Byla 2-606/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Žemaitijos visuomenės parlamento atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. liepos 11 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-790-125/2007 pagal Žemaitijos visuomenės parlamento ieškinį Klaipėdos miesto vyriausiajam prokurorui S. S., Klaipėdos apygardos vyriausiajam prokurorui I. L., tretiesiems asmenims ,,Laisvas laikraštis“, A. T., J. B., dėl nepagrįsto praturtėjimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Žemaitijos visuomenės parlamentas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti, kad Klaipėdos miesto vyriausiojo prokuroro S. S. ir Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro I. L. šeimos yra nepagrįstai praturtėję ir prašė areštuoti jų ir jų šeimų turtą. Nurodė, kad prokurorai piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi bei korupciniais ryšiais yra nepagrįstai praturtėję ir sukaupę milijoninės vertės turtus, kurį turėtų grąžinti.

4Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. liepos 11 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį. Nurodė, kad ieškovas ieškinyje teigia, jog Klaipėdos miesto ir apygardos vyriausieji prokurorai didžiulius turtus yra įgiję neteisėtai nusikalstamais veiksmais. Teismo teigimu, civilinėje byloje tokie faktai nėra nustatinėjami, nes šie faktai yra tiriami Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso nustatyta tvarka, todėl šis ieškinys nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Taip pat teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo miesto ir apygardos prokuratūros nėra savarankiški juridiniai asmenys, o yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros struktūriniai padaliniai, kurių veikla gali būti tiriama aukštesnės (Generalinės) prokuratūros. Ieškovas nėra CK 2.125 str. nurodytas asmuo, kuris galėtų inicijuoti civilinę bylą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, o prokuratūros struktūriniai padaliniai nėra CK 2.124 straipsnyje nurodyti juridiniai asmenys, kurių veikla galėtų būti tiriama CK II knygos X skyriuje nustatyta tvarka. Be to, pagal CK 2.126 straipsnio 2 ir 3 dalis prieš kreipiantis į teismą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo būtina išlaikyti išankstinę ginčo sprendimo tvarką, o tokio pobūdžio ieškinį turi pasirašyti ir advokatas.

5Pareiškėjas Žemaitijos visuomenės parlamentas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį, kuris buvo pareikštas ginant viešąjį interesą.
  2. Teisėjas B. Valius privalėjo nusišalinti nuo šios bylos nagrinėjimo.
  3. Teismas nustatęs, kad ieškinys neatitinka jam keliamų CPK reikalavimų, privalėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti.
  4. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį neišreikalavęs ieškinyje nurodytų papildomų įrodymų, kuriais remiantis ieškinys galėjo būti patikslintas.
  5. Teismas nepagrįstai netaikė prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir šiuo kausimu skundžiamoje nutartyje nepasisakė.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

8Teismas, spręsdamas ieškinio ar kito procesinio dokumento priėmimo klausimą, turi patikrinti ne tik jo formos ir turinio reikalavimus, nustatytus CPK 111-114 straipsniuose, tačiau ir tai, ar asmuo apskritai turi teisę kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas atsisako priimti ieškinį, kai jis nenagrinėtinas teisme, t. y., jei byla nepriskirtina bendrosios kompetencijos teismui ir nenagrinėtina civilinio proceso tvarka. Šiuo pagrindu atsisakoma priimti ieškinį, jei ginčas apskritai nepriskirtinas nagrinėti teismams arba, jei byla nenagrinėtina civilinio proceso tvarka. Nurodytas atsisakymo priimti ieškinį (skundą) teisinis pagrindas taikytinas atsižvelgiant į Konstitucijos 30 straipsnio ir CPK 5 straipsnio nuostatas, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta jo pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymų saugomas interesas.

9Teismo darbas, vykdant teisingumą, yra procesinė veikla ir, priklausomai nuo nagrinėjamų santykių prigimties, jo veiklą reglamentuoja baudžiamieji, civiliniai ir administraciniai įstatymai. Teismams nagrinėti CPK nustatyta tvarka priskiriami ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių, teismai, civilinio proceso tvarka taip pat nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka bei prašymus dėl užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje (CPK 22 str.). Iš apelianto pateikto pareiškimo matyti, kad apeliantas prašo nustatyti, jog Klaipėdos miesto ir apygardos vyriausieji prokurorai yra nepagrįstai praturtėję ir prašo areštuoti jų ir jų šeimų turtą, motyvuodamas tuo, jog prokurorai didžiulius turtus yra įgiję nusikalstamais veiksmais. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad tokie faktai civilinėje byloje nėra nustatinėjami, nes jie tiriami Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti apelianto pateiktą ieškinį (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

10Apelianto argumentas, kad teismas nustatęs, jog ieškinys neatitinka jam keliamų CPK reikalavimų, privalėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti yra atmestinas. Įstatymas numato, kad teismas nustato terminą ieškinio trūkumams pašalinti tuomet, kai ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnyje nustatytų ieškinio turinio reikalavimų (CPK 138 str.), tačiau nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad ieškinys nenagrinėtinas teisme CPK tvarka, todėl pagrįstai atsisakė priimti ieškinį, o ne nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

11Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, jog apelianto teismui pateiktas ieškinys nenagrinėtinas teisme CPK nustatyta tvarka, teisėjų kolegija atmeta ir kitus atskirojo skundo argumentus ir dėl jų plačiau nepasisako.

12Teisėjų kolegija sprendžia, jog dėl nurodytų aplinkybių ir argumentų nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

14Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai