Byla N2-406-548/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, sekretoriaujant Sandrai Striogaitei, dalyvaujant ieškovei R. N. ir jos atstovėms advokatei Karinai Račkauskienei ir advokato padėjėjai G. B., Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Neringai Kupčiūnienei, nedalyvaujant atsakovui A. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. N. ieškinį atsakovui A. L., institucija, teikianti išvadą byloje – Kaišiadorių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

3Teismas n u s t a t ė:

4Ieškovė R. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. L., gyv. ( - ), institucija, teikianti išvadą byloje – Kaišiadorių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, prašydama: 1) nustatyti G. L., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su ja, ieškove; 2) nustatyti tokią atsakovo A. L., gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( - ), bendravimo su dukra G. L. tvarką: atsakovas turi teisę bendrauti su dukra vieną savaitgalį į tris mėnesius jos (ieškovės) gyvenamojoje vietoje, dalyvaujant jai (ieškovei); 3) priteisti iš atsakovo A. L., gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai G. L., gim. ( - ), a.k. ( - ) po 3500 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki jos pilnametystės; 4) priteisti iš atsakovo A. L., gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( - ), nepilnametei dukrai G. L., gim. ( - ), a.k. ( - ) 7000 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą; 5) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-8).

5Teismo posėdžio metu ieškovė R. N. paaiškino, jog ji tikslina ieškinį: mažina prašomo priteisti išlaikymo sumą nepilnametei dukrai iš atsakovo iki 400 Lt, atsisako reikalavimo priteisti išlaikymo įsiskolinimą ir tikslina bendravimo tvarką: atsakovas turi teisę bendrauti su dukra vieną savaitgalį per mėnesį (šeštadienį ir sekmadienį nuo 10:00 iki 13:00 val. ir nuo 16:00 iki 20:00 val.) jos (ieškovės) gyvenamojoje vietoje, dalyvaujant jai (ieškovei) ir dar vienam suaugusiajam (R. N. mamai L. N. arba jos broliui J. N.). Ieškovė nurodė, jog mergaitės tėvas žino apie posėdį, jis buvo informuotas apie posėdį ir jis pareiškė, kad nedalyvaus teismo posėdyje. Taip pat jis pareiškė, kad neteiks dukrai jokio išlaikymo, pareiškė, kad dukrai yra geriau gyventi ( - ), bet sutiko, kad jos gyvenamoji vieta būtų su ja. Atsakovas ateina aplankyti mergaitę, pabūna tik 2-3 valandas. Praleidžia mažai laiko su ja, mergaitė labiau prisirišusi prie jos. Mergaitė yra labai jautri. Tas jautrumas labiau iškilęs dėl stresinių situacijų. Atsakovas A. L. norėjo pavogti pasą, nes norėjo išsivežti mergaitę iš Lietuvos. Atsakovui niekada nerūpėjo, kad mergaitė yra labai jautri. Atsakovas taip pat yra vartojęs fizinį smurtą prieš ją, t.y. ieškovę. Dėl to jų dukra ir patirdavo stresą kiekvieną dieną. Atsakovas paskutinį kartą Lietuvoje buvo lapkričio 23-25 d. Tada jis jai pradėjo grasinti, jei ji nesutiks su juo skristi į Italiją, mergaitė vis tiek privalės lankytis ( - ), nes ten gyvena jos seneliai, pradėjo grasinti. Nuo gimimo ji su mergaite gyvena ( - ), kartu su seneliais. Išgyvena iš gaunamos nuomos, kiekvieną mėnesį už 650 Lt. Dar ir jos tėvai padeda. Atsakovas dabar visiškai neteikia išlaikymo nuo 2011 m. gruodžio 28 d.

6Ieškovės atstovė advokato padėjėja G. B. ieškovės patikslintus reikalavimus visiškai palaikė.

7Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Neringa Kupčiūnienė paaiškino, jog vaiko teisių apsaugos skyrius sutinka dėl ieškovės patikslintų reikalavimų. Duomenų apie netinkamą dukros priežiūrą vaiko teisių apsaugos skyrius neturi.

8Atsakovas A. L. į teismo posėdį neatvyko. Apie šio teismo posėdžio laiką ir vietą jam tinkamai pranešta (b.l. 9-15, 21, 24-25, 27-28, 31-33, 47, 49, 52, 54, 56, 70, 80-84, 90, 93-96, 103,107). Atsakovas A. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė (b.l. 108-115). Atsakovui buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį teismui ir jei nebus nurodytas įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikoje, kuriam ateityje bus įteikiami procesiniai dokumentai, visi procesiniai dokumentai, susiję su byla ir skirti atsakovui, liks byloje ir bus laikomi įteiktais.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Liudytoja L. N. paaiškino, kad dukros draugą pažįsta jau 3 m. Puikiai žino, kaip jis elgiasi įvairiose situacijose. Atsakovas yra labai ūmaus būdo, agresyvus, piktas. Klinikose atsakovas elgėsi žiauriai: trankėsi, tampė Rūtą už plaukų. Jos dukra gyvena su jais. Dukra niekada negali likti viena su jos anūke ir su atsakovu. Neįmanoma palikti jokiu būdu vienos mergaitės su juo. Jos dukra gyvena iš nuomos.

11Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovės R. N. ir atsakovo A. L. dukra G. L. (a.k. ( - ) gim. ( - ), yra nepilnametė, Lietuvos Respublikos pilietė, turėjo įvairių susirgimų (b.l. 20, 22-23, 29-30, 34-36, 48, 121-126).

12Iš VĮ Registrų centras pažymos (b.l. 37-41) matyti, kad ieškovės R. N. vardu nuosavybės teisės neįregistruotos į Lietuvos Respublikoje esančius nekilnojamuosius daiktus. Ieškovė yra sudariusi nuomos sutartį, kuria yra išnuomojusi patalpas už 650,00 Lt kas mėnesį (b.l. 42-44). Ieškovė R. N. 2007 m. įgijo chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį (b.l. 50). Seniūnija jokių nusiskundimų apie ieškovę nėra gavusi (b.l. 51). Iš ieškovės pateiktų susirašinėjimų su atsakovu matyti, jog atsakovas apie teisminį procesą Lietuvoje dėl nepilnamečiui vaikui priteisimo ir nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, yra informuotas ir žino.

13Ieškovė 2011 m. kreipėsi į Kaišiadorių raj. PK dėl atsakovo grasinimų jai (b.l. 26, 55, 60). Atsakovas taip pat yra kreipęsis į Kaišiadorių raj. PK, pranešdamas, jog ieškovė neleidžia matytis su jų dukra (b.l. 53).

14Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti nepilnametės dukros G. L. (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su ja. Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (b.l. 99-102) bei atstovės Neringos Kupčiūnienės paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad nepilnametei dukrai pas ieškovę sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, dukra yra rūpinamasi. Atsižvelgiant į tai ir į ieškovės, jos atstovės advokato padėjėjos nuomonę, nepilnametės G. L. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su jos motina R. N. (Lietuvos Respublikos CK 3.174 str.).

15Civilinėje byloje nustatyta, kad ieškovė R. N. augina dukrą G. L., rūpinasi jos išlaikymu, todėl ieškovės pasirinkta išlaikymo forma periodinėmis išmokomis yra teisinga ir atitinka vaiko interesus.

16Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus turi būti aiškinama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 3.156 str. 1 d. įtvirtintą tėvų valdžios lygybės principą, kuris reiškia, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvų valdžios lygybės principas nereiškia, kad tėvas ir motina turi visiškai vienodas teises ir pareigas savo vaikų atžvilgiu, konkrečios tėvų teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu priklauso nuo konkrečių bylos faktinių aplinkybių, pavyzdžiui, nuo to, su kuriuo iš tėvų nustatyta nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, kokia yra kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis ir pan. Šis principas įtvirtintas ir nepilnamečių vaikų išlaikymą reglamentuojančiuose teisės normose – pagal Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tačiau tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti, nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų Lietuvos Respublikos CK 3.3 str. 1 d. – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

17Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, spręsdamas dėl priteistino išlaikymo dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad išlaikymas būtų pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Nustatant proporcingumą tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties, teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad vaiko išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį. Tačiau, siekiant, jog vaikas suaugęs taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus.

18Sunki tėvų padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžiui, tačiau visais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus byla Nr. 3K-3-259/2004). Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes, pripažįstant juos pagrįstais, būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas – tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002). Išlaikymas skirtas vaiko poreikiams patenkinti yra reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę ar norą vaikų poreikius patenkinti, taigi svarbus ir vaiko išlaikymo stabilumo išsaugojimas.

19Įstatyminė pareiga tėvams išlaikyti vaiką suponuoja pareigą teikti įrodymus apie jų realią turtinę padėtį. Šios kategorijos bylose turtinės padėties įrodinėjimo pareigą turi abu tėvai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.). Atsakovas yra darbingo amžiaus, sveikas, priešingų įrodymų jis byloje nepateikė, todėl teismas daro išvadą, kad jis pajėgus teikti dukrai išlaikymą.

20Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, įvertinęs ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus bei ieškovės, jos atstovės advokato padėjėjos ir institucijos, teikiančios išvadą, Kaišiadorių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės paaiškinimus, taip pat įvertinęs ieškovės turtinę padėtį – pajamas ir turimą turtą, ekonominę situaciją ir pragyvenimo lygį šalių gyvenamose valstybėse, tai, kad ieškovės ir atsakovo dukra gyvena su ieškove, t.y. jų dukrai gyvenamąjį būstą užtikrina ieškovė, tai, jog ieškovės ir atsakovo dukra gyvena Lietuvos Respublikoje ir dėl šių priežasčių, norint užtikrinti tinkamas sąlygas jo vystymuisi ir poreikių patenkinimui, ieškovė perka prekes ir paslaugas dukrai tokiomis kainomis, kokios yra Lietuvos Respublikoje, t.y. dukros gyvenamojoje vietoje, teismas daro išvadą, kad ieškovės prašomas priteisti išlaikymo dydis nėra per didelis.

21Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinas išlaikymas jo nepilnametei dukrai G. L., gim. ( - ), a.k. ( - ) po 400 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki jos pilnametystės, pradedant mokėti nuo ieškinio padavimo į teismą dienos (2012-03-09) (Lietuvos Respublikos CK 3.194 str., 3.196 str., 3.199 str., 3.200 str.).

22Nepilnametei G. L. priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise iki dukros pilnametystės paskirtina jos motina ieškovė R. N. (Lietuvos Respublikos CK 3.203 str.).

23Taip pat, atsižvelgus į ieškovės, Vaiko teisių apsaugos tarnybos nuomonę, tenkintinas ieškovės reikalavimas nustatyti atsakovo bendravimo su dukra grafiką: atsakovas turi teisę bendrauti su dukra vieną savaitgalį per mėnesį, t.y. pirmąjį pilną mėnesio savaitgalį (kai ir šeštadienis, ir sekmadienis yra to mėnesio), šeštadienį ir sekmadienį nuo 10:00 iki 13:00 val. ir nuo 16:00 iki 20:00 val. jos (ieškovės) gyvenamojoje vietoje, dalyvaujant motinai R. N. ir dar vienam suaugusiajam: R. N. mamai L. N. arba jos broliui J. N..

24Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 200,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovės sumokėto paduodant ieškinį, ieškovės naudai (b.l. 16) bei 21,30 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 82-83 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį patenkinti visiškai.

27Nepilnametės dukros G. L. (a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti kartu su motina R. N. (a.k. ( - )

28Priteisti iš A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( - ), gyv. ( - ), ( - )) išlaikymą nepilnametei dukrai G. L. (a.k. ( - ) gim. ( - ), periodinėmis išmokomis, mokant kas mėnesį po 400,00 Lt (keturis šimtus litų) nuo 2012-03-09 iki dukros pilnametystės.

29Nepilnametei G. L. (a.k. ( - ) gim. ( - ), priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise iki dukros pilnametystės paskirti jos motiną R. N. (a.k. ( - )

30Nustatyti A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( - ), gyv. ( - ) ( - )) bendravimo su dukra G. L. tvarką: A. L. turi teisę bendrauti su dukra vieną savaitgalį per mėnesį, t.y. pirmąjį pilną mėnesio savaitgalį (kai ir šeštadienis, ir sekmadienis yra to mėnesio): šeštadienį ir sekmadienį nuo 10:00 iki 13:00 val. ir nuo 16:00 iki 20:00 val., R. N. gyvenamojoje vietoje, dalyvaujant motinai R. N. ir dar vienam suaugusiajam: R. N. mamai L. N. arba jos broliui J. N..

31Priteisti iš A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( - ), gyv. ( - ), ( - )) 200,00 Lt (du šimtus litų) žyminio mokesčio R. N. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) naudai.

32Priteisti iš A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( - ), gyv. ( - ), ( - )) 21,30 Lt (dvidešimt vieną litą 30 ct) pašto išlaidų valstybės naudai (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

33Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

34Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovė R. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. L., gyv. ( - ),... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė R. N. paaiškino, jog ji tikslina ieškinį:... 6. Ieškovės atstovė advokato padėjėja G. B. ieškovės patikslintus... 7. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 8. Atsakovas A. L. į teismo posėdį neatvyko. Apie šio teismo posėdžio laiką... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Liudytoja L. N. paaiškino, kad dukros draugą pažįsta jau 3 m. Puikiai... 11. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovės... 12. Iš VĮ Registrų centras pažymos (b.l. 37-41) matyti, kad ieškovės R. N.... 13. Ieškovė 2011 m. kreipėsi į Kaišiadorių raj. PK dėl atsakovo grasinimų... 14. Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti nepilnametės dukros G. L. (a.k. ( - )... 15. Civilinėje byloje nustatyta, kad ieškovė R. N. augina dukrą G. L.,... 16. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus turi būti aiškinama... 17. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, spręsdamas dėl priteistino... 18. Sunki tėvų padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžiui, tačiau visais... 19. Įstatyminė pareiga tėvams išlaikyti vaiką suponuoja pareigą teikti... 20. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, įvertinęs ieškovės pateiktus... 21. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinas išlaikymas jo nepilnametei... 22. Nepilnametei G. L. priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise iki dukros... 23. Taip pat, atsižvelgus į ieškovės, Vaiko teisių apsaugos tarnybos nuomonę,... 24. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas... 26. Ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Nepilnametės dukros G. L. (a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją... 28. Priteisti iš A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro (... 29. Nepilnametei G. L. (a.k. ( - ) gim. ( - ), priteisto išlaikymo tvarkytoja... 30. Nustatyti A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro ( -... 31. Priteisti iš A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro (... 32. Priteisti iš A. L. (gim. ( - ), pasas C Nr. ( - ), išduotas per Il Ministro (... 33. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 34. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...