Byla eB2-1128-163/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą civilinėje byloje pagal ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei UAB „Neonafta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti atsakovei UAB „Neonafta“ bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas VSDF biudžetui 2016-03-29 duomenimis sudarė 2 530,88 Eur. Įmonės skola susidarė laikotarpiu nuo 2011 balandžio mėn. iki 2011 m. lapkričio mėn. Ieškovės nuo 2011-05-24 į atsakovės sąskaitas kredito įstaigose pateikti mokėjimai nevykdomi. VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro 2016-03-16 duomenimis įmonė turto neturi. Paskutiniu VĮ Registro centrui pateikto balanso už 2009 m. duomenimis UAB „Neonafta“ turėjo turto už 31 754,23 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 50 251,39 Eur, visi jie mokėtini per vienerius metus. Ieškovas mano, kad atsakovė yra nemoki.

3Teismo siųsti procesiniai dokumentai UAB „Neonafta“ vadovui V. S. įteikti 2016-04-14, atsiliepimas į pareiškimą negautas.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Neonafta“ balanso už 2009 metus nustatyta, kad įmonės turtas 2009-12-31 sudarė 109 641 Lt (31 754,23 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 173 508 Lt (50 251,39 Eur), visos sumos mokėtinos per vienerius metus. VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro bei Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2016-03-16 duomenimis įmonė turto neturi. Atsakovės įsiskolinimas VSDF biudžetui 2016-03-29 duomenimis sudarė 2 530,88 Eur. Įmonės skola susidarė laikotarpiu nuo 2011 balandžio mėn. iki 2011 m. lapkričio mėn. Ieškovės nuo 2011-05-24 į atsakovės sąskaitas kredito įstaigose pateikti mokėjimai nevykdomi. Remiantis Registro 2016-03-17 duomenimis, UAN „Neonafta“ apdraustųjų nėra nuo 2011-12-01.

7Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jos nemokumo būsena nėra laikino pobūdžio, todėl jai keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 10 straipsnis).

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, UAB „Mantera“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Adminova“, sąrašo eilės Nr. B-JA138.

9Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

10iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Neonafta“, įmonės kodas 142112462, buveinės registracijos adresas Debreceno g. 9-5, Klaipėda.

11Uždarosios akcinės bendrovės „Neonafta“ administratore skirti UAB „Adminova“, buveinės adresas Aludarių g. 2-25, Vilnius, mobilaus. telefono Nr. ( - ). Sąrašo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. B-JA138.

12areštuoti atsakovei UAB „Neonafta“, įmonės kodas 142112462, buveinės registracijos adresas Debreceno g. 9-5, Klaipėda, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą.

13Iš areštuotų lėšų gali būti daromi darbo užmokesčio mokėjimai bei privalomieji mokėjimai valstybei (mokesčiai ir įmokos).

14Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Neonafta“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo.

15Nutarties vykdymą pavesti ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus, įmonės kodas 193180814, buveinės adresas Smiltelės g. 12A, LT 95195 Klaipėda, pasirinktiems antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

16Išaiškinti atsakovei UAB „Neonafta“, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Turto arešto aktų registre momento.

17Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Neonafta“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei įpareigoti administratorių perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

18Išaiškinti, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

19Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Neonafta“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

20Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą administratorių, išsiunčiant nutarties iškelti bankroto bylą kopijas. Nutarties kopiją išsiųsti ir Turto arešto aktų registrui

21Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės UAB „Neonafta” bankroto administratorę UAB „Adminova“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 p.

22Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo... 3. Teismo siųsti procesiniai dokumentai UAB „Neonafta“ vadovui 4. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad... 6. Iš paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Neonafta“ balanso už... 7. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovė yra... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto... 9. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas... 10. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Neonafta“, įmonės... 11. Uždarosios akcinės bendrovės „Neonafta“ administratore skirti UAB... 12. areštuoti atsakovei UAB „Neonafta“, įmonės kodas 142112462, buveinės... 13. Iš areštuotų lėšų gali būti daromi darbo užmokesčio mokėjimai bei... 14. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Neonafta“ kreditorių... 15. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus, įmonės kodas... 16. Išaiškinti atsakovei UAB „Neonafta“, kad ji atsako už nustatytų... 17. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Neonafta“ valdymo organus per... 18. Išaiškinti, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti... 19. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Neonafta“ kreditoriai turi... 20. Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą... 21. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės UAB „Neonafta” bankroto... 22. Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu galima...