Byla e2A-915-619/2016
Dėl sandorio dalies nuginčijimo, trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Danutės Kutrienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų A. S. ir A. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų A. S. ir A. J. ieškinį atsakovams D. R. ir UAB „Nano sprendimai“ dėl sandorio dalies nuginčijimo, trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai A. S. ir A. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2009 m. kovo 30 d. UAB „Nano sprendimai“ akcijų pasirašymo sutartį dalyje dėl 2980/255008 dalies parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro byloje pažymėto indeksu „11“ perdavimo UAB „Nano sprendimai“ ir taikyti vienašalę restituciją dalyje dėl 2980/25508 dalies parkingo, esančio ( - ), kadastro byloje pažymėto indeksu „11“. Panaikinti įrašus viešajame Nekilnojamojo turto registre, kuriais nuosavybės teisės į 2980/255008 dalies parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančio A. P. K. g. 2A, Vilniuje, kadastro byloje pažymėto numeriu „11“, įregistruotos atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nano sprendimai“ vardu; įpareigoti valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialą panaikinti esamus įrašus viešajame Nekilnojamojo turto registre, kuriais nuosavybės teisės į 2980/255008 dalies parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro byloje pažymėto numeriu „11“, įregistruotos D. R. vardu; įpareigoti valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialą įregistruoti nuosavybės teises ieškovams A. S. ir A. J. lygiomis dalimis po ½ dalį į 2980/255008 dalis parkingo, unikalus NR. ( - ), esančio adresu ( - ), kadastro byloje pažymėto numeriu „11“.
 2. Nurodė, kad ieškovai 2008 m. kovo 26 d. sudarė su UAB „Oslit“ patalpų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią lygiomis dalimis įsigijo 64,93 kv. m ploto negyvenamąją patalpą – poilsio patalpas Turizmo centre, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), taip pat 2980/255008 dalį (vieną parkavimo vietą) parkavimo aikštelės požeminiame minėtu adresu esančio pastato aukšte, vieta kadastrinių matavimų byloje pažymėta indeksu „11“, pastato pažymėjimas plane 2K9/b. Sutarties sudarymo metu pastatas dar buvo statomas. Pastačius pastatą ir jį įregistravus nekilnojamojo turto registre, ieškovai kreipėsi dėl jų nuosavybės teise įgyto turto įregistravimo, tačiau valstybės įmonė „Registrų centras“ atsisakė registruoti ieškovų vardu įsigytą parkavimo vietą, nurodęs, kad nuosavybės teisė į nurodytą parkavimo vietą, vykdant Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-8438-221/2009, 2009 m. kovo 26 d. buvo įregistruota D. R. vardu, o vėliau pagal 2009 m. kovo 30 d. UAB „Nano sprendimai“ akcijų pasirašymo sutartį – UAB „Nano sprendimai“ vardu. Nurodė, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8438-221/2009 patvirtinta taikos sutartimi D. R. buvo perduota tik 79188/25508 dalis parkingo, kuri konkretizuota, įvardijant vietų indeksus: 1, 3, 4, 12, 13, 14, 21, 32, 41, 43, 45, 46, 47, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 71, 78, 80, 85. Ieškovai laiko, jog parkavimo vieta, esanti namo ( - ), požeminiame aukšte, pažymėta indeksu „11“ įregistruota atsakovų vardu Nekilnojamojo turto registre be jokio pagrindo, kas pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. įtvirtintą nuosavybės neliečiamumo principą. Todėl sandoris – akcijų pasirašymo sutartis, sudaryta 2009 m. kovo 30 d. tarp D. R. ir UAB „Nano sprendimai“, dalyje dėl ieškovams nuosavybės teise priklausančios 1980/255008 dalies parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėto indeksu „11“, yra niekinis, negalioja nuo jo sudarymo momento.
 3. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė.
 4. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo VĮ Registrų centras nepatikslinus ieškinio reikalavimų prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nesutiko su atsakovų pozicija, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi 2980/255008 dalis Parkingo atsakovui D. R. nebuvo perduota. Nepagrįsti ieškovų argumentai, kad pagrindo D. R. registruoti nuosavybės teisės į ginčo parkingą nebuvo. Registro veiksmai buvo teisėti, kadangi registre įrašyti duomenys apie ginčo turtą yra atitinkantys dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti. Patys ieškovai laiku neatlikę savo kaip rūpestingų savininkų pareigos pasirūpinti nuosavybės teisių įregistravimu į parkingo dalį registre, prisidėjo prie to, kad jie neįgijo nuosavybės teisių į dalį parkingo. Ieškovų reikalavimas pripažinti negaliojančia dalį akcijų pirkimo – pardavimo sutarties nesukels ieškovams siekiamų teisinių padarinių, kadangi tenkinus jį būtų panaikintas tik atsakovo UAB „Nano sprendimai“ nuosavybės teisės įgijimo pagrindas, o atsakovo D. R. nuosavybės teisės įgijimo pagrindas liktų nepanaikintas. Ieškovų pateiktoje ginčo parkingo dalies pirkimo – pardavimo sutartyje 8.3 p. nurodyta, kad ieškovai įgyja teisę naudotis parkingo vieta pažymėta indeksu 1l, tačiau aplinkybė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi buvo nustatyta kitokia naudojimosi parkingo vieta tvarka, nesudaro pagrindo išregistruoti UAB „Nano sprendimai“ nuosavybės teisių į ginčo turtą.
 1. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto aplinkės teismas 2015 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovų A. S. ir A. J. valstybės naudai po 6,67 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovų ginčijamos UAB „Nano sprendimai“ (akcijų pasirašymo sutarties metu buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Septyni meškiukai“) ir D. R. 2009 m. kovo 30 d. sudarytos akcijų pasirašymo sutarties 1.2 punktu šalys susitarė, kad pasirašomas UAB „Nano sprendimai“ akcijas, kurių bendra emisijos kaina 5731900,00 Lt, D. R. apmoka perduodamas UAB „Nano sprendimai“ nuosavybės teise valdomus nekilnojamuosius daiktus, esančius adresu . ( - ), tarp jų parkingo patalpas. Tarp perduodamų patalpų nėra nurodyta 2980/25508 dalis parkingo, esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėta indeksu „11“.
 3. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai sprendė, kad nėra teisinio pagrindo teigti, kad ieškovų ginčijama tarp UAB „Nano sprendimai“ ir D. R. 2009 m. kovo 30 d. sudaryta akcijų pasirašymo sutartimi buvo perleistos UAB „Nano sprendimai“ parkingo patalpos, į kurias ieškovai įgijo nuosavybės teisę pagal 2008 m. kovo 26 d. su uždarąja akcine bendrove „Oslit“ sudarytą patalpų pirkimo – pardavimo sutartį. Ieškovai nepateikė kitokių įrodymų, patvirtinančių, jog 2980/25508 dalis parkingo, esančio . ( - ), patalpų, kadastro byloje pažymėta indeksu „11“, buvo perduotos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ieškovų ginčijama akcijų pasirašymo sutartimi, todėl minėta akcijų pasirašymo sutartis ieškovų teisių nepažeidžia. Net ir konstatavus ieškovų įgytų parkingo patalpų perleidimą UAB „Nano sprendimai“ ginčijama akcijų pasirašymo sutartimi, ieškovų ginčijamos akcijų pasirašymo sutarties dalies pripažinimas negaliojančia pažeistų ieškovų teisių neatkurs, kadangi D. R. daiktinių teisių į parkingo patalpas įgijimo pagrindo – Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8438-221/2009, patvirtintos taikos sutarties, galiojimo ieškovai neginčija.
 4. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iš byloje esančių duomenų, teismas neturi galimybės nustatyti, ar kuris nors iš Nekilnojamojo turto registre įregistruotų minėto nekilnojamojo daikto bendraturčių įgijo nuosavybės teisę būtent į ieškovų pagal 2008 m. kovo 26 d. su UAB „Oslit“ sudarytą patalpų pirkimo – pardavimo sutartį įsigytą 2980/25508 dalį parkingo, esančio . ( - ), patalpų, kadastro byloje pažymėtų indeksu „11“; taip pat ar minėto daikto bendraturčių nuosavybės teisė į šį nekilnojamąjį daiktą nebuvo įregistruota netinkama apimtimi dėl klaidos, nurodant įsigyjamo nuosavybėn daikto dalis.
 5. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys jame nurodytu faktiniu pagrindu negali būti tenkinamas, ieškovams neįrodžius, jog jie neturi galimybės įregistruoti jų teisėtai įgytą minėto parkingo dalį Nekilnojamojo turto registre dėl to, kad ieškovams priklausanti parkingo dalis neteisėtai buvo perleista ginčijama akcijų pasirašymo sutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Nano sprendimai“. Ieškovų reikalavimus dėl įrašų viešajame nekilnojamojo turto registre panaikinimo bei įpareigojimo įregistruoti atsakovų daiktines teises į ieškinyje nurodytą nekilnojamąjį turtą laikė išvestiniais, kurie negali būti tenkinami netenkinus pirminių reikalavimų.

3III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4

 1. Apeliaciniu skundu ieškovai A. S. ir A. J. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimo dalį, kuria atsisakyta panaikinti įrašus viešajame Nekilnojamojo turto registre, kuriais nuosavybės teisės į 2980/255008 dalies parkingo (unikalus Nr. . ( - )), esančio ( - ), kadastro byloje pažymėto „11“, įregistruotos atsakovo AB „Nano sprendimai“ vardu ir įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą įregistruoti nuosavybės teises ieškovams lygiomis dalimis po ½ dalį į parkingo 2980/255008 dalies parkingo, esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėto numeriu „11“ ir priimti naują sprendimą tenkinant šiuos reikalavimus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė neįvertinęs ir neišnagrinėjęs visų bylos aplinkybių, todėl sprendimas yra nepagrįstas. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo ieškovų ieškinyje išdėstytas aplinkybes, jog Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu D. R. nebuvo perduota ginčo parkingo dalis kadastro byloje pažymėtos indeksu „11“, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių netenkino ieškovų prašymo panaikinti esamus įrašus viešajame registre, kuriais nuosavybės teisės į 2980/255008 dalies parkingo, esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėto numeriu „11“, įregistruotos atsakovo UAB „Nano sprendimai“ vardu ir įpareigoti VĮ Registrų centras Vilniaus filialą įregistruoti nuosavybės teises ieškovams.
 3. Ieškovai prašė teismo pripažinti negaliojančia 2009 m. kovo 30 d. UAB „Nano sprendimai“ akcijų pasirašymo sutartį dalyje dėl 2980/255008 dalies parkingo perdavimo UAB „Nano sprendimai“ ir taikyti vienašalę restituciją šioje dalyje grąžinant šią parkingo dalį D. R.. Po to kai bus įvykdyta vienašalė restituciją ieškovai prašė įpareigoti VĮ Registrų centrą panaikinti esamus įrašus viešajame registre, kuriais nuosavybės teisės į 2980/255008 dalies parkingo įregistruota D. R. vardu, kadangi tai padaryta per Registrų centro darbuotojų klaidą, nes Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi ginčo turtas D. R. perduotas nebuvo. Šias aplinkybes konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, tačiau vis vien atmetė ieškovų reikalavimus kaip nepagrįstus.
 4. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog ieškovai neįrodė, kad jie neturi galimybės įregistruoti jų teisėtai įgytą parkingo dalį. Tai patvirtina ieškovų ieškinyje nurodytos aplinkybės, jog VĮ Registrų centras 2010 m. gegužės 5 d., 2013 m. rugpjūčio 22 d., 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimais atsisakyta registruoti ieškovų nuosavybės teisę į ginčo parkingo dalį, motyvuojant tuo, kad ieškovai nepateikė duomenų, patvirtinančių UAB „Nano sprendimai“ nuosavybės teisės į šį objektą pasibaigimą. Apeliantams apskundus šiuo sprendimus 2013 m. rugsėjo 27 d. VĮ registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija priėmė sprendimą, kuriuo ieškovų skundas atmestas. Taip pat ieškovų prašymai atmesti ir pakartotinai kreipusis dėl nuosavybės teisių įregistravimo.
 5. Nurodė, kad priėmus skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliantai pakartotinai kreipėsi į VĮ Registrų centrą prašydami įregistruoti ieškovų nuosavybės teisę į ginčo parkingo dalį, nurodydami sprendimo motyvus, tačiau Registrų centras vėl atmetė pareiškėjų prašymą motyvuodamas ankščiau nurodytomis priežastimis. Apeliantų įsitikinimu, jie pateikė pakankamai įrodymų apie tai, jog Nekilnojamojo turto registro duomenys yra neteisingi ir jų tvarkytojas atliko neteisėtus veiksmus.
 6. VĮ Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
 7. Nurodė, kad apeliantai nepagrįstai prašo panaikinti esamus įrašus Registre, kadangi UAB „Nano sprendimai“ nuosavybės teisių įregistravimo pagrindas – 2009 m. kovo 30 d. akcijų pasirašymo sutartis nepanaikinta ir galiojanti. Taip pat yra galiojantis ankstesnio parkingo dalies savininko D. R. nuosavybės teisių įregistravimo teisinis pagrindas – Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis c.b. Nr. 2-8438-221/2009. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šie apeliantų reikalavimai yra išvestiniai, todėl nepagrįsti apeliantų argumentai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje priimtas neįsigilinus ir neišnagrinėjus faktinių bylos aplinkybių.
 8. Apeliaciniame skunde reikalaujama tenkinti tik tuos reikalavimus, kurie kildinami iš administracinių teisinių santykių ir kuriems taikomi sutrumpinti vieno mėnesio apskundimo terminai. Tai sudaro pagrindą spręsti, kad ieškovai 5 metus nepasinaudoję teise ginčyti Vilniaus filialo 2010 m. gegužės 5 d. priimto sprendimo, kuriuo atsisakyta įregistruoti jų nuosavybės teisę į ginčo parkingo dalį tokiu būdu pripažindami atsisakymą registruoti teisėtu. Apeliaciniu skundu ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis siekdami išvengti jiems nepalankių ginčo dėl jų nuosavybės teisės į parkingo dalį įregistravimo inicijavimo Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka terminų. Todėl teismas pagrįstai atmetė ieškovų reikalavimus dėl įrašų panaikinimo.
 9. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovų reikalavimą ir tuo pagrindu, kad pripažinus Akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia ir taikius restituciją, minėtoje sutartyje nurodytos patalpos vis tiek nebūtų grąžintos ieškovams. Nepagrįsti apeliantų argumentai, jog antrinės restitucijos taikyti nėra būtinybės, nes D. R. nuosavybė į ginčo turtą įregistruota per klaidą, kadangi duomenys apie D. R. nuosavybės teises į 79188/255008 dalis parkingo, kurie buvo įrašyti nuo 2009-03-26 iki 2009-04-02 į registrą atitiko Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį, kurios pagrindu jie buvo įregistruoti. Apeliantų argumentai, jog Registro duomenys yra neteisingi ir Registras atliko neteisėtus veiksmus yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais.
 10. Ieškovai 2008 m. kovo 26 d. pirkimo pardavimo sutartimi įsigijo 2980/255008 dalių parkingo ir įgijo teisę naudotis konkrečia toje patalpoje pažymėta vieta pažymėta 1l. Kadangi UAB „Oslit“, kuri ieškovams perleido ginčo turtą, visą savo nuosavybės teise turimą Parkingo dalį perleido kitiems asmenims, kurie įregistravo nuosavybės teises į perleistas parkingo dalis, nėra galimybės įregistruoti ieškovų nuosavybės teisės į 2980/255008 dalį parkingo. Taigi, teismo padaryta išvada, kad į visą parkingą yra įregistruotos kitų asmenų daiktinės teisės yra teisinga. Kadangi ieškovų teisės nėra įregistruotos viešajame, ginčo parkingo pirkimo – pardavimo sandoris galioja tik jos šalims i ieškovai negali panaudoti šio sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis, įrodinėdami savo kaip teisėtų parkingo dalies savininkų teisių. Ieškovų elgesys neskubant registruoti 2008 m. kovo 26 d. įsigyto turto vertintas kaip neatitinkantis atidaus ir rūpestingo civilinių teisinių santykių dalyvio elgesio.

5IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama ieškovų pateikto apeliacinio skundo ribose.
 2. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia ir įrašo viešajame registre panaikinimo bei įpareigojimo registro tvarkytoją įregistruoti ieškovams priklausančios 2980/255008 dalies parkingo, esančio . ( - ), nuosavybės teises viešajame registre.
 3. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad ieškovai neįrodė, jog ginčijama akcijų pasirašymo sutartis pažeidžia jų teises, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti ją negaliojančia. Ieškovų reikalavimus dėl įrašų viešajame nekilnojamojo turto registre panaikinimo bei įpareigojimo įregistruoti ieškovų daiktines teises, teismas atmetė motyvuodamas tuo, kad jie yra išvestiniai iš reikalavimo pripažinti akcijų pirkimo sutartį negaliojančia. Apeliantai ginčija teismo sprendimo dalį, kuria netenkintas jų reikalavimas dėl įrašų viešajame nekilnojamojo turto registre panaikinimo bei įpareigojimo įregistruoti ieškovų daiktines teises. Todėl teisėjų kolegija sprendžia tik dėl šios teismo sprendimo dalies pagrįstumo bei teisėtumo vertindama ieškovų apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.
 4. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovai A. S. ir A. J. 2008 m. kovo 26 d. sudarė patalpų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią iš UAB „Oslit“ lygiomis dalimis įsigijo 64,93 kv. m ploto negyvenamąją patalpą – poilsio patalpas Turizmo centre, unikalus Nr. . ( - ), esančias . ( - ), taip pat 2980/255008 dalį parkavimo aikštelės požeminiame pastato aukšte, vieta kadastrinių matavimų byloje pažymėta indeksu „11“. Ieškovai 2010 m. balandžio 16 d. kreipėsi į valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialą su prašymu įregistruoti jų nuosavybės teisę Nekilnojamojo turto registre. VĮ Registrų centras 2010 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. RS-944 atsisakė įregistruoti ieškovų nuosavybės teisę į 2980/255008 dalį parkavimo aikštelės motyvuodamas tuo, kad vykdant Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-8438-221/2009, į 79188/255008 dalis minėto parkingo minėtos teismo nutarties pagrindu Nekilnojamojo turto registre 2009 m. kovo 26 d. buvo įregistruotos D. R. nuosavybės teisės; vėliau – „Nano sprendimai“ nuosavybės teisės. Šio sprendimo ieškovai neginčijo. Visi ieškovų pakartotiniai kreipimaisi į Registrų centrą analogiškais prašymais atmesti tais pačiais ir papildomais pagrindais.
 5. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir šalių argumentus, sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovų reikalavimą panaikinti esamus įrašus viešajame registre ir įpareigoti registro tvarkytoją įregistruoti ieškovų nuosavybės teises į ginčo turtą, laikė išvestiniais iš reikalavimo pripažinti akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia. Tokia teismo išvada lėmė tai, jog pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino ieškinio reikalavimus, iš esmės neatsižvelgdamas į specifinę susiklosčiusią ginčo situaciją ir prioritetines ieškovų kaip nuosavybės teisių turėtojų teises.
 6. Pažymėtina, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. įtvirtinta prezumpcija, pagal kurią visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo dienos laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju ieškovai, atsižvelgdami į Registrų centro atsisakymo registruoti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą motyvus ir manydami, kad registro tvarkytojas be jokio teisinio pagrindo įrašė neteisingus ir neatitinkančius tikrovės registro duomenis, savarankišku reikalavimu siekia paneigti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. įtvirtintą prezumpciją ir apginti jų pažeistą konstitucinę teisę į nuosavybę.
 7. Kasacinis teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja registravimo funkciją vykdančiai institucijai bendro pobūdžio pareigą prieš registruojant nuosavybės teises patikrinti nuosavybės įgijimo ar perėjimo kitam asmeniui pagrindą, o kilus abejonių, atsisakyti atlikti tokį registravimą. Taigi nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009; 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2010). Teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos neteisėtumas keliais aspektais: ji gali būti ginčijama dėl to, kad atlikta nesant pagrindo arba pažeidžiant nustatytą tvarką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-804/2001; 2009 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009). Pažymėtina ir tai, kad tam tikro daikto ir (ar) daiktinių teisių į jį įregistravimas Nekilnojamojo turto registre gali būti panaikintas ir nenuginčijus nuosavybės teisės į tą daiktą įgijimo pagrindo, jeigu nustatoma, kad teisinė registracija atlikta nesant teisinio pagrindo arba pažeidžiant įstatymų, kitų teisės aktų nustatytą tvarką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-804/2001).
 8. Nagrinėjamu atveju ieškovai, siekdami įrašo viešajame registre panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą įrodinėjo, kad Registrų centro nurodytam asmeniui, kurio vardu neva įregistruotas šis turtas, šiuo atveju atsakovui UAB „Nano sprendimai“, o ankščiau D. R., šis turtas nepriklauso nuosavybės teise ir yra įregistruotas be jokio teisinio pagrindo. Tačiau pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir dėl jų nepasisakė skundžiamame sprendime formaliai susiedamas šiuos ieškovų reikalavimus ir argumentus su reikalavimu pripažinti akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CK 45 str. 1 d. normą nagrinėjančiam bylą teismui suteikta teisė, nustačius, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris pagal ieškinį turi atsakyti, ar ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, nenutraukiant bylos vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį ieškovą ar atsakovą tinkamu ieškovu ar atsakovu. Tačiau sprendimo teisė dėl tinkamo ieškovo ar tinkamo atsakovo įtraukimo byloje priklauso išimtinai ieškovui (CPK 45 str. 3 d.), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Tačiau teismas, nustatęs, kad reikalavimas pareikštas ne tam atsakovui, kuris turėtų atsakyti, ar nustatęs materialųjį asmenų bendrininkavimą, bet kuriuo atveju turi pasiūlyti ieškovui netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu ar įtraukti į procesą ir kitą (naują) atsakovą, taip pat išaiškinti procesinius padarinius, jeigu ieškovas nesutinka to padaryti. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje pareikšti reikalavimai trečiajam asmeniui VĮ Registrų centras, bylą nagrinėjant iš naujo pirmosios instancijos teisme, tikslinga pasiūlyti ieškovams įtraukti į bylą bendraatsakoviu asmenį, kuriam reiškiami reikalavimai.
 9. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas neapskųsta ir įsiteisėjusia skundžiama sprendimo dalimi konstatavo, kad ginčijama akcijų pasirašymo sutartimi atsakovui UAB „Nano sprendimai“ perduodamų parkingo patalpų dalis yra identifikuota, nurodant minėtų patalpų žymėjimo inventoriniame plane indeksą. Tarp perduodamų patalpų nėra nurodyta 2980/25508 dalis parkingo, esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėta indeksu „11“, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti jog minėta akcijų pasirašymo sutartimi buvo perleistos UAB „Nano sprendimai“ parkingo patalpos, į kurias ieškovai įgijo nuosavybės teisę pagal 2008 m. kovo 26 d. su UAB „Oslit“ sudarytą patalpų pirkimo – pardavimo sutartį. Pažymėtina ir tai, jog iš Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8438-221/2009, kuria remiasi VĮ Registrų centras atsisakydamas registruoti ieškovų nuosavybės teises į ginčo turtą ir kuria remiantis viešajame registre įregistruotos D. R., o vėliau UAB „Nano sprendimai“ nuosavybės teises, matyti, jog patvirtinama taikos sutartimi D. R. buvo perduota 79188/25508 dalis parkingo, kuri konkretizuota, įvardijant vietų indeksus: 1, 3, 4, 12, 13, 14, 21, 32, 41, 43, 45, 46, 47, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 71, 78, 80, 85, kuriomis gali naudotis teisėtas savininkas. Tarp šių patalpų nėra ieškovams nuosavybės teise priklausančios parkavimo vietos pažymėtos indeksu 1l.
 10. Taigi, ieškovams ginčijant ginčo turto įregistravimą atsakovų vardu, pirmosios instancijos teismas turėjo analizuoti ieškovų nurodytas aplinkybes susijusias su ginčo patalpų teisiniu registravimu, t.y. įvertinti ar pagrįstai remiantis Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi atsakovo D. R. vardu, o vėliau UAB „Nano sprendimai“ vardu įregistruota nuosavybės teisė į ginčo turtą, tačiau pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nesiaiškino. Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog ieškovai neįrodė, kad jie neturi galimybės įregistruoti jų teisėtai įgytą parkingo dalį, kadangi ši aplinkybė įrodyta į bylą pateiktais Registrų centro sprendimais, kuriais atsisakoma registruoti ieškovui nuosavybės teise priklausančią parkingo dalį. Pažymėtina ir tai, jog įvertinus nekilnojamojo turto objekto unikalus Nr. . ( - ) Registrų centro išrašą matyti, kad indeksu 1l pažymėta parkavimo aikštelė taip pat nėra registruota jokio kito asmens vardu. Taigi, nėra aišku kuo remdamasis pirmosios instancijos teismas konstatavo, faktą, kad į visą parkingą yra įregistruotos kitų asmenų daiktinės teisės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šių aplinkybių ištyrimui tikslinga išsireikalauti ir įvertinti parkingo unikalus Nr. . ( - ) kadastrinių matavimų bylą.
 11. Kolegijos vertinimu, skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu sukurta situacija, kuomet byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovams nuosavybės teise priklauso turtas, tačiau ieškovai negali visapusiškai įgyvendinti savininko teisių, kadangi viešo registro tvarkytojas atsisako registruoti ieškovų nuosavybės teises motyvuodamas tuo, kad į ginčo turtą jau yra įregistruotos kitos asmens nuosavybės teisės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia situacija visų pirma paneigia konstitucinę ieškovų teisę į nuosavybę, taip pat neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuosavybės teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre atlieka tik teisių išviešinimo funkciją, tačiau teisinės registracijos nebuvimas nepaneigia nuosavybės teisinių santykių fakto.
 12. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, kolegijos vertinimu, skundžiamame teismo sprendime iš esmės nebuvo pasisakyta dėl ieškovų reikalavimų dėl įrašo viešajame registre panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti ginčo turtą atsakovų vardu ir nebuvo tirtos jų ieškinyje nurodytos aplinkybės, todėl yra teisinis pagrindas tenkinti apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai panaikinti įrašus viešajame Nekilnojamojo turto registre, kuriais nuosavybės teisės į 2980/255008 dalies parkingo (unikalus Nr. . ( - )), esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėto „1l“, įregistruotos atsakovų D. R. ir UAB „Nano sprendimai“ vardu ir įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą įregistruoti nuosavybės teises ieškovams lygiomis dalimis po ½ dalį į parkingo 2980/255008 dalies, esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėto numeriu „1l“ panaikinti ir ieškinį šioje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 13. Bylinėjimosi išlaidų klausimas spręstinas bylą iš naujo išnagrinėjus pirmosios instancijos teisme.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teismas,

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimą dalyje, kuria atmesti ieškinio reikalavimai panaikinti įrašus viešajame Nekilnojamojo turto registre, kuriais nuosavybės teisės į 2980/255008 dalies parkingo (unikalus Nr. . ( - )), esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėto „1l“, įregistruotos atsakovų D. R. ir UAB „Nano sprendimai“ vardu ir įpareigoti VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą įregistruoti nuosavybės teises ieškovams lygiomis dalimis po ½ dalį į parkingo 2980/255008 dalies, esančio . ( - ), kadastro byloje pažymėto numeriu „1l“ panaikinti ir ieškinį šioje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai