Byla e2-524-1069/2018
Dėl negrąžintos paskolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovei S. E. dėl negrąžintos paskolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės S. E. 579,24 Eur negrąžintos paskolos, 27,22 Eur palūkanų, susidariusių iki kredito grąžinimo, 576,14 Eur palūkanų, po kredito grąžinimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodo, kad 2014-07-02 atsakovė su pradine kreditore UAB „4finance“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovei suteikė 289,62 Eur dydžio kreditą 30 dienų terminui su 114,37 proc. metine palūkanų norma. Be to, atsakovė 2014-07-02 pateikė papildomą prašymą 289,62 Eur kredito sumai. Taigi atsakovė 2014-08-01 turėjo ieškovei grąžinti 579,24 Eur skolą, 27,22 Eur palūkanų bei sumokėti 606,46 Eur palūkanų, tačiau atsakovė nesilaikė savo sutartinių įsipareigojimų ir negrąžino skolos bei nesumokėjo palūkanų. 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2016-03-10 reikalavimo perleidimo sutartimi užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou ieškovei UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą.

5Teismui nepavykus įteikti ieškinio su priedais atsakovės gyvenamosios vietos adresu, teismas ieškinį su priedais bei teismo pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo 2017-12-21 įteikė atsakovei viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, kas reiškia, jog minėti procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintos fiziniams asmenimis adresuotų dokumentų įteikimo tvarkos (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

6Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovei ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovės S. E. 2014-07-02 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 736358003, pagal kurią atsakovė 289,62 Eur kreditą įsipareigojo grąžinti 2014-08-01 ir už tai sumokėti ieškovei 27,22 Eur bendros vartojimo kredito kainos, kurią sudaro 114,37 proc. vartojimo kredito metinė palūkanų norma; bendra kredito kainos metinė norma sudaro 198,30 proc. Tą pačią dieną (2017-07-02) atsakovei buvo suteiktas papildoma 289,62 Eur kredito suma, todėl iš viso atsakovė ieškovei turėjo grąžinti 579,24 Eur suteikto kredito, tačiau jo negrąžino, likdama skolinga šią sumą (579,24 Eur). Reikalavimo teisę į atsakovės S. E. įsiskolinimą pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2015-12-21 perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou, o pastarasis – 2016-03-10 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Finansų administravimas“.

9Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į ta, kas išdėstyta, atsakovei nevykdant sutartinės prievolės pradinei kreditorei laiku grąžinti paimtą kreditą, į kurią reikalavimo teisė perleista naujajai kreditorei, atsakovei kylą sutartinė atsakomybė, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti naujajai kreditorei iš atsakovės 579,24 Eur negrąžintą kreditą ir 27,22 Eur dydžio sutartines palūkanas (paskaičiuotas iki sutarties nutraukimo, t. y. iki 2014-08-01), kurios yra protingo dydžio bei atitinka sąžiningą skolinimo verslo praktiką, yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1-2 dalys).

10Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 576,14 Eur palūkanas, kurias ieškovė laiko minimaliais nuostoliais, susidariusiais dėl to, kad ieškovė negalėjo atsakovei laiku negrąžinto kredito ir sutartinių palūkanų perskolinti, taikydamas 131,20 proc. palūkanų normą, teismas pažymi, kad Vartojimo kredito įstatymo nuostatos yra taikomos ir sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo (Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Iš šios teisinės nuostatos teismas daro išvadą, kad Vartojimo kredito įstatymo teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio, dėl ko vartojimo kredito sutarties šalys negali jų pakeisti sutartimi (CK 6.157 straipsnio 1 dalis). Viena iš tokių imperatyvių nuostatų įtvirtinta Vartojimo kredito sutarties įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje, pagal kurią pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos ar mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Dėl šios priežasties teismas nepriteisia ieškovės prašomų Vartojimo kredito sutartyje nustatytų 131,20 proc. palūkanų kaip minimalių nuostolių, o paskaičiuoja bei priteisia įstatymines 0,05 proc. dydžio netesybas, skaičiuojamus nuo laiku negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų bendros 606,46 Eur sumos (579,24 Eur +27,22 Eur) už ieškovės ieškinyje nurodomą laikotarpį (nuo 2014-08-02 iki 2015-04-29). Už paminėtą laikotarpį įstatyminės netesybos sudaro 83,70 Eur (606,46 Eur x 0,05 proc. x 270 dienų).

11Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo nutartys buvo taikytos teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Be to, teismas pažymi ir tai, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo prisiteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines palūkanas kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).

12Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 690,16 Eur (579,24 Eur +27,22 Eur + 83,70 Eur) priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-05) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 58 proc. ieškinio reikalavimų) iš atsakovės proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisiamas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 15,66 Eur (27 Eur x 58 proc.) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Valstybei iš ieškovės ir atsakovės proporcingai atmestų ir (ar) patenkintų ieškinio reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šios išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (t. y. 3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei S. E. ieškinys su priedais bei pranešimas dėl atsiliepimo įteikimo buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, Tauragės apylinkės teismo 2018-01-11 sprendimas už akių taip pat įteikiamas viešo paskelbimo būdu (CPK 7 straipsnis, 130 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovės S. E. (asmens kodas ( - ) 579,24 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir 24 ct) negrąžinto kredito, 27,22 Eur (dvidešimt septynis eurus ir 22 ct) sutartinių palūkanų, 83,70 Eur (aštuoniasdešimt tris eurus ir 70 ct) įstatyminių netesybų (palūkanų) ir 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (690,16 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2017 m. gruodžio 5 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovės S. E. (asmens kodas ( - ) 15,66 Eur (penkiolika eurų ir 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Įteikti atsakovei S. E. (asmens kodas ( - ) Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018 m. sausio 11 d. sprendimą už akių viešo paskelbimo būdu.

22Nurodyti sprendimo už akių viešo paskelbimo būdu datą 2018 m. sausio 11 d.

23Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

24Ieškovė per 30 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovė nurodo, kad 2014-07-02 atsakovė su pradine kreditore UAB... 5. Teismui nepavykus įteikti ieškinio su priedais atsakovės gyvenamosios vietos... 6. Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės... 9. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos... 10. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 576,14 Eur palūkanas, kurias ieškovė... 11. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo... 12. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 5 proc.... 13. Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 58 proc. ieškinio reikalavimų) iš... 14. Valstybei iš ieškovės ir atsakovės proporcingai atmestų ir (ar)... 15. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei S. E. ieškinys su priedais bei... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 17. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“... 18. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“... 21. Įteikti atsakovei S. E. (asmens kodas ( - ) Tauragės apylinkės teismo... 22. Nurodyti sprendimo už akių viešo paskelbimo būdu datą 2018 m. sausio 11 d.... 23. Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovė per 30 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos...