Byla e2-916-555/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei,

3dalyvaujant ieškovės Kauno apygardos prokuratūros atstovui prokurorui M. Š.,

4atsakovių akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybės atstovui advokatui M. A.,

5atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Trakų energija“ atstovams V. P. Ž. A., N. G. ir advokatui G. S.,

6trečiojo asmens Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atstovui A. R.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams Prienų rajono savivaldybei, akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Trakų energija“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“, ir

Nustatė

8ieškovė Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia tarp atsakovių UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybės sudarytą 2015 m. liepos 31 d. sutartį „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo“ Nr. ( - ); taikyti restituciją – įpareigoti UAB „Trakų energija“ (buvęs pavadinimas UAB „Prienų energija“) Prienų rajono savivaldybei grąžinti pagal 2015 m. liepos 31 d. sutartį „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo“ Nr. ( - ) teismo sprendimo dienai sumokėtas pinigines sumas; Prienų rajono savivaldybę įpareigoti UAB „Trakų energija“ sumokėti 0,29 Eur.

9Ieškovė nurodo, kad UAB „Prienų energija“ (nuo 2015 spalio 12 d. UAB „Prienų energija“ pakeitė savo pavadinimą į UAB „Trakų energija“) su Prienų rajono savivaldybe 2000 m. rugsėjo 28 d. sudarė Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutartį, o jos neatskiriamas priedas yra UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybės 2000 m. rugsėjo 28 d. Turto nuomos sutartis, kuria AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybė įsipareigoja išnuomoti UAB „Prienų energija“ Turto nuomos sutartyje nurodytą turtą nustatyta tvarka ir sąlygomis, o UAB „Prienų energija“ įsipareigoja naudotis šiuo turtu ir atsiskaityti nustatyta tvarka ir sąlygomis. Turto nuomos sutarties dalyku nurodomas AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybės UAB „Prienų energija“ išnuomojamas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, išvardintas sutarties priede Nr. 1 „Turto sąrašas“. Turto nuomos terminas 15 metų, bet ne trumpiau nei pasibaigs 15 šildymo sezonų skaičiuojant po 2000 – 2001 m. šildymo sezono (t. y. 2016 metais). UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybė 2000 m. spalio 9 d. sudarė Turto nuomos sutartį, iš kurios turinio matyti, kad ji buvo sudaryta vykdant 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį, ir kurios priedai yra mokėjimo grafikas bei priedas, kuriuo yra perduodamas ir priimamas turtas, kurio bendra likutinė vertė yra 2 462 207,94 Eur (8 501 511,59 Lt) (pradinė turto vertė 3 614 742,82 Eur (12 480 984,00 Lt)).

10Ieškovė taip pat nurodo, kad UAB „Prienų energija“, SP AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybė 2015 m. liepos 31 d. sudarė sutartį „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo“ Nr. ( - ), kuria šalys nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutraukia 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį ir Turto nuomos sutartį bei visus kitus susitarimus, susijusius su minėtosiomis sutartimis. Šia sutartimi šalys susitarė, kad UAB „Prienų energija“ perduoda Prienų rajono savivaldybei (ar jos nurodymu – AB „Prienų šilumos tinklai“) visus pagal 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį savo, kaip operatoriaus, sukurtus šilumos ūkio pagerinimus ir operatoriaus investicijų pagrindu sukurtus naujus turto objektus, naudojamus operatoriaus veikloje, kurių sąrašas pateikiamas priede Nr. 1. Turtas perduodamas už šalių sutartą kainą, kurią sudaro 432 586,09 Eur plius PVM, o pagal sutarties 7 punktą, atsiskaitymas už perduodamą turtą bus vykdomas Prienų rajono savivaldybei (ar jos nurodymu – AB „Prienų šilumos tinklai“) pervedant perdavimo kainą į UAB „Prienų energija“ sąskaitą per 36 mėnesių terminą periodiniais mokėjimais pagal grafiką pridedamą kaip šios sutarties priedą Nr. 3. 2015 m. liepos 31 d. Sutarties priede Nr. 1 nurodyta, kad perduodamo turto likutinė vertė – 405 507,09 Eur (pradinė turto vertė – 3 066 037,83 Eur).

11Ieškovė teigia, kad pagal 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį, nuomininkas suderino su savivaldybe planuojamas investicijas ir investavo į šilumos ūkį 1 506 024,10 Eur, t. y. perduota investicijų pagrindu sukurto turto už 3 066 037,81 Eur (įsigijimo verte), o investicijų planuota ir suderinta su savivaldybe buvo už 1 506 024,10 Eur, todėl nuomininko perduoto investicijų pagrindu sukurto turto dalis 1 560 013,71 Eur (3 066 037,81-1 506 024,10) yra papildomai nuomininko atliktų investicijų, kurios nebuvo suderintos su savivaldybe. Be to, Prienų rajono savivaldybė (jos kontroliuojama AB „Prienų šilumos tinklai“) šilumos ūkio nuomos metu ir jam pasibaigus pagal 2015 m. liepos 31 d. sutartį perėmė išnuomotą turtą iš UAB „Prienų energija“, kurio likutinė vertė 936 041,99 Eur (746 876,69+189 165,30) (įsigijimo vertė 3 614 742,82 Eur). Ieškovė įrodinėja, kad 2000 m. rugsėjo 28 d. sutarties vykdymo metu bei ją nutraukus AB „Prienų šilumos tinklai“ UAB „Prienų energija“ perdavė turtą (įskaitant investicijų pagrindu nuomininko sukurtą turtą), kurio likutinė vertė 1 368 628,09 Eur, t. y. AB „Prienų šilumos tinklai“ buvo grąžinta 1 093 579,85 Eur mažesnės likutinės vertės turtas nei buvo perduotas nuomos sutarties pradžioje, ir nepaisant to, Prienų rajono savivaldybė įsipareigojo per 36 mėnesius UAB „Prienų energija“ sumokėti 432 586,09 Eur už neva neatsipirkusias investicijas. Ieškovė papildomai pažymi, kad AB „Prienų šilumos tinklai“ 2015 m. liepos 31 d. „Susitarimu dėl turto, kuris nėra perduodamas ar grąžinamas AB „Prienų šilumos tinklai“ pagal 2015 m. liepos 31 d. sutartį atsisakė bet kokių reikalavimo teisių į 6 024,57 Eur likutinės vertės turtą (kompiuterinė technika, automobiliai Renault Master, VW CADDY COMBI (2 vnt.), baldai, elektrinis šilumos įrenginys (3 vnt.), vaizdo stebėjimo sistema, motoriniai pjūklai ir kita), nors toks susitarimas nebuvo aptartas nei 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartyje nei Turto nuomos sutartyse Nr. 1 ir Nr. 2. Tokiu būdu Sutartis dėl nuomos pasibaigimo pažeidė imperatyvias Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies nuostatas.

12Atsakovė Prienų rajono savivaldybė neprieštarauja pareikštam ieškiniui ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad nuomininkui neketinant mokėti nuomos mokesčio už paskutiniuosius nuomos metus ir šilumos vartotojams teikiant šilumą užaukštintomis ir pagrįstumo neturinčiomis kainomis, taip pat įvertinus teisines rizikas dėl UAB „Prienų energija“ faktiškai pareikšto atsisakymo geruoju sudaryti ginčo turto pardavimo už 1,00 Lt sandorį, Prienų rajono savivaldybė ir AB „Prienų šilumos tinklai“ priėmė sprendimą įsigyti neatsipirkusias UAB „Prienų energija“ investicijas, teisiškai užsitikrindama funkcionalaus, veikiančio ir neiškomplektuoto šilumos ūkio susigrąžinimą. Be to, sudarydama ginčijamą sutartį, Prienų rajono savivaldybė veikė būtinojo reikalingumo situacijoje – prisiimant papildomus įsipareigojimus išvengta rimtesnių teisinių sankcijų dėl 5,195 mln. Lt vertės ES paramos lėšomis finansuojamo projekto „Prienų miesto katilinės Nr. 2 modernizavimas pastatant 2,5 MW ir 5 MW šiluminės galios biokuro katilus“ Nr. ( - ) neįgyvendinimo, bei užsitikrino veikiančio ir funkcionalaus šilumos ūkio susigrąžinimą. Atsakovė pažymi, kad iki ginčijamo sandorio sudarymo ji ir AB „Prienų šilumos tinklai“ ne vieną kartą konsultavosi su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija dėl UAB „Prienų energija“ neatsipirkusių investicijų išpirkimo galimybių ir teisėtumo. Buvo gautas 2013 m. gegužės 23 d. reguliatoriaus atsakymas Nr. R2-1566, kuriuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija neprieštaravo neatsipirkusių UAB „Prienų energija“ investicijų išpirkimui. Analogišką poziciją Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išdėstė 2015 m. liepos 20 d. rašte.

13Atsakovė AB „Prienų šilumos tinklai“ su pareikštu ieškiniu sutinka. Kadangi atsakovės nurodyti argumentai iš esmės yra analogiški atsakovės Prienų rajono savivaldybės nurodytiems, todėl jie papildomai nekartojami.

14Atsakovė UAB „Trakų energija“ (buvęs pavadinimas UAB „Prienų energija“) su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovės teiginys apie nesuderintas su Savivaldybe esmines investicijas yra nepagrįstas, nes grindžiamas skaičiumi, atsiradusiu perduodamo turto sąraše dėl techninės klaidos, t. y. dalies turto pradinė vertė nebuvo perskaičiuota iš litų į eurus, o atlikus reikalingą perskaičiavimą nustatyta, kad pradinė turto, kurį operatorius grąžino Savivaldybei sutarties pabaigoje, vertė yra 1,455 mln. Eur. Ieškovė taip pat nutylėjo esminius faktus, susijusius su sutarties vykdymu – operatoriaus darytus mokėjimus Savivaldybei bei investicijas į šilumos ūkį, kurias Savivaldybė, gavusi operatoriaus mokėjimus, atliko savarankiškai, bei sutarties šalių bendradarbiavimą investuojant į Prienų rajono šilumos ūkį. Atsakovė nesutinka, jog sutarties šalys pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus reikalavimus, kadangi ieškovės išvados yra padarytos neteisingai aiškinant šios normos turinį. Ieškovė vertės pokytį iš esmės skaičiavo neteisingai (rėmėsi balansinėmis, o ne rinkos vertėmis), tačiau, atsižvelgiant į investicijas, padarytas vykdant su šiuo turtu susijusius finansinius įsipareigojimus (sumokėtą 1,516 mln. Eur nuomos mokestį), net ir skaičiuojant buhalterinėmis vertėmis neigiamo turto vertės pokyčio nebuvo, kadangi sumokėtas nuomos mokestis (1,516 mln. Eur) viršija neigiamą buhalterinės vertės pokytį, kuris pagal ieškovę sudarė 1 093 579,00 Eur. Be to, ieškovė vertino tik Savivaldybės mokėtiną sumą už turtą, bet ignoravo Operatoriaus negautas pajamas, kurias jis būtų gavęs, jei sutartis būtų vykdyta iki galo, bei pajamas, kurias Savivaldybė bei Savivaldybės kontroliuojama įmonė AB „Prienų šilumos tinklai“ gavo anksčiau laiko pradėję savo biokuro katilinės eksploatavimą, kurių taip pat nebūtų buvę, jei sutartis būtų buvusi vykdyta iki galo. Ieškovė nurodo ir tai, kad šiuo atveju dalinės restitucijos (neliečiant sumokėto turto nuomos mokesčio) pritaikymas, kuris savo esme būtų ekonominė sankcija Operatoriui, būtų ne tik nepagrįstas įstatymais, bet ir prieštaraujantis esminiams teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

15Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė su ieškovės Kauno apygardos prokuratūros pateiktu ieškiniu sutinka. Nurodo, kad Valstybės kontrolė 2015-2017 metais atliko valstybinį veiklos auditą, kurio metu konstatuota, kad Prienų rajono savivaldybė, kontroliuojama bendrovė AB „Prienų šilumos tinklai“ ir nuomininkas UAB „Prienų energija“, nutraukdami 2000 m. rugsėjo 28 d. sudarytą Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutartį, pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalį (2007 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. X-1329 redakcija), nes 2015 m. rugpjūčio 31 d. pagal 2015 m. liepos 31 d. sutartį „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo“ Nr. ( - ) perdavė ir perėmė šilumos ūkio turtą, kurio likutinė vertė buvo 1 093 579,85 Eur mažesnė nei nuomos sutarties pradžioje (valstybinio audito darbo dokumentai). Be to, savivaldybė, nutraukusi sutartį, sutiko perimti ir apmokėti nuomininkui per 36 mėnesius (iki 2018 m. spalio mėn.) už investicijomis sukurtą turtą 432 586,10 Eur (prie šios sumos pridedant PVM) likutine verte, tačiau neįsitikino šio turto vertės teisingumu ir pagrįstumu. Šios investicijos vykdant sutartį nebuvo nuomininko UAB „Prienų energija“ derintos su Prienų rajono savivaldybe. Valstybės kontrolė taip pat nurodo, kad audito metu nebuvo pateikti dokumentai, kurie patvirtintų, jog atsakingi Prienų rajono savivaldybės ir jos kontroliuojamos bendrovės darbuotojai būtų atlikę procedūras, kad įsitikintų turto likutine verte, t. y. savivaldybė prisiėmė finansinius įsipareigojimus, prieš tai neįsitikinusi nuomininko pateiktų duomenų teisingumu. Valstybės kontrolė rekomendavo Prienų rajono savivaldybei ir jos kontroliuojamai bendrovei kreiptis į buvusį nuomininką, kad šis kompensuotų savivaldybės patirtus turtinio pobūdžio praradimus dėl 1 093 579,85 Eur sumažėjusios turto vertės, pažeidus Šilumos ūkio įstatymą bei įvertinti už investicijas nuomininkui mokamų 432 586,10 Eur (pridedant PVM) pagrįstumą ir teisingumą, tačiau ji atsisakė įgyvendinti audito rekomendacijas. Pažymi, kad 2000 m. rugsėjo 28 d. Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutartis privalėjo būti nutraukiama, atsižvelgiant į imperatyvias Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies nuostatas, kurios įsigaliojo po sutarties sudarymo (nuo 2003 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. 1X-1565 35 straipsnio 3 dalies redakcija, nuo 2008 m. sausio 1 d. įstatymo Nr. X-1329 37 straipsnio 3 dalies redakcija) ir buvo nukreiptos į ateitį, pasibaigus turto valdymo laikotarpiui, taip būtų užtikrinta viešojo intereso apsauga, kad nuomos laikotarpiu valdytas šilumos ūkio turtas savivaldybėms būtų susigrąžintas ne mažesnės vertės. Be to, šiuo atveju turėtų būti keliamas klausimas dėl galimybės kompensuoti Prienų rajono savivaldybei turtinio pobūdžio 1 093 579,85 Eur vertės praradimus, pažeidus Šilumos ūkio įstatymą dėl sumažėjusios šilumos ūkio turto vertės, o ne priteisiamos savivaldybės sumokėtos sumos UAB „Trakų energija“ už investicijomis sukurtą turtą 432 586,10 Eur (pridedant PVM) likutine verte, kurios nepatenka į Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies reguliavimo apimtį.

16Ieškinys tenkintinas.

17Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad tarp UAB „Prienų energija“ (nuo 2015 spalio 12 d. UAB „Trakų energija“) ir Prienų rajono savivaldybės 2000 m. rugsėjo 28 d. buvo sudaryta Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutartis, kurios priedu Nr. 1 buvo tarp UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybės 2000 m. rugsėjo 28 d. sudaryta Turto nuomos sutartis. Pagal 2000 m. rugsėjo 28 d. sutarties sąlygas AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybė įsipareigojo išnuomoti UAB „Prienų energija“ Turto nuomos sutartyje nurodytą turtą sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, o UAB „Prienų energija“ įsipareigojo naudotis šiuo turtu ir atsiskaityti Turto nuomos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Turto nuomos sutarties dalyku nurodomas AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybės UAB „Prienų energija“ išnuomojamas kilnojamas ir nekilnojamas turtas. Turtas buvo išnuomotas 15 metų terminui bet ne trumpiau, nei pasibaigs 15 šildymo sezonų skaičiuojant po 2000-2001 m. šildymo sezono. Taip pat turto nuomos sutartyje nurodyti neatskiriami jos priedai: turto sąrašas-priedas Nr.1, turto perdavimo-priėmimo aktas-priedas Nr. 1A bei mokėjimo grafikas-priedas Nr. 1.1.

18Be to, UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybė 2000 m. spalio 9 d. sudarė Turto nuomos sutartį, iš kurios turinio matyti, kad ji buvo sudaryta vykdant 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį. Šios turto nuomos sutarties priedais yra nurodytas mokėjimo grafikas bei nurodomas perduodamas ir priimamas turto sąrašas.

19UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybė 2015 m. liepos 31 d. sudarė sutartį „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo“ Nr. ( - ), kuria sutarties šalys nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutraukė 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį ir Turto nuomos sutartį bei visus kitus susitarimus, susijusius su minėtosiomis sutartimis. 2015 m. liepos 31 d. sutartimi šalys susitarė, kad UAB „Prienų energija“ perduoda Prienų rajono savivaldybei (ar jos nurodymu – AB „Prienų šilumos tinklai“) visus pagal 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį savo, kaip operatoriaus, sukurtus šilumos ūkio pagerinimus ir operatoriaus investicijų pagrindu sukurtus naujus turto objektus, naudojamus operatoriaus veikloje, kurių sąrašas pateikiamas priede Nr. 1. Nuomininko valdytas turtas perduodamas už šalių sutartą kainą, kurią sudaro 432 586,09 Eur plius PVM, susidedančią iš: 405 507,09 Eur plius PVM kainos dalies už priede Nr. 1 išvardintus perduodamo turto objektus bei 27 079,00 Eur plius PVM kainos dalies už teises pagal Priede Nr. 2 išvardintus karšto vandens apskaitos prietaisus, įrengtus karšto vandens vartotojams. 2015 m. liepos 31 d. sutarties 7 punkte numatyta, kad atsiskaitymas už perduodamą turtą bus vykdomas Prienų rajono savivaldybei (ar jos nurodymu – AB „Prienų šilumos tinklai“) pervedant perdavimo kainą į UAB „Prienų energija“ sąskaitą per 36 mėnesių terminą periodiniais mokėjimais pagal grafiką pridedamą kaip šios sutarties Priedas Nr. 3. 2015 m. liepos 31 d. sutarties priede Nr. 1 nurodyta, kad perduodamo turto likutinė vertė – 405 507,09 Eur (pradinė turto vertė – 3 066 037,83 Eur (ieškinio priedas 3s-vep-92 4 priedas-3)).

20Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principų – sutarties laisvės principas. Šis principas, detalizuotas CK 6.156 straipsnyje, užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl iš šios sutarties atsiradusios prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir laiku (CK 6.38 straipsnio 1 dalis).

21CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. Tai reiškia, kad asmuo, laikydamasis įstatymų, geros moralės, sąžiningumo ir protingumo principų, pats sprendžia visus su jo turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimą kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir pan. Civilinių teisių gynimas apibūdinamas kaip visuma priemonių, skirtų pažeistoms teisėms atkurti, pripažinti, apsaugoti nuo gresiančių ar pakartotinių tolesnių pažeidimų, bet kuriems teisę pažeidžiantiems veiksmams nutraukti, taip pat dėl pažeidimo patirtai turtinei ir neturtinei žalai kompensuoti. Tam, kad būtų galima apginti civilines teises, įstatymai nurodo tam tikrus gynimo būdus, kuriuos taikant gali būti pasiekti pirmiau išvardyti tikslai: atkurtos pažeistos teisės, nutraukti teises pažeidžiantys veiksmai, atlyginta dėl teisių pažeidimo padaryta žala ir kita.

22Prokuroras grindžia savo reikalavimus CK 1.80 straipsnio 1 dalimi teigdamas, kad ginčo 2015 m. liepos 31 d. sutartis dėl nuomos pasibaigimo pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, kurioje įtvirtinta nuostata, kad pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali būti mažesnė, negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu.

23Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) – mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Tai yra dvišalis, atlygintinis konsensualinis sandoris, kurio pagrindu savininkas perduoda ne jam priklausančią nuosavybės teisę nuomininkui, o tik teisę valdyti ir naudoti išsinuomotą turtą. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje nustatyti nuomos sutarties pasibaigimo padariniai: nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Ginčo atveju, išsinuomoto turto būklė (vertė), pasibaigus nuomos sutarčiai reglamentuota specialiojoje normoje – Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, todėl bendrosios nuomos sutarties pasibaigimo padarinius reglamentuojančios nuostatos ginčo atveju netaikytinos.

24Prokuroras ginčo atveju akcentuoja šalių 2000 m. rugsėjo 28 d. sudarytos Šilumos ūkio nuomos sutarties 5.2. b) punktą, kuriame nustatyta, kad „pasibaigus turto nuomos terminui pagal Turto nuomos sutartį, visos Operatoriaus investicijos ir jų pagalba padaryti šilumos ūkio pagerinimai, modernizavimas ir pertvarkymai, o taip pat Operatoriaus investicijų pagrindu sukurti nauji objektai pagal atskirą Operatoriaus ir Nuomotojo sutartį tampa Nuomotojo nuosavybe – yra parduodami Nuomotojui už 1 (vieną) litą“ bei Turto nuomos sutartyse 4.8 punktuose įtvirtintas analogiškas nuostatas, kad „visi Nuomininko atlikti turto pagerinimai (tiek atskiriami, tiek neatskiriami), o taip pat Nuomininko prie Turto prijungti ar su Turtu technologiškai integruoti objektai (tiek kilnojami, tiek nekilnojami), nuosavybės teise priklausantys Nuomininkui, pasibaigus Turto nuomai už vieno lito kainą atitenka Nuomotojui pagal atskirą pirkimo – pardavimo sutartį“.

25Teismo vertinimu, šių sutarčių nuostatos galėtų būti taikomos tiktai tuo atveju, kai Šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo, kartu ir Turto nuomos sutartys būtų pasibaigusios suėjus turto nuomos terminui, t. y. po sutarties sudarymo praėjus 15 metų. Šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo sutarties 10.5 punkte numatyta šalių teisė tarpusavio susitarimu nutraukti sutartį, kartu išsprendžiant visas šalių tarpusavio pretenzijas. Tai, teismo vertinimu, reiškia, kad šalys, nutraukdamos sutartį nepasibaigus jos terminui (prieš terminą), gali tarpusavio susitarimu išspręsti turtinius klausimus, tame tarpe ir susijusius su nuomininko investuotų lėšų pagrindu sukurto turto likimu. Atsižvelgus į ginčo šalių sutarties nuostatas darytina išvada, kad nei sutartis, nei įstatymas turto nuomos sutarties terminui nepasibaigus neįpareigojo nuomininko perduoti nuomotojui naujai sukurtą turtą nedaugiau nei už vieno lito ekvivalentą, todėl ir ieškinio reikalavimas Prienų rajono savivaldybę įpareigoti UAB „Trakų energija“ sumokėti 0,29 Eur netenkintinas.

26Šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir Turto nuomos sutarčių objektas šalių susitarimu buvo Prienų rajono šilumos ūkio turtas, kuris laikytinas turtiniu kompleksu, būtinu tinkamai tiekti šilumos energiją Prienų rajono gyventojams; investicijų pagrindu atlikti šio turto pagerinimai ir naujai sukurti objektai laikytini turtiniu kompleksu CK 1.110 straipsnio 2 dalies prasme.

27Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl turto, kuris buvo apskaitomas balansine verte, jo perdavimo atsakovui metu vertės. Šio turto perdavimas bei priėmimas patvirtintas šalių parašais, perduodamo ir priimamo turto bendra likutinė vertė yra 2 462 207,94 Eur (8 501 511,59 Lt), pradinė turto vertė 3 614 742,82 Eur (12 480 984,00 Lt) (ieškinio priedas 3s-vep-92 1 priedas-2).

28Šalys taip pat pripažįsta, kad dalį Turto nuomos sutarties pagrindu gauto turto nuomininkas UAB „Prienų energija“ grąžino iki sutarties 2015 m. liepos 31 d. sudarymo, t. y. iki sutarties 2000 m. rugsėjo 28 d. nutraukimo. Byloje pateikti duomenys, jog pagal 2016 m. balandžio 29 d. grąžinto nereikalingo turto pagal priėmimo – perdavimo aktus sąrašą, kurį sudarė AB „Prienų šilumos tinklai“, nuo 2001 m. gruodžio 19 d. iki 2015 m. balandžio 16 d. UAB „Prienų energija“ perdavė AB „Prienų šilumos tinklai“ turto už 746 876,20 Eur likutinę vertę (pradinė turto vertė – 1 743 890,76 Eur) (ieškinio priedas 3s-vep-92 32 priedas-5 ir priedas-8)). Nutraukus sutartį Turto priėmimo-perdavimo komisija 2015 m. rugpjūčio 31 d. protokolu perėmė likusią turto dalį (įsigijimo verte 1 873 239, 81 Eur ir likutine verte 189 165,3 Eur) (ieškinio priedas 3s-vep-92 5 priedas-4)). Taigi, Prienų rajono savivaldybė (jos kontroliuojama AB „Prienų šilumos tinklai“), šilumos ūkio nuomos metu ir jam pasibaigus pagal 2015 m. liepos 31 d. sutartį, perėmė išnuomotą turtą iš UAB „Prienų energija“, kurio likutinė vertė 936 041,99 Eur (746 876,69+189 165,30), minėta iš kurio: nuomos laikotarpiu nuomininkas grąžino turtą, kurio likutinė vertė 746 876,69 Eur ir pagal komisijos protokolą perduoto turto likutinė vertė 189 165,30 Eur.

29Pagal šilumos ūkio nuomos sutartis nuomininkui (šilumos tiekėjui) buvo išnuomotas savivaldybės kontroliuojamos šilumos tiekimo bendrovės nuosavybės teise valdomas turtas, kurį nuomininkas įsipareigojo atnaujinti, pritraukdamas ir panaudodamas tam reikalingas investicijas, o pasibaigus nuomos laikotarpiui, šį ir naujai sukurtą turtą įsipareigojo grąžinti savivaldybei (savivaldybės bendrovei). Vykdydamas sutartį nuomininkas privalėjo derinti atliekamas investicijas su savivaldybe ir už jas atsiskaityti.

30Nagrinėjamu atveju, tiek nuomininkas, tiek nuomotojas laikosi kategoriškos pozicijos, jog ginčo 2015 m. rugpjūčio 31 d. sutarties sudarymu buvo išspręstas nuomininko neatsipirkusių investicijų grąžinimas, nors teismo vertinimu, ginčo sutarties 4 punktu šalys išsprendė investicijų pagrindu sukurto naujo turto kompensavimo klausimą. Atsižvelgdamas į Turto nuomos sutarties specifiką, jos objekto ypatumus, t. y. šalių numatytos per turto nuomos laikotarpį nuomininko atliekamos investicijos, jų pagrindu modernizuojamas perduotas turtas bei sukuriami nauji objektai, teismas sprendžia, kad nei įstatymas, nei sutartis nenumatė galimybės nuomininkui susigrąžinti investuotas lėšas kaip tokias ((restitucija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012)). Teismo vertinimu, nuomininkui įvykdžius pareigą modernizuoti, renovuoti šilumos ūkį bei atlikti investicijas, tokios investicijos, Šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo sutarčiai pasibaigus prieš terminą, galėjo būti kompensuotos tik CK 6.501 straipsnio 1 dalies pagrindu.

31CK 6.501 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai nuomininkas nuomotojo leidimu išsinuomotą daiktą pagerina, jis turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai arba sutartis numato ką kita. Remiantis šio straipsnio 2 dalimi, nuomininko padarytus be nuomotojo leidimo pagerinimus, jeigu juos galima atskirti be žalos išsinuomotam daiktui ir jeigu nuomotojas nesutinka atlyginti jų vertės, nuomininkas gali pasiimti. O pagal minėto straipsnio 3 dalį nuomininko padarytų be nuomotojo leidimo ir neatskiriamų be žalos išsinuomotam daiktui pagerinimų vertės neprivaloma atlyginti. Kasacinio teismo praktikoje, išaiškinta, kad, sprendžiant dėl daikto pagerinimo išlaidų atlyginimo, būtina nustatyti tokias sąlygas: nuomininkas pagerino išsinuomotą daiktą; nuomininkas turėjo nuomotojo leidimą daryti daikto pagerinimus; nuomininko turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų dydį; įstatymų ar šalių sutarties nenustatyta kitokių šių išlaidų atlyginimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-74-701/2016). Minėta, kad šalių sudarytos nuomos sutarties pabaigos atveju sugrąžinto turto vertė reglamentuota specialiojoje teisės normoje – Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje. Tai reiškia, kad nuomos sutarties pabaigoje nuomininkas privalėjo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės (ne mažesnės vertės), kokia buvo nuomos sutarties sudarymo metu ir tik nustačius, kad nuomininkas užtikrino išsinuomoto turto būklę yra galimybė spręsti dėl nuomininko atliktų pagerinimų kompensavimo.

32Byloje tarp šalių ginčas, kad nuomininkas investavo į išsinuomotą turtą sutartyje sutartas lėšas, t. y. įvykdė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, nekyla. Šalys šilumos ūkio turtą tiek perdavimo sutarties sudarymo metu, tiek pasibaigus valdymo laikotarpiui įvertino balansine (likutine) verte. Minėta, kad byloje pateikus duomenis apie turto įvertinimą tik balansine verte, darytina vienareikšmė išvada, kad pasibaigus valdymo laikotarpiui turtas buvo grąžintas mažesnės vertės, nei jis buvo perduotas sutarties sudarymo laikotarpiui.

33Iškilus ginčui dėl 2015 m. liepos 31 d. šalių sudarytos sutarties teisėtumo bei dėl nuomininko teisės į investicijų, kurių pagrindu buvo sukurtas ar pagerintas nuomotojo turtas, kompensavimą, nustatęs, kad nuomininkas investavo į išsinuomotą turtą, taip pat mokėjo nuomos mokestį, kurio sudėtines dalis sudarė ir nuomotojo įsipareigojimai, susiję su išnuomotu turtu, finansinėms įstaigoms, teismas atsižvelgdamas, kad šiai bylai yra būdingas viešojo intereso elementas bei siekdamas išsiaiškinti bylai teisingai išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes, tiek atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi, tiek teismo posėdžio, vykusio 2018 m. birželio 27 d. metu siūlė šalims spręsti dėl specialių žinių poreikio, siekiant nustatyti pagal atitinkamą turto ar verslo vertinimo metodą turto vertę tiek jo perdavimo nuomininkui, tiek pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui (CPK 179 straipsnis).

34Tiek nuomininkas, tiek nuomotojas kategoriškai atsisakė įrodinėti specialių žinių pagalba aplinkybes kaip nuomininko atliktos investicijos, ar sutartimi perduotų su šiuo turtu susijusių finansinių įsipareigojimų, kuriuos pagal sutartį turėjo apmokėti valdymą perėmęs subjektas (nuomininkas), apmokėjimas įtakojo perduoto turto vertę, ar yra ir koks šilumos ūkio turto (turtinio komplekso) vertės skirtumas, kiek šio turto vertė padidėjo dėl nuomininko atliktų investicijų, koks yra turto nusidėvėjimas.

35Pažymėtina, kad šalis, kreipdamasi į teismą, savo teisių gynimo būdą pasirenka atsižvelgdama į ginčo santykių teisinį reguliavimą bei įrodytinas ginčo sprendimui ir teisinei kvalifikacijai reikšmingas faktines aplinkybes. Siekdamas patenkinti pirmiau nurodytus savo reikalavimus prokuroras teikė atitinkamus įrodymus, apie ginčo turto balansinę vertę tiek jo perdavimo nuomininkui Šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo bei Turto nuomos sutarčių sudarymo, tiek jų nutraukimo metu. Tinkamo įrodinėjimo proceso užtikrinimas yra neatskiriamas nuo tinkamo įrodinėjimo naštos paskirstymo. Rungtyniško proceso, būdingo ir nacionaliniam civiliniam procesui, esmė yra ta, kad įrodinėja ta šalis, kuri teigia. Ši principinė nuostata yra įtvirtinta tiek CPK 12 straipsnyje, kuris reglamentuoja rungimosi principą, tiek CPK 178 straipsnyje, kuris apibrėžia įrodinėjimo pareigą. Abiejų šių proceso teisės normų turinys yra iš esmės tapatus: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, nebent yra remiamasi aplinkybėmis, kurių civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Atsakovai, t. y. tiek nuomininkas, tiek nuomotojas nepaneigė byloje surinktų duomenų apie ginčo turto vertę. Minėta, kad sutarčių objektas šalių susitarimu buvo Prienų rajono šilumos ūkio turtas, kuris laikytinas turtiniu kompleksu, todėl skaitiklių įrengimo gyventojų butuose ar katilinių įrenginių atskirai vertinti, kaip išsinuomoto turto pagerinimą, pagrindo nėra. Daikto pagerinimu pripažįstami tokie darbai, dėl kurių pagerėja to daikto techninės savybės, konkretus daiktas, šiuo atveju turtinis kompleksas, tampa vertingesnis, naudingesnis. Esant pateiktiems įrodymams, kad pasibaigus valdymo laikotarpiui turtas buvo grąžintas mažesnės vertės, nei jis buvo perduotas sutarties sudarymo laikotarpiui, daryti išvadą, kad ginčo turtas nuomininko lėšomis buvo naujai sukurtas ar turtas pagerintas nėra pagrindo.

36Nuomininko argumentai, jog pagerinimų dydį galima nustatyti aritmetiškai sudėjus nuomininko sumokėtą nuomos mokesčio ir investuotų lėšų sumą prie valdymo pabaigoje perduoto turto vertės, yra nei faktiškai, nei teisiškai nepagrįsti, kadangi investuotų lėšų dydis yra netapatus jų pagrindu naujai sukuriamo turto vertei.

37Atsižvelgdamas į tai teismas sutinka su prokuroro ieškinio argumentais, jog 2000 m. rugsėjo 28 d. sutarties vykdymo metu bei ją nutraukus AB „Prienų šilumos tinklai“ UAB „Prienų energija“ perdavė turtą (įskaitant investicijų pagrindu nuomininko sukurtą turtą), kurio likutinė vertė 1 368 628,09 Eur (746 876,69+189 165,30+432 586,10=1 368 628,09 Eur), t. y. AB „Prienų šilumos tinklai“ buvo grąžinta 1 093 579,85 Eur mažesnės likutinės vertės turtas nei buvo perduotas UAB „Prienų energija“ šilumos ūkio nuomos sutarties pradžioje (2 462 207,94-1 368 628,09=1 093 579,85). Nagrinėjamos bylos atveju prokuroro ginamos teisės vertintinos kaip viešasis interesas, kas lemia aktyvų teismo vaidmenį ir teisę peržengti ieškinio teisinį pagrindą. Byloje surinkti įrodymai, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad nuomininko investicijomis buvo pagerintas išsinuomotas turtinis kompleksas, nustatyta priešingai – nuomotojui buvo grąžintas mažesnės vertės turtas nei buvo perdavimo laikotarpiu, todėl yra pagrindas spręsti, kad ginčo sutarties dalis, kuria Prienų rajono savivaldybė įsipareigojo per 36 mėnesius UAB „Prienų energija“ sumokėti 432 586,09 Eur už neatsipirkusias investicijas prieštarauja tiek imperatyvioms įstatymo Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalies nuostatoms (CK 180 straipsnis), tiek ir sąžiningumo principams, nes nepagrįstas nuomininko investicijų kompensavimas neatitinka viešojo intereso, savivaldybės siekto tikslo ir lūkesčių, nes nenustačius vienos iš pagrindinių būtinųjų turto pagerinimo išlaidų atlyginimo sąlygų-turto pagerinimo, ginčo sutartimi nuspręsta tokius pagerinimus kompensuoti viešo juridinio asmens lėšomis (CK 1.81 straipsnio 1 dalis)

38Pripažinus sandorį negaliojančiu, taikytina restitucija. Byloje nėra pagrindo spręsti, kad dėl restitucijos taikymo atsakovės padėtis pablogėtų nepagrįstai ir nesąžiningai. Pagal bendrąjį teisės principą iš neteisės teisė nekyla. Teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos atveju aplinkybių, kurios lemtų restitucijos netaikymą, nenustatyta, nes restitucijos netaikymas gali pažeisti kitos atsakovės viešo juridinio asmens teisėtus interesus. Pagal prie ginčo sutarties pateiktą grafiką bylos išnagrinėjimo datai Prienų rajono savivaldybė (ar jos nurodymu – AB „Prienų šilumos tinklai“) atsakovei AB „Prienų šilumos tinklai“ privalėjo pervesti 360 488,38 Eur be PVM, todėl pripažinus ginčo sandorio dalį negaliojančia, pagal sutarties sąlygas sumokėta suma priteistina iš atsakovės UAB „Trakų energija“.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

40Ieškovės Kauno apygardos prokuratūros ieškinį tenkinus, yra pagrindas ieškovės naudai priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nėra pateikusi įrodymų apie jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteistinos.

41Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro 7,57 Eur sumą, tačiau šią sumą paskirsčius atsakovams lygiomis dalimis, jos sudarytų mažiau nei 3,00 Eur, todėl valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

43ieškinį tenkinti.

44Pripažinti negaliojančia tarp atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“, akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono savivaldybės sudarytą 2015 m. liepos 31 d. sutarties „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo“ Nr. ( - ) dalį, kuria Prienų rajono savivaldybė įsipareigojo per 36 mėnesius uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ sumokėti 432 586,09 Eur.

45Taikyti restituciją – priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Trakų energija“ (buvęs pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Prienų energija“) Prienų rajono savivaldybei 360 488,38 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tūkstančių keturis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 38 ct) sumą be PVM, sumokėtą vykdant 2015 m. liepos 31 d. sutarties „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo“ Nr. ( - ) sąlygas.

46Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Kauno apygardos prokuratūros atstovui prokurorui M.... 4. atsakovių akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono... 5. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Trakų energija“ atstovams V.... 6. trečiojo asmens Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atstovui A. R.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. ieškovė Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 9. Ieškovė nurodo, kad UAB „Prienų energija“ (nuo 2015 spalio 12 d. UAB... 10. Ieškovė taip pat nurodo, kad UAB „Prienų energija“, SP AB „Prienų... 11. Ieškovė teigia, kad pagal 2000 m. rugsėjo 28 d. sutartį, nuomininkas... 12. Atsakovė Prienų rajono savivaldybė neprieštarauja pareikštam ieškiniui ir... 13. Atsakovė AB „Prienų šilumos tinklai“ su pareikštu ieškiniu sutinka.... 14. Atsakovė UAB „Trakų energija“ (buvęs pavadinimas UAB „Prienų... 15. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, Lietuvos... 16. Ieškinys tenkintinas.... 17. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad tarp UAB „Prienų energija“... 18. Be to, UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų... 19. UAB „Prienų energija“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir Prienų rajono... 20. Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas... 21. CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai... 22. Prokuroras grindžia savo reikalavimus CK 1.80 straipsnio 1 dalimi teigdamas,... 23. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui... 24. Prokuroras ginčo atveju akcentuoja šalių 2000 m. rugsėjo 28 d. sudarytos... 25. Teismo vertinimu, šių sutarčių nuostatos galėtų būti taikomos tiktai tuo... 26. Šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir Turto nuomos sutarčių objektas šalių... 27. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl turto, kuris buvo apskaitomas balansine... 28. Šalys taip pat pripažįsta, kad dalį Turto nuomos sutarties pagrindu gauto... 29. Pagal šilumos ūkio nuomos sutartis nuomininkui (šilumos tiekėjui) buvo... 30. Nagrinėjamu atveju, tiek nuomininkas, tiek nuomotojas laikosi kategoriškos... 31. CK 6.501 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai nuomininkas nuomotojo leidimu... 32. Byloje tarp šalių ginčas, kad nuomininkas investavo į išsinuomotą turtą... 33. Iškilus ginčui dėl 2015 m. liepos 31 d. šalių sudarytos sutarties... 34. Tiek nuomininkas, tiek nuomotojas kategoriškai atsisakė įrodinėti... 35. Pažymėtina, kad šalis, kreipdamasi į teismą, savo teisių gynimo būdą... 36. Nuomininko argumentai, jog pagerinimų dydį galima nustatyti aritmetiškai... 37. Atsižvelgdamas į tai teismas sutinka su prokuroro ieškinio argumentais, jog... 38. Pripažinus sandorį negaliojančiu, taikytina restitucija. Byloje nėra... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 40. Ieškovės Kauno apygardos prokuratūros ieškinį tenkinus, yra pagrindas... 41. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro 7,57 Eur... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 43. ieškinį tenkinti.... 44. Pripažinti negaliojančia tarp atsakovių uždarosios akcinės bendrovės... 45. Taikyti restituciją – priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės... 46. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...