Byla 2-739/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-6137-578/2010 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Šiaurės miestelis“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl statinių nugriovimo, administracinių aktų bei nuomos sutarčių panaikinimo, kur tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius ir valstybės įmonė „Registrų centras“, ir

Nustatė

3

4I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas, ar stabdytina civilinė byla, kurioje ginčijami administraciniai aktai yra ginčijami ir kitose bylose, nagrinėjamose administracinės kompetencijos teisme.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi, siekdamas išvengti prieštaringų sprendimų keliose bylose, sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo LR Generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams UAB „Šiaurės miestelis“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl statinių nugriovimo, administracinių aktų bei nuomos sutarčių panaikinimo, kur tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius ir VĮ „Registrų centras“, iki bus išspręstos Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamos administracinės bylos Nr.I-918-561/2010 ir Nr.I-278-281/2009 ir įsiteisės teismo bylose priimti galutiniai sprendimai (nutartys).

11Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr.I-918-561/2010 pagal pareiškėjų J. P., A. T., A. O., S. N., Č. T., Č. T., M. T., I. M., D. B., K. V., R. M., L. M., V. V., T. V. ir H. J. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. gruodžio 14d. įsakymo Nr. 30-2183 ir 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 30-2231 panaikinimo.

12Vilniaus apygardos administraciniame teisme taip pat nagrinėjama administracinė byla Nr.I-278-281/2009 pagal pareiškėjų A. T., M. M., A. O., J. P., S. N., Č. T., Č. T., M. T., I. M., D. B., K. V., J. K., R. M., L. M., V. V., J. T., T. V., H. J. skundą atsakovei Vilniaus m. savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo, kur tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Šiaurės miestelis“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracija, kuriuo reikalaujama: 1) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per tris mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo dienos pateikti Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui visų žemės sklypų, esančių ( - ), planus nuosavybės teisei atkurti; 2) priteisti pareiškėjams po 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

13Ieškovas šioje civilinėje byloje prašo panaikinti tuos pačius administracinius aktus, kurie ginčijami administracinėje byloje Nr. I-918-561/2010. Tuo tarpu nuo administracinės bylos Nr.I-278-281/2009 baigties priklausys, ar ieškovui yra pagrindas ginti viešąjį interesą. Taigi nurodytų administracinių bylų išnagrinėjimo rezultatai turės tiesioginės reikšmės nagrinėjant šios bylos ieškinio reikalavimus (CPK 182 str. 2 p.).

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

181. Apygardos teismas nevertino bylų faktinių aplinkybių, susijusių su administracinių ginčų bei civilinio ginčo apimtimi ir pagrindais. Administracinių bylų nagrinėjimo rezultatai nesietini su civilinės bylos nagrinėjimu.

19Administracinė byla Nr. I-918-561/2010 iškelta pagal kolektyvinį grupės suinteresuotų asmenų skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl šios institucijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-2183 „Dėl teritorijos ( - ) detaliojo plano pavirtinimo“ ir 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 30-2231 „Dėl sklypų ( - ) duomenų nustatymo“ panaikinimo. Generalinio prokuroro ieškinyje be kitų reikalavimų yra ir reikalavimas panaikinti minėtus administracinius aktus, tačiau administracinio skundo ir ieškinio pagrindas yra iš esmės skirtingas. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktas skundas (adm. byla Nr. I-918-561/2010) iš esmės grindžiamas pretendentų į nuosavybės teisų atkūrimą buvusio Vagovo kaime teisių pažeidimu. Skundo pagrindu taip pat nurodyta ir tai, kad patvirtintas detalusis planas prieštarauja Vilniaus apskrities bendrajam (generaliniam) planui.

20Ieškiniu ginčijami administraciniai aktai tuo pagrindu, kad juos priimant pažeistas Teritorijų planavimo 22 straipsnio 1 dalies 7 punktas, kuriame sakoma, kad detalieji planai rengiami, kai žemės sklypai buvusio poligono teritorijoje nėra naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Ieškiniu taip pat reiškiamas reikalavimas įpareigoti atsakovą nusidėvėjusius statinius nugriauti.

21Administracinėje byloje teismas vertins ginčijamų įsakymų teisėtumą skunde nurodyto pagrindo ribose, t.y. ar priimti administraciniai aktai neprieštarauja Vilniaus apskrities bendrajam (generaliniam) planui, Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintoms taisyklėms bei Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintai Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkai.

22Civilinėje byloje tų pačių administracinių aktų teisėtumas bus vertinamas atitikimo Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms aspektu. Todėl, nepriklausomai nuo administracinės bylos rezultato, civilinėje byloje teismas privalės pateikti ginčijamų administracinių aktų teisėtumo vertinimą ieškinyje nurodytu pagrindu.

232. Vilniaus apygardos administraciniame teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr. I-278-281/2009, kurioje prašoma įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per tris mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo pateikti Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui visų žemės sklypų ( - ) planus nuosavybės teisei atkurti. Nepagrįsta ir nemotyvuota apygardos teismo išvada, kad nuo šios bylos baigties priklausys, ar ieškovui yra pagrindas ginti viešąjį interesą. Generalinio prokuroro ieškiniu viešasis interesas ginamas siekiant užtikrinti tinkamą valstybės institucijų funkcijų vykdymą.

24Atsakovas UAB „Šiaurės miestelis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

251. Skundas administracinėje byloje Nr. I-918-561/2010 grindžiamas be kita ko ir tuo, kad skundžiamais administraciniais aktais pažeistos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos (2010 m. sausio 15 d. skundo 5 lapas). Todėl nuo minėtos administracinės bylos priklausys, kurie reikalavimai dar nagrinėtini sustabdytoje byloje.

262. Jeigu administracinėje byloje Nr. I-278-281/2009 būtų patenkintas pareiškėjų reikalavimas (suformuoti sklypus nuosavybės teisių atkūrimui buvusio Vismaliukų karinio poligono teritorijoje), pareiškėjų galimai pažeisto teisės būtų laikomos apgintomis ir šioje dalyje nebebūtų pagrindo ginti viešąjį interesą. Jeigu teismas netenkintų skundo administracinėje byloje, teismas jau būtų konstatavęs, kad pareiškėjų teisės nebuvo pažeistos, todėl Generaliniam prokurorui nebeliktų pagrindo ginti viešąjį interesą sustabdytoje byloje. Pažymėtina, kad 2009 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundą atmetė, tačiau šis sprendimas yra apskųstas.

27Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Apygardos teismas pagrįstai ir pakankami motyvuotai konstatavo, kad nagrinėjama civilinė byla stabdytina, kadangi kitose administracinėse bylose nustatytos aplinkybės inter alia turės įtakos sprendžiant dėl viešojo intereso egzistavimo nagrinėjamoje byloje.

292. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad nebuvo pagrindo sustabdyti bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Jeigu išnagrinėjus administracinę bylą skundžiami administraciniai aktai bus panaikinti, ieškovas neturės pagrindo reikšti tapačių reikalavimų. Vienas iš bylų sustabdymo procesinio instituto tikslų – išvengti prieštaringų teismų sprendimų.

303. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad administracinėse bylose ginčijamų administracinių aktų teisėtumas bus vertinamas tik skundo argumentų ribose. Administracinis teismas, vertindamas administracinio akto teisėtumą, nustato ar nebuvo pažeisti teisės aktai, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, ar aktas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d.).

31Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad generalinis prokuroras nepagrįstai teigia, jog ieškinio civilinėje byloje ir skundo administracinėje byloje Nr. I-278-281/2009 pagrindas iš esmės skiriasi. Minėtoje administracinėje byloje skunde yra nurodyta, kad žemės sklypai buvusio Kairėnų karinio poligono teritorijoje negali būti formuojami prie statinių, nes jie galimai nenaudojami, fiziškai nusidėvėję.

32Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad dviejose administracinėse bylose ir civilinėje byloje prašoma panaikinti tuos pačius administracinius aktus, todėl nuo administracinių bylų išnagrinėjimo rezultato priklausys ir civilinės bylos baigtis.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Atskirasis skundas netenkintinas.

37

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis ir 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

39Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamą civilinę bylą pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį atsakovams sustabdė remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu konstatuodamas, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjamos dvi administracinės bylos, kuriuose yra reiškiami reikalavimai panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei reikalaujama atkurti nuosavybės teises į žemės sklypus, o nagrinėjamojoje civilinėje byloje taip pat reiškiami reikalavimai panaikinti tuos pačius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus. Teismas manė, kad civilinės bylos nagrinėti negalima, kol nebus išspręstas bylos, nagrinėjamos administracine tvarka, siekiant išvengti galimai prieštaringų sprendimų administracinėse ir nagrinėjamoje civilinėje byloje.

40Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiame išspręsti bylą iš esmės, sustabdymas. Civilinio proceso kodekse nustatyti privalomieji ir fakultatyviniai bylos sustabdymo pagrindai (CPK 163 ir 164 straipsniai). Esant CPK 163 straipsnyje nustatytiems pagrindams teismas privalo bylos nagrinėjimą sustabdyti. Pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu, kuriame nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kaip jau minėta, specializuotame Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjamos dvi administracinės bylos, kuriose sprendžiami Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus dviejų įsakymų teisėtumo klausimai ir kitoje byloje pareiškėjų reikalavimas atstatyti nuosavybės teises į žemės sklypus ( - ). Generalinis prokuroras nagrinėjamoje civilinėje byloje reikalauja panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl tos pačios teorijos ( - ) žemėtvarkos planų rengimo, valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo ir esamų pastatų nugriovimo. Taigi tokie pat reikalavimai yra nagrinėjami specializuotame ir bendrosios kompetencijos teismuose. Vienu iš pirmosios instancijos bylos sustabdymo motyvų yra išvengti situacijos, kad specializuotame ir bendrosios kompetencijos teismuose nebūtų priimti vienas kitam prieštaraujantys sprendimai.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad turi būti užtikrinamas vienodas teismų praktikos formavimas, kurioje nors atskiroje tam tikros kategorijos byloms nagrinėti skirtų specializuotų teismų sistemoje, bet taip pat neleistina atsirasti teismų praktikos nenuoseklumui, prieštaringumams tarp specializuotų teismų ir bendrosios kompetencijos teismų (Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

42Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišnagrinėti su ją susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad sustabdyti bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju, sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančiųjų asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiką bei lėšas, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatyti kelis kartus. Būtinumą stabdyti bylą, kol teisme bus išnagrinėta kita byla, lėmė tiek faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumas, tiek ir įsiteisėjusių teismo sprendimų res judicata galia (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1959/2010). Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad administracine tvarka nagrinėjamose bylose sprendžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų (ne)galiojimo klausimas, ir tų pačių įsakymų negaliojimo klausimas turi būti sprendžiamas nagrinėjamoje civilinėje byloje, pagrįstai šią bylą sustabdė.

43Pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta ir teisėta, naikinti ją ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

44Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

45Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ... 4. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas, ar stabdytina civilinė byla, kurioje ginčijami... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi, siekdamas... 11. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama... 12. Vilniaus apygardos administraciniame teisme taip pat nagrinėjama... 13. Ieškovas šioje civilinėje byloje prašo panaikinti tuos pačius... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio... 18. 1. Apygardos teismas nevertino bylų faktinių aplinkybių, susijusių su... 19. Administracinė byla Nr. I-918-561/2010 iškelta pagal kolektyvinį grupės... 20. Ieškiniu ginčijami administraciniai aktai tuo pagrindu, kad juos priimant... 21. Administracinėje byloje teismas vertins ginčijamų įsakymų teisėtumą... 22. Civilinėje byloje tų pačių administracinių aktų teisėtumas bus... 23. 2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme taip pat nagrinėjama civilinė... 24. Atsakovas UAB „Šiaurės miestelis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 25. 1. Skundas administracinėje byloje Nr. I-918-561/2010 grindžiamas be kita ko... 26. 2. Jeigu administracinėje byloje Nr. I-278-281/2009 būtų patenkintas... 27. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą... 28. 1. Apygardos teismas pagrįstai ir pakankami motyvuotai konstatavo, kad... 29. 2. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad nebuvo pagrindo sustabdyti... 30. 3. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad administracinėse bylose ginčijamų... 31. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto... 32. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad dviejose administracinėse bylose ir... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Atskirasis skundas netenkintinas.... 37. ... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamą civilinę bylą pagal Lietuvos... 40. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra... 42. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišnagrinėti su ją... 43. Pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta ir teisėta, naikinti ją ar... 44. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 45. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį....