Byla 2-1090/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rehau“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-104-823/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rehau“ bei pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bodesa“ skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Rehau“ prašė panaikinti BUAB „Longista“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto nutarimus, priimtus 3-iuoju, 4-uoju bei 6-uoju darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad 3-iuoju darbotvarkės klausimu nutarta parduoti BUAB „Longista“ reikalavimo teises civilinėje byloje Nr. 2-1260-71/2011, nagrinėjamoje Šiaulių apygardos teisme pagal BUAB „Longista“ ieškinį dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovams BUAB „Senasis dvaras“, A. K. ir R. A.; parduoti BUAB „Longista“ 307 553,20 Lt kreditorinį reikalavimą, patvirtintą Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1101-71/2011, UAB „Senasis dvaras“ bankroto byloje. 4-uoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti minėtų reikalavimų pardavimo tvarką, respublikiniame dienraštyje „Respublika“ patalpinant skelbimą ir patvirtinant pradinę pardavimo kainą – 50 proc. nuo reikalavimo teisių bei kreditorinių reikalavimų sumų. Reikalavimo teisių civilinėje byloje ar kreditorinio reikalavimo nepardavus už pradinę kainą ilgiau kaip 7 kalendorines dienas po skelbimo išspausdinimo, sumažinti pardavimo kainą iki 30 proc. nuo reikalavimo teisių ir kreditorinio reikalavimo sumų. Reikalavimo teisių civilinėje byloje ar kreditorinio reikalavimo nepardavus už sumažintą kainą ilgiau kaip 5 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo kainos sumažinimo dienos, reikalavimo teises ir (ar kreditorinį reikalavimą) parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę nei 2012 m. gegužės 16 d. UAB „Kavamedia“ pasiūlyme nurodytą kainą. 6-uoju darbotvarkės klausimu nutarta pardavus reikalavimo teises civilinėje byloje ir kreditorinį reikalavimą, paskirstyti gautas lėšas pagal kreditorinių reikalavimų tenkinimo eilę, sudaryti BUAB „Longista“ balansą ir kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl bendrovės pabaigos. Kreditorių komiteto nutarimais 3-iuoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais buvo sudarytos sąlygos ypatingai didelės vertės reikalavimus perleisti už neįtikėtinai mažą sumą. Kreditorių komiteto nustatyta pradinė reikalavimo teisių perleidimo kaina yra akivaizdžiai neprotinga ir pažeidžianti UAB „Rehau“ ir kitų kreditorių teises bei interesus. Kreditorių teisių pažeidimo būtų galima išvengti, jei BUAB „Longista“ turimos reikalavimo teisės nebūtų parduodamos. Remiantis skundžiamais kreditorių komiteto nutarimais, jau po 12 dienų po skelbimo apie reikalavimo teisių pardavimą išspausdinimo dienraštyje dienos, BUAB „Longista“ 3 223 514,58 Lt vertės reikalavimo teisė galėtų būti parduota tik už 50 000 Lt.

4Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu į skundą pareiškėjo reikalavimams pritarė. Nurodė, kad sprendžiant minėtus darbotvarkės klausimus kreditorių komiteto nariams nebuvo pateiktas nei teisinis, nei ekonominis siūlomų priimti nutarimų svarstomais klausimais pagrindimas. Tokiu nutarimu siekiama suklaidinti kreditorius nuslepiant nepagrįstai mažą reikalavimo teisės pardavimo kainą, neišnaudojant visų galimybių kuo naudingiau parduoti reikalavimo teises. Teigia, jog už ginčijamą nutarimą balsavę kreditoriai elgėsi neteisėtai ir nesąžiningai.

5Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į skundą prašė atmesti pareiškėjo UAB „Rehau“ reikalavimus. Nurodė, kad pardavus kreditorinį reikalavimą bus galima užbaigti BUAB „Longista“ bankroto bylą bei patenkinti kreditorių reikalavimus su mažesnėmis sąnaudomis, kadangi bankroto byla tęsiasi jau beveik ketverius metus, o patvirtintos didelės mėnesinės administravimo išlaidos mažina kreditorių galimybes iš parduoto BUAB „Longista“ turto patenkinti savo kreditorinius reikalavimus.

6Trečiasis asmuo UAB „Bodesa“ atsiliepimu prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas, teigdamas, kad BUAB „Longista“ kreditorių komitetas nusprendė kreditorinius reikalavimus parduoti per maža kaina, nepateikė jokių savo teiginius patvirtinančių įrodymų ir neatsižvelgė į tai, kad vienas iš parduodamų kreditorinių reikalavimų yra tik tikėtinas kreditorinis reikalavimas. Be to, BUAB „Longista“ Šiaulių apygardos teisme veda bylą ne pati, o samdo advokatų kontorą, todėl yra patiriamos papildomos išlaidos, kurios yra mokamos iš BUAB „Longista“ turimų piniginių sumų. Iš BUAB „Senasis dvaras“, tikėtina, nepavyks atgauti jokių piniginių sumų, kadangi turimais duomenimis visas šios įmonės turtas yra įkeistas ir gautos piniginės sumos bus paskirstytos įkaito turėtojams.

7BUAB „Longista“ 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komitetas priėmė nutarimą panaikinti BUAB „Longista“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto nutarimus 3-iuoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais.

8Pareiškėjas UAB „Bodesa“ kreipėsi į teismą skundu, prašydamas pripažinti 2012 m. spalio 8 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto susirinkimo metu priimtus nutarimus negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Nurodė, kad buvo pažeista kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo tvarka, kadangi trumpas informavimo apie šaukiamą kreditorių komiteto posėdį laikotarpis buvo nepakankamas, siekiant tinkamai pasiruošti. UAB „Bodesa“ nebuvo pateikti ir nutarimų projektai kartu su medžiaga, todėl šie procedūriniai pažeidimai lėmė 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumą.

9BUAB „Longista“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ atsiliepimu į skundą prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodė, kad įgyvendindamas kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ pranešimuose išreikštą valią ir nurodytu laiku sušaukė BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdį. 2012 m. spalio 4 d. bankroto administratorius elektroniniu paštu išsiuntė visiems kreditorių komiteto nariams 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komiteto darbotvarkę ir kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ pranešimus.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Bodesa“ skundą tenkino ir panaikino BUAB „Longista“ 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komiteto nutarimus; pareiškėjo UAB „Rehau“ skundą tenkino iš dalies ir panaikino BUAB „Longista“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu ir klausimą dėl bendrovės turtinių teisių pardavimo tvarkos grąžino kreditorių komitetui spręsti iš naujo. Nurodė, kad BUAB „Longista“ bankroto administratorius, sušaukdamas BUAB „Longista“ 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komiteto susirinkimą, kreditorių komiteto darbotvarkę ir VĮ „Turto bankas“ pranešimus pateikė likus mažiau nei 10 kalendorinių dienų, tuo pažeisdamas 2009 m. balandžio 28 d. BUAB „Longista“ kreditorių susirinkime patvirtinto kreditorių komiteto darbo reglamento (toliau – Reglamentas) 2.3. punktą. Pažymėjo, jog UAB „Bodesa“ informavo bankroto administratorių apie minėtą pažeidimą bei nurodė, jog balsuoja prieš 2012 m. rugsėjo 24 d. nutarimu priimtų 3-iojo ir 4-ojo darbotvarkės klausimų panaikinimą. Konstatavo, kad 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo trys iš penkių kreditorių komiteto narių. 3-iuoju bei 4-uoju darbotvarkės klausimu „už“ balsavo 2 komiteto nariai, „prieš – 1 (kreditorių komiteto pirmininkė), pareiškėjo UAB „Bodesa“ balsas neįskaitytas. Vadovaujantis ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostata, komiteto nario UAB „Bodesa“ balso įskaitymas ar jo dalyvavimas kreditorių komiteto posėdyje būtų nulėmęs priešingų sprendimų priėmimą, todėl padarė išvadą, kad nustatyti BUAB „Longista“ 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir balsavimo tvarkos pažeidimai negali būti pripažinti formaliais. Pasisakydamas dėl 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto nutarimo ginčijamų darbotvarkės punktų, teismas atsižvelgė, kad buvo siūloma parduoti ne realiai turimas ir vykdytinas, bet teismine tvarka ginčijamas turtines teises. Sprendė, kad ginčijamų nutarimų priėmimo procedūrų pažeidimai nenustatyti. Atkreipė dėmesį, kad ginčo objektu esant parduodamoms teisėms, bankrutuojanti bendrovė ir jos kreditoriai neturi jokių garantijų, kad šios turtinės teisės bus teismo pripažintos visa apimtimi, ar bent iš dalies, be to, net ir teismui priėmus bankrutuojančiai bendrovei palankų sprendimą, bendrovė galėtų negauti priteistų sumų sprendimo vykdymo procese, atsižvelgiant į skolininkų teisinę ir (ar) turtinę padėtį. Ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-1260-71/2011 yra pareikštas fiziniams asmenims ir bankrutuojančiai bendrovei, todėl galimai ieškovui palankaus sprendimo vykdymo apsunkinimas dėl skolininkų turtinės padėties yra tikėtinas. Pripažino, kad bankroto procedūrų trukmė neigiamai įtakoja kreditorių turtinius interesus dėl augančių administravimo išlaidų. Įvertinęs šiuos argumentus, teismas sprendė, kad kreditorių komiteto nutarimas parduoti bendrovės reikalavimo teises negali būti pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu ir prieštaraujančiu bendrovės kreditorių interesams. Pažymėjo, kad vien priimto ekonominio pobūdžio sprendimo rizikingumas savaime nesudaro pagrindo teismui riboti bankrutuojančios įmonės kreditorių teisę spręsti dėl bendrovės turto pardavimo tikslingumo, nesant akivaizdžių tokio sprendimo nenaudingumo bendrovės kreditoriams įrodymų. Padarė išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti akivaizdžiai nepagrįsta ir šių teisių pradinio pardavimo kainą, atsižvelgiant į nurodytų teisių patrauklumą ir kreditorių pagrįstą interesą pardavimo operatyvumui. Sutiko su pareiškėjo argumentu, kad nustatyta ginčijamų teisių pardavimo procedūra kelia pagrįstų abejonių dėl nustatytų ypač trumpų pardavimo terminų. Sprendė, jog nustatyti terminai riboja galimai suinteresuotų pirkėjų galimybes pateikti pasiūlymus, o būtinybė nustatyti būtent tokius pardavimo terminus nepagrįsta. Pažymėjo, kad nutarimas 6-uoju darbotvarkės klausimu yra neatsiejamai susijęs tik su nutarimu 3-iuoju darbotvarkės klausimu.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas UAB „Rehau“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį, nustatant, kad naikinami BUAB „Longista“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto nutarimai, priimti 3-iuoju ir 6-uoju darbotvarkės klausimais, o 4-asis darbotvarkės klausimas naikintinas dar ir tuo pagrindu, kad nustatyta nepagrįstai maža turinių teisių pardavimo kaina. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo argumentus dėl nepagrįstai mažos parduodamo turto kainos. Tai sudaro sąlygas parduoti bankrutuojančios bendrovės turtą už pernelyg mažą kainą ir pažeisti visų kreditorių interesus. Kreditorių teisių pažeidimo būtų galima išvengti, jei BUAB „Longista“ turimos reikalavimo teisės šiuo metu nebūtų parduodamos, laukiant teismų sprendimų šiose bylose.

152. Teismas nepagrįstai netenkino pareiškėjo reikalavimo dėl 3-iojo darbotvarkės klausimo. Pažymėjo, kad BUAB „Longista“ ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-438-71/12 patenkinimo atveju iš atsakovų gautina suma būtų mažiausiai 2 915 961,38 Lt, o BUAB „Longista“ kreditorinių reikalavimų BUAB „Senasis dvaras“ bankroto byloje patenkinimo atveju būtų gauta dar 307 553,20 Lt. Mano, kad realiai tikėtina BUAB „Longista“ reikalavimų patenkinimo civilinėse bylose suma gali būti net didesnė nei kreditorių reikalavimai bankroto byloje. Todėl turtinių teisių pardavimo kaina gali būti žymiai didesnė.

16Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pareiškėjo UAB „Rehau“ skundą atmesti. Pažymėjo, kad civilinėje byloje Nr. 2-438-71/12 ieškinys yra dar tik parengiamojoje nagrinėjimo stadijoje, taip pat nėra garantijų, ar teismas tenkins ieškinį visa apimtimi. Užsitęsęs bankroto procesas didina administravimo išlaidas, o pardavus minėtas reikalavimo teises, būtų galima užbaigti bankroto bylą bei patenkinti kreditorinius reikalavimus su mažesnėmis sąnaudomis.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

21Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises įgyvendina dalyvaudami kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus (ĮBĮ 23 str.). Vadovaujantis ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą, t.y. pateikti teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų.

22Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutarties dalį, kuria palikti nepakeisti BUAB „Longista“ 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto nutarimai 3-iuoju ir 6-uoju darbotvarkės klausimais bei 4-uoju darbotvarkės klausimu dėl nepagrįstai mažos turtinių teisių pardavimo kainos.

23Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas kreditorių komiteto posėdžio nutarimą 3-iuoju darbotvarkės klausimu ginčija dėl tos aplinkybės, kad šiuo metu netikslinga parduoti BUAB „Longista“ reikalavimo teises, nes priėmus bankrutavusiai bendrovei palankų teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-438-71/12 bei patenkinus kreditorinius reikalavimus UAB „Senasis dvaras“ bankroto byloje, reikalavimo teises būtų galima parduoti už didesnę kainą, nei nustatė kreditorių komitetas.

24Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog abi parduodamos reikalavimo teisės yra ginčijamos ir nėra jokių garantijų, kad jos bus pripažintos visa apimtimi ar iš dalies. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-438-71/12 paliko nenagrinėtu. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, teismas nemato pagrindo plačiau pasisakyti dėl apelianto atskirojo skundo argumentų dėl galimo BUAB „Longista” ieškinio atsakovams BUAB „Senasis dvaras“, A. K. ir R. A. patenkinimo. Teismas sprendžia, kad 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komitetas 3-iuoju darbotvarkės klausimu buvo teisėtas, priimtas įvertinus minėto ieškinio patenkinimo tikėtinumą, galimą ilgą bylos nagrinėjimo laikotarpį, augančias bylinėjimosi bei administravimo išlaidas.

25Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų taip pat matyti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartimi buvo panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, kuria atsisakyta patvirtinti BUAB „Longista“ kreditorinį reikalavimą UAB „Senasis dvaras“ bankroto byloje. Taigi liko galioti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis, kuria BUAB „Longista“ buvo įtraukta į BUAB „Senasis dvaras“ kreditorių sąrašą su 307 553,20 Lt finansiniu reikalavimu. Vis dėlto, minėta aplinkybė dar nesudaro pagrindo teigti, kad, atsižvelgiant į skolininko finansinę padėtį, BUAB „Longista“ galės atgauti kreditorinį reikalavimą pilna apimtimi ar iš dalies. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 27 d. nutartyje iškelti bankroto bylą buvo konstatuota, kad UAB „Senasis dvaras“ turi turto už 12 691 016 Lt, o bendrovės įsipareigojimai sudaro net 14 547 663,23 Lt. Be to, reikia atsižvelgti ir į aplinkybę, kad 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi buvo sustabdytas klausimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimas iki bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos. Tai lemia, kad UAB „Senasis dvaras“ turto pardavimas ir atsiskaitymas su kreditoriais nusikėlė neribotam laikotarpiui, todėl klausimas dėl galimo BUAB „Longista“ kreditorinio reikalavimo patenkinimo taip pat išlieka neaiškus. Kadangi UAB „Longista“ bankroto byla buvo iškelta dar 2008 m. gruodžio 8 d., todėl toks ilgas bankroto procedūrų vykdymas neigiamai įtakoja kreditorių interesus, didina bankroto administravimo išlaidas bei prieštarauja bankroto procese įtvirtintam operatyvumo principui. Taigi teismas nemato pagrindo pripažinti, kad 2012 m. rugsėjo 24 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimas 3-iuoju darbotvarkės klausimu pažeidė BUAB „Longista“ kreditorių interesus.

26Teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl per mažos kainos taip pat nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu dalį. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatas bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas bei reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami šio įstatymo nustatyta tvarka. Bankrutuojančios įmonės kreditoriams (kreditorių susirinkimui, komitetui) suteiktos plačios teisės bankrutuojančios įmonės turto valdymo ar disponavimo klausimais. Teismas atkreipia dėmesį, kad parduodamo turto pardavimo kaina turėtų būti protinga, už kurią būtų realu parduoti bankrutavusios įmonės turimą turtą esamomis ekonominėmis sąlygomis ir ji turi atitikti kreditorių interesus patenkinti finansinius reikalavimus, tuo pačiu užtikrinti operatyvų bankroto procesą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad reikalavimo teisių į BUAB „Senasis dvaras“ pardavimas nėra labai patrauklus, kadangi neaišku, ar kreditorinis reikalavimas realiai gali būti patenkintas. Parduodamo turto kainą lemia turto – nagrinėjamu atveju teisių į kreditorinį reikalavimą – realumas. Kreditorių komitetui nustačius nepagrįstai didelę parduodamo turto kainą ir dėl to neatsiradus pirkėjų, turto pardavimo procedūros užtruktų. Bankroto tikslas yra eliminuoti iš rinkos nemokius rinkos dalyvius ir patenkinti kreditorių interesus, todėl bankroto procesas negali tęstis neribotą laiką. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas nemato pagrindo sutikti su apeliantu, kad parduodamų reikalavimo teisių kaina yra nepagrįsta ar neprotingai maža.

27Kadangi 2012 m. rugsėjo 24 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimas 6-iuoju darbotvarkės klausimu yra išvestinis iš 3-iojo darbotvarkės klausimo, kuris nėra panaikintas, todėl nėra pagrindo jo naikinti.

28Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismas sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329, 338 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Rehau“ prašė panaikinti BUAB „Longista“ 2012 m.... 4. Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu į skundą pareiškėjo... 5. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į skundą prašė atmesti... 6. Trečiasis asmuo UAB „Bodesa“ atsiliepimu prašė skundą atmesti. Nurodė,... 7. BUAB „Longista“ 2012 m. spalio 8 d. kreditorių komitetas priėmė... 8. Pareiškėjas UAB „Bodesa“ kreipėsi į teismą skundu, prašydamas... 9. BUAB „Longista“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ atsiliepimu... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas UAB „Rehau“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 14. 1. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo argumentus dėl nepagrįstai... 15. 2. Teismas nepagrįstai netenkino pareiškėjo reikalavimo dėl 3-iojo... 16. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises įgyvendina... 22. Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 23. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas kreditorių komiteto... 24. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog abi parduodamos... 25. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų taip pat matyti,... 26. Teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl per mažos kainos taip... 27. Kadangi 2012 m. rugsėjo 24 d. BUAB „Longista“ kreditorių komiteto... 28. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismas sprendžia, kad... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....