Byla 2-468/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiųjų asmenų (apeliantų) AB SEB banko ir Siemens Osakeyhtiö atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „URBICO“ vadovo ieškinį atsakovui UAB „URBICO“, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Siemens Osakeyhtiö, UAB „INNOVATION COMPUTER GROUP“, uždarajai akcinei bendrovei „EUGENSA“, Lietuvos ir Latvijos uždarajai akcinei bendrovei „Vildoma“, AB SEB bankui, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Nustatė

4Ieškovas UAB „URBICO“ generalinis direktorius K. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „URBICO“ restruktūrizavimo bylą.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 21 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė areštuoti atsakovui UAB „URBICO“ nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis. Teismas taip pat areštavo bankuose atidarytose sąskaitose esančias atsakovo lėšas, uždraudė disponuoti areštuotomis lėšomis, tačiau leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei paliko teisę pinigines lėšas naudoti įstatymų nustatytiems privalomiesiems einamiesiems mokėjimams. Be to, teismas sustabdė išieškojimus vykdymo procese iš UAB „URBICO“ turto ir lėšų iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti UAB „URBICO“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, leido UAB „URBICO“ lėšas ir turtą naudoti įmonės ūkinei-komercinei veiklai vykdyti.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartyje dėl 2009 m. liepos 21 d. nutarties išaiškinimo nurodė, kad atsakovui UAB „URBICO“ draudžiama disponuoti areštuotu turtu bei lėšomis, tačiau paliekama teisė iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus, bei įmonės turtą ir lėšas naudoti ūkinei-komercinei veiklai, t. y. degalams, telekomunikacijų paslaugoms, patalpų nuomai, būtinoms žaliavoms įsigyti.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „URBICO“ restruktūrizavimo bylą. Ši nutartis buvo apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris 2010 m. vasario 11 d. nutartimi paliko ją nepakeistą.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų 2009 m. liepos 21 d. nutartimi, pakeitimo (patikslinimo) ir leido atsakovui UAB „URBICO“ iš bankuose esančių įmonės lėšų atlikti einamuosius mokėjimus įmonės ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, t. y. atsiskaityti už: 1) medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, darbo priemonių įsigijimą bei jų nuomą, eksploataciją; 2) automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą; 3) prekes ir paslaugas, būtinas įmonės vykdomų projektų aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant subrangovų paslaugas, būtinas įrangos metrologines patikras, atliekų bei šiukšlių išvežimą, deratizacijos paslaugas; 4) biuro įrangos (kompiuterių, kopijavimo, spausdinimo aparatų, projektorių ir pan.) nuomą, remontą ir eksploataciją, informacinių technologijų ūkio (kompiuterių, biuro technikos ir pan.) bei kompiuterinių programų, kt. programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas; 5) kanceliarinių ir biuro prekių įsigijimą ir nuomą, reikalingus įmonės veiklai vertimus; 6) transporto, pervežimų, siuntų ir pašto, telekomunikacijų paslaugas, degalų ir degalinių prekių/paslaugų įsigijimą, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis; 7) negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines paslaugas, patalpų valymą ir priežiūrą, turto apsaugos ir signalizacijos paslaugas bei apsaugos sistemų priežiūrą ir eksploatavimą, įmonei priklausančio ar nuomojamo turto draudimą; 8) pinigų inkasavimo, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijų finansavimą; 9) teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas; 10) konkursinės medžiagos įsigijimą dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sutarčių vykdymo garantijas ir laidavimus; įvairias rinkliavas, susijusias su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose; dalyvavimo konkursuose ir sutarčių vykdymo garantijų išdavimą; 11) paslaugas, susijusias su įmonei privalomų sertifikatų, atestatų ir leidimų galiojimu, pratęsimu ir priežiūra. Savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad nurodyti einamieji mokėjimai yra būtini normaliam įmonės funkcionavimui restruktūrizavimo proceso metu. Ieškovo prašymo pripažinti civilinės bylos medžiagą nevieša teismas netenkino.

9Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB SEB bankas prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (patikslinimo) atmesti.

10Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 21 d. nutartimi yra pritaikęs atsakovui UAB „URBICO“ laikinąsias apsaugos priemones, tačiau atsakovui neuždrausta iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, o taip pat leista pinigines lėšas naudoti įstatymų nustatytiems privalomiesiems einamiesiems mokėjimams. Mano, kad nebuvo būtinybės keisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, o jas pakeitus, gali būti pažeisti kreditorių interesai. Pirma, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtina išplėsti įmonei su jos turtu (piniginėmis) lėšomis leidžiamų atlikti veiksmų sąrašą. Antra, galiojančios laikinosios apsaugos priemonės yra laikinos ir savaime nustos galioti, kai įsiteisės teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Trečia, galiojančios laikinosios apsaugos priemonės užtikrina pagrįstus UAB „URBICO“ kreditorių interesus, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje įmonei priklausantis turtas (piniginės lėšos) nebūtų išvaistytas, kad be pagrindo nebūtų suteiktas prioritetas vienam iš kreditorių, o taip pat, kad nebūtų sudaroma priešingų įmonės ir/ar kreditorių interesams sandorių ir kt. Nurodo, kad, jei bus patenkintas atskirasis skundas dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „URBICO“ iškėlimo, kreditoriai kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo, o tokiu atveju įmonės turtas taip pat būtų areštuotas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Pažymi, kad skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis, nors joje nurodytos konkrečios veiklos sritys, kurioms netaikomos laikinosios apsaugos priemonės, sudaro galimybes po jų priedanga UAB „URBICO“ neribotai ir piktnaudžiaujant pasinaudoti savo lėšomis, jas panaudoti ne pagal paskirtį ar kitaip išvaistyti, nes nenustatomas panaudojimo kontrolės mechanizmas. Todėl įmonės bankroto atveju gali ženkliai sumažėti kreditorių galimybė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš skolininko turto.

11Atskiruoju skundu tretysis asmuo Siemens Osakeyhtiö prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutarties dalį dėl leidimo atlikti einamuosius mokėjimus panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (patikslinimo) atmesti.

12Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas pažeidė ĮRĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, nes UAB „URBICO“ leido viską. Šiais einamaisiais mokėjimais bus galima manipuliuoti – įmonė sudarys sutartis tik su tais, su kuriais nori, todėl, atsiskaitydama su kontrahentais galės, nesunkiai apeiti kitų kreditorių interesus. Pažymi, kad UAB „URBICO“ teisinis statusas apriboja jos kreditorių galimybes atgauti skolas net per teismą, todėl, pavyzdžiui, naujai kreipiantis į teismą dėl tam tikrų sumų priteisimo yra neįmanoma apsaugoti ieškinio. Tokia situacija, kai nekontroliuojama įmonė ginčijamos teismo nutarties pagrindu galės teikti prioritetą jos norimiems verslo partneriams, o kiti (esami) kreditoriai liks laukti savo skolų atgavimo pagal restruktūrizavimo planą, yra netoleruotina.

13Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas UAB „URBICO“ generalinis direktorius K. Š. prašo palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

14Atsiliepdamas į trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö atskirąjį skundą, ieškovas nurodo, kad tretysis asmuo neįrodė, jog įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus bus teikiami prioritetai tam tikriems įmonėms kreditoriams (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Skundžiamoje nutartyje nurodytų einamųjų mokėjimo atlikimas būtinas įmonės normaliam kasdieniam ūkinės-komercinės veiklos funkcionavimui, dėl ko jis atitinka restruktūrizavimo proceso tikslus ir kreditorių interesus.

15Atsiliepdamas į trečiojo asmens SEB banko atskirąjį skundą, ieškovas nurodo įrodęs būtinumą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones – išplėsti įmonei su jos turtu (piniginėmis lėšomis) leidžiamų atlikti veiksmų sąrašą. Savo ruožtu tretysis asmuo savo atskirojo skundo teiginių neįrodė.

16Ieškovas taip pat pažymėjo, kad apeliantai suinteresuoti ne UAB „URBICO“ restruktūrizavimo tikslų pasiekimu, o bankroto bylos iškėlimu. Piktnaudžiavimas subjektinėmis teisėmis taip pat sudaro pagrindą skundo atmetimui.

17Atskirieji skundai atmestini.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik nagrinėjant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

19ĮRĮ 6 straipsnio 4 punktas nustato, kad teismas, rengdamasis nagrinėti restruktūrizavimo bylą, gali savo iniciatyva ar suinteresuotų asmenų prašymu CPK nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. Šios laikinosios apsaugos priemonės taikomos iš esmės siekiant apsaugoti tiek ketinamos restruktūrizuoti įmonės, tiek ir jos kreditorių interesus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminas – iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos – paaiškinimas tuo, kad, įsiteisėjus nutarčiai iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, pasikeičia įmonės teisinė padėtis ir jai pradedamos taikyti ĮRĮ nuostatos, savo pobūdžiu artimos prieš tai taikytoms laikinosios apsaugos priemonėms, pavyzdžiui, įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki aptariamos nutarties įsiteisėjimo dienos, skaičiavimas, taip pat sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus bei reikalavimų įskaitymas, jei jie nenumatyti restruktūrizavimo plane ir kt. (ĮRĮ 9 straipsnis). Taigi, iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, pasirengimo nagrinėti šią bylą metu taikytos laikinosios apsaugos priemonės netenka prasmės, todėl, kaip ir numato ĮRĮ, šiuo atveju jos galioja tik iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.

20Minėta, restruktūrizavimo byla UAB „URBICO“ buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi, kuri įsigaliojo 2010 m. vasario 11 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus šią nutartį nepakeistą. Laikinąsias apsaugos priemones Vilniaus apygardos teismas pritaikė 2009 m. liepos 21 d. nutartimi ir pakeitė (patikslino) skundžiama 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi, t. y. dar iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Tokiai nutarčiai įsiteisėjus 2010 m. vasario 11 d., taikytos laikinosios apsaugos priemonės, remiantis ĮRĮ 6 straipsnio 4 punktu, nustojo galioti, todėl atskirieji skundai dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutarties iš esmės netenka prasmės. Dėl šios priežasties apeliantų argumentų teisėjų kolegija nevertina ir dėl jų nepasisako, o skundžiama nutartis, kuria pakeistos (patikslintos) laikinosios apsaugos priemonės ir taip nustojo galioti, paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiųjų asmenų... 4. Ieškovas UAB „URBICO“ generalinis direktorius K. Š.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 21 d. nutartimi patenkino ieškovo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartyje dėl 2009 m. liepos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi iškėlė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi tenkino ieškovo... 9. Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB SEB bankas prašo Vilniaus apygardos teismo... 10. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 21 d. nutartimi yra... 11. Atskiruoju skundu tretysis asmuo Siemens Osakeyhtiö prašo Vilniaus apygardos... 12. Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas pažeidė ĮRĮ 9 straipsnio 1 dalies... 13. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas UAB „URBICO“ generalinis... 14. Atsiliepdamas į trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö atskirąjį skundą,... 15. Atsiliepdamas į trečiojo asmens SEB banko atskirąjį skundą, ieškovas... 16. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad apeliantai suinteresuoti ne UAB „URBICO“... 17. Atskirieji skundai atmestini.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. ĮRĮ 6 straipsnio 4 punktas nustato, kad teismas, rengdamasis nagrinėti... 20. Minėta, restruktūrizavimo byla UAB „URBICO“ buvo iškelta Vilniaus... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....