Byla e2-2721-553/2015
Dėl teisių į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo, tretieji asmenys R. Š., Grand Go Group Ltd, S. V. ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Almai Jokužytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Travel Planet“ atstovei adv. Ingai Lukauskienei, trečiojo asmens Grand Go Group Ltd atstovei adv. Olgai Siominai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Travel Planet“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Go Planet Travel“ dėl teisių į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo, tretieji asmenys R. Š., Grand Go Group Ltd, S. V. ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą per 30 dienų teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasikeisti juridinio asmens pavadinimą; uždrausti atsakovui naudoti žymenį „Go planet travel“ kelionių rengimo ir turizmo paslaugoms, kelionių, skrydžių, viešbučių ir kitų laikinojo apgyvendinimo paslaugų užsakymui ir rezervavimui žymėti, įskaitant kelionių rengimo, turizmo, ekskursijų, iškylų, keleivių vežiojimo ir lydėjimo, transporto priemonių nuomos, įskaitant turistinių autobusų nuomą, kelionių paslaugas; kelionių, vietų kelionėms, skrydžių, viešbučių, motelių, apgyvendinimo biurų, laikino būsto parūpinimo ir kitų laikinojo apgyvendinimo paslaugų užsakymą ir rezervavimą; sutikimo patalpų nuomos, trumpos patalpų nuomos ir palapinių nuomos bei trumpo poilsio stovyklų paslaugas; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai neturtinės ir turtinės žalos atlyginimą bei šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti ieškovo naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo palikti ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai neturtinės ir turtinės žalos atlyginimą bei šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu; įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasikeisti juridinio asmens pavadinimą; pripažinti prekių ženklo „Go planet travel“ registraciją Nr. 69119 negaliojančia, įpareigoti atsakovą nutraukti žymens „Go planet travel“ naudojimą kelionių rengimo ir turizmo paslaugoms, kelionių, skrydžių, viešbučių ir kitų laikinojo apgyvendinimo paslaugų užsakymui ir rezervavimui žymėti, įskaitant kelionių rengimo, turizmo, ekskursijų, iškylų, keleivių vežiojimo ir lydėjimo, transporto priemonių nuomos, įskaitant turistinių autobusų nuomą, kelionių paslaugas; kelionių, vietų kelionėms, skrydžių, viešbučių, motelių, apgyvendinimo biurų, laikino būsto parūpinimo ir kitų laikinojo apgyvendinimo paslaugų užsakymą ir rezervavimą; sutikimo patalpų nuomos, trumpos patalpų nuomos ir palapinių nuomos bei trumpo poilsio stovyklų paslaugas bei uždrausti tokį žymenį naudoti ateityje; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas UAB „Travel Planet“ yra 2012-06-22 įregistruotas juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – kelionių organizavimas, kelionių agentūros paslaugos. Ieškovui yra išduotas Valstybinio turizmo departamento pažymėjimas Nr. 013033, kuris patvirtina, kad ieškovas atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti kelionių organizavimo paslaugas. Ieškovas pastebėjo, kad 2013-03-06 Juridinių asmenų registre buvo įregistruota UAB „Go Planet Travel“, kurios veikla – bet kuri įstatymų nedraudžiama komercinė, ūkinė, finansinė ar pramoninė veiklą; gamyba; didmeninė ir mažmeninė prekyba; prekių ir paslaugų teikimas; kitų juridinių asmenų steigimas, dalyvavimas, valdymas finansavimas ir likvidavimas. Atsakovui buvo pareikšta pretenzija dėl klaidinamai panašaus pavadinimo į ieškovo pavadinimą ir pasiūlyta geranoriškai pasikeisti juridinio asmens pavadinimą. Atsakovas nesutiko su jam pareikšta pretenzija. Atsakovas savo veikloje pradėjo naudoti žymenį „go planet TRAVEL“, kurį įregistravo prekių ženklu reg. Nr. 69119. Ieškovo įsitikinimu, atsakovo pavadinimas yra klaidinamai panašus į ieškovo pavadinimą, nes abu ieškovo pavadinimo simbolinę dalį sudarantys žodžiai yra atkartoti atsakovo pavadinime, skiriasi tik žodžių „Travel“ ir „Planet“ išdėstymas, kuris nesuteikia išskirtinumo pavadinimui, bei atsakovo pavadinime esantis papildomas angliškas žodis „Go“. Abiejų šalių pavadinimuose esantys žodžiai prasideda didžiosiomis raidėmis, toliau rašomi mažosiomis. Netgi sutampa šalių teisinė forma, kuri įstatuose nurodoma sutrumpintai UAB. Todėl, daro išvadą, kad atsakovo pavadinimas klaidina visuomenę dėl panašumo į ieškovo pavadinimą. Ieškovas teigia, kad vartotojai neskiria ieškovo ir atsakovo. Pažymi, kad toks pavadinimų panašumas neigiamai atsiliepia ieškovo reputacijai, nes nuo pats atsakovo įsteigimo žiniasklaidoje pasirodė nemažai straipsnių apie atsakovą ir su juo susijusius asmenis, pateikiančių nemažai neigiamos informacijos apie atsakovo veiklą. Taip pat ieškovas atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistravo atsakovo įmonę su tokiu pavadinimu, nereiškia, kad atsakovo pavadinimas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.39 straipsnio 1 dalį, nes Juridinių asmenų registro tvarkytojas netikrina, ar naujas pavadinimas yra ar nėra panašus į anksčiau registruotų juridinių asmenų pavadinimus. Akivaizdu, kad atsakovo prekių ženklo registracija prieštarauja Lietuvos Respublikos prekių ženklo įstatymo (toliau – PŽĮ) 7 straipsnio 1 dalies 4 punktui, nes atsakovo prekių ženklo esminė dalis „planet TRAVEL“ pilnai sutampa su ieškovo simboline dalimi „TRAVEL PLANET“; ieškovas teisę į savo pavadinimą įgijo nuo registravimo dienos 2012-06-22, t.y. iki paraiškos atsakovo prekių ženklui registruoti padavimo dienos – 2013-06-20; nurodytą dieną ieškovas turėjo teisę į tokią pačią ir panašią veiklą, kuriai yra priskirtinos atsakovo prekių ženklu žymimos 39 klasės paslaugos. Dėl žodžių „travel“ ir „planet“ pilno sutapimo atsakovo naudojamas žymuo yra panašus į ieškovo pavadinimą nepriklausomai nuo stilizuoto žodelio „go“. Tokio žymens naudojimas yra laikytinas pažeidžiančiu ieškovo teises pagal CK 2.42 str. 2 d., Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, todėl atsakovas turi būti įpareigotas nutraukti žymens „go planet TRAVEL“ naudojimą.

6Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad atsakovo įsitikinimu reikalavimas dėl juridinio asmens UAB „Go Planet Travel“ pavadinimo pakeitimo yra pareikštas netinkamam atsakovui, kuris šio įpareigojimo ieškinio patenkinimo atveju negalėtų įvykdyti. Pažymi, kad atsakovui Vilniaus apygardos teismas 2014-09-29 nutartimi iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admivita“. Nutartis įsiteisėjo 2014-12-11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau ABĮ) 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bendrovės pavadinimą kartu su įstatais, turi teisę pakeisti tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Akivaizdu, kad bankroto administratorius neturi teisės imtis veiksmų, susijusių su bendrovės pavadinimo pakeitimu. Atsakovas nurodo, kad ieškovo reikalavimas uždrausti žymens „Go Planet Travel“ naudojimą iš esmės prarandą prasmę, kadangi atsakovas yra bankrutuojanti įmonė, veiklos turizmo srityje nebevykdo nuo 2014-07-04, o kreditoriams nesudarius bankroto byloje taikos sutarties, bus priimtas sprendimas dėl atsakovo pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Atsakovas teigia, kad nors pavadinimai ir yra panašūs, tačiau vertinant paties prekės ženklo tapatumą ir/ar panašumą matyti, jog iš esmės prekės ženklai skiriasi: skiriasi spalvos, vizualinis prekių ženklų išdėstymas; pavadinimų šriftai; prekių ženklų akcentai, vizualinis išskirtinumas. Vien dėl paslaugas išskiriančio dėmens „travel“ ar „planet“ nėra pagrindo daryti išvadą, jog tiek prekių ženklai, tiek bendrovių pavadinimai yra klaidinančiai panašūs. Be to, pagrindinis tiek bendrovės pavadinimo, tiek prekės ženklo akcentas yra „goplanet“, o ne „travelplanet“, kas leistų galimai konstatuoti, jog dėl akcentuojamo žodžių junginio ieškovo ir atsakovo pavadinimai ir prekių ženklai yra klaidinamai panašūs. Pabrėžia, kad ieškovas neturi išimtinės teisės nei į žodį „travel“, nei į „planet“. Be to, pagal PŽĮ 18 str. ieškovas nėra ir nebuvo užprotestavęs įregistruoto atsakovo prekės ženklo.

8Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – VPB) pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

9Nurodė, kad VPB pagal kompetenciją nesprendžia klausimų, susijusių su teisių į juridinio asmens pavadinimą pažeidimais, taip pat klausimų, susijusių su prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu (išskyrus PŽĮ 18 str. įtvirtintas nuostatas dėl ženklo registracijos užprotestavimo per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos), šie ginčai teismingi Vilniaus apygardos teismui pagal PŽĮ 49 str. 2 d. 2 p.

10Trečiasis asmuo Grand Go Group Limited pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad vertinant ieškovo ir atsakovo, kaip juridinių asmenų, pavadinimus, akivaizdus dalinis semantinis jų panašumas. Pavadinimuose pavartoti bendriniai žodžiai „travel“ ir „planet“, kurie jokio išimtinio išskirtinumo nė vienam juridinio asmens pavadinimui nesuteikia. Būtent skirtingas žodžių eiliškumas bei angliško žodžio „Go“ buvimas atsakovo pavadinime esmingai keičia juridinio asmens pavadinimą, kuo sukeliamą bendrą įspūdį ir sukuria galimybę atskirti vieną juridinį asmenį nuo kito be suklaidinimo galimybės. Kuriant atsakovo pavadinimą buvo tikslas jame atspindėti steigėjo pavadinimą bei jo vykdomą grupės įmonių veiklos dalį (Grand Go Group Ltd, Go Baltic Travel). Kadangi šiai dienai atsakovui yra iškelta bankroto byla, ieškovo reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo pasikeisti pavadinimą materialine prasme yra nepagrįstas. Atsakovo nuomone, ieškovas nepaneigė „Go Planet Travel“ prekės ženklo registracijos teisėtumo. Atsakovo prekės ženkle dominuoja būtent žodis „Go Planet“ arba „Go“, todėl šis žodis išskiria atsakovą iš prekės ženklų, kuriuose yra žodžių „travel“ ir „planet“ junginiai. Ieškovo ir atsakovo skiriasi prekės ženklų spalvos, bendro vaizdo prasmė, žodžių išdėstymas ir šriftai. Pastebėjo, kad ieškovo pateikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro Volmorus pavadinimų panašumo ir reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos ataskaita buvo atlikta ne visai tikslingai ir teisingai, nes nebuvo parodyta vizualinės prekės ženklų apraiška, o klausimas buvo užduodamas tik žodžiu, vertinant tik jų garsinį panašumą. Atsakovo įsitikinimu, ieškovas neįrodė visuomenės suklaidinimo galimybės dėl ieškovo prekės ženklo „Travel Planet“ ir atsakovo pavadinimo tariamo panašumo.

12Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovė ieškinį prašė tenkinti, o trečiojo asmens Grand Go Group Ltd atstovė su ieškiniu nesutiko.

13Ieškovo ieškinys tenkinamas visiškai.

14Dėl juridinio asmens pavadinimo

15Ieškovas UAB „Travel Planet“ reikalavimą įpareigoti atsakovą UAB „Go Planet Travel“ per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasikeisti juridinio asmens pavadinimą grindžia tuo, kad atsakovo juridinio asmens pavadinimas yra klaidinamai panašus į ieškovo. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas UAB „Travel Planet“ Juridinių asmenų registre yra įregistruotas 2012-06-22, o UAB „Go Planet Travel“ – 2013-03-06, ir kad abiejų juridinių asmenų veikla yra tapati – kelionių organizavimo paslaugos. Teigdamas, kad atsakovo pavadinimas yra klaidinančiai panašus į ieškovo pavadinimą, ieškovas pagrįstai savo reikalavimus Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.42 straipsnio 2 dalies pagrindu reiškia atsakovui, t. y. UAB „Go Planet Travel“. Aplinkybė, kad UAB „Go Planet Travel“ Vilniaus apygardos teismas 2014-09-29 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2014-12-11, iškėlė bankroto bylą, nepašalina šio juridinio asmens civilinės atsakomybės ir nekeičia jos ribų pagal pareikštą reikalavimą.

16CK 2.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus, ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus (CK 2.39 str. 3 d.).

17Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, vertinant juridinio asmens pavadinimo atitiktį CK 2.39 straipsnio 3 dalyje įtvirtintiems reikalavimams dėl jo panašumo į kitą juridinio asmens pavadinimą, lemianti aplinkybė yra ne tai, jog tarp lyginamųjų juridinių asmenų pavadinimų egzistuoja panašumas, bet tai, ar tas panašumas yra klaidinantis. Įstatyme nenustatyta absoliutaus draudimo skirtingiems juridiniams asmenims turėti panašius pavadinimus, bet draudžiama tuo pačiu metu veikiantiems juridiniams asmenims turėti tokius panašius pavadinimus, kad tai klaidintų visuomenę. Visuomenės klaidinimo įvertinimas pagal savo pobūdį ir esmę apima tiek teisinio, tiek faktinio pobūdžio veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 22 d. nutartis, priimta byloje Labdaros ir paramos fondas „M. K. Čiurlionio fondas“ v. Labdaros ir paramos fondas „M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas“; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta byloje UAB „Ateities ekologija“ v. VšĮ „Ekologijos vizija“, bylos Nr. 3K-3-208/2009). Juridinio asmens pavadinimo panašumas turi būti klaidinantis visuomenę, kad susidarytų sunkumų vieną juridinį asmenį atskirti nuo kito ar iškreiptų konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta byloje UAB „Parex lizingas“ v. UAB „Parex faktoringas ir lizingas“, bylos Nr. 3K-3-632/2005). Kaip teisės į vardą pažeidimas turi būti traktuojamas siekimas panaudoti vardą savanaudiškais tikslais, kurie suprantami plačiai – kaip piniginė, ekonominė, populiarumo, ar kitokia komercinė ir nekomercinė nauda (2006 m. balandžio 26 d. nutartyje, priimtoje byloje G. G. ir kiti v. A. M. Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas, bylos Nr. 3K-3-308/2006).

18Bendrasis bet kokio žymens (taip pat ir juridinio asmens pavadinimo) panašumo kriterijus yra bendras suvokimo įspūdis, kurį sukelia žymuo ir jo vaizdo prasmė, dėl ko vartotojas gali žymenis supainioti, nepaisant juos sudarančių elementų skirtumų. Taigi, sprendžiant dėl juridinių asmenų pavadinimų panašumo, svarbi ne tiek pavadinimus sudarančių žodžių lingvistinė analizė, kiek bendras suvokimas, žiūrint eilinio vartotojo (kliento) akimis. Vartotojas, išgirdęs ar pamatęs vieną ar kitą juridinio asmens pavadinimą, neanalizuoja šių pavadinimų paraidžiui, neskirsto skiemenimis ar panašiai, o suvokia pirmą įspūdį iš bendro žodžių skambesio (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. sausio 26 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-20/2004). Žodžiai ar jų santrumpos, nusakantys juridinio asmens teisinę formą, nedaro įtakos pavadinimo funkcijai atskirti vieną juridinį asmenį nuo kitų, taigi dėl pavadinimų panašumo sprendžiama atsižvelgiant tik į juridinio asmens pavadinimo simbolinę dalį.

19Nagrinėjamojoje byloje ieškovas, teigdamas, kad atsakovo pavadinimas yra klaidinamai panašus į ieškovo pavadinimą, nes abu ieškovo pavadinimo simbolinę dalį sudarantys žodžiai yra atkartoti atsakovo pavadinime, kuriame skiriasi tik žodžių „Travel“ ir „Planet“ išdėstymas bei yra panaudotas papildomas angliškas žodis „Go“, klaidinimo faktą grindė susirašinėjimo su atsakovo klientu kopija bei atliktos visuomenės nuomonės apklausos rezultatais. Iš ieškovo pateikto susirašinėjimo su klientais matyti, kad į UAB „Travel Planet“ klientai kreipėsi, kaip į UAB „Go Planet Travel“ , t. y. neatskirdami šių juridinių asmenų (t. 1, b. l. 17-21). UAB „Vilmorus“, 2013 m. lapkričio 13-20 dienomis atlikusi Lietuvos gyventojų apklausą, kurios metu buvo pateiktas klausimas, ar UAB „Go Planet Travel“ pavadinimas klaidina/neklaidina dėl panašumo į UAB „Travel Planet“ pavadinimą, pateikė rezultatus, kad daugiau nei 53% apklaustųjų pateikė teigiamą atsakymą. Teismo vertinimu, pateikti rašytiniai įrodymai sudaro pagrindą pripažinti, kad atsakovo pavadinimas yra klaidinamai panašus į ieškovo pavadinimą, nes ženkliai visuomenės daliai abiejų juridinių asmenų pavadinimai yra panašūs. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad ieškovo simbolinę dalį sudarančių žodžių išdėstymas atsakovo pavadinime jokio išskirtinumo šiam pavadinimui nesuteikia, o angliško žodžio „Go“ panaudojimas kartu su žodžiais „Travel“ ir „Planet“ nesudaro prasminio žodžių junginio. Atsakovas neišdėstė argumentų ir nepateikė juos pagrindžiančių įrodymų, kad paminėtų žodžių išdėstymas ir papildomo žodžio panaudojimas pavadinime įgalina atskirti jį nuo ieškovo juridinio asmens pavadinimo.

20Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, kad atsakovo juridinio asmens pavadinimas yra klaidinančiai panašus į ieškovo juridinio asmens pavadinimą, todėl neatitinka CK 2.39 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Ši išvada yra pakankama teismui tenkinti ieškovo pareikštą reikalavimą CK 2.42 straipsnio 2 dalies pagrindu.

21Dėl prekių ženklo registracijos

22Reikalavimą pripažinti prekių ženklo „Go planet travel“ registraciją Nr. 69119 negaliojančia ieškovas grindžia Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatomis ir aplinkybėmis, kad atsakovo prekių ženklo esminė dalis – „planet TRAVEL“ – pilnai sutampa su ieškovo juridinio asmens simboline dalimi „TRAVEL PLANET“, kad ieškovas teisę į pavadinimą įgijo nuo jo įregistravimo dienos 2012-06-22, t. y. iki atsakovo paraiškos prekių ženklui registruoti 2013-06-20 ir kad nurodytą dieną ieškovas turėjo teisę į tokią pačią ir panašią veiklą, kuriai yra priskirtinos atsakovo prekių ženklų žymimos 39 klasės paslaugos.

23Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta nuostata, kad prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus juridinio asmens pavadinimui arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą, priklausantį kitam asmeniui, kuris teisę į tą pavadinimą Lietuvos Respublikoje įgijo iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo arba prioriteto datos, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos.

24Dėl dviejų pramoninės nuosavybės objektų –juridinių asmenų pavadinimų ir prekių ženklų - tarpusavio santykio yra pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Danijos bendrovė „Kirkbi A/S“ (procesinis teisių perėmėjas – Danijos bendrovė „Lego Juris A/S“) v. UAB „Legosta“,bylos Nr. 3K-3-209/2006. Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad pagal teisės aktuose įtvirtintų nuostatų ratio legis, juridinių asmenų pavadinimų ir prekių ženklų teisinė apsauga (bei reikalavimai kiekvieno iš jų teisinei apsaugai) nėra visiškai autonomiška, o šie objektai – atsieti vienas nuo kito (taip pat žr. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. preliminarus nutarimas, priimtas byloje Anheuser- Busch Inc. v. Budejovicky Budvar, narodni podnik, bylos Nr. C-245/02, 1999 m. gegužės 11 d. preliminarus nutarimas, priimtas byloje Pfeiffer Grosshandel GmbH v. Lowa Warenhandel GmbH, bylos Nr. C-255/97). Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad nors kiekvienas iš šių objektų turi atlikti jam priskirtą funkciją (juridinio asmens pavadinimas – atskirti juridinį asmenį nuo kitų juridinių asmenų; prekių ženklas – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių arba paslaugų), vis tik jų atliekamos funkcijos turi harmoningai tarpusavyje derėti, nes juridiniai asmenys (turintys tam tikrus pavadinimus) savo gaminamoms prekėms ir (arba) teikiamoms paslaugoms žymėti paprastai naudoja atitinkamus prekių ženklus, o rinkoje esantys prekių ženklai yra tam tikrų juridinių (arba fizinių) asmenų nuosavybė. Jeigu šis harmoningas santykis bus iškreipiamas, atsiras visuomenės suklaidinimo galimybė: tam tikri prekių ženklai be pagrindo bus siejami su juridiniais asmenimis, kaip ir vice versa juridiniams asmenims bus priskiriami tam tikri prekių ženklai, su kuriais iš tiesų jie nėra kaip nors susiję.

25Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad pagal teisės normų, reglamentuojančių teisinį santykį prekių ženklas v. juridinio asmens pavadinimas, turinį, klausimas dėl prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti yra skirtas tas ženklas, ir juridinio asmens veiklos tapatumo ar panašumo paliekamas atviras (CK 2.39 straipsnio 3 dalis). Tuo tarpu pagal teisės normų, reglamentuojančių teisinį santykį juridinio asmens pavadinimas v. prekių ženklas, raidę, yra įtvirtinama sąlyga, t. y. kad juridinis asmuo turi turėti teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos (PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

26Nagrinėjamojoje byloje ginčo dėl aplinkybių, kad ieškovo juridinio asmens pavadinimas yra įregistruotas anksčiau, nei atsakovas pateikė paraišką ginčijamam prekių ženklui registruoti, nėra, kaip ir dėl vykdomos veiklos tapatumo. Akivaizdu, kad atsakovo registruoto prekių ženklo didžioji dalis visiškai sutampa su ieškovo juridinio asmens simboline dalimi ir tuo ginčijamas prekių ženklas, teismo vertinimu, yra panašus į ieškovo juridinio asmens pavadinimą. Šios aplinkybės atsakovas neneigia ir atsiliepime pats pripažįsta, kad nors pavadinimai ir yra panašūs dėl minimų žodžių „travel“ ir „planet“, tačiau skiriasi prekių ženklai, bei pateikia prekių ženklų skirtumus. Teismas atsakovo ir trečiojo asmens argumentų dėl dviejų prekių ženklų skirtumų ir atsakovo įregistruoto prekių ženklo neprotestavimo nenagrinėja, nes jie nėra teisiškai reikšmingi, vertinant reikalavimo faktinį pagrindą ir ginčo nagrinėjimo ribas, apsprendžiančias tai, kad yra lyginamas ieškovo juridinio asmens pavadinimas ir atsakovo registruotas prekių ženklas. Tam, kad nustatyti, ar atsakovo prekių ženklas yra klaidinamai panašus į ieškovo juridinio asmens pavadinimą, būtina įvertinti, kokį bendrą įspūdį sukuria kiekvienas jų, vertinant kiekvieno skiriamuosius ir dominuojančius elementus vizualiai, fonetiškai ir pagal prasmę. Teismas sutinka su ieškovo atsikirtimais, kad ginčijamame prekės ženkle panaudotas žodis „go“ taip, kaip jis pavaizduotas, vizualiai nesukuria aiškios reikšmės ir nėra dominuojantis. Teismo vertinimu, ieškovas pagrįstai teigia, kad dominuojančiu elementu ginčijamame prekių ženkle yra žodžių junginys „planet travel“, kuris atkartoja ieškovo juridinio asmens pavadinimo simbolinę dalį sudarančius žodžius. Fonetiškai ir pagal prasmę atsakovo prekių ženklo dominuojantis elementas yra netgi tapatus ieškovo juridinio asmens pavadinimo simbolinei daliai. Į bylą pateiktos Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai patvirtina, kad Lietuvos vartotoją toks panašumas klaidina ir atsakovas šių aplinkybių nepaneigė.

27Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovo prekių ženklo „Go planet travel“ registraciją Nr. 69119 prieštarauja Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktui, todėl pripažįstama negaliojančia.

28Dėl žymens naudojimo

29Į ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą nutraukti žymens „Go planet travel“ naudojimą bei uždrausti tokį žymenį naudoti atsakovas atsikirtinėja tik tuo, kad UAB „Go Planet Travel“ yra bankrutuojanti, kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 013282 galiojimas yra sustabdytas, bankroto administratorius nėra gavęs kreditorių pasiūlymo sudaryti taikos sutartį ir įmonė netrukus bus pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismo vertinimu, atsakovo išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovo teisės pagal CK 2.42 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą neturėtų būti ginamos, jeigu yra konstatuojamas į ieškovo juridinio asmens pavadinimą klaidinamai panašaus žymens naudojimas. Ieškovas teismui pateikė įrodymus, kad atsakovas savo teikiamoms paslaugoms žymėti naudojo žymenį „go planet TRAVEL“, šių aplinkybių atsakovas neginčijo. Teismui aukščiau išdėstytais motyvais pripažinus, kad žymens esminė dalis „planet TRAVEL“ yra klaidinamai panaši į ieškovo pavadinimą, prevenciškai turi būti uždrausta jį naudoti, nes byloje nėra duomenų, kad teismas būtų pripažinęs UAB „Go Planet Travel“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir kad būtų priimtas sprendimas dėl atsakovo įmonės pabaigos (CK CK 2.42 str. 2 d., Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.).

30Ieškovas buvo pareiškęs reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai neturtinės ir turtinės žalos atlyginimą bei šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Patikslintu ieškiniu ieškovas pareiškė prašymą šį reikalavimą palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, numatančiu tokias procesines pasekmes, kuomet reikalavimas nėra apmokėtas nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo valią ir į nustatytas aplinkybes, kad reikalavimą dėl žalos atlyginimo ieškovas pareiškė nekonkrečiai ir neapmokėjo jo privalomu žyminiu mokesčiu, palieka jį nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 7 p.).

31Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas yra sumokėjęs 93,83 EUR žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 58, 100). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui buvo iškelta bankroto byla ir vadovaujantis CPK83 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 86 straipsniu, ieškovui jo sumokėtas 93,83 EUR žyminis mokestis grąžinamas.

32Ieškovas pareiškė prašymą priteisti iš atsakovo 157,69 EUR išlaidų už visuomenės nuomonės apklausos atlikimą ir 1 712,17 EUR atstovavimo išlaidų bei pateikė tokias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

33Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteisiamos 157,69 EUR išlaidos už visuomenės nuomonės apklausos atlikimą (CPK 93 str. 1 d.).

34CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas bei į tai, kad ieškovų ieškinys yra patenkintas, o taip pat į atsakovo statusą, sprendžia, kad 1 200 EUR suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrįsta ir protinga. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteisiami 1 200 EUR atstovavimo išlaidoms atlyginti, likusioje dalyje prašymo netenkinant (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

35Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteisiamos 15,55 EUR teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

Nutarė

36Ieškovo UAB „Travel Planet“ ieškinį patenkinti visiškai.

37Įpareigoti atsakovą BUAB „Go Planet Travel“ per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasikeisti juridinio asmens pavadinimą;

38pripažinti prekių ženklo „Go planet travel“ registraciją Nr. 69119 negaliojančia;

39įpareigoti atsakovą nutraukti žymens „Go planet travel“ naudojimą kelionių rengimo ir turizmo paslaugoms, kelionių, skrydžių, viešbučių ir kitų laikinojo apgyvendinimo paslaugų užsakymui ir rezervavimui žymėti, įskaitant kelionių rengimo, turizmo, ekskursijų, iškylų, keleivių vežiojimo ir lydėjimo, transporto priemonių nuomos, įskaitant turistinių autobusų nuomą, kelionių paslaugas; kelionių, vietų kelionėms, skrydžių, viešbučių, motelių, apgyvendinimo biurų, laikino būsto parūpinimo ir kitų laikinojo apgyvendinimo paslaugų užsakymą ir rezervavimą; sutikimo patalpų nuomos, trumpos patalpų nuomos ir palapinių nuomos bei trumpo poilsio stovyklų paslaugas bei uždrausti tokį žymenį naudoti ateityje.

40Ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai neturtinės ir turtinės žalos atlyginimą bei šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos palikti nenagrinėtą.

41Priteisti ieškovo UAB „Travel Planet“ naudai iš atsakovo BUAB „Go Planet Travel“ 157,69 EUR išlaidų už visuomenės nuomonės apklausos atlikimą ir 1 200 EUR atstovavimo išlaidų.

42Likusioje dalyje ieškovo prašymo netenkinti.

43Grąžinti ieškovui UAB „Travel Planet“ 93,83 EUR žyminio mokesčio, sumokėto 2014-06-25 mokėjimo nurodymu Nr. 786 ir 2014-12-29 mokėjimo nurodymu Nr. 1062.

44Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti... 4. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo palikti ieškinio reikalavimą priteisti... 5. Nurodė, kad ieškovas UAB „Travel Planet“ yra 2012-06-22 įregistruotas... 6. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 7. Nurodė, kad atsakovo įsitikinimu reikalavimas dėl juridinio asmens UAB „Go... 8. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau –... 9. Nurodė, kad VPB pagal kompetenciją nesprendžia klausimų, susijusių su... 10. Trečiasis asmuo Grand Go Group Limited pateikė teismui atsiliepimą į... 11. Nurodė, kad vertinant ieškovo ir atsakovo, kaip juridinių asmenų,... 12. Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovė ieškinį prašė tenkinti, o... 13. Ieškovo ieškinys tenkinamas visiškai.... 14. Dėl juridinio asmens pavadinimo... 15. Ieškovas UAB „Travel Planet“ reikalavimą įpareigoti atsakovą UAB „Go... 16. CK 2.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridinis asmuo privalo turėti savo... 17. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, vertinant... 18. Bendrasis bet kokio žymens (taip pat ir juridinio asmens pavadinimo) panašumo... 19. Nagrinėjamojoje byloje ieškovas, teigdamas, kad atsakovo pavadinimas yra... 20. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, kad atsakovo... 21. Dėl prekių ženklo registracijos... 22. Reikalavimą pripažinti prekių ženklo „Go planet travel“ registraciją... 23. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte... 24. Dėl dviejų pramoninės nuosavybės objektų –juridinių asmenų pavadinimų... 25. Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad pagal... 26. Nagrinėjamojoje byloje ginčo dėl aplinkybių, kad ieškovo juridinio asmens... 27. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovo... 28. Dėl žymens naudojimo... 29. Į ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą nutraukti žymens „Go planet... 30. Ieškovas buvo pareiškęs reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai... 31. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas yra sumokėjęs... 32. Ieškovas pareiškė prašymą priteisti iš atsakovo 157,69 EUR išlaidų už... 33. Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę į bylinėjimosi... 34. CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 35. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteisiamos... 36. Ieškovo UAB „Travel Planet“ ieškinį patenkinti visiškai.... 37. Įpareigoti atsakovą BUAB „Go Planet Travel“ per 30 dienų nuo teismo... 38. pripažinti prekių ženklo „Go planet travel“ registraciją Nr. 69119... 39. įpareigoti atsakovą nutraukti žymens „Go planet travel“ naudojimą... 40. Ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai neturtinės ir... 41. Priteisti ieškovo UAB „Travel Planet“ naudai iš atsakovo BUAB „Go... 42. Likusioje dalyje ieškovo prašymo netenkinti.... 43. Grąžinti ieškovui UAB „Travel Planet“ 93,83 EUR žyminio mokesčio,... 44. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...