Byla e2-8323-674/2018
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ pareikštą ieškinį atsakovui S. R. dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 619,76 Eur skolos už suteiktas paslaugas nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d., 28,33 Eur delspinigių priskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d., 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Ieškinį palaiko pilna apimtimi.

6Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ieškovas UAB „Raseinių šilumos tinklai" teikė atsakovui S. R. šildymo, karšto vandens tiekimo, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslaugas. Paslaugo buvo teikiamos bute, esančiame adresu Jaunimo g. 19-35, Raseiniuose, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui. Paslaugos bute buvo faktiškai suteiktos. Ieškovas atsakovui suteikė paslaugas, tačiau atsakovas už jas mokėjo tik dalinai. Atsakovui už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. priskaičiuota skola 619,76 Eur. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, atsakovui buvo skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, priskaičiuota 28,33 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. - 2018 m. balandžio 30 d.Atsakovui siųstas priminimas ir reikalavimas sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo.

7Atsakovui teismo procesiniai dokumenta ilaikomi įteikti įstatymo nustatyta tvarka deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

8Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

9Tarp atsakovo S. R. ir ieškovo 2007 m. balandžio 3 d. buvo sudaryta šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartis. Tiektos paslaugos adresu Jaunimo g. 19-35, Raseiniai. Iš byloje pateikto antstolės E. Rulienės turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto 2017-05-11 Nr. 69-20/2016/1, kad butas, esantis Raseiniuose, Jaunimo g. 19-35, nuosavybės teise priklausė S. R. ir jį įgijo Mindaugas Bartusevičius. Iš pažymos skaičiuoklės matyti, susidariusi skola 619,76 Eur, delspinigių 28,33 Eur. S. R. 2017-09-12 siųstas priminimas dėl skolos apmokėjimo, skolos suma 732,24 Eur. Pranešimas paliktas pašto dėžutėje. Pakartotinai pranešimas dėl skolos sumokėjimo siųstas 2017-11-10, įsiskolinimo suma 648,09 Eur. Atsakovas S. R. 2017-11-08 pateikė prašymą dėl skolos apmokėjimo, kur nurodė, kad skolą gali mokėti dalimis po 30 Eur. Duomenų, kad atsakovas skolą būtų apmokėjęs byloje nepateikiama. Ieškovas 2018-04-11 sumokėjo 34,00 Eur žyminio mokesčio.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.384 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad energijos pirkimo - pardavimo sutartis su fiziniu asmeniu, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Taigi, civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas lemia, jog energijos (taip pat ir šilumos) pirkimo–pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju sudarymui pakanka šio vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, t. y. sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai nėra sudarytos rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių, t. y. tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko–buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Taigi šilumos pirkimo - pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir atitinkamai buto savininkas – buitinis šilumos vartotojas, kuris privalo apmokėti už jam tiekiamą šilumos energiją.

11Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas atsakovui teikė šildymo, karšto vandens tiekimo, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, iš kurių kilo atsakovo prievolė mokėti už suteiktas paslaugas (LR CK 6.2 str.). LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas prievolės nevykdė ir ją pažeidė, nes laiku neatsiskaitė už ieškovo suteiktas paslaugas (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p.) Iš atsakovo kaip buto savininko priteistina 888,83 Eur skolos už paslaugas.

12LR CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. LR CK 6.73 str. Numato, kad jei skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę. Todėl atsakovas privalo atsiskaityti su ieškovu ir atlyginti visus ieškovo patirtus nuostolius, t.y. 28,33 Eur delspinigių.

13LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovo priteistinos ir ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas nurodė, kad sumokėjo 34,00 Eur žyminio mokesčio. Nustatyta, kad bendrai įsiskolinimas yra 648,09 Eur. Nuo šios sumos mokėtina žyminio mokesčio suma yra 15,00 Eur, kuri ir priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

15Teismo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Iš atsakovo S. R., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: ( - ), priteisti ieškovo UAB „Raseinių šilumos tinklai“, įmonės kodas 172412113, buveinė Pieninės g. 2, 60133 Raseiniai, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT40 7300 0100 0257 3037, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai 619,76 Eur (šešis šimtus devyniolika eurųū 76 ct) skolos už suteiktas paslaugas, 28,33 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 33 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, t.y. nuo 648,09 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2018-05-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai