Byla 1A-235-177/2016
Dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nuosprendžio, kuriuo E. R. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 260 straipsnio 3 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu 11 metų;

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Ražinskaitės (pranešėjos), teisėjų: Laimos Garnelienės, Reginos Gaudutienės, sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei, gynėjai Silvai Mardosaitei, nuteistajam E. R., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. R. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nuosprendžio, kuriuo E. R. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 260 straipsnio 3 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu 11 metų;

2vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, ši bausmė subendrinta su bausme, paskirta Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 22 d. nuosprendžiu bei pakeista Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nuosprendžiu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 12 metų, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4E. R. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad ne vėliau kaip 2012 m. spalio 16 d. į butą ( - ), neteisėtai atgabeno 65,776 g miltelių, turinčių savo sudėtyje labai didelį kiekį – 12,006 g narkotinės medžiagos heroino, šią medžiagą neteisėtai laikė bute ir 2012 m. spalio 16 d. apie 21.30 val. šią narkotinę medžiagą, supakuotą į tris plastikinius užspaudžiamus maišelius, apvyniotus plastikine juosta, neteisėtai platino, perduodamas asmeniui, dėl kurio ikiteisminis tyrimas atskirtas.

5Nuteistasis E. R. apeliaciniame skunde nurodė, kad inkriminuoto nusikaltimo nepadarė. Teismas neįrodė neteisėto psichotropinės medžiagos (turi būti narkotinės medžiagos) įgijimo, tyčios, savanaudiškų paskatų, tikslo ją platinti.

6Teismas buvo šališkas, išsamiai neištyrė faktinių bylos aplinkybių, neteisingai vertino byloje surinktus įrodymus ir padarė neteisingas išvadas dėl jo kaltumo, tai lėmė neteisingo nuosprendžio priėmimą.

7Apelianto kaltę teismas grindė telefoninių pokalbių išklotinėmis ir R. A., kuris šiuo metu slapstosi, parodymais, todėl jo parodymais negalima tikėti. Ikiteisminio tyrimo metu jis parodė gavęs paketą, tačiau netikrino, kas jo viduje. Teismas nepatikėjo apelianto parodymais.

8Nuteistasis E. R. apeliaciniame skunde prašė nuosprendį panaikinti ir bylą nutraukti.

9Teismo posėdyje nuteistasis bei jo gynėja prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė skundą atmesti.

10Nuteistojo E. R. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

11Teisėjų kolegijos nuomone, E. R. kaltė laikius ir platinus narkotinę medžiagą heroiną įrodyta, remiantis byloje surinktais, pirmosios instancijos teismo teisiamajame posėdyje tiesiogiai ištirtais bei skundžiamame nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, dėl šios kaltinimo dalies įvertino įrodymus, nepažeidęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio reikalavimų bei prasmės, ir, vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, tačiau nepagrįstai pripažino įrodyta kaltinimo dalį dėl narkotinės medžiagos atgabenimo į butą. Dėl to nuosprendis keičiamas.

12Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, kurie turėtų įtakos nuosprendžio teisėtumui ir pagrįstumui, byloje nenustatyta.

13Teisėjų kolegija nesutinka su nuteistojo E. R. apeliacinio skundo teiginiu, jog baudžiamąją bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas buvo šališkas. Toks apelianto teiginys laikytinas deklaratyviu. Nuteistasis nepateikė duomenų, kurie leistų teigti, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas.

14Apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios rodytų šią baudžiamąją bylą nagrinėjusio teisėjo asmeninį suinteresuotumą bylos baigtimi, ar kitų aplinkybių, dėl kurių bylą nagrinėjęs teisėjas pagal BPK 58 straipsnio nuostatas nebūtų galėjęs nagrinėti šios baudžiamosios bylos. Kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolo turinio, baudžiamąją bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, E. R. nereiškė nušalinimo bylą nagrinėjusiam teisėjui. Ta aplinkybė, jog teismas byloje surinktus įrodymus įvertino kitaip, nei to norėjo nuteistasis, nėra pagrindas konstatuoti, kad buvo pažeistas teismo nešališkumo principas.

15Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

16Ši veika laikoma baigta, kai kaltininkas padarė bent vieną iš alternatyvių nurodytoje straipsnio dispozicijoje aprašytų veiksmų. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, t. y. jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti arba numatė, kad dėl jo veikimo gali atsirasti Baudžiamajame kodekse numatyti padariniai, ir jų norėjo. Subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai susiję su objektyviaisiais, taigi kaltės turinys atskleidžiamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis.

17Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad 2012 m. spalio 16 d. apie 21.30 val. ( - ) teritorijoje sustabdytame automobilyje ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ) kurį vairavo V. K., o kartu su juo važiavo E. Ž., E. G., R. A. bei K. B., rastas labai didelis kiekis – 12,006 g narkotinės medžiagos heroino. Šią aplinkybę patvirtina toliau dėstomi įrodymai.

18Nuteistasis E. R. ikiteisminio tyrimo metu atsisakė duoti parodymus, bet apklaustas pirmosios instancijos teisme parodė, kad daug metų vartojo narkotines medžiagas (heroiną), tuo metu nedirbo, nebuvo registruotas darbo biržoje, tačiau neoficialiai prekiavo telefonais. Jis neneigė bendravęs su E. V., atliekančiu bausmę Alytaus pataisos namuose, taip pat nurodė, kad E. V. telefonu jo paprašė atvažiuosiančiam R. A. perduoti izoliaciją, ką E. R. ir padarė. Apeliantas neneigė telefonu bendravęs ir su R. A. bei 2012 m. spalio 16 d. vakare su juo susitikęs, tačiau neigė jam perdavęs narkotinę medžiagą heroiną.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamą nuosprendį priėmęs teismas, nustatydamas E. R. nusikalstamus veiksmus, pagrįstai rėmėsi liudytojų V. K., E. Ž., K. B., E. G. bei įtariamojo R. A. parodymais (E. G. ir R. A. parodymai teisme perskaityti, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis). Pagal šių asmenų parodymus gauti duomenys, patvirtinantys bylai reikšmingas aplinkybes, vieni kitiems neprieštarauja ir atitinka rašytinę bylos medžiagą. Byloje nenustatyta jokių aptariamų asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi patvirtinančių faktų.

20Liudytojai V. K., E. Ž., K. B. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teisme nuosekliai parodė, kad 2012 m. spalio 16 d. vakare V. K., E. Ž., K. B., E. G. ir R. A. automobiliu ,,VW Golf“ važiavo į Alytų, vairavo V. K.. Alytuje R. A. rodė, kur važiuoti. Atvažiavus į daugiaaukščio namo kiemą, R. A. nuėjo į namą, ten užtruko apie pusę valandos, grįžo rankose turėdamas kažkokį paketą, ir jie nuvažiavo. Automobilyje R. A. prie atsinešto paketo su izoliacija klijavo tabletes (vaistus). Paketas turėjo būti permestas į pataisos namų teritoriją. Ten važiuojant, užsuko į degalinę, į ją atvyko policijos pareigūnai ir, patikrinę automobilį, ant galinės sėdynės rado juodą paketą, kurį į automobilį atsinešė R. A.

21E. G. bei R. A. ikiteisminio tyrimo metu taip pat nurodė 2012 m. spalio 16 d. vykimo į Alytų aplinkybes.

22E. G. parodė, kad 2012 m. spalio 16 d. jam paskambino Mantas, atliekantis bausmę Alytaus pataisos namuose, paprašė surasti automobilį ir atvežti R. A. į Alytų, kur šis į pataisos namų teritoriją permestų paketą su SIM kortelėmis ir telefonais. Važiavo penkiese. Važiuojant R. A. telefonu paskambinęs asmuo nurodė, kur reikia važiuoti, tačiau R. A. nesuprato, todėl su skambinusiuoju kalbėjo E. G. Nuvažiavus iki kažkokio kaimelio, ten jau laukęs vaikinas perdavė telefono įkroviklį ir dėžutę tablečių, kaip nurodė – raminamųjų vaistų. Paskui važiavo į Alytų. Kur reikia važiuoti, sakė R. A. Atvažiavus į daugiaaukščio namo kiemą, R. A. nuėjo į namą. Grįžęs jis iš kišenės išsitraukė kumščio dydžio juoda izoliacija apvyniotą gumulą, prie kurio pritvirtino anksčiau gautas tabletes. Kur važiuoti toliau, vėl rodė R. A. Sustojus degalinėje, privažiavo policijos pareigūnai, patikrino automobilį ir surado R. A. atsineštą paketą.

23R. A., apklaustas kaip įtariamasis, parodė, kad jo tėvo draugas pravarde „xxx“, atliekantis bausmę Alytaus pataisos namuose, 2012 m. spalio 16 d. paskambinęs telefonu paklausė, ar R. A. galėtų į Alytaus pataisos namų teritoriją permesti paketą su daiktais.

24Iš 2012 m. spalio 18 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. A. nurodė atpažįstantis asmenį (T. V.), kurį žinojo pravarde „Koza“ (3 t., 105– 107 b. l.).

25Toliau R. A. parodė, kad 2012 m. spalio 16 d. jis susitarė su dar keletu vaikinų ir automobiliu ,,VW Golf“ važiavo į Alytų. Važiuojant paskambino tas pats tėvo draugas ir pasakė, kad reikia nuvažiuoti iki Raudondvario paimti vaistų, bei atsiuntė asmens, kuris turėjo perduoti tabletes, telefono numerį. Su vyriškiu, perdavusiu dėžutę vaistų ir mobiliojo ryšio telefono įkroviklį, susitiko autobusų stotelėje, tada nuvažiavo į Alytų. „Koza“ jam atsiuntė žmogaus, iš kurio turėjo paimti paketą, telefono numerį. Šį numerį savo telefone R. A. išsaugojo ir įvardijo „Z“. Įvažiavus į Alytų, jis paskambino tam žmogui, šis paaiškino, kur važiuoti. Atvažiavus į daugiaaukščio namo kiemą, R. A. nuėjo susitikti su vyriškiu, kuris perdavė maišiuką, jame buvo „kamuoliukas“ ir juoda izoliacija. Skambindamas šiam žmogui, R. A. prašė izoliacijos, nes norėjo prie paketo, kurį reikėjo permesti į pataisos namų teritoriją, pritvirtinti tabletes. Važiuojant prie pataisos namų, jų automobilį sustabdė policijos pareigūnai. Atlikę patikrinimą, jie automobilyje rado E. R. perduotą paketą (3 t., 101–103 b. l.).

26Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu R. A. iš jam pateiktų atpažinti šešių asmenų nuotraukų atpažino E. R. kaip asmenį, iš kurio paėmė paketą, kurį turėjo permesti į pataisos namų teritoriją. R. A. nurodė, kad šio asmens telefono numerį yra išsaugojęs savo telefone, jį įvardijęs ,,Z“ (3 t., 109–111 b. l.).

27Taigi R. A. parodymai, kurių esminės detalės sutapo su liudytojų V. K., E. Ž., K. B., E. G. parodymais, yra vienas iš E. R. kaltės įrodymų.

28Nuteistasis E. R. neneigė aplinkybės, jog 2012 m. spalio 16 d. vakare buvo susitikęs su R. A., tačiau teigė šio susitikimo metu jam perdavęs tik izoliaciją. Be to, nuteistasis nurodė, kad R. A. parodymais negalima tikėti, nes šis asmuo yra pasislėpęs, paskelbta jo paieška.

29Su tokiu apeliaciniame skunde išdėstytu įrodymų vertinimu negalima sutikti.

30Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje išanalizavo R. A. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kurie, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teisiamajame posėdyje buvo perskaityti. R. A. vienareikšmiškai parodė, kad, pareigūnams atlikus patikrinimą, automobilyje ,,VW Golf“ buvo rastas E. R. perduotas paketas, o, atlikus paketo turinio tyrimą, nustatyta, jog aptiktų pilkos spalvos sausų miltelių sudėtyje yra narkotinė medžiaga heroinas, kurio bendra masė yra 12,006 g. Teismas sugretino įtariamojo R. A. parodymus su kitais byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais, o būtent: liudytojų V. K., E. Ž., K. B., E. G. parodymais, telefoninių pokalbių išklotinių, automobilio ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ) apžiūros protokolo, specialisto išvados duomenimis, kurių objektyvumu abejoti teismas nenustatė pagrindo.

31Asmenų, kurie galėjo būti ar buvo traukiami baudžiamojon atsakomybėn, parodymai vertinami su kitais byloje surinktais įrodymais. Baudžiamosios atsakomybės grėsmė savaime neleidžia daryti išvados, kad tokio asmens parodymai gali būti neobjektyvūs. Apygardos teismas R. A. parodymus įvertino pagal BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo abejoti įtariamojo R. A. parodymų leistinumu bei patikimumu tiek, kiek jie atitinka kitus įrodymus.

32Kiti byloje surinkti, pirmosios instancijos teisme ištirti ir skundžiamame nuosprendyje išanalizuoti bei įvertinti įrodymai irgi patvirtina E. R. dalyvavimą padarius jam inkriminuotą (su šioje nutartyje nurodyta išimtimi) nusikalstamą veiką.

33Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių būrio patrulių S. T. ir E. S. 2012 m. spalio 16 d. tarnybiniuose pranešimuose nurodyta, kad 2012 m. spalio 16 d. apie 21.30 val. ( - ), degalinės „Lukoil“ teritorijoje sustabdytame automobilyje ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ) ant galinės sėdynės rastas apie 15–20 cm apvalios formos gumulas, susuktas į juodą izoliacinę medžiagą (1 t., 49, 50 b. l.).

342012 m. spalio 16 d. apžiūros protokole bei jo prieduose užfiksuota, kad ( - ), degalinės „Lukoil“ teritorijoje, automobilyje ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ) ant galinės sėdynės dešinėje pusėje rastas juodos spalvos plastikinis objektas, suvyniotas iš juodos spalvos lipnios juostos; po pirmu lipnios juostos sluoksniu rasta pakuotė pailgų tablečių „Zoloft“ 50 mg; nuvyniojus antrą sluoksnį, rastas nedidelis akmenukas; po trečiu juostos sluoksniu rasti trys užspaudžiami plastikiniai paketėliai su rusvos spalvos biria medžiaga (1 t., 51–60 b. l.).

35Specialisto išvadoje Nr. 140-(5739)-IS1-2146 konstatuota, kad 2012 m. spalio 16 d. automobilyje ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ) aptiktų pilkos spalvos sausų miltelių sudėtyje yra narkotinė medžiaga heroinas, kurio bendra masė 12,006 g (1 t., 67–68 b. l.).

36Iš specialisto išvados Nr. 140-(5742)-IS1-5421 duomenų matyti, kad 2012 m. spalio 18 d. kratos metu ( - ), E. R. gyvenamojoje vietoje, rastų trijų plastikinių maišelių vidiniuose paviršiuose yra narkotinės medžiagos heroino pėdsakų (2 t., 23–24 b. l.).

37Ši aplinkybė įrodo E. R. bute laikius aptariamą narkotinę medžiagą.

38Tai, jog E. R. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, taip pat patvirtina kiti įrodymai.

392012 m. spalio 17 d. mobiliojo ryšio telefonų ir SIM kortelės apžiūros protokolų bei jų priedų duomenys rodo, kad R. A. mobiliojo ryšio telefonuose ir SIM kortelėje išsaugotuose kontaktuose yra E. R. naudojamas telefono Nr. xxxx. Tarp paskutinių rinktų numerių yra Nr. xxxx, kuriuo naudojosi E. R.. Taip pat užfiksuoti priimti ir praleisti skambučiai: Draugas – Nr. xxxx, Apuokas – Nr. xxxx (1 t., 91–94, 95–98 b. l.).

40Byloje nustatyta, kad telefono Nr. xxx SIM kortelė naudota su mobiliojo ryšio telefonu „Samsung“, IMEI xxxx, kuris 2012 m. spalio 25 d. rastas pas Alytaus pataisos namuose, KTP kameroje Nr. 35, atliekantį bausmę E. N.. Šis telefono aparatas buvo naudojamas ir su abonentais Nr. xxxx bei Nr. xxxx, su kuriais 2012 m. rugsėjo 30 d.–2012 m. spalio 5 d. užfiksuoti E. R. pokalbiai. Bylos duomenys rodo, kad E. N. vienoje patalpoje (kameroje) bausmę atlikinėjo su nuteistuoju T. V. ir kitais nuteistaisiais. Iš 2012 m. spalio 1 d.–2012 m. lapkričio 1 d. R. A. bei E. G. telefoninių pokalbių išklotinių matyti, jog 2012 m. spalio 14 d.–2012 m. spalio 16 d. buvo bendraujama su asmeniu ar asmenimis, kurio (kurių) telefono Nr. xxxx (2 t., 140–141 b. l.).

41Nurodyta informacija patvirtina, kad tiek E. R., tiek R. A. bei E. G. 2012 m. spalio 16 d. ir kitomis dienomis bendravo su asmeniu ar asmenimis, atliekančiais bausmę Alytaus pataisos namuose.

42Pirmosios instancijos teismas vienu iš E. R. kaltės įrodymų pagrįstai pripažino ir liudytojo T. Ž. parodymus. Šis liudytojas teisme patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog jis „narkotikų gaudavo per xxx“. Taip pat T. Ž. parodė, kad 2012 m. vasarą E. R. prašymu buvo atsidaręs sąskaitą banke, E. R. žinojo šios sąskaitos internetinės bankininkystės kodus, turėjo banko kortelę. Šia sąskaita E. R. naudojosi apie du mėnesius.

43Byloje esantys AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios T. Ž., išrašas bei AB DNB banko informacija įrodo, kad 2012 m. rugsėjo 1 d.–2012 m. spalio 24 d. į sąskaitą, kuria turėjo galimybę naudotis ir naudojosi E. R., įvairūs asmenys įnešdavo pinigų, kurie vėliau buvo išgryninami bankomatuose arba pervedami nuteistiesiems, atliekantiems bausmę pataisos namuose (2 t., 77–82, 102 b. l.).

44Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai suabejojo E. R. nurodytų įvykio aplinkybių tikrumu. Apelianto parodymai dėl R. A. perduotos izoliacijos laikytini gynybinės taktikos dalimi.

45Taigi byloje surinktų, vienas kitą papildančių įrodymų visetas leidžia neabejotinai teigti, kad skundžiamame nuosprendyje nurodytu laiku ir aplinkybėmis narkotinę medžiagą heroiną

46R. A. perdavė E. R., t. y. E. R. disponavo labai dideliu šios narkotinės medžiagos kiekiu, turėdamas tikslą ją platinti, ir heroiną išplatino, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

47Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas

48E. R. veiksmuose nustatė visus baudžiamajai atsakomybei pagal BK 260 straipsnio 3 dalį kilti būtinus nusikalstamos veikos sudėties požymius, pagrįstai E. R. pripažino kaltu padarius šį nusikaltimą. Išvados dėl nusikaltimo sudėties požymių, iš jų ir subjektyviųjų – kaltės, nusikalstamos veikos padarymo tikslo, pagrįstos išsamia įrodymų viseto analize.

49Nuteistasis apeliaciniame skunde nurodė, kad byloje neįrodytas neteisėtas narkotinės medžiagos įgijimas.

50Kaip matyti iš E. R. pareikšto kaltinimo, alternatyvus BK 260 straipsnio 3 dalies dispozicijoje nurodytas veiksmas – neteisėtas įgijimas, jam nebuvo inkriminuotas, taigi pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos nustatinėti, kokiomis aplinkybėmis buvo įgyta narkotinė medžiaga.

51Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, kad nuteistasis E. R. ne vėliau kaip 2012 m. spalio 16 d. į butą ( - ), neteisėtai atgabeno 65,776 g miltelių, turinčių savo sudėtyje labai didelį kiekį – 12,006 g narkotinės medžiagos heroino.

52Iš apkaltinamojo nuosprendžio turinio matyti, kad apygardos teismas visiškai nesiaiškino aplinkybių, kaip E. R. atgabeno minėtą narkotinę medžiagą į butą. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių 65,776 g miltelių, turinčių savo sudėtyje labai didelį kiekį – 12,006 g narkotinės medžiagos heroino, atgabenimą į butą ( - ). Taigi aptariamu atveju E. R. kaltė dėl labai didelio kiekio narkotinės medžiagos gabenimo nebuvo įrodyta, ši kaltinimo dalis nebuvo pagrįsta byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais neginčijamais įrodymais.

53Pagal teismų praktiką apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuotas, tik jo buvimą pagrindus įrodymais. Šie reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai baudžiamojo įstatymo specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje nurodomos kelios alternatyvios veikos ir kiekviena jų gali būti savarankiškas kaltininko baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą konstatavo, kad uždraustų daiktų suradimas konkrečioje vietoje, nesant jokių kitų tiesioginių ar netiesioginių įrodymų, kurie leistų spręsti, kaip tie daiktai ten atsirado, negali būti besąlygiškas įrodymas, jog asmuo tyčia juos įgijo ar atgabeno (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-159/2011, 2K-218/2011 ir kt.).

54Taigi neįrodžius E. R. kaltės dėl labai didelio kiekio narkotinės medžiagos gabenimo, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keičiamas, ši aplinkybė šalinama iš nuosprendžio aprašomosios dalies.

55Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiamu nuosprendžiu už nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje, E. R. paskyręs 11 metų laisvės atėmimo bausmę, įvertino visas bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes. Apygardos teismas atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą, kaltės formą, rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, E. R. asmenybę charakterizuojančius duomenis, į tai, kad nenustatyta nei nuteistojo atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių.

56Apeliacinės instancijos teismui sumažinus inkriminuotos nusikalstamos veikos apimtį, t. y. iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinus kaltinimo dalį dėl labai didelio kiekio narkotinės medžiagos gabenimo, E. R. paliekama pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu paskirta bausmė. Už šią nusikalstamą veiką jam paskirta mažesnė negu vidutinė bausmė, todėl, net ir sumažinus inkriminuotos nusikalstamos veikos apimtį, paskirta bausmė nėra aiškiai per griežta ir neprieštarauja teisingumo bei proporcingumo principams.

57Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistajam E. R. paskirta bausmė atitinka bendruosius bausmės skyrimo pagrindus (BK 54 straipsnis), bausmės paskirtį (BK 41 straipsnis) ir yra teisinga.

58Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

60Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nuosprendį pakeisti:

61iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti kaltinimo dalį, kad E. R. ne vėliau kaip 2012 m. spalio 16 d. į butą ( - ), neteisėtai atgabeno 65,776 g miltelių, turinčių savo sudėtyje labai didelį kiekį – 12,006 g narkotinės medžiagos heroino.

62Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, ši bausmė subendrinta su bausme,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. E. R. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad ne vėliau kaip 2012 m.... 5. Nuteistasis E. R. apeliaciniame skunde nurodė, kad inkriminuoto nusikaltimo... 6. Teismas buvo šališkas, išsamiai neištyrė faktinių bylos aplinkybių,... 7. Apelianto kaltę teismas grindė telefoninių pokalbių išklotinėmis ir R.... 8. Nuteistasis E. R. apeliaciniame skunde prašė nuosprendį panaikinti ir bylą... 9. Teismo posėdyje nuteistasis bei jo gynėja prašė nuteistojo apeliacinį... 10. Nuteistojo E. R. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 11. Teisėjų kolegijos nuomone, E. R. kaltė laikius ir platinus narkotinę... 12. Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, kurie turėtų įtakos... 13. Teisėjų kolegija nesutinka su nuteistojo E. R. apeliacinio skundo teiginiu,... 14. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios rodytų šią... 15. Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 16. Ši veika laikoma baigta, kai kaltininkas padarė bent vieną iš alternatyvių... 17. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad 2012 m. spalio 16 d. apie... 18. Nuteistasis E. R. ikiteisminio tyrimo metu atsisakė duoti parodymus, bet... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Liudytojai V. K., E. Ž., K. B. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios... 21. E. G. bei R. A. ikiteisminio tyrimo metu taip pat nurodė 2012 m. spalio 16 d.... 22. E. G. parodė, kad 2012 m. spalio 16 d. jam paskambino Mantas, atliekantis... 23. R. A., apklaustas kaip įtariamasis, parodė, kad jo tėvo draugas pravarde... 24. Iš 2012 m. spalio 18 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 25. Toliau R. A. parodė, kad 2012 m. spalio 16 d. jis susitarė su dar keletu... 26. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu R. A. iš jam pateiktų... 27. Taigi R. A. parodymai, kurių esminės detalės sutapo su liudytojų V. K., E.... 28. Nuteistasis E. R. neneigė aplinkybės, jog 2012 m. spalio 16 d. vakare buvo... 29. Su tokiu apeliaciniame skunde išdėstytu įrodymų vertinimu negalima sutikti.... 30. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje išanalizavo R. A.... 31. Asmenų, kurie galėjo būti ar buvo traukiami baudžiamojon atsakomybėn,... 32. Kiti byloje surinkti, pirmosios instancijos teisme ištirti ir skundžiamame... 33. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus... 34. 2012 m. spalio 16 d. apžiūros protokole bei jo prieduose užfiksuota, kad ( -... 35. Specialisto išvadoje Nr. 140-(5739)-IS1-2146 konstatuota, kad 2012 m. spalio... 36. Iš specialisto išvados Nr. 140-(5742)-IS1-5421 duomenų matyti, kad 2012 m.... 37. Ši aplinkybė įrodo E. R. bute laikius aptariamą narkotinę medžiagą.... 38. Tai, jog E. R. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, taip pat... 39. 2012 m. spalio 17 d. mobiliojo ryšio telefonų ir SIM kortelės apžiūros... 40. Byloje nustatyta, kad telefono Nr. xxx SIM kortelė naudota su mobiliojo ryšio... 41. Nurodyta informacija patvirtina, kad tiek E. R., tiek R. A. bei E. G. 2012 m.... 42. Pirmosios instancijos teismas vienu iš E. R. kaltės įrodymų pagrįstai... 43. Byloje esantys AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios T. Ž.,... 44. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 45. Taigi byloje surinktų, vienas kitą papildančių įrodymų visetas leidžia... 46. R. A. perdavė E. R., t. y. E. R. disponavo labai dideliu šios narkotinės... 47. Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 48. E. R. veiksmuose nustatė visus baudžiamajai atsakomybei pagal BK 260... 49. Nuteistasis apeliaciniame skunde nurodė, kad byloje neįrodytas neteisėtas... 50. Kaip matyti iš E. R. pareikšto kaltinimo, alternatyvus BK 260 straipsnio 3... 51. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia... 52. Iš apkaltinamojo nuosprendžio turinio matyti, kad apygardos teismas visiškai... 53. Pagal teismų praktiką apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas... 54. Taigi neįrodžius E. R. kaltės dėl labai didelio kiekio narkotinės... 55. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiamu... 56. Apeliacinės instancijos teismui sumažinus inkriminuotos nusikalstamos veikos... 57. Teisėjų kolegijos nuomone, nuteistajam E. R. paskirta bausmė atitinka... 58. Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 60. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nuosprendį pakeisti:... 61. iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti kaltinimo dalį, kad E. R. ne... 62. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....