Byla 2-76/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Conlex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutarties atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Antanta“ civilinėje byloje Nr. B2-4265-661/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Conlex“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Antanta“, dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Antanta“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam bendrovė (atsakovas) skolingas 18 927,49 Lt. Pareiškėjo nuomone, UAB „Antanta“ yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Antanta“ bankroto bylą.

6Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas konstatavo, kad atsakovas UAB „Antanta“ nėra nemokus, nes bendrovės įsiskolinimų kreditoriams suma (133 699,69 Lt) neviršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės - 928 370 Lt. Teismas įvertino ir tai, kad byloje pateikti duomenys įrodo, kad atsakovas atsiskaitinėja su įmonės kreditoriais, t. y. bendrovė siekia išvengti įmonės nemokumo. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių bendrovės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, todėl sprendė, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, o tai sudaro pagrindą atsisakyti iškelti atsakovui UAB „Antanta“ bankroto bylą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Conlex“ prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui UAB „Antanta“ bankroto bylą arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91) Teismas nepagrįstai neištyrė ir neišsiaiškino kreditinių įsiskolinimų tikslios sumos, nes atsakovo UAB „Antanta“ pateiktas kreditorių ir debitorių sąrašas nebuvo išsamus, neatitiko įstatymo keliamų formos reikalavimų. Šie netikslumai galėjo sukelti teismui sunkumų, sprendžiant dėl atsakovo nemokumo. Atkreipė dėmesį, kad 2013 m. rugsėjo 22 d. balanse nurodyta, jog mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 258 965 Lt, o pagal kreditorių sąrašą tokie įsipareigojimai yra 336 458,42 Lt. Pagal viešai prieinamus duomenis atsakovo įsiskolinimų kitiems kreditoriams suma yra 115 336,17 Lt;

102) Teismas nepagrįstai neanalizavo, kas sudaro bendrovės turtą, ar balanse nurodytas turtas yra realus ir faktiškai egzistuojantis bei ar įmanoma susigrąžinti debitorines skolas. Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad vienas iš įmonės debitorių UAB „Vidmantas ir kompanija“ jau yra bankrutavęs (debitorinės skolos suma - 31 662 Lt), todėl susigrąžinti šią skolą nėra realu. Kitas debitorius UAB „Atvaisa“ (debitorinės skolos suma 50 830 Lt), manytina, kad veiklos nebevykdo, nes jau nuo 2009 m. neteikia VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų. Yra pagrindo manyti, kad ir kiti atsakovo debitoriai nėra finansiškai stabilūs bei pajėgūs grąžinti įsiskolinimus bendrovei. Apelianto nuomone, abejotina, ar debitorių sąraše atsakovo nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos muitinės departamento įsiskolinimai iki šiol egzistuoja. Pažymėjo, kad kreditorių sąrašą pateiktas debitorius pavadinimu „Vidmantas ir ko“, tuo tarpu VĮ „Registrų centras“ duomenimis tokiu pavadinimu registruota įmonė neegzistuoja.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Antanta“ prašė nekelti bendrovei bankroto bylos, nes kreditiniai įsiskolinimai nuolat mažinami, bendrovė gauna naujų užsakymų, o iš ateinančių pinigų srautų ketina atsiskaityti su kreditoriais, įskaitant ieškovą. Pažymėjo, kad UAB „Antanta“ pripažįsta (16 927.49 Lt) įsiskolinimą ieškovui ir siekia geranoriškai jį padengti. Tuo labiau, kad bendrovės direktorius ir vienintelis akcininkas E. A. išdavė ieškovui asmeninį vekselį, tuo papildomai užtikrindamas skolos grąžinimą. Pagal šį vekselį yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nekilnojamajam turtui (gyvenamajam namui ir žemės sklypui, esantiems adresu Aušros 18, Riešė, Vilniaus r.). Šis turtas bus parduotas artimiausiu metu ir iškart bus atsiskaityta su ieškovu.

12Atkreipė dėmesį, kad UAB „Antanta“ buvo susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais ir apyvartinių lėšų trūkumu dėl sumažėjusių gamybos užsakymų, užsitęsusio PVM permokos grąžinimo ir užsakovų vėlavimo atsiskaityti už pateiktą produkciją. Tačiau bendrovė vykdo veiklą, atsiskaito su Socialinio draudimo fondu, mažina kreditinius įsiskolinimus, dirba su naujais užsakovais ir įsipareigoja padengti įsiskolinimą UAB „Conlex“.

13Atsakovo vertinimu, ieškovas tendencingai siekia jo (atsakovo) nemokumo, o ne realaus skolos susigrąžinimo.

14Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atsakovui UAB „Antanta“ iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti trys bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Skundžiama nutartimi teismas atsisakė iškelti bankroto bylą, konstatuodamas, kad atsakovas UAB „Antanta“ nėra nemokus.

18Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nustatyti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti, išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1609/2010). Taigi nustatant įmonės (ne)mokumą, esminės reikšmės turi įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į jos balansą įrašyto turto vertės santykis, o nustatydamas minėtus rodiklius, teismas privalo būti aktyvus ex officio ir išnaudoti visas įmanomas galimybes jiems kuo tiksliau nustatyti.

19Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pripažindamas, jog atsakovas UAB „Antanta“ yra mokus, teismas išimtinai rėmėsi atsakovo 2013 m. rugsėjo 22 d. balanso duomenimis bei prie šio balanso pateiktu bendrovės kreditorių sąrašu. Taigi pagal nurodytą balansą bendrovės turto vertė sudaro 928 370 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 258 965 Lt. Pagal paskutinį bendrovės kreditorių sąrašą įsiskolinimai kreditoriams sudaro 133 699,69 Lt. Įvertinęs santykį tarp bendrovės turto vertės (928 370 Lt) ir kreditinių įsiskolinimų (133 699,69 Lt), teismas padarė išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Taigi skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad teismas vertino bendrovės viso turto ir kreditinių įsipareigojimų santykį, tačiau formalus tokio santykio nustatytas nėra pakankamas, nusprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo. Kaip teisingai nurodo apeliantas, prieš analizuodamas atsakovo UAB „Antanta“ finansinę padėtį, teismas turėjo įvertinti byloje pateiktų duomenų patikimumą, nustatyti, ar nėra prieštaravimų tarp byloje esančių duomenų, o jei tokie yra – juos pašalinti. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas net tris kartus teikė patikslintus kreditorių sąrašus, kuriuose tendencingai buvo nurodomi vis mažesni pradelsti įsiskolinimai kreditoriams. Pagal paskutinį kreditorių sąrašą bendrovė pateikė duomenis, kad per mėnesio laikotarpį bendrovės įsiskolinimai kreditoriams sumažėjo daugiau nei 100 000 Lt, tačiau byloje nėra įrodymų, kad nurodyto dydžio suma buvo atsiskaityta su bendrovės kreditoriais. Pagrindą abejoti pateiktų duomenų teisingumu kelia akivaizdūs prieštaravimai tarp paskutiniame kreditorių sąraše bei 2013 m. rugsėjo 22 d. balanse esančių duomenų. Taigi šiame balanse kreditiniai įsiskolinimai yra didesni ir sudaro 258 965 Lt, o pagal kreditorių sąrašą šie įsipareigojimai yra 133 699,69 Lt. Sprendžiant bendrovės (ne)mokumo klausimą, reikšmingi ir tokie duomenys, per kurį laiką susidarė ir nuo kada egzistuoja bendrovės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams. Pastarųjų duomenų nėra galimybių nustatyti pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą, nes jis neišsamus: nėra nurodyti visi kreditoriai, kiekvieno jų kreditinis reikalavimas bei pradelsti įsiskolinimų terminai.

20Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas visada pripažino įsiskolinimą ieškovui UAB „Conlex“, tačiau nesutiko su bankroto bylos iškėlimu, teikdamas, kad bendrovė veikia, gauna užsakymų ir pajamų, todėl atsiskaitinėja su kreditoriais, atsiskaitys ir su ieškovu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo geranoriškas įsipareigojimas atsiskaityti su pareiškėju neturi teisinės reikšmės sprendžiant bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimą. Pastebėtina, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui egzistuoja nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. Pagal ieškovo pareiškimą iškėlus teisme bylą dėl bankroto bylos UAB „Antanta“ iškėlimo, atsakovas sumokėjo ieškovui 2 000 Lt, todėl likusi skolos suma sudaro 16 927,49 Lt. Taigi atsakovo įsiskolinimai ieškovui egzistuoja jau ilgą laiką (apie 1,5 metų), todėl atsakovo geranoriški įsipareigojimai nesaisto ieškovo ir jis turi teisę imtis visų būtinų priemonių savo pažeistiems interesams apginti. Bylos duomenys įrodo ir tai, kad ir kitiems bendrovės kreditoriams atsakovo įsiskolinimai yra ilgalaikiai (nuo 2012 m. – 2013 metų pradžios). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas neturi finansinių galimybių laiku vykdyti ir mokestines prievoles: pagal viešai prieinamus SODRA duomenis, 2014 m. sausio 23 d. atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 4 228 Lt, o šiuo metu bendrovėje dirba 2 asmenys. Pagal paskutinius ieškovo pateiktus duomenis iš Creditinfo, šiuo metu yra vykdomi trys su darbo santykiais susijusių įsiskolinimų išieškojimai iš atsakovo UAB „Antanta“. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą faktinė aplinkybė, jog įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, yra savarankiškas bankroto bylos įmonei iškėlimo pagrindas.

21Apeliacinio teismo nuomone, byloje esančių duomenų visuma leidžia teigti, kad atsakovo finansiniai sunkumai nėra trumpalaikiai. Kaip jau nustatyta aukščiau, atsakovas turi ilgalaikių finansinių įsiskolinimų. Remiantis 2012 m. balanso duomenis, bendrovė nuo 2011 m. veikia nuostolingai. Nuo 2011 m. iki 2013 m. bendrovės turtas sumažėjo nuo 1 749 168 Lt iki 928 370 Lt. Dar 2013 m. rugsėjo mėnesį bendrovėje dirbo 4 darbuotojai, o šiuo metu jų liko 2. Nors atsakovas turi nekilnojamojo turto (žemės sklypą su kiemo statiniais), tačiau jam uždėti turto areštai (kiekvienam nekilnojamojo turto objektui taikomi 9 turto areštus). Pagal Creditinfo informaciją, 2014 m. sausio 3 d. atsakovui UAB „Antanta“ yra pritaikytų ir galiojančių 14 turto areštų.

22Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, netyręs ir nevertinęs visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų faktinių aplinkybių, neatskleidė bylos esmės (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Pirmosios instancijos teismui nenustačius įmonės realios turtinės padėties, pradelstų įsipareigojimų dydžio, negalima nustatyti įmonės mokumo ir teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui atsisakyta iškelti bankroto byla, naikinama ir byla gražinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ĮBĮ 10 str. 8 d., CPK 327 str. 1 d. 3 p.).

23Nagrinėdamas pareiškimo pagrįstumo klausimą iš naujo, pirmosios instancijos teismas turėtų išreikalauti iš atsakovo naujausius finansinės atskaitomybės duomenis, išsiaiškinti atsakovo turimo turto sudėtį, likvidumą, pradelstų įsipareigojimų dydį, taip pat debitorines skolas, jų atsiradimo pagrindus ir t.t.

24Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Antanta“ iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi atsisakė iškelti... 6. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas konstatavo, kad... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Conlex“ prašo panaikinti šią teismo... 9. 1) Teismas nepagrįstai neištyrė ir neišsiaiškino kreditinių... 10. 2) Teismas nepagrįstai neanalizavo, kas sudaro bendrovės turtą, ar balanse... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Antanta“ prašė nekelti... 12. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Antanta“ buvo susidūrusi su laikinais... 13. Atsakovo vertinimu, ieškovas tendencingai siekia jo (atsakovo) nemokumo, o ne... 14. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti trys bankroto bylos iškėlimo pagrindai:... 18. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 19. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pripažindamas, jog atsakovas UAB... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas visada pripažino įsiskolinimą... 21. Apeliacinio teismo nuomone, byloje esančių duomenų visuma leidžia teigti,... 22. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 23. Nagrinėdamas pareiškimo pagrįstumo klausimą iš naujo, pirmosios... 24. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį ir perduoti...