Byla 2YT-816-304/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo R. T. skundą institucijai, kurios veiksmai skundžiami, antstoliui Vaidui Drungilui, suinteresuotam asmeniui G. T. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė antstoliui V. Drungilui skundą, kuriuo prašo panaikinti 2016-02-26 turto arešto aktą Nr. 036-2610. Nurodė, kad vykdomojoje byloje neteisingai nurodyta išieškoma suma, nenurodytas dokumentas, kurio pagrindu išduotas aktas. 2016-04-21 papildomai pateiktame prašyme nurodė, kad 1997-10-20 sutartimi mirusio tėvo S. T. asmeniniai daiktai ir pinigai buvo atiduoti G. T., bet neperduoti vaikams. Papildomai prašė sumažinti atskaitymus iš darbo užmokesčio nuo 50 proc. iki 20 proc., skolos dydį sumažinti 5560 Lt, t. y. G. T. paimtų daiktų ir pinigų suma. 2016-05-17 pateiktame rašte nurodė, kad jam neaiškus išlaikymo skolos susidarymas, antstolio vykdymo išlaidos. Turto arešto akte nurodyta, kad jis yra areštuoto turto savininkas, nors gyvenamąjį namą yra išsinuomojęs iš motinos iki 2050 m.

3Antstolis V. Drungilas 2016-03-15 priėmė patvarkymą Nr. 036-3439, kuriuo R. T. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Nurodė, kad turto arešto aktu areštavo pareiškėjui priklausančias turtines teisės į nekilnojamuosius daiktus ( - ), kurie priklausė pareiškėjo motinai A. T.. Pareiškėjas 2010-08-16 priėmė mirusios A. T. palikimą, tačiau nuosavybės teisių viešame registre neįregistravo. Bendra pareiškėjo mokėtina suma yra 4381,86 Eur, todėl arešto mastas yra būtent šiai sumai. Turto arešto akte nurodytas pagrindas — Telšių rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. AV-141.

4Suinteresuotas asmuo G. T. atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Skundas atmestinas.

6Iš vykdomosios bylos Nr. 0047/07/1866 matyti, kad antstolis 2007-11-07 priėmė vykdymui Telšių rajono apylinkės teismo 1997-12-15 išduotą vykdomąjį raštą Nr. Av-141//1997 dėl išlaikymo vaikams T., A., V. išieškojimo iš R. T.. Pareiškėjui siųstas 2007-11-07 reikalavimas vykdyti vykdomąjį dokumentą ir teikti išlaikymą, kuriame nurodyta, kad įsiskolinimas 2007-11-01 datai yra 12524,24 Lt, vykdomosios bylos bendrosios vykdymo išlaidos 30 Lt, vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, 84,35 Lt, bendra mokėtina pinigų suma yra 12638,59 Lt (vykd. b. 6 b. l.). 2007-11-10 patvarkymais areštuotos pareiškėjo piniginės lėšos 12813,94 Lt sumai (vykd. b. 11-14 b. l.). 2008-03-20 patvarkymu nustatyta, kad išlaikymo įsikolinimas 2008-04-01 datai yra 13174,24 Lt (vykd. b. 21 b. l.). 2008-10-14 patvarkymu paskirstyti išieškotas lėšas nustatyta, kad galutinis alimentų įsiskolinimas yra 13239,24 Lt, vykdymo išlaidos 343,08 Lt (vykd. b. 26 b. l.). 2011-02-07 patvarkymu areštuotos pareiškėjo piniginės lėšos 13504,85 Lt sumai (vykd. b. 37 b. l.). 2015-11-05 paskaičiuotos skolų ir vykdymo išlaidos, pareiškėjo išlaikymo įsiskolinimas 3834,35 Eur, skola antstoliui 495,34 Eur (vykd. b. 62 b. l.), 4329,69 Eur sumai areštuotos pareiškėjo piniginės lėšos (vykd. b. 63 b. l.). 2016-02-18 patvarkymu panaikinti apribojimai pareiškėjo banko sąskaitoms bei piniginėms lėšoms, esančioms AB DNB banke (vykd. b. 83 b. l.). Pareiškėjas 2010-08-16 priėmė 2010-05-22 mirusios A. T. palikimą (vykd. b. 87, 88 b. l.), tačiau VĮ Registrų centre nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą neįregistruotos (vykd. b. 89-94 b. l.). 2016-02-18 patvarkymu areštuotos pareiškėjo piniginės lėšos 4342,10 Eur sumai, nurodant, kad jis gali laisvai disponuoti 71,40 Eur suma kiekvieną mėnesį (vykd. b. 95 b. l.). 2016-02-26 turto arešto aktu areštuotos pareiškėjo turtinės teisės į nekilnojamuosius daiktus, esančius (duomenys neskebtini), turto arešto mastas 4381,86 Eur (vykd. b. 97-98 b. l.).

7Pareiškėjo argumentai, kad 2016-02-26 turto arešto akte Nr. 036-2610 nurodyta neteisinga išieškoma suma, nenurodytas dokumentas, kurio pagrindu surašytas aktas, nepagrįsti. Turto arešto akte nurodyti visi LR CPK 678 straipsnyje numatyti turto arešto aktui keliami reikalavimai, tame tarpe ir vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija, vykdomojo dokumento išdavimo data, nurodytas turto arešto mastas.

8Pareiškėjas nurodo, kad iš išlaikymo įsiskolinimo turi būti išminusuota 5560 Lt suma pagal 1997-10-20 sutartį, kuria L. V. dovanojo lygiomis dalimis T. T., A. T. ir V. T., atstovaujamiems G. T., 2060 Lt bei mirusio S. V. Tautkevičiaus paliktus saugoti jo 2 auksinius laikrodžius ir auksinį žiedą, įvertintus 3500 Lt. Dovanojimo sutartis yra neatlygintinas sandoris (LR CK 6.465 str. 1 d.). 1997-10-20 dovanojimo sutartis sudaryta iki G. T. kreipiantis į teismą dėl išlaikymo išieškojimo, pareiškėjui nepareiškus prieštaravimų 1997-12-15 priimtas nutarimas dėl išlaikymo išieškojimo, išduotas vykdomasis raštas. Esant nustatytoms aplinkybėms nėra pagrindo išminusuoti 5560 Lt sumos pagal 1997-10-20 dovanojimo sutartį.

9Pareiškėjo prašymas sumažinti atskaitymus iš darbo užmokesčio nuo 50 proc. iki 20 proc. per mėnesį netenkintinas, nes jis nepateikė duomenų, kad šiuo metu dirba.

10Pareiškėjas nurodo, kad jam neaiškus įsiskolinimo sudarymas laikotarpiu nuo 1998 m. iki 2008 m. Antstolis V. Drungilas vykdomąjį raštą vykdo nuo 2007-11-07. Išlaikymo įsiskolinimo suma 2007-11-01 dienai pareiškėjui buvo nurodyta 2007-11-07 reikalavime vykdyti vykdomąjį dokumentą ir teikti išlaikymą. Pareiškėjas išlaikymo įsiskolinimo dydžio iki šiol neginčijo. Pareiškėjui išaiškintina, kad nesutikdamas su paskaičiuotu išlaikymo įsiskolinimu, jis gali teikti antstoliui V. Drungilui teikti įrodymus apie mokėtas sumas, kurios bus išminusuotos iš įsiskolinimo sumos.

11Pareiškėjas nurodo, kad turto arešto aktas yra nepagrįstas, nes jis nurodytas areštuoto turto savininku. Iš vykdomosios bylos matyti, kad 2010-05-22 mirė pareiškėjo motina A. T.. Pareiškėjas 2010-08-16 priėmė A. T. palikimą, tačiau iki šiol VĮ Registrų centre neįregistravo nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą. Turto arešto akte pagrįstai nurodyta, kad areštuojamas ne pareiškėjo turtas, o turtinės teisės į nekilnojamuosius daiktus, esančius (duomenys neskebtini).

12Byloje nėra duomenų, kad 2016-02-26 turto arešto aktas Nr. 036-2610 yra surašytas pažeidžiant LR CPK 678 str. nuostatas. Darytina išvada, kad turto arešto aktas yra teisėtas ir pagrįstas ir jį naikinti nėra pagrindo.

13Dėl šių priežasčių pareiškėjo skundas atmestinas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335, 513 str.,

Nutarė

15skundą atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai