Byla 2-1045-182/2011
Dėl įstatymo nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, sekretoriaujant Jolantai Lasevičienei, dalyvaujant pareiškėjai J. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos J. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. S., R. S. ir Alytaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl įstatymo nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja paaiškino, kad ( - ) mirė jos motina V. S. Po palikėjos mirties nebuvo jokio registruotino turto, todėl nei ji, nei suinteresuoti asmenys jos tėvas A. S., brolis R. S. į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Nesenai iš pusbrolio ji sužinojo, kad V. S. turi teisę atkurti nuosavybės teisę į (V. S. tėvo) V. T. iki nacionalizacijos valdytą žemę. Sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo jos motinai V. S. dar nepriimtas, tačiau Alytaus apskrities viršininko 2005-09-12 įsakymu Nr. 38-Ž-2520 patvirtintas Perlojos kaimo žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriame jos motinai suprojektuoti trys žemės sklypai. Norint pabaigti nuosavybės atkūrimo procesus, reikalinga pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog nuosavybės teisės, atkuriamos mirusiojo vardu, perduotos įpėdiniui. Dėl to ji 2011 m. kovo 28 d. kreipėsi į Druskininkų savivaldybės II-ąjį notarų biurą dėl palikimo priėmimo po V. S. mirties, tačiau notaras atsisakė priimti jos pareiškimą, nes praleistas įstatymu nustatytas terminas. Pareiškėja prašo minėtas aplinkybes laikyti svarbiomis priežastimis ir atnaujinti įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti.

3Suinteresuoti asmenys A. S. ir R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką informuoti tinkamai, gautas jų prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti.

4Suinteresuoto asmens Alytaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką informuotas tinkamai. Iš atsiliepimo į pareiškimą matyti, kad suinteresuotas asmuo su pareiškimu sutinka, prašo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškėjos paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad V. S., a. k. ( - ), gyvenusi ( - ), mirė ( - ) (b. l. 10, 21, 22). Iš 2005 m. rugsėjo 12 d apskrities viršininko Įsakymo dėl Žemės reformos žemėtvarkos projekto tvirtinimo Nr. 38-Ž-2520 ir kitų žemėtvarkos skyriui pateiktų dokumentų (b. l. 12-20) matyti, kad V. S. įgijo teisę atkurti nuosavybės teises. Nuosavybės teisės yra turtinio pobūdžio, todėl jos gali būti paveldėjimo dalyku, t. y., jas po palikėjos mirties gali perimti įpėdiniai pagal įstatymą ar testamentą (CK 5.1 str. 2 d.). Iš notarų biuro rašto matyti, kad pareiškėja dėl palikimo priėmimo po V. S. mirties į notarų biurą kreipėsi, praleidusi įstatymo nustatytą terminą (b. l. 21). Iš pareiškėjos paaiškinimų darytina išvada, kad po V. S. mirties ji sąžiningai klydo, manydama, kad nėra paveldėtino turto, todėl į notarą nesikreipė.

7Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes laikytina, kad terminas palikimui priimti yra praleistas dėl svarbių priežasčių ir jis atnaujintinas (CK 5.57 str. 1 d., CPK 577 str.).

8Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 str.,

Nutarė

9pareiškimą tenkinti.

10Atnaujinti pareiškėjai J. S., a. k. ( - ), trijų mėnesių terminą palikimui priimti po V. S., a. k. ( - ), iki mirties gyvenusios ( - ), mirusios ( - ), mirties.

11Šio termino pradžią skaičiuoti nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nutartis per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai