Byla 2-3882-642/2014
Dėl dokumentų išreikalavimo ir grąžinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Slavtranz komercija“ ieškinį atsakovui A. B., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimu D. B., dėl dokumentų išreikalavimo ir grąžinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 6269,62 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų. Ieškovė prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis), tačiau ji per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (142 straipsnio 4 dalis ir 262 straipsnio 2 dalis).

4Ieškinys visiškai tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.81, 2.82, 2.87 straipsniai).

5Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2013-01-15 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Slavtranz komercija“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB Verslo administravimo kompanija (b.l. 6-9). Šia teismo nutartimi nustatyta, kad UAB „Slavtranz komercija“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. 2013-03-14 UAB „Slavtranz komercija“ balanso duomenimis bendrovės turtas iš viso sudarė 1128167,00 Lt (b.l. 17). Pagal 2013-04-04 turto priėmimo-perdavimo aktą, atsakovas bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui perdavė turto už 1121199,28 Lt, dėl to susidarė trūkumas dėl neperduoto turto, kurio balansinė vertė 6969,65 Lt (b.l. 18-22). 2013-06-03 iš atsakovo gautas pareiškimas, kuriuo atsakovas įsipareigojo 6969,65 Lt sumą grąžinti iki 2013-12-31 (b.l. 24). Atsakovas A. B. įsipareigojimą įvykdė iš dalies, sumokėdamas į BUAB „Slavtranz komercija“ atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DNB banke 700 Lt (b.l. 25). Atsakovas liko skolingas ieškovei 6269,62 Lt.

6Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos juridinio asmens organo pareigos juridiniam asmeniui – juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie aplinkybes, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams apie jo sudarytą sandorį su juridiniu asmeniu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 1–6 dalys). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 10 tūkstančių litų baudą.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio l dalis numato, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Iš byloje esančių įrodymų, nustatyta, kad vadovaujantis Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties rezoliucinės dalies 7 punktu ir Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu atsakovas – buvęs BUAB „Slavtranz komercija“ vadovas nevykdo teismo nutarties ir įstatymu įtvirtintos pareigos perduoti BUAB „Slavtranz komercija“ bankroto administratoriui UAB Verslo adminsitravimo kompanija visą įmonės turtą. Iš teismui ieškovės pateiktų dokumentų nustatyta, kad buvęs BUAB „Slavtranz komercija“ vadovas (atsakovas) neperdavė bankroto administratoriui turto sumoje 6269,50 (b.l. 24). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Atsakovas turėdamas pareigą perduoti bendrovės turtą (pinigines lėšas, ilgalaikį, trumpalaikį turtą) bankroto administratoriui, šios pareigos neįvykdė ir šiais veiksmais (neveikimu) padarė žalą įmonei, jos kreditoriams, todėl padarytą žalą privalo atlyginti. Bendrovei padarytą žalą šiuo atveju sudaro bankroto administratoriui neperduotos lėšos – 6269,62 Lt (b.l. 24, 25). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistina 6269,62 Lt.

8Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vengia įvykdyti piniginę prievolę, ieškovės reikalavimas priteiti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

9Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista, valstybei iš atsakovo priteistina 188,00 Lt žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

10Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, 2014-02-21 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150, 268, 270, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį visiškai tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo A. B. 6269,62 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6269,62 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, 2014-02-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei BUAB „Slavtranz komercija“.

142014-02-21 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo A. B. 188,00 Lt žyminio mokesčio valstybei.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai