Byla 2A-820-125/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Savinijaus Katausko, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovui V. A., ieškovo atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, atsakovei A. P., atsakovės atstovei advokatei Svietlanai Baracevičienei, atsakovės Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovei D. V., trečiajam asmeniui G. A., trečiojo asmens Kretingos rajono savivaldybės atstovui A. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovės A. P. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-19-474/2008 pagal ieškovo V. A. ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, A. P., tretiesiems asmenims Kretingos rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centrui, G. A. dėl nuosavybės teisės gynimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti neteisėtu 1300 kv. m ploto žemės sklypo ( - ), kurio centro koordinatės 1942 m. koordinačių sistemoje yra x-6195803 ir y-451654, esančio žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1067-2412; perleidimą A. P., panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 įsakymą Nr. 4-2153-(1-.3) dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412; panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 sprendimą Nr. 1027 dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412; panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412, teisinę registraciją; taikyti restituciją ir įpareigoti A. P. grąžinti žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1067-2412, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai. Ieškovas iki šiol nėra supažindintas su apskrities viršininko įsakymu bei sprendimu, todėl nėra praleidęs termino apskųsti šiuos sprendimus. Jeigu teismas pripažins, kad terminas yra praleistas, prašo terminą atnaujinti, nes sprendimai buvo priimti nesąžiningai, slepiant nuo ieškovo, jis nebuvo su sprendimais supažindintas. Nurodė, kad 1991-11-07 Kretingos miesto tarybos sprendimu buvo skirtas 1300 kv. m žemės sklypas gamybinės bazės statybai. Pagal išduotas technines sąlygas įrengė elektros įvadą, gavo leidimą žemės darbams, įregistravo statybos darbus. Pagal atliktų darbų nulinį faktą buvo parengtas žemės sklypo planas, kuriame matyti pamatai. 2000-02-21 įmonę likvidavo ir tapo savo įmonės teisių ir pareigų perėmėju. Sklypas, kuriame buvo pastatyti pamatai, priklausė valstybei, todėl negalėjo įregistruoti savo nuosavybės į statinius. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260, asmuo gali įsigyti nuosavybėn jo naudojamus žemės sklypus iš valstybės, jeigu juose yra jam nuosavybės teise priklausančių pastatų ar statinių. Jis pateikė visus su statyba susijusius dokumentus, kurie nėra nuosavybę į pamatus patvirtinantys dokumentai, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Kretingos miesto tarybos 1991-11-07 sprendimu paskirtame 1300 kv. m ploto žemės sklype ( - ), kurio centro koordinatės 1942 m. koordinačių sistemoje yra x-6195803 ir y-451654, pastatyti pamatai ir komunikacijos nuosavybės teise priklauso ieškovui, nes kitokia tvarka nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negali gauti. Taip pat ieškovas nurodo, jog atsitiktinai sužinojo, kad žemės sklypas, kuriame yra jam nuosavybės teise priklausantys pamatai, yra perleistas atsakovei A. P. . Tai buvo padaryta, kai vyko ginčas dėl žemės sklypo civilinėje byloje, kurioje dalyvavo abu atsakovai. Buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir buvo uždrausta žemės sklypą perleisti tretiesiems asmenims, 2007-04-19 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 4-2153-(1-.3) ir 2007-04-19 sprendimu Nr. 1027 administracija perleido ginčo sklypą A. P.. Kadangi ginčo sklype yra ieškovui nuosavybės teise priklausančių objektų, ieškovas nurodė, kad perleidžiant sklypus buvo pažeista jo nuosavybės teisė, jo interesai.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2008-05-21 sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Nustatė juridinę reikšmę turintį faktą dėl valstybinės žemės po pamatais pirkimo, t. y., kad V. A. nuosavybės teisėmis valdo pamatus ir komunikacijas, Kretingos miesto tarybos 1991-11-07 sprendimu paskirtame 1300 kv. m ploto žemės sklype ( - ), kurio centro koordinatės 1942 m. koordinačių sistemoje yra x-6195803 ir y-451654. Pripažino neteisėtu 1300 kv. m ploto žemės sklypo ( - ), kurio centro koordinatės 1942 m. koordinačių sistemoje yra x-6195803 ir y-451654, esančio žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1067-2412 perleidimą A. P.. Panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 įsakymą Nr. 4-2153-(1-.3) dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412. Panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 sprendimą Nr. 1027 dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412. Panaikino žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412, teisinę registraciją. Taikė restituciją ir įpareigojo A. P. grąžinti žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1067-2412, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai. Nurodė, kad ieškovas įstatymų nustatyta tvarka – statybos būdu įgijo nuosavybės teise į statinį–pamatus, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas dėl valstybinės žemės po pamatais pirkimo. Teismas konstatavo, kad bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas, Klaipėdos apskrities viršininkas, priimdamas įsakymą ir sprendimą atkurti nuosavybės teises atsakovei A. P. pažeidė, ieškovo, kaip pamatų ir komunikacijų savininko teises, atsakovo priimti įsakymai ir sprendimai yra neteisėti, todėl naikintini.

4Apeliaciniu skundu atsakovė A. P. prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-05-21 sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad nustatant juridinę reikšmę turintį faktą turi būti nurodoma, kokiu tikslu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas. Nagrinėjant bylą ne kartą buvo atkreipiamas dėmesys, kad toje pačioje byloje ir vienu metu negalima nustatinėti juridinę reikšmę turinčio fakto ir tenkinti materialinio teisinio reikalavimo. Apeliantė nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad gamybinės bazės pamatai arba statybinės medžiagos pamatams statyti įgyti ir įtraukti į individualios įmonės „Vaja“ buhalterinę apskaitą, ieškovas neįrodė, kad pamatai ir komunikacijos priklauso jam nuosavybės teise, kad jie įgyti teisėtu būdu ir sukuria daiktinę teisę ieškovui. Teismas neturi teisės įteisinti savavališką statybą ir šiuo pagrindu naikinti Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 4-2153-(1-3) bei sprendimą Nr. 1027. Be to, teismui panaikinus žemės sklypo teisinę registraciją, neaišku, kokiu būdu atsakovė turi grąžinti žemę. Taip pat apeliantė pažymi, kad jai nuosavybė natūra buvo atkurta į 0,5 ha žemės sklypą, o ieškovas ginčą kelia tik dėl 1300 kv. m, todėl teismas nepagrįstai ir be motyvų antrą kartą iš jos atėmė nuosavybę.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-05-21 sprendimą. Nurodo, jog apeliantės argumentas, kad teismas negalėjo vienoje byloje išnagrinėti dviejų reikalavimų yra nepagrįstas, nurodo, kad jei vienoje civilinėje byloje yra sujungiami keli reikalavimai ir nors vienas iš jų yra nagrinėtinas ginčo teisenos tvarka, tai visi reikalavimai yra nagrinėtini ginčo teisenos tvarka. CPK 136 str. 1 d. nustatyta, kad ieškovas gali sujungti kelis tarpusavyje susijusius reikalavimus, todėl ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisės normų nepažeidė ir pagrįstai vienoje byloje išnagrinėjo reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir kitus, iš esmės susijusius, materialinius ieškinio reikalavimus. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad atsakovė neginčijo, jog statybinės medžiagos buvo panaudotos ir pamatai buvo pastatyti, apeliantė neįrodė, kad ginčo pamatų statybai buvo panaudotos ne jo įmonės ir jo lėšos. Taip pat atsakovė nereiškė priešieškinio dėl statybos teisėtumo, todėl atmestini atsakovės argumentai, kad statyba prieštaravo statybos leidimui. Apeliantė nurodydama, kad ginčas yra tik dėl 13 arų dydžio žemės, todėl nepagrįstai panaikinti administraciniai aktai visa apimtimi, iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismui sprendimu.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija sutinka su apeliaciniu skundu ir nurodo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog statinių likučiai yra teisėtai valdomoje ar valdytoje žemėje. Taip pat nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad buvo sudaryta žemės pirkimo–pardavimo sutartis. Atsakovė pažymi, kad apeliantė įstatymų nustatyta tvarka pateikė žemės reformą vykdančiai institucijai visus nuosavybės teisių atkūrimo procesui vykdyti būtinus dokumentus.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Byloje nustatyta, kad 1991-11-07 Kretingos miesto tarybos sprendimu V. A. individualiai statybos įmonei „Vaja“ buvo suteiktas 1300 kv. m žemės sklypas ( - ) gamybinės bazės statybai. 1991-11-26 buvo išduotas leidimas vykdyti statybos darbus ir paruoštas projektas, kuris buvo suderintas su visomis institucijomis. 1994-03-29 buvo padarytas žemės sklypo planas, kuriame yra nurodyti pamatai. 2007-04-19 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 4-2153-(1.3) ir sprendimu Nr. 1027 buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,50 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad ( - ), yra pastato pamatai ir stovi statybinis namelis.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad žemės sklypas V. A. individualiai statybos įmonei „Vaja“ buvo suteiktas 1991-11-07 Kretingos miesto tarybos sprendimu. Tačiau kolegija pažymi, kad nuo 1991-09-01 galiojo 1991-07-25 LR žemės reformos įstatymas Nr. I-1607, kurio 17 str. 1 d. nustatyta, jog žemės reformą vykdo apylinkių agrarinės reformos tarnybos ir rajonų privatizavimo komisijos. To paties įstatymo 18 str. nustatyta, kad asmenys, pageidaujantys įsigyti žemės ūkinei ir kitai veiklai, prašymus pateikia vietos apylinkės, kurioje yra sklypas, agrarinės reformos tarnybai. Apylinkės agrarinės reformos tarnyba kartu su Valstybiniu žemėtvarkos institutu parengia sprendimų dėl jų tenkinimo projektus. Iš bylos duomenų bei sprendimo priėmimo metu galiojusio Žemės reformos įstatymo matyti, kad sprendimą priėmė neįgaliota institucija, todėl toks dokumentas yra niekinis, negali sukelti jokių teisinių pasekmių, todėl sprendimo dalis dėl Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 įsakymo Nr. 4-2153-(1-.3) bei Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 sprendimo Nr. 1027 panaikinimų, žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412, teisinės registracijos panaikinimo bei restitucijos taikymo naikintina ir atmestina.

11Ieškovas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1991-11-07 Kretingos miesto tarybos sprendimu jam paskirtame žemės sklype pastatyti pamatai nuosavybės teise priklauso jam. Pagal LR Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297 patvirtintą Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukciją pastatai tiek kaimo, tiek miesto vietovėje buvo pradėti registruoti valstybiniuose inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuruose. Kolegija pažymi, kad teismas negali nustatyti pastatų valdymo nuosavybės teise juridinio fakto, jeigu pastatai apskritai nebuvo registruoti, nes tai reiškia, jog statybos metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka jie nebuvo priimti eksploatuoti. Tokiu atveju statiniai ir daiktinės teisės į juos gali būti įregistruojami tik suinteresuoto asmens inicijuojamų viešojo administravimo procedūrų metu priimtų individualių teisės aktų, pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymą sudarančių sąlygas šiam viešojo administravimo veiksmui atlikti, pagrindu. Todėl sprendimo dalis nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl valstybinės žemės po pamatais pirkimo naikintina ir bylos dalis nutrauktina.

12Esant nurodytoms aplinkybėms sprendimo dalis dėl ieškinio tenkinimo nustatant juridinę reikšmę turintį faktą dėl valstybinės žemės po pamatais pirkimo naikintina ir bylos dalis nutrauktina, sprendimo dalis dėl Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 įsakymo Nr. 4-2153-(1-.3) bei Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 sprendimo Nr. 1027 panaikinimų, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1067-2412, teisinės registracijos panaikinimo bei restitucijos taikymo naikintina ir atmestina (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Panaikinus sprendimą ir iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK

1393 str. 1 d., 4 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas

Nutarė

15Kretingos rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 21 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – bylos dalį dėl reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl valstybinės žemės po pamatais pirkimo, t. y., kad V. A. nuosavybės teisėmis valdo pamatus ir komunikacijas Kretingos miesto tarybos 1991-11-07 sprendimu paskirtame 1300 kv. m ploto žemės sklype ( - ), kurio centro koordinatės 1942 m. koordinačių sistemoje yra x-6195803 ir y-451654, nutraukti; ieškinio dalį dėl 1300 kv. m ploto žemės sklypo ( - ), kurio centro koordinatės 1942 m. koordinačių sistemoje yra x-6195803 ir y-451654, esančio žemės sklype unikalus Nr. 4400-1067-2412, perleidimo A. P. pripažinimo neteisėtu, dėl Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 įsakymo Nr. 4-2153-(1-.3) dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412, panaikinimo, dėl Klaipėdos apskrities viršininko 2007-04-19 sprendimo Nr. 1027 dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412, panaikinimo, dėl žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1067-2412, teisinės registracijos panaikinimo, restitucijos taikymo bei įpareigojimo A. P. grąžinti žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1067-2412, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai atmesti.

16Priteisti iš ieškovo V. A. atsakovei A. P. 200 Lt sumokėto žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai