Byla 2S-2202-413/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Ramūno Mitkaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. P. ir trečiojo asmens UAB „Creditum“ atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-13713-713/2011 pagal ieškovo K. P. ieškinį atsakovams UAB „Scaent Baltic“, „Thamaro“ SA ir R. P., tretieji asmenys UAB „Scaent Baltic Investment“, UAB „Creditum“, G. Z. ir V. S., dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu, pirkėjo teisių perkėlimo ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas K. P. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti UAB „SC property“ ir atsakovo SA „Thamaro“ 2009 m. balandžio 30 d. sudarytos akcijų pirkimo - pardavimo sutarties dalį, pagal kurią pirkėjas SA „Thamaro“ įsigijo 160 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Creditum“ akcijų, apsimestine nuo sutarties sudarymo momento ir pirkėjo teises pagal šią sutartį perkelti UAB „Scaent Baltic“, ex officio konstatuoti šio sandorio teisines pasekmes - pripažinti, kad 2010 m. birželio 10 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartis, sudaryta tarp SA „ Thamaro“ ir R. P., yra negaliojanti bei taikyti restituciją.

6Reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti R. P. naudotis jo vardu registruotų 160 vnt. (kas sudaro 80 procentų) paprastųjų vardinių UAB „Creditum“ akcijų suteikiamomis teisėmis, užtikrintomis UAB „Creditum“ įstatais ir LR Akcinių bendrovių įstatymu (tame tarpe balsuoti UAB „Creditum“ akcininkų susirinkimuose bei disponuoti šiomis akcijomis) b.l. 3-13)).

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies ir jo reikalavimų užtikrinimui uždraudė R. P. perleisti kitiems asmenims jo vardu registruotas 160 paprastąsias vardines UAB „Creditum“ akcijas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismas nurodė, kad ieškovas buvo UAB „Creditum“ direktoriumi, tačiau nebuvo ir nėra šios bendrovės, ar SA „Thamaro“ akcininkas. Ieškiniu nereiškiama konkrečių reikalavimų atsakovui R. P., o prašoma uždrausti atsakovui naudotis, balsuoti ir disponuoti 160 vnt. UAB „Creditum“ akcijomis. Šis akcijų kiekis sudaro 80% visų bendrovės akcijų, kas reiškia, kad teismui patenkinus ieškovo prašymą visa apimtimi, juridinis asmuo negalėtų priimti sprendimų ir būtų sutrikdyta jo ūkinė veikla, kadangi pagal Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu tik tuomet, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, o pagal 28 straipsnio 1 dalį, visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus tam tikrais klausimais. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir atsakovo teisės varžomos tol, kol nėra aišku, ar jis pažeidė ieškovo teises ir, ar ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl teismas, taikydamas teisingumo principą, yra įpareigotas apsaugoti šalių interesų pusiausvyrą, užtikrinant būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir nevaržyti atsakovo teisių daugiau, nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Teismas pabrėžė, kad proporcingumas yra vienas iš bendrųjų teisės principų, kurio taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turi įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė tikslingu ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies, uždraudžiant atsakovui R. P. perleisti jam priklausančias akcijas kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, bet neuždraudžiant akcijomis naudotis ir balsuoti (b.l. 19-21).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas R. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį ir paskirti ieškovui iki 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (b.l. 113-116). Atskirasis skundas grindžiamas tokiais motyvais:

111) Pats ieškovas kartu su ieškiniu pateikė teismui 2011 m. vasario 14 d. pranešimą apie įtarimą, kuriame konstatuojama, kad baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00008-11 yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad K. P. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d., 184 str. 2 d., 228 str. 1 d., tai yra jis įtariamas tuo, kad dirbdamas UAB „Creditum“ direktoriaus pareigose, pasisavino jo žinioje buvusį UAB „Creditum“ turtą - pinigines lėšas, padarydamas bendrovei, kaip juridiniam asmeniui, 688 484,30 Lt žalą, iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „Creditum“ turtą, dėl ko UAB „Creditum“ 586 976,00 Lt žalą. Taigi, ieškovo teiginiai, jog jam pareikšti įtarimai dėl to, kad jis pažeidė akcininkų, tai yra fizinių asmenų, teises, visiškai neatitinka tikrovės, nes K. P. įtarimai pareikšti dėl juridiniam asmeniui - UAB „Creditum“ padarytos žalos;

122) UAB „Creditum"“ akcijų pirkimo - pardavimo sandoriai negali įtakoti nei ikiteisminio tyrimo Nr. 20-1-00008-11 K. P. atžvilgiu pradėjimą, nei jo nutraukimą ar kitokį pabaigimą;

133) K. P. niekada neturėjo ir neturi subjektyvinės teisės ginčyti UAB „Creditum" akcijų pirkimo - pardavimo sandorius, ieškovo pareikštas ieškinys nesudaro netgi preliminaraus pagrindo manyti, jog ieškinys galėtų būti tenkinamas. Todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta, kaip priimta tik dėl akivaizdaus ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis;

144) Ieškovas ginčija sandorius, kurie negali įtakoti nei jo teisių, nei jo teisėtų interesų, ieškovo veiksmai vienareikšmiai vertintini kaip nesąžiningi CPK 42 straipsnio 5 dalies nustatyto sąžiningo procesinių teisių naudojimosi principo įgyvendinimo požiūriu. Todėl ieškovo atžvilgiu turėtų būti taikomos CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostatos ir paskirta iki 20 000 Lt. bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis;

155) Skundžiama nutartimi nepagrįstai apribojus apelianto nuosavybės teises į jo turtą – akcijas, yra grubiai ir iš esmės pažeista apelianto teisė į nuosavybės neliečiamumą.

16Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Creditum“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį ir paskirti ieškovui iki 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (b.l. 101-105). Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tapačiomis aplinkybėmis, kurias nurodė apeliantas R. P., papildomai nurodant, kad 2009 m. balandžio 30 d. UAB „SC property“ parduodant, o S A Thamaro perkant UAB „Creditum“ 160 vnt. paprastųjų vardinių akcijų ir 2010 m. birželio 10 d. SA Thamaro parduodant, o R. P. perkant UAB „Creditum“ 160 vnt. paprastųjų akcijų, ieškovas K. P. nebuvo minėtų sutarčių šalimi, todėl ieškovo, kaip suinteresuotos šalies, teisės nebuvo ir negalėjo būti pažeistos.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas K. P. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį (b.l. 131-133). Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

181) Apelianto R. P. nurodytos aplinkybės dėl ikiteisminio tyrimo įtakos nagrinėjamai bylai neatima iš ieškovo teisės ginti savo teisėtus interesus, susijusius su pradėtu ikiteisminiu tyrimu, kreipiantis į teismą civilinio proceso tvarka;

192) Nepagrįstas apelianto argumentas, kad ieškovas K. P. neturėjo ir neturi pagrindo ginčyti UAB „Creditum“ akcijų pirkimo - pardavimo sutarties. Ieškinys pateiktas būtent tuo tikslu, kad būtų nustatyti tikrieji, o ne formalieji UAB „Creditum“ akcininkai. Nustačius tikruosius UAB „Creditum“ akcininkus, taptų akivaizdu, kad K. P. neva padaryta nusikalstama veika buvo padaryta kartu su tikraisiais akcininkais, su jų žinia ir pritarimu, taigi UAB „Creditum“ teisės, susijusios su UAB „Creditum“ akcininkų turtinėmis teisėmis (teise gauti dividendus etc.), nebuvo pažeistos. Atsakovas R. P. pradėjo imituoti naudojimąsi savo, kaip akcininko teisėmis būtent tuo metu, kai prasidėjo konfliktai tarp K. P. ir UAB „Creditum“ tikrųjų akcininkų;

203) Nepagrįstas apelianto R. P. argumentas, kad skundžiama nutartis riboja ir pažeidžia R. P. teisę į nuosavybę. Nuosavybės neliečiamumo principas nėra absoliutus principas, teisė į nuosavybę gali būti ribojama teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo atveju nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimta laikantis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, todėl yra teisėta;

214) Nepagrįstas apelianto prašymas skirti ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis - nepagrįsto ieškinio pateikimą - piniginę baudą. Ieškovo K. P. teisės ir teisėti interesai ginčo atveju yra paliečiamos tuo, kad atsakovas R. P., turintis 80 procentų UAB „Creditum“ akcijų, jau pasinaudojo savo, kaip akcininko teisėmis, ir balsavo už ieškovo atšaukimą iš UAB „Creditum“ direktoriaus pareigų. Taigi, K. P. teisės ir interesai jau buvo pažeisti, kadangi akcininkas R. P. pasinaudojo savo teise balsuoti dėl direktoriaus atšaukimo iš pareigų (t.y. pasinaudojo savo teise, kuri yra ginčijama), ieškovas neteko darbo.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo G. Z. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį nepakeistą (b.l. 126-127). Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

231) Akcijos suteikia teises konkretiems asmenims. Priklausomai nuo to, kuriam asmeniui akcijos priklauso, šis asmuo priima vienokius ar kitokius sprendimus, savo nužiūra naudojasi akcijų suteiktomis teisėmis, tame tarpe balsuoti dėl direktoriaus atleidimo ar skyrimo (šiuo atveju - dėl UAB „Creditum“ direktoriaus K. P. atleidimo). Todėl akivaizdu, kad K. P. yra svarbu, kas yra UAB „Creditum“ akcininkai, todėl K. P. ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas, o jo reikalavimų užtikrinimui turi būti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės;

242) K. P. buvo UAB „Creditum“ vadovas, kurių dalies akcijų savininkė yra G. Z.. Sprendžiant klausimus, kurie priklauso UAB „Creditum“ akcininkų kompetencijai, jai ne kartą buvo minima, kad sprendimų priėmimas derinamas su UAB „Scaent Baltic“ (o ne su „Thamaro“ SA, kuri buvo registruota kaip UAB „Creditum“ akcininke), kad tikrasis dalies UAB „Creditum“ akcijų savininkas yra UAB „Scaent Baltic“, o akcijų registracija „Thamaro“ SA vardu yra tik formalumas. Šiuo metu UAB „Creditum“ ignoruoja G. Z., kaip akcininkės, teises ir nesudaro sąlygų jomis pasinaudoti (žinodama, kad UAB „Creditum“ yra sudaromi abejotini ir nenaudingi įmonei sandoriai, ji kreipėsi į UAB „Creditum“ su tikslu gauti informaciją apie šiuos sandorius, tačiau informacija jai neteikiama).

25Teisėjų kolegija konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Byloje spręstina, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apeliantų atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

28Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą. LR CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

29Remiantis CK 1.102 straipsniu bei Akcinių bendrovių įstatymo (toliau ir ABĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, akcijos - tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti įmonės pelno dalį dividendais, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. Pagal ABĮ 14 straipsnio 1 dalį, šio ir kitų įstatymų nustatytos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės negali būti apribotos, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais. Nebaigtinis laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis ribojamos atitinkamos teisės, sąrašas yra nurodytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Atsakovui priklausančių turtinių teisių ribojimą, taigi ir akcijų suteikiamų turtinių teisių perleidimą, kaip laikinąją apsaugos priemonę, numato CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas. Nagrinėjamu atveju, remiantis pastarąja teisės norma, pirmosios instancijos teismas skundžiama 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi ir uždraudė atsakovui R. P. perleisti kitiems asmenims 160 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Creditum“ akcijų.

30Atsižvelgiant į ieškinio dalyką (ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančia 2010 m. birželio 10 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas R. P. įgijo 160 vnt. UAB „Creditum“ paprastųjų vardinių akcijų), darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrįstą pagrindą manyti, kad nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas turėtų galimybę perleisti ginčo akcijas tretiesiems asmenims ir tokiu būdu apsunkinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

31Atkreiptinas dėmesys, kad didžiąją atskirųjų skundų dalį sudaro argumentai dėl ieškinio nepagrįstumo bei teisės kreiptis į teismą sąlygų bei prielaidų nebuvimo. Civilinio proceso įstatymas nereikalauja, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų įvertintas ieškinio pagrįstumas ir teisėtumas. Teisės kreiptis į teismą prielaidos ir sąlygos vertinamos ieškinio priėmimo stadijoje (CPK 137 str.), o pats ieškinio pagrįstumas nustatomas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Dėl šios priežasties paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu. Ieškovo ieškinys priimtas nagrinėti teisme teisėjo rezoliucija (b.l. 3), taigi apeliantų argumentai nurodytoje apimtyje negali būti laikomi pagrįstais. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje, kurioje ginčijama akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, turi būti siekiama ne tik, kad ginčo akcijos nebūtų perleistos kitiems asmenims, bet ir, kad jos nenuvertėtų, nes priešingu atveju restitucijos vykdymas gali pasidaryti neįmanomas arba pasunkėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 2 d. nutartis civ. byloje P. A. , T. A. v. A. B. , UAB „Metbalta“ (bylos Nr. 2-52/2006 m., kat. 110.1)).

32Nagrinėjimu atveju pirmosios instancijos teismas uždraudė perleisti akcijas kitiems asmenims, tačiau neuždraudė šių akcijų turėtojui naudotis kitomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, numatytomis ABĮ 15 ir 16 straipsniuose. Taigi, šalių interesų pusiausvyra nebuvo pažeista. Procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės visada yra laikino pobūdžio suvaržymai, jų taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo; tokios priemonės taikomos prevenciniu tikslu, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo, todėl negalima sutikti su apelianto R. P. argumentais, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia jo konstitucinę teisę į nuosavybę.

33Apeliantai nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2000 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-949/2008 yra suformuluotos taisyklės, kurios gali būti taikomos ir nagrinėjamai bylai. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka, kadangi apeliantų paminėtose ir šioje byloje ratio decidendi nesutampa. Pirmuoju atveju kasacinis teismas pasisakė dėl ieškovo teisės kreiptis į teismą išnagrinėtoje iš esmės byloje, kurioje ieškinys buvo atmestas; antruoju atveju apeliacinis teismas pasisakė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turtinio pobūdžio ginče, areštuojant atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines ir neturtines teises.

34Apeliantų prašymas skirti ieškovui piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės ir teismui nustačius tokią aplinkybę. Todėl šioje bylos nagrinėjimo stadijoje apeliantų prašymas netenkintinas.

35Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

37palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį nepakeistą.

38Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas K. P. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti UAB „SC property“... 6. Reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi ieškovo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas R. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 11. 1) Pats ieškovas kartu su ieškiniu pateikė teismui 2011 m. vasario 14 d.... 12. 2) UAB „Creditum"“ akcijų pirkimo - pardavimo sandoriai negali įtakoti... 13. 3) K. P. niekada neturėjo ir neturi subjektyvinės teisės ginčyti UAB... 14. 4) Ieškovas ginčija sandorius, kurie negali įtakoti nei jo teisių, nei jo... 15. 5) Skundžiama nutartimi nepagrįstai apribojus apelianto nuosavybės teises į... 16. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Creditum“ prašo panaikinti Kauno... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas K. P. prašo atskirąjį skundą... 18. 1) Apelianto R. P. nurodytos aplinkybės dėl ikiteisminio tyrimo įtakos... 19. 2) Nepagrįstas apelianto argumentas, kad ieškovas K. P. neturėjo ir neturi... 20. 3) Nepagrįstas apelianto R. P. argumentas, kad skundžiama nutartis riboja ir... 21. 4) Nepagrįstas apelianto prašymas skirti ieškovui už piktnaudžiavimą... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo G. Z. prašo atskirąjį... 23. 1) Akcijos suteikia teises konkretiems asmenims. Priklausomai nuo to, kuriam... 24. 2) K. P. buvo UAB „Creditum“ vadovas, kurių dalies akcijų savininkė yra... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Byloje spręstina, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino... 28. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 6 straipsnyje įtvirtintas... 29. Remiantis CK 1.102 straipsniu bei Akcinių bendrovių įstatymo (toliau ir... 30. Atsižvelgiant į ieškinio dalyką (ieškovo reikalavimą pripažinti... 31. Atkreiptinas dėmesys, kad didžiąją atskirųjų skundų dalį sudaro... 32. Nagrinėjimu atveju pirmosios instancijos teismas uždraudė perleisti akcijas... 33. Apeliantai nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 15 d.... 34. Apeliantų prašymas skirti ieškovui piniginę baudą už piktnaudžiavimą... 35. Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad panaikinti... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį... 38. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....