Byla 1-1014-946/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Arūnas Purvainis, sekretoriaujant Rasai Baranauskaitei, dalyvaujant prokurorei Živilei Muliuolytei, kaltinamajam E. P., kaltinamojo gynėjai advokatei Stasei Kupčiūnienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3E. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Alytuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Alytuje, Lietuvos Respublikos pilietis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, teistas: 1. 2013-04-22 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 6 mėn; 2. 2013-10-03 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 metams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams, 2013-12-19 bausmės vykdymas panaikintas, pasiųstas atlikti bausmę; 3. 2014-12-29 pagal LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 1 d., 63 str. 4 d, 9 d. - laisvės atėmimu 11 mėn., bausmės vykdymas atidėtas 1 m., 4. 2014-12-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 198¹ str. 1 d., 215 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams; 5. 2015-01-23 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 8 mėnesiams; 6. 2015-01-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 182 str. 3 d., 198¹ str. 1 d., 215 str. 1 d., 60 parų arešto, bausmė sumažinta 1/3; 7. 2015-03-26 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 1 d., 187 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 m. 8 mėn., vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 ir 9 d., 65 str. 1 d. 1 p. a) subendrinta bausmė su Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-12-29, 2015-01-23 ir 2015-01-29 nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir paskirta galutinė bausmė – terminuotas laisvės atėmimas 1 metams 8 mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose; 8. 2015-04-16 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 1981 1 d., 300 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams, 9. 2015-06-11 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 25 str. 3 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 m. 3 mėn; 10. 2015-06-11 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 25 str. 3 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d. 2 m. 3 mėn. laisvės atėmimo; 11. 2015-09-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2015-06-11 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinę bausmę paskiriant laisvės atėmimą 2 metams 7 mėnesiams, 12. 2015-10-07 pagal BK 24 str. 6 d., 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 198 1 str. 1 d., 215 str. 1 d. laisvės atėmimu 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2015-06-11 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, galutinę bausmę paskiriant laisvės atėmimą 3 metams.

4Kauno apygardos teismo 2016-04-13 nutartimi, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., 2015-09-29 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskira galutinė 2 metų 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2015-10-07 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta galutine 10 mėnesių laisvės atėmimo bausme, nustatant galutinę 3 metų laisvės atėmimo bausmę; šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę,

5kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 str., ir

Nustatė

6E. P. 2015-06-08 Kauno apygardos teisme, A. Mickevičiaus g. 18, Kaune, teisiamojo posėdžio metu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) apklausiamas liudytoju, būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą pagal BK 235 str., pagarsinus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose parodė, kad 2012 m. rudenį jis vartojo psichotropinę medžiagą-amfetaminą, šias medžiagas pirkdavo pažįstamų T. Ž., V. P. pagalba, iš pastarųjų žinojo, kad ir amfetamino, ir heroino jie gauna pas kažkokį Runtą, amfetaminas būdavo supakuotas į mažus polietileninius maišiukus arba po 1 gramą arba po puse gramo, 1 gramas amfetamino kainuodavo 40 Lt, T. Ž. su V. P. padėdavo R, tomis medžiagomis prekiauti, nuo to laiko, kai R, buvo suimtas, amfetamino nevartoja, nes nei T. Ž., nei V. P. jo neturi, tyčia davė melagingus parodymus, tai yra teisiamajame posėdyje paaiškino, jog jokių parodymų ikiteisminio tyrimo metu nedavė, protokole esantys parašai ir įrašas, padarytas ranka, yra ne jo, liudytojo apklausos protokolas yra suklastotas.

7Kaltinamasis E. P. teisiamojo posėdžio prisipažino padaręs nusikalstamą veiką visiškai ir parodė, kad 2015-06-08 Kauno apygardos teisme vykusiame teisiamajame posėdyje buvo kaltinamasis, prie kurio jis negalėjo patvirtinti savo parodymų, nes būtų nukentėjęs. Dėl to ir davė melagingus parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu davė iš dalies teisingus parodymus. Prie kaltinamojo nenorėjo teisme nieko pasakoti. Jam, kaip liudytojui, iš kaltinamojo poveikis nebuvo daromas. Apygardos teisme buvo apklaustas vieną kartą, buvo įspėtas už melagingus parodymus, pasirašė ir perskaitė priesaiką. Jei būtų patvirtinęs savo parodymus, būtų sužalotas.

8Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė baudžiamojoje byloje yra įrodyta ir kitais baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu ištirtais įrodymais:

9Kauno apygardos teismo 2015-11-10 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), kuriuo E. R. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 260 str. 3 d., konstatuota, kad Liudytojas E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. rudenį vartojo psichotropinę medžiagą – amfetaminą. Šias medžiagas pirkdavo pažįstamų T. Ž., V. P. pagalba. Iš pastarųjų kalbų žinojo, kad ir amfetamino ir heroino jie gauna pas kažkokį Runtą. Amfetaminas būdavo supakuotas į mažus polietileninius maišiukus arba po 1 gramą arba po pusę gramo. 1 gramas amfetamino kainuodavo 40 Lt. T. Ž. su V. P. padėdavo R. tomis medžiagomis prekiauti. Nuo to laiko, kai E. R. buvo suimtas, amfetamino nevartoja, nes nei T. Ž., nei V. P. jo neturi. Teisiamajame posėdyje E. P. šių parodymų nepatvirtino (b. l. 7-15).

10Kauno apygardos teismo 2015-11-10 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-245/2015, buvo nutarta apie E. P. veiką, kurioje yra nusikaltimo, numatyto BK 235 str., požymių, pranešti Kauno apygardos vyriausiajam prokurorui. Nutartyje nurodyta, kad teisiamajame posėdyje E. P. savo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nepatvirtino ir paaiškino, jog šių parodymų ikiteisminio tyrimo metu nedavė, protokole esantys parašai ir įrašas padarytas ranka yra ne jo, liudytojo apklausos protokolas yra suklastotas. Todėl teismo nuomone, liudytojo E. P. veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto LR BK 235 str., požymiai. Baudžiamajam persekiojimui apie tai praneština prokurorui (b. l. 6).

11Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-26 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-235-177/2016 pagal nuteistojo E. R. apeliacinį skundą, kuria Kauno apygardos teismo 2015-11-10 nuosprendis buvo pakeistas, iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinta kaltinimo dalis (b. l. 16-21).

122016-03-15 apžiūros protokole užfiksuota, kad buvo apžiūrėta baudžiamoji byla Nr. 03-2-00085-15. Jos apžiūros metu nustatyta, kad 2013-01-16 liudytojo E. P. apklausos protokole ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) nurodyta, kad jis apklausiamas kaip liudytojas parodė, kad 2012 m. rudenį vartojo amfetaminą, kurį įsigydavo per brolio draugą T. Ž. ir pastarojo draugą V. P.. Iš jų kalbų žinojo, kad jie amfetamino ir heroino gauna pas kažkokį R., kurio jis asmeniškai nepažinojo. Amfetaminas būdavo supakuotas į mažus polietileninius maišelius po 1 gramą arba pusę gramo. 1 gramas kainavo 40 Lt. R. padėjo prekiauti T. Ž. su V. P. Po to, kai R. buvo suimtas, jis amfetamino nevartoja, nes nei T. Ž., nei V. P. jų neturi; 2015-06-08 prisiekęs kaip liudytojas ir apklausiamas teisiamojo posėdžio metu baudžiamojoje byloje Nr. 1-213-245/2015 E. P. parodė, kad apie bylos aplinkybes nieko nežino. Teisėjui pagarsinus jo parodymus, jis teigė tokių parodymų nedavęs. Apklausos protokole parašas ne jo, jis nebuvo apklaustas tokioje byloje. Jis buvo apklausiamas tik savo bylose dėl sukčiavimo, apie narkotikus nebuvo apklausiamas (b. l. 26-27, 28-29, 30, 31-33).

13BK 235 str. 1 d. numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje.

14BK 235 str. 1 d. numatyta veika – melagingų parodymų davimas (kaip ir kitos šiame straipsnyje numatytos veikos) – yra padaroma tik tiesiogine tyčia. Darydamas šį nusikaltimą, kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, ikiteisminio tyrimo metu jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole. Šiuo atveju kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia ir tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-335-895/2015, 2K-305-788/2015,2K-566-895/2015).

15Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad E. P. teisiamojo posėdžio metu Kauno apygardos teisme, būdamas prisiekęs sakyti tik tiesą ir nieko nenutylėti, taigi pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės dėl melagingų parodymų davimo, pagarsinus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, teisiamajame posėdyje paaiškino, jog jokių parodymų ikiteisminio tyrimo metu nedavė, protokole esantys parašai ir įrašas, padarytas ranka, yra ne jo, liudytojo apklausos protokolas yra suklastotas.

16Kaltinamasis parodė, kad melagingai Kauno apygardos teisme liudijo dėl to, jog bijojo, kad jeigu duos parodymus tokius, kaip ikiteisminio tyrimo metu, tai su juo bus susidorota. Taigi, kaltinamasis suvokė bei suprato, kad būdamas įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės dėl melagingų parodymų davimo, sąmoningai davė tikrovės neatitinkančius parodymus, suprato, jog melagingai liudija ir norėjo, kad tokia informacija būtų panaudota byloje, nes, kaip jis teigė, bijojo susidorojimo, jeigu būtų patvirtinęs savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus prieš kaltinamąjį. Tai patvirtina, kad jis veikė tiesiogine tyčia. Kaltinamojo duoti paaiškinimai apie galimą susidorojimą nėra patvirtinti jokiais objektyviais duomenimis. Tokių duomenų, galinčių rodyti E. P., kaip liudytojui Kauno apygardos teismo nagrinėtoje byloje, daromą (padarytą) poveikį nenustatė ir nuosprendyje ir Kauno apygardos teismas. Todėl tokie kaltinamojo paaiškinimai neturi pagrindo ir negali būti jo atsakomybę šalinanti aplinkybė.

17Taigi, tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji padarytos nusikalstamos veikos požymiai yra nustatyti, todėl konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą E. P. pripažinti kaltu padarius BK 235 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką ir paskirti bausmę.

18Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

19Skiriant kaltinamajam bausmę (parenkant bausmės rūšį, taip pat skirtinos bausmės dydį) atsižvelgiama į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus (BK 54 str.).

20E. P. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą, jis veikė tiesiogine tyčia, šią veiką padarė jau būdamas anksčiau Lietuvos Respublikoje teistas, už ką jam anksčiau buvo skirta ne tik arešto, tačiau ir reali laisvės atėmimo bausmės. Tai rodo, kad anksčiau skirtos šių rūšių bausmės nebuvo pakankamos tam, kad E. P. būtų paveiktas taip, kad ateityje nenusikalstų ir nedarytų naujų nusikaltimų. Jo teistumas nėra išnykęs, kas reiškia, kad kaltinamasis yra recidyvistas. Tai rodo, kad švelnesne nei laisvės bausmės rūšimi tikėtis pasiekti bausmės tikslus E. P. atžvilgiu nėra jokio pagrindo.

21Nustatant bausmės dydį atsižvelgiama ir į tai, kad yra nustatyta viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, į tai, kad E. P. yra nedirbantis.

22Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką skirtina savo rūšimi griežčiausia iš BK 235 str. 1 d. sankcijoje numatytų bausmių – laisvės atėmimas. Bausmės dydis nustatytinas mažesnis nei bausmės vidurkis.

23Kadangi E. P. nusikaltimą padarė iki 2016-04-13 Kauno apygardos teismo nutarties, kuria jam buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė pagal kelis ankstesnius nuosprendžius, tai šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė privalės būti subendrinta su minėta nutartimi paskirta bausme, kurią kaltinamasis šiuo metu atlieka pataisos namuose, BK 653 str. 9 d. pagrindu. Į galutinę subendrintą bausmę turės būti įskaityta iš dalies atlikta bausmė pagal minėtą Kauno apygardos teismo nutartį.

24Byloje buvo gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos elektroniniu parašu pasirašyta ir elektroniniu paštu atsiųsta 2016-04-28 pažyma Nr. NTP-7-4788 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodyta, kad šios tarnybos koordinatoriaus parinkimu advokatė S. K. teikia antrinę teisinę pagalbą E. P. šioje byloje, dėl ko antrinės teisinės pagalbos išlaidos advokato užmokesčiui yra 61,72 Eur.

25Vadovaujantis BPK 106 str. 2 d. pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 str. 1 d. 1 ir 2 p. numatytus atvejus.

26Teismas atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį gali šių išlaidų ir nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Kadangi šioje byloje kaltinamajam gynėjas advokatas privalomai buvo paskirtas BPK 51 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu, kuris numato, kad gynėjo dalyvavimas yra būtinas nagrinėjant bylą, kai kaltinamasis yra suimtas, tai tokio advokato darbo apmokėjimui valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos turėtos išlaidos iš esmės gali būti priteisiamos iš kaltu pripažinto E. P. vadovaujantis jau minėtomis BPK 106 str. nuostatomis.

27Tačiau nagrinėjamu atveju minėtų išlaidų priteisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjant bylą, kai kaltinamasis atlieka laisvės atėmimo bausmę, gynėjas turi būti skiriamas kaltinamajam privalomai, tokiu būdu užtikrinant jo teisės į tinkamą gynybą įgyvendinimą, kuri negali būti ribojama, o valstybė turi pareigą užtikrinti galimybę šia teise pasinaudoti kiekvienam baudžiamojon atsakomybėn traukiamam asmeniui. Ši teisė negali būti ribojama jokiomis priemonėmis nepaisant nei jo turtinės padėties, todėl išlaidų antrinės teisinės pagalbos teikimui priteisimas iš kaltinamojo gali būti laikomas ribojančiu kaltinamojo galimybes pasinaudoti jam tiek tarptautinės teisės, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tiek baudžiamojo proceso įstatymo garantuojama teise gintis nuo pareikšto kaltinimo jam esant suimtam (nagrinėjamu atveju atliekančiam laisvės atėmimo bausmę). Remiantis išdėstytu, minėtoje pažymoje nurodytos antrinės teisinės pagalbos išlaidos nepriteistinos.

28Atsižvelgiant į tai teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso BPK 297 str., 298 str., 301 str., 302 str., 303 str. 1 ir 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 6 d., 307 str. 1 d., 6 d., 7 d.,

Nutarė

29E. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 235 str. 1 d., ir paskirti jam laisvės atėmimo bausmę 4 (keturiems) mėnesiams.

30Vadovaujantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti E. P. 2 (dviejų) mėnesių 20 (dvidešimties) dienų laisvės atėmimo bausmę.

31Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Kauno apygardos teismo 2016-04-13 nutartimi paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausme, tai yra prie šios 3 metų laisvės atėmimo bausmės pridėti dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir skirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 3 (trims) metams 2 (dviem) mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

32Į paskirtos galutinės subendrintos bausmės laiką E. P. įskaityti bausmę, iš dalies atliktą pagal 2016-04-13 Kauno apygardos teismo nutartį.

33Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos turėtų išlaidų advokato darbui apmokėti iš E. P. nepriteisti.

34Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Arūnas Purvainis, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. E. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Alytuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( -... 4. Kauno apygardos teismo 2016-04-13 nutartimi, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4... 5. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 str., ir... 6. E. P. 2015-06-08 Kauno apygardos teisme, A. Mickevičiaus g. 18, Kaune,... 7. Kaltinamasis E. P. teisiamojo posėdžio prisipažino padaręs nusikalstamą... 8. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė baudžiamojoje byloje yra... 9. Kauno apygardos teismo 2015-11-10 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( -... 10. Kauno apygardos teismo 2015-11-10 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr.... 11. Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-26 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr.... 12. 2016-03-15 apžiūros protokole užfiksuota, kad buvo apžiūrėta baudžiamoji... 13. BK 235 str. 1 d. numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pateikė melagingą... 14. BK 235 str. 1 d. numatyta veika – melagingų parodymų davimas (kaip ir kitos... 15. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad E. P. teisiamojo posėdžio metu Kauno... 16. Kaltinamasis parodė, kad melagingai Kauno apygardos teisme liudijo dėl to,... 17. Taigi, tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji padarytos nusikalstamos veikos... 18. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis visiškai... 19. Skiriant kaltinamajam bausmę (parenkant bausmės rūšį, taip pat skirtinos... 20. E. P. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą, jis veikė tiesiogine... 21. Nustatant bausmės dydį atsižvelgiama ir į tai, kad yra nustatyta viena... 22. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, siekiant įgyvendinti bausmės... 23. Kadangi E. P. nusikaltimą padarė iki 2016-04-13 Kauno apygardos teismo... 24. Byloje buvo gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 25. Vadovaujantis BPK 106 str. 2 d. pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas... 26. Teismas atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį gali šių išlaidų ir... 27. Tačiau nagrinėjamu atveju minėtų išlaidų priteisti nėra pagrindo.... 28. Atsižvelgiant į tai teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 29. E. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą BK 235 str. 1 d., ir... 30. Vadovaujantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 31. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirtą... 32. Į paskirtos galutinės subendrintos bausmės laiką E. P. įskaityti bausmę,... 33. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos turėtų išlaidų... 34. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...