Byla e2A-1552-230/2019
Dėl skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bartninko, Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Izoldos Nėnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. A. ir trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. A. ieškinį atsakovams Kauno miesto 4-ojo notarų biuro notarei V. J., A. Š., trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) dėl skolos išieškojimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas R. A. ieškinyje teismo prašė priteisti solidariai iš atsakovų už parduotą turtą – 61/200 dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 7/100 dalis ūkinio pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 5 800 Eur sumą, 424,56 Eur delspinigius, 290 Eur metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. vasario 22 d. įgaliojimu įgaliojo atsakovą A. Š. parduoti jam nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą. Įgaliojime buvo aptarta, kad minimali suma už šį turtą 4 800 Eur, pinigus pervedant į ieškovo konkrečiai nurodytą sąskaitą. Atsakovė notarė V. J. 2017 m. kovo 2 d. patvirtino pirkimo–pardavimo sandorį, kuriuo ieškovo turtas buvo parduotas A. A. už 5 800 Eur. Sutartyje nurodyta, kad pinigai už perkamą turtą bus pervedami į įgalioto asmens atsakovo A. Š. sąskaitą. Ieškovo nuomone, notarė patvirtino nekilnojamojo turto pardavimo sandorį priešingai sąlygoms, kurios buvo aptartos įgaliojime, kuriame nurodyta, kad pinigai už parduodamą turtą privalo būti sumokami ieškovui, o ne įgaliotam asmeniui. Dėl atsakovų kaltės ieškovas iki šio laiko nėra atgavęs jam priklausančių lėšų už parduotą nekilnojamąjį turtą.

82.

9Atsakovas A. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio suma nesutinka.

103.

11Atsakovė notarė V. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad notarinio veiksmo atlikimui nebuvo jokių kliūčių, t. y. buvo pateikti visi dokumentai ir visi būtini įgaliojimai sandoriui atlikti. Iš notarei pateikto įgaliojimo turinio matyti, kad ieškovas duodamas pavedimą atsakovui, kaip savo įgaliotiniui, nurodė už kokią mažiausią sumą minėtas turtas gali būti parduotas ir į kokią sąskaitą įgaliotinis (tačiau ne pirkėjas) turi pervesti pinigus už parduotą turtą, tuo tarpu, kaip turi vykti pirkėjo atsiskaitymas už parduodamą turtą, įgaliojime nebuvo nurodyta, kadangi ieškovas minėtas sąlygas pats leido atsakovui nustatyti savo nuožiūra. Notarė tik 2018 m. gegužės 18 d. gavusi ieškovo pretenziją sužinojo, kad praėjus beveik metams po sutarties įvykdymo, atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu. Ieškovas neginčija jo atstovo sudarytos sutarties (ar atskirų jos sąlygų), t. y. neprašo jos pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento, o tai atitinkamai reiškia, jog ieškovo atstovo suderėtos sutarties sąlygos ieškovą iš esmės tenkina ir ieškovas pritaria tokiam sandoriui. Ginčas šiuo atveju yra išimtinai dėl to, kad atsakovas, kaip ieškovo įgaliotas atstovas, turėdamas aiškų ieškovo pavedimą, jį įvykdęs, iki šios dienos neatsiskaitė su ieškovu (nepervedė ieškovui piniginių lėšų), gautų už ieškovui asmenine nuosavybės teises priklausiusio nekilnojamojo turto pardavimą. Taigi, nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas gali būti reiškiamas išimtinai tik atsakovui A. Š., o ne notarei, nes reiškiamas reikalavimas yra reikalavimas dėl piniginės prievolės įvykdymo natūra, t. y. reikalavimas reiškiamas atsiskaityti pagal pavedimą. Notaro atsakomybė gali būti deliktinė, tačiau nagrinėjamu atveju nenustatytos jos deliktinės atsakomybės sąlygos, nes notarė, tvirtindama pirkimo–pardavimo sandorį, pareigas atliko tinkamai.

124.

13Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) atsiliepime į ieškinį nurodė, kad draudikas atsako tik tais atvejais, kai įvykis pripažįstamas draudžiamuoju, todėl turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos. Atsakovės notarės veiksmuose dėl sandorio tvirtinimo nėra neteisėtų veiksmų. Bylos nagrinėjimo dalykas yra atsakovo A. Š., kaip įgalioto asmens, veiksmų neatlikimas.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apylinkės teismas 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo A. Š. ieškovui R. A. 5 800 Eur sumą, 249,48 Eur palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. birželio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 137,22 Eur žyminį mokestį, 1 816,29 Eur išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, kitą ieškinio dalį atmetė, priteisė iš ieškovo R. A. atsakovei Kauno miesto 4-ojo biuro notarei V. J. ir trečiajam asmeniui „AIG Europe Limited“ po 1 122,18 Eur teisinės pagalbos išlaidas, priteisė iš atsakovo A. Š. 16,10 Eur pašto išlaidas.

186.

19Teismas nustatė, kad 2017 m. vasario 22 d. Kauno miesto 1-asis notarų biuras patvirtino įgaliojimą, kuriuo ieškovas R. A. įgaliojo atsakovą A. Š. atstovauti jį dėl buto/patalpos – buto Nr. 13, esančio ( - ), su dalimi priklausinio: pastato–ūkinio pastato – pardavimo. Šiame įgaliojime nurodyti tokie esminiai įpareigojimai: dėl parduodamo turto kainos (ne mažesnė nei 4 800 Eur), dėl pinigų pervedimo į ieškovo sąskaitą. Atsakovas A. Š. įgaliojimo pagrindu sudarė 2017 m. vasario 27 d. avansinio mokėjimo sutartį, kurioje nurodyta, kad viso ieškovui parduodamo turto kaina – 5 800 Eur; atsakovas A. Š. dalį turto kainos – 2 000 Eur yra gavęs; likusi – 3 800 Eur suma bus mokama dalimis į atstovo sąskaitą. 2017 m. kovo 2 d. atsakovas sudarė ieškovo vardu pirkimo–pardavimo sutartį, kuri buvo patvirtinta notaro, o 2017 m. liepos 26 d. pasirašė priėmimo–perdavimo aktą, kuriuo patvirtino, kad pirkėjas už nupirktus daiktus yra pilnai atsiskaitęs, kad jokių pretenzijų nebeturi.

207.

21Teismas sprendė, kad ieškovą ir atsakovą siejo pavedimo teisiniai santykiai. Atsakovas A. Š. laikėsi įgaliojime nurodyto įpareigojimo dėl daikto kainos, t. y. šis turtas perleistas už didesnę nei 4 800 Eur sumą, tačiau nėra duomenų, kad ši suma būtų pervesta į ieškovo sąskaitą pagal įgaliojime nurodytą reikalavimą. Atsakovas A. Š. nepagrįstai gavęs ieškovo lėšas už perleistą turtą šias lėšas pasisavino ir jų nepervedė ieškovui pagal įgaliojime nurodytą įpareigojimą – pervesti lėšas į nurodytą ieškovo sąskaitą.

228.

23Teismas nurodė, kad 2017 m. kovo 2 d. pirkimo–pardavimo sutarties nuostatos saisto šios sutarties šalis, t. y. ieškovą, kaip pardavėją, ir A. A., kaip pirkėją. Ta aplinkybė, kad pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta per atstovą, t. y. ieškovas buvo atstovaujamas pagal įgaliojimą atsakovo A. Š., nepakeičia/nemodifikuoja ir pan. sutarties šalių, atitinkamai neturi įtakos šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms pagal sudarytos sutarties sąlygas. Pagal sudarytos sutarties 4.4. punkto nuostatas pirkėjas įvykdė savo įsipareigojimus dėl daikto kainos sumokėjimo, šią aplinkybę patvirtina 2017 m. liepos 26 d. priėmimo–perdavimo aktas. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad pirkimo–pardavimo sąlygos dėl delspinigių negali būti taikomos tarp ieškovo ir atsakovo A. Š., nes pastarasis nebuvo sutarties šalis. Įgaliojime ar kitame dokumente, papildomame susitarime ar pan. nebuvo numatytos netesybos dėl to, kad pinigai neperduodami ieškovui, nebuvo numatytų netesybų formos ir dydžio, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo iš atsakovo A. Š. nepagrįstas.

249.

25Teismas nurodė, kad esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos yra dalykas ir kaina. Pagal išduotą įgaliojimą matyti, kad ieškovas nurodė, jog sutarties sąlygas leidžia nustatyti savo nuožiūra. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad ieškovas leido savo įgaliotam asmeniui savo nuožiūra nustatyti visas sandorio sąlygas, t. y. tiek dėl dalyko, tiek dėl atsiskaitymo tvarkos. Įgaliojimas reglamentuoja įgaliotojo ir įgaliotinio tarpusavio santykius (šiuo atveju – ieškovo ir atsakovo A. Š.), sąlygų, kad jame nustatomos sąlygos būtų taikomos kitiems asmenims (pvz. pirkėjui ar pan.), nenurodyta. Todėl įgaliojime nurodyta sąlyga, kad lėšos turi būti pervedamos į ieškovo sąskaitą, nekonkretizuojant, kad ši sąlyga taikoma pirkėjui, o įgaliotam asmeniui leidžiant nustatyti visas sutarties sąlygas savo nuožiūra, nėra pakankama konstatuoti notarės neteisėtus veiksmus.

2610.

27Teismas pažymėjo, kad 2017 m. vasario 27 d. avansinio įmokėjimo sutartyje, sudarytoje tarp atsakovo A. Š. ir pirkėjo A. A., nurodyta atsiskaitymo tvarka iš esmės nesiskiria nuo notarės pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytos atsiskaitymo tvarkos, t. y. skiriasi tik pirmosios įmokos data. Be to, pagal avansinio įmokėjimo sutartį dalį sumos (2 000 Eur) atsakovas A. Š. gavo grynais pinigais. Įvertinęs šias sutartis sistemiškai, teismas pripažino, kad ir pats atsakovas A. Š. jam pagal įgaliojimą nurodytą įpareigojimą netraktavo, kaip draudimą ieškovo vardu priimti grynus pinigus, gauti pinigus ir pan.

2811.

29Teismas nurodė, kad reikalavimų dėl sutarties sąlygų pakeitimo nebuvo pareikšta. Ieškovas nurodė, kad jokių pretenzijų pirkimo–pardavimo sutarčiai neturi, t. y. jos neginčija, su sąlygomis sutinka. Susiklosčius tokiai situacijai, kai nereiškiami reikalavimai dėl sutarties sąlygų modifikavimo/pakeitimo ar pan., tačiau pagal patvirtintas sąlygas priteisus žalą iš notarės, susidarytų paradoksali situacija, t. y. sutartis visa apimtimi ir toliau galiotų, tačiau notarės veiksmai dėl šios sutarties sąlygų (atsiskaitymo tvarkos) būtų laikomi neteisėtais.

3012.

31Teismas konstatavo, kad notarė, formindama pirkimo–pardavimo sandorį, neatliko neteisėtų veiksmų, todėl jai negali kilti deliktinė civilinė atsakomybė dėl žalos atlyginimo.

3213.

33Teismas nustatė, kad atsakovė notarė V. J. ir trečiasis asmuo iš viso patyrė 4 488,75 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovė notarė ir trečiasis asmuo buvo atstovaujami to paties atstovo, todėl išlaidas teisinei pagalbai apmokėti skaičiuoti dvigubai nėra teisinio pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažino pagrįstomis išlaidomis 2 244,35 Eur sumą, kurią patyrė atsakovė notarė ir trečiasis asmuo ir šias išlaidas lygiomis dalimis priteisė iš ieškovo atsakovei notarei ir trečiajam asmeniui, t. y. po 1 122,18 Eur.

34III.

35Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3614.

37Apeliaciniu skundu ieškovas R. A. ir atsakovas A. Š. prisidėjimu prie apeliacinio skundo prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

381.1.

39Teismo išvada, kad nekilnojamojo turto sandorį tvirtinusi atsakovė notarė nėra solidarioji atsakovė dėl atsiradusios ieškovui skolos, nepagrįsta. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė notarė, formindama pirkimo–pardavimo sandorį, neatliko neteisėtų veiksmų, tai prieštarauja faktinėms aplinkybėms, teismų praktikai.

401.2.

41Teismas nepagrįstai nustatė, kad tik esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos – dalykas ir kaina – yra pakankamos, nes ieškovo įgaliojime atsakovui A. Š. labai konkrečiai nurodytos trys sąlygos – parduotinas turtas, kaina ir sąskaita, į kurią privalo būti pervedamos lėšos.

421.3.

43Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad įgaliojimo sąlygos yra privalomos tik įgaliojimo šalims, konkrečiai – ieškovui ir atsakovui A. Š.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2013 išaiškinta, kad nėra svarbu, kam sandorio sąlygas nustatantis dokumentas yra adresuojamas. Jame nurodytos sąlygos privalo būti tinkamai perkeltos į pirkimo–pardavimo sutartį, todėl notaras turi elgtis su didesniu atidumu ir rūpestingumu ir šias sąlygas įrašyti į sutartį, juolab, kad sąlyga dėl atsiskaitymo tvarkos aiškiai sukuria papildomas pareigas.

441.4.

45Teismas nepagrįstai nustatė, kad palikimas sandorio galioti (nenuginčijimas) yra teisėtus notarės veiksmus įrodanti aplinkybė. Ieškovas neprašė naikinti sandorio, neprašė modifikuoti pirkimo–pardavimo sutarties, nes neturi jokių duomenų ir pagrindo pripažinti turto įgijėją A. A. nesąžiningu. Sandoris turto įgijėjo atžvilgiu yra teisėtas, o žala turto pardavėjui atsirado dėl įgalioto asmens ir notarės veiksmų.

461.5.

47Nesutiktina su teismo nuomone, kad pateiktas garso įrašas, kuriame notarė kelis kartus patvirtina padariusi klaidą, nėra papildomas įrodymas pripažinti notarės neteisėtus veiksmus. Atsakovė notarė praktikuoja labai ilgą laiką, yra patyrusi profesionalė, todėl jos (arba jos darbuotojų ) padaryta klaida, nesilaikant įgaliojime nustatytų sąlygų, laikytina nepakankamu atidumu ar rūpestingumu.

481.6.

49Atsakovė notarė neužtikrino teisėtos ieškovo interesų apsaugos, netinkamai vykdė įstatymo jai suteiktus įgaliojimus (nepaisė nustatytų notariniame įgaliojime sąlygų), kas sukėlė ieškovui turtinę žalą.

501.7.

51Nesutiktina su teismo nuomone, kad ieškovui nėra pagrindo reikalauti delspinigių. 2017 m. kovo 2 d. ieškovo turto pirkimo–pardavimo sutarties 4.4 p. nustatyta, kad pardavėjas turi teisę gauti 0,04 proc. delspinigių nuo nesumokėtos už daiktą sumos, jei nebus atsiskaityta. Šis punktas nurodo, kad tokią prievolę turėtų atlikti pirkėjas, tačiau šiuo atveju ieškovui negavus pinigų dėl solidarios atsakovų kaltės, jo teisė gauti delspinigius dėl sutarties sąlygų pažeidimo negali išnykti, t. y. prievolę privalo įvykdyti asmenys, dėl kurių kaltės teisėtai ieškovui priklausančios lėšos jam nebuvo perduotos.

521.8.

53Byloje visiškai įrodytas solidariems atsakovams taikytinas objektyvusis bendrininkavimas – kai žala atsiranda dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos. Šiuo atveju žala atsirado būtent dėl abiejų atsakovų veiksmų visumos. Byloje nebuvo sprendžiamas solidariai atsakingų asmenų tarpusavio reikalavimų klausimas, todėl nebuvo pagrindo įrodinėti kiekvieno iš atsakovų kaltės laipsnio bei prievolės dalies. Dėl to nesutiktina su teismo išvada dėl atsakovų padarytos žalos proporcinio dydžio galimo skaičiavimo.

5415.

55Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priteisti AIG Europe Limited (Finland Branch) naudai 4 488,75 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis iš ieškovo R. A. ir atsakovo A. Š., priteisti iš ieškovo R. A. ir atsakovo A. Š. apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

562.1.

57Teismas neteisingai konstatavo, kad notarė ir trečiasis asmuo (kartu) iš viso patyrė 4 488,75 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, kadangi išlaidas dėl teisinės pagalbos notarei ir draudikui patyrė išimtinai tik draudikas. Draudikas pagal notarės turimo profesinės civilinės atsakomybės draudimo poliso nuostatas bylose, kuriose yra pareiškiamas reikalavimas notarui dėl žalos atlyginimo priteisimo (kaip ir šioje civilinėje byloje) dengia notaro teisinei gynybai patiriamas bylinėjimosi išlaidas dviem būdais: 1) kompensuoja notaro patirtas bylinėjimosi išlaidas, sumokėtas už teisinės pagalbos ir atstovavimo paslaugų teikimą, jeigu šios išlaidos nėra priteisiamos notaro naudai baigiamuoju teismo procesiniu sprendimu iš kitų proceso dalyvių; arba 2) suteikia notarui teisę neatlygintinai naudotis draudiko interesams Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamose civilinėse bylose atstovaujančios Advokatų profesinės bendrijos Lexem teikiama teisine pagalba. Šioje civilinėje byloje notarė naudojosi draudimo polise numatyta teise gauti neatlygintinę teisinę pagalbą iš draudiko samdomų teisininkų.

582.2.

59Teismas neatkreipė dėmesio, kad visos PVM sąskaitos faktūros už notarei ir draudikui suteiktas teisines paslaugas APB Lexem buvo išrašytos būtent tik draudikui, o visi teismui pateikti mokėjimų pavedimai pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras už notarės ir draudiko teisinę gynybą buvo atlikti išimtinai draudiko. Notarė už teisines paslaugas APB Lexem nemokėjo, kadangi visas notarės atstovavimo ir teisinės pagalbos išlaidas dengė jos profesinės civilinės atsakomybės draudikas. Tai reiškia, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog draudiko faktiškai patirtos išlaidos už notarės ir jo paties interesų atstovavimą teisminiame procese turi būti dalinamos pusiau ir priteisiamos iš ieškovo notarei ir draudikui lygiomis dalimis. Šiuo atveju visos draudiko patirtos išlaidos už jo ir notarės interesų atstovavimą teisminiame procese turėjo būti priteistos tik draudiko naudai.

602.3.

61Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, jog notarė ir trečiasis asmuo buvo atstovaujamas to paties atstovo, todėl išlaidas teisinei pagalbai apmokėti skaičiuoti dvigubai nėra teisinio pagrindo, ir tuo pagrindu draudiko bendrai patirtą 4 488,75 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti sumą sumažino perpus ir pripažino pagrįstomis išlaidomis tik 2 244,35 Eur sumą.

622.4.

63Teismas visiškai netyrė draudiko bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų turinio, todėl padarė klaidingas išvadas dėl priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio.

642.5.

65Teismas nenustatė, o tam ir nebuvo pagrindo, kad draudiko patirtos ir prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius dydžius. Dėl to draudiko patirtų bylinėjimosi išlaidų nebuvo pagrindo mažinti.

662.6.

67Teismas neįvertino, kad šioje byloje draudiko patirtos bylinėjimosi išlaidos (už savo paties ir notarės interesų atstovavimą) didžiąja dalimi išaugo dėl to, kad atsakovas A. Š. piktybiškai nesilaikė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, nebendradarbiavo ir vilkino teismo procesą bei sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, dėl ko teismo posėdžiai ne kartą turėjo būti atidėti dėl atsakovo kaltės, atliekami papildomi procesiniai veiksmai arba faktiškai atvykus į bylos nagrinėjimą, teismo posėdis negalėjo būti tęsiamas dėl atsakovo veiksmų, keturis kartus rengti ir tikslinti prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

6816.

69Atsakovė Kauno miesto 4-ojo notarų biuro notarė V. J. ir trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti solidariai iš ieškovo R. A. ir atsakovo A. Š. apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

703.1.

71Ieškovo teisės ir teisėti interesai šioje byloje yra tinkamai apginti teismui iš dalies patenkinus ieškovo pareikštą ieškinį ir ieškovo naudai iš atsakovo A. Š. priteisus visą reikalautą neperduotų pinigų sumą (5 800 Eur), palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

723.2.

73Notarės patvirtinta sutartis yra teisėta ir galiojanti, ieškovas nepareiškė reikalavimų dėl sutarties ar jos dalies sąlygų pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis, jeigu manė/mano, kad jos pažeidžia/pažeidė jo teises ir teisėtus interesus, dėl ko jis patyrė žalos. Taigi teismas pagrįstai ieškovo reikalavimus notarės atžvilgiu atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus.

743.3.

75Notarė sutarties tekste išdėstydama ieškovo atstovo ir pirkėjo suderėtas sąlygas, kurias (išskyrus parduodamus daiktus ir jų mažiausią galimą kainą) ieškovas išduodamas įgaliojimą leido nustatyti atsakovui savo nuožiūra, neatliko jokių neteisėtų veiksmų, dėl kurių teismas būtų turėjęs taikyti notarės atžvilgiu deliktinę civilinę atsakomybę.

763.4.

77Nėra pagrindo nesutikti su teismo vertinimu dėl garso įrašo įrodomosios galios. Teismas pagrįstai vadovavosi notarės paaiškinimu, kad notarės paaiškinimai garso įraše buvo užfiksuoti jai dar nesant išsamiai susipažinus su susidariusia situacija, ji buvo susijaudinusi ir kt. Tuo labiau, tai negali būti vertinama kaip ieškinio pripažinimas. Be kita ko, garso įrašas teismo negalėjo būti vertinamas kaip priimtinas ir teisėtas įrodymas, kadangi jis neatitiko leistinumo reikalavimo, t. y. buvo padarytas neteisėtai, slapta, prieš tai neinformavus visų pokalbyje dalyvaujančių šalių.

783.5.

79Ieškovas neskundžia teismo padarytos išvados dėl žalos, reikalaujamos priteisti iš notarės, dydžio ir apeliaciniu skundu reikalauja iš notarės solidariai kartu su atsakovu priteisti visas ieškinyje nurodytas sumas.

803.6.

81Ieškovas neturėjo teisės reikalauti priteisti delspinigius ne tik iš atsakovo A. Š., bet ir iš notarės.

82IV.

83Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

84Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės

8517.

86Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis), kurios nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytos. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė (CPK 329 straipsnis).

8718.

88Byloje nustatyta, kad 2017 m. vasario 22 d. Kauno miesto 1-ojo notarų biuro notarė R. L. patvirtino įgaliojimą, kuriuo ieškovas R. A. įgaliojo atsakovą A. Š. parduoti/mainyti visą jam (ieškovui) nuosavybės teise priklausančią buto dalį Nr. 13, esančią ( - ), su jam priklausančia pastato–ūkinio pastato dalimi už ne mažesnę kaip 4 800 Eur sumą, pervedant pinigus/priemokas į jo vardu atidarytą sąskaitą, sutarties sąlygas leido nustatyti savo nuožiūra (e. b. t. 1, b. l. 5, 14, 16). Atsakovas A. Š. įgaliojimo pagrindu su pirkėju A. A. 2017 m. vasario 27 d. sudarė avansinio mokėjimo sutartį, kurioje pirkėjas įsipareigojo pirkti ieškovui nuosavybės teise priklausančią buto dalį už 5 800 Eur, pirkėjas, prieš pasirašydamas šią sutartį, sumokėjo 2 000 Eur avansinio įmokėjimo sumą ir įsipareigojo sumokėti likusią 3 800 Eur sumą iki 2017 m. liepos 30 d. (e. b. t. 1, b. l. 72). 2017 m. kovo 2 d. atsakovas A. Š. ieškovo R. A. vardu su pirkėju A. A. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, kurią patvirtino atsakovė Kauno miesto 4-ojo notarų biuro notarė V. J. (e. b. t. 1, b. l. 4, 6, 8-13). Šalys 2017 m. liepos 26 d. pasirašė priėmimo–perdavimo aktą, kuriuo patvirtino, kad pirkėjas už nupirktus daiktus yra pilnai atsiskaitęs ir jokių pretenzijų nebeturi (e. b. t. 1, b. l. 73-78). Ieškovas pagal šį sandorį jokių pinigų negavo.

8919.

90Ieškovas R. A. ieškinyje teismo prašė priteisti solidariai iš atsakovų A. Š. ir Kauno m. 4-ojo notarų biuro notarės V. J. už parduotą turtą – 61/200 dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 7/100 dalis ūkinio pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 5 800 Eur sumą, 424,56 Eur delspinigius, 290 Eur metines palūkanas.

9120.

92Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo A. Š. ieškovui R. A. 5 800 Eur sumą, 249,48 Eur palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. birželio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 137,22 Eur žyminį mokestį, 1 816,29 Eur išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, kitą ieškinio dalį atmetė, priteisė iš ieškovo R. A. atsakovei Kauno miesto 4-ojo biuro notarei V. J. ir trečiajam asmeniui „AIG Europe Limited“ po 1 122,18 Eur teisinės pagalbos išlaidas, priteisė iš atsakovo A. Š. 16,10 Eur pašto išlaidas. Teismas sprendė, kad ieškovą R. A. ir atsakovą A. Š. siejo pavedimo teisiniai santykiai ir atsakovas A. Š., nepervedęs gautų pardavus turtą pinigų į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą, neįvykdė įgaliojime nurodyto įsipareigojimo, todėl yra už tai atsakingas, ir šią sumą priteisė ieškovui iš A. Š.. Notarės V. J. atžvilgiu teismas ieškinio netenkino, nenustatęs civilinės atsakomybės sąlygų, kadangi sprendė, jog įgaliojime nurodyta sąlyga, kad lėšos būtų pervestos į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą, nekonkretizuojant, jog tokia sąlyga taikytina pirkėjui, o įgaliotam asmeniui įgaliojime leidžiant nustatyti sutarties sąlygas savo nuožiūra, nepatvirtina notarės V. J. neteisėtų veiksmų, patvirtinant pirkimo–pardavimo sandorį. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pirkimo–pardavimo sandorio sąlygos nebuvo ginčijamos, todėl notarės patvirtintas sandoris yra teisėtas. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl delspinigių, kadangi delspinigiai buvo nustatyti prikimo–pardavimo sutartyje ir ši susitarimo sąlyga gali būti taikoma tik sandorio šalims – ieškovui, kaip pardavėjui, ir pirkėjui, bet ne ieškovo atstovui A. Š., kuris nebuvo šio sandorio šalimi, o kitoks susitarimas dėl netesybų nebuvo sudarytas.

9321.

94Su teismo sprendimu nesutinka ieškovas R. A. (prie apeliacinio skundo prisideda ir atsakovas A. Š.), nurodydamas, kad teismo išvada, jog atsakovė notarė V. J. nėra solidarioji skolininkė, yra nepagrįsta. Ieškovo nuomone, įgaliojime buvo nurodytos ne tik teismo vertintos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, t. y. parduotinas turtas, jo kaina (ne mažesnė, kaip 4 800 Eur), bet ir sąlyga dėl lėšų pervedimo į ieškovo sąskaitą. Ieškovas nesutinka, kad įgaliojimo sąlygos galioja tik įgaliojimo šalims, kad pirkimo–pardavimo sandorio neginčijimas patvirtina notarės teisėtus veiksmus, nes sandoris teisėtas įgijėjo (pirkėjo) atžvilgiu, tačiau notarės veiksmais jam buvo padaryta žala, taip pat nesutinka su teismo išvadomis dėl delspinigių priteisimo.

9522.

96Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) apeliaciniame skunde nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, t. y. dėl nepagrįstai sumažinto jų dydžio, jų priteisimo lygiomis dalimis trečiajam asmeniui ir atsakovei notarei V. J., kadangi V. J. jų nepatyrė, o buvo atstovaujama trečiojo asmens atstovo pagal draudimo polisą, taip pat mano, kad išlaidas turėtų atlyginti ir atsakovas A. Š., kurio procesinis elgesys prisidėjo prie bylinėjimosi išlaidų padidėjimo. Dėl notarės neteisėtų veiksmų ir atsakomybės dėl ieškovui atsiradusios žalos

9723.

98Byloje nėra ginčo, kad už gautų pardavus ieškovui priklausantį turtą piniginių lėšų nepervedimą ieškovui atsakingas yra jo įgaliotinis – atsakovas A. Š., neįvykdęs įsipareigojimo atsiskaityti su atstovaujamuoju už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Tačiau, ieškovo nuomone, dėl jam atsiradusios žalos, negavus pinigų pagal pirkimo–pardavimo sandorį, yra atsakinga ir notarė V. J., patvirtinusi pirkimo–pardavimo sutartį, kurios sąlygos prieštarauja įgaliojime, išduotame atsakovui A. Š., parduoti jo turtą nurodytai sąlygai, kad pinigai turėjo būti pervesti į ieškovo vardu atidarytą konkrečią atsiskaitomąją sąskaitą. Taigi, ieškovas prašo priteisti žalos, patirtos dėl netinkamo pareigų atlikimo tvirtinant sandorius, atlyginimą ir iš notarės.

9924.

100Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Pagal Notariato įstatymo 16 straipsnį, notaras atsako Civilinio kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka už savo, savo atstovo ir notaro biuro darbuotojų kaltais veiksmais fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą.

10125.

102Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje bylose dėl notarų profesinės civilinės atsakomybės, išaiškinta, kad konkretaus notaro užduotis yra atliekamais notariniais veiksmais patikrinti tvirtinamo sandorio atitiktį įstatymams, nes notarui valstybė yra suteikusi svarbius įgaliojimus jam vykdant viešąją funkciją – apsaugoti teisėtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose, o tai suponuoja ir notaro griežtos profesinės atsakomybės ypatumus. Prieš tvirtindamas sandorius notaras privalo būti maksimaliai atidus, kad ne tik būtų išvengta neteisėtų sandorių sudarymo, bet ir būtų užtikrinta asmenų teisėtų interesų apsauga. Notarui atliekant savo profesines pareigas atsiranda juridiniai faktai, kurie keičia civilinius santykius. Taigi notaras yra ir civilinių santykių teisėtumo ir stabilumo garantas. Tokia socialinė-teisinė padėtis įpareigoja notarą būti ypač atidžiu ir rūpestingu aukštos kvalifikacijos teisininku. Profesinė veikla yra specifinė veikla, kuri reikalauja išsamių atitinkamos srities žinių bei įgūdžių. Profesinių veiksmų atlikimas ar profesinių paslaugų siūlymas sukuria pagrindą tikėti šių paslaugų atlikimo kokybe. Šių veiksmų ar paslaugų kokybė preziumuojama, nes tai atlieka ne paprastas asmuo, o profesionalas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

10326.

104Kiekvienu atveju, kai notaras peržengia įstatymo jam suteiktus įgaliojimus ar juos netinkamai vykdo, ir dėl to padaroma žala tretiesiems asmenims, tokios žalos atsiradimas pripažintinas neteisėtu (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Notaro civilinė atsakomybė už profesine veikla padarytus pažeidimus yra deliktinė. Atsakomybė galima tik tuo atveju, kai yra visos keturios jos sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 straipsniai).

10527.

106Neteisėti veiksmai yra viena iš bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų. Dėl notaro atsakomybės pažymėtina, kad notaro veiksmų teisėtumas vertinamas pagal tai, ar notaras nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių įstatymų, taip pat kitų teisės normų. Notarui, kaip ir kiekvienam asmeniui, nustatyta pareiga elgtis taip, kad nebūtų padaroma žala (CK 6.263 straipsnis). Dėl to, sprendžiant dėl tam tikrą notarinį veiksmą atlikusio notaro civilinės atsakomybės, būtina nustatyti, kokius kaltus veiksmus notaras atliko, taip pat turi būti įvertinta, ar šis asmuo toje konkrečioje situacijoje padarė viską, ko yra protinga iš jo reikalauti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 21 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-11/2004; 2006 m. birželio 30 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-295/2006).

10728.

108Sandorio tvirtinimo metu notaras turi nustatyti faktines sandorio aplinkybes, jas teisiškai įvertinti ir tinkamai teisiškai įforminti. Notaras negali apsiriboti tuo, kad būsimo sandorio šalys pageidauja sudaryti sandorį tam tikromis sąlygomis, jis privalo atlikti teisinį kvalifikavimą ir daryti teisinio pobūdžio išvadas, ar asmenų pageidaujamo sandorio nuostatos neprieštaraus įstatymams, nepažeis asmenų teisių ir teisėtų interesų. Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus notaro profesinei veiklai, tvirtinant sandorius, notaro kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, nustatinėtina pagal tai, ar įrodyta, kad notaras konkrečioje situacijoje elgėsi tokiu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-645/2002).

10929.

110Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovas neteigia, kad buvo patvirtintas neteisėtas, prieštaraujantis įstatymo reikalavimams sandoris. Ieškovas pirkimo–pardavimo sutarties ir jos sąlygų neginčija, tik tvirtina, kad jo interesai buvo pažeisti, notarei nebuvus maksimaliai atidžiai ir rūpestingai, kadangi notarė neatsižvelgė į įgaliojime numatytą pirkimo–pardavimo sąlygą, kad pagal sandorį gautos lėšos būtų pervestos į ieškovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Kaip nurodyta nutarties 25 punkte, tokia notarės atsakomybė, nustačius jos nepakankamai atidžius ir rūpestingus veiksmus, tvirtinant sandorį, yra galima, nes notaro pareiga yra ne tik užtikrinti, kad būtų išvengta neteisėtų sandorių sudarymo, bet ir būtų užtikrinta asmenų teisėtų interesų apsauga. Todėl šiuo atveju neturi tiesioginės reikšmės faktas, ar pirkimo–pardavimo sandoris nuginčytas, ir tiesiogiai nepatvirtina, ar notarė, tvirtindama šį sandorį, veikė pakankamai apdairiai ir rūpestingai.

11130.

112Vertinant notarės veiksmus, patvirtinant ieškovo atstovo ir pirkėjo sudarytą pirkimo–pardavimo sandorį, ieškovo interesų apsaugos požiūriu, svarbią reikšmę įgyja įgaliojimo, apibrėžusio įgaliotinio A. Š. veiksmų apimtį ir ribas, aiškinimas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog įgaliojime nurodyta sąlyga, kad lėšos būtų pervestos į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą, nekonkretizuojant, jog tokia sąlyga taikytina pirkėjui, o įgaliotam asmeniui įgaliojime leidžiant nustatyti sutarties sąlygas savo nuožiūra, nepatvirtina notarės V. J. neteisėtų veiksmų. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

11331.

114Aiškinant notarei pateikto įgaliojimo turinį, nėra jokio pagrindo daryti išvadą, jog įgaliojime buvo įgaliotojo (ieškovo) nustatyta būsimos pirkimo–pardavimo sutarties sąlyga, kad būtent pirkėjas, o ne įgaliotinis pervestų pinigus į ieškovo vardu atidarytą konkrečią sąskaitą. Įgaliojimas buvo patvirtintas notaro, jis nenuginčytas, todėl turi tokią teisinę galią, kaip yra suformuluotas. Notariato įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais. Įgaliojime pavedimas parduoti ieškovui priklausiusį turtą duotas būtent įgaliotiniui A. Š., jam nurodant, kad būtų parduota už ne mažesnę nei 4 800 Eur sumą, be to, sutarties sąlygas leidžiant nustatyti savo nuožiūra. Todėl nėra aišku, kokiu pagrindu įpareigojimas pervesti pinigus į ieškovo vardu atidarytą sąskaitą, laikytinas skirtu ne įgaliotiniui, o tretiesiems asmenims, t. y. pirkėjui (tuo pačiu ir notarei, tvirtinusiai sandorį), ypač kai tai tiesiogiai nenurodyta, o įstatyme įtvirtinta būtent įgaliotinio tiesioginė pareiga atsiskaityti atstovaujamajam (CK 2.150 straipsnis).

11532.

116Be to, įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (CK 2.137 straipsnio 1 dalis). Notariato įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje yra tik įtvirtinta, kad jeigu sandorį sudaro atstovas, patikrinami jo įgaliojimai, šią pareigą notarė atliko, o ieškovas ir neteigia, kad atsakovas A. Š. nebuvo jo įgaliotinis sudarant jo turto dalies pirkimo–pardavimo sandorį.

11733.

118Atstovavimo atveju atstovo santykiai susiklosto tiek su atstovaujamuoju, tiek su trečiaisiais asmenimis, su kuriais jis atstovaujamojo vardu sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus. Tam, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių, visos santykių šalys turėtų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Atstovaujamasis, siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turi rūpintis savo interesų apsauga.

11934.

120CK 2.150 straipsnyje nustatyta atstovo prievolė atsiskaityti atstovaujamajam. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad prievolė atsiskaityti apima dvi pareigas – pirma, pateikti ataskaitą už savo veiklą (informacinė pareiga), antra, atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą (turto perdavimo pareiga). Atstovaujamajam atsiskaitoma už tai, ką atstovas vykdydamas pavedimą gauna iš atstovaujamojo arba trečiųjų asmenų. Tai gali būti daiktai, pinigai ar kita. Atsiskaitymas atstovaujamajam yra prievolė ir turi būti vykdoma pagal prievolėms keliamus reikalavimus. Atstovo ir atstovaujamojo santykiuose dėl atsiskaitymo atstovaujamasis turi reikalavimo teisę ir yra kreditorius, o atstovui tenka pareiga, todėl jis yra skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2009).

12135.

122Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad būtent įgaliotinis – atsakovas A. Š. turi tiesioginę prievolę atsiskaityti su ieškovu ir jo prievolė kyla ne iš delikto, bet iš susitarimo su ieškovu, t. y. tai sutartinė pavedimo prievolė, o notarės atsakomybė galėtų kilti tik iš delikto, tačiau nagrinėjamu nenustatyti jos neteisėti ar aplaidūs veiksmai. Tai reiškia, kad įgaliotinio ir notarės, tvirtinusios sandorį, prievolės kyla skirtingais pagrindais: įgaliotinio – pavedimo sutarties pagrindu, o notarės – dėl delikto, todėl šių asmenų solidari atsakomybė iš esmės negalima, nes tokiu atveju nėra veiksmų bendrumo (CK 6.6 straipsnio 3 dalis. 6.279 straipsnio 1 dalis).

12336.

124Įvertinus nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo išvada, kad notarė V. J., tvirtindama sandorį, neatliko jokių neteisėtų ar aplaidžių veiksmų, yra pagrįsta.

12537.

126Nors ieškovo pateiktame garso įraše notarė yra pripažinusi padariusi klaidą, tačiau šis įrodymas nepaneigia teismo padarytos išvados dėl notarės atsakomybės negalimumo, be to, teismas pagrįstai nelaikė šio įrodymo ieškinio pripažinimu ir tinkamai jį įvertinęs pagrįstai juo nesirėmė.

12738.

128Pagal kasacinio teismo praktiką įrodinėjimo priemonės leistinumas suprantamas kaip informacijos, sudarančios įrodymų turinį, gavimas nepažeidžiant įstatymų nustatytos tvarkos. Vertinant garso įrašo, kaip įrodinėjimo priemonės, leistinumą, visų pirma turi būti vertinama, ar šis įrodymas buvo gautas, nepažeidžiant subjektų, užfiksuotų įraše, teisių ir interesų, jų teisės į privatų gyvenimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2004); atsižvelgiama į įrašo padarymo aplinkybes, fiksavimo būdą, priemones ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2005). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad, jeigu civilinės bylos šalis ginčija kitos šalies pateiktų nuotraukų, garso ar vaizdo įrašų leistinumą, teismas turi tirti ginčijamų įrašų padarymo aplinkybes ir vertinti, ar šios įrodinėjimo priemonės konkrečioje byloje gali būti pripažintos leistinomis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2013). Kadangi ieškovo pateikti garso įrašai padaryti ne įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į notarės paaiškinimus, kad ji klaidą pripažino dėl susijaudinimo ir neįsigilinusi į situaciją, be to, jos veiksmų neteisėtumą ir kaltę lemia ne klaidos pripažinimas, o nustatytos tam tikros faktinės aplinkybės, todėl šį įrodymą nėra pagrindo pripažinti tinkamu ir leistinu įrodymu.

129Dėl delspinigių

13039.

131Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovų (įgaliotinio ir notarės) nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartimi nustatyto dydžio delspinigius už vėlavimą atsiskaityti su ieškovu. Su tokia teismo išvada ieškovas nesutinka ir nurodo, kad jo teisė gauti delspinigius dėl sutarties sąlygų pažeidimo negali išnykti, nes prievolę perduoti jam pinigines lėšas turi įvykdyti atsakovai.

13240.

133Pirkimo–pardavimo sutarties 4.4. punkte šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu pirkėjas neatsiskaitys su pardavėju iki 2017 m. liepos 1 d., pirkėjas už kiekvieną uždelstą dieną privalės mokėti pardavėjui 0,04 % delspinigių nuo nesumokėtos daiktų kainos. Ieškovas būtent šios sutarties sąlygos pagrindu prašė priteisti delspinigius iš atsakovų, padariusių jam žalą, A. Š. neperdavus jam gautų pagal sandorį pinigų.

13441.

135Tačiau netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Nors ieškovas, būdamas pirkimo–pardavimo sutarties šalimi (pardavėju), remiasi sutartyje nustatyta sąlyga dėl delspinigių, tačiau nepagrįstai pirkėjo įsipareigojimą mokėti delspinigius už uždelstą atsiskaityti laiką perkelia atsakovams, kurie nebuvo šios sutarties šalimi. Tik sutarties šalys gali susitarti dėl sutarties sąlygų (CK 6.154 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 1, 4 dalys), o sutarties galia tretiesiems asmenims nustatyta CK 6.190 straipsnyje, t. y. iš esmės kai šalis miršta ar yra likviduojama.

13642.

137Atsakovas A. Š. nebuvo sutarties šalimi, jis buvo ieškovo atstovas, todėl pirkimo–pardavimo sutartis jam, kaip ieškovo atstovui, nesukūrė, nepakeitė ir nepanaikino jokių civilinių teisių ir pareigų, atvirkščiai, jas įgijo ne atstovas, o atstovaujamasis, t. y. ieškovas, kaip turto pardavėjas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Notarė taip pat nėra pirkimo–pardavimo sutarties šalis, ji tik patvirtino sandorį notarine tvarka. Jokio susitarimo tarp ieškovo, atsakovo A. Š. ir notarės V. J. dėl delspinigių mokėjimo už padarytos žalos atlyginimą nėra sudaryta.

13843.

139Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino reikalavimo dėl delspinigių priteisimo.

140Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

14144.

142Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog draudiko faktiškai patirtos išlaidos už notarės ir jo paties interesų atstovavimą teisminiame procese turi būti dalinamos pusiau ir priteisiamos iš ieškovo notarei ir draudikui lygiomis dalimis. Šiuo atveju notarė naudojosi draudimo polise numatyta teise gauti neatlygintinę teisinę pagalbą iš draudiko samdomų teisininkų, o visi mokėjimų pavedimai pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras už notarės ir draudiko teisinę gynybą buvo atlikti išimtinai draudiko, todėl visos draudiko patirtos išlaidos už jo ir notarės interesų atstovavimą teisminiame procese turėjo būti priteistos tik draudiko naudai.

14345.

144Iš byloje esančių duomenų matyti, kad trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) yra apdraudęs atsakovės notarės V. J. civilinę atsakomybę notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (tame tarpe ir teisminių išlaidų draudimu). Šiuo atveju nagrinėjamoje byloje notarei V. J. buvo suteikta teisė neatlygintinai naudotis draudiko interesams Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamose civilinėse bylose atstovaujančios Advokatų profesinės bendrijos Lexem teikiama teisine pagalba. Tiek atsakovės notarės V. J., tiek trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) interesus šioje civilinėje byloje atstovavo advokatė L. A. – K.. Byloje esančios Advokatų profesinės bendrijos Lexem PVM sąskaitos faktūros už suteiktas teisines paslaugas buvo išrašytos trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch), o mokėjimo pavedimai patvirtina, kad šias sąskaitas apmokėjo trečiasis asmuo (ne atsakovė notarė V. J.). Taigi bylinėjimosi išlaidas tiek už atsakovės notarės V. J., tiek trečiojo asmens AIG Europe Limited (Finland Branch) interesų atstovavimą šioje civilinėje byloje patyrė tik trečiasis asmuo – AIG Europe Limited (Finland Branch), todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nepagrįstai šias išlaidas iš ieškovo R. A. priteisė atsakovei notarei V. J. ir trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) lygiomis dalimis, visos bylinėjimosi išlaidos priteistinos tik trečiojo asmens naudai.

14546.

146Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovė notarė V. J. ir trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) buvo atstovaujami to paties atstovo, todėl išlaidas teisinei pagalbai apmokėti skaičiuoti dvigubai nėra teisinio pagrindo, ir tuo pagrindu draudiko bendrai turėtų 4 488,75 Eur dydžio išlaidų teisinei pagalbai apmokėti sumą sumažino ir pripažino pagrįstomis išlaidomis 2 244,35 Eur sumą. Trečiasis asmuo nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu ir apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas visiškai netyrė draudiko bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų turinio, todėl padarė klaidingas išvadas dėl priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio.

14747.

148Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors advokatė L. A. – K. nagrinėjamoje civilinėje byloje atstovavo tiek atsakovę notarę V. J., tiek trečiąjį asmenį AIG Europe Limited (Finland Branch), kurių interesai byloje iš esmės sutampa, tačiau, įvertinus atsakovei ir trečiajam asmeniui suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bylinėjimosi išlaidos buvo skaičiuojamos dvigubai.

14948.

150Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bylinėjimosi išlaidas, atstovaujant atsakovę ir trečiąjį asmenį, sudaro atsiliepimų parengimas (840 ir 262,50 Eur), tripliko parengimas (315 Eur), pasirengimas ir atstovavimas 2018 m. gruodžio 5 d., 2019 m. sausio 15 d., 2019 m. vasario 19 d. ir 2019 m. balandžio 30 d. teismo posėdžiuose (2 100 Eur), prašymo dėl baudos skyrimo parengimas (210 Eur), kitos bylinėjimosi išlaidos (751,25 Eur). Atkreiptinas dėmesys, kad byloje pateikti du atsiliepimai, atstovaujant atsakovę ir trečiąjį asmenį, nėra tapatūs, jie skiriasi savo turiniu ir priedais, reiškiamų atsikirtimų pagrindu; triplikas pateiktas tik vienas (atstovaujant atsakovę); prašymas dėl baudos paskyrimo taip pat vienas (bendras) (atstovaujant tiek atsakovę, tiek trečiąjį asmenį); bylinėjimosi išlaidos už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose taip pat skaičiuojamos bendrai, atstovaujant tiek atsakovę, tiek trečiąjį asmenį.

15149.

152Minėtos bylinėjimosi išlaidos ne tik neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2, 8.3, 8.16, 8.19 punktuose nustatytų maksimalių užmokesčių dydžio, bet yra žymiai mažesnės (pvz., už atsiliepimą į ieškinį galima priteisti maksimali bylinėjimosi išlaidų suma – 2 316,75 Eur (2,5 x 926,70 Eur), už tripliką 1 390,05 Eur (1,5 x 926,70 Eur), už vieną atstovavimo teisme ar pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą – 97,03 Eur, už prašymą dėl baudos skyrimo – 388,12 Eur (0,4 x 970,30 Eur)). Be to, vertinant prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį, atsižvelgtina ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, į būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokatės L. A. – K. darbo vieta, advokatės darbo laiko sąnaudas. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas vertino kaip paskaičiuotas dvigubai ir priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį sumažino per pusę, t. y. iki 2 244,35 Eur sumos.

15350.

154Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad atsakovas A. Š. savo veiksmais reikšmingai prisidėjo prie šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl yra pagrįsta visas trečiojo asmens patirtas išlaidas priteisti lygiomis dalimis iš ieškovo ir atsakovo A. Š..

15551.

156Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. Taigi atsižvelgiant į tai, kad nepagrįstą reikalavimą atsakovės notarės V. J. atžvilgiu pareiškė ieškovas R. A., ieškinys šios atsakovės atžvilgiu buvo atmestas visiškai, taigi ieškovas ir laikytinas pralaimėjusiąja šalimi atsakovės atžvilgiu (šalimi, kurios nenaudai priimtas sprendimas), kuri ir privalo atlyginti trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo A. Š. procesinis elgesys šiuo atveju neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui atlyginimo, kadangi šias išlaidas privalo atlyginti ieškovas, nepagrįstai pareiškęs ieškinį atsakovei notarei V. J.. Atsakovo A. Š. procesinis elgesys galėtų turėti reikšmės vertinant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp ieškovo ir atsakovo A. Š. klausimą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad trečiasis asmuo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nereiškė reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis tiek iš ieškovo, tiek iš atsakovo A. Š..

15752.

158Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal byloje esančius mokėjimo nurodymus ir išrašytas PVM sąskaitas faktūras trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 4 478,75 Eur, o ne 4 488,75 Eur sumą, kaip nurodo trečiasis asmuo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas ir trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) iš ieškovo R. A. priteistinos 4 478,75 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

159Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

16053.

161Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16254.

163Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) už apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ją atstovavusiai advokatei sumokėjo 1 181,25 Eur, taip pat sumokėjo 75 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

16455.

165Trečiajam asmeniui apeliaciniu skundu skundžiant tik teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir neskundžiant teismo sprendimo dėl materialinių teisinių reikalavimų išsprendimo, žyminis mokestis nemokamas, nes CPK 80 straipsnio 1 dalyje numatytas tik materialinių reikalavimų apmokestinimas žyminiu mokesčiu. Atsižvelgiant į tai, trečiojo asmens sumokėtas 75 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą grąžinamas (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16656.

167Trečiojo asmens prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.9 ir 8.11 punktuose nustatytų maksimalių užmokesčio už apeliacinį skundą ir atsiliepimą į apeliacinį skundą dydžių (2,5 x 1 262,70 Eur) (1,3 x 1 262,70 Eur), o jo turėtas išlaidas patvirtina į bylą pateikti įrodymai – sąskaita už teisines paslaugas, mokėjimo nurodymas. Todėl trečiojo asmens apeliacinį skundą tenkinus, trečiajam asmeniui iš ieškovo R. A. ir atsakovo A. Š. (prisidėjusio prie ieškovo apeliacinio skundo) priteistina po 590,63 Eur išlaidoms advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

16857.

169Valstybės turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur sumos, todėl iš byloje dalyvaujančių asmenų nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

170Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

171Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimą pakeisti.

172Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovo R. A. atsakovei Kauno miesto 4-ojo biuro notarei V. J. priteistos 1 122,18 Eur teisinės pagalbos išlaidos.

173Pakeisti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo R. A. (asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) (juridinio asmens kodas FI24885827) priteistos 1 122,18 Eur teisinės pagalbos išlaidos, jas padidinant iki 4 478,75 Eur.

174Kitą Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

175Priteisti iš ieškovo R. A. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo A. Š. (asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) (juridinio asmens kodas FI24885827) po 590,63 Eur teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

176Grąžinti trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) (juridinio asmens kodas FI24885827) 75 Eur dydžio žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą.

177Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas R. A. ieškinyje teismo prašė priteisti solidariai iš atsakovų... 8. 2.... 9. Atsakovas A. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio suma... 10. 3.... 11. Atsakovė notarė V. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad notarinio veiksmo... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) atsiliepime į ieškinį... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismas 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį tenkino... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad 2017 m. vasario 22 d. Kauno miesto 1-asis notarų biuras... 20. 7.... 21. Teismas sprendė, kad ieškovą ir atsakovą siejo pavedimo teisiniai... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad 2017 m. kovo 2 d. pirkimo–pardavimo sutarties nuostatos... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos yra... 26. 10.... 27. Teismas pažymėjo, kad 2017 m. vasario 27 d. avansinio įmokėjimo sutartyje,... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad reikalavimų dėl sutarties sąlygų pakeitimo nebuvo... 30. 12.... 31. Teismas konstatavo, kad notarė, formindama pirkimo–pardavimo sandorį,... 32. 13.... 33. Teismas nustatė, kad atsakovė notarė V. J. ir trečiasis asmuo iš viso... 34. III.... 35. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 36. 14.... 37. Apeliaciniu skundu ieškovas R. A. ir atsakovas A. Š. prisidėjimu prie... 38. 1.1.... 39. Teismo išvada, kad nekilnojamojo turto sandorį tvirtinusi atsakovė notarė... 40. 1.2.... 41. Teismas nepagrįstai nustatė, kad tik esminės pirkimo–pardavimo sutarties... 42. 1.3.... 43. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad įgaliojimo sąlygos yra privalomos... 44. 1.4.... 45. Teismas nepagrįstai nustatė, kad palikimas sandorio galioti (nenuginčijimas)... 46. 1.5.... 47. Nesutiktina su teismo nuomone, kad pateiktas garso įrašas, kuriame notarė... 48. 1.6.... 49. Atsakovė notarė neužtikrino teisėtos ieškovo interesų apsaugos,... 50. 1.7.... 51. Nesutiktina su teismo nuomone, kad ieškovui nėra pagrindo reikalauti... 52. 1.8.... 53. Byloje visiškai įrodytas solidariems atsakovams taikytinas objektyvusis... 54. 15.... 55. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) prašo... 56. 2.1.... 57. Teismas neteisingai konstatavo, kad notarė ir trečiasis asmuo (kartu) iš... 58. 2.2.... 59. Teismas neatkreipė dėmesio, kad visos PVM sąskaitos faktūros už notarei ir... 60. 2.3.... 61. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, jog notarė ir... 62. 2.4.... 63. Teismas visiškai netyrė draudiko bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių... 64. 2.5.... 65. Teismas nenustatė, o tam ir nebuvo pagrindo, kad draudiko patirtos ir... 66. 2.6.... 67. Teismas neįvertino, kad šioje byloje draudiko patirtos bylinėjimosi... 68. 16.... 69. Atsakovė Kauno miesto 4-ojo notarų biuro notarė V. J. ir trečiasis asmuo... 70. 3.1.... 71. Ieškovo teisės ir teisėti interesai šioje byloje yra tinkamai apginti... 72. 3.2.... 73. Notarės patvirtinta sutartis yra teisėta ir galiojanti, ieškovas... 74. 3.3.... 75. Notarė sutarties tekste išdėstydama ieškovo atstovo ir pirkėjo suderėtas... 76. 3.4.... 77. Nėra pagrindo nesutikti su teismo vertinimu dėl garso įrašo įrodomosios... 78. 3.5.... 79. Ieškovas neskundžia teismo padarytos išvados dėl žalos, reikalaujamos... 80. 3.6.... 81. Ieškovas neturėjo teisės reikalauti priteisti delspinigius ne tik iš... 82. IV.... 83. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 84. Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės ... 85. 17.... 86. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 87. 18.... 88. Byloje nustatyta, kad 2017 m. vasario 22 d. Kauno miesto 1-ojo notarų biuro... 89. 19.... 90. Ieškovas R. A. ieškinyje teismo prašė priteisti solidariai iš atsakovų A.... 91. 20.... 92. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš... 93. 21.... 94. Su teismo sprendimu nesutinka ieškovas R. A. (prie apeliacinio skundo... 95. 22.... 96. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) apeliaciniame skunde... 97. 23.... 98. Byloje nėra ginčo, kad už gautų pardavus ieškovui priklausantį turtą... 99. 24.... 100. Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad notaras yra valstybės... 101. 25.... 102. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje bylose dėl notarų profesinės... 103. 26.... 104. Kiekvienu atveju, kai notaras peržengia įstatymo jam suteiktus įgaliojimus... 105. 27.... 106. Neteisėti veiksmai yra viena iš bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų.... 107. 28.... 108. Sandorio tvirtinimo metu notaras turi nustatyti faktines sandorio aplinkybes,... 109. 29.... 110. Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovas neteigia, kad buvo patvirtintas... 111. 30.... 112. Vertinant notarės veiksmus, patvirtinant ieškovo atstovo ir pirkėjo... 113. 31.... 114. Aiškinant notarei pateikto įgaliojimo turinį, nėra jokio pagrindo daryti... 115. 32.... 116. Be to, įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)... 117. 33.... 118. Atstovavimo atveju atstovo santykiai susiklosto tiek su atstovaujamuoju, tiek... 119. 34.... 120. CK 2.150 straipsnyje nustatyta atstovo prievolė atsiskaityti atstovaujamajam.... 121. 35.... 122. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad būtent įgaliotinis – atsakovas... 123. 36.... 124. Įvertinus nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 125. 37.... 126. Nors ieškovo pateiktame garso įraše notarė yra pripažinusi padariusi... 127. 38.... 128. Pagal kasacinio teismo praktiką įrodinėjimo priemonės leistinumas... 129. Dėl delspinigių... 130. 39.... 131. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti iš... 132. 40.... 133. Pirkimo–pardavimo sutarties 4.4. punkte šalys susitarė, kad tuo atveju,... 134. 41.... 135. Tačiau netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų... 136. 42.... 137. Atsakovas A. Š. nebuvo sutarties šalimi, jis buvo ieškovo atstovas, todėl... 138. 43.... 139. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino... 140. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 141. 44.... 142. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) apeliaciniame skunde... 143. 45.... 144. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad trečiasis asmuo AIG Europe Limited... 145. 46.... 146. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, kad... 147. 47.... 148. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors advokatė L. A. – K.... 149. 48.... 150. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bylinėjimosi išlaidas, atstovaujant... 151. 49.... 152. Minėtos bylinėjimosi išlaidos ne tik neviršija Lietuvos Respublikos... 153. 50.... 154. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited (Finland Branch) apeliaciniame skunde taip... 155. 51.... 156. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 93 straipsnio 1 dalyje ir 98... 157. 52.... 158. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal byloje... 159. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 160. 53.... 161. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 162. 54.... 163. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo AIG... 164. 55.... 165. Trečiajam asmeniui apeliaciniu skundu skundžiant tik teismo sprendimo dalį... 166. 56.... 167. Trečiojo asmens prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų už teisines... 168. 57.... 169. Valstybės turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 170. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 171. Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimą pakeisti.... 172. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo dalį,... 173. Pakeisti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo R. A. (asmens kodas ( - )... 174. Kitą Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo dalį palikti... 175. Priteisti iš ieškovo R. A. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo A. Š. (asmens... 176. Grąžinti trečiajam asmeniui AIG Europe Limited (Finland Branch) (juridinio... 177. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....