Byla eB2-1025-565/2019
Dėl BUAB ,,T.A. Statyba“ pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „T.A. Statyba“ bankroto administratorės UAB ,,Vermosa“ įgalioto asmens prašymą priimti sprendimą dėl BUAB ,,T.A. Statyba“ pabaigos,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi iškelta UAB ,,T.A. Statyba“ bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB ,,Vermosa“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 11 d.

42.

5Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtinti BUAB ,,T.A. Statyba“ kreditorių finansiniai reikalavimai (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi ištaisyti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarties rezoliucinėje dalyje padaryti rašymo apsirikimai), kurie patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartimi. Bendra teismo patvirtintų BUAB ,,T. A. Statyba“ kreditorių finansinių reikalavimų suma 128 579,80 Eur.

63.

7Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

84.

9Teisme gautas bankroto administratorės UAB ,,Vermosa“ įgalioto asmens prašymas dėl BUAB ,,T.A. Statyba“ veiklos pripažinimo pasibaigusia. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo nurodė, jog bankroto procedūros yra baigtos, įmonė turto nebeturi, bankroto proceso metu nebuvo atsiskaitoma su kreditoriais, gautos lėšos panaudos administravimo išlaidoms padengti. Lietuvos Respublikos teismuose vykstančių ginčų, kuriuose dalyvautų BUAB ,,T.A. Statyba“ nėra. Nurodė, jog Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3-iojo policijos komisariato 2 – asis veiklos poskyris nuo 2018 m. gruodžio 12 d. atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-58710-18 pagal BUAB ,,T.A. Statyba“ bankroto administratorės pareiškimą dėl buvusio BUAB ,,T.A. Statyba“ ( - ) T. A. galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, tačiau nurodyto ikiteisminio tyrimo baigtis tiesioginės įtakos įmonės bankroto procedūrai neturės, nes bankroto administratorės įgaliotas asmuo išanalizavo įmonės dokumentus bei sandorius.

10Prašymas tenkinamas.

115.

12Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).

136.

14BUAB ,,T.A. Statyba“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui 2019 m. gegužės 7 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažymą, kurioje nurodyta, kad BUAB ,,T.A. Statyba“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų įmonė neturi.

157.

16Iš bankroto administratorės įgalioto asmens pateikto 2019 m. balandžio 30 d. BUAB ,,T.A. Statyba“ finansinių dokumentų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) matyti, jog įmonė turto neturi, veiklos nevykdė). Iš bankroto administratorės įgalioto asmens pateikto 2019 m. balandžio 30 d. BUAB ,,T.A. Statyba“ likvidavimo akto matyti, jog bankroto proceso metu gautos pajamos buvo panaudotos tik administratoriaus atlyginimui bei būtinosioms administravimo išlaidoms padengti, liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 128 579,80 Eur sumai. Viešųjų registrų duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) patvirtina, kad BUAB ,,T. A. Statyba“ neturi jokio registruotino turto. Teismas nenustatė, jog BUAB ,,T.A. Statyba“ turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl vertintina, jog nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriais.

178.

18Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose bendrovė būtų pareiškusi reikalavimus arba reikalavimai būtų pareikšti bendrovei. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama viena civilinė byla Nr. B2-1069-866/2019 dėl bankroto bylos UAB ,,Internetinė Prekyba Fresh Market“ iškėlimo, kurioje BUAB ,,T. A. Statyba“ dalyvauja trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų statusu, minėtoje byloje 2016 m. kovo 2 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB ,,T. A. Statyba“ 26 089,97 Eur finansinis reikalavimas, tačiau duomenų, kad šis reikalavimas galėtų būtų realiai patenkintas byloje nėra, be to, 2019 birželio 13 d. nurodytoje byloje yra paskirtas posėdis dėl BUAB ,,Internetinė Prekyba Fresh Market“ veiklos pabaigos, todėl vertintina, jog ši byla BUAB ,,T.A. Statyba“ teisėms ir pareigoms įtakos neturės. Prieštaravimų dėl BUAB ,,T.A. Statyba“ pabaigos teisme negauta.

199.

20Įvertinus pateiktus duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ĮBĮ nustatytos įmonės bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo stadijos yra atliktos, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB ,,T. A. Statyba“ veiklos pabaigos.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

22BUAB ,,T.A. Statyba“ bankroto administratorės prašymą tenkinti.

23Pripažinti pasibaigusia BUAB ,,T.A. Statyba (juridinio asmens kodas 302580544; Aukštaičių g. 6-105, Vilnius) ir išregistruoti likviduotą dėl bankroto iš juridinių asmenų registro.

24Pavesti BUAB ,,T.A. Statyba“ bankroto administratorei UAB ,,Vermosa“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje: per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

25Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai