Byla 2-76-393/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant pareiškėjui V. V., jo atstovui advokatui Jonui Amšiejui, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų rajono skyriaus atstovei R. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo V. V. su suinteresuotu asmeniu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų rajono skyriumi dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvas Č. V., a. k. (duomenys neskelbtini) miręs ( - ), Prienuose, iki ištrėmimo į Rusijos Federacijos gilumą, nuosavybės teise, ( - ), 11,8369 ha žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) valdė 0,50 ha dydžio namų valdą, kurią sudarė 10 x 6 m gyvenamasis namas, 18 x 6 m tvartas, 16 x 8 m kluonas su pagalbiniais įrenginiais.

5Pareiškėjas paaiškino, kad jo tėvai ir seneliai buvo ištremti į Rusijos gilumą, nes turėjo 100 ha žemės, gyveno pasiturinčiai. ( - ) gyveno trys ūkininkai. Visi trys buvo ištremti. Apie tremtyje išbūtą laiką patvirtina archyvinė pažyma, kurioje nurodoma, kad V. šeima specištrėmime buvo nuo 1948 m. birželio 22 d. iki 1958 m. liepos mėnesio. 1990 m. pareiškėjo tėvas kreipėsi su prašymu dėl žemės grąžinimo. Tačiau, dėl tėvo prastos sveikatos, pareiškėjas žemės nuosavybės dokumentų ieškojo pats. Dokumentų gauti iš archyvų nepavyko. Todėl 1996 m. kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą dėl juridinio fakto nustatymo, dėl žemės nuosavybės. Teismas juridinį faktą pripažino. Tėvas notariškai perleido pareiškėjui teisę į žemės nuosavybės atstatymą, todėl Alytaus apskrities viršininko administracijos 1997 - 11 -11 įsakymu ir vėlesniais, žemės nuosavybė buvo atstatyta jo vardu. Tėvas dar būdamas gyvas prašė pareiškėją, kad jis atstatytų buvusią sodybą. Nuo 2000 metų pareiškėjas pradėjo siekti įgyvendinti sodybos atstatymo planus. 2013 m. Miškų įstatymo pakeitimai leido miško ūkio paskirties žemėje atkurti buvusias sodybas. 2012 m. iš archyvo gavo pažymą, kad ( - ) kaime, buvo gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kluonas. 2014 m. kreipėsi žemėtvarkos tarnybą dėl žemės sklypo pertvarkymo projekto. Tačiau prašymas buvo atmestas. Vėliau su analogišku prašymu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, tačiau prašymas nebuvo patenkintas, nurodyta buvo, kad nepakanka dokumentų ir buvo siūloma kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo. Dėl 1949 m. žemės plano ir dabartinio žemės plano, dėl sodybos vietos patikslinimo buvo parengtas žemės sklypo planas (schema). Be to liudytojai taip pat patvirtins, kad ( - ) kaime buvo sodyba.

6Suinteresuotojo asmens atstovė su prašomu nustatyti juridiniu faktu sutinka ir nurodo, kad yra daugiau įrodymų, kad sodyba buvo, nei nebuvo, todėl sutinka, kad būtų nustatytas juridinis faktas.

7Iš Alytaus apskrities viršininko administracijos 1997-11-11 įsakymo Nr. 673 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės suteikimo naudotis asmenims Lazdijų rajone“ matyti, kad V. V. atkurtos nuosavybės teisės į žemę. Šią aplinkybę taip pat patvirtina ir Alytaus apskrities viršininko administracijos 1997-11-11 sprendimas Nr. 59-13257 ir paskesnis 2000 m. gruodžio 8 d. sprendimas Nr. 59-13257 dėl likusio žemės sklypo dalies (po patikslintų matavimų) pareiškėjo vardu.

8Lietuvos Centrinio valstybės archyvo 2012-05-30 pažyma apie nekilnojamąjį turtą Nr. R4-863 bei pridedami fotografiniai žemėlapiai patvirtina, kad pareiškėjo tėvai nuosavybės teise valdė sodybą, kurią sudarė gyvenamas namas, tvartas, kluonas, šulinys bei kiti priklausiniai.

9Lietuvos VRM 1989 m. liepos 26 d. archyvinė pažyma Nr. 6/6 patvirtina, kad V. šeima spec. ištrėmime išbuvo nuo 1948 m. birželio 22 d. iki 1958 m. liepos mėnesio.

10Nacionalinės žemės tarnybos raštas, 2014-10-21 Nr. 4SD-(14.4.104) – 4312 „Dėl prašymo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą“ patvirtina, kad prašymas nebuvo patenkintas. Atsisakymas buvo grindžiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-03-26 nutarimu Nr. 289 patvirtintu žemėtvarkos aprašu.

11Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2012-05-30 pažyma Apie nekilnojamąjį turtą Nr. R4- 863, patvirtina, kad pareiškėjo močiutės B. V., pareiškėjo tėvo Č. V. motinos, vardu apskaityti trobesiai: gyvenamas namas, kluonas bei tvartas, esantys ( - ). Šią aplinkybę patvirtina jau sovietmečio laikotarpio Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. liepos 2 d. pateikti žemėlapiai, miško žemės planas, topografinė nuotrauka, aprašas, iš kurių matosi buvusios sodybos vieta. Taip pat šią aplinkybę patvirtina UAB „AMMP“ žemės sklypo planas, kuris grindžiamas 1949 m. išlikusio žemėlapio pagrindu.

12Liudytojai M. L. ir J. B. patvirtino, kad jiems žinoma kur yra Č. V. žemės sklypas ( - ) ir jie tikrai žino, kad toje vietoje anksčiau gyveno V. šeima ir turėjo gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus bei kluoną. Šiuo metu yra išlikęs alyvos krūmas ir keli akmenys, kurie buvo sodybos kieme.

13Byloje aukščiau aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad Č. V., asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 11,8369 ha žemės sklype, esančiame ( - ) buvo sodybvietė, gyvenamasis namas, ūkiniai pastai. Ši sodyba priklausė Č. V..

14Tik nustačius teismui juridinį faktą pareiškėjas galės statyti gyvenamąjį namą toje vietoje kur anksčiau buvo gyvenamasis namas su priklausiniais. Tokiu būdu juridinio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes. Kitokia tvarka gauti dokumentų galimybės nėra. Pagal suformuotą teismų praktiką juridinis faktas, kad sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais - buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008). Šiuo metu pareiškėjo žemės sklype sodyba yra visiškai sunykusi. Tačiau kaip jau nustatyta sodybos buvimo faktą patvirtina aukščiau sprendime nurodyti dokumentai bei apklausti liudytojai, pareiškėjo paaiškinimas bei suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimas, todėl pareiškėjo pareiškimas tenkintinas ir nustatytinas jo prašomas juridinis faktas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėja

Nutarė

16Pareiškimą patenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo V. V., tėvas Č. V., a. k. ( - ) miręs ( - ), iki ištrėmimo į Rusijos Federacijos gilumą, nuosavybės teise, ( - ), 11,8369 ha žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) valdė 0,50 ha dydžio namų valdą, kurią sudarė 10 x 6 m gyvenamasis namas, 18 x 6 m tvartas, 16 x 8 m kluonas su pagalbiniais įrenginiais.

18Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas V. V. galėtų įgyvendinti savo socialines ir turtines teises.

19Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo V. V. su... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad jo tėvai ir seneliai buvo ištremti į Rusijos... 6. Suinteresuotojo asmens atstovė su prašomu nustatyti juridiniu faktu sutinka... 7. Iš Alytaus apskrities viršininko administracijos 1997-11-11 įsakymo Nr. 673... 8. Lietuvos Centrinio valstybės archyvo 2012-05-30 pažyma apie nekilnojamąjį... 9. Lietuvos VRM 1989 m. liepos 26 d. archyvinė pažyma Nr. 6/6 patvirtina, kad V.... 10. Nacionalinės žemės tarnybos raštas, 2014-10-21 Nr. 4SD-(14.4.104) – 4312... 11. Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2012-05-30 pažyma Apie nekilnojamąjį... 12. Liudytojai M. L. ir J. B. patvirtino, kad jiems žinoma kur yra Č. V. žemės... 13. Byloje aukščiau aptartų įrodymų visuma patvirtina, kad Č. V., asmeninės... 14. Tik nustačius teismui juridinį faktą pareiškėjas galės statyti... 15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėja... 16. Pareiškimą patenkinti.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo V. V., tėvas... 18. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas V. V. galėtų įgyvendinti... 19. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...