Byla e2S-1531-614/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovams A. K., J. S., I. S., trečiasis asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės ir su santuokos nutraukimu susijusių teisinių pasekmių, dovanojimo sandorių pripažinimo apsimestiniais, jų pripažinimo pirkimo-pardavimo sutartimis.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė I. K. (toliau – Ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. K. (toliau – ir Atsakovas), atsakovams J. S., I. S., kuriuo prašo nutraukti Ieškovės ir Atsakovo sudarytą santuoką dėl Atsakovo kaltės, priteisti Ieškovės naudai neturtinę žalą, padalinti Ieškovės ir Atsakovo bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą, nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su Ieškove, priteisti iš Atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui ir išlaikymo įsiskolinimą, nustatyti bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką. Taip pat pripažinti 2004 m. birželio 22 d. ir 2004 m. rugsėjo 17 d. sudarytas nekilnojamojo turto dovanojimo sutartis apsimestiniais sandoriais ir pripažinti jas pirkimo – pardavimo sutartimis.

62.

7Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laikinąją vaiko M. K. gyvenamąją vietą su Ieškove; 2) priteisti iš Atsakovo laikiną išlaikymą nepilnamečiam sūnui, kas mėnesį mokant po 1 200 Eur periodines išmokas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 3) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigoti Atsakovą gyventi skyrium nuo Ieškovės ir nepilnamečio sūnaus, gyvenančių adresu (duomenys neskelbiami), ir netrukdyti Ieškovei naudotis pastatu – gyvenamuoju namu, kitais statiniais bei žemės sklypu, esančiais adresu (duomenys neskelbiami); 4) nustatyti laikiną Atsakovo bendravimo su nepilnamečiu sūnumi tvarką (nurodytą ieškinio XI skirsnio 16 dalies 4 punkte, el. b. T. I, psl. 24-25); 5) areštuoti: a) žemės sklypą, esantį adresu (duomenys neskelbiami), ir žemės sklypą, esantį adresu (duomenys neskelbiami).; b) plastikinę valtį, (duomenys neskelbiami); c) 28,96 Eur vertės (duomenys neskelbiami) turtinį įnašą; d) kilnojamojo turto objektus, esančius pastate - gyvenamame name, pastate - ūkiniame pastate, pastate - garaže, kituose inžineriniuose statiniuose - kiemo statiniuose, žemės sklype, (duomenys neskelbiami); e) kilnojamojo turto objektus, esančius pastate - gyvenamajame name, žemės sklype, esančiuose adresu (duomenys neskelbiami), taip pat pastate - ūkio pastate, pastate - pirtyje, žemės sklype, esančiuose adresu (duomenys neskelbiami); f) kilnojamojo turto objektus, esančius žemės sklype, pastate - gyvenamajame name, kituose inžineriniuose statiniuose - kiemo statiniuose, esančiuose adresu (duomenys neskelbiami); g) transporto priemonę (duomenys neskelbiami) h) (duomenys neskelbiami), (duomenys neskelbiami); i) nuomos teisę į pastatą - gamybinį pastatą, adresu (duomenys neskelbiami); j) 80 vnt. Atsakovo vardu turimų (duomenys neskelbiami) paprastųjų vardinių akcijų; k) 30 vnt. Atsakovo vardu turimų (duomenys neskelbiami) paprastųjų vardinių akcijų; l) 200 vnt. Atsakovo vardu turimų (duomenys neskelbiami) paprastųjų vardinių akcijų; m) pinigines lėšas ir visą kitą finansinį turtą, asmeniškai ar bendrai su kitais asmenimis turimą atsakovo A. K. vardu (įskaitant indėlius), esantį pas Atsakovą, bankuose, kitose kredito įstaigose ar pas kitus trečiuosius asmenis, ta apimtimi (suma), kuria jie yra civilinės bylos iškėlimo dienai, bei papildomai 20 132 Eur sumai, kurią Atsakovas, tenkinus šį ieškinį, turėtų atlyginti Ieškovei kaip neturtinę žalą ir išlaikymo įsiskolinimą; uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, komunalinius ir kitus mokesčius, nuomos mokestį už pastatą – gamybinį pastatą, adresu (duomenys neskelbiami), taip pat atsiskaityti su Ieškove ir mokėti išlaikymą sūnui M. K., įskaitant mokėjimus, susijusius su vaiko privačios mokyklos lankymu (įskaitant mokesčius už ugdymą, maitinimą); 6) padaryti įrašą Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti nuosavybės teises į pastatą – gyvenamąjį namą, pastatą – ūkinį pastatą, pastatą - garažą, kitus inžinerinius statinius - kiemo statinius, žemės sklypą, esančius adresu (duomenys neskelbiami).

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-24173-1102/2019 nutarė ieškovės I. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies: 1) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 17 d.) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laikinąją vaiko M. K., (duomenys neskelbiami), gyvenamąją vietą nustatyti su jo motina ieškove I. K., a. k. ( - ) 2) iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) priteisti laikiną išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. K., kas mėnesį mokant po 350 Eur periodinėmis išmokomis nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 17 d.) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir pinigines lėšas pervedant ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos į vaiko motinos ieškovės I. K. nurodytą sąskaitą banke. Nepilnamečio vaiko M. K. išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirti I. K.; 3) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 17 d.) iki galutinio teismo spendimo įsiteisėjimo įpareigoti atsakovą A. K. gyventi skyrium nuo ieškovės I. K. ir vaiko M. K.; 4) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 17 d.) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laikiną atsakovo A. K. bendravimo su vaiku M. K. tvarką; 5) areštuoti žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbiami); žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbiami); plastikinę valtį, (duomenys neskelbiami); (duomenys neskelbiami), 28,96 Eur vertės turtinį įnašą, padarytą A. K. vardu; kilnojamojo turto objektus, esančius (duomenys neskelbiami) pastate-gyvenamame name, pastate-ūkiniame pastate, pastate-garaže, kituose inžineriniuose statiniuose-kiemo statiniuose, žemės sklype, (pagal antstolio apyrašą); kilnojamojo turto objektus, esančius (duomenys neskelbiami), pastate-gyvenamajame name, žemės sklype; kilnojamojo turto objektus, esančius, esančius (duomenys neskelbiami), pastate-ūkio pastate, pastate-pirtyje, žemės sklype (pagal antstolio apyrašą); kilnojamojo turto objektus, esančius (duomenys neskelbiami), žemės sklype, pastate-gyvenamajame name, kituose inžineriniuose statiniuose - kiemo statiniuose (pagal antstolio apyrašą); transporto priemonę (duomenys neskelbiami); nuomos teisę į pastatą - gamybinį pastatą, adresu (duomenys neskelbiami), pagal (duomenys neskelbiami) padaryti įrašą Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre (toliau – Įrašas), uždraudžiant perleisti nuosavybės teises į pastatą - gyvenamąjį namą, pastatą - ūkinį pastatą, pastatą - garažą, kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius, žemės sklypą, esančius (duomenys neskelbiami).

135.

14Ieškovės prašymą dalyje dėl Atsakovo banko sąskaitų, Atsakovo vardu įgytų (duomenys neskelbiami) ir (duomenys neskelbiami) paprastųjų vardinių akcijų bei užsienio valstybės (Baltarusijos) registre registruoto turto (akcijų) arešto teismas atmetė.

156.

16Teismas, spręsdamas dėl nepilnamečio vaiko laikinos gyvenamosios vietos, laikinos bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymo, Atsakovo įpareigojimo gyventi skyrium nuo Ieškovės ir nepilnamečio sūnaus, nustatė, kad nepilnametis sūnus gyvena kartu su motina I. K., kuri juo rūpinasi. Tarp Ieškovės ir Atsakovo yra susiklostę konfliktiški santykiai. Dėl šeimoje vykusio konflikto ir smurto vaiko akivaizdoje, vaikui nustatytas pirmas grėsmės lygis, dėl ko jam tapo nesaugu gyventi kartu su Atsakovu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei siekdamas apsaugoti nepilnamečio bei jo tėvų teisėtus interesus vaikui bendrauti su abiem tėvais, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nepilnamečio vaiko interesus bylos nagrinėjimo metu geriausiai atitiks Ieškovės prašymų dėl laikinos gyvenamosios vietos, laikinos bendravimo tvarkos, Atsakovo įpareigojimo gyventi skyrium nuo Ieškovės ir nepilnamečio sūnaus tenkinimas. Įvertinęs tai, kad šalys nuosavybės teise valdo ir gyvenimui naudoja daugiau negu vieną nekilnojamojo turto objektą, o teismas neturi duomenų spręsti, kuri gyvenamoji vieta geriausiai atitinka nepilnamečio vaiko interesus, konkreti gyvenamoji vieta Ieškovei su nepilnamečiu vaiku nutartimi nustatyta nebuvo.

177.

18Siekdamas užtikrinti, kad bylos šalių nepilnamečio vaiko poreikių patenkinimui būtų pastoviai atsakovo teikiamas pakankamo dydžio išlaikymas, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – priteisti laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui iki byloje bus priimtas teismo sprendimas. Teismas, vertindamas prašomo priteisti laikino išlaikymo dydį, atsižvelgė į teismų praktikoje apibrėžtą orientacinį kriterijų, t. y., gaunamą Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, kad abu tėvai privalo prisidėti prie vaikų išlaikymo, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pateikta išsamių duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, sveikatos būklę, kitų išlaikytinių buvimą, šalių nepilnamečio vaiko poreikius ir iš tėvo priteisė laikiną išlaikymą nepilnamečiam sūnui M. K. po 350 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo nutarties priėmimo dienos iki galutinio teismo sprendimo byloje priėmimo.

198.

20Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl sutuoktiniams priklausančio turto arešto ir kitų ribojimų, nustatė, kad tarp sutuoktinių yra kilęs ginčas dėl sandorių, kuriais santuokos metu Atsakovo asmeninės nuosavybės teise buvo įsigytas žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbiami) ir žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbiami). Siekdamas užtikrinti, kad sutuoktinių turimas turtas išlikų tokios pačios sudėties, kokios yra šiuo metu, kad po jo padalijimo nepasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas ir būtų galimybė realiai įvykdyti teismo sprendimą, teismas areštavo žemės sklypus, esančius (duomenys neskelbiami), ir (duomenys neskelbiami) ir tenkino Ieškovės prašymą padaryti įrašą Valstybės įmonės Registrų centras tvarkomame Nekilnojamojo turto registre dėl draudimo perleisti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, esantį adresu (duomenys neskelbiami).

219.

22Teismas sprendė, kad antstolio aprašyti neregistruotini kilnojamieji daiktai pastatuose ir žemės sklypuose, adresu (duomenys neskelbiami), taip pat plastikinė valtis, transporto priemonė (duomenys neskelbiami) ir nuomos teisė į gamybinį pastatą gali būti perleisti tretiesiems asmenims be ypatingų apribojimų, žodinės ar paprastos rašytinės sutarties pagrindu, todėl šio turto perleidimo atveju yra reali tikimybė, kad sprendimo įgyvendinimas gali pasunkėti arba tapti negalimas.

2310.

24Atsisakydamas tenkinti prašymą dėl 80 vnt. (duomenys neskelbiami) paprastųjų vardinių akcijų, 30 vnt. (duomenys neskelbiami) paprastųjų vardinių akcijų, 200 vnt. (duomenys neskelbiami) paprastųjų vardinių akcijų arešto, teismas nurodė, kad šios akcijos yra valdomos Atsakovo asmeninės nuosavybės teise, todėl nutraukiant santuoką nedalintinos. Teismas taip pat nurodė, kad Lietuvos institucijos neturi įgaliojimų spręsti dėl Baltarusijos oficialiose registruose registruoto turto ar teisių į šį turtą ribojimo, inter alia areštuoti Baltarusijos Respublikos Jungtinio valstybinio juridinių asmenų ir individualių verslininkų registre registruotos bendrovės (duomenys neskelbiami) įstatinio kapitalo akcijų.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Atskiruoju skundu atsakovas A. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį dalyje dėl: 1) įrašo Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre padarymo dėl turto, esančio (duomenys neskelbiami); 2) nuomos teisės į pastatą – gamybinį pastatą (duomenys neskelbiami) pagal (duomenys neskelbiami) ir Atsakovo sudarytą Nuomos sutartį.

2812.

29Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

3011.1.

31Teigia, jog sprendimas padaryti įrašą buvo priimtas neatsižvelgiant į tai, jog šis turtas šiuo metu priklauso niekaip su bylą nesusijusiai trečiajai šaliai, t. y. užsienyje įregistruotai bendrovei (duomenys neskelbiami). Šios laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas ne tik neturi jokios įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui, bet ir varžo minėtos bendrovės teises;

3211.2.

33Pažymėjo, jog Ieškovė į dalintino turto sąrašą nėra įtraukusi pastato-gyvenamojo namo, pastato-ūkinio pastato, pastato-garažo, kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, žemės sklypo, esančių (duomenys neskelbiami), nes kol jie priklausė Atsakovui, buvo jo asmeninė nuosavybė ir buvo įgytas dovanojimo sutarties pagrindu dovanojant tėvui. Papildomai pažymėjo, kad Įraše nurodyti pastatai santuokos metu pagerinti nebuvo. Atsakovo teigimu, nurodytas turtas nėra ir niekada nebuvo šiame Ieškovės ir Atsakovo ginče dalintinu turtu, todėl jokie suvaržymai jo atžvilgiu negalimi. Šis turtas nebepriklauso atsakovui, o trečiajam asmeniui priklausančio turto suvaržymas ir Ieškovei, ir Atsakovui trečiosios šalies prašymu gali sukelti atsakomybę dėl žalos atlyginimo.

3411.3.

35Nurodė, jog teismas nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė areštuoti nuomos teisę į pastatą - gamybinį pastatą, (duomenys neskelbiami), pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. Nuomos sutartį, sudarytą tarp (duomenys neskelbiami) ir Atsakovo. Šios laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas neturi jokios įtakos būsimo sprendimo įvykdymui.

3611.4.

37Nurodė, jog šį nuomos teisė neturi jokios vertės – ji generuoja ne turtą, o turtinį įsipareigojimą, t. y. prievolę mokėti nuomos mokestį. Remiantis Nuomos sutarties nuostatomis, A. K. yra nuomininkas, privalantis kas metus mokėti nuomotojui nuomos mokestį. Šia laikinąja apsaugos priemone varžomos būtent trečiojo asmens (duomenys neskelbiami), teisės ir interesai, kuri nėra bylos šalimi. (duomenys neskelbiami) veikla apima sutartis su tiekėjas ir klientais visame pasaulyje, sudarant sutartis ši bendrovė yra tikrinama viešuose registruose. Ir vien šio įrašo faktas gali lemti šiai bendrovei žalą, kuri gali pasireikšti sutarčių su naujais tiekėjas ar klientais blogesnėmis sąlygomis. Esant ribojimams registruose, tiekėjai neduoda ilgų atidėjimų ir todėl bendrovei tenka skolintis lėšas, siekiant apmokėti žaliavas, reikalingas gamybai.

3813.

39Ieškovė I. K. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

4012.1.

41Turto, esančio (duomenys neskelbiami), nuosavybės klausimas šiai dienai nėra galutinai išspręstas, nes Ieškovė šioje civilinėje byloje pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų papildymo, kuriuo ginčija (duomenys neskelbiami) sudarytus sandorius, kuriais buvo formaliai perleisti minėti nekilnojamojo turto objektai (duomenys neskelbiami). Ieškovė nurodo, kad turto perleidimo sandoriai buvo sudaryti nesąžiningai, netinkamos formos, prieštaravo viešajai tvarkai ir gerai moralei, buvo tariami, pažeidė imperatyvias teisės normas dėl šeimos turto perleidimo tik esant sutuoktinio sutikimui ir teismo leidimui (turte gyvena Ieškovės ir Atsakovo nepilnametis vaikas);

4212.2.

43Nepritaikius šios laikinosios apsaugos priemonės būtų nepagrįstai suvaržyti Ieškovės ir nepilnamečio vaiko M. K. teisės bei teisėti interesai. Pažymėjo, kad Ieškovė ir nepilnametis sūnus M. K. gyvena minėtame turte ir ten yra šeimos gyvenamoji patalpa. Kol civilinėje byloje nėra išspręstas santuokos nutraukimo klausimas ir turto pasidalijimo klausimas, turi būti užtikrinta Ieškovės ir nepilnamečio vaiko galimybė gyventi minėtame nekilnojamame turte;

4412.3.

45Nurodo, jog šis turtas gali turėti įtakos teismo sprendimo vykdymui tokiu būdu, kad Atsakovui gali tekti mokėti kompensacijas, kurios galėtų būtų dengiamos Atsakovui asmenine nuosavybe esančiu turtu (ginčo turtas toks būtų sandorius pripažinus negaliojančiais), taip pat, esant poreikiui, Ieškovei gali būti nustatomas uzufruktas kaip asmeniui, su kuriuo nustatoma nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, todėl, kol nėra išspręstas santuokos nutraukimo klausimas, minėtas turtas turi esminę reikšmę tiek Ieškovės bei nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugojimui, tiek galimam teismo sprendimo vykdymui;

4612.4.

47Atsakovas klaidingai nurodo, kad nuomos teisė tariamai neturi jokios vertės, ji generuoja ne turtą, o turtinį įsipareigojimą, t. y. prievolę mokėti nuomos mokestį. Atsakovas ant nuomojamo pastato stogo yra pastatęs saulės elektrinę, kuri pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktus duomenis kasmet generuoja apie 10 000 Eur pajamas. Tai reiškia, kad nuomos teisė yra vertinga, dėl jos yra gaunamos pajamos. Atitinkamai ši nuomos teisė yra svarbi tinkamam santuokinio turto ir kompensacijų balanso sudarymui;

4812.5.

49Pažymėjo, kad Atsakovas 2018 m. lapkričio 28 d. sudarė akcijų pasirašymo sutartį ir perdavimo-priėmimo aktą, kuriais kaip nepiniginį įnašą nesąžiningai ir neteisėtai formaliai perleido bendrą santuokinį turtą - saulės elektrinę, kuriai ir sudaryta pastato nuoma. Ieškovė jau pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų papildymo dėl sandorių negaliojimo, ginčydama tokius Atsakovo veiksmus ir siekdama, kad santuokinis turtas būtų tinkamai padalytas ir nebūtų neteisėtai švaistomas. Laikinosios apsaugos priemonės yra itin svarbios ir reikšmingos, siekiant užkardyti tolesnį turto švaistymą;

5012.6.

51Atkreipė dėmesį ir į tai, kad pats Atsakovas yra susijęs su (duomenys neskelbiami), nes yra jos akcininkas ir valdybos narys, o jo tėvui J. K. priklauso didžioji dalis įmonės akcijų, todėl yra didelė grėsmė, kad nuomos teise gali būti nesąžiningai disponuojama.

5212.7.

53Nuomos teisė neturi ir negali turėti įtakos (duomenys neskelbiami) teisėms ir teisėtiems interesams, nes sutartis yra sudaryta nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki 2032 m. rugsėjo 30 d., todėl bet kokiu atveju tiek Atsakovas, tiek (duomenys neskelbiami) yra įsipareigoję išlaikyti šią sutartį mažiausiai 21 metus. Atsakovas nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kuo tariamai toks areštas yra žalingas (duomenys neskelbiami), o apsiribojo tik deklaratyviais teiginiais apie tariamą (duomenys neskelbiami) teisių varžymą.

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

55Atskirasis skundas atmestinas.

5614.

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

5815.

59Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

6016.

61Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas Ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, dalies pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

6217.

63Iš bylos duomenų nustatyta, kad Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti Ieškovės ir Atsakovo sudarytą santuoką dėl Atsakovo kaltės, priteisti Ieškovės naudai neturtinę žalą, padalinti Ieškovės ir Atsakovo bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą, nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su Ieškove, priteisti iš Atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui ir išlaikymo įsiskolinimą, nustatyti bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką. Taip pat pripažinti 2004 m. birželio 22 d. ir 2004 m. rugsėjo 17 d. sudarytas nekilnojamojo turto dovanojimo sutartis apsimestiniais sandoriais ir pripažinti jas pirkimo – pardavimo sutartimis. Kartu su ieškiniu pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurį Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi iš dalies tenkino.

6418.

65Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Ieškovė pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų papildymo dėl sandorių negaliojimo, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais (niekiniais) ab initio tarp A. K. ir (duomenys neskelbiami) 2018 m. lapkričio 28 d. sudarytus akcijų pasirašymo sutartį, perdavimo-priėmimo aktą ir 2018 m. gegužės 24 d. sudarytą susitarimą, notarinio registro (duomenys neskelbiami), patvirtintą Vilniaus miesto 26 – ojo notarų biuro notarės (duomenys neskelbiami). Nurodytais sandoriais (duomenys neskelbiami) buvo perleistas nekilnojamasis turtas, esantis (duomenys neskelbiami), ir AK saulės elektrinė, esanti (duomenys neskelbiami).

6619.

67Atsakovas atskiruoju skundu prašo iš dalies pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, t. y. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį dalyje dėl: 1) įrašo Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre padarymo dėl turto, esančio (duomenys neskelbiami); 2) nuomos teisės į pastatą – gamybinį pastatą (duomenys neskelbiami) pagal (duomenys neskelbiami) ir Atsakovo sudarytą Nuomos sutartį.

6820.

69Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas ir, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas. Kadangi byla kilusi iš šeimos teisinių santykių bylų kategorijos, todėl be CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–13 punktuose numatytų laikinųjų apsaugos priemonių gali būti taikytinos ir Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.65 straipsnio 2 dalies 1–8 punkte nurodytos laikinosios apsaugos priemones.

7021.

71Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1131-516/2017). Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad nenurodydamas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą ar nepakankamai motyvavo šią sąlygą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Be to, toks vertinimas, atsižvelgiant į atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, gali būti pateikiamas pareikštų atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014).

7222.

73Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, preliminariai prima facie įvertinęs Ieškovės pateiktą ieškinį ir prie jo pridėtus rašytinius įrodymus, daro išvadą, jog nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal pareikštus ieškinio reikalavimus negalėtų būti priimtas Ieškovei palankus teismo sprendimas. Iš turimų duomenų nėra pagrindo nustatyti, kad Ieškovės reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti, ar Ieškovė pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą. Ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio dalyką, pakankamai išsamiai išdėstė jo faktinį pagrindą, pateikė jos reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, dėl to darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad egzistuoja pirmoji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – pareiškimo prima facie (preliminarus) pagrįstumas.

7423.

75Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos, t. y. grėsmės būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba jo neįvykdymo pasisakytina, kad grėsmė CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas sprendžiamas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-302/2018).

7624.

77Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės akivaizdžiai susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, dėl to pritartina tiek pirmosios instancijos teismo, tiek Ieškovės argumentams, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

7825.

79Atsakovas nurodo, jog sprendimas padaryti įrašą dėl turto, esančio (duomenys neskelbiami)buvo priimtas neatsižvelgiant į tai, jog šis turtas šiuo metu priklauso užsienyje įregistruotai bendrovei (duomenys neskelbiami), kuri niekaip nesusijusi su šia byla, todėl šios laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas ne tik neturi jokios įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui, bet ir varžo minėtos bendrovės teises. Ieškovė ginčija sandorius, kuriais Atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, esantis (duomenys neskelbiami), kuris kartu yra Ieškovės ir nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta, buvo perleistas bendrovei (duomenys neskelbiami), taigi, teismui ginčijamus sandorius pripažinus negaliojančiais ir niekiniais, turtas vėl būtų pripažintas Atsakovo nuosavybe ir galimai būtų svarbus vykdant teismo priimtą sprendimą.

8026.

81Atsakovas nurodo, jog teismas nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė areštuoti nuomos teisę į pastatą - gamybinį pastatą, (duomenys neskelbiami), pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. Nuomos sutartį, sudarytą tarp (duomenys neskelbiami) ir Atsakovo, nes šios laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas neturi jokios įtakos būsimo sprendimo įvykdymui. Tačiau, kaip matyti iš ieškovės ieškinyje pareikštų reikalavimų, ši nuomos teisė yra įtraukta į santuokoje įgyto ir dalintino turto sąrašą, ji yra svarbi tinkamam santuokinio turto ir kompensacijų balanso sudarymui. Kadangi nuomos teisė tretiesiems asmenims gali būti perleista be ypatingų apribojimų, žodinės ar paprastos rašytinės sutarties pagrindu, o šioje proceso stadijoje yra svarbu užtikrinti, kad turto kiekis, vertė ir pan. nepakistų iki teismo sprendimo priėmimo dienos, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai ją areštavo.

8227.

83Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo ginčijamomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą, laiko, jog atsakovo A. K. teisės nebus pažeistos. Apeliacinės instancijos teismas vadovaudamasis teisingumo proporcingumo ir operatyvumo principais konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

8428.

85Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

8629.

87Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą procesinį sprendimą, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

88Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

89Atskirąjį skundą atmesti.

90Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-24173-1102/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė I. K. (toliau – Ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. 2.... 7. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi prašymą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi civilinėje... 13. 5.... 14. Ieškovės prašymą dalyje dėl Atsakovo banko sąskaitų, Atsakovo vardu... 15. 6.... 16. Teismas, spręsdamas dėl nepilnamečio vaiko laikinos gyvenamosios vietos,... 17. 7.... 18. Siekdamas užtikrinti, kad bylos šalių nepilnamečio vaiko poreikių... 19. 8.... 20. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl sutuoktiniams priklausančio... 21. 9.... 22. Teismas sprendė, kad antstolio aprašyti neregistruotini kilnojamieji daiktai... 23. 10.... 24. Atsisakydamas tenkinti prašymą dėl 80 vnt. (duomenys neskelbiami)... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Atskiruoju skundu atsakovas A. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 28. 12.... 29. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 30. 11.1.... 31. Teigia, jog sprendimas padaryti įrašą buvo priimtas neatsižvelgiant į tai,... 32. 11.2.... 33. Pažymėjo, jog Ieškovė į dalintino turto sąrašą nėra įtraukusi... 34. 11.3.... 35. Nurodė, jog teismas nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė areštuoti nuomos... 36. 11.4.... 37. Nurodė, jog šį nuomos teisė neturi jokios vertės – ji generuoja ne... 38. 13.... 39. Ieškovė I. K. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 40. 12.1.... 41. Turto, esančio (duomenys neskelbiami), nuosavybės klausimas šiai dienai... 42. 12.2.... 43. Nepritaikius šios laikinosios apsaugos priemonės būtų nepagrįstai... 44. 12.3.... 45. Nurodo, jog šis turtas gali turėti įtakos teismo sprendimo vykdymui tokiu... 46. 12.4.... 47. Atsakovas klaidingai nurodo, kad nuomos teisė tariamai neturi jokios vertės,... 48. 12.5.... 49. Pažymėjo, kad Atsakovas 2018 m. lapkričio 28 d. sudarė akcijų pasirašymo... 50. 12.6.... 51. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad pats Atsakovas yra susijęs su (duomenys... 52. 12.7.... 53. Nuomos teisė neturi ir negali turėti įtakos (duomenys neskelbiami) teisėms... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 55. Atskirasis skundas atmestinas.... 56. 14.... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 58. 15.... 59. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 60. 16.... 61. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15... 62. 17.... 63. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 64. 18.... 65. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Ieškovė... 66. 19.... 67. Atsakovas atskiruoju skundu prašo iš dalies pakeisti pirmosios instancijos... 68. 20.... 69. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144... 70. 21.... 71. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 72. 22.... 73. Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti... 74. 23.... 75. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo... 76. 24.... 77. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikytos laikinosios apsaugos... 78. 25.... 79. Atsakovas nurodo, jog sprendimas padaryti įrašą dėl turto, esančio... 80. 26.... 81. Atsakovas nurodo, jog teismas nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė areštuoti... 82. 27.... 83. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo... 84. 28.... 85. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 86. 29.... 87. Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 88. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos... 89. Atskirąjį skundą atmesti.... 90. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje...