Byla B2-299-258/2008

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė,

2sekretoriaujant Eglei Čeponienei,

3dalyvaujant administratoriaus atstovui Rimantui Žiemeliui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi likviduojamos dėl bankroto UAB „RVA projektai“ administratoriaus prašymą, tretiesiems asmenims

5L. G., R. P., D. S., V. M., S. R. VSDFV Vilniaus skyriui, Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijai, AB „TEO LT“, UAB „TELE-3 radijas“, UAB „Tik faktai“, UAB „Mondus“, UAB „Vilsotas“, UAB „Strateginių projektų vystymo grupė“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Draugystės“ viešbutis, UAB „Embex“, UAB „Naujasis Vilnius“ , UAB „Viršus“, UAB „Forumo rūmai“, UAB „Actual City Media“ AB „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl kreditorių pakeitimo ir įmonės pabaigos,

Nustatė

6Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi UAB „RVA projektai“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“ įgaliotas asmuo Rimantas Žiemelis. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d., 2008m. balandžio 1d. nutartimis patvirtinti UAB „RVA projektai“ kreditorių finansiniai reikalavimai bei nutarta taikyti įmonei supaprastinto bankroto proceso procedūrą. Administratorius gavo AB Turto bankas prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo bankroto byloje, nurodė, kad 2008 04 01d. patvirtinus Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 21 138,55Lt. kreditorinį reikalavimą, perleidimo sutartimi šis reikalavimas perleistas AB Turto bankas, todėl prašė pakeisti byloje kreditorių. Teismui pateikęs reikalingus dokumentus prašė pripažinti įmonės pabaigą.

7Prašymai tenkintini.

8LR Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 3 d. nustato, jog įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta Įmonių bankroto įstatymu, nesikeičia. Teismui pateikta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. T52-19/02-08-2436(b.l.186-189), AB Turto bankas prašymas (b.l.183) sudaro pagrindą prašymą šioje dalyje pripažinti pagrįstu.

9Pagal 2001m. kovo 20d. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 32 str. 4 d. po to kai administratorius teismui pateikia likvidavimo balansą ir likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus; aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą; pažymą, patvirtinančią, kad yra visiškai baigtas išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimas bankrutavusios įmonės darbuotojams, teismas nagrinėjantis bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

10Byloje esantis 2008 m. balandžio 4d. įmonės balansas (b.l.175-176), rodo, jog įmonėje turto neliko, realizuotino turto ir piniginių lėšų įmonė neturi, nepatenkinti liko dalis pirmosios visi antrosios ir trečiosios eilės kreditorių reikalavimai bendrai 161 118Lt. sumai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007 m. lapkričio 22 d. pažyma Nr. 14.6-753 (b.l.177) patvirtina, kad pretenzijų dėl įsiskolinimo už gamtos išteklius ir aplinkos taršą įmonė neturi. 2008 m. kovo 6 d. Garantinio fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma Nr.1.14-209 patvirtina lėšos skirtos darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, išmokėtos (b.l.178).

11Esant bylos duomenimis nustatytoms aplinkybėms, įvykdyta įmonės likvidavimo procedūra sudaro pagrindą pripažinti įmonės pabaigą, įmonę išregistruotina iš juridinių asmenų registro.

12Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teismas

13

Nutarė

14Patikslinti bankrutavusios UAB „RVA projektai“ kreditorių sąrašą vietoj kreditoriaus Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pakeisti kreditoriumi AB Turto bankas su 21 138,55Lt. kreditorinio reikalavimo suma.

15Pripažinti bankrutavusios UAB „RVA projektai“ (į.k. 300607989, Juodasis kelias 47c Vilnius) pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti iš juridinių asmenų registro.

16Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai