Byla 2A-138-407/2016
Dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą, autorių teisių pažeidimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Dalios Kačinskienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos ,,Penkta koja“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-428-258/2015 pagal ieškovės viešosios įstaigos ,,Penkta koja“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai ,,Penkta koja projektai“ ir P. B. dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą, autorių teisių pažeidimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė VšĮ ,,Penkta koja“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1) įpareigoti atsakovą P. B. (atsakovės VšĮ ,,Penkta koja projektai“ direktorių) per 30 d. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ pavadinimą nenaudojant jame pavadinimo „penkta koja“; 2) įpareigoti atsakovus P. B. ir VšĮ „Penkta koja projektai“ nutraukti ieškovei priklausančio logotipo Penkta koja LLLLL naudojimą bet kokiu būdu, įskaitant atgaminimą, išleidimą, platinimą, viešą paskelbimą ir padarymą viešai prieinamu; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovė nurodė, kad VšĮ „Penkta koja“ yra A. V. ir atsakovo P. B. 2008 m. vasario 1 d. įsteigta gyvūnų globa užsiimanti organizacija; A. V. paskirta įstaigos direktore. Atsakovas P. B. neįvykdė steigimo sutartyje numatyto steigėjo įsipareigojimo sumokėti įnašą įstatiniam kapitalui formuoti, todėl jis nėra ieškovės dalininkas (Viešųjų įstaigų įstatymo 7 str. 2 d.). Nuo 2012 m. nutrūkus A. V. ir P. B. bendram gyvenimui ir kilus konfliktiniams santykiams, atsakovas P. B. ėmė skleisti A. V. garbę ir reputaciją žeminančią informaciją, taip pat melagingą informaciją apie ieškovės veiklą. 2014 m. sausio 17 d. atsakovas P. B., neinformavęs ieškovės ir negavęs jos leidimo, įsteigė naują viešąją įstaigą pavadinimu „Penkta koja projektai“. Ieškovė niekada nėra davusi sutikimo atsakovams naudoti pavadinimo ,,Penkta koja“, todėl atsakovai juridinio asmens pavadinimą naudoja neteisėtai (CK 2.39 str. 2 d.; 2.42 str. 1 d.). Atsakovas P. B. įregistravo visą ieškovei priklausantį pavadinimą ,,Penkta koja“ prie jo pridėdamas bendrinį žodį ,,projektai“, kuris nepakankamas tinkamai, be suklydimo galimybės, atskirti šių dviejų juridinių asmenų. Be to, visuomenės suklydimo galimybę didina tai, kad abu juridiniai asmenys yra viešosios įstaigos. Tai reiškia, kad atsakovas P. B. užregistravo pavadinimą, kuris dėl savo panašumo į ieškovės pavadinimą klaidina visuomenę ir neatitinka CK 2.39 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

7Ieškovė taip pat nurodė, kad savo veikloje naudoja logotipą Penkta koja LLLLL, kuris yra autorių teisės objektas – kūrinys, o išimtinės teisės naudoti logotipą priklauso ieškovei. Nors 2007 m. gruodžio 10 d. autorinių turtinių teisių perleidimo sutartis buvo sudaryta su atsakovu P. B., o ne ieškove, tačiau logotipas buvo kurtas tam, kad jis būtų naudojamas ieškovės. Atsakovas P. B., žinodamas, kad logotipas priklauso ieškovei, 2013 m. spalio 30 d. valstybiniam patentų biurui pateikė paraišką įregistruoti prekės ženklą Penkta koja LLLLL, prekės ženklo registracijai panaudotas ieškovės pavadinimas ir ieškovei priklausantis logotipas. Kadangi autorių turtinės teisės į logotipas priklauso ieškovei, bet jo panaudojimas negavus ieškovės leidimo yra neteisėtas, todėl atsakovai, naudodami jiems nepriklausantį logotipą, pažeidžia ieškovės autorių turtines teises į kūrinį (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ir ATGTĮ) 15 str. 2 d.).

8Be to, ieškovės teigimu, atsakovai atliko Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose numatytus nesąžiningos konkurencijos veiksmus – atsakovas P. B. atliko veiksmus, kurie prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams (skleidė melagingą informaciją apie ieškovės ir jos direktorės veiksmus), dėl kurių kenkiama ieškovės galimybėms konkuruoti, be to, atsakovai savavališkai, neturėdami ieškovės leidimo, naudoja ieškovei priklausantį logotipą ir toks naudojimas sukelia atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ painiojimą su ieškove ir jos veikla, be to, atsakovai siekia nesąžiningai pasinaudoti ieškovės reputacija.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Teismas nustatė, kad 2007 m. gruodžio 10 d. autorinių turtinių teisių perleidimo sutartimi logotipo „Penkta koja“ autorė G. B. teises į kūrinį neatlygintinai perdavė atsakovui P. B., o ne ieškovei. Be to, VšĮ „Penkta koja“ įstatuose, kurie pasirašyti abiejų steigėjų (A. V. ir atsakovo P. B.), nurodyta, kad valdymo organas yra dalininkų susirinkimas, o ne savininkais, kaip būtų, jei įmonės dalininkas būtų vienas asmuo. Teismas taip pat pažymėjo, kad prekių ženklai Penkta koja ir Penkta koja LLLLL yra registruoti prekių ženklų registre, šių ženklų savininkas yra atsakovas P. B.. Vadovaudamasis šiomis aplinkybėmis, teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas P. B. naudoja jam nepriklausantį logotipą. Teismas sprendė, kad nors ieškovės VšĮ „Penkta koja“ ir atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ pavadinimuose pasikartoja žodžiai ,,penkta koja“, o tai reiškia, kad įstaigų pavadinimai yra panašūs, be to, įstaigos yra tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, tačiau atsakovės pavadinime yra papildomas žodis „projektai“, kuris, pasak teismo, nagrinėjamu atveju pripažintinas išskirtiniu. Teismas pažymėjo, kad atsakovė VšĮ „Penkta koja projektai“ užsiima gyvūnų globos ir priežiūros refinansavimu, t. y. finansine paslauga, kuri negali būti tapatinama su ieškovės veiklos kryptimi: beglobių gyvūnų apgyvendinimu prieglaudoje, kasdiene gyvūnų priežiūra, gydymu, naujų šeimininkų gyvūnams paieška. Atsižvelgęs į tai, kad ieškovės ir atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ veikla skiriasi, teismas sprendė, kad nėra pagrindo šių juridinių asmenų pripažinti konkurentais.

12III. Apeliacinio skundo argumentai

13Apeliaciniame skunde ieškovė VšĮ ,,Penkta koja“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Sprendimas priimtas neištyrus ir neįvertinus visų pateiktų įrodymų, nepagrįstas aiškiomis teisės normomis, neišnagrinėti visi ieškinio reikalavimai. Ieškinys buvo grindžiamas trimis teisiniais pagrindais: teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimu, autorių turtinių teisių pažeidimu ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų atlikimu. Skundžiamu sprendimu teismas atskirai nepasisakė dėl šių trijų pagrindų ir padarė bendrą išvadą, kad ieškinys pripažintas neįrodytu.

152. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas P. B., įregistruodamas viešosios įstaigos pavadinimą ,,Penkta koja projektai“, nepažeidė ieškovės teisės į juridinio asmens pavadinimą. Ieškovė nebuvo suteikusi leidimo juridinio asmens pavadinimo panaudojimui, tai reiškia, kad atsakovai juridinio asmens pavadinimą ,,Penkta koja“ naudoja neteisėtai. Teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimas konstatuojamas esant dviem sąlygoms: juridinių asmenų pavadinimai turi būti panašūs, juridinių asmenų pavadinimų panašumas turi būti klaidinantis visuomenę. Tai, kad juridinių asmenų pavadinimai yra panašūs konstatavo ir teismas, tačiau visiškai nepagrįstai žodį ,,projektai“ pripažino išskirtiniu. Tokia teismo išvada yra nemotyvuota ir nepagrįsta, nes bendriniai žodžiai nėra pripažįstami išskirtiniais, nebent bendrinis žodis įgyja skiriamąsias savybes dėl aktyvaus ir ilgalaikio naudojimo. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad žodis ,,projektai“ gali turėti ar turi stiprias skiriamąsias savybes. Priešingai – stiprią skiriamąją galią turi junginys ,,penkta koja“, kuris yra panaudotas atsakovės pavadinime. Antra, juridinių asmenų pavadinimų panašumas yra klaidinantis visuomenę, tačiau teismas apskritai nevertino šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų. Tai, kad juridinių asmenų pavadinimų panašumas yra klaidinantis, patvirtina visuma byloje esančių įrodymų: ieškovės savanorių laiškas; visuomenės narių pasisakymai socialiniame tinkle Facebook; publikacijos žiniasklaidoje; visuomenės apklausos tyrimas, dėl kurio pirmosios instancijos teismas iš viso nepasisakė.

163. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovai nepažeidė ieškovės turtinių teisių į logotipą Penkta koja LLLLL. Nepagrįsta teismo išvada, kad teisės į logotipą buvo perduotos ne ieškovei, o atsakovui P. B.. Autorinę sutartį pasirašė tik atsakovas P. B., tačiau tai nepaneigia, kad sutartis sudaryta ieškovės interesais, kadangi sutartį steigiamo juridinio asmens interesais sudaryti gali kiti asmenys iki juridinio asmens įsteigimo. Logotipas nuo pat ieškovės įsteigimo buvo naudojamas ieškovės veikloje, o tai rodo, kad autorinės sutarties sudarymas juridinio asmens interesais buvo patvirtintas ieškovės valdymo organų (CK 2.61 str. 1 d.). Be to, atsakovas P. B., kuris pasirašė autorinę sutartį, niekaip neprieštaravo ir nereiškė jokių pretenzijų dėl logotipo naudojimo iki tol, kol nekilo konfliktas tarp jo ir ieškovės direktorės bei darbuotojų. Autorinės sutarties tikslas buvo turtinių teisių į logotipą, kuris bus naudojamas tam tikro juridinio asmens veikloje, perdavimas. Nurodytos aplinkybės pagrindžia, kad visos teisės ir pareigos pagal 2007 m. gruodžio 10 d. autorinę sutartį tenka ne atsakovui P. B., o ieškovei.

174. Spręsdamas dėl atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmų, teismas apsiribojo konstatavimu, kad juridiniai asmenys negali būti laikomi konkurentais, nes jų veikla skiriasi. Tokia teismo išvada nemotyvuota. Teismas nepagrįstai susiaurino konkurentų sampratą iki vienoda veikla užsiimančių subjektų, nors pagrindinis kriterijus yra tas, ar ūkio subjektai veikdami susiduria su konkurencija. Be to, svarbu tai, kad abu juridiniai asmenys yra viešosios įstaigos, todėl konkuravimo įprasta prasme apskritai negali būti. Kadangi ieškovė ir atsakovė VšĮ „Penkta koja projektai“ veikia srityse, susijusiose su gyvūnų globa, veikdamos jos neišvengiamai susiduria su konkurencija. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė VšĮ „Penkta koja projektai“ savavališkai, neturėdama ieškovės leidimo, naudoja ieškovei priklausantį juridinio asmens pavadinimą ir toks naudojimas sukelia atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ painiojimą su ieškovės veikla, be to, siekiama nesąžiningai pasinaudoti ieškovės reputacija, tokie atsakovų veiksmai laikytini nesąžiningos konkurencijos veiksmais Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme. Be to, atsakovai atliko ir Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytus veiksmus – pateikė neteisingą ar nepagrįstą informaciją apie savo ar kito ūkio subjekto vadovaujančius asmenis, darbuotojų kvalifikaciją, teisinę, finansinę ar kitokią ūkio subjekto padėtį ir dėl to buvo padaryta žalos ieškovei.

18Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

22Dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo

23Nustatyta, kad VšĮ ,,Penkta koja“ įsteigta 2008 m. vasario 1 d., steigėjai – A. V. ir atsakovas P. B., atsakovė VšĮ ,,Penkta koja projektai“ įsteigta 2014 m. sausio 17 d., steigėjas – atsakovas P. B. (CPK 179 str. 3 d.). Ieškovė įrodinėja, kad atsakovas P. B., įsteigdamas VšĮ ,,Penkta koja projektai“, pažeidė ieškovės VšĮ ,,Penkta koja“ teisę į juridinio asmens pavadinimą, kadangi šių juridinių asmenų pavadinimai yra klaidinančiai panašūs.

24CK 2.39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti visuomenės dėl juridinio asmens tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus. Juridinių asmenų pavadinimų funkcija – atskirti jais pavadintus skirtingus juridinius asmenis vieną nuo kito. Kai sprendžiama, ar juridinio asmens pavadinimas neklaidina visuomenės dėl jo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, turi būti atsižvelgiama į minėtą juridinio asmens pavadinimo funkciją. Įstatyme nenustatyta absoliutaus draudimo skirtingiems juridiniams asmenims turėti panašius pavadinimus, bet draudžiama tuo pačiu metu veikiantiems juridiniams asmenims turėti tokius panašius pavadinimus, kad tai klaidintų visuomenę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2014).

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad lyginamieji juridinių asmenų pavadinimai (,,Penkta koja“ ir ,,Penkta koja projektai“) yra panašūs, tačiau, teismo vertinimu, jie nėra klaidinantys. Kaip galima spręsti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismo poziciją, kad pavadinimai nėra klaidinančiai panašūs, lėmė tai, kad atsakovo P. B. įsteigtos viešosios įstaigos ,,Penkta koja projektai“ pavadinime yra žodis ,,projektai“, kuris, teismo vertinimu, pripažintinas išskirtiniu.

26Tai, ar juridinio asmens pavadinimas neklaidina visuomenės dėl jo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus visų pirma yra fakto klausimas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2005).

27Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad juridinių asmenų pavadinimai ,,Penkta koja“ ir ,,Penkta koja projektai“ nėra klaidinantys.

28Juridinių asmenų pavadinimai, priklausomai nuo juos sudarančių elementų ar elementų derinio išskirtinumo (ar atvirkščiai – neišskirtinumo), gali būti vadinamieji „stiprūs“ bei „silpni“; vienų juridinių asmenų pavadinimų skiriamoji (identifikacinė) funkcija bus „stipresnė“, kitų – „silpnesnė“; nuo skiriamosios funkcijos „stiprumo“ priklauso juridinių asmenų pavadinimų panašumo vertinimas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2009).

29Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl bendrinės reikšmės žodis ,,projektai“ pripažintinas išskirtiniu. Kolegijos vertinimu, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju žodžių junginys ,,penkta koja“ yra pagrindinis abiejų juridinių asmenų pavadinimų elementas, turintis stiprią identifikacinę funkciją. Būtent šis simbolinis žodžių junginys ,,penkta koja“, o ne bendrinės reikšmės žodis ,,projektai“, yra dominuojantis ir atskleidžia juridinio asmens pavadinimo esmę, tuo tarpu žodis ,,projektai“ turi silpną skiriamąją funkciją. Juridinių asmenų registro išrašai, VšĮ ,,Penkta koja“ įstatai patvirtina, kad abiejų įstaigų veiklos tikslai yra iš esmės vienodi – globoti benamius šunis ir kates, vienyti žmones, kurie yra neabejingi benamiams ir nuskriaustiems gyvūnams, skatinti žmonių bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą ir norą padėti (1 t. b. l. 42-51; CPK 179 str. 3 d.). Kaip matyti iš bylos duomenų, VšĮ ,,Penkta koja projektai“ renka lėšas, skirtas gyvūnų pašarui (1 t., b. l .10); tokią veiklą vykdo ir VšĮ ,,Penkta koja“, kurios viena iš veiklos sričių yra rėmimo akcijų rengimas (1 t. b. l. 42-51). Kolegijos vertinimu, tam tikros tos pačios veiklos vykdymas bei abiejų įstaigų pavadinimuose esantis dominuojantis elementas klaidina visuomenę. Visuomenės klaidinimo faktą patvirtina ir bylos duomenys. Byloje pateiktas Lietuvos gyventojų nuomonės dėl įstaigų pavadinimų klaidinančio panašumo tyrimas (atliktas Spinter tyrimai), iš kurio matyti, kad apklausus gyventojus, ar įstaigų pavadinimai VšĮ ,,Penkta koja“ ir VšĮ ,,Penkta koja projektai“ yra klaidinančiai panašūs, 64 proc. respondentų atsakė ,,taip“ (1 t., b. l. 125-140). Tai, kad panašūs juridinių asmenų pavadinimai yra klaidinantys patvirtina ir VšĮ ,,Penkta koja“ savanorių laiškas, kuriame nurodoma, kad įstaigą (VšĮ ,,Penkta koja“) nuolat pasiekia įstaigos veikla besidominčių ir ją remiančių asmenų klausimai, ar įstaiga tebeveikia, ar ieškovė globoja gyvūnus, ar dar reikalinga parama, koks yra santykis tarp šių dviejų įstaigų – VšĮ ,,Penkta koja“ ir VšĮ ,,Penkta koja projektai“ (1 t., b. l. 96-97). Šie ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad lyginamieji juridinių asmenų pavadinimai yra klaidinantys (CPK 178, 185 str.).

30Pirmiau nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovės teisė į juridinio asmens pavadinimą yra pažeista (CK 2.39 str. 3 d.). Teisių gynybą į juridinio asmens pavadinimą reglamentuoja CK 2.42 straipsnio nuostatos. Konstatavus ieškovės teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimą, ieškovė turi teisę reikalauti, kad teismas įpareigotų atsakovą pakeisti pavadinimą (CK 2.42 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, panaikinama skundžiamo sprendimo dalis, kuria atmestas ieškinio reikalavimas įpareigoti pakeisti atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ pavadinimą, nenaudojant jame žodžio ,,penkta koja“, ir šis reikalavimas tenkinamas.

31Dėl autorių turtinių teisių pažeidimo

32Kitas ieškinio reikalavimas yra įpareigoti atsakovus nutraukti logotipo Penkta koja LLLLL naudojimą, pripažįstant, kad atsakovai neteisėtai naudoja šį kūrinį, priklausantį ieškovei. Atmesdamas šį reikalavimą, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad turtinės teisės į šį logotipą priklauso atsakovui P. B..

33Tokią pirmosios instancijos teismo išvadą patvirtina byloje pateikta 2007 m. gruodžio 10 d. autorinių turtinių teisių perleidimo sutartis, kuria kūrinio (logotipo Penkta koja LLLLL) autorė G. B. turtines teises į autorinį kūrinį perdavė atsakovui P. B. (1 t., b. l. 53-54). Taigi šios sutarties pagrindu atsakovas P. B. turi turtines teises į logotipą Penkta koja LLLLL (ATGTĮ 38 str. 1 d.; 42 str. 1 d.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas P. B. turtines teises į šį kūrinį būtų perleidęs ieškovei; šios aplinkybės ieškovė ir neįrodinėja. Minėtoje sutartyje nėra nuostatos (nuorodos), kad atsakovas P. B. šią sutartį būtų sudaręs steigiamos įstaigos – VšĮ ,,Penkta koja“ – vardu. Ieškovė, įrodinėdama, kad ji turi turtines teises į logotipą, nurodo, kad minėta autorinių turtinių teisių perleidimo sutartis buvo sudaryta steigiamos įstaigos ,,Penkta koja“ interesais ir pateikia nuorodą į CK 2.61 straipsnį, pagal kurį, jei sudarant sandorį nėra nurodoma, kad jis sudaromas steigiamo juridinio asmens vardu ir dėl jo interesų, tai sandorį sudaręs asmuo ir juridinis asmuo, kurio valdymo organas ar kitas steigimo dokumente nustatytas organas patvirtino dėl jo interesų sudarytą sandorį, turi solidarią pareigą įvykdyti prievoles. Su šia ieškovės pozicija nesutiktina, nes tai, kad logotipas buvo naudojamas ieškovės ,,Penkta koja“ veikloje, savaime nepatvirtina, kad turtinės teisės į ginčo logotipą priklauso ieškovei. Nagrinėjamu atveju tai, kad ieškovė naudojo minėtą logotipą savo veikloje ir atsakovas P. B. nereiškė dėl to pretenzijų, yra nulemta tos aplinkybės, kad atsakovas P. B., turėdamas turtines teises į šį logotipą, buvo vienas iš VšĮ ,,Penkta koja“ steigėjų. Tačiau ši aplinkybė (kad atsakovas P. B. leido neatlygintinai naudoti logotipą ieškovės veikloje), nepaneigia jo turtinių teisių į šį logotipą ir atitinkamai neįrodo, kad šias teises į logotipą įgijo ieškovė.

34Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas P. B., o ne ieškovė, turi turtines teises į logotipą (CPK 185 str.). Todėl atsakovas P. B., kuriam priklauso turtinės teisės į logotipą, turi teisę jį naudoti savo nuožiūra.

35Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą uždrausti atsakovams naudoti logotipą Penkta koja LLLLL, todėl ši teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista.

36Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų

37Pateiktu ieškiniu ieškovė įrodinėjo ir tai, kad atsakovai atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus: neteisėtai naudoja ieškovės pavadinimą ,,Penkta koja“, neteisėtai naudoja ieškovei priklausantį logotipą Penkta koja LLLLL ir skleidžia melagingą informacija apie ieškovę bei jos valdymo organus (Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 6 p.). Pirmiau šioje nutartyje konstatuota, kad atsakovas P. B., įsteigęs VšĮ ,,Penkta koja projektai“, pažeidė ieškovės teisę į juridinio asmens pavadinimą, ir ši ieškovės teisė buvo apginta CK 2.42 straipsnio pagrindu, įpareigojant pakeisti atsakovės VšĮ ,,Penkta koja projektai“ pavadinimą, nenaudojant jame žodžio ,,penkta koja“. Dėl šios priežasties netenka teisinės reikšmės atsakovų veiksmų, pažeidžiant ieškovės teisę į pavadinimą, vertinimas nesąžiningos konkurencijos prasme. Ieškovės argumentas, kad atsakovai atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus naudodami ieškovei priklausantį logotipą Penkta koja LLLLL (Konkurencijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.), yra atmestini, nes, kaip pirmiau konstatuota, ieškovė neturi turtinių teisių į logotipą Penkta koja LLLLL. Kitų įrodymų, patvirtinančių nesąžiningos konkurencijos veiksmus, ieškovė nepateikė. Ieškovės pateikti išrašai iš socialinio tinklo Facebook, iš kurių matyti, kad tarp įstaigų VšĮ ,,Penkta koja“ ir VšĮ ,,Penkta koja projektai“ vadovų kilęs ginčas, nėra pakankami konstatuoti atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmų Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6 punkto prasme. Be to, ieškovė, įrodinėdama, kad atsakovai, ieškovės teigimu, skleidžia melagingą informaciją apie ieškovę (jos vadovę), ieškinyje nesuformulavo jokio reikalavimo dėl šio įrodinėjamo faktinio pagrindo (Konkurencijos įstatymo 16 str.).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Pateiktame ieškinyje ieškovė buvo pareiškusi du reikalavimus. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tenkinus vieną iš ieškinio reikalavimų, laikytina, kad ieškinys tenkintas 50 proc. Pagal šią proporciją perskirstytinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.).

40Pirmosios instancijos teismas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 288 Lt (83 Eur) žyminis mokestis (1 t., b. l. 19) ir 2 151,80 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., b. l. 159-166). Ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neatitinka bylos sudėtingumo ir viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytus dydžius, todėl mažintinos iki 1 200 Eur (CPK 98 str. 2 d.; Rekomendacijų 8.2 p., 8.3 p., 8.19 p.). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 1 283 Eur (1 200 Eur + 83 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus 50 proc., ieškovei iš atsakovų P. B. ir VšĮ ,,Penkta koja projektai“ priteistina lygiomis dalimis po 320,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovai duomenų apie bylinėjimosi išlaidų turėjimą nepateikė.

41Apeliacinės instancijos teisme ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 30,75 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą. Pagal tą pačią proporciją jis lygiomis dalimis priteistinas iš atsakovų P. B. ir VšĮ ,,Penkta koja projektai“; iš kiekvieno po 7,69 Eur.

42Ieškovė byloje prašė iškviesti liudytoją G. B. (1 t., b. l. 147-151); įmokėjo 20 Eur liudytojos iškvietimo išlaidų (1 t., b. l. 173). Jos paaiškinimais ieškovė siekė įrodinėti ieškinio reikalavimą dėl draudimo atsakovams naudoti logotipą Penkta koja LLLLL. Šis ieškinio reikalavimas atmestas, todėl ieškovei šios išlaidos (20 Eur) neatlyginamos. Skundžiamo teismo sprendimo dalis, kuria liudytojai G. B. nurodyta išmokėti jos patirtas išlaidas iš Vilniaus apygardos depozitinės sąskaitos, paliekama nepakeista.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

44Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 29 d. teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

45,,Ieškinį tenkinti iš dalies.

46Įpareigoti atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ vadovą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ pavadinimą nenaudojant jame pavadinimo „Penkta koja“.

47Kitą ieškinio dalį atmesti.

48Priteisti ieškovei VšĮ ,,Penkta koja“ (į. k. 301536790) iš atsakovų P. B. (a. k. ( - ) ir VšĮ ,,Penkta koja projektai“ (į. k. 303223634) po 320,75 Eur (po tris šimtus dvidešimt eurų 75 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

49Iš Vilniaus apygardos depozitinės sąskaitos G. B. (a. k. ( - ) sąskaitos numeris ( - )) išmokėti 20 Eur (dvidešimt eurų) liudytojo iškvietimo išlaidų.“

50Priteisti ieškovei VšĮ ,,Penkta koja“ (į. k. 301536790) iš atsakovų P. B. (a. k. ( - ) ir VšĮ ,,Penkta koja projektai“ (į. k. 303223634) po 7,69 Eur (po septynis eurus 69 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Dalios Kačinskienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė VšĮ ,,Penkta koja“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1)... 6. Ieškovė nurodė, kad VšĮ „Penkta koja“ yra A. V. ir atsakovo P. B. 2008... 7. Ieškovė taip pat nurodė, kad savo veikloje naudoja logotipą Penkta koja... 8. Be to, ieškovės teigimu, atsakovai atliko Konkurencijos įstatymo 15... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nustatė, kad 2007 m. gruodžio 10 d. autorinių turtinių teisių... 12. III. Apeliacinio skundo argumentai... 13. Apeliaciniame skunde ieškovė VšĮ ,,Penkta koja“ prašo panaikinti... 14. 1. Sprendimas priimtas neištyrus ir neįvertinus visų pateiktų įrodymų,... 15. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas P. B., įregistruodamas... 16. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovai nepažeidė ieškovės... 17. 4. Spręsdamas dėl atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmų, teismas... 18. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 22. Dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo ... 23. Nustatyta, kad VšĮ ,,Penkta koja“ įsteigta 2008 m. vasario 1 d.,... 24. CK 2.39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens pavadinimas neturi... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad lyginamieji... 26. Tai, ar juridinio asmens pavadinimas neklaidina visuomenės dėl jo tapatumo ar... 27. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad juridinių... 28. Juridinių asmenų pavadinimai, priklausomai nuo juos sudarančių elementų ar... 29. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl bendrinės... 30. Pirmiau nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovės teisė į... 31. Dėl autorių turtinių teisių pažeidimo... 32. Kitas ieškinio reikalavimas yra įpareigoti atsakovus nutraukti logotipo... 33. Tokią pirmosios instancijos teismo išvadą patvirtina byloje pateikta 2007 m.... 34. Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas... 35. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 36. Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų... 37. Pateiktu ieškiniu ieškovė įrodinėjo ir tai, kad atsakovai atlieka... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Pateiktame ieškinyje ieškovė buvo pareiškusi du reikalavimus. Pakeitus... 40. Pirmosios instancijos teismas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas... 41. Apeliacinės instancijos teisme ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 30,75... 42. Ieškovė byloje prašė iškviesti liudytoją G. B. (1 t., b. l. 147-151);... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 29 d. teismo sprendimo... 45. ,,Ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Įpareigoti atsakovės VšĮ „Penkta koja projektai“ vadovą per 30 dienų... 47. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 48. Priteisti ieškovei VšĮ ,,Penkta koja“ (į. k. 301536790) iš atsakovų P.... 49. Iš Vilniaus apygardos depozitinės sąskaitos G. B. (a. k. ( - ) sąskaitos... 50. Priteisti ieškovei VšĮ ,,Penkta koja“ (į. k. 301536790) iš atsakovų P....