Byla 1-981-1053/2019
Dėl kiti bylos įrodymai paskelbti BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė, sekretoriaujant Vaidai Jankūnienei, dalyvaujant prokurorui Vytautui Jancevičiui, kaltinamajam E. Š., jo gynėjui advokatui Aleksandr Palamarčuk, nukentėjusiajam P. P.,

2viešajame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. Š., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) , Lietuva, pilietybė Lietuvos, faktinė gyv. vieta ( - ), nevedęs, atliekantis laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, teistas 9 kartus, paskutinį kartą: 2018-03-06 Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, jam paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su 2017 m. spalio 19 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo paskirta 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausme, paskiriant galutinę subendrintą bausmę – 3 (trejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimą,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5E. Š. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą: 2018-08-17 8.05 val. Vilniaus pataisos namuose, esančiuose Rasų g. 8 Vilniuje, 1-o nuteistųjų gyvenamojo korpuso 4 aukšto prausykloje asmeninio žodinio konflikto metu panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo P. P. atžvilgiu, kas pasireiškė tuo, kad vartodamas necenzūrinius žodžius, sudavė ne mažiau 3 smūgių į galvą ir smilkinį su rankoje laikomu moliniu puodeliu, ne mažiau kaip vieną kartą rankos kumščiu smūgiavo į galvos sritį, ne mažiau kaip 4 kartus abiejų rankų kumščiais smūgiavo P. P. į krūtinės sritį, nuo smūgių nukentėjusiajam pargriuvus, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, spardė gulintį nukentėjusįjį nenustatytą smūgių kiekį į įvairias kūno vietas, ne mažiau kaip vieną kartą koja spirdamas į dešinės rankos dilbį, iš viso suduodamas ne mažiau kaip 14 smūgių į įvairias kūno vietas, tuo savo bendrais veiksmais sužalojo žmogų, padarydamas muštines žaizdas kaktoje, dešinėje smilkininėje srityje, kairiajame viršutiniame voke (antakyje); odos nubrozdinimus kairio skruostikaulio, kairio žasto, dešinio peties, krūtinės dešinės pusės, kryžkaulio srityje, taip pat kairio skruostikaulio lanko skeveldrinį lūžį, kairės akiduobės išorinės sienelės lūžį, kairio žandinio ančio įspaustinį priekinės sienelės bei linijinius viršutinės ir vidinės sienelių lūžius, apatinio žandikaulio vainikinės ataugos lūžį, tuo sukeldamas nesunkų sveikatos sutrikdymą. Šiais savo veiksmais E. Š. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje.

6Teisiamojo posėdžio metu E. Š. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką. Parodė, kad nukentėjusiajam buvo suduoti trys smūgiai, vienas puodeliu, kitas rankomis, paliko jį gulintį be sąmonės. Sąmonę prarado nuo jo smūgių. Taip pasielgė, nes nukentėjusiojo nekenčia, kadangi šis teistas už prievartą prieš vaikus. Nurodė, kad nukentėjusysis ištisai provokuoja kitus kalinius, jo daug kas ten nemėgsta. Gailisi, kad nesugebėjo susivaldyti, kad leidosi provokuojamas.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kiti bylos įrodymai paskelbti BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka.

8Teismo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis P. P. parodė, kad jam padarytas sveikatos sutrikdymas, dvi savaites negalėjo valgyti. Tą dieną kai jį sumušė, vežė į ligoninę operuoti, paskui dar gulėjo apie dvi savaites. Galvos skausmai buvo. Dabar galvos skausmai užeina. Nekaip jaučiasi po to įvykio.

9Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis P. P. parodė, kad šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose. 2018-08-17 apie 08.00 val. I-ojo nuteistųjų gyvenamojo korpuso 4-ojo aukšto nuteistųjų prausykloje nuteistasis E. Š., gimęs 1983 m., pradėjo jį mušti rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas, 3-4 kartus smūgiavo savo atsineštu asmeniniu moliniu puodeliu į galvą ir smilkinį, kelis kartus kumščiu smūgiavo jam į galvą, dar 4 kartus į kitas kūno vietas, 2 kartus smūgiavo į krūtinę, tada kelis kartus spardė kojomis, 1 kartą koja pataikė į dešinės rankos dilbį. Iš viso, kiek pajėgė suvokti, jis patyrė apie 14 smūgių į įvairias kūno vietas. Dėl patirtų kūno sužalojimų nukentėjusysis P. P. prašo pradėti ikiteisminį tyrimą. Nukentėjusysis P. P. teigė, kad keikdamas jį necenzūriniais žodžiais ir sakydamas, kad jis neturi ko gyvenime prarasti, įtariamasis E. Š.jį daužė dėl to, kad nukentėjusysis atsisakė nunešti įtariamojo E. Š.asmeninius skalbinius į nuteistųjų skalbyklą, o taip pat, kad jis buvo 2018-08-16 parašęs pareiškimą ir pranešęs administracijai, kad E. Š.praeitą savaitę 401 gyvenamojoje patalpose grasino P. P. sulaužyti kojas ir panašiai. Anot P. P., 2018-08-16 vakare apie 18.00 val. tai girdėjo visi 401 gyvenamojoje patalpoje laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji. Nukentėjusysis P. P. teigė, kad pats prieš E. Š. fizinio smurto nenaudojo ir niekas kitas nukentėjusiojo atžvilgiu tą dieną fizinės prievartos taip pat nenaudojo. Nukentėjusysis teigė, kad su kitais nuteistaisiais nekonfliktavo. Kas galėjo matyti įvykį, kai įtariamasis E. Š. sumušė jį, nukentėjusysis teigė neprisimenantis ir nepastebėjęs, nes viskas įvyko labai staigiai ir nukentėjusysis P. P.buvo labai išsigandęs ir apsvaigęs nuo patirtų sumušimų. P. P. teigė, jog iškart po sumušimo buvo apžiūrėtas Sveikatos priežiūros vedėjo ir konvojuotas į VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, kur jam peršvietė galvą ir nustatė galvos lūžius, taip pat susiuvo jo veido žaizdas, antakio, kaktos ir dešinės galvos pusės srityse. Ligoninė išdavė siuntimą į Žalgirio kliniką, kur buvo iškart konvojuotas. Žalgirio klinikoje jam dar kartą peršvietė galvą ir dėl patirtų sužalojimų paskyrė galvos operaciją šių metų rugpjūčio 24 d. Nukentėjusysis nurodo, kad apie 13.00 val. buvo parvežtas į Vilniaus pataisos namus ir izoliuotas nuo kitų nuteistųjų atskiroje patalpoje (b. l. 23, 24). Papildomos apklausos metu nukentėjusysis P. P. parodė, kad 2018-08-17 apie 8.00 val. I-o nuteistųjų gyvenamojo korpuso 4-o aukšto nuteistųjų prausykloje jį sumušęs nuteistasis E. Š. gyvena toje pačioje gyvenamojoje patalpoje Nr. 401. Nukentėjusysis teigė, kad asmeninis žodinis konfliktas tarp jų kilo dėl P. P. parašyto pareiškimo administracijai, kad E. Š. jam grasino sulaužyti kojas, ir tuo metu prausykloje E. Š., vartodamas necenzūrinius žodžius, 3 ar 4 kartus smūgiavo su dešinėje rankoje laikytu moliniu puodeliu jam į galvą ir smilkinį, dar kelis smūgius dešinės rankos kumščiu smūgiavo jam į galvą ir 4 kartus dešinės ir kairės rankų kumščiais smūgiavo jam į krūtinę, nukentėjusysis P. P. šaukė ir nuo smūgių apsvaigęs nukrito ant grindų plytelių prausyklos kairiajame kampe prie lango ir radiatoriaus. Anot nukentėjusiojo, E. Š. toliau vartojo necenzūrinius žodžius, dar pamena, kad E. Š. sakė neturintis, ko prarasti, nes išėjęs į laisvę neturi, kur būti. Nukentėjusiajam P. P. nugriuvus, E. Š. jį spardė, kiek tiksliai kartų P. P. teigė jau nebegalėjęs suvokti, bet vieną kartą labai stipriai spyrė į dešinės rankos dilbį. Iškart po sumušimų nukentėjusysis teigia neprisimenantis, kaip atsidūrė medicinos tarnyboje, nuėjo pats, ar jį kažkas nuvedė. Paklaustas, ar tą 2018-08-17 rytą nukentėjusysis prašė cigarečių ar kitko iš E. Š., P. P. atsakė, kad nieko iš jo neprašė, nei cigarečių, nei arbatos, bei pridūrė, kad E. Š. jau apie du mėnesius buvo nustojęs rūkyti (b. l. 26, 27).

10Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. D.parodė, kad Vilniaus pataisos namuose dirba Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau - APS) vyriausiuoju specialistu. 2018-08-17 jo budėjimo metu Sveikatos priežiūros tarnybos (toliau - SPT) bendrosios praktikos slaugytoja R. L. telefonu paskambino į direktoriaus budinčiojo padėjėjo tarnybines patalpas ir pranešė, kad Sveikatos priežiūros tarnyboje yra sužalotas nuteistasis P. P., gim. 1977 m., ir reikalinga skubiai organizuoti konvojų į VšĮ Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės Lazdynų ligoninę. Kol nuteistojo P. P. sužalojimus apžiūrėjo SPT darbuotojai, jis parengė dokumentus neplaniniam konvojui, taip pat telefonu informavo Įskaitos skyriaus darbuotojas. Apie 9.00 val. nuteistasis P. P. buvo atvestas į direktoriaus budinčiojo padėjėjo tarnybines patalpas ir liudytojui D. D.žodžiu paaiškino, kad tą rytą t. y. 2018-08-17 apie 8.05 val. I-ojo nuteistųjų gyvenamojo korpuso 4-ojo aukšto nuteistųjų prausykloje jį sumušė 7-ojo būrio nuteistasis E. Š.. D. D. paprašius nurodyti konflikto priežastį, nuteistasis P. P. pasakė, kad nuteistasis E. Š. jį sumušė dėl E. Š. atžvilgiu parašyto pareiškimo dėl grasinimo, bet nenurodė, kokių grasinimų. Atėjusiems Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams nuteistasis P. P. pateikė raštišką paaiškinimą. 9.25 val. nuteistasis P. P. buvo konvojuotas į Lazdynų ligoninę. Apie 11.20 val. į tarnybinį mobiliojo ryšio telefoną D. D.paskambino konvojaus viršininkas APS jaunesnysis specialistas V. Š., ir pranešė, kad nuteistasis P. P. gavo siuntimą ir yra konvojuojamas į Žalgirio kliniką. 12.55 val. nuteistasis P. P. konvojumi parvežtas į Vilniaus pataisos namus. Grįžusį nuteistąjį P. P. liudytojas D. D.pareigūnams nurodė nuvesti į SPT patalpas. Apie 14.00 val. nuteistasis P. P. buvo izoliuotas nuo kitų nuteistųjų ir patalpintas atskiroje patalpoje (b. l. 76, 77).

11Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas S. A. parodė, kad atlieka laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namų I-ojo gyvenamojo korpuso 4-ame aukšte esančioje 401 gyvenamojoje patalpoje. S. A. teigė, kad 2018-08-17 nuteistųjų E. Š. ir P. P. žodiniai ginčai prasidėjo anksti ryte, bet dėl ko tiksliai jie ginčijosi neatkreipė dėmesio. Pasak S. A., apsiraminęs ir norėdamas išvengti tolimesnių ginčų E. Š. pasiėmė savo kavos puodelį ir išėjo iš sekcijos į prausyklą išplauti puodelio, o paskui jį išėjo ir P. P., kažką burbuliuodamas. Apie 8 val. liudytojas S. A., būdamas savo gyvenamojoje sekcijoje, išgirdo koridoriuje šurmulį ir išėjęs pažiūrėti, kas vyksta, prie prausyklos durų stovėdamas pamatė prausykloje ant grindų gulintį P. P.. S. A. teigė supratęs, kad P. P.susimušė su E. Š., nes ant jo galvos matė kraują. Prie prausyklos durų, anot S. A., stovėjo daugiau nuteistųjų, kurių pavardžių jis nežinojo. Grįžęs į savo gyvenamąją patalpą, ten pamatė susinervinusį E. Š. ir iš jo neaiškaus paaiškinimo suprato, kad jis susimušė su P. P.. S. A. teigė žinojęs, kad E. Š. buvo emociškai palūžęs, nes apytiksliai prieš tris savaites mirė jo brolis, o P. P. provokavo jį ginčams. P. P. taip pat dažnai provokavo ir liudytoją S. A., ir kitus nuteistuosius konfliktams, bet S. A. jo kalbų neklausė ir nesivėlė į konfliktus (b. l. 81).

12Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. Ž. parodė, kad atlieka laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose I-ojo gyvenamojo korpuso 4-o aukšto 401-oje gyvenamojoje patalpoje. 2018-08-17 konflikto tarp nuteistųjų E. Š. ir P. P. metu liudytojas A. Ž. buvo džiovykloje, todėl pačio įvykio pats teigė nematęs. Kai grįžo į gyvenamąją patalpą Nr. 401, ten sutiko E. Š., kuris pasakė, jog P. P. jį išprovokavo ir jis P. P. sumušė, bet daugiau aplinkybių nedetalizavo, o pats daugiau neklausinėjo. Pasak liudytojo A. Ž., minėti nuteistieji ir anksčiau tarpusavyje nesutardavo, nes P. P. dažnai pats sukeldavo konfliktines situacijas. Nuteistasis P. P. dažnai nesutaria ir su kitais nuteistaisiais, nes kabinėjasi žodžiais ir provokuoja ginčus tarp nuteistųjų, gąsdindamas visus skundais ir pareiškimais. Nuteistasis P. P.liudytoją A. Ž.taip pat yra bandęs provokuoti ginčams, bet jis teigė esąs ramesnis ir nekreipė į jį dėmesio (b. l. 86).

13Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. S. parodė, kad 2018-08-17 8.00 val. pradėjo darbą Sveikatos priežiūros tarnybos patalpose. Jam būnant savo darbo kabinete, budinti slaugytoja R. L.jam telefonu pranešė, kad į procedūrinį kabinetą buvo atvestas sužalotas nuteistasis. Liudytojas A. S. nedelsdamas atėjo į procedūrinį kabinetą ir ten pamatė visą kraujuotą nuteistąjį P. P.. Apie 8.20 val. SPT procedūriniame kabinete apžiūros metu A. S. paklausus, kaip jaučiasi sužalotas nuteistasis P. P., jis buvo sąmoningas, bet sulėtintų judesių ir mąstymo. Pasak liudytojo, nuteistasis P. P. nurodė, kad jį sužalojo kitas 7-ojo būrio nuteistasis E. Š. I-ojo nuteistųjų gyvenamojo korpuso 4-ojo aukšto nuteistųjų prausykloje. Apie 8.30 val. A. S. nurodė SPT darbuotojoms pranešti Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiajam pareigūnui, kad organizuotų nuteistojo P. P. konvojavimą į VšĮ Respublikinę Vilniaus universiteto Lazdynų ligoninę ir surašė Sužaloto asmens medicininės apžiūros pažymą, kurioje smulkiai aprašė nuteistojo P. P. patirtus sužalojimus. Apie 9.30 val. liudytojas A. S.kamerų tipo patalpose apžiūrėjo nuteistąjį E. Š. ir nustatė dešinės rankos III-io piršto žaizdą, kuriai specialaus gydymo nereikėjo, surašė Sužaloto asmens medicininės apžiūros pažymą. Liudytojas teigė, kad apie 13.00 val. konvojumi grįžo ir į SPT tarnybines patalpas buvo atvestas nuteistasis P. P.. Jį lydėjusi slaugytoja R. L.A. S. įteikė VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės Lazdynų ligoninės medicininius dokumentus ir Žalgirio klinikos išduotą medicininį išrašą P. P. su numatyta operacijos data 2018-08-24. A. S. teigė paėmęs dokumentus ir pranešęs APS pareigūnams, kad izoliuotų P. P. nuo kitų nuteistųjų ir patalpintų į atskirą patalpą. Apie 14.00 val. nuteistasis P. P. buvo išvestas iš SPT patalpų ir patalpintas į atskirą patalpą (b. l. 90, 91).

