Byla e2-1757-435/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei A. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės A. G. 100,48 Eur žalos atlyginimą, 5 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad 2014-07-04 iš Kaune, ( - ) esančio buto buvo aplietos vandeniu žemiau esančios V. L. priklausančios patalpos, esančios Kaune, ( - ), apdraustos AB „Lietuvos draudimas“ (draudėja V. L.). AB „Lietuvos draudimas“, kompensuodama dėl užpylimo draudėjai padarytus nuostolius, išmokėjo 1195,28 Eur (4127,00 Lt) dydžio draudimo išmoką. Draudimo išmoka paskaičiuota pagal AB „Lietuvos draudimas“ sudarytą lokalinę sąmatą pagal LR Aplinkos ministro įsakymu D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti. Išmokėjusi išmoką, AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis (LR CK 6.1015 str.). Remiantis VĮ Registrų Centras išrašu, buto, esančio Kaune, Pramonės pr. 59-54, savininkė pagal Nekilnojamo turto registro duomenis 2014-07-04 buvo A. G.. Daugiabučių namų savininkų bendrijos „115-oji BSB“ 2014-09-03 pažymoje nustatyta, jog viršutiniame aukšte, Pramonės pr. 59-o namo 54-o buto vonioje trūko vamzdis.. Atsakovei buvo siųsta pretenzija dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovė atlygino tik dalį žalos, t. y. 1094,80 Eur. Neatlyginta žalos dalis sudaro 100,48 Eur.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti įteikti 2015-12-11, viešo paskelbimo būdu, CPK 130 str. nustatyta tvarka (10, 11 b. l.) Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė sutiko dėl sprendimo už akių priėmimo, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus pateiktų byloje rašytinių įrodymų – 2014-09-03 DNBS 115-osios BSB atsakymo dėl avarijos; 2014-08-28 VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo; Gyventojų registro tarnybos 2015-11-13 išrašo apie asmenį; 2014-08-28 AB ,,Lietuvos draudimas“ rašto atsakovei dėl išmokos išmokėjimo; 2011-06-23 buto draudimo liudijimo; 2014-07-10 turto sugadinimo akto; 2014-07-10 turto sunaikinimo, sugadinimo akto priedo; remonto darbų lokalinės sąmatos; 2014-07-23 draudimo išmokos paskaičiavimo; AB ,,SEB“ banko rašto dėl draudimo išmokos; 2014-08-18 AB ,,Lietuvos draudimas“ pranešimo apie žalos atlyginimą; 2014-08-19 vietinio mokėjimo nurodymo – vertinimą, bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių jos prievolės atlyginti išlaidas įvykdymą, darytina išvada, jog pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą už akių.

8Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-04-16 nutartyje Nr. 3K-3-204/2014 konstatuota, kad kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai nustatoma, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovė neprivalo įrodinėti. Ji privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (LAT 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

9Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str.).

10Ieškovė atlygino kitų asmenų, dėl nesugebėjimo naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims, padarytą žalą, nukentėjusiam asmeniui išmokant 1195,28 Eur draudimo išmoką, todėl ieškovė, įvykdžiusi prievolę už kitą asmenį, įgyja regreso teisę reikalauti jos atlyginimo iš atsakovės (CK 6.280 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė dalį žalos – 1094,80 Eur atlygino iš jos priteistina likusi žalos atlyginimo dalis – 100,48 Eur.

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (100,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės A. G., a. k. ( - ) 100,48 Eur (vieno šimto eurų, 48 ct.) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (100,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminį mokestį ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buv. J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000, naudai;

17Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai