Byla 1A-194-202/2018
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutarties, kuria baudžiamosios bylos dalis, kurioje R. Č. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį, perkvalifikavus veiką į BK 182 straipsnio 1 dalį, nutraukta, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdimaro Bavėjano (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Albino Bielskio, Aloyzo Kruopio, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Dariui Baraniūnui, asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta – R. Č., gynėjui advokatui Karoliui Jonui Jovaišui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutarties, kuria baudžiamosios bylos dalis, kurioje R. Č. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį, perkvalifikavus veiką į BK 182 straipsnio 1 dalį, nutraukta, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

31. R. Č. kaltinama tuo, kad 2007 m. kovo–spalio mėnesių laikotarpiu Šiauliuose bei Vilniuje, būdama V. B. suburtos ir jos vadovautos organizuotos grupės nare, kurioje ji pati, V. B., M. V., veikdama bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą – apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, užvaldyti didelės vertės svetimą turtą, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį – M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos UAB „( - )“ fiktyviam direktoriui, bei jai klastojant UAB „( - )“ dokumentus, V. B. prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB „( - )“ veiklos vadovavimu, dokumentų klastojimu, bei žinodama, jog UAB „( - )“ faktiškai jokios veiklos nevykdo ir Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia žinomai melagingas ataskaitas, kad ji yra įsteigta nusikalstamai veiklai nuslėpti, padėjo F. A. pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

41.1. jai veikiant organizuotoje grupėje su V. B., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., 2007 m. kovo–spalio mėnesių laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Šiaulių ir Vilniaus miestuose V. B. suorganizavo, jog būtų suklastoti UAB „( - )“ vardu išrašyti dokumentai. F. A. pateikus D. J. UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotas PVM sąskaitas-faktūras (toliau – PVM sąskaitos-faktūros) bei kitus dokumentus, pastaroji UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, perdavė V. B., ši duomenis perdavė R. Č.. Pastaroji pagal jai pateiktus UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, kompiuterine technika suklastojo UAB „( - )“ PVM sąskaitas-faktūras: 2007-03-27 serija XXX Nr. 000852, 2007-03-30 serija XXX Nr. 00874, 2007-06-27 serija XXX Nr. 0838, 2007-10-31 serija XXX Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija XXX Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija XXX Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija XXX Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija XXX Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija XXX Nr. 0002251, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ neva pardavė, o UAB „( - )“ iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 214 622,09 Lt. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., ši nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „( - )“ fiktyviam direktoriui, savo, kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdęs V. B. reikalavimus žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., o ji juos perdavė D. J., ši juos perdavė F. A.. F. A. šiuos suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. UAB „( - )“ finansininkė S. B. šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB „( - )“ už neva įmonei UAB „( - )“ parduotas prekes, išlaidavo iš įmonės kasos 214 622,09 Lt. F. A. minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos, pasiliko sau bei panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Taip 2007 m. kovo–spalio mėnesių laikotarpiu R. Č. veikdama organizuotoje grupėje su V. B., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., padėjo F. A. pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės UAB „( - )“ priklausantį turtą – 214 622,09 Lt (62 158,85 Eur).

52. Taip pat ji kaltinama tuo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d. Šiauliuose bei Vilniuje, būdama V. B. suburtos ir vadovautos organizuotos grupės nare, kurioje ji pati, V. B., M. V., veikdama bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą – apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, užvaldyti didelės vertės svetimą turtą, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį – M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos UAB „( - )“ fiktyviam direktoriui, bei jai klastojant UAB „( - )“ dokumentus, V. B. prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su organizuotos grupės narių veiklos koordinavimu, organizuotos grupės narių ir UAB „( - )“ veiklos vadovavimu, dokumentų klastojimu, bei žinodama, jog UAB „( - )” faktiškai jokios veiklos nevykdo ir valstybinei mokesčių inspekcijai teikia žinomai melagingas ataskaitas, kad ji yra įsteigta nusikalstamai veiklai nuslėpti, apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 32 739 Lt (9 481,87 Eur) PVM, o būtent:

62.1. ji laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d. veikdama organizuotoje grupėje su V. B., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A., F. A., siekiant sumažinti UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB „( - )“ direktoriui ir atstovui, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijus metalų ruošinių bei susitarus su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „( - )“ statybos darbus, susitarė su F. A., kad jam pateiks suklastotas UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras su įrašytais žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „( - )“ perka iš UAB „( - )“. F. A., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, pateikė D. J. UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotas PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, o pastaroji UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, perdavė V. B., ši duomenis perdavė R. Č.. Pastaroji pagal jai pateiktus UAB „( - )“ rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, kompiuterine technika suklastojo UAB „( - )“ PVM sąskaitas-faktūras: 2007-03-27 serija XXX Nr. 000852, 2007-03-30 serija XXX Nr. 00874, 2007-06-27 serija XXX Nr. 0838, 2007-10-31 serija XXX Nr. 0914, 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-27 serija XXX Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007-03-30 serija XXX Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007-11-15 serija XXX Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007-10-31 serija XXX Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007-07-02 serija XXX Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., o ji nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „( - )“ fiktyviam direktoriui, savo, kaip UAB „( - )“ direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdęs V. B. reikalavimus žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., ši juos perdavė D. J.. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., ir jis tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „( - )“ vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „( - )“ prekių ir paslaugų UAB „( - )“ nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „( - )“ direktorius, šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „( - )“ vyr. finansininkei S. B. ir nurodė juos įtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas kaip pirkimo PVM. UAB „( - )“ vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „( - )“ parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „( - )“ 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių PVM deklaracijas, taip 32 739 Lt sumažinant UAB „( - )“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-11-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Šiauliuose, Vilniaus g. 265, darbuotojams. Taip R. Č., veikdama organizuota grupe su M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais D. J., F. A. apgaule UAB „( - )“ naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 32 739 Lt (9 481,87 Eur) PVM.

73. Nagrinėdamas šią baudžiamąją bylą pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 707, kuriuo buvo patvirtintas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 50 eurų, ir kuris įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d., padarė išvadą, kad, pasikeitus baziniam bausmių ir nuobaudų dydžiui, R. Č. inkriminuojama suma - 9 480,32 Eur yra mažesnė nei 250 MGL dydžio suma (12 500 Eur), bei šiuo pagrindu R. Č. nusikalstamą veiką iš BK 182 straipsnio 2 dalies perkvalifikavo į BK 182 straipsnio 1 dalį bei baudžiamosios bylos dalį R. Č. atžvilgiu nutraukė suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

84. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartį, kuria nusikalstama veika, kurios padarymu kaltinama R. Č., iš BK 182 straipsnio 2 dalies perkvalifikuota į BK 182 straipsnio 1 dalį ir baudžiamosios bylos dalis jai nutraukta, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

94.1. Prokurorė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas – BK 3 straipsnis dėl baudžiamojo įstatymo galiojimo laiko ir BK 95 straipsnis dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė motyvų, kodėl perkvalifikuodamas R. Č. nusikalstamą veiką iš BK 182 straipsnio 2 dalies į BK 182 straipsnio 1 dalį, taikė nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 707 patvirtintą bazinį bausmių ir nuobaudų dydį – 50 eurų. Prokurorė skunde pažymi, kad teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad MGL – tai ekonominis rodiklis, vienas iš valstybės nustatytų minimalių dydžių. Minimalių ekonominių – socialinių dydžių nustatymas nepriskiriamas baudžiamojo įstatymo reglamentavimo sričiai. Todėl BK 3 straipsnio, reglamentuojančio baudžiamojo įstatymo galiojimo laiką, nuostatos MGL dydį nustatančioms normoms negali būti taikomos; MGL dydis yra taikomas tas, kuris buvo nustatytas veikos padarymo metu.

104.2. Nusikalstama veika, kurios padarymu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d. kaltinama R. Č., padaryta tuo metu, kai galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 382 nustatytas MGL per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui 125 Lt (36,20 eurų). Prokurorės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 707 patvirtintą bazinį bausmių ir nuobaudų dydį – 50 eurų, todėl nepagrįstai ir neteisėtai nusikalstamą veiką iš BK 182 straipsnio 2 dalies perkvalifikavo į BK 182 straipsnio 1 dalį ir neteisėtai bei nepagrįstai nutraukė baudžiamosios bylos dalį R. Č., suėjus už nesunkų nusikaltimą penkerių metų baudžiamosios atsakomybės senaties terminui BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, kadangi nuo R. Č. paskutinės nusikalstamos veikos padarymo 2008 m. gruodžio 30 d. nėra suėjęs už sunkų nusikaltimą (BK 182 straipsnio 2 dalis) numatytas dešimties metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas. Šis terminas sueina 2018 m. gruodžio 30 d.

115. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą patenkinti, R. Č. ir jos gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.

126. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas tenkinamas.

137. Pagal BK 3 straipsnio 2 dalį veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Tačiau, pažymėtina yra tai, jog pagal nusistovėjusią teismų praktiką BK 3 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos tais atvejais, kai keičiasi MGL dydis arba nacionalinės ir užsienio valiutos kurso santykis. Tada šie dydžiai vertinami atsižvelgiant į tai, kokie jie buvo veikos padarymo metu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-519/2006, 2K-348/2008). Kaip minėta, R. Č. jai inkriminuotą nusikalstamą veiką padarė 2007 metais, tuo metu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimą Nr. 382 vienas MGL buvo lygus 125 Lt (36,20 Eur). R. Č. inkriminuota į valstybės biudžetą nesumokėta PVM suma, sudaranti 9 481,87 Eur (skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodoma 9480,32 Eur) ir atitinkanti beveik 262 MGL pagal tuo metu galiojusį MGL dydį (36,20 Eur), nusikalstamos veikos padarymo metu buvo didesnė negu 250 MGL, todėl jos veika atitinka BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį. Esant tokioms nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 707, kuriuo buvo patvirtintas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 50 eurų, ir šiuo pagrindu padarė neteisingą išvadą, kad pasikeitus baziniam bausmių ir nuobaudų dydžiui, R. Č. inkriminuojama suma - 9 480,32 Eur yra mažesnė nei 250 MGL dydžio suma (12 500 Eur) bei R. Č. nusikalstamą veiką iš BK 182 straipsnio 2 dalies nepagrįstai perkvalifikavo į BK 182 straipsnio 1 dalį.

148. BK 95 straipsnis nustato asmens baudžiamojo persekiojimo ir baustinumo ribas laiko atžvilgiu. Senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo nusikalstamos veikos padarymo, jo trukmė priklauso nuo nusikalstamos veikos rūšies, sunkumo, baudžiamajame įstatyme numatytos sankcijos. Nusikalstama veika, numatyta BK 182 straipsnio 2 dalyje, kurios padarymu šioje byloje kaltinama R. Č., priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai. Pagal nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusio BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktį (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas, kai buvo padarytas sunkus nusikaltimas, yra dešimt metų. Kaip teisingai nurodoma prokurorės apeliaciniame skunde, nuo R. Č. paskutinės nusikalstamos veikos padarymo 2008 m. gruodžio 30 d. (iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendis, kuriuo R. Č. nuteista už nusikalstamas veikas, padarytas 2008 m. sausio – gruodžio mėnesiais yra įsiteisėjęs ir dėl to senaties eiga nutrūkusi bei skaičiuojama nuo paskutinės nusikalstamos veikos, tai yra nuo 2008 m. gruodžio 30 d.) nėra suėjęs už sunkų nusikaltimą numatytas dešimties metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas.

159. Esant tokioms nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir baudžiamoji byla perduotina iš naujo nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 5 dalies 2 punktu,

Nutarė

17panaikini Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartį, kuria baudžiamosios bylos Nr. 1-4-167/2018 dalis, kurioje R. Č. kaltinama pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, perkvalifikavus veiką į BK 182 straipsnio 1 dalį, nutraukta, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai