Byla 1A-754-387/2015
Dėl 2015-09-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo E. V. pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimus, numatytus BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 180 straipsnio 3 dalyje, bei BK 180 straipsnio 3 dalyje, ir nubaustas galutine subendrinta 5 metų laisvės atėmimo bausme

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Valantino, teisėjų Ainoros Kornelijos Macevičienės, Lauretos Ulbienės, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorei Laurai Golubkienei, gynėjui adv. Pauliui Vinkleriui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. V. gynėjo advokato Pauliaus Vinklerio (toliau – ir Advokatas) apeliacinį skundą dėl 2015-09-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo E. V. pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimus, numatytus BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 180 straipsnio 3 dalyje, bei BK 180 straipsnio 3 dalyje, ir nubaustas galutine subendrinta 5 metų laisvės atėmimo bausme.

3Vadovaujantis BK 66 straipsnio reikalavimais, į paskirtąją bausmę įskaitytas laikino sulaikymo ir kardomojo kalinimo laikas nuo 2009-12-02 iki 2009-12-30 ir nuo 2015-07-02 iki 2015 -09-10.

4Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

5E. V. nuteistas už tai, kad pasikėsino pagrobti svetimą turtą panaudojant šaunamąjį ginklą organizuotoje grupėje:

6jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas organizuotoje grupėje su J. B., O. V., O. Ž., A. R. ir A. M., J. B. ir O. V. subūrus organizuotą grupę ir jai vadovavus, iš anksto suplanavus ir pasiruošus apiplėšti konkrečią juvelyrinę parduotuvę „Aukso Centras", esančią Trakų g. 6-24, Vilniuje, parūpinus nusikaltimui daryti priemones (plaktukus, medicinines kaukes, krepšį) bei šaunamąjį ginklą- 380 kalibro lygiavamzdį revolverį M E 38 Compact-G Nr.017837 su šoviniais (pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės Įstatymą priskiriamus D kategorijos šaunamiesiems ginklams ir šaudmenims), nurodžius kiekvienam organizuotos grupės nariui konkrečius veiksmus plėšimo metu, o organizuotos grupės nariai, t.y. jis (E. V.), O. Ž., A. R., ir A. M., vykdydami šiuos nurodymus, 2009-11-26 apie 17.00 val. A. M. vairuojamu automobiliu „VW Golf", valst.Nr. ( - ) atvažiavo į pastato, adresu Vilniaus g. 41, Vilniuje, teritoriją, kur A. M. liko laukti automobilyje ir stebėti aplinką, o jis (E. V.), O. Ž. ir A. R. nuėjo link parduotuvės „Aukso Centras“, esančios Trakų g.6-24, Vilniuje, tikslu įvykdyti ginkluotą plėšimą, tačiau pamatę joje daugiau žmonių nei tikėjosi, nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jų valios ir pasišalino A. M. vairuojamu automobiliu.

7Taip pat E. V. nuteistas už tai, kad įvykdė plėšimą, panaudojant šaunamąjį ginklą organizuotoje grupėje:

8jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas organizuotoje grupėje su J. B., O. V., O. Ž., A. R. ir D. S., J. B. ir O. V. subūrus organizuotą grupę ir jai vadovavus, iš anksto suplanavus ir pasiruošus apiplėšti konkrečią juvelyrinę parduotuvę „Aukso Centras", esančią Trakų g. 6-24, Vilniuje, parūpinus nusikaltimui daryti priemones (plaktukus, medicinines kaukes, krepšį) bei šaunamąjį ginklą- 380 kalibro lygiavamzdį revolverį ME 38 Compact-G Nr.017837 su šoviniais (pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą priskiriamus D kategorijos šaunamiesiems ginklams ir šaudmenims), nurodžius kiekvienam organizuotos grupės nariui konkrečius veiksmus plėšimo metu, o organizuotos grupės nariai, t.y. jis (E. V.), O. Ž., A. R. ir D. S., vykdydami šiuos nurodymus, 2009-11-27 apie 17.17 val. D. S. vairuojamu automobiliu „VW Golf", valst. Nr. ( - ) atvažiavo į pastato, adresu Vilniaus g. 41, Vilniuje, teritoriją, kur D. S. liko laukti automobilyje ir stebėti aplinką, o jis (E. V.), O. Ž. ir A. R. nuėjo link parduotuvės ,,Aukso Centras", esančios Trakų g.6-24, Vilniuje, kurioje jis (E. V.) iššaudamas iš šaunamojo ginklo - 380 kalibro lygiavamzdžio revolverio ME 38 Compact-G Nr.017837, grasino darbuotojai Ilonai Kuprevičienei, kai tuo metu O. Ž. ir A. R. plaktukais išdaužė vitrinos stiklus, iš kur pagrobė juvelyrinius dirbinius ir sidabrines monetas, bendros 7 977,35 Lt vertės, po ko O. Ž. ir A. R. su pagrobtais juvelyriniais dirbiniais pasišalino iš įvykio vietos D. S. vairuojamu automobiliu.

9Apeliaciniu skundu Advokatas prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-10 nuosprendį ir, vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažinti E. V. paskirtos galutinės bausmės dydį vienu trečdaliu. Taip pat Advokatas prašo E. V. veiką kvalifikuoti ne kaip pasikėsinimą, bet kaip rengimąsi padaryti plėšimą, panaudojant šaunamąjį ginklą organizuotoje grupėje, ir skirti jam už šios veikos padarymą iki 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Nurodo, kad skirdamas bausmę E. V., pirmos instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo BK 641 straipsnio nuostatomis, kadangi nuteistasis prisipažino padaręs nusikaltimus, teisme buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, t. y. teismo posėdžio metu nevyko liudytojų apklausa, įrodymai buvo tik pagarsinti. Pasak Advokato, buvo įvykdytos visos minėto straipsnio taikymo sąlygos. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad BK 641 straipsnio priėmimo tikslu įvardyta praktinių galimybių taikyti supaprastintą įrodymų tyrimą bei pagreitintą procesą padidinimas, akcentuojamas siekis plačiau taikyti BPK įtvirtintus paprastesnius procesus, siekis paskatinti įtariamąjį ar kaltinamąjį patiems siekti greitesnio proceso. Advokato teigimu, atsižvelgiant į tai, kad baudžiamojoje byloje vyko sutrumpintas įrodymų tyrimas, apylinkės teisme nepagrįstai teismo nuosprendžiu nesumažino E. V. skirtinos bausmės vienu trečdaliu.

10Advokato manymu, pirmos instancijos teismas tai pat netinkamai kvalifikavo kaltinamojo veiką kaip pasikėsinimą padaryti plėšimą. Anot Advokato, kaltinamojo, liudytojų parodymais, kitais byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad epizode dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką faktiškai plėšimo požymiai nebuvo pradėti vykdyti. Pati veika, anot Advokato, nutrūko rengimosi stadijoje ir į pasikėsinimą padaryti plėšimą neperaugo – nebuvo įsibrauta nei į patalpą, nei grasinta ir kėsintasi į asmenis, nebuvo panaudotas ginklas. Reiškia veiksmai, kaip jie suprantami BK 22 straipsnio 1 dalies prasme, nebuvo realizuoti. Advokato teigimu, nebuvo pasikėsinimo veiksmų pradžios, kurie atitiktų BK 180 straipsnio 3 dalyje numatytos veikos sudėtį. Veika nutrūko rengimosi stadijoje, todėl E. V. veiksmų kvalifikavimas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį netinkamas. Atsižvelgdamas į tai, jog E. V. veiksmai atitiko mažiau pavojingą nusikalstamos veikos stadiją bei į tai, jog Lietuvoje jis anksčiau teistas nebuvo, Advokatas prašo sumažinti E. V. skirtiną bausmę iki 1 metų laisvės atėmimo.

11Teismo posėdžio metu gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė – atmesti.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Vadovaujantis BPK 320 straipsnio 3 dalimi, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Dėl kitų bylos aspektų, nepaisydamas to ar gautas dėl jų skundas, teismas pasisako tik tuo atveju, jeigu nustato esminių BPK pažeidimų. Iš apeliacinio skundo matyti, kad apeliantas ginčija E. V. veikos kvalifikavimą kaip pasikėsinimą padaryti BK 180 straipsnio 3 dalyje numatytą nusikaltimą bei mano, kad nuteistajam nepagrįstai nebuvo pritaikytos BK 641straipsnio nuostatos. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija pasisako tik šiais apelianto keliamais klausimais.

14BK 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rengimasis padaryti nusikaltimą yra priemonių ir įrankių suieškojimas ar pritaikymas, veikimo plano sudarymas, bendrininkų telkimas arba kitoks tyčinis nusikaltimo padarymą lengvinančių sąlygų sudarymas. Asmuo atsako tik už rengimąsi padaryti sunkų ar labai sunkų nusikaltimą.

15Rengimusi tiesiogiai į numatytą nusikaltimo dalyką dar nesikėsinama, rengimosi veikoje nėra ir kitų objektyvių sumanyto nusikaltimo sudėties požymių, nes kaltininkas yra nusprendęs, kad tik po atitinkamo pasirengimo pradės daryti sumanytą nusikaltimą, t. y. „pereis“ į pasikėsinimo stadiją.

16BK 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką yra tyčinis veiksmas ar neveikimas, kuriais tiesiogiai pradedamas daryti nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas, jeigu veika nebuvo baigta dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių. Nuo baigto nusikaltimo pasikėsinimas skiriasi tuo, kad čia yra ne visi norėto padaryti nusikaltimo objektyvieji požymiai. Pasikėsinimas, kaip tyčinio nusikaltimo stadija, pasireiškia tuo, kad kaltininkas jau yra pradėjęs realizuoti ketinimą padaryti nusikaltimą, tačiau jo nebaigia dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-443/2011). Esminis šių stadijų darant nusikalstamą veiką skirtumas yra tai, kad pasikėsinimo atveju tiesiogiai siekiama veiką padaryti, o rengimusi tik sudaromos sąlygos tokiam pasikėsinimui. Teisiniam nusikalstamų veikų stadijos vertinimui turi reikšmės BK specialiosios dalies straipsnyje apibrėžti veikos (kurią ketinama daryti) požymiai, taip pat tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių, susijusių su daromos nusikalstamos veikos pobūdžiu, nusikalstamo tikslo įgyvendinimo būdu ir kt.

17Nagrinėjamu atveju E. V. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį bei 180 straipsnio 3 dalį nuteistas už tai, kad turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas organizuotoje grupėje su J. B., O. V., O. Ž., A. R. ir A. M., J. B. ir O. V. subūrus organizuotą grupę ir jai vadovavus, iš anksto suplanavus ir pasiruošus apiplėšti konkrečią juvelyrinę parduotuvę, parūpinus nusikaltimui daryti priemones (plaktukus, medicinines kaukes, krepšį) bei šaunamąjį ginklą - 380 kalibro lygiavamzdį revolverį M E 38 Compact-G Nr.017837 su šoviniais (pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės Įstatymą priskiriamus D kategorijos šaunamiesiems ginklams ir šaudmenims), nurodžius kiekvienam organizuotos grupės nariui konkrečius veiksmus plėšimo metu, o organizuotos grupės nariai, t.y. jis (E. V.), O. Ž., A. R., ir A. M., vykdydami šiuos nurodymus, 2009-11-26 apie 17.00 val. A. M. vairuojamu automobiliu, atvažiavo į pastato, adresu Vilniaus g. 41, Vilniuje, teritoriją, kur A. M. liko laukti automobilyje ir stebėti aplinką, o jis (E. V.), O. Ž. ir A. R. nuėjo link parduotuvės tikslu įvykdyti ginkluotą plėšimą, tačiau pamatę joje daugiau žmonių nei tikėjosi, nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jų valios ir pasišalino A. M. vairuojamu automobiliu.

18Šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės yra nustatytos byloje surinktais įrodymais, jų neginčija ir pats nuteistasis. Taigi byloje nustatyta, jog 2009-11-26, atvažiavę prie juvelyrinių dirbinių parduotuvės aukščiau nurodyti asmenys, tame tarpe ir E. V., buvo visiškai pasirengę daryti nusikalstamą veiką - turėjo su savimi visas nusikaltimo padarymui reikalingas ir jų iš anksto paruoštas priemones (plaktukus, medicinines kaukes, krepšį), šaunamąjį ginklą, šovinius, buvo pasiskirstę vaidmenimis, aptarę kiekvieno jų veiksmus nusikaltimo darymo metu ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu, pastarosios aplinkybės patvirtina, jog tam momentui rengimosi daryti nusikaltimą stadija jau buvo baigta. Aukščiau nurodyti asmenys buvo suieškoję priemones ir įrankius reikalingus nusikaltimo padarymui, sudarę veikimo planą, suradę bendrininkus, transporto priemonę. Atlikę šiuos veiksmus, nuteistieji, tame tarpe ir E. V., buvo nusprendę betarpiškai „pereiti“ prie nusikaltimo padarymo ir pradėję realizuoti ketinimą padaryti nusikaltimą – atvažiavo prie parduotuvės, paliko sutartoje atokioje vietoje automobilį, kuriame vienas iš nuteistųjų buvo likęs stebėti aplinką, o likusieji, užsidėję kaukes, su krepšiu, plaktukais ir šaunamuoju ginklu nuėjo į parduotuvę, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių priežasčių – dėl to, kad parduotuvėje buvo daug žmonių. Taigi, priešingai nei teigiama skunde, E. V., kartu su kitais asmenimis, būdamas visiškai pasirengęs padaryti nusikaltimą, pradėjo atlikinėti aktyvius tyčinius veiksmus, kuriais buvo tiesiogiai keliamas pavojus baudžiamojo įstatymo saugomai vertybei ir siekiama padaryti nusikalstamą veiką, t. y. pasikėsino įvykdyti kvalifikuotą plėšimą. Manytina, jog nagrinėjamu atveju tokį nuteistojo veikos kvalifikavimą nulėmė ir jo įvykdyto nusikaltimo pobūdis, o būtent tai, jog E. V. kartu su kitais asmenimis atvažiavus į įvykio vietą, nusikalstama veika jau buvo pakankamai kruopščiai suplanuota, jie buvo visiškai pasiruošę ją įvykdyti, savo tyčiniais veiksmais siekė tą padaryti, tačiau nusikalstamo sumanymo neįvykdė dėl nuo jų valios nepriklausančių priežasčių. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinio skundo argumentas dėl netinkamo E. V. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, atmestinas kaip nepagrįstas.

19Apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai teigiama, jog E. V. turėjo būti pritaikytos BK 641 straipsnio nuostatos. Darydama tokią išvadą, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad kaltinamasis aktas jam buvo surašytas dar 2010-07-30. Byla buvo perduota teisminiam nagrinėjimui, tačiau E. V. pasislėpė nuo teismo. 2011-04-04 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartimi jam paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės buvo pakeistos į suėmimą (b. t. 1, b. l. 152-153). 2011-06-20 teismo nutartimi E. V. atžvilgiu baudžiamoji byla buvo išskirta, paskelbta jo paieška (b. t. 1, b. l. 154-155). Pažymėtina, kad į Lietuvos Respubliką iš Jungtinės Karalystės E. V. buvo konvojuotas tik 2015-07-02, tad apeliacinio skundo teiginys, jog savo veiksmais nuteistasis siekė greitesnio proceso yra visiškai nepagrįstas. Priešingai, pastarosios aplinkybės patvirtina, kad dėl jo tyčinių veiksmų – pasislėpimo nuo teismo, baudžiamasis procesas užtruko nepagrįstai ilgai, t. y. beveik 6 metus (nuo ikiteisminio tyrimo pradėjimo 2009-11-28 iki nuosprendžio E. V. priėmimo 2015-09-10). Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad iki E. V. pasislėpimo, baudžiamojoje byloje, kurioje jam buvo pareikštas kaltinimas, buvo apklausinėjami liudytojai, tiriami kiti įrodymai. Bylos medžiaga patvirtina, kad nuteistasis dalyvavo 2010-09-01, 2010-09-16 (b. t. 2, b. l. 1-11), 2010-10-19, 2010-11-17, 2010-11-26, 2010-12-28, 2011-01-06 (b. t. 1, b. l. 116-145) vykusiuose teisiamuosiuose posėdžiuose, jam paskirtų kardomųjų priemonių sąlygas pažeidė beveik pasibaigus teisminiam bylos nagrinėjimui apylinkės teisme (nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-38-119/2011 buvo priimtas 2011-07-25, tuo tarpu kai nutartis dėl baudžiamosios bylos išskirimo E. V. atžvilgiu buvo priimta 2011-06-20). Esant šioms aplinkybėms, teigti, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl nuteistajam pareikštų kaltinimų buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, nėra jokio pagrindo.

20Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apylinkės teismo nuosprendis dalyje dėl E. V. veiksmų kvalifikavimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį bei 180 straipsnio 3 dalį, bei jam paskirtos bausmės yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai taikant baudžiamojo įstatymo nuostatas, todėl paliktinas nepakeistas.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22nuteistojo E. V. gynėjo advokato Pauliaus Vinklerio apeliacinį skundą atmesti.

232015-09-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. V.... 3. Vadovaujantis BK 66 straipsnio reikalavimais, į paskirtąją bausmę... 4. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 5. E. V. nuteistas už tai, kad pasikėsino pagrobti svetimą turtą panaudojant... 6. jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas organizuotoje... 7. Taip pat E. V. nuteistas už tai, kad įvykdė plėšimą, panaudojant... 8. jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas organizuotoje... 9. Apeliaciniu skundu Advokatas prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 10. Advokato manymu, pirmos instancijos teismas tai pat netinkamai kvalifikavo... 11. Teismo posėdžio metu gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 12. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 13. Vadovaujantis BPK 320 straipsnio 3 dalimi, teismas patikrina bylą tiek, kiek... 14. BK 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rengimasis padaryti nusikaltimą yra... 15. Rengimusi tiesiogiai į numatytą nusikaltimo dalyką dar nesikėsinama,... 16. BK 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pasikėsinimas padaryti nusikalstamą... 17. Nagrinėjamu atveju E. V. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį bei 180 straipsnio 3... 18. Šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės yra nustatytos byloje... 19. Apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai teigiama, jog E. V. turėjo būti... 20. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 22. nuteistojo E. V. gynėjo advokato Pauliaus Vinklerio apeliacinį skundą... 23. 2015-09-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį palikti nepakeistą.... 24. Nutartis neskundžiama....