Byla 2-1609/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Egidijaus Žirono (kolegijos primininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,IREC LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Elwo“, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Algerta“ bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,RP Investicijos“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Algerta“ iškelta bankroto byla. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus byloje, uždaroji akcinė bendrovė ,,RP Investicijos“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Glasma“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kelių remonto grupė“, uždaroji akcinė bendrovė ,,SDG“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai UAB ,,Grindesta“, UAB ,,IREC LT“, UAB ,,Elwo“ kreipėsi į teismą, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Algerta“. Šį reikalavimą palaikė ir tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB ,,RP Investicijos“, UAB ,,Glasma“, UAB ,,Kelių remonto grupė“, UAB ,,SDG“. Nurodė, kad atsakovas nevykdo finansinių įsipareigojimų ir yra nepajėgus juos vykdyti, t. y. atsakovas yra skolingas UAB „Grindesta“ 53 997,90 Lt, UAB „IREC LT“ – 51 159,44 Lt, UAB „Elwo“ – 60 978,20 Lt, UAB „RP Investicijos“ – 1 750 000 Lt, UAB „Glasma“ – 4 381,80 Lt, UAB „Kelių remonto grupė“ – 10 000 Lt, UAB „SDG“ – 21 360 Lt. Kadangi atsakovas neturi lėšų atsiskaityti su kreditoriais, galimai jis yra nemokus, todėl jam turi būti iškelta bankroto byla.

42010 m. kovo 10 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas atidėti bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimą iki įmonės kreditorių susirinkimo, kur bus nagrinėjamas klausimas dėl įmonės restruktūrizavimo patvirtinimo.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi pratęsė pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą iki 2010 m. kovo 30 d.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, jog su ieškovu UAB „Grindesta“ būtų sudaręs taikos sutartį, kad būtų kreipęsis į didžiausią kreditorių UAB „Medicinos bankas“ dėl bendrovės restruktūrizavimo galimybės, taip pat nepateikė Restruktūrizavimo plano metmenų, iškėlė atsakovui UAB ,,Algerta“ bankroto bylą. Bankrutuojančios UAB ,,Algerta“ administratoriumi teismas paskyrė UAB ,,Actualis“.

7Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas yra nemokus, nes nemoka už atliktus darbus ir mokėjimai yra pradelsti, negrąžina kreditų, nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų ir laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių. VĮ Registrų centro pateiktais duomenimis 2009 m. gegužės 29 d. finansinės atskaitomybės sudarymo dienai atsakovas turėjo turto už 10 739 822 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 10 972 970 Lt. Iš pateiktų duomenų matyti, kad jau 2008 metais atsakovo per vienerius ir po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertę daugiau nei vieną kartą. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų, jog po 2008 metų įmonės finansinė padėtis būtų pagerėjusi. Priešingai, valstybinių institucijų duomenys tik patvirtina aplinkybę, kad įmonė yra nemoki.

8Parinkdamas bankrutuojančios UAB ,,Algerta“ administratorių, teismas nurodė, kad visi siūlomi bankroto administratoriai atitinka administratoriams keliamus reikalavimus, turi reikiamą kvalifikaciją, abejonių dėl galimai šališkos ir suinteresuotos asmenų veiklos nenustatyta, todėl atsakovo administratoriumi paskyrė UAB „Actualis“, kurio kandidatūra buvo pasiūlyta pirmoji, ir kuris, lyginant su kitais siūlomais administratoriais, turi optimalų vykdomų bankroto procedūrų skaičių (6 procedūras). Teismas sprendė, jog šis administratorius galės užtikrinti operatyvų ir ekonomišką bankroto procedūrų vykdymą.

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Algerta“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį. Nurodo, kad atsakovas sugebėtų atsiskaityti su visais kreditoriais, jei jam būtų iškelta restruktūrizavimo byla ir užbaigtas gyvenamųjų namų gyvenvietės statybos projektas. Teigia, jog ieškovas UAB ,,RP Investicijos“, neįvykdžiusi sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, ir tokiu būdu siekia pasisavinti UAB ,,Algerta“ parduotus sklypus. Nors kreditoriai sutiko restruktūrizuoti įmonę, buvo parengti Restruktūrizavimo plano metmenys, pagrindinis kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ užvilkino sprendimo dėl įmonės restruktūrizavimo priėmimą.

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,IREC LT“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo. Nurodo, jog atsakovo finansinė padėtis yra sudėtinga, atsakovo vadovas nenori bendradarbiauti, todėl atsakovui administruoti reikalingas itin patyręs administratorius. UAB ,,IREC LT“ atsakovo administratoriumi siūlo skirti UAB ,,Šiluva“. UAB ,,Šiluva“ labiau tiktų administruoti atsakovą, nes jis turi didesnę patirtį, administruoja įmones nuo 2002 metų, yra baigęs 11 bankroto procedūrų. Be to, atsakovo buveinė yra Kaune, o paskirtasis administratorius veiklą vykdo Alytuje, dėl ko išaugs atsakovo administravimo kaštai.

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Elwo“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodo, jog teismas nemotyvavo savo sprendimo atmesti jo siūlomą administratoriaus kandidatūrą. Teismo paskirtasis administratorius negalės operatyviai ir ekonomiškai vykdyti bankroto procedūros, kadangi atsakovo finansinė padėtis yra sunki, įmonė turi daug kreditorių, todėl jai administruoti reikalingas itin aukštos kvalifikacijos administratorius, o tokios kvalifikacijos teismo paskirtasis administratorius neturi.

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,RP Investicijos“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį ir atsakovo administratoriumi paskirti Mindaugą Krupavičių. Nurodo, jog teismas, parinkdamas administratoriaus kandidatūrą, nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos ir neatsižvelgė į skiriamo administratoriaus kompetenciją bei patirtį. Teismo paskirtasis administratorius nėra užbaigęs nei vienos bankroto procedūros, leidimas teikti administravimo paslaugas jam išduotas tik 2009 m. birželio 8 d., tuo tarpu, jo siūlomas administratorius M. Krupavičius leidimą teikti administravimo paslaugas turi nuo 2007 m. birželio 1 d., per šį laiką yra baigęs 19 bankroto procedūrų, yra užsitarnavęs nepriekaištingą reputaciją. Be to, pažymi, jog teismas, skirdamas administratorių, neįvertino jį siūliusių kreditorių finansinių reikalavimų apimties, kas yra būtina siekiant bankroto procedūras padaryti kuo sklandesnes ir operatyvesnes.

13Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Algerta“, ieškovų UAB ,,IREC LT“ ir UAB ,,Elwo“ atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB ,,RP Investicijos“ ginčija atskirųjų skundų pagrįstumą ir prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje, kurioje atsakovui iškelta bankroto byla, nepakeistą, nes atsakovas nederino su juo restruktūrizavimo plano, nepasiūlė jokių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonių, nors UAB ,,RP Investicijos“ kreditorinis reikalavimas yra net 1 750 000 Lt. Mano, jog teismas parinko netinkamą bankroto administratoriaus kandidatūrą, be to, ieškovų siūlomi administratoriai nesugebės tinkamai administruoti atsakovo, todėl siūlo administratoriumi skirti M. Krupavičių.

14Atsiliepimais į ieškovų UAB ,,IREC LT“, UAB ,,Elwo“ ir UAB ,,RP Investicijos“ atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB ,,SDG“ teigia, jog teismas parinko tinkamą atsakovo administratorių, tuo tarpu ieškovo UAB ,,IREC LT“ siūlomas administratorius UAB ,,Šiluva“ šiuo metu, turėdamas tik du darbuotojus, vykdo net 22 bankroto procedūras, todėl kyla abejonių dėl šio administratoriaus galimybių tinkamai administruoti atsakovą. Ieškovas UAB ,,Elwo“ neįrodė, kad jo siūloma UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sugebės operatyviau ir ekonomiškiau administruoti atsakovą. Ieškovo UAB ,,RP Investicijos“ siūlomas administratorius M. Krupavičius vienas vykdo 12 bankroto procedūrų, be to, jis vadovauja UAB ,,Bankrotas“, kurioje be įmonės direktoriaus pareigų dar vykdo 10 bankroto procedūrų, todėl kyla pagrįstų abejonių ar jis pajėgs administruoti dar vieną įmonę. Tvirtina, jog administratorius, vykdydamas bankroto procedūras, atstovauja visų, o ne tik didžiausių kreditorių interesus, todėl teismui nėra privalomas didžiausio kreditoriaus siūlymas.

15Atsiliepimu į ieškovų UAB ,,IREC LT“ ir UAB ,,Elwo“ bei trečiojo asmens UAB ,,RP Investicijos“ atskiruosius skundus atsakovas nurodo, kad UAB ,,RP Investicijos“ ir UAB ,,IREC LT“ siūlomos administratorių kandidatūros nėra tinkamos, nes šiuo metu administruoja labai daug įmonių. Tuo tarpu palaiko ieškovo UAB ,,Elwo“ atskirąjį skundą ir prašo administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuris parengė atsakovo Restruktūrizavimo metmenų planą, taigi yra gerai susipažinęs su atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentais, todėl galės tinkamiausiai vykdyti bankroto procedūras.

16Atsiliepimais į ieškovų UAB ,,IREC LT“ ir UAB ,,Elwo“ bei trečiojo asmens UAB ,,RP Investicijos“ atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB ,,Glasma LT“ ginčija atskirųjų skundų pagrįstumą ir prašo palikti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį bei parinko tinkamą atsakovo administratoriaus kandidatūrą.

17Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas UAB ,,Grindesta“ ginčyją atskirųjų skundų pagrįstumą ir prašo palikti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog atsakovas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo mokumą, todėl teismas pagrįstai atsakovą pripažino nemokiu. Ieškovas UAB ,,Grindesta“ ginčija visas siūlomas bankroto administratorių kandidatūras ir mano, kad paskirtasis administratorius sugebės tinkamai ir kvalifikuotai administruoti atsakovą.

18Atskirieji skundai atmetami.

19Dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Įmonių bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887/2009).

21Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

22Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-372/2009).

23Iš atsakovo UAB ,,Algerta“ pateikto balanso už 2009 veiklos metus matyti, kad atsakovas turi turto už 10 145 670 Lt (ilgalaikio turto už 1 827 144 Lt, trumpalaikio turto už 8 318 526 Lt). Atsakovo pateiktame balanse nėra nurodyta, kokie apskritai yra atsakovo įsipareigojimai, kokios sumos mokėtinos per vienerius metus ir po vienerių metų, kokie konkrečiai įsipareigojimai šiuo metu jau yra pradelsti, kokia pradelstų įsipareigojimų apimtis, juolab, kad po balanso sudarymo praėjo beveik vieneri metai, ar atsakovas turi apyvartinių lėšų iš kurių galėtų būti mokami atlyginimai darbuotojams, socialinio draudimo įmokos, mokesčiai ir kiti privalomieji mokėjimai valstybei, dengiama paskola bankui ir pan., todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovas balanse nurodė neišsamią informaciją, o tik jam palankius duomenis, bendrą atsakovo mokumo būklę vertina remdamasis kitais atsakovo ir byloje dalyvaujančių asmenų pateiktais finansiniais dokumentais.

24Kaip nurodo atsakovas, jis turi pradelstų įsipareigojimų iš viso už 1 844 326 Lt: 16 990 Lt įsiskolinimą, susijusį su darbo santykiais, kreditoriams yra skolingas 1 148 440,77 Lt, taip pat kreditoriai yra kreipęsi į teismą dėl 679 284,93 Lt skolos priteisimo iš atsakovo (t. 1, b. l. 44-49). Taigi atsakovas tvirtina, kad jo pradelsti įsiskolinimai sudaro 1 844 326 Lt. Ši suma neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, tačiau pats atsakovas atskiruoju skundu neginčija savo mokumo fakto, tik nurodo, jog sėkmingai įgyvendinus gyvenamųjų namų statybos projektą, galimai atsirastų galimybė dėl skolų kreditoriams padengimo.

25Kita vertus, atsakovas kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė Restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuose, jo teigimu, atspindėta reali įmonės finansinė padėtis bei detalizuoti balanso duomenys. Iš pateiktų Restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog atsakovas 2009 m. gruodžio 31 d. turėjo turto už 10 031 203, o kreditorinių įsipareigojimų už 10 881 356 Lt (3 850 561 Lt pradelstų įsipareigojimų, iš jų 41 974 Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai). Restruktūrizavimo plano metmenų priede Nr. 1.2.2, kuriame pateikiamos UAB ,,Algerta“ finansinės ataskaitos už 2007-2009 metus, nurodyta, jog 2009 metais atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 8 713 000 Lt (t. 2, b. l. 36) ir ši suma viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, kas yra pagrindas konstatuoti įmonės nemokumą. Ir nors Restruktūrizavimo plano metmenyse pateikiama informacija apie įmonės pradelstų įsipareigojimų apimtį taip pat yra prieštaringa, aplinkybę, jog atsakovas turi finansinių sunkumų patvirtina trečiojo asmens UAB ,,RP Investicijos“ pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės duomenys, kuriuos atsakovas 2009 m. gegužės 29 d. pateikė VĮ Registrų centrui. Iš VĮ Registrų centrui pateiktos atsakovo finansinės atskaitomybės matyti, kad atsakovo turimas turtas buvo 10 739 822 Lt (šiuo metu 10 031 203 Lt), o per vienerius ir po vienerių metų mokėtinos sumos sudarė 10 972 970 Lt (šiuo metu 10 881 356 Lt), t. y. atsakovas įsipareigojimų turėjo daugiau nei turto. Be to, finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodyta, kad atsakovas 2008 veiklos metais patyrė 897 829 Lt nuostolių (t. 1, b. l. 118-129). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas turi ilgalaikių finansinių sunkumų, kurių metu atsakovo turto vertė mažėja, tuo tarpu įsipareigojimai auga.

26Atsakovas taip pat nurodė, kad turi nekilnojamojo turto, tačiau teismui pateikė senus dar 2006 – 2007 metų duomenis (2006 m. rugpjūčio 18 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 2006 m. spalio 30 d., 2007 m. vasario 6 d. ir 2007 m. gegužės 16 d. Nuosavybės pažymėjimai). Atsakovo pateikti trejų metų senumo duomenys yra abejotini, nes galimai neatspindi realios atsakovo turtinės padėties ir nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto. Kita vertus, iš Restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad atsakovo turimi žemės sklypai yra įkeisti Medicinos bankui. Atsakovo įsipareigojimai Medicinos bankui yra 7 030 795 Lt (t. 2, b. l. 22, 26). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovo didžiąją turto dalį sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai, t.y. žaliavos ir atsargos, kurių vertė 6 490 998 Lt, o Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad bankroto atveju, realizavus atsakovo turtą būtų gauti tik 2 666 974 Lt. Šios sumos neužtektų padengti net ir pradelstiems atsakovo įsipareigojimams, juolab, kad beveik 67 procentai atsakovo kreditorinių reikalavimų yra užtikrinti hipoteka, todėl teisėjų kolegija, įvertinusi realią atsakovo finansinę padėtį ir finansinius sunkumus, kurie negali būti vertinami kaip laikinojo pobūdžio, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam iškėlė bankroto bylą.

27Atsakovas taip pat nurodo, kad teismas turėtų atsisakyti atsakovui kelti bankroto bylą ir suteikti galimybę restruktūrizuotis, tačiau pirmosios instancijos teismas buvo atidėjęs bankroto bylos iškėlimo klausimo svarstymą, suteikdamas atsakovui galimybę sušaukti kreditorių susirinkimą, parengti Restruktūrizavimo plano metmenis arba sudaryti taikos sutartį su bankroto procesą inicijavusiais kreditoriais, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą šių galimybių neišnaudojo, todėl pirmosios instancijos teismas, konstatavęs atsakovo nemokumo faktą, pagrįstai UAB ,,Algerta“ iškėlė bankroto bylą. Be to, pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalį, teismas gali atsisakyti iškelti skolininkui bankroto bylą tik tais atvejais, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus, įmonei iškelta restruktūrizavimo byla arba pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Kadangi atsakovui nėra iškelta restruktūrizavimo byla, neegzistuoja ir pagrindas atsisakyti atsakovui kelti bankroto bylą.

28Dėl paskirtojo administratoriaus

29Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, jis, skirdamas bankroto administratorių, turi teisę bei gali jį pasirinkti iš kelių kandidatų, kurie atitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio reikalavimus, suderinęs skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str.). Tokia teismui suteikta teisė užtikrina galimybę parinkti nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama, jei paskirtasis administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų.

30Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtasis atsakovo UAB ,,Algerta“ administratorius UAB ,,Actualis“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus – teismui yra pateiktas UAB ,,Actualis“ sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas UAB ,,Algerta“(t. 1, b. l. 14), jame nurodyta, kad aplinkybių, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB ,,Actualis“ paskirti atsakovo administratoriumi, nėra (t. 1, b. l. 15). Taip pat byloje yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas leidimas, suteikiantis UAB ,,Actualis“ teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 1, b. l. 16), bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (t. 1, b. l. 17). UAB ,,Actualis“ kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (t. 1, b. l. 29 ). Atsižvelgdama į tai, kad paskirtasis administratorius atitinka visus bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatymo keliamus reikalavimus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB ,,Algerta“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Actualis“.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl Įmonių bankroto įstatyme yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlomus administratorius, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

32Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnyje, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, tarp jų ir CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Palikti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovai UAB ,,Grindesta“, UAB ,,IREC LT“, UAB ,,Elwo“ kreipėsi į... 4. 2010 m. kovo 10 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas atidėti bankroto... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi pratęsė pasirengimo... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi, atsižvelgdamas į... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas yra nemokus, nes nemoka už atliktus... 8. Parinkdamas bankrutuojančios UAB ,,Algerta“ administratorių, teismas... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Algerta“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,IREC LT“ prašo pakeisti Kauno apygardos... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Elwo“ prašo pakeisti Kauno apygardos... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,RP Investicijos“ prašo pakeisti... 13. Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Algerta“, ieškovų UAB ,,IREC LT“ ir UAB... 14. Atsiliepimais į ieškovų UAB ,,IREC LT“, UAB ,,Elwo“ ir UAB ,,RP... 15. Atsiliepimu į ieškovų UAB ,,IREC LT“ ir UAB ,,Elwo“ bei trečiojo asmens... 16. Atsiliepimais į ieškovų UAB ,,IREC LT“ ir UAB ,,Elwo“ bei trečiojo... 17. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas UAB ,,Grindesta“ ginčyją... 18. Atskirieji skundai atmetami.... 19. Dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 22. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 23. Iš atsakovo UAB ,,Algerta“ pateikto balanso už 2009 veiklos metus matyti,... 24. Kaip nurodo atsakovas, jis turi pradelstų įsipareigojimų iš viso už 1 844... 25. Kita vertus, atsakovas kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė... 26. Atsakovas taip pat nurodė, kad turi nekilnojamojo turto, tačiau teismui... 27. Atsakovas taip pat nurodo, kad teismas turėtų atsisakyti atsakovui kelti... 28. Dėl paskirtojo administratoriaus... 29. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar... 30. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtasis... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės... 32. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Palikti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį nepakeistą....