1G1/p, 25,61 kv. m ploto, pastatytas 1980, pagrindas: Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2006-03-30 Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (b.l.1-7, t.2).

37Ieškovė T. P. 1992-11-23 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-3740 pagrindu (b.l.7-8, t.2) pagrindu nuo 1992-11-27 įregistravo VĮ Registrų centras nuosavybės teise 2 kambarių butą su rūsiu, (unikal. Nr. ( - )), ( - ), dabartinis adresas ( - ) (b.l.9, 56-57, t.2); 2006-06-27 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-282 (5.5) (b.l.10, t.2), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), T. P. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu - R, ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980, 32,91 kv. m ploto, garažo bokso žymėjimas 7 bei garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980 m., garažo-bokso žymėjimas 9, bendras plotas – 21,53 kv. m; pagrindas: Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2006-04-03 Nr. ( - ), registro Nr. ( - )ir byla 2006-04-03 Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (b.l.11-22, t.2).

38Ieškovė O. R. 1992-05-19 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-1099 pagrindu (b.l.23-24, t.2), nuo 1992-05-19 įregistravo VĮ Registrų centras nuosavybės teise 2 kambarių butą su rūsiu (unikal.Nr. ( - )), ( - ), dabartinis adresas ( - ) (b.l.25, 58, t.2); 2006-05-22 Riešės seniūnijos pažymoje Nr. A12-229(5.5) (b.l.26, t.2), nurodyta, kad pagal 2004-2008 m. ūkinę knygą Nr.6, asmens sąskaitą Nr. ( - ), O. R. vardu, ( - ), įregistruotas 2 kambarių butas su rūsiu - R ir garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, pastatytas 1980, 32,91 kv. m ploto, garažo bokso žymėjimas 7 bei garažas, pažymėtas indeksu 2G1/b, plotas – 25,21 kv.m, pastatytas 1980 m., pagrindas: Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2006-04-03 Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (b.l. 27-32, t.2).

392006-06-30 VĮ Registro centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendime Nr. 198 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo‘ (b.l.57-58, t.1), nurodyta, kad Vilniaus filialas 2006-04-20 ir 2006-04-24 sprendimais atsisakė tenkinti pareiškėjų (tame tarpe ir nagrinėjamoje byloje – ieškovų) prašymus dėl garažų boksų, esančių ( - ), įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą; kadangi pareiškėjai buvo nurodę, kad minėtus garažus pirko, Vilniaus filialas taip pat prašė pateikti garažų pirkimo-pardavimo sutartis. Pažymėjo, jog, kadangi pareiškėjai prašo įregistruoti garažų boksus, kurie pastatyti kaip vientisas pastatas (ar statinių kompleksas), kuris nėra pareiškėjams nuosavybės teise priklausančios namų valdos priklausinys, esantis suformuotoje vientisoje, pareiškėjams priklausančioje namų valdoje, todėl darytina išvada, kad 2003-03-03 Vyriausybės nutarimas Nr. 278 šiuo atveju negali būti taikomas, t.y. jame nurodyti dokumentai negali būti pagrindu įregistruoti garažus bei teises į juos Nekilnojamojo turto registre; pareiškėjai, norėdami įregistruoti savo nuosavybės teises į garažų boksus, turėtų pateikti ne tik jų nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, bet ir dokumentus, patvirtinančius garažų suformavimo (statybos) teisėtumą.

40Ieškovo pareiga yra nurodyti ieškinio pagrindą ir dalyką bei pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškinyje nurodytas aplinkybes (CPK 135, 178 str. str.).

411991-12-20 LR Įstatymo „Dėl SSSR karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų neteisėtai valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 1, 2, 3 straipsniai nustatė, kad bet kurie administraciniai teisės aktai ar sandoriai dėl Lietuvos valstybės, juridinių ir fizinių asmenų nuosavybės teise Lietuvoje turėto turto perdavimo ar skyrimo SSRS kariniams daliniams, karinėms įmonėms bei su jų buvimu susijusioms SSRS organizacijoms ir kitoms struktūroms yra niekiniai, negaliojantys nuo jų priėmimo, visi pastatai, statiniai, įrenginiai kartu su priklausiniais, įrengimais ir inventoriumi, kitoks SSRS karinių dalinių, karinių įmonių ar su jų buvimu ir aptarnavimu susijusių SSRS organizacijų bei kitų struktūrų įgytas ar sukurtas turtas Lietuvos Respublikos teritorijoje yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, bet kurie sandoriai dėl minėto turto (išskyrus sandorius, kuriais minėtą turtą įsigijo Lietuvos valstybė) yra negaliojantys nuo jų sudarymo. LR Vyriausybė 1992-01-03 nutarimu Nr. 2 nutarė likviduoti LR teritorijoje esančias buvusios TSRS Gynybos ministerijos ir TSRS Vidaus reikalų ministerijos butų ir komunalinio ūkio eksploatavimo dalis ir perduoti jų eksploatuojamų butų fondą ir komunalines, inžinerines komunikacijas bei įrengimus, gamybines bazes, transportą, mechanizmus ir kt. (išskyrus karinės paskirties turtą) miestų, rajonų, kurių teritorijoje yra šios dalys, savivaldybėms.

42Byloje ginčo dėl to, kad ieškinyje nurodyti ginčo garažai yra valstybei priklausančioje žemėje ir buvo pastatyti nuo 1972 m. iki 1980 m. kariniame dalinyje Nr. ( - ), Vilniaus rajono ( - ) kaime, karinio dalinio lėšomis ir buvo priskirtini turtui, kurį Lietuvos Respublikos teritorijoje neteisėtai valdė SSRS kariniai daliniai ir, kad šie objektai nebuvo suformuoti kaip nekilnojamojo turto vienetai bei inventorizuoti, byloje nekilo (26-28, 29-56, t.1; b.l.3-9, t.2). Nekilo ginčo ir dėl to, jog gyvenamieji namai, kuriuose yra ieškovams priklausantys nuosavybės teise butai, remiantis aukščiau nurodytais teisės aktais, buvo perduoti Vilniaus rajono savivaldybei.

43Ieškovai teigdami, jog remiantis 1991-12-20 Įstatymo „Dėl SSSR karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų neteisėtai valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ 1, 2, 3 str. str., LR Vyriausybės 1992-01-03 nutarimu Nr. 2, Vilniaus rajono savivaldybė perėmė minėtoje teritorijoje esančius pastatus su priklausiniais, tame tarpe ir garažus, esančius ( - ), jokių, tai patvirtinančių įrodymų, nepateikė. Priešingai, ieškovai patys nurodė, kad dokumentų, patvirtinančių garažų ir ūkinių pastatų priklausomybę nėra išlikę bei, kad garažai, kaip ieškovų butų priklausiniai, taip pat neminimi ir ieškovų pateiktame 1992-05-26 SSRS turto priėmimo-perdavimo akte. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija taip pat nurodė, kad ginčo garažai ieškinyje nurodytu laikotarpiu nebuvo perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai įstatymų nustatyta tvarka, jie ir liko valstybės nuosavybe. Tai, kad ieškovų paminėti pastatai matosi minėtos gyvenvietės planuose (b.l.26-28, t.1), nesudaro išvadai, kad ginčo garažai buvo perimti Vilniaus rajono savivaldybės. Atkreiptinas dėmesys, jog 1990–1994 metais viešosios nuosavybės, konkrečiai – butų ar gyvenamųjų namų priklausinių, perleidimas privačion nuosavybėn fiziniam asmeniui galėjo būti vykdomas 1991-05-28 Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su kompetentinga institucija, nes garažas galėjo būti priklausinys prie buto (gyvenamojo namo). Kiti viešosios nuosavybės teisės objektai, ne butų ar gyvenamųjų namų priklausiniai, fizinio asmens privačion nuosavybėn galėjo būti perleisti pagal 1991-02-28 Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą. Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, kompetentinga institucija privalėjo privatizuojamus objektus parengti privatizavimui, t. y. perkainoti objektą ir įtraukti į privatizavimo sąrašą, paskelbti viešą aukcioną, įvykus aukcionui – sudaryti su laimėtoju privatizuojamo objekto perleidimo sandorį. Tačiau ieškovai įrodymų apie tai, kad ginčo objektai – garažai, buvo jiems priklausančių butų priklausinys arba buvo privatizuotas kaip savarankiškas objektas, byloje nepateikė.

44Atsižvelgiant į byloje esančius Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose pirminius duomenis nuo 1992 metų apie ieškovams nuosavybės teise priklausančius butus (b.l.45-58, t.2), nurodytus ieškinyje, atkreiptinas dėmesys, jog nurodytu laikotarpiu tuomet galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr.297 patvirtinta „Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija“ (neteko galios nuo 1996-08-31), (toliau – Instrukcija). Vadovaujantis šia Instrukcija, visi negyvenamieji pastatai ir statiniai, jų tarpe ir garažų boksai, turėjo būti teisiškai registruojami; jog pastatus, statinius ir butus registruoja bei registravimo pažymėjimus išduoda valstybiniai inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurai; jog neregistruojami laikini bei savavališkai pastatyti pastatai, statiniai ir butai; jog registruojama tik inventorizavus ir valstybinei komisijai priėmus pastatą, statinį ir butą naudoti arba pasikeitus savininkui (Instrukcijos 1, 3, 5, 6 p). Registruojant nurodytus pastatus, savininkai turėjo pateikti registro įstaigai nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus (Instrukcijos 8-10 p.) Registro įstaiga, remdamasi pateiktaisiais dokumentais, registruodavo pastatą, statinį arba butą, o esant dokumentuose netikslumų, jų stokojant, turėdavo atsisakyti registruoti (Instrukcijos 11 p). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad asmens nuosavybės teisei į nekilnojamojo turto objektą atsirasti turėjo ir turi būti konkretus teisės aktuose numatytas nuosavybės teisės įgijimo pagrindas.

451996-08-23 Vyriausybės nutarimu Nr.1011, (negalioja nuo 1998-01-29), buvo patvirtinta teisinio statinių registravimo laikinoji tvarka (toliau – Tvarka). Pagal Tvarkos 1p., šia tvarka, registruojami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės, patikėjimo ir kitas teises į gyvenamuosius namus (jų dalis, butus), negyvenamuosius pastatus, statinius (jų dalis), įrenginius, garažus, garažų boksus, vandentiekio bokštus, tunelius, viadukus, kelius, gatves, aikštes, sodo namus, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitus objektus (toliau vadinama - statiniai), jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šis registravimas vadinamas teisine statinių registracija; pagal Tvarkos 2 p., 2.1 p., teisinė statinių registracija atliekama, kai registruojami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės (patikėjimo) teises į statinius. Pradinis dokumentų, patvirtinančių nuosavybės (patikėjimo) teises į statinius, registravimas atliekamas tais atvejais, kai statiniai registruojami pirmą kartą, taip pat kapitališkai suremontavus, rekonstravus, padalijus teisiškai įregistruotus statinius; šiame punkte nurodyti dokumentai registruojami, jeigu yra atlikta statinių techninė inventorizacija. Tvarkos 3 p. nustatė, jog statinius privalo teisiškai registruoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Tvarkos 4 – 4.12 p. p. buvo nurodyti teises į pastatus ir statinius patvirtinantys dokumentai, tame tarpe: statinių priėmimo naudoti aktai, savivaldybių tarybų ir valdybų sprendimai, notariškai patvirtintos pirkimo-pardavimo sutartys, paveldėjimo teisės liudijimai ir kt. kiti įstatymų nustatyti dokumentai, kurių pagrindu įgyjama nuosavybės (patikėjimo) teisė į statinius. Tvarkos 6 p. nurodyta, kad Statinius teisiškai registruoja valstybės įmonė Respublikinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras (toliau vadinama - Respublikinis inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuras) bei jo filialai.

461998-02-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 85 (negalioja nuo 2002-07-18) bei 2002-07-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 1129 (įsigaliojo nuo 2002-07-18 ir galioja su atitinkamais pakeitimais) buvo patvirtinti Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau - Nuostatai), kurie reglamentavo ir reglamentuoja, tame tarpe, žemės, statinių ir kito nekilnojamojo turto teisinį registravimą bei Nekilnojamojo turto registro paskirtį, objektus ir kt.

47Atkreiptinas ieškovų dėmesys, jog nagrinėjamu atveju ieškovų nurodyti argumentai dėl 2003-03-03Vyriausybės nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo“ bei jo nuostatų taikymo yra visiškai nepagrįsti, nes patys ieškovai ieškinį grindė tuo, kad ginčo garažus įsigijo kartu su jiems nuosavybės teise priklausančiais butais, ( - ), pirkimo-pardavimo sutarčių bei paveldėjimo teisės liudijimų pagrindu po 1992 metų. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, atmestinos kaip nepagrįstos ieškovų nurodytos aplinkybės, kad ginčo garažų perleidimą ieškovams patvirtina ieškovų pateikti 2004-2008 metų Riešės seniūnijos namų knygų išrašai, grindžiami 2006 metais atliktais ginčo garažų kadastrinių matavimų duomenimis (neįregistruotų Nekilnojamojo turto registre). Jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškovų nurodytas aplinkybes, kad ginčo garažai buvo ieškovams perleisti kartu su jiems priklausančiais butais, ieškovai nepateikė, nei viename iš aukščiau nurodytų sandorių nėra tokios nuorodos. Be to, ieškovų nurodyti ginčo garažai, kaip jų butų priklausiniai, randasi viename vientisame pastate, kuris nėra įregistruotas kaip nekilnojamasis daiktas, dėl to ginčo nekilo. Statiniai yra formuojami statybos įstatymo nustatyta tvarka, o nekilnojamas daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys bei teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti, o esant atitinkamiems dokumentams, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą yra įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą, tokie objektai turi būti inventorizuoti (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str., 12 str., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str., 12 str. str.).

48Civilinės teisės ir pareigos atsiranda iš Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių ir juridinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors ir nėra įstatymų numatyti, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas (CK 1.136 str., 1964 m. CK 4 str.). Atkreiptinas dėmesys, jog, teisinė pastatų registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į pastatus atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau pati nuosavybė atsiranda kitais teisės aktuose numatytais pagrindais (CK 4.47 str., 1964 m. 149 str.).

49Teisės normos, galiojusios ieškovams įsigyjant butus, ( - ), ieškinyje nurodytų sandorių sudarymo metu, nustatė, kad daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenumato ko kita (1964 m. CK 153 str., galiojusio iki 2001-07-01). Analogiškas teisinis reglamentavimas galioja ir CK 4.13 str., 4.14 str.). Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str.).

50Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje dėl daikto kvalifikavimo priklausiniu ir jo teisinio ryšio su pagrindiniu daiktu ne kartą yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi; konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis; tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2001; 2003-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1002/2003; 2006-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-453/2006; 2012-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2012 ir kt.).

51Todėl, esant ginčui, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, jo ryšį su pagrindiniu daiktu, jo naudojimu ir kitas su tuo susijusias aplinkybes, priskirtina asmeniui, kuriam priklauso pagrindinis daiktas, nagrinėjamu atveju, tokią pareigą turėjo ieškovai, vienok, tokių įrodymų ieškovai nepateikė, todėl remtis vien tik pačių ieškovų nurodytomis aplinkybėmis bei liudytojų A. Č. ir T. A., O. Z. paaiškinimu (b.l.166, t.) nėra pagrindo. Kita vertus, nesant teisinio pagrindo, suteikiančio ieškovams teisę į ginčo garažus, techninis ir funkcinis garažų ryšys (tokiam esant) su ieškovams priklausančiais butais, nesuteikia ieškovams teisės reikalauti pripažinti ginčo garažus jų butų priklausiniais.

52Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, ieškovų ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178, 185 str. str.).

53Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis CPK 259 str., 263-270 str. str., 448 str., teismas

Nutarė

54Ieškinį atmesti.

55Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovai patikslintu ieškiniu (b.l.169-177, t.2) prašė: 1) pripažinti... 3. Nurodė, kad ieškovai pirkimo-pardavimo sutartimis ir paveldėjimo teisės... 4. Nurodytoje teritorijoje pastatytuose gyvenamuosiuose namuose gyveno karininkų... 5. Ieškovė L. L. pagal 1995-06-24 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu... 6. Ieškovė G. Š. 1992-05-27 Pirkimo-pardavimo sutarties ir 1996-05-27... 7. Ieškovė E. K. po savo vyro V.J. K. mirties pagal 2003-01-21 Paveldėjimo... 8. Ieškovė M. K. savo tėvo V.J. K. mirties pagal 2003-01-21 Paveldėjimo... 9. Ieškovas A. Ž. 1998-08-18 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2... 10. Ieškovė M. B. 1999-02-19 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 1... 11. Ieškovė T. P. (buvusi ( - )) 1992-11-23 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu... 12. Ieškovė O. R. 1992-05-19 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo 2... 13. Ieškovė J. B. pagal 1995-04-13 Paveldėjimo teisės liudijimą Nr. ( - )... 14. Ieškinį grindžia tuo, kad, ieškovai, neturi kitos išeities, kaip tik... 15. Ieškovė E. K. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad garažas pirkimo... 16. Ieškovė M. B. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, jog buto pirkimo pardavimo... 17. Ieškovė T. P. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad perkant butą,... 18. Ieškovė O. R. prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad tuomet kas pirko... 19. Ieškovai A. Ž., G. Š., L. L., J. B., M. K. į posėdį neatvyko, apie... 20. Ieškovų atstovė prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais pagrindais,... 21. Atsakovas LR Vyriausybė, atstovaujama LR Aplinkos ministerijos ir LR Krašto... 22. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 23. Atsakovo atstovė, palaikydama atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes,... 24. Tretysis asmuo VMI prie FM atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jo atstovas į... 25. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 26. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 27. Trečiojo asmens VĮ Registrų Centras atstovas į posėdį neatvyko, prašė... 28. Liudytoja A. Č. parodė, kad kartu su ieškovėmis gyvena ( - ). Kai jos vyrą... 29. Liudytoja T. A. parodė, kad žino apie karinį dalinį ( - ) k., kuriame kartu... 30. Ieškinys atmestinas.... 31. Kaip nustatyta byloje, ieškovas A. Ž. 1998-08-18 Pirkimo-pardavimo sutarties... 32. Ieškovė G. Š. 1992-05-27 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-1313 ir... 33. Ieškovės E. K. nuosavybės teise 2004-01-27 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.... 34. Ieškovė L. L. 1995-06-24 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-3983 pagrindu... 35. Ieškovė M. B. 1999-02-19 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-1197 pagrindu... 36. Ieškovė J. B. 1995-04-13 Paveldėjimo teisės liudijimo Nr. ( - ) pagrindu... 37. Ieškovė T. P. 1992-11-23 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-3740 pagrindu... 38. Ieškovė O. R. 1992-05-19 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1-1099 pagrindu... 39. 2006-06-30 VĮ Registro centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo... 40. Ieškovo pareiga yra nurodyti ieškinio pagrindą ir dalyką bei pateikti... 41. 1991-12-20 LR Įstatymo „Dėl SSSR karinių dalinių bei kitų karinių... 42. Byloje ginčo dėl to, kad ieškinyje nurodyti ginčo garažai yra valstybei... 43. Ieškovai teigdami, jog remiantis 1991-12-20 Įstatymo „Dėl SSSR karinių... 44. Atsižvelgiant į byloje esančius Nekilnojamojo turto registro centrinio... 45. 1996-08-23 Vyriausybės nutarimu Nr.1011, (negalioja nuo 1998-01-29), buvo... 46. 1998-02-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 85 (negalioja nuo 2002-07-18) bei... 47. Atkreiptinas ieškovų dėmesys, jog nagrinėjamu atveju ieškovų nurodyti... 48. Civilinės teisės ir pareigos atsiranda iš Lietuvos Respublikos įstatymų... 49. Teisės normos, galiojusios ieškovams įsigyjant butus, ( - ), ieškinyje... 50. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje dėl daikto kvalifikavimo... 51. Todėl, esant ginčui, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą,... 52. Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, ieškovų ieškinys yra atmestinas kaip... 53. Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis CPK 259 str., 263-270 str.... 54. Ieškinį atmesti.... 55. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tarka Vilniaus...