Byla 2-1330-879/2011
Dėl skolos, delspinigiu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Daina Vaidachaviciene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi ieškovo UAB “Miesto energija” ieškini atsakovei Z. S. del skolos, delspinigiu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo,

2n u s t a t e :

3Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš atsakoves Z. S. 897,29 Lt skolos už patiekta šiluma, 284,46 Lt skolos už karšta vandeni ir šilumos kieki cirkuliacijai, 20,72 Lt karšto vandens pardavimo mokescio, 157,49 Lt delspinigiu, 5 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 68,00 Lt turetu žyminio mokescio išlaidu, 6,00 Lt už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo turetas išlaidas ir 1,00 Lt išlaidas, susidariusias už žyminio mokescio sumokejimo patvirtinima.

4Ieškovas nurode, kad su atsakove Z. S. 2006 m. kovo 14 d. sudare sutarti Nr. 2747586 del šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo. Šia sutartimi atsakove isipareigojo nustatytais terminais ir tvarka moketi mokescius už tiekiama šilumos energija. Atsakove bute adresu ( - ) m. gyvena nuomos pagrindais. Atsakove savo sutartiniu isipareigojimu nevykde ir už laikotarpi nuo 2009-08-01 iki 2011-05-31 isiskolino ieškovui 897,29 Lt už patiekta šiluma, 284,46 Lt už karšta vandeni ir šilumos kieki cirkuliacijai, 20,72 Lt karšto vandens pardavimo mokescio, 157,49 Lt delspinigiu. Ieškovas nurode, kad 2011-01-19 ispejimu pareikalavo, kad atsakove sumoketu skola, taciau atsakove ieškovo reikalavimo neivykde. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendima už akiu atsakovei nepateikus atsiliepimo i pareikšta ieškini arba parengiamojo procesinio dokumento.

5Procesiniai dokumentai, skirti atsakovei Z. S., iteikti 2011 m. liepos 25 d. atsakoves sunui G. S. (b. l. 15). Pagal LR CPK 123 str. 3 d. procesiniu dokumentu iteikimas kartu gyvenanciam pilnameciam šeimos nariui yra laikomas tinkamu procesiniu dokumentu iteikimu atsakovei. Atsakovei pasiulyta per 14 dienu pateikti atsiliepima i ieškini. Atsakove per nustatyta termina be pateisinamos priežasties nepateike atsiliepimo i ieškini, todel gali buti priimtas sprendimas už akiu (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t. y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad ieškovas su atsakove Z. S. 2006 m. kovo 14 d. sudare šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo fiziniams asmenims sutarti Nr. 2747586 (b. l. 3), pagal kuria ieškovas isipareigojo tiekti šilumos energija butui, esanciam Linu g. 10-18 (207), Ukmerges m. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo matyti, kad butas, esantis Linu g. 10-207, Ukmerges m., nuosavybes teise priklauso Ukmerges rajono savivaldybes tarybai (b. l. 4, 5) ir atsakove minetame bute gyvena nuomos pagrindais. Šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo fiziniams asmenims sutarties 6.2. punktas nustato, kad atsakove isipareigoja už šilumos energija ieškovui apmoketi iki poataskaitinio menesio paskutines dienos, o pagal sutarties 6.3. punkta, nustatytu laiku neapmokejus už patiekta šilumos energija, priskaiciuojami 0,04 procentu delspinigiai už kiekviena paveluota diena. Byloje esanti mokesciu paskaiciavimo pažyma (b. l. 7-9) patvirtina, kad atsakove isipareigojimu pagal sutarti neivykde, todel už laikotarpi nuo 2009-08-01 iki 2011-05-31 liko skolinga ieškovui 897,29 Lt už patiekta šiluma, 284,46 Lt už karšta vandeni ir šilumos kieki cirkuliacijai, 20,72 Lt karšto vandens pardavimo mokescio. Vadovaujantis tarp ieškovo ir atsakoves 2006-03-14 sudarytos sutarties 6.3 p. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995-01-25 nutarimo Nr. 124 „Del delspinigiu skaiciavimo tvarkos“ (pakeitimas: 1996-10-04 nutarimas Nr. 1161) 3.1. p., atsakovei paskaiciuoti delspinigiai –157,49 Lt (b. l. 7-9). Atsakove del skolos sumokejimo ispeta (b. l. 10).

9Pagal LR CK 6.38 str. 1 d., prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, o kai tokiu nera, vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis LR CK 6.71 str. nuostatomis, skolininkas kreditoriui privalo moketi netesybas, jeigu prievole neivykdyta arba netinkamai ivykdyta. Kadangi atsakove Z. S. savo sutartines prievoles atsiskaityti už patiekta šilumos energija ir karšta vandeni neivykde, ieškinys tenkinamas LR CK 6.38, 6.63, 6.71, 6.383 straipsniu pagrindu ir ieškovui priteisiama 897,29 Lt už patiekta šiluma, 284,46 Lt už karšta vandeni ir šilumos kieki cirkuliacijai, 20,72 Lt karšto vandens pardavimo mokescio ir 157,49 Lt delspinigiu.

10Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakoves priteisiamos 5 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

11Bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro 68,00 Lt žyminis mokestis, iš atsakoves priteisiamos ieškovo naudai LR CPK 79 str., 88 str., 93 str. 1 d. pagrindu.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakoves 6,00 Lt nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo gavimo išlaidu ir 1,00 Lt išlaidu už banko patvirtinima, jog sumoketas žyminis mokestis, taciau ieškovas nepateike jokiu irodymu šioms aplinkybems patvirtinti. LR CPK 178 str. itvirtinta šaliu pareiga irodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus. Esant tokioms aplinkybems, ieškovo reikalavimas dalyje del 6,00 Lt nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo gavimo išlaidu ir 1,00 Lt išlaidu už banko patvirtinima, jog sumoketas žyminis mokestis, priteisimo iš atsakoves netenkinamas.

13Vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškini patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakoves Z. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Ukmerges m., 897,29 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt septynis litus 29 centus) skolos už patiekta šilumos energija, 284,46 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 46 centus) skolos už karšta vandeni ir šilumos kieki cirkuliacijai, 20,72 Lt (dvidešimt litu 72 centus) karšto vandens pardavimo mokescio, 157,49 Lt (viena šimta penkiasdešimt septynis litus 49 centus) delspinigiu, 5 procentu metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos, t. y. nuo 2011 m. liepos 20 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, ir 68,00 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus 00 centu) bylinejimosi išlaidu ieškovo UAB “Miesto energija”, imones kodas 183204042, buveines adresas Šviesos g. 17, Ukmergeje, atsiskaitomoji saskaita Nr. LT36 7300 0100 0260 2500 banke Swedbank, AB, naudai.

16Atsakove Z. S. sprendima už akiu priemusiam teismui per dvidešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo. Sprendimas už akiu isiteiseja po dvidešimties dienu nuo jo priemimo dienos. Jeigu del šio sprendimo paduodamas pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo, jis isiteiseja užbaigus peržiurejimo procedura, jeigu pareiškimas del sprendimo už akiu peržiurejimo netenkinamas.

17Ieškovas UAB “Miesto energija” per trisdešimt dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Vilniaus apygardos teismui per Ukmerges rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai