Byla 1A-33-518/2019
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Lino Žukausko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Jolantos Čepukėnienės, Justo Namavičiaus, Sekretoriaujant Rasai Maldanytei, Agatai Minkel, Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei Sigutei Malinauskienei, Sergejui Bekišui, nuteistiesiems F. A., R. Č., gynėjams advokatams Karoliui Jovaišui, Henrikui Oseckiui, Mindaugui Šatui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės, nuteistosios R. Č. ir asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo:

3F. A. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 ir 3 dalyse, ir nuteistas:

4- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams;

5- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

6- pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams;

7- pagal BK 300 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 2 (dviem) mėnesiams.

8Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir F. A. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams.

9Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas F. A. atidėtas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

10Taip pat F. A. išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

11R. Č. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams.

12Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas R. Č. atidėtas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

13Taip pat R. Č. išteisinta dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

14R. B. atžvilgiu baudžiamasis procesas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, nutrauktas vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

15Taip pat R. B. išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

16Taip pat nuosprendžiu D. J. dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, D. J. atžvilgiu baudžiamasis procesas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, nutrauktas vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, TŪB „E“ (duomenys pakeisti) atžvilgiu baudžiamasis procesas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 20 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, nutrauktas vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, tačiau apeliacinių skundų šių asmenų atžvilgiu nepaduota.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

18I.

19Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

201.

21F. A. nuteistas už tai, kad:

221.1.

23būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d. tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, R. Č., M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, bei D. J., apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM, o būtent:

24F. A., siekdamas sumažinti UAB „F“ (duomenys pakeisti) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktorius ir atstovas, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „F“ (duomenys pakeisti) statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „F“ (duomenys pakeisti) perka iš UAB „N“ (duomenys pakeisti), bei pateikė D. J. UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus ir kitus duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus. D. J., tęsdama nusikalstamą veiką, iš F. A. gautus UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, ši duomenis perdavė R. Č., o pastaroji pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras: 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000852, 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00874, 2007 m. birželio 27 d. Serija NAL Nr. 0838, 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0914, 2007 m. spalio 24 d. lokalinę sąmatą, 2007 m. spalio 31 d. atliktų darbų aktą, 2007 m. birželio 27 d. atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. lapkričio 15 d. Serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. liepos 2 d. Serija NAL Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji nurodė M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, fiktyviam UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriui, savo kaip UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriaus parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji juos perdavė D. J.. D. J., tęsdama nusikalstamą veiką, iš V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „N“ (duomenys pakeisti) prekių ir paslaugų UAB „F“ (duomenys pakeisti) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „F“ (duomenys pakeisti) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB „F“ (duomenys pakeisti) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „F“ (duomenys pakeisti) parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „F“ (duomenys pakeisti) 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių PVM deklaracijas, taip 32 739 Lt sumažindami UAB „F“ (duomenys pakeisti) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d., 2007 m. spalio 23 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Šiauliuose, Vilniaus g. 265, darbuotojams.

25Be to, būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2008 m. rugsėjo 23 d. tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, R. Č., M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, bei D. J., apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, o būtent:

26F. A., siekdamas sumažinti UAB „F“ (duomenys pakeisti) į valstybės biudžetą mokėtiną pelno mokestį, kaip UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktorius ir atstovas, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „F“ (duomenys pakeisti) statybos darbus, bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „F“ (duomenys pakeisti) perka iš UAB „N“ (duomenys pakeisti), bei pateikė D. J. UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus. D. J., tęsdama nusikalstamą veiką, iš F. A. gautus UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji duomenis perdavė R. Č., o pastaroji pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „F“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras: 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000852, 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00874, 2007 m. birželio 27 d. Serija NAL Nr. 0838, 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0914, 2007 m. spalio 24 d. lokalinę sąmatą, 2007 m. spalio 31 d. atliktų darbų aktą, 2007 m. birželio 27 d. atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. lapkričio 15 d. Serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. liepos 2 d. Serija NAL Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji nurodė M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB „N“ (duomenys pakeisti), fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, įvykdžius V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji juos perdavė D. J.. D. J., tęsdama nusikalstamą veiką, iš V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., o pastarasis tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „N“ (duomenys pakeisti) prekių ir paslaugų UAB „F“ (duomenys pakeisti) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „F“ (duomenys pakeisti) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė jas įtraukti į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą ir remiantis jais užpildyti UAB „F“ (duomenys pakeisti) 2007 m. pelno deklaraciją. UAB „F“ (duomenys pakeisti) vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „F“ (duomenys pakeisti) parduotos nebuvo ir jog UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „F“ (duomenys pakeisti) 2007 m. pelno deklaraciją ir nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažinant UAB „F“ (duomenys pakeisti) mokėtiną pelną 27 282 Lt bei šią deklaraciją 2008 m. rugsėjo 23 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams.

27Tokiu būdu, F. A., veikdamas bendrininkų grupe su V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, R. Č., M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, bei D. J., apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM ir 27 282 Lt pelno mokesčio.

281.2.

29laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d., veikdamas vieninga tyčia, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių raj., UAB „F“ (duomenys pakeisti) tarnybinėse patalpose, adresu ( - ), būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras: 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000852, 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00874, 2007 m. birželio 27 d. Serija NAL Nr. 0838, 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0914, kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) parduoda, o UAB „F“ (duomenys pakeisti) perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 32 739 Lt PVM, ir nurodė UAB „F“ (duomenys pakeisti) finansininkams pagal šiuos žinomai suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB „F“ (duomenys pakeisti) PVM deklaracijas. UAB „F“ (duomenys pakeisti) finansininkai, nežinodami, kad minėti dokumentai yra suklastoti, F. A. nurodymu užpildė UAB „F“ (duomenys pakeisti) 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB „F“ (duomenys pakeisti) PVM deklaracijas, kur į 2007 m. kovo mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 7 805 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB „F“ (duomenys pakeisti) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 5 448 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB „F“ (duomenys pakeisti) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 19 487 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB „F“ (duomenys pakeisti) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB „F“ (duomenys pakeisti) 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių PVM deklaracijas. F. A., tęsdamas nusikalstamą veiką, UAB „F“ (duomenys pakeisti) finansininkams nurodė minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus darbuotojams, kurie nežinodami, kad PVM deklaracijos suklastotos, vykdydami F. A. nurodymą, 2007 m. balandžio 24, 2007 m. liepos 24 d., 2007 m. spalio 23 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams, tokiu būdu panaudojo suklastotas 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB „F“ (duomenys pakeisti) PVM deklaracijas, dėl ko valstybės biudžetui buvo padaryta didelės 32 739 Lt žalos.

301.3.

31laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2008 m. rugsėjo 23 d., veikdamas vieninga tyčia, tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių raj., UAB „F“ (duomenys pakeisti) tarnybinėse patalpose, adresu ( - ), būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras: 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000852, 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00874, 2007 m. birželio 27 d. Serija NAL Nr. 0838, 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0914, kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) parduoda, o UAB „F“ (duomenys pakeisti) perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė. UAB „F“ (duomenys pakeisti) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros: 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000852, 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00874, 2007 m. birželio 27 d. Serija NAL Nr. 0838, 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0914, yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „F“ (duomenys pakeisti) 2007 m. metinę pelno mokesčių deklaraciją ir jos skiltyje „Bendras pelnas (nuostoliai)“ nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindama UAB „F“ (duomenys pakeisti) mokėtiną pelną 27 282 Lt ir 2008 m. rugsėjo 23 d. vykdydama F. A. nurodymą UAB “F“ (duomenys pakeisti) 2008 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją su joje įrašytais neteisingais duomenimis pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliuose, darbuotojams, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB „F“ (duomenys pakeisti) 2007 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją.

321.4.

33laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai tvarkė UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, o būtent:

34būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“ būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai tvarkė UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nurodymus, kad „į apskaitą privalomą įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“, 16 straipsnio 1 dalies nurodymus, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes įmonės tvarkomoje apskaitoje įvertino, 2007 m. kovo, birželio ir spalio mėnesių ūkinių operacijų suvestiniame registre ,,Pirkimo operacijų žurnalas“ įregistravo tarp PVM sąskaitų-faktūrų 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000852, 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00874, 2007 m. birželio 27 d. Serija NAL Nr. 0838, 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0914 nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ,,N“ (duomenys pakeisti) ir UAB ,,F“ (duomenys pakeisti)) realiai neįvykusias metalo ruošinių ir statybos darbų pirkimo-pardavimo ūkines operacijas PVM sąskaitose-faktūrose nurodytai 214 622,09 Lt sumai, tame skaičiuje 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė ir 32 738,96 Lt pirkimo PVM. Dėl to, kad UAB „F“ (duomenys pakeisti) tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įvertino tarp UAB „N“ (duomenys pakeisti) ir UAB „F“ (duomenys pakeisti) realiai neįvykusias prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo ūkines operacijas, pagal UAB „F“ (duomenys pakeisti) tvarkomą buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. negalima iš dalies nustatyti UAB „F“ (duomenys pakeisti) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

352.

36R. Č. nuteista už tai, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d., Šiauliuose bei Vilniuje, veikdama kartu su V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, veikdama bendrininkų grupe su D. J., F. A., veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą – apgaule, sukčiaujant PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, užvaldyti didelės vertės svetimą turtą, kiekvienam bendrininkui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį – M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, UAB „N“ (duomenys pakeisti) fiktyviam direktoriui bei jai klastojant UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentus, V. B., kuriai byla nutraukta jai mirus, prisiėmė vykdyti užduotis, susijusias su bendrininkų veiklos koordinavimu, UAB „N“ (duomenys pakeisti) veiklos vadovavimu, dokumentų klastojimu, apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM, o būtent:

37R. Č. laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d. veikdama su V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, bei bendrininkų grupe su D. J., F. A., šiam siekiant sumažinti UAB „F“ (duomenys pakeisti) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktoriui ir atstovui, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijus metalų ruošinių bei susitarus su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB „F“ (duomenys pakeisti) statybos darbus, susitarė su F. A., kad jam pateiks suklastotas UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB „F“ (duomenys pakeisti) perka iš UAB „N“ (duomenys pakeisti). F. A., tęsdamas nusikalstamą veiką, pateikė D. J. UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, o pastaroji UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji duomenis perdavė R. Č.. Pastaroji pagal jai pateiktus UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras: 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000852, 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00874, 2007 m. birželio 27 d. Serija NAL Nr. 0838, 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0914, 2007 m. spalio 24 d. lokalinę sąmatą, 2007 m. spalio 31 d. atliktų darbų aktą, 2007 m. birželio 27 d. atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. 07/10/24, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. kovo 27 d. Serija NAL Nr. 000032024, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. kovo 30 d. Serija NAL Nr. 00003041, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. lapkričio 15 d. Serija NAL Nr. 0002193, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. spalio 31 d. Serija NAL Nr. 0002182, kasos pajamų orderio kvitą 2007 m. liepos 2 d. Serija NAL Nr. 0002251. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji nurodė M. V., UAB „N“ (duomenys pakeisti) fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriaus parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, įvykdžius V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, o pastaroji juos perdavė D. J.. D. J., tęsdama nusikalstamą veiką, iš V. B., kuriai baudžiamoji byla nutraukta jai mirus, gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., o pastarasis, tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „N“ (duomenys pakeisti) prekių ir paslaugų UAB „F“ (duomenys pakeisti) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „F“ (duomenys pakeisti) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas kaip pirkimo PVM. UAB „F“ (duomenys pakeisti) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB „F“ (duomenys pakeisti) parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „F“ (duomenys pakeisti) PVM deklaracijas už 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesius, taip 32 739 Lt sumažindami UAB „F“ (duomenys pakeisti) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d., 2007 m. lapkričio 23 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliuose, darbuotojams. Tokiu būdu R. Č., veikdama su M. V., kuriam baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, bei bendrininkų grupe su D. J., F. A. apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM.

383.

39R. B. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas TŪB „E“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėnesio iki 2008 m. vasario 25 d., tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule TŪB „E“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM, o būtent:

40R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti jo vadovaujamai TŪB „E“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai TŪB „E“ (duomenys pakeisti) parduotas prekes bei tokiu būdu sumažinti TŪB „E“ (duomenys pakeisti) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, R. B. sutiko tokias žinomai suklastotas PVM sąskaitas-faktūras iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą bei pateikė D. J. TŪB „E“ (duomenys pakeisti) rekvizitus bei nurodė kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose-faktūrose kaip tariamai parduodamos TŪB „E“ (duomenys pakeisti). D. J. iš R. B. gautus duomenis apie tariamai TŪB „E“ (duomenys pakeisti) parduotas prekes perdavė V. B., o pastaroji suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitos-faktūros 2007 m. vasario 2 d. Serija NAL Nr. 000503, 2007 m. vasario 6 d. Serija NAL Nr. 000508, 2007 m. vasario 9 d. Serija NAL Nr. 000512, 2007 m. vasario 12 d. Serija NAL Nr. 000518, 2007 m. vasario 15 d. Serija NAL Nr. 000521, 2007 m. vasario 19 d. Serija NAL Nr. 000525, 2007 m. vasario 22 d. Serija NAL Nr. 000538, 2007 m. vasario 22 d. Serija NAL Nr. 000537, 2007 m. balandžio 4 d. Serija NAL Nr. 000568, 2007 m. balandžio 18 d. Serija NAL Nr. 000591, 2007 m. spalio 2 d. Serija NAL Nr. 000792, 2007 m. spalio 4 d. Serija NAL Nr. 000795, 2007 m. lapkričio 4 d. Serija NAL Nr. 000839, 2007 m. lapkričio 7 d. Serija NAL Nr. 000844, 2007 m. gruodžio 4 d. Serija NAL Nr. 000887, 2007 m. gruodžio 6 d. Serija NAL Nr. 000890, 2008 m. sausio 7 d. Serija NAL Nr. 000903 jose nurodant melagingus duomenis, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) neva pardavė, o TŪB „E“ (duomenys pakeisti) nupirko prekių už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM. V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., o pastaroji juos perdavė R. B.. R. B., tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „N“ (duomenys pakeisti) prekių TŪB „E“ (duomenys pakeisti) nepardavė, pasirašė kaip prekes gavęs TŪB „E“ (duomenys pakeisti) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė TŪB „E“ (duomenys pakeisti) finansininkei bei nurodė juos įtraukti į TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas kaip pirkimo PVM. TŪB „E“ (duomenys pakeisti) finansininkė, nežinodama, kad R. B. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės realiai TŪB „E“ (duomenys pakeisti) parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros yra suklastotos, įtraukė jas į TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukė į TŪB „E“ (duomenys pakeisti) PVM deklaracijas už 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius, 2008 m. sausio mėnesį, taip 92 560,60 Lt sumažindama TŪB „E“ (duomenys pakeisti) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007 m. kovo 26 d., 2007 m. gegužės 31 d., 2007 m. lapkričio 27 d., 2007 m. gruodžio 21 d., 2008 m. sausio 25 d., 2008 m. vasario 25 d. pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliuose, darbuotojams. Tokiu būdu R. B., veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule TŪB „E“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM.

41II.

42Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

434.

44Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Renata Vilčinskaitė apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendį pakeisti bei vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi:

45- išieškoti iš R. Č. konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 4 740,94 Eur (dėl 9 481,87 Eur (32 739 Lt) PVM mokesčio panaikinimo UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai);

46- išieškoti iš F. A. konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 12 642,35 Eur (dėl 9 481,87 Eur (32 739 Lt) PVM mokesčio ir 7 901,41 Eur (27 282 Lt) pelno mokesčio panaikinimo UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai).

474.1.

48Apeliaciniame skunde teigiama, kad skundžiamas nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo, nes pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė BK 75 straipsnio 5 dalies nuostatų ir neišieškojo iš F. A. ir R. Č. konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą lygiomis dalimis dėl 9 481,87 Eur PVM mokesčio panaikinimo UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai, o iš F. A. dar ir konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą dėl 7 901,41 Eur (27 282 Lt) pelno mokesčio panaikinimo UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai.

494.2.

50Pažymima, kad pagal BK 72 straipsnio 2 dalį, nusikalstamos veikos rezultatas yra laikytinas konfiskuotinu turtu. Nusikalstamos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš nusikalstamos veikos gautas bet kokio pavidalo turtas, t. y. iš nusikalstamos veikos gauta turtinė nauda. Kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių, teismas iš kaltininko ar kitų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 straipsnio 5 dalis). Iš nusikalstamos veikos gautas turtas konfiskuojamas, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam. Be to, jei turtą iš nusikalstamos veikos gavo keli bendrininkai, vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, tokio turto vertę atitinkanti pinigų suma iš bendrininkų gali būti išieškoma lygiomis dalimis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2014, 2K-527/2014, 2K-497-511/2015, 2K-13-693/2016).

514.3.

52Kaip nurodoma apeliaciniame skunde, skundžiamu nuosprendžiu pripažįstant F. A. ir R. Č. kaltais pagal BK 182 straipsnio 2 dalį buvo nustatyta, kad R. Č. paruošė UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų aktus, lokalines sąmatas, statybos darbų sutartį, kasos pajamų orderio kvitus, kuriuose įrašyti žinomai melagingi duomenys dėl metalo dirbinių pardavimo ir statybos darbų atlikimo UAB „F“ (duomenys pakeisti) viso už 214 622,09 Lt (62 158,85 Eur), tame tarpe 32 738,96 Lt (9 481,87 Eur) pirkimo PVM, o F. A. šiuos dokumentus apie realiai neįvykusias ūkines operacijas pateikė įtraukti į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, nors PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų darbų UAB N“ (duomenys pakeisti) neatliko ir prekių nepardavė, o prekės buvo įsigytos iš tyrimo metu nenustatytų asmenų, šių suklastotų PVM sąskaitų-faktūrų duomenis įtraukiant į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas, apgaule buvo padidintas pirkimo PVM ir kartu 32 738,96 Lt (9 481,87 Eur) sumažinta mokėtina į biudžetą PVM suma, taigi, dėl nusikalstamų F. A. ir R. Č. veiksmų UAB „F“ (duomenys pakeisti) įgijo teisę į 32 739 Lt (9 481,87 Eur) PVM atskaitą ir tokiu būdu apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) panaikino šią turtinę prievolę, be to, įtraukus minėtas UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas-faktūras į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, buvo padidintos UAB „F“ (duomenys pakeisti) sąnaudos 181 883,13 Lt (52 676,1 Eur), taip apgaule 27 282 Lt (7 901,41 Eur) sumažinant UAB „F“ (duomenys pakeisti) mokėtiną pelno mokestį (R. Č. atžvilgiu ši baudžiamosios bylos dalis Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi nutraukta, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui).

534.4.

54Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, daroma išvada, jog 32 739 Lt (9 481,87 Eur) PVM ir 27 282 Lt (7 901,41 Eur) pelno mokesčio panaikinimas UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai yra F. A. ir R. Č. nusikalstamos veikos rezultatas. Kadangi civilinis ieškinys byloje dėl mokesčių nesumokėjimo nepareikštas, turtinė žala valstybei nėra atlyginta, todėl vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš F. A. ir R. Č. išieškotina konfiskuotino turto vertę 9 481,87 Eur atitinkanti pinigų suma lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno po 4 740,94 Eur, dėl PVM panaikinimo bei iš F. A. išieškotina konfiskuotino turto vertę 7 901,41 Eur atitinkanti pinigų suma dėl pelno mokesčio panaikinimo.

555.

56Nuteistoji R. Č. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendžio dalį, kurioje ji buvo pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, ir priimti jos atžvilgiu išteisinamąjį nuosprendį.

575.1.

58Skunde pažymima, jog atsižvelgdamas į nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusį naują 50 Eur dydžio bazinį bausmių ir nuobaudų dydį, Šiaulių apygardos teismas dar 2018 m. sausio 3 d. nutartimi R. Č. inkriminuotą veiką iš BK 182 straipsnio 2 dalies buvo perkvalifikavęs į BK 182 straipsnio 1 dalį ir baudžiamąją bylą nutraukęs suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 26 d. nutartimi panaikino šią Šiaulių apygardos teismo nutartį ir baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui. Tačiau R. Č. dėl minėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties padavė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Kadangi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis gali turėti esminę reikšmę ir priimant sprendimą dėl apeliacinio skundo, todėl būtų tikslinga atidėti apeliacinio skundo nagrinėjimą iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka išnagrinės bylą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 26 d. nutarties, priimtos R. Č. atžvilgiu.

595.2.

60Kaip nurodoma skunde, Šiaulių apygardos teismo nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, nepašalino prieštaravimų, keliančių pagrįstas abejones dėl R. Č. kaltės, taip pat ignoravo V. Ž. pažeistą teisę į gynybą.

615.3.

62Skunde cituojami nuteistosios R. Č. parodymai, kad ji iš kitų kaltinamųjų pažinojo tik M. V. ir V. B., su jais jokio susitarimo daryti nusikaltimus nebuvo, UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktore dirbo iki 2006 m. spalio 1 d., po to jokių finansinių operacijų ir veiksmų, susijusių su šios bendrovės veikla neatliko, tačiau dar dirbdama UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktore buvo parengusi sąskaitų-faktūrų šablonus, į kuriuos reikėdavo įrašyti tik atliktas ūkines-finansines operacijas, o kadangi jau dirbdama kitame darbe ir toliau naudojosi tuo pačiu kabinetu ir tais pačiais kompiuteriais kaip ir UAB „N“ (duomenys pakeisti) darbuotojai, todėl M. V. ir V. Ž. naudojosi jos parengtais šablonais, jei pildant konkrečias sąskaitas-faktūras ar kasos pajamų orderius kildavo problemų, ji geranoriškai padėdavo, bet jokių nusikalstamų veiksmų neatliko ir jokios turtinės naudos iš to negavo, taip pat nenurodydavo, kokias ūkines-finansines operacijas atlikti, nes tam neturėjo įgaliojimų. Nuteistosios R. Č. parodymai buvo nuoseklūs tiek ikiteisminiame tyrime, tiek bylą nagrinėjant teisme, jų nepaneigia jokie kiti bylos duomenys, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai R. Č. parodymus įvertino kaip gynybinę versiją siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės ir jais nesivadovavo.

635.4.

64Taip pat teigiama, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes, UAB „N“ (duomenys pakeisti) sąskaitos-faktūros buvo siunčiamos ne elektroniniu, bet įprastu paštu arba per kurjerį. Minėti dokumentai teisiškai reikšmingi tapdavo tik tuomet, kai juos pasirašydavo M. V., patvirtindamas savo parašą antspaudu. Todėl tuo metu UAB „N“ (duomenys pakeisti) jau nebedirbusi R. Č. neturėjo jokių įgaliojimų, susijusių su turtinio pobūdžio veiksmų atlikimu, kartu byloje nėra jokių įrodymų, kurie leistų pagrįstai teigti, kad tokius veiksmus R. Č. būtų atlikusi pagal išankstinį susitarimą su tariamai bendrininkų grupei vadovavusia V. B. ir fiktyviu UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriumi M. V..

655.5.

66Anot nuteistosios, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, F. A., D. J., R. B. parodymai nepatvirtina R. Č. kaltės, netgi priešingai, patvirtina nuteistosios parodymus. F. A., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai perskaityti vadovaujantis BPK 276 straipsniu, D. J. ir R. B. parodė, kad R. Č. nepažįsta. Kadangi skundžiamame nuosprendyje nenurodyta, jog būtų pagrindas abejoti F. A., D. J., R. B. parodymų dalimi dėl R. Č., todėl akivaizdu, kad šių asmenų parodymai negalėjo patvirtinti R. Č. kaltės. Lygiai taip pat R. Č. kaltės nepatvirtina ir vadovaujantis BPK 276 straipsniu pagarsinti M. V. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. M. V. iš esmės nurodė, kad jam įsidarbinant R. Č. perdavė UAB „N“ (duomenys pakeisti) antspaudą, bet jokių buhalterinės apskaitos dokumentų neperdavė, M. V. neigė buvus susitarimą su V. B. ir R. Č. daryti nusikaltimą, jam sąskaitas-faktūras pasirašyti pateikdavo V. Ž. arba V. B., bet jis nežino, kas surašydavo sąskaitas-faktūras. Taigi, M. V. jokių reikšmingų aplinkybių, patvirtinančių R. Č. inkriminuotos nusikalstamos veikos aplinkybes, nenurodė.

675.6.

68Pažymima ir tai, kad nors apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu V. Ž. parodė, kad realiai UAB „N“ (duomenys pakeisti) valdė V. B. ir R. Č., V. B. jo prašydavo išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias neva būdavo suteikiamos prekės ar paslaugos įmonėms, su kuriomis UAB „N“ (duomenys pakeisti) bendradarbiavo, išrašytas fiktyvias PVM sąskaitas-faktūras V. B. perduodavo klientams ir į UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalteriją, R. Č. tvarkė UAB „N“ (duomenys pakeisti) bankines sąskaitas, tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu V. Ž. paneigė ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus bei paaiškino, jog apklausiamas kaip įtariamasis patyrė tyrėjų spaudimą, jam nebuvo užtikrinta teisė į gynybą, be to, ikiteisminio tyrimo metu sunkia onkologine liga sirgo V. Ž. žmona, dėl ko būdamas prislėgtas ir neatlaikęs ikiteisminio tyrimo pareigūnų spaudimo, jis davė tikrovės neatitinkančius parodymus. Teisme V. Ž. parodė, kad R. Č. teikdavo tik techninę pagalbą parengiant PVM sąskaitas-faktūras, kurios buvo siunčiamos ne elektroniniu, bet įprastu paštu arba per kurjerį, jas dar turėjo pasirašyti M. V., V. Ž. paneigė, kad R. Č. būtų atlikusi kokius nors veiksmus veikdama pagal išankstinį susitarimą su V. B. ir M. V.. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, pareiškus įtarimus V. Ž., jo gynėja buvo paskirta advokatė Laima Balčiūnienė, kuri dalyvavo vienintelėje 2009 m. kovo 25 d. apklausoje, nors kaip įtariamasis V. Ž. buvo apklaustas kelis kartus, nepaisant to, kad prie kiekvienos V. Ž. apklausos protokolo yra pridėtas ir protokolas dėl gynėjo atsisakymo, tačiau nekyla abejonių, jog realiai V. Ž. teisė į gynybą nebuvo užtikrinta, tuo labiau kad L. Balčiūnienė 2011 metais mirė ir nuo 2011 m. rugpjūčio 29 d. buvo išbraukta iš praktikuojančių advokatų sąrašo, todėl dėl neužtikrintos teisės į gynybą, tyrėjų spaudimo, streso, susijusio su sunkia onkologine žmonos liga, V. Ž. negalėjo duoti adekvačių parodymų. Atsižvelgiant į tai, apygardos teismas nepagrįstai kritiškai vertino V. Ž. teisminio nagrinėjimo metu duotus parodymus ir vadovavosi ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kurie BPK 20 straipsnio prasme negali būti laikomi teisėtai gautais įrodymais ir jais negali būti grindžiama R. Č. kaltė.

695.7.

70Taip pat nurodoma, kad apklausta UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterė S. B. irgi nurodė nepažinojusi R. Č.. Kaip R. Č. kaltę patvirtinančiais įrodymais negalima remtis ir specialistės N. G. išvada bei teisme jos duotais paaiškinimais, kadangi dar formuluojant užduotį specialistei iš esmės buvo konstatuota R. Č. kaltė, nurodant jog tarp UAB „F“ (duomenys pakeisti) ir UAB „N“ (duomenys pakeisti) sandoriai realiai neįvyko ir prekės realiai nebuvo gautos, nors dėl šio fakto tik specialistė galėjo duoti išvadą. Kita vertus, net jei tarp įmonių realūs sandoriai ir nevyko, bet specialistės tyrimas apsiribojo tik įmonių, bet ne R. Č. veikla, todėl tai niekaip nepatvirtina, kad R. Č., tuo metu nedirbusi UAB „N“ (duomenys pakeisti), atliko veiksmus, atitinkančius BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo požymius. Nuteistoji, aiškindama kratos metu pas ją rastų UAB „N“ (duomenys pakeisti) antspaudų, dokumentų ir banko generatoriaus aplinkybes, nurodo, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) daiktus ji pasiėmė, kai reikėjo priverstinai išsikelti iš nuomotų patalpų, o UAB „N“ (duomenys pakeisti) darbuotojai šiuos daiktus buvo palikę. Be to, nuteistosios nuomone, priimdamas skundžiamą nuosprendį apygardos teismas nepagrįstai vadovavosi ne konkrečioje nagrinėjamoje byloje ištirtais įrodymais, o įsiteisėjusiais teismų sprendimais kitose bylose (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžiu byloje Nr. 1-25-562/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartimi byloje Nr. 1A-69-495/2017 bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi byloje Nr. 2K-297-942/2017), kuriose buvo konstatuota, jog R. Č. buvo viena iš bendravykdytojų pasisavinant UAB „N“ (duomenys pakeisti) turtą, nes įsiteisėję teismų sprendimai buvo priimti dėl kitos veikos nei nagrinėjamoje byloje.

716.

72R. B., kuriam byla nutraukta, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendžio dalį, kurioje baudžiamasis procesas dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos, vadovaujantis BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčiu, buvo nutrauktas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, ir priimti naują nuosprendį, išteisinant R. B. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

736.1.

74Apeliaciniame skunde teigiama, kad skundžiama nuosprendžio dalis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes R. B. turėjo būti išteisintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį kaip nepadaręs šios nusikalstamos veikos. Priimdamas nuosprendį pirmosios instancijos teismas netinkamai ir neišsamiai įvertino baudžiamojoje byloje esančius duomenis, taip pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, kas nulėmė neteisingą baudžiamojo įstatymo taikymą.

756.2.

76Nurodoma, kad kaltinimai R. B. iš esmės buvo grindžiami tik vienu šaltiniu – kryžminio patikrinimo tarp UAB „N“ (duomenys pakeisti) ir TŪB „E“ (duomenys pakeisti) rezultatais, t. y. kad TŪB „E“ yra įtraukusi UAB „N“ (duomenys pakeisti) išrašytas PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, o UAB „N“ (duomenys pakeisti) to nepadarė. Šiuo aspektu ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neišsamiai, nebuvo tirtos su TŪB „E“ (duomenys pakeisti) veikla susijusios aplinkybės, nebuvo aiškintasi kada ir kokiomis aplinkybėmis TŪB „E“ (duomenys pakeisti) įgijo darbams reikalingas medžiagas, kur ir kokiomis aplinkybėmis medžiagos buvo sunaudotos, ar už jas gauti atsiskaitymai, netirta ir tai, ar vienas iš daugelio TŪB „E“ (duomenys pakeisti) medžiagų tiekėjų UAB „N“ (duomenys pakeisti) realiai turėjo medžiagas, kurios nurodytos išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose, ar jos buvo apskaitytos UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterijoje, ar tokios medžiagos buvo faktiškai sandėliuojamos įmonės patalpose, ar sandoriai tarp šių bendrovių faktiškai įvyko, ir jei taip, galbūt UAB „N“ (duomenys pakeisti) tiesiog netinkamai tvarkė savo buhalterinę apskaitą.

776.3.

78Atkreipiamas dėmesys į tai, kad specialisto išvados, priešingai nei konstatuota skundžiamame nuosprendyje, nepatvirtina R. B. kaltės. Specialistės O. P. 2011 m. kovo 10 d. išvadoje Nr. 5-4/22 nurodyta, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitomis-faktūromis iš viso už 606 786,09 Lt įformintos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos, padėjo TŪB „E“ (duomenys pakeisti) nepagrįstai suformuoti 92 560,60 Lt PVM atskaitą. Bylos nagrinėjimo teisme metu apklausta specialistė O. P. parodė, kad tikrindama priešpriešinius dokumentus tyrė tik įmonių sandorius su UAB „N“ (duomenys pakeisti), o to, ar UAB „N“ (duomenys pakeisti) faktiškai turėjo medžiagas, kurias galėjo ar negalėjo parduoti, netikrino ir nežino, ar medžiagas UAB „N“ (duomenys pakeisti) realiai galėjo turėti, bet tik netinkamai įformino prekių pardavimą, tai reikėtų tikrinti peržiūrint UAB „N“ (duomenys pakeisti) veiklą (kokias medžiagas įmonė turėjo, kokias medžiagas pirko, kaip apskaitė ir pan.). Be to, specialistė paaiškino, jog jeigu UAB „N“ (duomenys pakeisti) būtų tinkamai apskaičiusi ūkines operacijas, tai TŪB „E“ (duomenys pakeisti) apskaita taip pat būtų tinkama. Specialistė nurodė ir tai, kad jau tyrėjo suformuluotoje užduotyje buvo nurodyta, kad TŪB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės operacijos su UAB „N“ (duomenys pakeisti) realiai nebuvo įvykusios. Taigi, iš esmės specialistės tyrimas tik patvirtino, kad TŪB „E“ (duomenys pakeisti) prekes, nurodytas PVM sąskaitose-faktūrose su UAB „N“ (duomenys pakeisti), turėjo, jas įgijo ir panaudojo įmonės veikloje. Specialistė negalėjo patvirtinti išvadoje konstatuoto fakto, jog operacijos faktiškai neįvyko. Specialistės Z. K. 2011 m. liepos 19 d. išvadoje Nr. 5-2/120 nurodyta, kad 2007-2008 metais UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros dėl UAB „F“ (duomenys pakeisti), TŪB „E“ (duomenys pakeisti), UAB „S“ (duomenys pakeisti) į UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą nėra įtrauktos. Tačiau ir ši specialistė bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškino, jog tyrimą atliko tik iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentų, be to, UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterinė apskaita buvo vedama prastai, todėl negalima pasakyti, kokias apskaitytas prekes turėjo UAB „N“ (duomenys pakeisti). Apibendrinant specialisčių paaiškinimus ir jų išvadas, konstatuotina, jog tyrimų metu nebuvo disponuojama visais reikšmingais dokumentais, specialistėms buvo ydingai suformuluotos užduotys, todėl vien tai, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) į savo buhalteriją neįtraukė PVM sąskaitų-faktūrų su TŪB „E“ (duomenys pakeisti), dar nereiškia, jog tokių medžiagų ji neįgijo iš trečiųjų asmenų ir nepardavė TŪB „E“ (duomenys pakeisti).

796.4.

80Pažymima, kad TŪB „E“ (duomenys pakeisti) vykdė veiklą daugiau negu 20 metų, ši įmonė atliko elektros montavimo darbus pagal daugelio visuomenėje gerai žinomų įmonių užsakymus, darbai visuomet buvo atliekami laiku ir sutartomis sąlygomis. Atliekant darbus buvo sudaromos sutartys, sudaromos objektuose naudotinų medžiagų ir atliktinų darbų lokalinės sąmatos, atlikti darbų aktai patvirtinami užsakovų (jų atstovų), už atliktus darbus bei sunaudotas medžiagas atlikti užsakovų atsiskaitymai. Bendrovės apyvarta 2007-2008 metais viršijo 7-8 milijonus litų, vykdant veiklą buvo įsigyta įvairių darbams reikalingų medžiagų daugiau negu už 6 milijonus litų, elektros instaliacijos darbams atlikti reikalingos medžiagos būdavo įsigyjamos iš daugybės įvairių medžiagų tiekėjų, dauguma jų tik iš specializuotų tiekėjų. TŪB „E“ (duomenys pakeisti) disponavo PVM sąskaitose-faktūrose nurodytomis prekėmis ir netgi jas panaudojo bendrovės veikloje pagal atskirų įmonių užsakymus. Tai patvirtina atlikti VMI ir FNTT tyrimai dėl TŪB „E“ (duomenys pakeisti) veiklos. Teisme R. B. patvirtino, kad medžiagas įsigijo iš UAB „N“ (duomenys pakeisti), medžiagos buvo pristatytos į objektus, kuriuose darbus atliko TŪB „E“ (duomenys pakeisti), tai patvirtina R. B. turimi dokumentai. Tai, kad medžiagos buvo įgytos iš UAB „N“ (duomenys pakeisti), patvirtino ir liudytojais apklausti TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buvę darbų vykdytojai K. K. ir A. B., o tai, kad medžiagos buvo sunaudotos ir nurašytos, patvirtino buvusi TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotoja A. G.. Tačiau dėl šių liudytojų parodymų pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje iš viso nepasisakė, o vertino tik TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buvusios darbuotojos D. Č. parodymus, nors pastaroji tik tvarkė buhalterinę apskaitą, bet faktiškai su medžiagomis nedirbo, todėl niekaip negalėjo patvirtinti sandorių fiktyvumo. Nors minėti liudytojai negalėjo nurodyti tikslių medžiagų, kurios buvo įgytos iš UAB „N“ (duomenys pakeisti), ir kuriuose tiksliai objektuose šios medžiagos buvo panaudotos, bet tai savaime suprantama, nes nuo to laiko praėjo 10 metų, o tuo metu darbai buvo vykdomi ne viename objekte ir dideli kiekiai medžiagų buvo užsakinėjami iš įvairių tiekėjų, liudytojų parodymai neabejotinai būtų buvę tikslesni, jei jie būtų apklausti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą, bet to ikiteisminio tyrimo pareigūnai nepadarė.

816.5.

82Anot R. B., iš skundžiamo nuosprendžio galima suprasti, jog UAB „N“ (duomenys pakeisti) ir TŪB „E“ (duomenys pakeisti) sandorių fiktyvumas buvo grindžiamas tik tuo, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų neįtraukė į savo buhalterinę apskaitą. Tačiau R. B. negalėjo užtikrinti to, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) tinkamai tvarkytų savo buhalterinę apskaitą, nes tokių įgaliojimų tiesiog neturėjo. Baudžiamajame procese įrodinėjimo našta nepagrįstai buvo perkelta R. B., kuris pats vienas turėjo įrodinėti, jog ne tik TŪB „E“ (duomenys pakeisti) įsigijo prekes iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) bet pastaroji šias prekes dar ir turėjo. R. B. teismui teikė prašymą dėl UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos ir finansinės ekspertizės skyrimo, kurį teismas atmetė. Ikiteisminį tyrimą atlikęs pareigūnas apklausos teisme metu negalėjo pasakyti, kokiu pagrindu buvo padaryta išvada, jog UAB „N“ (duomenys pakeisti) neturėjo pagal PVM sąskaitas-faktūras parduotų medžiagų. Šiame kontekste nebuvo įvertinti buvusio UAB „N“ (duomenys pakeisti) darbuotojo V. Ž. parodymai, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) turėjo nuomojamą sandėlį Kaune, ( - ), jame buvo labai daug prekių ir jis negali teigti, kad tos prekės nebuvo parduotos TŪB „E“ (duomenys pakeisti). Be to, V. Ž. nurodė, kad kratos metu buvo paimti ne visi dokumentai, pareigūnai paėmė tik tuos dokumentus, kuriuos atsirinko. Kyla pagrįstų abejonių, kodėl tyrimą atliekantys pareigūnai nepaėmė visų su UAB „N“ (duomenys pakeisti) veikla susijusių dokumentų, kad būtų galima pilna apimtimi patikrinti UAB „N“ (duomenys pakeisti) įgytas ir apskaitytas medžiagas, nepatikrino faktiškai įmonės valdomų patalpų, kad būtų galima nustatyti kokias medžiagas UAB „N“ (duomenys pakeisti) turėjo apskaičiusi, ar savo patalpose laikydavo ir neapskaitytų medžiagų. Toks nevisapusiškas ikiteisminio tyrimo atlikimas neatitinka baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtintos pareigos surinkti asmens kaltę įrodančius duomenis.

836.6.

84Skunde nesutinkama su tuo, jog R. B. parodymai pripažinti nepatikimais vien dėl to, kad R. B. ikiteisminio tyrimo metu nurodė nepažįstantis ir nieko negalintis papasakoti apie D. J., nors neatmetė galimybės, kad D. J. galėtų būti jo paminėta O. ar D., o teisme duodamas parodymus R. B. nurodė, kad 2007 m. jis jau pažinojo D. J.. Pažymima, kad R. B. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei apklausiamas teisme neneigė pažinojęs moterį, kuri veikė UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu, tik ikiteisminio tyrimo metu tiksliai negalėjo nurodyti jos vardo ir pavardės, bet neatmetė galimybės, kad D. J. gali būti ta pati jo įvardinta O. ar D., atstovavusi UAB „N“ (duomenys pakeisti), o bylą nagrinėjant teisme R. B. jau galėjo tiksliai įvardinti D. J., nes buvo susipažinęs su bylos medžiaga. Kita vertus, kita R. B. parodymų dalis, susijusi su TŪB „E“ (duomenys pakeisti) veikla, medžiagų įgijimo aplinkybėmis, nors yra nuosekli ir neprieštaringa bei jos nepaneigia kiti bylos duomenys, apygardos teismo liko neįvertinta.

856.7.

86Apelianto teigimu, apygardos teismas nepagrįstai rėmėsi D. J. duotais parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos nepagrįstai įvardijo nuosekliais ir patikimais. Priešingai, D. J. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai visiškai nenuoseklūs, o teisme duoti parodymai netgi skiriasi nuo visų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų. Pirmosios apklausos pas ikiteisminio tyrimo pareigūną metu D. J. nurodė, kad gaudavo vokus iš V. B. ir juos perduodavo, kas buvo vokuose nežino, nes jų neatplėšdavo. Vėlesnių apklausų metu D. J. dar kartą parodė, kad vokų neatplėšdavo, tačiau nepaisant to įvardijo, kad vokuose būdavo UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, sąmatos, kasos pajamų orderiai. Iš D. J. parodymų galima suprasti, jog dėl prekių R. B. bendravo su V. B. ar kitais su „UAB „N“ (duomenys pakeisti) siejamasis asmenimis, nes neva pati D. J. apie tai su R. B. nekalbėjo, tik perduodavo vokus, tačiau baudžiamojoje byloje nebuvo nustatyti R. B. kontaktai su V. B. ar kitais bylos kaltinamaisiais. Nepaisant prieštaravimų, pirmosios instancijos teismas selektyviai atrinko dalį D. J. parodymų ir laikė juos patikimais. Analogiškai selektyviai apygardos teismas atmetė kaip nepatikimus praktiškai visus R. B. parodymus, pripažindamas patikima tik tą dalį, jog R. B. dėl medžiagų pirkimo iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) bendravo tik su D. J., nors ši dalis neatitinka D. J. parodymų.

876.8.

88Aiškinant D. J. parodymų prieštaringumą, skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad V. B. ir R. Č. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžiu buvo nuteistos už UAB „N“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimą, išimant iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) sąskaitų grynaisiais iš viso 1 416 020 Lt bei neįnešant jų į kasą ir nepateikiant dokumentų, pateisinančių pinigų panaudojimą UAB „N“ (duomenys pakeisti) veikloje. R. B. manymu, šiuo atveju taip pat galėjo būti pasisavintos UAB „N“ (duomenys pakeisti) piniginės lėšos, gautos už TŪB „E“ (duomenys pakeisti) parduotas prekes, neįtraukiant PVM sąskaitų-faktūrų į UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, o D. J. tiesiog siekia padėti kitiems asmenims, o gal ir sau pačiai išvengti baudžiamosios atsakomybės už UAB „N“ (duomenys pakeisti) turto pasisavinimą. Tačiau tokios aplinkybės byloje nebuvo nustatinėjamos. Be to, galimai medžiagos buvo parduotos ne iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) bei jas pardavę asmenys šias medžiagas buvo gavę iš kitų šaltinių ir tik prisidengiant UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu, panaudojant apgaulę R. B. atžvilgiu, pardavė TŪB „E“ (duomenys pakeisti), taip nuslėpdami savo veiklą nuo VMI, o D. J. su tokia veikla buvo susijusi. D. J. parodymams įtaką galėjo daryti ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai, apklausinėję D. J. pažeisdami BPK 51 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus dėl būtino gynėjo dalyvavimo. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, R. B. buvo apklaustas 2009 m. balandžio 6 d. dalyvaujant gynėjui, o D. J. buvo apklausiama 2009 m. balandžio 1 d. ir 2010 m. lapkričio 17 d., todėl antrosios apklausos metu, esant akivaizdiems įtariamųjų parodymų prieštaravimams, D. J. apklausa privalėjo būti vykdoma tik dalyvaujant gynėjui, nepaisant jos išreikšto sutikimo būti apklausiamai be jo. Siekiant pašalinti bet kokias abejones dėl D. J. parodymų teisingumo, D. J. galėjo būti apklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją, bet tai nebuvo padaryta. Taip pat ikiteisminio tyrimo metu nebuvo rengtos akistatos, nors tarp apklaustų asmenų parodymų buvo gausu prieštaravimų, kurie nebuvo pašalinti ir bylos nagrinėjimo teisme metu.

896.9.

90Apibendrinant skundo argumentus teigiama, jog R. B. veiksmuose nėra jokių nusikalstamos veikos požymių, kadangi R. B., kaip TŪB „E“ (duomenys pakeisti) vadovas, įgijo elektros montavimo darbams reikalingas medžiagas, šios medžiagos buvo apskaitytos TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterijoje ir panaudotos įmonės veikloje, R. B. buvo įsitikinęs, kad prekes įsigyja iš UAB „N“ (duomenys pakeisti), jeigu faktiškai medžiagas pateikė ne UAB „N“ (duomenys pakeisti), to R. B. nežinojo ir negalėjo žinoti, R. B. neturėjo jokių teisinių galių patikrinti ar UAB „N“ (duomenys pakeisti) teisingai ir tvarkingai tvarko savo buhalterinę apskaitą, ar įtraukė TŪB „E“ (duomenys pakeisti) išrašytas PVM sąskaitas-faktūras į savo buhalteriją, ar buvo apskaičiusi parduodamas medžiagas, kita vertus, pareikalavus papildomų duomenų (apie prievolių valstybei įvykdymą) iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) perkant prekes, R. B. veiksmai atitinka rūpestingam ir apdairiam juridinio asmens vadovui keliamus reikalavimus. R. B. negali atsakyti už tai, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) ir su šia įmone siejami fiziniai asmenys galimai netinkamai tvarkė UAB „N“ (duomenys pakeisti) veiklą, galimai savinosi UAB „N“ (duomenys pakeisti) turtą, o galbūt neteisėtai (prisidengdami UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu) vertėsi ūkine-komercine veikla. Net konstatavus, jog UAB „N“ (duomenys pakeisti) išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose buvo įforminti tikrovės neatitinkantys sandoriai, tai nebuvo žinoma R. B., todėl jo veiksmuose nėra būtinojo elemento baudžiamajai atsakomybei pagal BK 182 straipsnio 2 dalį kilti – tiesioginės tyčios. Be to, skundžiamu nuosprendžiu išteisinus R. B. dėl TŪB „E“ (duomenys pakeisti) pinigų pasisavinimo, konstatavus, kad medžiagos buvo faktiškai įgytos ir pinigus R. B. panaudojo bendrovės veikloje, sukčiavimas būtų logiškai nepaaiškinamas, nes įgijus prekes ne pagal fiktyvius sandorius TŪB „E“ (duomenys pakeisti) bet kuriuo atveju būtų gavusi teisę į PVM atskaitą.

917.

92Nuteistasis F. A. atsiliepime į Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, apeliaciniame skunde prašoma konfiskavimą taikyti F. A. ir R. Č., nors iš viso kaltinimai dėl veikos buvo pareikšti penkiems asmenims, iš kurių dviem baudžiamoji byla nutraukta jiems mirus (V. B. ir M. V.), o D. J. baudžiamasis procesas nutrauktas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. Nuteistojo manymu, prašant konfiskuotiną turto vertę išieškoti tik iš dviejų kaltininkų yra pažeidžiami teisingumo, proporcingumo principai. Kaip teigia nuteistasis, nutraukus baudžiamąjį procesą teismo sprendimu BPK 3 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 7 punktuose nurodytais pagrindais, turtas, jeigu jis atitinka BK 72 straipsnyje nurodytus požymius, gali būti konfiskuojamas vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, be to, BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu vadovaujamasi ir teismų praktikoje sprendžiant turto konfiskavimo klausimą, kai procesas nutraukiamas kaltininkui mirus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-198/2005). Dėl prašomos išieškoti sumos, atitinkančios sumažintą pelno mokestį, nurodoma, kad įgytos medžiagos, paslaugos, darbai buvo realios, UAB „F“ (duomenys pakeisti) pastatė užsakovų objektus, tam buvo panaudotos medžiagos, atlikti darbai, todėl nepagrįstai teigiama, jog buvo nepagrįstai padidintos sąnaudos ir taip sumažintas mokėtinas pelno mokestis.

938.

94Nuteistoji R. Č. atsiliepime į Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, sumažinant prašomą išieškoti sumą iki 3 160,62 Eur. Nurodoma, kad apeliaciniame skunde ignoruojamos teisiškai reikšmingos bylos aplinkybės, t. y. kad turtinė prievolė sumokėti į valstybės biudžetą 9 481,87 Eur PVM buvo panaikinta ne tik F. A. ir R. Č., bet ir D. J. veiksmais. Nors baudžiamasis procesas D. J. atžvilgiu buvo nutrauktas, bet ne dėl to, kad jos veikoje nėra nusikaltimo sudėties požymių arba nesurinkti jos kaltės įrodymai, o dėl to, kad suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminas. Taigi, nuo baudžiamosios atsakomybės D. J. buvo atleista nereabilituojančiais pagrindais. Jeigu į valstybės biudžetą dėl D. J. veikos nesumokėta turtinės prievolės dalis būtų perkelta F. A. ir R. Č., tai šiurkščiai pažeistų teisingumo principą, nes F. A. ir R. Č. nepagrįstai turėtų savo turtu atsakyti ir už tą žalos valstybės biudžetui dalį, kurią padarė D. J., todėl iš F. A. ir R. Č. išieškotina suma mažintina D. J. padarytos žalos dalimi.

959.

96Apeliacinės instancijos teismo posėdyje valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras prašė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą tenkinti, nuteistosios R. Č. ir asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B. apeliacinius skundus atmesti. Nuteistoji R. Č. ir jos gynėjas advokatas K. Jovaišas prašė nuteistosios apeliacinį skundą tenkinti, Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti. Asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B. gynėjas advokatas M. Šatas prašė R. B. apeliacinį skundą tenkinti. Nuteistasis F. A. ir jo gynėjas advokatas H. Oseckis prašė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

97III.

98Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

9910.

100Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Nuteistosios R. Č. ir asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B. apeliaciniai skundai atmetami.

10111.

102Byloje apeliacinių skundų dėl F. A. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, R. Č. ir D. J. išteisinimo dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, baudžiamosios bylos D. J. ir TŪB „E“ (duomenys pakeisti) atžvilgiu nutraukimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto „d“ papunktis (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija), R. B. išteisinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nėra gauta, esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų šiose bylos dalyse teisėjų kolegija nenustatė, todėl apeliacine tvarka baudžiamoji byla tikrinama tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

10312.

104Nuteistosios R. Č. apeliaciniame skunde nesutinkama su skundžiamo nuosprendžio dalimi, kurioje R. Č. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, R. B. apeliaciniame skunde nesutinkama su skundžiamo nuosprendžio dalimi, kurioje baudžiamoji byla R. B. atžvilgiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto „d“ papunktis (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija).

10513.

106Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisėjų kolegija pakartotinai nebepasisako dėl nuteistosios R. Č. apeliacinio skundo argumentų apie galimai jos neteisėtą ir nepagrįstą nuteisimą skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį dėl to, kad dar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartimi R. Č. inkriminuota veika buvo perkvalifikuota iš BK 182 straipsnio 2 dalies pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. Minėta Šiaulių apygardos teismo nutartis buvo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartimi ir byla grąžinta nagrinėti pirmosios instancijos teismui (byla Nr. 1A-194-202/2018). Išnagrinėjęs R. Č. kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-1-697/2019 konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas perkvalifikuoti R. Č. veiką, nepagrįstai vadovavosi nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu nauju baziniu bausmių ir nuobaudų dydžiu – 50 Eur, o ne nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusiu MGL dydžiu – 125 Lt (36,20 Eur), todėl nepagrįstai perkvalifikavo R. Č. veiką pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir nutraukė baudžiamąjį bylą suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

10714.

108Nuteistosios R. Č. ir asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B. apeliaciniuose skunduose nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei prašoma R. Č. ir R. B. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį išteisinti, kadangi R. Č. ir R. B. veikose nėra jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių.

10915.

110Apeliantai teigia, kad priimdamas skundžiamą nuosprendį pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus duomenis, nepagrįstai atmetė R. Č. ir R. B. parodymus ir jais nesivadovavo, išvadas grindė nepatikimais bei prieštaringais, o atskirais atvejais ir neteisėtais įrodymais, todėl teismo išvados prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Nors R. Č. ir R. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos padarytos veikiant ne bendrai, o su kitais asmenimis, tačiau byloje dauguma įrodymų yra susiję tiek su R. Č., tiek su R. B. inkriminuotomis nusikalstamomis veikomis, todėl dalis apeliacinių skundų argumentų, ginčijant įrodymų patikimumą, yra iš esmės analogiški.

11116.

112Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos teisme ištirtus įrodymus, neturi objektyvaus pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu ir įrodymų vertinimo pasėkoje padarytomis išvadomis dėl R. Č. ir R. B. inkriminuotų nusikalstamų veikų sudėčių požymių jų veikose.

11316.1.

114Priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo bylos aplinkybes dėl R. Č. ir R. B. inkriminuotų nusikalstamų veikų, įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, apeliantų veikose pagrįstai konstatuoti jiems inkriminuotų, BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų sudėties požymiai.

11516.2.

116Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra vidinis įsitikinimas, kuris turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar įrodymai yra patikimi, kas nustatoma išanalizavus jų gavimo tvarką, patikrinus BPK nustatytais veiksmais ir palyginus su kitais byloje esančiais įrodymais. Įrodymų vertinimo rezultatas – išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo išvadoms pagrįsti.

11716.3.

118Skundžiamo nuosprendžio turinys iš esmės atitinka jam baudžiamojo proceso įstatymo keliamus reikalavimus, nuosprendyje ne tik išsamiai aprašytas byloje ištirtų įrodymų turinys, bet taip pat nurodyta, kodėl darydamas išvadas dėl byloje nustatytų aplinkybių teismas vadovavosi apeliaciniame skunde kritikuojamais įrodymais (liudytojų, asmenų, kuriems byla nutraukta, parodymais, specialisto išvadomis ir jas surašiusių specialisčių paaiškinimais), o apeliantų parodymus dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų aplinkybių atmetė. Taigi, priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismo išvados yra pagrįstos išsamiu ir nešališku įrodymų vertinimu.

11916.4.

120Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais, jų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo prerogatyva. Proceso dalyviai teismui gali teikti tik savo nuomonę, pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais, dėl darytinų išvadų vertinant įrodymus, tačiau jiems nepriimtinos teismų išvados dėl įrodymų vertinimo, bylos faktinių aplinkybių nustatymo ar veikos kvalifikavimo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui ar patvirtinančios bylą nagrinėjusio teismo šališkumą.

12116.5.

122Atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent apeliaciniuose skunduose pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumas ginčijamas atsietai vertinant įrodymus, o tam tikrais atvejais ir atskirų įrodymų dalis, neatsižvelgiant į byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visumą, išimtinai akcentuojant tik tuos įrodymus ir tas aplinkybes, kurios atitinka apeliantų paaiškinimus dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų bei nepagrįstai bandant sumenkinti apeliantams nepalankius įrodymus.

12316.6.

124Taip pat byloje nenustatyta esminių BPK pažeidimų gaunant duomenis, kurie teismo buvo pripažinti įrodymais, juos vertinant bei nagrinėjant baudžiamąją bylą.

12517.

126R. Č. ir R. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos, susijusios su neteisėtu į valstybės biudžetą mokėtino PVM sumažinimu. BK 182 straipsnyje numatytas sukčiavimas – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus. Šios nusikalstamos veikos dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę panaudojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Pažymėtina, kad vieningai formuojamoje teismų praktikoje tam tikrais atvejais mokestiniai pažeidimai kvalifikuojami taikant turtinio sukčiavimo normą. Apgaulė PVM sukčiavimo bylose reiškiasi per PVM mokėtojo santykį su mokesčių inspekcija, pateikiant šiai suklastotas PVM deklaracijas, o kartais ir kitus dokumentus. Melagingų duomenų pateikimas mokesčių inspekcijai paprastai susijęs su apgaulinga buhalterine apskaita: apskaitos dokumente (paprastai PVM sąskaitoje faktūroje) fiksuojama melaginga informacija apie sandorį, išrašoma PVM sąskaita faktūra dėl sandorio, kurio iš viso nebuvo, sumažinama arba padidinama realiai įvykusio sandorio kaina ir sumokėto PVM suma. Užregistravus šį suklastotą dokumentą įmonės apskaitoje, vėliau jo pagrindu daromi atitinkami įrašai PVM deklaracijoje, kuri dėl to taip pat tampa suklastota. Apgaulė išvengiant PVM, pelno mokesčio reiškiasi suklastotų dokumentų įtraukimu į ūkio subjektų buhalterinę apskaitą ir jų pagrindu sukurtos suklastotos PVM deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, taip ją suklaidinant, siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti turtinę prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-7-398/2013, 2K-7-29-942/2016). Tokia praktika susiformavo atsižvelgus į PVM mokėjimo teisinio reguliavimo specifiką ir galimybę suklastotų sąskaitų faktūrų ir PVM deklaracijų pagrindu sukurti fiktyvią teisę į šio mokesčio sugrąžinimą (tiesiogiai ar užskaitos būdu). Nors tokios veikos taip pat padaromos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, tačiau jomis iš esmės fiktyviu pagrindu (imituojant sandorius, pagal kuriuos neva sumokėtas pirkimo PVM, šiais tikslais kuriant jokios veiklos nevykdančias įmones ir pan.) grobiamos valstybės biudžeto lėšos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-176-303/2015).

127Dėl R. Č. veikos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį

12818.

129R. Č. nuteista už tai, kad bendrais veiksmais kartu su F. A., D. J., V. B., M. V. apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai panaikino prievolę sumokėti į valstybės biudžetą PVM. R. Č. inkriminuota nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad F. A., siekiant sumažinti UAB „F“ (duomenys pakeisti) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, iš nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijus metalų ruošinių ir susitarus su nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM, sutiko atlikti UAB „F“ (duomenys pakeisti) statybos darbus, bei susitarus su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras apie tariamai UAB „F“ (duomenys pakeisti) parduotus metalo ruošinius ir statybos darbų paslaugas, pateikus D. J. UAB „F“ (duomenys pakeisti) rekvizitus ir kitus duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, o D. J. šiuos duomenis perdavus V. B., pastaroji duomenis perdavė R. Č.. R. Č. pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas faktūras ir perdavė jas V. B.. Ši nurodė fiktyviam UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriui M. V. savo parašais patvirtinti suklastotus dokumentus, po to V. B. pasirašytus UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentus perdavė D. J., kuri juos perdavė F. A.. Pastarasis šiuos dokumentus pasirašė, nors žinojo, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB „N“ (duomenys pakeisti) prekių ir paslaugų UAB „F“ (duomenys pakeisti) nepardavė, ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė įtraukti į UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, ko pasėkoje PVM sąskaitose faktūrose išskirtas PVM sumas įtraukus į PVM deklaracijas, buvo 32 739 Lt sumažintas UAB „F“ (duomenys pakeisti) valstybės biudžetui mokėtinas PVM.

13019.

131Visų pirma, atmetami kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog byloje nebuvo įrodyta, kad UAB „F“ (duomenys pakeisti) ir UAB „N“ (duomenys pakeisti) sandoriai buvo fiktyvūs, o kartu nebuvo nustatytas neteisėtas ir nepagrįstas mokamo PVM sumažinimas.

13219.1.

133Pirmosios instancijos teisme D. J. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad dirbdama statybų srityje susipažino su įvairiais rangovais, tame tarpe su E. U., F. A., R. B., per E. U. susipažino su V. B., kuri atstovavo UAB „N“ (duomenys pakeisti) ir sakė, jog prekiauja medžiagomis, pastoliais, vykdo statybos darbus, vėliau su V. B. supažindino ir statybinių objektų vykdytojus, taip pat ir F. A., R. B.. Apklausiama pirmosios instancijos teisme D. J. iš esmės patvirtino savo pirmosios apklausos ikiteisminiame tyrime parodymus. 2009 m. balandžio 1 d. ikiteisminio tyrimo metu D. J. parodė, kad V. B. pasidomėjo, ar ji nežino kokių įmonių, kurios galėtų pasinaudoti UAB „N“ (duomenys pakeisti) teikiamomis paslaugomis. D. J. tvirtino, jog jos supratimu buvo kalbama apie realiai teikiamas paslaugas. Apie V. B. pasiūlymą D. J. informavo UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktorių F. A., TŪB „E“ (duomenys pakeisti) direktorių R. B., kurie po kiek laiko kreipėsi į D. J. prašydami perduoti V. B. tam tikrus duomenis. F. A., R. B. ir E. U. palikdavo segtuvus arba vokus, o D. J. paprastai viską perduodavo per Šiaulių autobusų stoties siuntų tarnybą arba jei susitikdavo su V. B., atiduodavo asmeniškai. Po kurio laiko iš V. B. gaudavo atgal vokus, kuriuos perduodavo E. U., F. A., R. B. (5 t., b. l. 41-44). D. J. tvirtino, kad į ją niekas dėl fiktyvių dokumentų išrašymo nesikreipė, ji nežinojo, jog jos perduodami dokumentai buvo suklastoti bei kad F. A., R. B. ir E. U. atstovaujamos įmonės iš tikrųjų jokių prekių ir paslaugų iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) neįgijo.

13419.2.

135Tačiau ikiteisminio tyrimo metu 2010 m. lapkričio 17 d. vykusios apklausos metu D. J. nurodė, jog susipažinus su V. B., ši užsiminė apie galimybę išrašyti UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu dokumentus (PVM sąskaitas faktūras) įmonėms, kurioms reikėtų sandorius pateisinančių dokumentų, būtent tuo tikslu į D. J. kreipėsi F. A., R. B. ir E. U., dėl kuriems reikalingų dokumentų išrašymo D. J. kreipėsi į V. B. (5 t., b. l. 51-52).

13619.3.

137Apklausiamas pirmosios instancijos teisme F. A. kaltės taip pat nepripažino bei parodė, kad dirbo UAB „F“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, byloje nagrinėjamu laikotarpiu vyko didelio sandėlio statybos, kuriam reikalingas konstrukcijas ir kitas medžiagas pirko iš UAB „N“ (duomenys pakeisti), ši įmonė atliko ir darbus tame pačiame objekte. F. A. kategoriškai neigė bet kokių fiktyvių sandorių sudarymą, kadangi medžiagos buvo realiai nupirktos ir darbai buvo realiai padaryti, užsakovai neturėjo jokių pretenzijų. F. A. teigė su UAB „N“ (duomenys pakeisti) darbuotojais bendravęs tik telefonu, metalo konstrukcijas atveždavo mašina, iškraudavo prekes ir išvažiuodavo, pinigus sumokėdavo iš karto, bet sąskaitą išrašydavo tik tada, kai atveždavo visas prekes. Kaip paaiškino nuteistasis, dokumentai UAB „N“ (duomenys pakeisti) buvo siunčiami per D. J..

13819.4.

139Tačiau ikiteisminio tyrimo metu 2009 m. balandžio 1 d. apklausiamas tyrėjo F. A. iš dalies kaltę pripažino, parodė, kad bendraudavo tik su D. J., UAB „N“ (duomenys pakeisti) atstovų V. B., R. Č., V. Ž., M. V. nepažįsta, D. J. jo prašymu atveždavo jau išrašytas UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas faktūras, iš tikrųjų UAB „N“ (duomenys pakeisti) jokių prekių nepardavė ir paslaugų nesuteikė, sandorius imituojančių dokumentų F. A. reikėjo tam, kad pagrįstų UAB „F“ (duomenys pakeisti) pajėgumais bei papildomai pasamdytų fizinių asmenų, su kuriais buvo atsiskaityta grynais pinigais, pagalba atliktus darbus (6 t., b. l. 5-7). Vėlesnių 2010 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. sausio 28 d. apklausų metu F. A. iš esmės tik patvirtino pirminės apklausos metu duotus parodymus (6 t., b. l. 10-11, 13-15).

14019.5.

141Kaip liudytoja pirmosios instancijos teisme apklausta UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterė S. B. parodė, kad F. A. ir D. J. pažįsta iš darbinės veiklos, F. A. kaip įmonės vadovas pateikdavo jai buhalterinius dokumentus, o liudytoja juos suvesdavo į apskaitą, dokumentai būdavo pristatomi su visais parašais ir reikalingais rekvizitais, tačiau liudytoja negalėjo nurodyti, ar PVM sąskaitose faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos nebuvo fiktyvios, nes objektuose nekontroliavo nupirktų statybinių medžiagų ir atliktų darbų. S. B. nurodė, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentus visą laiką atveždavo D. J., bet liudytoja nežinojo, kokiu pagrindu D. J. atstovavo UAB „N“ (duomenys pakeisti).

14219.6.

143Byloje itin reikšmingos aplinkybės užfiksuotos ir D. J. pokalbių telefonu pasiklausymo metu (1 t., b. l. 34-66). Užfiksuota, kaip telefoninių pokalbių metu D. J. ir V. B. ne kartą derina siuntų su pasirašytais dokumentais siuntimą per autobusų stotį (pvz., 2007 m. rugpjūčio 1 d. pokalbiai Nr. 361, 362; 2007 m. rugpjūčio 22 d. pokalbis Nr. 1607; 2007 m. rugpjūčio 23 d. pokalbiai Nr. 1663, 1673; 2007 m. spalio 7 d. pokalbiai Nr. 1020, 1027, 1029; 2007 m. spalio 26 d. pokalbis Nr. 2090; 2007 m. lapkričio 5 d. pokalbis Nr. 2471). Taip pat užfiksuotas intensyvus D. J. bendravimas su E. U., kurio metu D. J. teiraudavosi E. U., ar šis turi parengęs dokumentus. Atkreiptinas dėmesys į 2007 m. spalio 9 d., 18.00 val., pokalbį Nr. 1127, kurio metu E. U. nurodė, jog jam už praėjusį mėnesį reikės „120 000“, t. y. reikės dokumentų tokiai sumai pagrįsti, o D. J. patikino, jog dėl to nebus problemų, tik E. U. viską turi paruošti. Be to, užfiksuota, kad 2007 m. spalio 5 d., 12.35 val., S. B. telefonu F. A. vardu informavo D. J., jog reikės jos paslaugų (pokalbis Nr. 933). Vėlesnių pokalbių metu D. J. ir F. A. tarėsi dėl susitikimų, D. J. klausiant, ar F. A. yra pasiruošęs, šis atsakydavo, kad dar nėra iki galo suderinęs visko su užsakovu (2007 m. spalio 10 d., 10.29 val., Nr. 1160, 2007 m. spalio 10 d., 10.31 val., Nr. 1162, 2007 m. spalio 16 d., 11.49 val., Nr. 1489, 2007 m. spalio 18 d., 09.20 val., Nr. 1615, 2007 m. spalio 25 d., 10.38 val., Nr. 1997, 2007 m. spalio 26 d., 10.42 val., Nr. 2058), kol galiausiai 2007 m. spalio 31 d., 14.11 val., telefoninio pokalbio metu F. A. nurodė D. J. atvykti pas S. B. pasiimti dokumentų (sutarties), o kitus dokumentus (aktus) sutaria parengti vėliau (pokalbis Nr. 2310). Pažymėtina, kad D. J. po 2007 m. spalio 10 d. pokalbio su F. A. iš karto skambino V. B., pranešdama, jog F. A. „norės kitą savaitę“, kaip galima suprasti gauti fiktyvius dokumentus (2007 m. spalio 10 d., 11.58 val., pokalbis Nr. 1181).

14419.7.

145Tiek liudytojos S. B. parodymai, jog dėl UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų buvo kontaktuojama tik su D. J., tiek aptarti telefoniniai pokalbiai paneigia F. A. teisme duotus parodymus, jog dėl medžiagų ir paslaugų pardavimo buvo kalbėta su UAB „N“ (duomenys pakeisti) atstovu, o per D. J. buvo tik perduodami dokumentai. Tuo labiau kad nei F. A., nei D. J. negalėjo logiškai paaiškinti, kodėl sutarus dėl medžiagų ir paslaugų pardavimo tiesiogiai su UAB „N“ (duomenys pakeisti), vėliau buvo bendraujama tik per D. J.. Akivaizdu, kad pokalbių metu F. A. su D. J. bandė suderinti dokumentų, galinčių pagrįsti iš tikrųjų neįvykusius sandorius, išrašymą UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu. Taip pat aptarti D. J. telefoniniai pokalbiai su E. U. patvirtina liudytojo V. T. parodymus, kad jis buvo tik formalus UAB „S“ (duomenys pakeisti) direktorius, realiai įmonei vadovavo E. U., kuris dažnai susitikdavo su D. J., UAB N“ (duomenys pakeisti) negalėjo atlikti darbų UAB „S“ (duomenys pakeisti) objektuose, nes ten dirbo tik UAB „S“ (duomenys pakeisti) darbuotojai. Analogiškas aplinkybes patvirtino ir liudytoja Z. A. S., tvarkiusi UAB „S“ (duomenys pakeisti) buhalteriją, bei pagarsinti D. U. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai (2011 m. kovo 3 d. apklausa (4 t., b. l. 113-114)). Šie duomenys atitinka D. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad V. B. prašymu D. J. informavo E. U., R. B., F. A. dėl galimybės gauti dokumentus, patvirtinančius iš tikrųjų neįvykusius sandorius, o pastarieji tokia galimybe pasinaudojo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai kritiškai vertino F. A. ir D. J. teisiamajame posėdyje duotus parodymus ir faktines bylos aplinkybes nustatė įvertindamas kitų byloje surinktų duomenų visumą.

14619.8.

147Pirmosios instancijos teisme apklaustas V. Ž. nurodė, kad įmonės UAB „S“ (duomenys pakeisti), TŪB „E“ (duomenys pakeisti), UAB „F“ (duomenys pakeisti) jam negirdėtos, su šiomis įmonėmis jis nedirbo, todėl negali nieko pasakyti, ar prekės ir paslaugos šioms įmonėms buvo realiai parduotos, bet neva jis galėjo ir nežinoti dalies UAB „N“ (duomenys pakeisti) sandorių, nes juos galėjo būti sudaręs M. V., kuris, kaip tikino liudytojas, buvo realus įmonės direktorius, sudarinėjo sandorius ir pasirašinėjo dokumentus. Tačiau paties V. Ž. teisme duoti parodymai šiuo klausimu yra prieštaringi. Nors ir tvirtino, kad M. V. buvo realus įmonės direktorius, bet kartu V. Ž. nurodė, jog M. V. dažnai nebūdavo darbo vietoje, dažniausiai jis atvykdavo kartu su V. B., taip pat pasirašydavo tuščiuose lapuose, įmonės dokumentus rengdavo ir banko sąskaitas tvarkė ne M. V., bet R. Č., be to, M. V. nesirūpino UAB „N“ (duomenys pakeisti) perkraustymu į kitas patalpas, būtent V. Ž. pasiėmė didžiąją dalį UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentų ir laikė pas save.

14819.9.

149Be to, V. Ž. teisme duoti parodymai prieštarauja jo ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams. Pagarsintuose apklausiant tyrėjui duotuose parodymuose V. Ž. nurodė, jog M. V. kaip UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktorių pristatė arba R. Č., arba V. B., jis UAB „N“ (duomenys pakeisti) pasirodydavo labai retai, M. V. į UAB „N“ (duomenys pakeisti) atveždavo V. B. arba jis pats atvažiuodavo mikroautobusu, realiai UAB „N“ (duomenys pakeisti) valdė R. Č. ir V. B., nes jos priimdavo visus sprendimus ir duodavo įvairius nurodymus, R. Č. tvarkė UAB „N“ (duomenys pakeisti) bankines sąskaitas, be to, pasitaikydavo atvejų, kai V. B. nurodymu V. Ž. nuimdavo grynųjų pinigų, kuriuos atiduodavo R. Č. arba V. B.. V. Ž. pripažino ir tai, kad daliai įmonių ne visos prekės ir paslaugos būdavo suteikiamos realiai, būdavo išrašomi tik dokumentai, V. B. prašydavo išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias būdavo neva suteikiamos prekės ar paslaugos, išrašęs PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus, juos elektroniniu paštu išsiųsdavo V. B. (2009 m. kovo 24 d. apklausa (4 t., b. l. 168-170)).

15019.10.

151Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme kaltinamajam M. V. mirus, buvo pagarsinti M. V. ikiteisminio tyrimo metu 2009 m. kovo 24 d. 2010 m. balandžio 8 d. 2010 m. rugpjūčio 25 d. 2012 m. birželio 1 d. apklausų pas tyrėją protokolai (4 t., b. l. 133-135, 141-142, 145-158; 9 t., b. l. 77). M. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2007 m. rudenį susipažino su moterimi, vardu S., kurią vėliau atpažino kaip V. B., kuri pasiūlė tapti įmonės direktoriumi ir akcininku, paaiškino, kad M. V. niekuo rūpintis nereikės, viskuo pasirūpins kiti asmenys – buhalterinę apskaitą tvarkys įmonės buhalterė, klientų paieška užsiims Vilniuje gyvenantis V., t. y. V. Ž., o M. V. tereikės pasirašinėti dokumentus. Su tokiu pasiūlymu M. V. sutiko. Vėliau 2007 m. rudenį M. V. paskambino V. B., nurodė pasiimti asmens dokumentą, padoriau apsirengti bei atvykti į Vilniaus autobusų stotį. Atvykus M. V. pasitiko V. B., su kuria jis nuvyko į įmonės biurą, ten V. B. informavo M. V., kad jis taps UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriumi ir akcininku, pateikė pasirašyti UAB „N“ (duomenys pakeisti) akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, sprendimą paskirti save UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktoriumi. Po to M. V. kartu su buhaltere nuvyko į Registrų centrą, iš kur M. V. nuvežė į autobusų stotį. Po kelių dienų paskambinusi V. B. liepė atvažiuoti į Vilnių, nes reikėjo patikslinti kažkokius dokumentus Registrų centre, tuo pačiu nuvyko į banką, kur M. V. vardu buvo perrašytas kodų generatorius, dar M. V. pasirašė įgaliojimą, kuriuo įgaliojo UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterę ir V. Ž. atlikti įmonės vardu visus veiksmus. Kaip paaiškino M. V., vėlesnis bendravimas vykdavo taip, kad jam paskambindavo V. B., su kuria jis susitikdavo Kaune arba pats nuvažiuodavo į Vilnių, pasirašydavo jam pateiktus dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius, sutartis), kartais paskambindavo ir V. Ž.. M. V. nurodė, nežinantis, kas spausdindavo dokumentus, kuriuos jam pasirašyti pateikdavo V. B., taip pat nežino, ar PVM sąskaitose faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos buvo suteikiamos iš tikrųjų, su niekuo iš PVM sąskaitose faktūrose nurodytų įmonių nebendravo. M. V. teigė, kad pasirašinėdamas V. B. pateiktus dokumentus suprato, jog su UAB „N“ (duomenys pakeisti) veikla yra kažkas negerai, kad dokumentai gali būti naudojami neteisėtai veiklai vykdyti, bet nesuvokė, kad pasinaudojant suklastotais UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytais dokumentais buvo slepiami mokesčiai ar pasisavinamos piniginės lėšos.

15219.11.

153Iš aptartų V. Ž. teisme duotų parodymų, vertinant juos kartu su V. Ž. ir M. V. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, darytina neginčytina išvada, jog M. V. buvo tik formalus UAB „N“ (duomenys pakeisti) direktorius, savo iniciatyva negalėjęs sudaryti realių sandorių su UAB „F“ (duomenys pakeisti), UAB „S“ (duomenys pakeisti) ar TŪB „E“ (duomenys pakeisti), o UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu dokumentai šioms įmonėms buvo parengti ir pasirašyti įgyvendinant V. B. pasiūlymą, pateiktą per D. J., siekiant sumažinti į valstybės biudžetą mokėtiną PVM. Nors R. Č. apeliaciniame skunde teigia, kad V. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra nepatikimi, o pats V. Ž. teisme taip pat bandė sumenkinti savo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų reikšmę, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad V. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų patikimumas ir nurodytų aplinkybių, kiek tai susiję su įmonės piniginių lėšų išgryninimu ir perdavimu V. B. ar R. Č., teisingumas yra konstatuotas įsiteisėjusiais teismų sprendimais (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nuosprendžiu byloje Nr. 1-25-562/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartimi (bylos Nr. 1A-69-495/2017), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 20 d. nutartimi (bylos Nr. 2K-297-942/2017)).

15419.12.

155Taip pat nepagrįstai R. Č. apeliaciniame skunde (analogiški argumentai išdėstyti ir R. B. apeliaciniame skunde) teigiama, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis anksčiau nurodytų asmenų ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos F. A., D. J., V. Ž. parodymai ikiteisminio tyrimo metu apklausiant tyrėjui buvo pagarsinti šiems asmenims bylą nagrinėjant teisme davus priešingus parodymus, o M. V. ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti parodymai buvo pagarsinti, nes M. V. bylos nagrinėjimo teisme metu mirė. Taigi, pirmosios instancijos teisme F. A., D. J., V. Ž., M. V. ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti parodymai buvo pagarsinti BPK 276 straipsnio pagrindais ir laikantis numatytos tvarkos. Galima sutikti su apeliantais, jog savarankiškos įrodomosios galios tokie parodymai neturi, bet šie parodymai gali būti reikšmingi tikrinant ir įvertinant kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, pirmosios instancijos teismas ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotus parodymus vertino kartu su kitais įrodymais, siekdamas juos patvirtinti arba paneigti, ir tik remdamasis bylos duomenų visuma padarė atitinkamas išvadas, t. y. jokios savarankiškos įrodomosios reikšmės ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams nesuteikė.

15619.13.

157F. A., D. J. ir V. Ž. anksčiau išdėstytų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų teisme nepatvirtino, teigė, kad šie parodymai yra neteisingi, akcentavo tai, jog parodymus davė nedalyvaujant gynėjui, kad apklausų metu sakė tai, ką diktavo tyrėjai. Tačiau kaip liudytojas pirmosios instancijos teisme apklaustas G. R., atlikęs tyrimą nagrinėjamoje byloje, kategoriškai paneigė bet kokius teiginius apie psichologinio spaudimo darymą apklausų metu, nurodė, kad parodymai į protokolą buvo užrašomi tokie, kokius nurodydavo apklausiami asmenys, jiems nebuvo diktuojama, kokias aplinkybes nurodyti, apklausiamų asmenų teisės būdavo išaiškinamos kiekvieną kartą, apklausose dalyvaudavo jų pasirinkti gynėjai. Nedalyvaujant gynėjams apklausos vykdavo tik esant asmens rašytiniam sutikimui būti apklaustam, po apklausų asmenys susipažindavo su protokolu, jei turėdavo pastabų, jas užrašydavo arba pažymėdavo, kad pastabų neturi. Taip pat liudytojas nurodė, kad nei prieš apklausas, nei apklausų metu nepastebėjo, jog kuris nors iš apklausiamų asmenų būtų neadekvatus, galimai nesuvoktų, kas vyksta, ir negalėtų duoti teisingų parodymų. Teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti šiais tyrėjo paaiškinimais, tuo labiau kad F. A., D. J. ir V. Ž. nurodytų aplinkybių, išskyrus jų pačių deklaratyvius teiginius, jokie kiti bylos duomenys nepatvirtina. Apie neva patirtą psichologinį spaudimą, tyrėjų diktuotus parodymus, pažeistas teises į gynybą apklausiant be gynėjo F. A., D. J. ir V. Ž. nurodė tik pirmosios instancijos teisme vykusių apklausų metu, bet iki tol jokių skundų dėl netinkamai atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų negauta. Kiekviename apklausos protokole apklausiami asmenys yra pažymėję, jog užfiksuotus parodymus perskaitė, pastabų neturi, bei pasirašydami patvirtino parodymų teisingumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad lygiai tokiais pačiais deklaratyviais teiginiais D. J. ginčijo ir pirminės apklausos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, nors šioje apklausoje dalyvavo D. J. pasirinkta gynėja, apklausos protokole netgi ranka įrašytas tyrėjos užfiksuotų parodymų pataisymas, iš ko galima spręsti, jog apklausiamiems asmenims kiekvienos apklausos metu buvo suteikiama reali teisė susipažinti su parodymais, ištaisyti juose esančius netikslumus ar pareikšti kitokias pastabas.

15819.14.

159Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje buvo neginčijamai įrodyta, kad realių sandorių tarp UAB „F“ (duomenys pakeisti) ir UAB „N“ (duomenys pakeisti) nebuvo sudaryta. 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvadoje Nr. 5-6/27 dėl UAB „F“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos, kurią patvirtinto išsamius paaiškinimus teisme davusi specialistė N. G., nustatyta, kad į PVM atskaitą įtraukus 32 739 Lt pirkimo PVM sumą pagal juridinės galios neturinčius dokumentus, šia suma buvo nepagrįstai sumažintas įmonės mokėtinas PVM į valstybės biudžetą, bei kartu nepagrįstai padidintos įmonės sąnaudos, taip 27 282 Lt sumažinant mokėtiną pelno mokestį (2 t., b. l. 39-46). Taigi, dėl R. Č. inkriminuotos nusikalstamos veikos kilę padariniai byloje yra įrodyti ir dėl to nekyla jokių abejonių.

16019.15.

161Nėra pagrindo sutikti su R. Č. apeliacinio skundo, o kartu ir su R. B. apeliacinio skundo argumentais dėl kitų specialisto išvadų, jog 2010 m. rugpjūčio 30 d. specialisto išvadoje Nr. 5-6/27 dėl UAB „F“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo negali būti pripažinta įrodymu byloje, nes jau specialistui suformuluotoje užduotyje buvo nurodyta, kad realiai sandoriai tarp UAB „F“ (duomenys pakeisti) ir UAB „N“ (duomenys pakeisti) nebuvo įvykę, todėl specialisto atlikto tyrimo metu nebuvo nustatinėjama, ar sandoriai iš tikrųjų buvo įvykę. Teisėjų kolegija pažymi, kad sandorių realumas (fiktyvumas) gali būti nustatytas ne tik specialisto tyrimo metu, bet ir kitais baudžiamojo proceso įstatymo leidžiamais įrodymų šaltiniais. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos, formuluodamas užduotį tyrėjas, atsižvelgdamas į tuo metu turimus duomenis, nurodė, jog realūs sandoriai tarp įmonių nebuvo sudaryti, todėl atlikdama tyrimą specialistė apsiribojo kilusių padarinių, įtraukiant tokius sandorius patvirtinančius dokumentus į buhalterinę apskaitą, nustatymu, o sandorių realumo nebetikrino. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą teisme, buvo patvirtinta, kad sandoriai tarp UAB „F“ (duomenys pakeisti) ir UAB „N“ (duomenys pakeisti) buvo fiktyvūs. Todėl šiuo atveju užduoties specialistui formulavimas iš anksto nurodant, jog sandoriai realiai neįvyko, nedaro specialisto išvadų netinkamais įrodymais BPK 20 straipsnio prasme. Tokia pozicija atitinka ir formuojamą teismų praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-348-788/2017).

16220.

163Kaip jau buvo nurodyta, R. Č. dalyvavimas bendroje nusikalstamoje veikoje pasireiškė tuo, jog ji iš V. B. gautus duomenis įrašė į UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu parengtus dokumentus, kuriuos perdavė V. B., o ši nurodė R. Č. parengtus dokumentus pasirašyti M. V., po ko UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašyti dokumentai vėlgi per D. J. buvo perduoti F. A. ir panaudoti UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje. Tačiau R. Č. savo kaltės dėl jai inkriminuoto dalyvavimo sukčiavimo nusikaltime nepripažino.

16420.1.

165Pirmosios instancijos teisme R. Č. parodė, kad D. J., F. A. ir R. B. nepažinojo, su M. V. ir V. B. susipažino dirbdama UAB „N“ (duomenys pakeisti), kurios direktore buvo nuo 2006 m. gegužės iki spalio mėnesio, tačiau pasikeistus akcininkams, buvo atleista ir naujuoju direktoriumi tapo M. V.. Kaip nurodė R. Č., nuo tada su M. V. įmonės patalpose pradėjo lankytis ir V. B., su kuria bendraudavo tik kaip su asmeniu, sėdinčiu viename kabinete. Nuo 2007 m. pavasario R. Č. įsidarbino UAB „O“ (duomenys pakeisti), bet pagal susitarimą naudojosi UAB „N“ (duomenys pakeisti) patalpose esančia darbo vieta. R. Č. neneigė ruošusi dokumentus UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu net ir tuo metu, kai jau įmonėje nebedirbo. Apklausiama pirmosios instancijos teisme R. Č. iš esmės patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog kažkuriuo metu V. B. paprašė padėti paruošti ir atspausdinti UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitas faktūras, R. Č. geranoriškai sutiko padėti, nors ir nežinojo, kokį ryšį V. B. turėjo su UAB „N“ (duomenys pakeisti), iš V. B. ant raštelio ar elektroniniu paštu gaudavo, kokius duomenis reikia įrašyti, be to, to paties dar iki V. B. jos prašė ir V. Ž., tik pastarajam padėdavo, kai šiam nesigaudavo kažko atspausdinti dirbant kompiuteriu. R. Č. parodė, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu paruošdavo PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderius arba sutarčių šablonus, nuomos aktus, įrangos perdavimo aktus, paruoštus ir atspausdintus perduodavo V. Ž. arba V. B., pastarajai dar ir nusiųsdavo elektroniniu paštu, tačiau UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu parengtų dokumentų nepasirašydavo (2009 m. kovo 24 d. apklausa (5 t., b. l. 31-35). Kaip paaiškino R. Č., ji UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentus ruošdavo naudodamasi jau iš anksčiau paruoštais dokumentų šablonais, todėl dokumentų paruošimas daug laiko neužimdavo. Nuteistoji tikino, tai dariusi tik iš geranoriškumo, norėdama pagelbėti, bet jokio susitarimo su V. B. ar kitais asmenimis, tarpusavio užduočių pasiskirstymo nebuvo, jos niekas neprašė suklastoti dokumentų, kad UAB „F“ (duomenys pakeisti) būtų panaikinta prievolė į biudžetą sumokėti mokesčius, ir už pagalbą jokio atlygio ji negavo.

16620.2.

167Nors R. Č. neneigė, atlikusi jai inkriminuotus veiksmus, t. y. kompiuterinės technikos pagalba pagal V. B. pateiktus duomenis parengusi dokumentus UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu, bet savo vaidmenį nusikalstamoje veikoje bandė sumenkinti, neva ji tai darė norėdama geranoriškai padėti ir tikrojo UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu paruoštų dokumentų panaudojimo tikslo nežinojo. Tačiau R. Č. parodymus paneigia jau anksčiau aptarti V. Ž. teisme duoti parodymai (vertinant juos kartu su 2009 m. kovo 24 d. apklausos pas tyrėją metu duotais parodymais). Kaip jau buvo nurodyta, V. Ž. parodė, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) realiai valdė ne M. V., o V. B. ir R. Č., pastaroji rengdavo įmonės dokumentus, tvarkė banko sąskaitas. Minėta ir tai, kad V. Ž. parodymų teisingumas buvo patvirtintas įsiteisėjusiais teismų sprendimais kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje buvo nagrinėjamos UAB „N“ (duomenys pakeisti) piniginių lėšų pasisavinimo aplinkybės. Šioje dalyje V. Ž. parodė, kad V. B. nurodymu iš banko sąskaitos nuimdavo pinigines lėšas, kurias atiduodavo R. Č. arba V. B.. V. Ž. pripažino ir tai, kad daliai įmonių ne visos prekės ir paslaugos būdavo suteikiamos realiai, būdavo išrašomi tik dokumentai, V. B. prašydavo išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias būdavo neva suteikiamos prekės ar paslaugos, išrašęs PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus, juos elektroniniu paštu išsiųsdavo V. B.. Apklausiamas teisme V. Ž. patvirtino ir 2009 m. rugpjūčio 4 d. apklausiant pas tyrėją nurodytas aplinkybes, jog matė kaip R. Č. spausdindavo UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu PVM sąskaitas faktūras su priedais, kasos pajamų orderius, kiek žino, UAB „N“ (duomenys pakeisti) kasos pajamų orderių numeraciją vedė R. Č., tvarkė UAB „N“ (duomenys pakeisti) piniginių lėšų pervedimus internetu bei netgi mokėjo atlyginimą, nors tuo metu ir dirbo UAB „O“ (duomenys pakeisti) (2009 m. kovo 24 d. apklausa (4 t., b. l. 168-170). Analogiškas aplinkybes apie tai, kad turėjo prisijungimus tiek prie UAB „O“ (duomenys pakeisti), tiek prie UAB „N“ (duomenys pakeisti) internetinės bankininkystės bei kad darydavo pavedimus, R. Č. nurodė ir 2009 m. kovo 24 d. apklausoje pas tyrėją. Teisme R. Č. šios parodymų dalies negalėjo patvirtinti, nurodė, kad apklausiama buvo labai susijaudinusi. Tačiau tokius nuteistosios teiginius paneigia tai, jog apklausos protokole tiek R. Č., tiek jos pasikviesta gynėja patvirtino parodymų teisingumą, jokių pastabų dėl apklausos eigos nenurodė, netgi pasirašytinai ištaisė atskirus netikslumus apklausos protokole.

16820.3.

169Pažymėtina ir tai, kad kratų metu pas R. Č. buvo rasti UAB „N“ (duomenys pakeisti) antspaudas, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys, kiti dokumentai, nors UAB „N“ (duomenys pakeisti) R. Č. jau seniai nebedirbo. Dėl pas save rastų UAB „N“ (duomenys pakeisti) daiktų R. Č. paaiškino, jog kai 2008 metais buvo nutraukta patalpų nuomos sutartis ir reikėjo atlaisvinti patalpas, o UAB „N“ (duomenys pakeisti) darbuotojai tuo metu retai atvažiuodavo į patalpas, todėl bijodama, kad likę daiktai gali būti išmesti, ji paskutinius likusius daiktus parsivežė į namus vėliau ketindama juos atiduoti UAB „N“ (duomenys pakeisti) atstovams. Tačiau R. Č. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad pirma iš patalpų išsikėlė UAB „O“ (duomenys pakeisti), o UAB „N“ (duomenys pakeisti) turėjo likti tose pačiose patalpose, todėl išsikraustydama iš patalpų R. Č. negalėjo pasiimti su savimi neva likusių paskutinių UAB „N“ (duomenys pakeisti) daiktų. Be to, V. Ž., paneigdamas R. Č. parodymus, nurodė, kad visi UAB „N“ (duomenys pakeisti) daiktai ir dokumentai iš įmonės patalpų ( - ) gatvėje buvo pervežti į patalpas ( - ) gatvėje.

17020.4.

171Aptartos aplinkybės rodo, kad R. Č. aktyviai dalyvavo UAB „N“ (duomenys pakeisti) veikloje, įmonės vardu rengė įvairius dokumentus, tvarkė pinigines lėšas, duodavo nurodymus V. Ž.. Iš to galima spręsti, jog V. B. nurodymus R. Č. vykdė ne iš geranoriškumo ir nesuvokdama tikrojo jų tikslo, bet sąmoningai ir tikslingai prisidėdama prie bendros nusikalstamos veiklos įgyvendinimo. Taigi, R. Č., kompiuterinės technikos pagalba įvesdama V. B. duomenis į UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu parengtus dokumentus, neabejotinai suprato savo veiksmų pavojingumą, suvokė, kad veikia su kitais asmenimis ir savo veiksmais prisideda prie bendro nusikalstamo sumanymo – apgaule panaikinti prievolę į valstybės biudžetą sumokėti PVM – įgyvendinimo ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

17220.5.

173R. Č. kaltės nepaneigia tai, jog nusikalstamos veikos padarymo metu ji jau nebedirbo UAB „N“ (duomenys pakeisti) ir nebeturėjo jokių įgaliojimų veikti įmonės vardu. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad R. Č., formaliai nebedirbdama UAB „N“ (duomenys pakeisti), faktiškai ir toliau vykdė tas pačias funkcijas kaip ir iki jos atleidimo iš direktorės pareigų. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad R. Č. savo veiksmais įgyvendino vieną iš sukčiavimo etapų, o kiti bendrininkai atliko kitus būtinus veiksmus sukčiavimui įgyvendinti, todėl R. Č. baudžiamosios atsakomybės nešalina tai, jog F. A. ir D. J. nieko nenurodė apie R. Č. dalyvavimą nusikalstamoje veikoje ir kad, R. Č. vertinimu, kompiuterine technika parengti dokumentai, kol nebuvo pasirašyti M. V., buvo negaliojantys. Iš dalies galima sutikti su R. Č. apeliacinio skundo teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas R. Č. pateiktą versiją dėl nedalyvavimo sukčiavime, nepagrįstai rėmėsi kitoje baudžiamojoje byloje priimtais teismų sprendimais. Kaip jau buvo minėta, ankstesnėje baudžiamojoje byloje R. Č. nuteista dėl UAB „N“ (duomenys pakeisti) piniginių lėšų pasisavinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, dalyvavimas vienoje nusikalstamoje veikoje savaime negali suponuoti išvados, jog buvo dalyvauta ir kitoje nusikalstamoje veikoje, šiuo atveju įmonės piniginių lėšų pasisavinimas niekaip nepatvirtina dalyvavimo sukčiavime PVM srityje, tačiau nepaisant to, nagrinėjamoje byloje surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių R. Č. kaltę.

17421.

175Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nuteistosios veikoje nustatyti visi jai inkriminuotos nusikalstamos veikos objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, todėl R. Č. pagrįstai pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį

176Dėl R. B. veikos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį

17722.

178R. B. inkriminuota nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad būdamas TŪB „E“ (duomenys pakeisti) direktoriumi, V. B. per D. J. pasiūlius pateikti PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai TŪB „E“ (duomenys pakeisti) parduotas prekes ir tokiu būdu sumažinti TŪB „E“ (duomenys pakeisti) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, R. B. su tokiu pasiūlymu sutiko, pateikė D. J. duomenis, kurie turėtų būti nurodyti PVM sąskaitose faktūrose apie tariamai parduotas prekes, D. J. šiuos duomenis perdavus V. B., pastaroji suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB „N“ (duomenys pakeisti) PVM sąskaitos faktūros neva UAB „N“ (duomenys pakeisti) pardavė, o TŪB „E“ (duomenys pakeisti) nupirko prekių už 606 786,09 Lt. Po to V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., o pastaroji – R. B., kuris šiuos dokumentus pasirašė, nors žinojo, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) prekių TŪB „E“ (duomenys pakeisti) nepardavė, bei šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė įtraukti į TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, ko pasėkoje PVM sąskaitose faktūrose išskirtas PVM sumas įtraukus į PVM deklaracijas, buvo 92 560,60 Lt sumažintas TŪB „E“ (duomenys pakeisti) valstybės biudžetui mokėtinas PVM.

17923.

180R. B. kaltu neprisipažino ir nurodė, kad visas medžiagas iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) įsigijo realiai, sandoriai nebuvo fiktyvūs. Pirmosios instancijos teisme R. B. parodė, kad vadovavo savo įkurtai TŪB „E“ (duomenys pakeisti), kuri atlikinėjo elektros instaliacijos darbus, 2007 metais turėjo labai daug objektų, pirkdavo medžiagas iš daugelio tiekėjų, su D. J. susipažino, kai ši pasiūlė parūpinti medžiagų, UAB „N“ (duomenys pakeisti) pasiūlymas jam tiko, nes prekių kaina buvo apie 10 proc. mažesnė nei rinkoje, be to, UAB „N“ (duomenys pakeisti) nereikalavo sumokėti visų pinigų iš karto, sutiko, jog už prekes būtų mokama dalimis. Kaip nurodė R. B., su UAB „N“ (duomenys pakeisti) bendravo tik per D. J., nei V. B., nei M. V., ar R. Č. nepažinojo, kai atvažiuodavo D. J., jie kartu sudarydavo sąrašą reikalingų medžiagų, kurias D. J. užsakydavo. R. B. paaiškino, kad medžiagos buvo pristatomos į konkretų objektą, kur jas pagal važtaraščius priimdavo darbų vadovai, paskui darbų vadovai važtaraščius perduodavo R. B.. Iš pradžių sąskaitas atveždavo kartu su medžiagomis, bet vėliau atsirado tarpusavio pasitikėjimas ir pirmiausia gaudavo prekes, o tik vėliau sąskaitą. Atsiskaitydavo grynaisiais, pinigus paduodavo tą pačią dieną, kurią buvo išrašytas kasos išlaidų orderis, pinigus paduodavo tik D. J.. Grynuosius pinigus įdėdavo į voką ir jį perduodavo D. J.. Dokumentuose, kuriuos jam pateikdavo D. J., jau būdavo M. V. parašai. Visas medžiagas, kurios nurodytos sąskaitose gaudavo, medžiagų likučių praktiškai nelikdavo. Įmonę net kelis kartus tikrino mokesčių inspekcija, patikrinimų metu nustatyta, kad iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) įsigytos medžiagos apskaitytos ir nurašytos teisingai.

18124.

182Iš esmės analogiškas aplinkybes kaip ir R. B. nurodė ir TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojai.

18324.1.

184Liudytojas A. B. parodė, kad dirbo TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbų vadovu, bendrovė atlikdavo darbus, susijusius su elektra, medžiagos buvo užsakomos iš daugelio įmonių, darbų objektuose priimdavo atvežamas medžiagas, UAB „N“ (duomenys pakeisti) jam girdėta, nes ši įmonė taip pat atveždavo elektros instaliacijai reikalingas medžiagas, atvežtas medžiagas priimdavo pagal važtaraščius, jam nekilo abejonių, kad medžiagas galėdavo pristatyti kiti asmenys, priimant medžiagas sutikrindavo jų kiekius. Paaiškino, kad į vieną objektą medžiagas tiekdavo keli skirtingi tiekėjai, pagal objektų sąmatas jis nurodydavo R. B., kokios medžiagos reikalingos, o šis medžiagas užsakydavo, pristatant medžiagas klaidų nepasitaikydavo, pagal važtaraštį atvežtas medžiagas naudodavo viename objekte, beveik visos atvežtos medžiagos būdavo sunaudojamos, likučių likdavo labai nedaug, atlikus darbus būdavo surašomi atliktų darbų aktai, pagal kuriuos medžiagas nurašydavo buhalterės.

18524.2.

186Liudytojas K. K., taip pat dirbęs TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbų vadovu, nurodė iš esmės analogiškas aplinkybes dėl medžiagų užsakymo, pristatymo į objektą ir jų nurašymo kaip ir A. B.. Taip pat nurodė, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) jam girdėta, ši įmonė vežė į kažkurį objektą medžiagas, bet negali pasakyti, į kurį tiksliai.

18724.3.

188Liudytoja D. Č. pirmosios instancijos teismo posėdyje parodė, kad 2007-2008 metais dirbo buhaltere TŪB „E“ (duomenys pakeisti), R. B. kaip vadovas duodavo nurodymus, kokius dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą, UAB „N“ (duomenys pakeisti) jai yra girdėta, iš šios įmonės buvo perkamos medžiagos, kabeliai, laidai, UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytus dokumentus jai atnešdavo R. B., nė vieno UAB „N“ (duomenys pakeisti) darbuotojo nėra mačiusi ir su juo bendravusi. Liudytoja paaiškino, kad TŪB „E“ (duomenys pakeisti) užsiiminėjo elektros montavimo darbais, medžiagas įrengimus pirkdavo ne iš vienos įmonės, visos įsigyjamos medžiagos būdavo vežamos į objektus, medžiagų panaudojimą objektuose kontroliuodavo darbų vadovai, faktiškai likučių niekas netikrindavo. Pažymėjo, kad bendrovę ne kartą tikrino mokesčių inspekcija, kuri nerado jokių trūkumų.

18924.4.

190Liudytoja A. G. parodė, kad kaip apskaitininkė ji turėjo suvesti pirminius dokumentus, nurašyti medžiagas, medžiagos buvo nurašomos pagal atliktų darbų aktą, kuriuos atnešdavo darbų vadovai. Liudytoja nurodė, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) jai girdėta, tiksliai neatsimena, bet iš šios įmonės buvo perkamos elektros prekės.

19125.

192Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar sandoriai tarp TŪB „E“ (duomenys pakeisti) ir UAB „N“ (duomenys pakeisti) nebuvo fiktyvūs, ar iš tikrųjų UAB „N“ (duomenys pakeisti) pardavė PVM sąskaitose faktūrose nurodytas medžiagas TŪB „E“ (duomenys pakeisti). Kita vertus, nustačius sandorių fiktyvumą, kartu nereiškia, jog TŪB „E“ (duomenys pakeisti) realiai tokių medžiagų, kurios nurodytos PVM sąskaitose faktūrose, neturėjo ir nepanaudojo darbams statybiniuose objektuose atlikti, kaip tai nurodyta atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose. Specialistė Z. K., atlikusi UAB „N“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, paaiškino, jog paprastai dokumentai būna forminami realiai neveikiančios įmonės vardu tada, kai įmonė prekes ar darbus įsigyja iš fizinių arba juridinių asmenų, kurie nėra PVM mokėtojai, ir dėl to į apskaitą negali įsitraukti PVM. Paprastai darant tokio pobūdžio nusikalstamas veikas kaip nagrinėjamoje byloje, įmonės buhalterija yra tvarkoma taip, kad nežinant sandorių fiktyvumo, iš išorės viskas atrodytų tvarkinga, ko pasėkoje būtų suklaidintas mokesčių administratorius. Todėl vien tai, kad TŪB „E“ (duomenys pakeisti) vykdė veiklą, turėjo daug objektų, kuriuose atliko darbus, užsakovai pretenzijų dėl atliktų darbų neturėjo, VMI patikrinimų metu TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje, užpajamuojant ir nurašant medžiagas, pažeidimų nenustatyta, savaime nepatvirtina, jog statybos darbų objektuose panaudotos medžiagos buvo įsigytos iš UAB „N“ (duomenys pakeisti).

19326.

194Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš apklaustų TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojų tik R. B. ir A. B. tvirtino faktiškai priėmę UAB „N“ (duomenys pakeisti) atvežtas medžiagas. K. K. tik buvo girdėjęs, jog UAB „N“ (duomenys pakeisti) vežė medžiagas į kažkurį objektą, liudytojos D. Č. ir A. G. savo teiginius grindė tik duomenimis iš buhalterinių dokumentų, bet realiai medžiagų pristatymo į statybos darbų objektus nekontroliavo.

19527.

196Tačiau tiek R. B., tiek A. B. parodymai vertintini kaip nenuoseklūs ir prieštaringi.

19727.1.

198Apklausiamas A. B. negalėjo paaiškinti, kodėl vasario mėnesį gautos medžiagos, pagal dokumentus buvo sunaudotos tik kitais metais. Liudytojas nurodė ir tai, kad pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą toks kabelio ilgis negalėjo būti panaudotas UAB „( - )“ objekte, kaip yra užpajamuota. Tai kelia pagrįstų abejonių tuo, ar UAB „N“ (duomenys pakeisti) išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos medžiagos iš tikrųjų buvo pristatytos TŪB „E“ (duomenys pakeisti).

19927.2.

200R. B. taip pat nurodė viena kitai prieštaraujančias aplinkybes, jog D. J. pateikiamuose dokumentuose jau būdavo M. V. parašai, tame tarpe ir kasos pajamų orderiuose, nors pinigai dar nebuvo sumokėti, nes buvo pasitikima vieni kitais, bet kartu nurodė ir tai, kad siekdamas įsitikinti UAB „N“ (duomenys pakeisti) patikimumu, bendradarbiavimo eigoje paprašė pateikti pažymą apie įsiskolinimo valstybės biudžetui nebuvimą. Logiškai nepaaiškinama ir tai, kad R. B. dėl medžiagų užsakymo bendraudavo tik su D. J., nors kaip nurodė, net nežinojo, ar ši dirba UAB „N“ (duomenys pakeisti), ar turi įgaliojimus atstovauti UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu.

20127.3.

202Teisme duoti R. B. parodymai nesutampa su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (2009 m. balandžio 6 d. apklausa pas tyrėją (6 t., b. l. 40-43), nors pats R. B. tvirtino, ikiteisminio tyrimo metu davęs teisingus parodymus. Pirmosios apklausos metu R. B. negalėjo prisiminti, kokiomis aplinkybėmis susipažino su UAB „N“ (duomenys pakeisti) atstovu, daugiausia bendravo su moterimi, prisistačiusia D. ar O., pagal pateiktą įtarimą mano, jog tai gali būti ta pati D. J.. Visgi teisme R. B. nurodė, kad D. J. jau pažinojo prieš pradedant bendradarbiauti su UAB „N“ (duomenys pakeisti). Taigi, visiškai nelogiška, kodėl pažinojęs D. J., R. B. negalėjo jos įvardinti pirmos apklausos metu kaip UAB „N“ (duomenys pakeisti) atstovės. Ikiteisminio tyrimo metu R. B. parodė ir tai, kad PVM sąskaitas faktūras gaudavo tą pačią dieną, kai buvo pristatomos prekės, bet teisme jau teigė, kad pirmiausia iš darbų vadovų gaudavo medžiagų atgabenimą patvirtinančius važtaraščius, kuriuos vėliau išmesdavo, kai gaudavo UAB „N“ (duomenys pakeisti) išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

20328.

204R. B. parodymai ne tik nenuoseklūs ir prieštaringi, bet juos, o kartu ir kitų TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbuotojų parodymus, paneigia ankstesnėje nuosprendžio dalyje išsamiai aptarti D. J. parodymai. Kaip jau buvo minėta, liudytojų S. B., V. T., Z. A. S., D. U. parodymai, užfiksuoti telefoniniai pokalbiai paneigia D. J. teisme nurodytą aplinkybę, jog ji nežinojo apie UAB „N“ (duomenys pakeisti) sandorių fiktyvumą su kitomis įmonėmis, bei atitinka būtent ikiteisminio tyrimo metu nurodytą aplinkybę, jog F. A., E. U., R. B. per D. J. tikslingai siekė gauti realiai neįvykusius sandorius patvirtinančius UAB „N“ (duomenys pakeisti) dokumentus.

20529.

206Atmetant kaip nepagrįstus R. B. apeliacinio skundo argumentus dėl negalėjimo skundžiamo nuosprendžio išvadų grįsti D. J. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, be ankstesnėje nuosprendžio dalyje nurodytų argumentų teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad prieš 2010 m. lapkričio 17 d. ikiteisminio tyrimo metu vykusią apklausą tarp D. J. ir R. B. parodymų prieštaravimų nebuvo, D. J. tik apklausos metu nurodė aplinkybes apie dokumentų fiktyviems sandoriams pagrįsti parengimą, prieštaraujančias R. B. parodymams. Pirmosios instancijos teisme apklaustas tyrėjas G. R. parodė, jog tik apklausos eigoje galimai paaiškėjus privalomam gynėjo dalyvavimo atvejui, apklausa nėra stabdoma ir gynėjas į prasidėjusią apklausią nėra kviečiamas. Taigi, ikiteisminio tyrimo metu apklausiant D. J. nedalyvaujant gynėjui jos teisė į gynybą nebuvo pažeista.

20730.

208R. B. parodymus paneigia ir R. Č. parodymai, jog jos vadovavimo laikotarpiu UAB „N“ (duomenys pakeisti) neprekiavo elektros instaliacijos medžiagomis, kabeliais, bet įvairias elektros medžiagas naudojo statybose, direktoriumi tapus M. V., įmonės veikla nepasikeitė. V. Ž. taip pat parodė, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) turėjo elektros instaliacijos medžiagų (laidų ir pan.) darbams atlikti, bet jam nežinoma apie elektros instaliacijos prekių, kurių vertė apie pusę milijono, pardavimą. Apeliaciniame skunde nepagrįstai akcentuojama V. Ž. nurodyta aplinkybė, jog UAB „N“ (duomenys pakeisti) turėjo ne vieną sandėlį medžiagoms laikyti ir kad V. Ž. negalėjo paneigti medžiagų iš Kaune esančio sandėlio pardavimo TŪB „E“ (duomenys pakeisti). Tačiau V. Ž. nežinojo nei tikrojo medžiagų, buvusių Kauno sandėlyje kiekio, nei nieko negalėjo pasakyti apie sandorius su TŪB „E“ (duomenys pakeisti), todėl apeliaciniame skunde akcentuojamos aplinkybės vertintinos kaip niekuo nepagrįstos prielaidos, kurios iš esmės buvo paneigtos byloje surinktų įrodymų visuma.

20931.

210Nepagrįstai R. B. apeliaciniame skunde bandoma sumenkinti ir specialisto išvadų įrodomąją reikšmę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors specialistui pateiktuose klausimuose vėlgi iš anksto buvo nurodyta aplinkybė dėl sandorių fiktyvumo, tačiau skirtingai nei tyrimo UAB „F“ (duomenys pakeisti) atveju, nepaisant suformuluotos užduoties, TŪB „E“ (duomenys pakeisti) atveju sandorių su UAB „N“ (duomenys pakeisti) fiktyvumas buvo nustatytas tiek TŪB „E“ (duomenys pakeisti), tiek UAB „N“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu. 2011 m. kovo 10 d. specialisto išvadoje Nr. 5-4/22 dėl TŪB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad į UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą nėra įtraukta tokių PVM sąskaitų faktūrų, kurios įtrauktos į TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą (3 t., b. l. 9-22). Išvadoje konstatuota, jog į PVM atskaitą įtraukus 92 560,60 Lt pirkimo PVM sumą pagal juridinės galios neturinčius dokumentus, šia suma buvo nepagrįstai sumažintas TŪB „E“ (duomenys pakeisti) mokamas PVM į valstybės biudžetą. Išvados 3 lentelėje nurodyta, kad tais pačiais numeriais išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kuriais į buhalterinę apskaitą įtraukė TŪB „E“ (duomenys pakeisti), UAB „N“ (duomenys pakeisti) buhalterinėje apskaitoje įtrauktos kaip išrašytos kitiems juridiniams asmenims ir kitomis sumomis. Specialistė O. P. patvirtino savo pateiktą išvadą dėl TŪB „E“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo, paaiškino, kad tyrimą atliko pagal ne tik pagal pateiktus TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuose neva iš UAB „N“ (duomenys pakeisti) įsigytos medžiagos užpajamuotos ir nurašytos tvarkingai, bet ir pagal kryžminių (priešpriešinių) patikrinimų medžiagą ir apklausų protokolus. 2011 m. liepos 19 d. specialisto išvadoje Nr. 5-2/120 dėl UAB „N“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu buvo įformintas įvairių prekių pirkimas iš realios veiklos nevykdančių įmonių (pvz., UAB „X“ (duomenys pakeisti), UAB „Z“ (duomenys pakeisti), UAB „Y“ (duomenys pakeisti)) (8 t., b. l. 5-111). Specialistė Z. K. patvirtino savo surašytą specialisto išvadą, paaiškino, kad UAB „N“ (duomenys pakeisti), įformindama tik pardavimus, turėtų prievolę mokėti didelį pardavimų PVM, todėl buvo įformintas tariamas prekių pirkimas iš kitų įmonių, visgi kadangi prekių pardavimas buvo grindžiamas prekių įsigijimu iš realiai veiklos nevykdančių įmonių, akivaizdu, jog tų prekių UAB „N“ (duomenys pakeisti) realiai negalėjo parduoti. Taigi, specialisto išvadose sandorių fiktyvumas nebuvo vien preziumuojamas pagal tyrėjo pateiktą užduotį.

21132.

212Nėra pagrindo sutikti su apelianto R. B. teiginiais, jog byloje nebuvo bandoma nustatyti, ar UAB „N“ (duomenys pakeisti) realiai turėjo ir galėjo TŪB „E“ (duomenys pakeisti) parduoti PVM sąskaitose faktūrose nurodytas medžiagas. V. Ž. nurodė, kad dėl UAB „N“ (duomenys pakeisti) sandėliuose buvusių medžiagų niekada nebuvo atliekamos inventorizacijos. Specialistė Z. K., atlikusi UAB „N“ (duomenys pakeisti) ūkinės finansinės veiklos tyrimą, taip pat patvirtino, jog sandėlio dokumentų nebuvo, kaip ir nebuvo surašyta turto perdavimo akto keičiantis įmonės direktoriams. Taigi, pagal buhalterinės apskaitos dokumentus byloje negalima nustatyti faktiško medžiagų kiekio, kuriuo disponavo UAB „N“ (duomenys pakeisti). Kita vertus, tai neužkerta kelio sandorių realumą ar fiktyvumą įrodinėti kitais baudžiamojo proceso įstatymo leidžiamais būdais. Teisėjų kolegijos nuomone, vertinant aptartų specialisto išvadų, specialisčių paaiškinimų, apklaustų asmenų parodymų visumą, nekyla abejonių dėl to, kad iš tikrųjų UAB „N“ (duomenys pakeisti) nepardavė TŪB „E“ (duomenys pakeisti) medžiagų, nurodytų išrašytose PVM sąskaitose faktūrose.

21333.

214Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, jog R. B., pateikdamas D. J. duomenis, reikalingus įrašyti į UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kurias vėliau pateikė įtraukti į TŪB „E“ (duomenys pakeisti) buhalterinę apskaitą, suvokė savo veiksmų pavojingumą ir norėjo taip veikti, t. y. įformindamas fiktyvius sandorius ir juos apskaitydamas siekė sumažinti TŪB „E“ (duomenys pakeisti) valstybei mokėtiną PVM, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad R. B. veika atitinka BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymius.

215Dėl turto konfiskavimo

21634.

217Prokurorės apeliaciniame skunde prašoma iš skundžiamu nuosprendžiu kaltais pripažintų F. A. ir R. Č. išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – lygiomis dalimis iš F. A. ir R. Č. išieškoti UAB „F“ (duomenys pakeisti) išvengto sumokėti PVM sumą, o pelno mokestį tik iš F. A..

21835.

219Turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės paskirties baudžiamojo poveikio priemonė, įgyvendinanti idėją, kad svarbu ne tik nubausti kaltininką paskyrus jam bausmę, bet ir padaryti nusikalstamą veiką ekonomiškai nenaudingą, taip pat išimti iš apyvartos turtą, kuris naudojamas nusikalstamoms veikoms daryti. Baudžiamajame įstatyme turto konfiskavimas suprantamas kaip priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn (BK 72 straipsnio 1 dalis). Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį, konfiskuotinu turtu laikomas BK uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip turtinė nauda, kurią kaltininkas gauna padaręs nusikalstamą veiką, jo pasipelnymas iš nusikalstamos veikos. Jeigu padarius nusikalstamą veiką išvengiama turtinės prievolės ar ji panaikinama (pvz., apgaule išvengiama į valstybės biudžetą mokėtino PVM), tada turi būti vadovaujamasi BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Pagal BK 72 straipsnio 5 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių, teismas iš kaltininko, jo bendrininkų ar kitų BK 72 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

22036.

221BK 182 straipsnyje numatyto sukčiavimo nusikaltimo dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę panaudojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Byloje nustatyta, kad UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai buvo išvengta sumokėti 32 739 Lt PVM ir 27 282 Lt pelno mokesčio. Byloje nėra duomenų, kad VMI dėl šių piniginių sumų būtų pareiškusi reikalavimus ar kad minėti mokesčiai būtų sumokėti valstybei arba kitu būdu būtų susitarta dėl mokesčių sumokėjimo, todėl byloje turėjo būti sprendžiama dėl turto konfiskavimo nuostatų taikymo.

22237.

223Dėl apgaule panaikintos prievolės sumokėti 27 282 Lt pelno mokestį pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nuteistas tik F. A.. Dėl apgaule panaikintos prievolės sumokėti 32 739 Lt PVM pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nuteisti F. A. ir R. Č.. Tačiau apeliaciniame skunde nepagrįstai prašoma apgaule išvengto sumokėti PVM sumą išieškoti lygiomis dalimis tik iš F. A. ir R. Č., kadangi skundžiamu nuosprendžiu baudžiamoji byla pagal BK 182 straipsnio 2 dalį suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui buvo nutraukta ir D. J., kuriai inkriminuota veika apėmė ir prievolės sumokėti 32 739 Lt PVM panaikinimą apgaule UAB „F“ (duomenys pakeisti) naudai.

22438.

225Teismų praktikoje pasisakyta, jog turto konfiskavimas gali būti taikomas tiek priėmus apkaltinamąjį, tiek išteisinamąjį nuosprendžius, tiek ir tais atvejais, kai asmuo netraukiamas baudžiamojo atsakomybėn (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-198/2005). Nutraukiant procesą BPK 3 straipsnyje numatytais pagrindais, BK 72 straipsnio nuostatos turi būti vertinamos sistemiškai su BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad priimant nuosprendį ar nutraukiant procesą nusikalstamos veikos įrankiai, priemonės ir nusikalstamos veikos rezultatai, atitinkantys BK 72 straipsnyje numatytus požymius, konfiskuojami. Galimybė taikyti turto konfiskavimą ir netraukiant kaltininko baudžiamojon atsakomybėn atitinka turto konfiskavimo instituto paskirtį.

22639.

227Todėl konfiskuotina apgaule išvengto sumokėti 32 739 Lt PVM suma lygiomis dalimis turėtų būti išieškotina ne tik iš F. A. ir R. Č., bet ir D. J.. Visgi D. J. atžvilgiu nėra paduoto apeliacinio skundo jos teisinę padėtį bloginančiais pagrindais, dėl to teisėjų kolegija negali papildomai taikyti baudžiamojo poveikio priemonės (BPK 320 straipsnio 4 dalis). Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, F. A. ir R. Č. perkėlus D. J. konfiskuotino turto dalį būtų pažeisti teisingumo ir proporcingumo principai. Esant tokioms aplinkybėms, iš F. A. ir R. Č. išieškotinos tik jų konfiskuotino turto vertę atitinkančios dalys, t. y. ne po 16 369,50 Lt (4 740,94 Eur) kaip prašoma apeliaciniame skunde, bet po 3 160,62 Eur (10 913 Lt).

22840.

229Nėra pagrindo sutikti su nuteistųjų F. A. ir R. Č. atsiliepimų į prokurorės apeliacinį skundą teiginiais, jog nagrinėjamoje byloje konfiskuotino turto dalys turėtų būti nustatomos ne dalinant konfiskuotino turto vertę trims kaltininkams, o penkiems, nes nagrinėjamoje byloje pagal BK 182 straipsnio 2 dalį buvo kaltinami dar ir V. B. bei M. V.. Baudžiamoji byla Šiaulių apygardos teismo nutartimis M. V. buvo nutraukta 2016 m. sausio 15 d., V. B. – 2016 m. gruodžio 12 d., kaltinamiesiems mirus. Šių asmenų atžvilgiu procesas buvo nutrauktas dar neišnagrinėjus bylos iš esmės, neįvertinus šiems asmenims pareikštų kaltinimų pagrįstumo, nepasisakius, ar jiems inkriminuotos veikos atitinka nusikalstamų veikų sudėčių požymius, todėl pripažinus, jog turtas turi būti konfiskuojamas ir iš V. B. ir M. V., iš esmės būtų pažeista nekaltumo prezumpcija ir kitos procesinės garantijos.

23041.

231Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK 328 straipsnio 1 punkto pagrindu dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo, išieškant iš R. Č. konfiskuotino turto vertę – 3 160,62 Eur (10 913 Lt), iš F. A. išieškant konfiskuotino turto vertę – iš viso 11 062,03 Eur, kas sudaro apgaule panaikintos prievolės sumokėti 7901,41 Eur ( 27282 Lt ) pelno mokestį ir 3160,62 Eur (10913 Lt ) PVM.

232Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

233Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendį pakeisti.

234Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), iš F. A. išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą – 11 062,03 Eur, iš R. Č. išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą – 3 160,62 Eur.

235Nuteistosios R. Č. ir asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B. apeliacinius skundus atmesti.

236Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. F. A. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 4. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 3... 5. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 6. - pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams;... 7. - pagal BK 300 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 2... 8. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 9. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, laisvės atėmimo... 10. Taip pat F. A. išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, nes... 11. R. Č. pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės... 12. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, laisvės atėmimo... 13. Taip pat R. Č. išteisinta dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183... 14. R. B. atžvilgiu baudžiamasis procesas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK... 15. Taip pat R. B. išteisintas dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, nes... 16. Taip pat nuosprendžiu D. J. dėl kaltinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 18. I.... 19. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 20. 1.... 21. F. A. nuteistas už tai, kad:... 22. 1.1.... 23. būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi... 24. F. A., siekdamas sumažinti UAB „F“ (duomenys pakeisti) į valstybės... 25. Be to, būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ),... 26. F. A., siekdamas sumažinti UAB „F“ (duomenys pakeisti) į valstybės... 27. Tokiu būdu, F. A., veikdamas bendrininkų grupe su V. B., kuriai baudžiamoji... 28. 1.2.... 29. laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d., veikdamas... 30. 1.3.... 31. laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2008 m. rugsėjo 23 d., veikdamas... 32. 1.4.... 33. laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai... 34. būdamas UAB „F“ (duomenys pakeisti), į.k. ( - ), reg. ( - ),... 35. 2.... 36. R. Č. nuteista už tai, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m.... 37. R. Č. laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2007 m. lapkričio 23 d.... 38. 3.... 39. R. B. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas TŪB „E“ (duomenys pakeisti), į.k.... 40. R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius... 41. II.... 42. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 43. 4.... 44. Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 45. - išieškoti iš R. Č. konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų... 46. - išieškoti iš F. A. konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą... 47. 4.1.... 48. Apeliaciniame skunde teigiama, kad skundžiamas nuosprendis keistinas dėl... 49. 4.2.... 50. Pažymima, kad pagal BK 72 straipsnio 2 dalį, nusikalstamos veikos rezultatas... 51. 4.3.... 52. Kaip nurodoma apeliaciniame skunde, skundžiamu nuosprendžiu pripažįstant F.... 53. 4.4.... 54. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, daroma išvada, jog 32 739 Lt... 55. 5.... 56. Nuteistoji R. Č. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 57. 5.1.... 58. Skunde pažymima, jog atsižvelgdamas į nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusį... 59. 5.2.... 60. Kaip nurodoma skunde, Šiaulių apygardos teismo nuosprendis yra neteisėtas ir... 61. 5.3.... 62. Skunde cituojami nuteistosios R. Č. parodymai, kad ji iš kitų kaltinamųjų... 63. 5.4.... 64. Taip pat teigiama, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes, UAB „N“... 65. 5.5.... 66. Anot nuteistosios, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, F.... 67. 5.6.... 68. Pažymima ir tai, kad nors apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu V. Ž.... 69. 5.7.... 70. Taip pat nurodoma, kad apklausta UAB „F“ (duomenys pakeisti) buhalterė S.... 71. 6.... 72. R. B., kuriam byla nutraukta, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 73. 6.1.... 74. Apeliaciniame skunde teigiama, kad skundžiama nuosprendžio dalis yra... 75. 6.2.... 76. Nurodoma, kad kaltinimai R. B. iš esmės buvo grindžiami tik vienu šaltiniu... 77. 6.3.... 78. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad specialisto išvados, priešingai nei... 79. 6.4.... 80. Pažymima, kad TŪB „E“ (duomenys pakeisti) vykdė veiklą daugiau negu 20... 81. 6.5.... 82. Anot R. B., iš skundžiamo nuosprendžio galima suprasti, jog UAB „N“... 83. 6.6.... 84. Skunde nesutinkama su tuo, jog R. B. parodymai pripažinti nepatikimais vien... 85. 6.7.... 86. Apelianto teigimu, apygardos teismas nepagrįstai rėmėsi D. J. duotais... 87. 6.8.... 88. Aiškinant D. J. parodymų prieštaringumą, skunde atkreipiamas dėmesys į... 89. 6.9.... 90. Apibendrinant skundo argumentus teigiama, jog R. B. veiksmuose nėra jokių... 91. 7.... 92. Nuteistasis F. A. atsiliepime į Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį... 93. 8.... 94. Nuteistoji R. Č. atsiliepime į Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį... 95. 9.... 96. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje valstybinį kaltinimą palaikantis... 97. III.... 98. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 99. 10.... 100. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas tenkinamas... 101. 11.... 102. Byloje apeliacinių skundų dėl F. A. pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK... 103. 12.... 104. Nuteistosios R. Č. apeliaciniame skunde nesutinkama su skundžiamo... 105. 13.... 106. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisėjų kolegija pakartotinai nebepasisako... 107. 14.... 108. Nuteistosios R. Č. ir asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B.... 109. 15.... 110. Apeliantai teigia, kad priimdamas skundžiamą nuosprendį pirmosios... 111. 16.... 112. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos... 113. 16.1.... 114. Priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, pirmosios instancijos... 115. 16.2.... 116. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra vidinis įsitikinimas, kuris turi būti... 117. 16.3.... 118. Skundžiamo nuosprendžio turinys iš esmės atitinka jam baudžiamojo proceso... 119. 16.4.... 120. Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas... 121. 16.5.... 122. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent apeliaciniuose skunduose pirmosios... 123. 16.6.... 124. Taip pat byloje nenustatyta esminių BPK pažeidimų gaunant duomenis, kurie... 125. 17.... 126. R. Č. ir R. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos, susijusios su neteisėtu į... 127. Dėl R. Č. veikos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį... 128. 18.... 129. R. Č. nuteista už tai, kad bendrais veiksmais kartu su F. A., D. J., V. B.,... 130. 19.... 131. Visų pirma, atmetami kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog... 132. 19.1.... 133. Pirmosios instancijos teisme D. J. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad... 134. 19.2.... 135. Tačiau ikiteisminio tyrimo metu 2010 m. lapkričio 17 d. vykusios apklausos... 136. 19.3.... 137. Apklausiamas pirmosios instancijos teisme F. A. kaltės taip pat nepripažino... 138. 19.4.... 139. Tačiau ikiteisminio tyrimo metu 2009 m. balandžio 1 d. apklausiamas tyrėjo... 140. 19.5.... 141. Kaip liudytoja pirmosios instancijos teisme apklausta UAB „F“ (duomenys... 142. 19.6.... 143. Byloje itin reikšmingos aplinkybės užfiksuotos ir D. J. pokalbių telefonu... 144. 19.7.... 145. Tiek liudytojos S. B. parodymai, jog dėl UAB „N“ (duomenys pakeisti) vardu... 146. 19.8.... 147. Pirmosios instancijos teisme apklaustas V. Ž. nurodė, kad įmonės UAB... 148. 19.9.... 149. Be to, V. Ž. teisme duoti parodymai prieštarauja jo ikiteisminio tyrimo metu... 150. 19.10.... 151. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme kaltinamajam M. V. mirus, buvo... 152. 19.11.... 153. Iš aptartų V. Ž. teisme duotų parodymų, vertinant juos kartu su V. Ž. ir... 154. 19.12.... 155. Taip pat nepagrįstai R. Č. apeliaciniame skunde (analogiški argumentai... 156. 19.13.... 157. F. A., D. J. ir V. Ž. anksčiau išdėstytų ikiteisminio tyrimo metu duotų... 158. 19.14.... 159. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 160. 19.15.... 161. Nėra pagrindo sutikti su R. Č. apeliacinio skundo, o kartu ir su R. B.... 162. 20.... 163. Kaip jau buvo nurodyta, R. Č. dalyvavimas bendroje nusikalstamoje veikoje... 164. 20.1.... 165. Pirmosios instancijos teisme R. Č. parodė, kad D. J., F. A. ir R. B.... 166. 20.2.... 167. Nors R. Č. neneigė, atlikusi jai inkriminuotus veiksmus, t. y. kompiuterinės... 168. 20.3.... 169. Pažymėtina ir tai, kad kratų metu pas R. Č. buvo rasti UAB „N“... 170. 20.4.... 171. Aptartos aplinkybės rodo, kad R. Č. aktyviai dalyvavo UAB „N“ (duomenys... 172. 20.5.... 173. R. Č. kaltės nepaneigia tai, jog nusikalstamos veikos padarymo metu ji jau... 174. 21.... 175. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nuteistosios veikoje nustatyti visi jai... 176. Dėl R. B. veikos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį... 177. 22.... 178. R. B. inkriminuota nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad būdamas TŪB... 179. 23.... 180. R. B. kaltu neprisipažino ir nurodė, kad visas medžiagas iš UAB „N“... 181. 24.... 182. Iš esmės analogiškas aplinkybes kaip ir R. B. nurodė ir TŪB „E“... 183. 24.1.... 184. Liudytojas A. B. parodė, kad dirbo TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbų... 185. 24.2.... 186. Liudytojas K. K., taip pat dirbęs TŪB „E“ (duomenys pakeisti) darbų... 187. 24.3.... 188. Liudytoja D. Č. pirmosios instancijos teismo posėdyje parodė, kad 2007-2008... 189. 24.4.... 190. Liudytoja A. G. parodė, kad kaip apskaitininkė ji turėjo suvesti pirminius... 191. 25.... 192. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar sandoriai tarp... 193. 26.... 194. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš apklaustų TŪB „E“ (duomenys... 195. 27.... 196. Tačiau tiek R. B., tiek A. B. parodymai vertintini kaip nenuoseklūs ir... 197. 27.1.... 198. Apklausiamas A. B. negalėjo paaiškinti, kodėl vasario mėnesį gautos... 199. 27.2.... 200. R. B. taip pat nurodė viena kitai prieštaraujančias aplinkybes, jog D. J.... 201. 27.3.... 202. Teisme duoti R. B. parodymai nesutampa su ikiteisminio tyrimo metu duotais... 203. 28.... 204. R. B. parodymai ne tik nenuoseklūs ir prieštaringi, bet juos, o kartu ir... 205. 29.... 206. Atmetant kaip nepagrįstus R. B. apeliacinio skundo argumentus dėl negalėjimo... 207. 30.... 208. R. B. parodymus paneigia ir R. Č. parodymai, jog jos vadovavimo laikotarpiu... 209. 31.... 210. Nepagrįstai R. B. apeliaciniame skunde bandoma sumenkinti ir specialisto... 211. 32.... 212. Nėra pagrindo sutikti su apelianto R. B. teiginiais, jog byloje nebuvo bandoma... 213. 33.... 214. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, jog R. B., pateikdamas... 215. Dėl turto konfiskavimo... 216. 34.... 217. Prokurorės apeliaciniame skunde prašoma iš skundžiamu nuosprendžiu kaltais... 218. 35.... 219. Turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės paskirties baudžiamojo... 220. 36.... 221. BK 182 straipsnyje numatyto sukčiavimo nusikaltimo dalykas yra turtinė nauda,... 222. 37.... 223. Dėl apgaule panaikintos prievolės sumokėti 27 282 Lt pelno mokestį pagal BK... 224. 38.... 225. Teismų praktikoje pasisakyta, jog turto konfiskavimas gali būti taikomas tiek... 226. 39.... 227. Todėl konfiskuotina apgaule išvengto sumokėti 32 739 Lt PVM suma lygiomis... 228. 40.... 229. Nėra pagrindo sutikti su nuteistųjų F. A. ir R. Č. atsiliepimų į... 230. 41.... 231. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, skundžiamas nuosprendis keičiamas BPK... 232. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 233. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. nuosprendį pakeisti.... 234. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr.... 235. Nuteistosios R. Č. ir asmens, kuriam baudžiamoji byla nutraukta, R. B.... 236. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....