Byla 2-372/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dovainos prekyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1305-39/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baldų rojus“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dovainos prekyba“, tretiesiems asmenims P. V. , R. K. , D. M. , R. B. , uždarajai akcinei bendrovei „Baldeksita“ dėl žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos ir kitais neteisėtais veiksmais, atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Baldų rojus“ 2006 m. vasario 13 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Dovainos prekyba“, tretiesiems asmenims P. V. , R. K. , D. M. , R. B. , UAB „Baldeksita“ dėl žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos ir kitais neteisėtais veiksmais, atlyginimo. 2006 m. birželio 13 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Baldų rojus“ atstovo pareiškimas dėl ieškinio dalyko pakeitimo.

42007 m. balandžio 2 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Baldų rojus“ atstovo prašymas skubos tvarka, nepranešus atsakovui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti pareikšto ieškinio sumos ribose (500 000 Lt) atsakovui UAB „Dovainos prekyba“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kilnojamuosius daiktus bei turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti. Kadangi byloje nėra duomenų apie konkretų atsakovo turtą ir jo buvimo vietą, ieškovas, vadovaujantis CPK 148 straipsnio 4 dalimi, prašė areštuotiną turtą pavesti surasti ieškovo pasirinktam antstoliui. Ieškovas prašė, nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo UAB „Dovainos prekyba“ nekilnojamojo ar kilnojamojo turto ir turtinių teisių, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo banko ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos – 500 000 Lt, tačiau leidžiant atsakovui UAB “Dovainos prekyba“ iš areštuotų piniginių lėšų, esančių bankuose ir kitų kreditų įstaigų sąskaitose, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius bei socialinio draudimo įmokas valstybei.

5Ieškovo atstovas nurodė, kad atsižvelgiant į atsakovo UAB „Dovainos prekyba“ nesąžiningos konkurencijos veiksmus, nurodytus ir pagrįstus ieškovo procesiniuose dokumentuose, bei į atsakovo elgesį civilinės bylos nagrinėjimo metu, yra reali grėsmė, kad atsakovas atliks kitus veiksmus, kuriais būtų sudaromos kliūtys įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Pažymėjo, jog ieškinio suma yra didelė. Atsižvelgiant į atsakovo elgesį, kuomet jau keletą kartų, artėjant teismo paskirtai bylos nagrinėjimo datai, pradedama kalbėti apie galimą taikos sutartį ir siūloma bylos nagrinėjimą atidėti, tačiau vėliau nerodoma jokių pastangų galimai taikai byloje pasiekti, yra reali grėsmė, kad atsakovas gali imtis veiksmų atsikratyti turto, nuslėpti pinigines lėšas ir pan. Dėl tokių veiksmų atlikimo gali pasunkėti ar tapti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, nes nebus pakankamai turto ir pajamų, į kurias galėtų būti nukreiptas išieškojimas.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Ieškovo UAB „Baldų rojus“ reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Dovainos prekyba“ 500 000 Lt vertės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių, esančių pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, areštą. Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo UAB „Dovainos prekyba“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių, areštavo atsakovo pinigines lėšas, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje AB „Šiaulių bankas“ ir/ar kitų bankų, kredito įstaigų sąskaitose, neviršijant 500 000 Lt ieškinio sumos. Teismas leido atsakovui UAB „Dovainos prekyba“ iš areštuotų piniginių lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Surasti ir aprašyti areštuotą atsakovo turtą teismas pavedė nutartį vykdančiam antstoliui.

7Teismo nutartyje pažymima, jog tarp šalių kilo ginčas dėl konkurencinių teisinių santykių, pareikšto ieškinio suma yra didelė. Iš ieškovo nurodytų aplinkybių matyti, kad yra reali grėsmė, jog atsakovas gali atlikti nesąžiningus veiksmus, kuriais būtų sudaromos kliūtys įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovas norėtų bylą baigti taikos sutartimi, tuo pagrindu siūlo atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau nededa jokių pastangų taikos sutarčiai pasiekti, todėl yra pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas jam priklausantį turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims arba įkeisti, o tai apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą.

8Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog areštavus atsakovo UAB „Dovainos prekyba“ pinigines lėšas bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, dėl piniginių lėšų trūkumo gali būti sutrikdyta atsakovo ūkinė veikla, todėl pirmiausia areštuotinas atsakovo nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, turtinės teisės, o tik nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo turto, areštuotinos jo piniginės lėšos, esančios atsiskaitomojoje sąskaitoje AB „Šiaulių bankas“ ir/ar kitų bankų, kredito įstaigų sąskaitose, neviršijant 500 000 Lt sumos.

9Atsakovas UAB „Dovainos prekyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės.

10Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismo nutartis yra nepagrįsta bei priimta pažeidžiant materialines ir proceso teisės normas. Ieškovo nurodytos aplinkybės, jog UAB „Dovainos prekyba“ vengs atlyginti žalą, tėra tik prielaida, nepagrįsta jokiais įrodymais. CPK 185 straipsnio pagrindu įvertinus ieškovo nurodytus faktus ir pateiktus įrodymus, darytina išvada, jog nenustatytos aplinkybės, sukeliančios grėsmę ieškovo turtiniams interesams, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Teismui pateiktos prielaidos apie tai, kad nuolat siūloma bylos nagrinėjimą atidėti siekiant pasiekti taikų susitarimą byloje, tačiau vėliau nerodoma jokių pastangų taikai byloje pasiekti. Pasiekti optimalų tokio pobūdžio susitarimą reikia laiko, kuomet šalys sprendimus priima įvertinusios kiekvieną galimybę ir savo padėtį, kad pasirašius finansiškai neįmanomą taikos sutartį, išvengtų bankroto ribos.
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. balandžio 11 d. konsultacijoje („Teismų praktika“ Nr. 19, psl. 251) yra nurodęs pavyzdinį sąrašą veiksmų, kurie galėtų sukelti grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovo nurodytos aplinkybės tėra niekuo nepagrįstos prielaidos, neturinčios teisinės reikšmės. Teismui neišnagrinėjus byloje esančių įrodymų, bet kokie ieškovo teiginiai dėl jo ar atsakovo pateiktų dokumentų teisiškai neturi jokios reikšmės ir jokiu būdu negali būti vertinami kaip pagrindas bet kokiems teisiniams veiksmams atlikti. Ieškovo teiginys, kad yra reali grėsmė, jog atsakovas gali imtis veiksmų atsikratyti kito turto, nuslėpti pinigines lėšas ir pan., tėra jokiais įrodymais nepagrįsta prielaida.
 4. Areštavus UAB „Dovainos prekyba“ sąskaitas, taip pat prekes, skirtas parduoti, galimi dideli nuostoliai įmonei. Ieškovo veiksmai nepagrįstai prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įrodo nesąžiningą ieškovo elgesį, kuriuo siekiama piktnaudžiauti teisėmis, norint padaryti didesnį spaudimą atsakovui, sudaryti jam didelių nepatogumų, taip tiesiogiai pažeidžiant CK 1.137 straipsnio 3 dalį.
 5. Ieškovas pareiškė ieškinį dėl žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos ir kitais neteisėtais veiksmais, atlyginimo. Ieškinio suma yra pakankamai didelė, byla sudėtinga ir tęsiasi nuo 2006 m. vasario 13 d. Visą bylos nagrinėjimo laiką UAB „Dovainos prekyba“ vykdė įprastą komercinę veiklą ir neturėjo jokio tikslo slėpti ar kitaip mažinti bendrovės turtą.
 6. Areštavus sąskaitas, prekes ar turtines teises bendrovė negalės vykdyti įprastos komercinės veiklos, negalės atsiskaityti su verslo partneriais, kiekvieną dieną patirs nuostolius. Atsiskaitomųjų sąskaitų areštas gali padaryti žalą atsiskaitinėjant su banku, nes UAB „Dovainos prekyba“ yra paėmusi paskolą iš banko ir kiekvieną mėnesį turi mokėti banko palūkanas bei dengti dalį paskolos.
 7. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 straipsnis). Teismas tokio reikalavimo ieškovui nepateikė, neapsaugojo atsakovo nuo galimų nuostolių atlyginimo. Nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Dovainos prekyba“ patiriami nuostoliai didės, bendrovė gali būti privesta prie bankroto.
 8. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, turi įvertinti tai, jog įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turės teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 straipsnio 3 dalis). Ši įstatymo nuostata negalės būti taikyta, kadangi ieškovo bendrovė pati turi finansinių problemų ir iš jos prisiteisti patirtus nuostolius būtų beviltiška.

  11

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo UAB „Baldų rojus“ atstovas prašo netenkinti atsakovo 2007 m. balandžio 19 d. atskirojo skundo ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Ieškovo atstovas pažymi, jog teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui. Atkreipia dėmesį į tai, jog ieškinio suma yra didelė (500 000 Lt), todėl žalos atlyginimo išieškojimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, jog kilus ginčui dėl didelės ieškinio sumos preziumuojama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes didelė ieškinio kaina gali padidinti būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas prie atskirojo skundo nepateikė įrodymų, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nepaneigė teismo išvados, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas gali pasunkėti. Atsakovo teiginiai, jog ieškovas neįrodė realios grėsmės, kad atsakovas gali imtis veiksmų atsikratyti turto, nuslėpti pinigines lėšas ir pan., yra neteisingi. Ieškovo atstovas pažymi, jog UAB „AKSC“, kuri yra netiesiogiai susijusi su atsakovu, iniciavo bankroto bylos atsakovui iškėlimą. Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 15 d. priėmė nutartį iškelti bankroto bylą atsakovui. Ieškovo atstovas nurodo, jog atsakovo argumentai, kad teismas nepateikė ieškovui reikalavimo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, yra nepagrįsti ir neteisėti, nes atsakovas bet kuriuo metu gali kreiptis į teismą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atskirasis skundas

14atmestinas.

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

16CPK 185 straipsnis įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 straipsnis).

17Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Sutikti su atsakovo atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra pareiškęs atsakovui ieškinį dėl žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos ir kitais neteisėtais veiksmais, atlyginimo. Ieškinio sumą sudaro 500 000 Lt. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisminėje praktikoje ne kartą yra pažymėta, jog sprendžiant šį klausimą yra reikšmingas ne tik tokių aplinkybių, kaip šalies, kurios turtui prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, turtinės padėties, jos finansinių galimybių įvertinimas, bet itin svarbią reikšmę turi ir ieškinio reikalavimų dydis, kadangi ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui motyvavo didele ieškinio suma. Ši aplinkybė sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismų praktikoje paprastai pripažįstama pakankamai svarbia. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju galima daryti objektyvią prielaidą, kad didelė ieškinio suma (500 000 Lt) gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo turtą ieškinio sumos ribose. Be to, teismas, siekdamas kuo labiau suderinti šalių interesus (iš vienos pusės - užtikrinti ieškovo pareikšto reikalavimo įvykdymą, iš kitos pusės - kiek galima mažiau suvaržyti atsakovo finansinę – komercinę veiklą), pagrįstai laikėsi turtinių apribojimų taikymo eiliškumo, t. y. ieškinio sumos ribose areštavo atsakovo nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą ir turtines teises, o tik nesant ar nepakankant tokio turto taikė piniginių lėšų areštą.

19Pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nevertindamas paties ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į abiejų bylos šalių interesus bei užtikrindamas jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra, ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, jeigu nebus imtasi laikinųjų apsaugos priemonių. Taikant laikinąsias apsaugos priemones vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, tai yra grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo vykdymas bus iš esmės apsunkintas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 11 d. konsultacijoje Nr. A3-82 pateiktas tik pavyzdinis veiksmų, kurie gali sukelti grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, sąrašas. Kiekvienu konkrečiu atveju galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams įvertina teismas (CPK 185 straipsnis). Nagrinėjamu atveju jau vien didelė ieškinio suma gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl teismas turėjo teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo tinkamo įvykdymo apsunkinimo riziką patvirtina ir Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutartimi nustatytos UAB „Dovainos prekyba“ faktinio nemokumo aplinkybės, kurios buvo pagrindas kelti šios įmonės bankroto bylą (to teismo civilinė byla Nr. B2-827-436/2007). Minėta nutartis dėl bankroto bylos UAB „Dovainos prekyba“ iškėlimo dar nėra įsiteisėjusi, tačiau teismų informacinės sistemos duomenimis UAB „Dovainos prekyba“ nėra pateikusi apeliacijos dėl šios įmonės realios nemokumo būsenos nustatymo. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybes, jog teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo ir nėra.

20Apeliantas akcentuoja, jog areštavus atsakovo sąskaitas bendrovė negalės vykdyti įprastos komercinės veiklos, atsiskaityti su verslo partneriais, kasdien patirs nuostolius, negalės atsiskaityti su banku. Teisėjų kolegija pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu. Įstatymas suteikia galimybę laikinai suvaržyti vienos šalies teises, kad būtų tinkamai apgintos besikreipiančios į teismą šalies teisės. Jeigu apeliantas yra įsitikinęs, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai varžo jo teises, ir jis savo argumentus gali patvirtinti atitinkamais įrodymais, įstatymas suteikia teisę kreiptis į laikinąsias apsaugos priemones taikiusį teismą ir prašyti vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita arba panaikinti paskirtą laikinąją apsaugos priemonę. Tokio prašymo pagrindu galėtų būti ir atlikimas veiksmų, nurodytų CPK 146 straipsnio 2 dalyje. Įstatymas numato teisines priemones, kuriomis siekiama garantuoti šalių interesų pusiausvyrą, užtikrinti taikomų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

21Be to, kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra įstatymo numatyta procesinė priemonė, laikinas ginčo apsaugos mechanizmas, kuriuo siekiama užtikrinti materialinių teisių gynybą. Kreipimasis į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nereiškia piktnaudžiavimo šalies teisėmis ar nesąžiningo šalies elgesio.

22Apeliantas taip pat pažymi, jog teismas nepareikalavo, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 straipsnio 1 dalis). Pasak apelianto, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Dovainos prekyba“ patiriami nuostoliai didės.

23Nepagrįstu laikytinas atsakovo atskirojo skundo argumentas, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, kartu turėjo išspręsti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. CPK 147 straipsnio 1 dalis nuostata įtvirtina teismo diskrecijos teisę, o ne pareigą, taikant laikinąsias apsaugos priemones užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, atsižvelgiant į prašymo dėl šių procesinių priemonių taikymo pagrįstumą bei kitas bylos aplinkybes (CPK 178, 185 straipsniai). Teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis aiškiai galima prognozuoti nuostolių atsiradimo galimybę, kai yra žinių, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų atlyginti, jis gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), kai atsakovas, prašantis galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikia informaciją apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (CPK 147 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju atsakovas pagrįsto prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo iki šiol nepateikė, o iš bylos medžiagos negalima daryti išvadų, jog byloje buvo būtina taikyti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Jeigu atsakovo pagrįstu įsitikinimu yra būtina taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, jis gali kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl jo taikymo.

24Apeliantas nurodo, kad atmetus ieškovo ieškinį, atsakovas negalėtų reikalauti nuostolių, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo, nes ieškovas turi finansinių problemų, todėl prisiteisti patirtus nuostolius būtų beviltiška. Kolegija pažymi, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių blogą ieškovo turtinę finansinę padėtį.

25Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija atmeta atsakovo atskirąjį skundą, nes pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti arba keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Baldų rojus“ 2006 m. vasario 13 d. kreipėsi į teismą su... 4. 2007 m. balandžio 2 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Baldų... 5. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsižvelgiant į atsakovo UAB „Dovainos... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismo nutartyje pažymima, jog tarp šalių kilo ginčas dėl konkurencinių... 8. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog areštavus atsakovo UAB „Dovainos... 9. Atsakovas UAB „Dovainos prekyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  11.
... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo UAB „Baldų rojus“ atstovas... 13. Ieškovo atstovas pažymi, jog teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos... 14. atmestinas.... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. CPK 185 straipsnis įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus... 17. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, taikydamas... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra pareiškęs atsakovui ieškinį... 19. Pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nevertindamas paties... 20. Apeliantas akcentuoja, jog areštavus atsakovo sąskaitas bendrovė negalės... 21. Be to, kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats prašymas taikyti... 22. Apeliantas taip pat pažymi, jog teismas nepareikalavo, kad ieškovas pateiktų... 23. Nepagrįstu laikytinas atsakovo atskirojo skundo argumentas, jog teismas,... 24. Apeliantas nurodo, kad atmetus ieškovo ieškinį, atsakovas negalėtų... 25. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija atmeta atsakovo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutartį palikti...