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. V.parodė, kad atlieka laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose I-ojo nuteistųjų gyvenamojo korpuso 4-o aukšto 401 gyvenamojoje patalpoje, kur 2018-08-17 ryte prasidėjo konfliktas tarp nuteistųjų P. P. ir E. Š.. Apie 8 val. liudytojui M. V.ir E. Š. geriant kavą, P. P. paprašė E. Š. cigaretės, o šis pasakė, kad prieitų vėliau ir dabar netrukdytų. Pasak M. V., P. P. į tai atsakė necenzūriniais žodžiais. Tada E. Š. išėjo iš patalpos į prausyklą išsiplauti kavos puodelio, o P. P. išėjo jam iš paskos. Išgirdęs už durų šurmulį ir išėjęs pažiūrėti, pro atidarytas prausyklos duris liudytojas teigė pamatęs P. P. gulintį ant prausyklos patalpos grindų ir kraujuojančią galvą. Liudytojas M. V. teigė, kad išeinant iš gyvenamosios patalpos pro jį praėjo labai susijaudinęs E. Š.. M. V.nuėjo paskui jį. Grįžęs į gyvenamąją patalpą iš E. Š. sužinojo, kad prausykloje P. P. praeidamas užkabino E. Š. ir šis jam trenkė, daugiau liudytojas M. V.nieko neklausinėjo ir E. Š.jam nieko neaiškino (b. l. 95).

15Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. V.parodė, kad atlieka laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namų I-o gyvenamojo korpuso 4-o aukšto 401 nuteistųjų gyvenamojoje patalpoje. 2018-08-17 apie 8.15 val. grįždamas laiptais į savo gyvenamąją patalpą, tarp 3 ir 4 aukštų laiptinėje sutiko nuteistąjį P. P., kurio visas veidas buvo kruvinas. Liudytojui A. V.paklausus, kas atsitiko, P. P. nieko neatsakė ir nulipo žemyn. Grįžęs į savo gyvenamąją patalpą Nr. 401, A. V. pamatė nuteistąjį E. Š. ir pastebėjo, kad jo dešinės rankos pirštas sužalotas. A. V.paklausė, kas atsitiko, E. Š.jam atsakė, kad susimušė su P. P.. Daugiau liudytojas E. Š. nieko neklausinėjo (b. l. 103).

16Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus 2018-09-27 specialisto išvados Nr. G 3426/2018(01) duomenimis, P. P. nustatyti sužalojimai: muštinės žaizdos kaktoje, dešinėje smilkininėje srityje, kairiajame viršutiniame voke (antakyje); odos nubrozdinimai kairio skruostikaulio, kairio žasto, dešinio peties, krūtinės dešinės pusės, kryžkaulio srityje; kairio skruostikaulio lanko skeveldrinis lūžis, kairės akiduobės išorinės sienelės lūžis, kairio žandinio ančio įspaustinis priekinės sienelės bei linijiniai viršutinės ir vidinės sienelės lūžiai, apatinio žandikaulio vainikinės ataugos lūžis. Sužalojimai padaryti kietais, bukais daiktais. Nustatyti veido kaulų lūžiai ir jų srityse esantys minkštųjų audinių sužalojimai (pvz., odos nubrozdinimai, žaizdos) galėjo būti padaryti mažiausiai 1-u trauminiu poveikiu ir atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymo mastą. Visi kiti, paviršiniai sužalojimai, t. y. žaizdos ir odos nubrozdinimai, nesusiję su kaulų lūžiais, atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą (b. l. 51, 52).

17Įvykio vietos apžiūros protokolo duomenimis, jame užfiksuota įvykio vietos - I-ojo nuteistųjų gyvenamojo korpuso 4-ame aukšte esančios nuteistųjų prausyklos, kur E. Š. sumušė P. P., apžiūra, kurioje nustatyta, kad nuteistųjų prausykla įrengta 4-ojo aukšto koridoriaus gale dešinėje pusėje. Įėjimo durys medinės, rudos spalvos su užrašu "Prausykla Tualetas" ir prisegtu ženklu draudžiančiu rūkyti, durų plotis apie 1 m. Prausyklos patalpos ilgis apie 5 m, plotis apie 3 m. Patalpos sienos ir grindys apklijuotos šviesiai pilkos spalvos sienų ir grindų plytelėmis. Kairėje pusėje pririšta savadarbė geltonai mėlynai marga užuolaida. Galinės sienos apačioje įmontuotas pilkos spalvos radiatorius, viršuje įmontuotas grotuotas langas. Viduryje patalpos įrengta pertvara, prie kurios sumontuotos prausyklos ir kriauklės. Dešinėje pusėje matomos medinės tualeto durys. Lubose pritaisyti 3 šviestuvai. Prausyklos patalpa nėra stebima vaizdo fiksavimo kameromis. Kraujo dėmių nėra.

18Pagal BK 138 straipsnio 1 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių.

19Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad E. Š. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, įrodyta. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė. Kaltinamasis E. Š. prisipažino dėl nusikalstamos veikos padarymo, nurodė, kad nukentėjusysis jį išprovokavo, be to, dėl nukentėjusiojo padarytos nusikalstamos veikos prieš mažametį, jo nekenčia, todėl sudavė jam smūgius, nuo jo smūgių nukentėjusysis nugriuvo, prarado sąmonę. Jo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo bei nusikalstamos veikos aplinkybes taip pat patvirtina kiti teisiamojo posėdžio metu atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą ištirti įrodymai: nukentėjusiojo P. P., liudytojų D. D., S. A., A. Ž., A. S., M. V., A. V. parodymai, specialisto išvada. Vadovaujantis specialisto išvada P. P. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Teismas, įvertinęs pirmiau išdėstytus įrodymus, konstatuoja, kad jų visiškai pakanka išvadai, jog E. Š. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, todėl ši kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 138 straipsnio 1 punktą.

20Kaltinamojo E. Š. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad veiką padarė recidyvistas. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad savo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo jis pripažino ir nuoširdžiai gailisi.

21Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą (padarytas tyčinis apysunkis nusikaltimas žmogaus sveikatai, veika baigta), į kaltinamojo atsakomybę sunkinančią ir lengvinančią aplinkybes. Taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę: teistas daug kartų (b. l. 130-139), daugiausia už nusikaltimus nuosavybei, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, pataisos įstaigos administracijos dėl savo elgesio charakterizuojamas neigiamai (b. l. 125), baustas administracine tvarka (b. l. 144-59), tame tarpe už viešosios tvarkos pažeidimus, chuliganizmą, duomenų apie psichinių sutrikimų gydymą byloje nėra.

22Įvertinęs visą tai, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti E. Š. paskyrus BK 138 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, jos dydį nustatant mažesnį už sankcijoje numatytas šios bausmės vidurkis. Kadangi yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui, E. Š. skiriama bausmė mažinama vienu trečdaliu. Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė atlikdamas bausmę už kitus nusikaltimus, todėl vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė bendrintina su 2018-03-06 Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, prie neatliktos bausmės dalies pridedant šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį.

23Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos 750,31 eurų civilinis ieškinys. Šią žalą sudaro asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo išlaidos, kurios buvo dengiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Šios išlaidos pagrįstos į bylą pateiktais įrodymais (b. l. 39-41), kaltinamasis pripažintas kaltu dėl nukentėjusiojo P. P. sužalojimo, todėl ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

24Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis P. P. pateikė civilinį ieškinį dėl 10000 eurų neturtinės žalos atlyginimo (b. l. 36). Reikalavimas dėl turtinės žalos grindžiamas tuo, kad dėl įvykio P. P. patyrė sveikatos sutrikdymą, fizinį skausmą, prarado darbingumą, jautėsi pažemintas prieš kitus nuteistuosius, ilgą laiką dėl patiriamo skausmo negalėjo valgyti.

25Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnis). Asmens sužalojimo ar susargdinimo atveju įvertinamas ne tik sveikatos sutrikdymo sunkumas, bet ir jo pobūdis, trukmė, sveikatos grąžinimo metodų taikymas, pasveikimo galimybė, liekamieji reiškiniai ir kt.

26Teismas pripažino, kad dėl kaltinamojo nusikalstamos veikos nukentėjusysis patyrė sužalojimus, kurie vertintini nežymiu sveikatos sutrikdymu. Nukentėjusysis dėl šių sužalojimų neabejotinai patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, apie dvi savaites turėjo gulėti, negalėjo valgyti, civilinį ieškinį pagrindžiančių medicininių dokumentų duomenimis, jam buvo atlikta žandikaulio operacija, šiuo metu užeina galvos skausmai. Tačiau nukentėjusysis nepateikė teismui objektyvių duomenų, kokios sužalojimų pasekmės yra išlikusios, ar reikalingas tolesnis gydymas, kaip tai atsilieps galimybei dirbti, taip pat, kokia nukentėjusiojo sveikatos būklė buvo iki įvykio, ar iki įvykio jis dirbo. Nukentėjusysis nenurodė, kad patyrė ženklių dvasinių išgyvenimų, ilgalaikių sveikatos problemų. Be to, teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, įvertina tai, kad nukentėjusysis, anot kaltinamojo ir ikiteisminio tyrimo metu apklaustų liudytojų, pats dažnai provokuodavo konfliktus tarp nuteistųjų. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, jokių pajamų negauna, jo finansinė situacija yra sudėtinga. Vis tik teismas pažymi, kad kaltinamojo turtinė padėtis yra tik viena iš aplinkybių ir negali būti lemiamu kriterijumi, nustatant atlygintinos žalos dydį. Atsižvelgdamas į visa tai, įvertinęs teismų praktiką nustatant neturtinės žalos dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dydį (nuo 700 eurų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-139-895/2017) iki 1500 eurų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-142-489/2018)) teismas civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkina iš dalies įvertindamas nukentėjusiojo P. P. patirtus išgyvenimus 1000 eurų suma.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 301 straipsnio 1 dalimi ir 302-308 straipsniais,

Nutarė

28E. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 1 metų laisvės atėmimą.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti E. Š. galutinę bausmę – 8 mėnesius laisvės atėmimo.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2018 m. kovo 6 d. Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta subendrinta 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir paskirti kaltinamajam E. Š. galutinę subendrintą 3 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaityti pagal 2018 m. kovo 6 d. Panevėžio apylinkės teismo nuosprendį įskaitytus laikotarpius ir atliktą bausmės dalį.

31Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

32Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti Vilniaus teritorinei ligonių kasai iš E. Š. 750,31 (septynis šimtus penkiasdešimt eurų 31 cnt.) eurų.

33P. P. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš E. Š. P. P. naudai 1000 (vieną tūkstantį) eurų neturtinės žalos atlyginimo.

34Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ugnė... 2. viešajame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138... 4. Teismas... 5. E. Š. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą: 2018-08-17 8.05 val. Vilniaus... 6. Teisiamojo posėdžio metu E. Š. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką.... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 8. Teismo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis P. P. parodė, kad jam... 9. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis P. P. parodė, kad šiuo... 10. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. D.parodė, kad Vilniaus... 11. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas S. A. parodė, kad atlieka... 12. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. Ž. parodė, kad atlieka... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. S. parodė, kad 2018-08-17... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. V.parodė, kad atlieka... 15. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. V.parodė, kad atlieka... 16. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus 2018-09-27 specialisto... 17. Įvykio vietos apžiūros protokolo duomenimis, jame užfiksuota įvykio vietos... 18. Pagal BK 138 straipsnio 1 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas... 19. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir ištirtus įrodymus,... 20. Kaltinamojo E. Š. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad veiką padarė... 21. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 22. Įvertinęs visą tai, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti E.... 23. Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos 750,31 eurų civilinis... 24. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis P. P. pateikė civilinį ieškinį... 25. Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 26. Teismas pripažino, kad dėl kaltinamojo nusikalstamos veikos nukentėjusysis... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 28. E. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmę... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3... 31. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 32. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir... 33. P. P. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš E. Š. P. P.... 34. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka...